Dagordning och förslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning och förslag"

Transkript

1 Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2014 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b Luleå T:

2 Innehållsförteckning Dagordning... 3 Mötesfunktionärer... 8 Distriktsstyrelsens förslag Avgifter för medlemmar och organisationer Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen Tilläggsval landstingslistan Val Ordförande tillika ledamot i distriktsstyrelsen Facklig ledare tillika ledamot i distriktsstyrelsen Studieorganisatör tillika ledamot i distriktsstyrelsen Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen Ersättare i distriktsstyrelsen Revisorer (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Revisorsersättare (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Norrbottens Arbetarrörelsens kultur- och stipendiefond Valberedning

3 Dagordning vid distriktskongressen Invigning Luleå arbetarekommun hälsar välkommen 2 Val av kongressfunktionärer ordförande sekreterare protokolljusterare rösträknare ledamöter i en rösträkningskommitté för val ledamöter i redaktionsutskott 3 Kongressens gäster har ordet 4 Ombudsupprop 5 Beslut rörande dag- och arbetsordning 6 Fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 7 Beslut rörande ansvarsfrihet 8 Riksdagsgruppens berättelse 9 Landstingsfullmäktigegruppens berättelse 10 Sidoorganisationernas berättelser 11 Redogörelse av åtgärder med anledning av fjolårets motioner 12 Förslag från distriktsstyrelsen 12.1 Avgifter för medlemmar och organisationer Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor 12.3 Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen. 13 Behandling av inkomna motioner 3

4 13.1 Regional utveckling, motion Miljö och kommunikation, motion Arbetsmarknad, motion Sysselsättning/Barn och Unga, motion Socialpolitik, motion Hälso- och sjukvård, motion Partiet internt, motion Val av: 14.1 Ordförande 14.2 ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika facklig ledare 14.3 ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika studieorganisatör 14.4 ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen i övrigt 14.5 ersättare i distriktsstyrelsen 14.6 ordinarie revisorer varav 1 auktoriserad revisor 14.7 revisorsersättare varav 1 auktoriserad revisorssuppleant 14.8 representant i styrelsen för Norrbottens arbetarrörelses kultur- och stipendiefond 14.9 ledamöter, varav en ordförande, i valberedningen 15 Handlingsprogram 16 Utdelning av medlemsvärvar- och medlemsutvecklingspriser 17 Uttalande 18 Enkla frågor 19 Avslutning 4

5 Distriktsstyrelsens förslag till Arbetsordning Lördagen den 5 april Lokal: Nordkalotten i Luleå Invigning av den gemensamma års kongressen Invigning (Nordkalottsalen) Kultur och Film Välkomsthälsning: Karin Åström mfl Påverkanstorg inför motionsbehandling. ( I Vilka Lokaler?) Magdalena Andersson håller tal Parallella seminarier: (i Nordkalottsalen, Paddjelanta, Lapporten och Renen) 1. Jobb och utbildning 2. Ekonomi och jämställdhet 3. Global utveckling 4. Ungdomsseminarie - Filmverkstad, att påverka med hjälp av film Fika Panelsamtal om politik: Jobb och Utbildning (Nordkalottsalen) Moderator: (Eric Sundström) Tobias Baudin, LO Carina Ohlsson, S-kvinnor Gabriel Wikström, SSU Karin Åström, S Avslutning Kultur Slut för dagen Trubadur Micke, mingel i baren Gemensam kongressfest i Kallaxsalen. Dans till Shirley Bee & The Bitchslap 5

6 Söndagen den 6 april Kongressförhandlingar: Kongressens öppnande 1 Mötesformalia 2 Gästerna har ordet 3Kongressförhandlingar: Påverkanstorg inför beslut om Partidistriktets handlingsprogram (I Vilken lokal?) Kongressförhandlingar: Mötesformalia 4-5 Verksamhetsberättelser 6-11 Distriktsstyrelsens förslag 12:1 12:3 Val 14:1 Val 14:2-9 Motioner 13: Utdelning medlemsutvecklingspris Lunch Kongressförhandlingar fortsätter: Handlingsprogram 15 Motioner 13:5-7 Uttalande 17, Enkla frågor 18 Prel Avslutning 19, sen hemresa 6

7 Kongressens offentlighet Kongressen är i princip offentlig utom i fråga varom enskild överläggning särskilt beslutas. Diskussionsordning Yttrande- och förslagsrätt vid distriktskongressen tillkommer valda ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, en föredragande revisor, partistyrelsens representant, ledamöter i Norrbottens s- riksdagsgrupp, representant för landstingsfullmäktigegruppen samt anställd funktionär på partidistrikt och i arbetarekommuner inom distriktsområdet, samt i valärenden även valberedningen. Dubbla talarlistor kommer att användas. Första talarlistan innehåller de talare som begär ordet för första gången i aktuellt ärende. Andra talarlistan innehåller de talare som redan har talat i aktuellt ärende. Första talarlistan ska vara tom innan andra talarlistan på börjas. Presidiet kommer automatiskt att väcka frågan om streck i debatten när 5 talare av samma kön är anmälda på talarlistan. Rösträtt Endast ombud har rösträtt vid distriktskongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtten kan inte överlåtas och ombud kan ej bytas under pågående kongress. Valordning Omröstningar sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Vid slutet val skriver ombuden upp den/de de vill ge sin röst på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den, eller de, som fått högsta röstetalen. Uppstår lika röstetal vid omröstning avgör lotten. Vid fastställande av listor fastställs listan plats för plats. Förslag till kongressen Förslag som framställs till kongressen skall göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslag skall vara undertecknat med förslagsställarens namn. 7

8 Påverkanstorg Lördag 5 april mellan kl kommer kongressens ombud ges möjlighet att via ett Åsikts torg kunna påverka distriktstyrelsens utlåtande över motionerna vilka kommer att behandlas under kongressen. Söndag 6 april mellan kl kommer kongressens ombud ges möjlighet att via ett Åsikts torg kunna påverka skrivningarna i Partidistriktets handlingsprogram vilket sedan kongressen fattar beslut om på söndag kl Mötesfunktionärer 3 ordförande Margareta Bladfors-Eriksson, Luleå Lars-Olof Pettersson, Piteå Johannes Sundelin Gällivare 4 sekreterare Marita Björkman, Piteå Britt-Marie Sandvärn, Gällivare Hanna Sundqvist Luleå Linus Sköld Älvsbyn 3 protokolljusterare Johan Söderholm Kalix Evgeny Krakov Pajala Beatric Öman Boden 3 rösträknare Daniel Smirat Luleå Bente Moen Åkerholm Övertorneå Sven Holmqvist Jokkmokk 3 ledamöter i rösträkningskommitté för val Sven Holmqvist, Jokkmokk Bente Moen Åkerholm Övertorneå Sven Holmqvist Jokkmokk 8

9 7 ledamöter i redaktionsutskott Karin Åström Överkalix, sammankallande Birgitta Ahlqvist, Södra Sunderbyn Alexander Nilsson, Piteå Maria Stenberg, Arjeplog Emilia Töyrä, Kiruna Kent Ögren, Jokkmokk Britta Flinkfeldt Jansson Arjeplog Kommunförbundet 9

10 Distriktsstyrelsens förslag Avgifter för medlemmar och organisationer 2015 Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att: 1.1 medlemsavgiften till partidistriktet fastställs till 30:- kronor/medlem och år, vilket innebär oförändrad medlemsavgift. 1.2 avgiften till partidistriktet för organisationsansluten facklig organisation fastställs till följande, oförändrade belopp: Antal medlemmar Avgift : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :- 10

11 12.2 Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor Genomförandet av Valkonferensen 2013 gav en tydlig känsla av att beslutet att år före valår till Riksdag och Landsting omvandla höstmötet till en Valkonferens var ett klok och riktigt beslut. Med det som grund lägger Distriktstyrelsen fram ändringar av Distriktsstadgan. Beslutet om ändrad stadga gör att Kongressen fastställer ett regelverk för att långsiktigt använda höstmötet för ändamål mellan allmänna val och att år före allmänna val hanteras höstmötet som valkonferens. Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att besluta att 2.1 Anta Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens Bilaga 1. Distriktsstadga för Höstmöte Moment 1 Höstmöte är ett förtroenderåd och äger rum årligen på hösten. På höstmötet ska viktiga politiska frågor diskuteras. Frågorna kan väckas via arbetarekommunerna, riksdagsgruppen, landstingsgruppen eller direkt av distriktsstyrelsen. Moment 2 Rösträtt- och förslagsrätt äger till ordinärt höstmöte ombud från arbetarkommunerna. Distriktstyrelsen, riksdagsgruppens ledamöter, landstingsgruppens ledning och distriktstyrelsens adjungerande har yttrande- och förslagsrätt på höstmötet. Höstmötet har 45 ombud. Varje arbetarekommun har 2 grundombud. Övriga ombud fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal räknas 31/12 året innan. Moment 3 Distriktstyrelsen skall kalla och skicka handlingar till ordinärt höstmöte senast 2 veckor i förväg. Moment 4 För fastställande av val som förättas av landstingsfullmäktige samma år som allmänna val äger rum, är ordinärt höstmöte det året även valkonferens. Moment 5 Höstmötet året innan allmänna val utgör en valkonferens för fastställande val av listor till riksdag och/eller listor till landstingsfullmäktige. Moment 6 Rösträtt- och förslagsrätt på valkonferens äger ombud från arbetarekommunerna. Distriktstyrelsen, riksdagsgruppens ledamöter, landstingsgruppens representanter har yttrandeoch förslagsrätt vid valkonferens för fastställande av val av listor till riksdag och eller listor till landstingsfullmäktige. 11

12 Valkonferensen har 201 ombud. Varje arbetarekommun har 4 grundombud. Övriga ombud fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal räknas 31/12 året innan. Moment 7 Distriktstyrelsen skall kalla och skicka handlingar till Valkonferens senast 4 veckor i förväg Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen Partidistriktets kongress väljer 2015 en valberedning som föreslås få ett mandat att arbeta över de kommande fyra åren. Eftersträvansvärt är att personerna som väljer att kandidera till valberedningen vid distriktskongressen 2015 får förutsättningarna klara för sig att man kommer att väljas på fyra år. Valberedningens uppdrag blir att ta fram förslag till - partiorgan valda av distriktskongressen (ds, vu, revisorer mm) - riksdagslista - landstingslista - läns- och landstingsuppdrag Valberedningen ska bestå av representanter från länets samtliga arbetarekommuner och SSUdistriktet. Valberedningen ska under sin mandatperiod föra samtal med ledande kandidater (distriktsordförande, listorna till riksdag och landsting, landstingsråd), det vill säga personer som kan komma i fråga för de tyngsta politiska uppdragen inom organisationen och i de förtroendevalda församlingarna. För att valberedningen ska kunna genomföra sin arbetsuppgift att på djupet följa, utvärdera och stödja kandidater under en hel mandatperiod. Med målet att långsiktigt bygga starka team av förtroendevalda så anser Distriktsstyrelsen att mandatperioden bör förlängas till 4 år. Samt att val av valberedning sker år efter allmänna val. Detta förändrar inte valberedningens fastlagda kriterier eller dess arbetsordning som man även fortsättningsvis har att följa. Ändringar av kriterier och arbetsordning kommer även fortsättningsvis att antas av Distriktskongressen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta att förlänga mandatperioden för valberedningen till 4 år. 3.2 Anta ny Distriktstadga för valberednigen. Bilaga 1. Distriktsstadga för Valberedningen Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val. 12

13 1. För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval verkar den av kongressen valda valberedning. Vars valperiod löper om 4år från och med distriktskongressen Val av valberedning sker år efter ordinärt riksdagsval. 2. För att förbereda fastställandet av valsedel till landstingsval verkar den av kongressen valda valberedning. Vars valperiod löper om 4 år från och med distriktskongressen Val av valberedning sker år efter ordinärt landstingsval Tilläggsval landstingslistan Inför kommande landstingsval så har vårt parti valt att enas om en gemensam lista för hela Norrbotten. Denna lista fastställdes för första gången vid vår valkonferens under november Tanken med en länslista är att vi ska kunna sammanfoga alla kandidater och få en länsövergripande representation på landstingslistan inför valet. Det som nu har uppstått är att en person som valkonferensen valt till ordinarie plats på landstingslistan valt att lämna partiet. Med följd att den Arbetarekommunen tappar då den ordinarie platsen på länets landstingslista. Med tanke på att detta är första gången som vi valt en länsgemensam lista för hela Norrbotten så föreslår Distriktstyrelsen att kongressen prövar om fyllnadsval kan genomföras för att uppnå valkonferensens fördelning av platser på landstingslistan. Målet med en läns representation i landstinget känns viktig framför allt när vi för första gången går fram med en gemensam lista över hela länet. Distriktstyrelsen föreslår därför Att Att Att Distriktkongressen avgöra om ett fyllnadsval på landstingslistan kan genomföras. Distriktskongressen utser nominerad av Övertorneå AK som ersättare på den vakanta platsen efter Tomas Vedestig. Distriktskongressen fastställer den kompletterade landstingslistan. 14. Val Valberedningens förslag till val Nominerad av 1. Ordförande tillika ledamot i distriktsstyrelsen Karin Åström, Överkalix, 60 år Arjeplogs ak, Bodens ak, Haparanda ak, omval Jokkmokk ak, Piteå ak, Överkalix ak 13

14 2. Facklig ledare tillika ledamot i distriktsstyrelsen Att distriktskongressen beslutar utse den som väljs till vice ordförande för LO Distriktet Norra Sverige vid årskonferens 2014 förutsatt: 1. Att denne är medlem i Socialdemokratiska Partidistriktet och bosatt i Norrbotten. 2. Att bägge villkoren uppfylls Övriga nominerade: Maria Stenberg, Arjeplog, 46 år Arjeplog ak, omval 3. Studieorganisatör tillika ledamot i distriktsstyrelsen Maria Burström, Luleå, 38 år Luleå ak omval Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen Peter Roslund, Piteå, 60 år Piteå ak (1) omval Britt-Marie Loggert Andrén, 60 år Boden ak omval Patrik Åman, Arvidsjaur 45 år Arvidsjaur ak nyval Birgitta Larsson, Gällivare, 53 år Gällivare ak omval Kent Ögren, Jokkmokk, 58 år Jokkmokk ak omval Marlene Haara, Haparanda, 49 år Haparanda ak nyval Erkki Haarala, Kalix, 51 år Kalix ak omval Lenita Ericson, Luleå, 45 år Luleå ak omval Andreas Fors, Kiruna 32 år Kiruna ak nyval Helena Öhlund, Älvsbyn, 53 år Älvsby ak omval Kurt Wennberg, Pajala 55 år Pajala ak nyval Mats Abrahamsson, Arjeplog, 60 år Arjeplog ak nyval Övriga nominerade Beatric Öman, Boden, Niclas Nordström Luleå, Maria Listerman Nilsson Överkalix, Bente Moen Åkerholm, Övertorneå Ersättare i distriktsstyrelsen Bente Moen Åkerholm, Övertorneå 45 år, Övertorneå ak nyval Johannes Sundelin, Gällivare, 26 år Gällivare ak, nyval Maria Listerman Nilsson Överkalix, 33 år Överkalix ak nyval Åke Johdet, Pajala, 64 år Pajala ak omval Carina Strömbäck, Kalix, 49 år Kalix ak nyval Övriga nominerade Mats Abrahamsson, Arjeplog, Emma Bergqvist Hansson Kalix, Kristina Zakrisson, Kiruna, Ingela Lekfalk, Luleå, Helena Stenberg, Piteå, år, Helena Öhlund, Älvsbyn 14

15 6. Revisorer (2 revisorer samt 1 auktoriserad) MajLis Gustavsson, Kalix, Kalix ak omval Bengt Ek, Piteå, 69 år Piteå ak omval Yrkesrevisor Anders Westman KPMG omval 7. Revisorsersättare (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Ersättare Sören Engelmark, Gällivare, 75 år Gällivare ak omval Monica Sjödin, Vuollerim, 63 år Valberedningen nyval Övriga nominerade: Gunhild Åhl, Piteå, 80 år Piteå ak omval Yrkesrevisor Annika Brännström KPMG omval 8. Norrbottens Arbetarrörelsens kultur- och stipendiefond Britt-Inger Nordström, Kalix, 67 år Kalix ak nyval Om ersättare skall utses ska Yvonne Bergqvist, 60 år Luleå utses som ersättare i kultur- och stipendiefonden. Övriga nominerade Yvonne Bergqvist, 60 år, Luleå 9. Valberedning Distriktsstyrelsen förslår kongressen besluta Att välja följande till partidistriktets valberedning: Nominerande av Jan Stenberg, Arjeplog Arjeplog AK omval Lotta Åman, Arvidsjaur Arvidsjaur AK omval Inger Matsson, Boden Bodens AK nyval Lena Lindberg, Gällivare Gällivare AK omval Kurt Rosendahl, Haparanda Haparanda AK omval Sven Holmqvist, Jokkmokk Jokkmokk AK omval 15

16 Agneta Lipkin, Kalix Kalix AK nyval Elisabeth Persson Holmdén, Kiruna Kiruna AK omval Lennart Thörnlund, Luleå Luleå AK, fackliga utskottet omval Fredrik Hansson, Luleå Luleå AK omval Göte Eriksson, Pajala Pajala AK omval Marita Björkman, Piteå Piteå AK omval Stefan Hortlund, Älvsbyn Älvsbyns AK, fackliga utskottet omval Tord Henriksson, Överkalix Överkalix AK nyval Tomas Kerttu, Övertorneå Övertorneå AK omval Att Lena Lindberg väljs till ordförande i valberedningen. 16

17 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b Luleå T:

6 Fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 11 Redogörelse av åtgärder med anledning av fjolårets motioner

6 Fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 11 Redogörelse av åtgärder med anledning av fjolårets motioner 1. Avgifter för medlemmar och organisationer 2015... 10 2. Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor... 11 3. Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten 12.1. Avgifter för medlemmar och organisationer

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Valkonferens Höstmöte 23 nov 2013

Valkonferens Höstmöte 23 nov 2013 Valkonferens Höstmöte 23 nov 2013 2 Innehållsförteckning Dagordning för höstmöte tillika valkonferens... 4 Program... 5 Arbetsordning... 6 Mötesfunktionärer... 7 Valberedningens förslag... 8 1. Riksdagslista...

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag 2 (20) Dagordning... 3 Arbetsordning... 5 Seminarieprogram... 7 Mötesfunktionärer... 8 Medlemsavgifter 2010... 9 Verksamhetsinriktning 2009... 10 Val... 11 Ordförande...11 Facklig

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin sid 1 (8) Plats och tid STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl. 12 00-13 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Utses att justera Tage Routuvaara Elisabeth

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Valda av ombuden vid valkonferensen 8 november 2014

Valda av ombuden vid valkonferensen 8 november 2014 Valda av ombuden vid valkonferensen 8 november 2014 Rangordningen av ledamöterna är gjord i den ordning namnen står i förslaget. Uppdrag Förslag Nominerad av Landstingsfullmäktige presidium Elisabeth Lindberg,

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 STADGAR för Hallands Naturskyddsförening Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 1 Organisation och verksamhetsområde Organisationens namn är

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl. 13.00-15.15. 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45!

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Malmö 2015-09-01 Kallelse till distriktets höstmöte 2015-11-04 Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Höstmötet kommer

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Valberedningen förslag till valkonferensen 8 november 2014

Valberedningen förslag till valkonferensen 8 november 2014 Valberedningen förslag till valkonferensen 8 november 2014 Rangordningen av ledamöterna är gjord i den ordning namnen står i förslaget. Uppdrag Förslag Nominerad av Landstingsfullmäktige presidium Elisabeth

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer