Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars mars Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik och skriva... 4 Jämställdhet och feminism... 4 Nationalekonomi... 4 Förtroendemannautbildning för alla politiskt valda... 4 Organisation... 4 Utveckla och förnya Representantskapen... 5 Anordna våra möten på andra platser... 5 Påbörja arbetet inför valet Medlemsansvarig... 5 Politik... 5 Jobben... 5 Barn... 5 Samhällsbyggande... 6 Facklig-politiskt... 6 Temamöten... 6 Livet och arbetslivet... 6 Vinst i välfärden... 6 Vad vill vi socialdemokrater med skolan... 7 Bostadsbyggande och samhällsbyggande... 7 Kultur... 7 Jobb och näringsliv... 7 Mellanvalskonferens... 7 Revidering av partiprogrammet... 7 Utåtriktat... 7 Lyssnakampanjen... 7 Finnas med på händelser i stan... 8 kvarterssosse... 8 Krav på våra förtroendevalda... 8 Nya arenor och former... 8 Föreningar... 9 Föreningsutveckling... 9 Starta upp en studentklubb... 9 Övrigt

3 Verksamhetsplanen är arbetarekommunens styrdokument under ett år. Styrelsen har bestämt att antal områden där arbetarekommunen ska vara aktiv och engagerad under året. Dessa områden har alla fått en rubrik i verksamhetsplanen. Under varje rubrik finns ett antal verksamhetsområden listade. Detta är områden/frågor som vi ska driva och arbeta med under verksamhetsåret 2012/2013. I april ska styrelsen ta fram en konkretiserad verksamhetsplan. Det som läggs till i den utifrån denna verksamhetsplan under varje aktivitet är: Ansvarig/ansvariga Budget Tidsplan Övrig info Under alla punkter kan det självklart tillkomma punkter. Detta för att socialdemokraterna i Norrköping måste vara lyhörda för aktuella ämnen som måste hanteras. Detta gäller inte minst under punkterna politik och temamöten. Här har de förtroendevalda i kommun, landsting och riksdag ett stort ansvar att föra tillbaka frågor till partiet. Detta gäller inte minst frågor av större vikt där det är partiorganisationen i första led som ska ta ett inriktningsbeslut men det gäller också andra frågor som ni anser att medlemmarna bör ta ställning till eller få mer information om. Förutom de verksamhetsområden som listas i verksamhersplanen kommer också ett antal möten i olika organ att genomföras. För mer information om dessa se mötesplanen för (bilaga1) Temamöten som inte tas upp i denna plan kommer att anordnas vid aktuella tillfällen. Under 2011 anordnade arbetarekommunen ett temaår: Frihet. Verksamhetsåret är vårt temaår: barn. Tanken med temaåret är att fylla det med politik, tankar, utveckling, studiebesök, samtal med Norrköpingsborna och utbildningar. Temaåret går som en röd tråd i det arbete som sker under Detta tas inte upp under varje rubrik men har en självklar plats i varje område. En ansvarig tas fram och en planering för året spikas av styrelsen. Planeringen för temaåret presenteras i början av maj Temaåret ska resultera i ett antal förslag till beslut för att på olika sätt förbättra möjligheterna för barn och familjer i Norrköping. 3

4 Socialdemokraterna i Norrköping ska ha ett bra och varierat studieutbud. De studier som anordnas i arbetarekommunens regi är både specifika för vissa målgrupper men också allmänna för alla medlemmar. I arbetarekommunen regi kommer vi erbjuda en blandning av organisatoriska och politiska studier. Styrelsen vill uppmuntra alla medlemmar och föreningar att själva starta studiecirklar och anordna temamöten, själva eller tillsammans med andra. Arbetarekommunens studieledare är behjälplig i detta arbete. Under verksamhetsåret kommer arbetarekommunen att erbjuda kommunalråd, landstingsråd, riksdagsledamöter, gruppledare i nämnder samt ordförande i bolagen en ledarskaputbildning med fokus på det politiska ledarskapet och utveckling av det personliga ledarskapet. En viktig faktor för att synas och höras i den politiska debatten är att kunna tala och skriva för att nå ut med sitt budskap. Hur talar jag så att media lyssnar, hur fånga publiken och hur ska vi socialdemokrater använda så kallade sociala media i vårt arbetssätt. Under det senaste året har jämställdhet och feminism varit en aktuell fråga i arbetarekommunen. Vad innebär den socialdemokratiska feminismen?, hur ska jämställdheten se ut i dag, vad är jämställdhet för mig, de fem ( eller är det fler?) härskarteknikerna är ämnen som kommer hanteras i denna utbildning Hur hänger de ekonomiska sambanden ihop, påverkas Sveriges av att inte vara med i Euron eller vad som händer i Grekland? Hur påverkas Norrköpings kommun och jag som privatperson av vad som händer på den så kallade marknaden? En grundläggande utbildning där vi tillsammans diskuterar och vänder på begreppen kring ekonomi och marknad. Den uppskattade utbildningen för alla som har ett politiskt uppdrag för socialdemokraterna kommer att fortsätta även under verksamhetsåret med nya ämnen och spännande gäster. Socialdemokraterna i Norrköping behöver ständigt utveckla sin organisation för att vara på topp och uppfattas som en modern och intressant förening. Syftet är att vinna val och värva medlemmar. Men vi ska också, däremellan, finna lust och glädje i medlemskapet. 4

5 Våra repskap är en källa till ständig diskussion. Hur ska de vara, ska det vara repskap eller medlemsmöten, var ska vi vara är frågor som vi ofta återkommer till. Under verksamhetsåret ska en utredning kring repskapen göras. Förslag på förändringar ska presenteras på årsmötet Många upplever att vi låser in oss på plan 6 på Slottsgatan 154 och har våra möten. En ambition och en uppmaning under verksamhetsåret är därför att anordna möten och aktiviteter på andra platser än enbart i partilokalen. Det kan handla om temamöten på universitetet eller debatter på pubar. Redan nu behöver vi börja arbeta med att sätta igång organisationen inför valet Mycket ska planeras och funderas på. Det gäller allt från politik, organisation, kandidater och framtida organisation. Ett viktigt beslut är att fundera på hur vi ska lägga välorganisationen samt strukturen kring vårt valmanifest. Under 2012 ska en rad beslut gällande partorganisationen och kraven på våra representanter. I det fall det kommer fram åsikter om kommunens politiska organisation kommer en motion till kommunfullmäktigegruppen läggas. Vi måste värva mycket fler medlemmar. Men vi måste också ta hand om de medlemmar som faktiskt kommer till oss så att de stannar. Ett bra bemötande är A och O för att den nya medlemmen ska stanna kvar. Styrelsen ska utse en ledamot som tillsammans med ombudsmannen har ett särskilt ansvar att ta hand om nya medlemmar som kommer till arbetarekommunen Ett politiskt parti ska självklart diva och utveckla politiska frågor. I vårt valmanifest står tydligt de frågor som vi har lovat att driva under mandatperioden. Under verksamhetsåret väljer vi att fokusera på följande områden. Vi kan välja att driva frågor på olika sätt genom utåtrikade aktiviteter, temamöten, insändare, debatter och pubkvällar, dörrknackningar osv. Självklart för oss socialdemokrater är att driva frågan om jobben. Fler jobb måste skapas och fler måste stå rustade att kunna ta framtidens jobb. Jobb, utbildning, näringspolitik, bostadsbyggande och hantering av det så kallade livspusslet är frågor som hänger ihop. Vad behöver samhällets olika instanser erbjuda för att fler ska kunna ta jobb och hur och var skapas de nya jobben? Socialdemokraterna ska under sitt temaår driva frågor kopplade till temåret barn. Det kan handla om banfattigdom, jobben, skolan, förskolan, fritid osv. 5

6 Att bygga samhällen är så mycket mer än att bygga bostäder. Det handlar om trygga och trivsamma miljöer, om ett bra boende i olika delar av staden likväl som i olika delar av livet. Hur skapas attraktiva bostadsområden och vilka beslut behöver tas för att skapa det attraktiva Norrköping? Hur kan vi utveckla och använda oss av vattnet i Norrköping och göra det till något attraktiv i staden ska vara en bärande punkt i arbetet. Fackliga utskottets funktion, syfte och plats i organisationen är det första fokus som måste till för att vi ska bli bra på facklig/politisk samverkan. Inledningen av verksamhetsåret ägnas åt utbildning för deltagare i det fackliga utskottet. Utbildningen är också starten på en process där gruppen tar fram en plan med sikte på valen 2014 och kortare aktionsplaner med inriktning på utbildning, medlemsvärvning och opinionsbildning. Under utvecklingsarbetet ska vi utöka samverkan så att fler LO förbund kommer med i samverkan samt bredda kontaktytorna mot TCO förbunden. När det organisatoriska är på plats kan vår samverkan ta fart på riktigt. Fackliga utskottet blir då bl.a. en del i de Temamöten, Lunchseminarier och annan utåtriktad verksamhet. De temamöten som genomfördes under 2011 var mycket uppskattade. Självklart ska vi fortsätta med dessa även under Förutom de nedan förslagna temamötena måste ges möjlighet att vara spontana och ta upp aktuella ämnen. En ansvarig med ett helhetsansvar för alla temamöten utses av styrelsen. Flera temamöten under året ska på olika sätt knyta an till vårt temaår om barn. En särskild plan för detta presenteras under våren. Föreningar och enskilda uppmanas att bjuda in övriga partiet till temamöten i ämnen som de finner intressanta. Temaansvarig får i uppdrag att vara behjälplig. Ska man leva för att jobba eller jobba för att leva? Vem kan jobba till 75-årsdagen och hur går arbetslinjen ihop med det faktum att många kommuner inte erbjuder nattis, ställer höga krav på anhöriga i äldreomsorgen och stora delar av barnens kultur- och fritidsliv bygger på aktiva föräldrar? Under 2012 ska vi genomföra ett temamöte om framtidens arbetsliv; om livet på jobbet och allt däremellan Caremaaffären drog i gång debatten om privat och offentligt, om vinst i välfärden. Vad tycker vi socialdemokrater om vinst i välfärden, ser vi fortfarande rött när ordet friskola kommer på tapeten? Ett temamöte som vänder och vrider på begreppen och vi funderar på vad vi tycker 6

7 Efter flumskolan kom Björklund och efter Björklund kommer ja vaddå? Vad är vår socialdemokratiska skolpolitik både lokalt och nationellt. Hur vill vi utveckla skolan och vilka är skolans framtida utmaningar. Att bygga samhällen är så mycket mer än att bygga bostäder. Det handlar om trygga och trivsamma miljöer, om ett bra boende i olika delar av staden likväl som i olika delar av livet. Hur skapas attraktiva bostadsområden och vilka beslut behöver tas för att skapa det attraktiva Norrköping? Hur kan vi utveckla och använda oss av vattnet i Norrköping och göra det till något attraktiv i staden ska vara en bärande punkt i arbetet. Vad är kultur och vad är socialdemokratisk kulturpolitik? Måste stora institutioner alltid ställas mot barnkultur och fria teatergrupper eller har vi råd att ha både ock? Fler måste jobba och fler måste få jobb. Vi socialdemokrater är medvetna om att jobb måste skapas både i den privata likväl som den offentliga sektorn. Hur gör vi? Hur skapas nya jobb, vilka jobb vill vi ha till norrköping? Hur driver vi en aktiv jobb och näringspolitik? Hösten 2012 är det två år sedan senaste valet och två år kvar till nästa. Före november månads utgång ska socialdemokraterna i Norrköping genomföra en halv- eller heldagskonferens med fokus på de vallöften som gavs i valet 2010, vad har vi uppnått och vad är kvar att genomföra. Måste vi tänka om för att verkligheten ser annorlunda ut? Vilka stora utmaningar återstår? Konferensen ska dels vara en uppsamling av vad vi gjort, vad som är kvar och hur vi går vidare inför framtiden. På kongressen 2013 ska ett nytt partiprogram antas. En ny programkommission har tillsats och arbetet börjar så smått dra igång. Självklart ska socialdemokraterna i Norrköping vara aktiva i arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram. Under första halvan av 2012 ska ett temamöte om programkommissionen anordnas. Tanken är att det ska vara startskottet för arbetarekommunens arbete med det nya partiprogrammet. Syns vi inte finns vi inte. Som politisk organisation måste vi ha en ständigt kontakt med väljarna. Inte bara när det är valår och valrörelse utan varje dag året runt i vardagen. Under 2011 planerade styrelsen en stor kampanj där vi går ut i några utvalda bostadsområden och frågar de boende hur ser på sitt område, vad som kan utvecklas och vilka medskick de vill göra till socialdemokraterna i Norrköping. Frågan för kampanjen är 7

8 hur vill du utveckla **namnet på området** alternativt hur vill du utveckla Norrköping. Sedan sammanställs dessa åsikter och tankar till lokala valprogram och vi kommer tillbaka och presenterar vara förslag. Dessa åsikter ska också tas med i arbetet med att ta fram ett program för Norrköping inför valet Arbetet ska ske på ett väl utarbetat sätt och med arbetssätt, metoder och val av områden som grundar sig mer på kunskap än känsla. Kampanjen ska vara en stor del av socialdemokraterna i Norrköpings arbete under och så många medlemmar som möjligt ska engageras. En ansvarig tillsätts tillsammans med en arbetsgrupp och ombudsmannen. Under våren och sommaren arrangeras olika temadagar runt om i kommunen. Det kan vara Åbydagen, skärblackadagen eller Auguistifesten. Väl medvetna om att möjligheten till politisk aktivitet vid dessa dagar kan vara begränsad ska arbetarekommunen ta fram en lista på alla aktiviteter runt om i kommunen under året och se om det finns möjlighet att delta med utåtriktade aktiviteter. Ibland gör vi saker större än vad de är. Vi finns alla i vardagen. När vi handlar i affären, när vi hämtar på förskolan eller när vi besöker mamma på äldreboendet. I allas våra vardagar träffar vi massor med människor. Vi måste alla vara socialdemokraten i vardagen. Som pratar politik i ett vardagligt samtal vid sidan av dotterns fotbollsträning. Ombudsmannen tar fram ett kit för begreppet kvarterssosse och hur ni kan jobba efter detta C:a 160 personer är förtroendevalda för socialdemokraterna i Norrköping. Det är 160 personer som kan vara ute på gator och torg och prata politik, skriva insändare, blogga, twittra, prata politik på konsum eller göra olika typer av studiebesök. Vi ska under året se över antalet interna möten i arbetarekommunen och se om vi vid olika tillfällen också kan ha olika utåtriktade aktiviteter. Aktiva i kommunen uppmanas se över sina interna möten och i stället vara ute och prata politik med Norrköpingsborna. Alla förtroendevalda, speciellt de med tyngre uppdrag ( nämndordförande och råd/riksdagsledamot) förväntas delta i debatten. Både inom sitt område men också allmänpolitiskt. Styrelsen och expeditionen är behjälplig med att ta fram underlag på texter eller lansera olika kampanjidéer men alla måste på något sätt ut och prata politik med Norrköpingsborna. Under första halvan av 2012 ska en plan tas fram för alla nämndordföranden samt råd/riksdagsledamöter hur och på vilket sätt de kommer att vara aktiva och utåtrikade i den politiska debatten. Vi socialdemokrater måste synas på nya arenor och använda oss av nya mötesformer. Under året ska vi anordna möten på andra platser än partilokalen samt använda oss av andra mötesformer än traditionella seminarier. Det kan handla om debatter, dueller, pubsamtal, frukostmöten mm 8

9 Föreningen är idag partiets grund. Här är många aktiva men å andra sidan minskar aktivitetsnivån i många föreningar. Under året ska utvecklingsarbetet tillsammans med föreningarna fortsätta. Arbetet kommer i första hand ske med de föreningar som visar intresse och vilja för detta. I övriga delar av kommunen, där vi inte har en aktiv förening, ska vi i samband med andra insatser hitta sätt att nå Norrköpingsborna. Under många år fanns studentklubben Sodalitas på campus. Just nu finns det enbart på papperet. Socialdemokraterna ska vara ett självklart val också för den som väljer att studera vidare på universitet och högskola. Den möjligheten blir större om det finns en aktiv studentförening på Campus. Arbetarekommunen ska därför under året tillsammans med SSU starta upp en studentklubb som är verksam på Campus Norrköping. Förutom ovan nämnda teman och ansvarsområden kommer socialdemokraterna i Norrköping att jobba med följande saker under året Ta fram en plan och ett program för de som blir valda till kongressombud. Denna plan ska vara tydlig redan när ombuden är kandidater Samverka med Linköpings arbetarekommun i frågor där vi kan dra nytta av och ha ett utbyte med varandra Se över alla arbetarekommunens medlemskap och prioritera var vi ska lägga vår energi Ställa tydliga krav på arbetarekommunen representanter i olika organ som exempelvis partistyrelsen och distriktsstyrelsen Göra roliga saker tillsammans! Ta fram en plan för styrelsens arbete för det som går utöver verksamhetsplanens områden. 9

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Det här har vi hört och så går vi vidare.

Det här har vi hört och så går vi vidare. Det här har vi hört och så går vi vidare. 1 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Remissvar långtidsplanen

Remissvar långtidsplanen SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer