Dagordning och förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning och förslag"

Transkript

1 Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2014 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b Luleå T:

2 Innehållsförteckning Dagordning... 3 Mötesfunktionärer... 8 Distriktsstyrelsens förslag Avgifter för medlemmar och organisationer Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen Tilläggsval landstingslistan Val Ordförande tillika ledamot i distriktsstyrelsen Facklig ledare tillika ledamot i distriktsstyrelsen Studieorganisatör tillika ledamot i distriktsstyrelsen Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen Ersättare i distriktsstyrelsen Revisorer (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Revisorsersättare (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Norrbottens Arbetarrörelsens kultur- och stipendiefond Valberedning

3 Dagordning vid distriktskongressen Invigning Luleå arbetarekommun hälsar välkommen 2 Val av kongressfunktionärer ordförande sekreterare protokolljusterare rösträknare ledamöter i en rösträkningskommitté för val ledamöter i redaktionsutskott 3 Kongressens gäster har ordet 4 Ombudsupprop 5 Beslut rörande dag- och arbetsordning 6 Fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 7 Beslut rörande ansvarsfrihet 8 Riksdagsgruppens berättelse 9 Landstingsfullmäktigegruppens berättelse 10 Sidoorganisationernas berättelser 11 Redogörelse av åtgärder med anledning av fjolårets motioner 12 Förslag från distriktsstyrelsen 12.1 Avgifter för medlemmar och organisationer Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor 12.3 Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen. 13 Behandling av inkomna motioner 3

4 13.1 Regional utveckling, motion Miljö och kommunikation, motion Arbetsmarknad, motion Sysselsättning/Barn och Unga, motion Socialpolitik, motion Hälso- och sjukvård, motion Partiet internt, motion Val av: 14.1 Ordförande 14.2 ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika facklig ledare 14.3 ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika studieorganisatör 14.4 ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen i övrigt 14.5 ersättare i distriktsstyrelsen 14.6 ordinarie revisorer varav 1 auktoriserad revisor 14.7 revisorsersättare varav 1 auktoriserad revisorssuppleant 14.8 representant i styrelsen för Norrbottens arbetarrörelses kultur- och stipendiefond 14.9 ledamöter, varav en ordförande, i valberedningen 15 Handlingsprogram 16 Utdelning av medlemsvärvar- och medlemsutvecklingspriser 17 Uttalande 18 Enkla frågor 19 Avslutning 4

5 Distriktsstyrelsens förslag till Arbetsordning Lördagen den 5 april Lokal: Nordkalotten i Luleå Invigning av den gemensamma års kongressen Invigning (Nordkalottsalen) Kultur och Film Välkomsthälsning: Karin Åström mfl Påverkanstorg inför motionsbehandling. ( I Vilka Lokaler?) Magdalena Andersson håller tal Parallella seminarier: (i Nordkalottsalen, Paddjelanta, Lapporten och Renen) 1. Jobb och utbildning 2. Ekonomi och jämställdhet 3. Global utveckling 4. Ungdomsseminarie - Filmverkstad, att påverka med hjälp av film Fika Panelsamtal om politik: Jobb och Utbildning (Nordkalottsalen) Moderator: (Eric Sundström) Tobias Baudin, LO Carina Ohlsson, S-kvinnor Gabriel Wikström, SSU Karin Åström, S Avslutning Kultur Slut för dagen Trubadur Micke, mingel i baren Gemensam kongressfest i Kallaxsalen. Dans till Shirley Bee & The Bitchslap 5

6 Söndagen den 6 april Kongressförhandlingar: Kongressens öppnande 1 Mötesformalia 2 Gästerna har ordet 3Kongressförhandlingar: Påverkanstorg inför beslut om Partidistriktets handlingsprogram (I Vilken lokal?) Kongressförhandlingar: Mötesformalia 4-5 Verksamhetsberättelser 6-11 Distriktsstyrelsens förslag 12:1 12:3 Val 14:1 Val 14:2-9 Motioner 13: Utdelning medlemsutvecklingspris Lunch Kongressförhandlingar fortsätter: Handlingsprogram 15 Motioner 13:5-7 Uttalande 17, Enkla frågor 18 Prel Avslutning 19, sen hemresa 6

7 Kongressens offentlighet Kongressen är i princip offentlig utom i fråga varom enskild överläggning särskilt beslutas. Diskussionsordning Yttrande- och förslagsrätt vid distriktskongressen tillkommer valda ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, en föredragande revisor, partistyrelsens representant, ledamöter i Norrbottens s- riksdagsgrupp, representant för landstingsfullmäktigegruppen samt anställd funktionär på partidistrikt och i arbetarekommuner inom distriktsområdet, samt i valärenden även valberedningen. Dubbla talarlistor kommer att användas. Första talarlistan innehåller de talare som begär ordet för första gången i aktuellt ärende. Andra talarlistan innehåller de talare som redan har talat i aktuellt ärende. Första talarlistan ska vara tom innan andra talarlistan på börjas. Presidiet kommer automatiskt att väcka frågan om streck i debatten när 5 talare av samma kön är anmälda på talarlistan. Rösträtt Endast ombud har rösträtt vid distriktskongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtten kan inte överlåtas och ombud kan ej bytas under pågående kongress. Valordning Omröstningar sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Vid slutet val skriver ombuden upp den/de de vill ge sin röst på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den, eller de, som fått högsta röstetalen. Uppstår lika röstetal vid omröstning avgör lotten. Vid fastställande av listor fastställs listan plats för plats. Förslag till kongressen Förslag som framställs till kongressen skall göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslag skall vara undertecknat med förslagsställarens namn. 7

8 Påverkanstorg Lördag 5 april mellan kl kommer kongressens ombud ges möjlighet att via ett Åsikts torg kunna påverka distriktstyrelsens utlåtande över motionerna vilka kommer att behandlas under kongressen. Söndag 6 april mellan kl kommer kongressens ombud ges möjlighet att via ett Åsikts torg kunna påverka skrivningarna i Partidistriktets handlingsprogram vilket sedan kongressen fattar beslut om på söndag kl Mötesfunktionärer 3 ordförande Margareta Bladfors-Eriksson, Luleå Lars-Olof Pettersson, Piteå Johannes Sundelin Gällivare 4 sekreterare Marita Björkman, Piteå Britt-Marie Sandvärn, Gällivare Hanna Sundqvist Luleå Linus Sköld Älvsbyn 3 protokolljusterare Johan Söderholm Kalix Evgeny Krakov Pajala Beatric Öman Boden 3 rösträknare Daniel Smirat Luleå Bente Moen Åkerholm Övertorneå Sven Holmqvist Jokkmokk 3 ledamöter i rösträkningskommitté för val Sven Holmqvist, Jokkmokk Bente Moen Åkerholm Övertorneå Sven Holmqvist Jokkmokk 8

9 7 ledamöter i redaktionsutskott Karin Åström Överkalix, sammankallande Birgitta Ahlqvist, Södra Sunderbyn Alexander Nilsson, Piteå Maria Stenberg, Arjeplog Emilia Töyrä, Kiruna Kent Ögren, Jokkmokk Britta Flinkfeldt Jansson Arjeplog Kommunförbundet 9

10 Distriktsstyrelsens förslag Avgifter för medlemmar och organisationer 2015 Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att: 1.1 medlemsavgiften till partidistriktet fastställs till 30:- kronor/medlem och år, vilket innebär oförändrad medlemsavgift. 1.2 avgiften till partidistriktet för organisationsansluten facklig organisation fastställs till följande, oförändrade belopp: Antal medlemmar Avgift : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :- 10

11 12.2 Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor Genomförandet av Valkonferensen 2013 gav en tydlig känsla av att beslutet att år före valår till Riksdag och Landsting omvandla höstmötet till en Valkonferens var ett klok och riktigt beslut. Med det som grund lägger Distriktstyrelsen fram ändringar av Distriktsstadgan. Beslutet om ändrad stadga gör att Kongressen fastställer ett regelverk för att långsiktigt använda höstmötet för ändamål mellan allmänna val och att år före allmänna val hanteras höstmötet som valkonferens. Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att besluta att 2.1 Anta Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens Bilaga 1. Distriktsstadga för Höstmöte Moment 1 Höstmöte är ett förtroenderåd och äger rum årligen på hösten. På höstmötet ska viktiga politiska frågor diskuteras. Frågorna kan väckas via arbetarekommunerna, riksdagsgruppen, landstingsgruppen eller direkt av distriktsstyrelsen. Moment 2 Rösträtt- och förslagsrätt äger till ordinärt höstmöte ombud från arbetarkommunerna. Distriktstyrelsen, riksdagsgruppens ledamöter, landstingsgruppens ledning och distriktstyrelsens adjungerande har yttrande- och förslagsrätt på höstmötet. Höstmötet har 45 ombud. Varje arbetarekommun har 2 grundombud. Övriga ombud fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal räknas 31/12 året innan. Moment 3 Distriktstyrelsen skall kalla och skicka handlingar till ordinärt höstmöte senast 2 veckor i förväg. Moment 4 För fastställande av val som förättas av landstingsfullmäktige samma år som allmänna val äger rum, är ordinärt höstmöte det året även valkonferens. Moment 5 Höstmötet året innan allmänna val utgör en valkonferens för fastställande val av listor till riksdag och/eller listor till landstingsfullmäktige. Moment 6 Rösträtt- och förslagsrätt på valkonferens äger ombud från arbetarekommunerna. Distriktstyrelsen, riksdagsgruppens ledamöter, landstingsgruppens representanter har yttrandeoch förslagsrätt vid valkonferens för fastställande av val av listor till riksdag och eller listor till landstingsfullmäktige. 11

12 Valkonferensen har 201 ombud. Varje arbetarekommun har 4 grundombud. Övriga ombud fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal räknas 31/12 året innan. Moment 7 Distriktstyrelsen skall kalla och skicka handlingar till Valkonferens senast 4 veckor i förväg Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen Partidistriktets kongress väljer 2015 en valberedning som föreslås få ett mandat att arbeta över de kommande fyra åren. Eftersträvansvärt är att personerna som väljer att kandidera till valberedningen vid distriktskongressen 2015 får förutsättningarna klara för sig att man kommer att väljas på fyra år. Valberedningens uppdrag blir att ta fram förslag till - partiorgan valda av distriktskongressen (ds, vu, revisorer mm) - riksdagslista - landstingslista - läns- och landstingsuppdrag Valberedningen ska bestå av representanter från länets samtliga arbetarekommuner och SSUdistriktet. Valberedningen ska under sin mandatperiod föra samtal med ledande kandidater (distriktsordförande, listorna till riksdag och landsting, landstingsråd), det vill säga personer som kan komma i fråga för de tyngsta politiska uppdragen inom organisationen och i de förtroendevalda församlingarna. För att valberedningen ska kunna genomföra sin arbetsuppgift att på djupet följa, utvärdera och stödja kandidater under en hel mandatperiod. Med målet att långsiktigt bygga starka team av förtroendevalda så anser Distriktsstyrelsen att mandatperioden bör förlängas till 4 år. Samt att val av valberedning sker år efter allmänna val. Detta förändrar inte valberedningens fastlagda kriterier eller dess arbetsordning som man även fortsättningsvis har att följa. Ändringar av kriterier och arbetsordning kommer även fortsättningsvis att antas av Distriktskongressen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta att förlänga mandatperioden för valberedningen till 4 år. 3.2 Anta ny Distriktstadga för valberednigen. Bilaga 1. Distriktsstadga för Valberedningen Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val. 12

13 1. För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval verkar den av kongressen valda valberedning. Vars valperiod löper om 4år från och med distriktskongressen Val av valberedning sker år efter ordinärt riksdagsval. 2. För att förbereda fastställandet av valsedel till landstingsval verkar den av kongressen valda valberedning. Vars valperiod löper om 4 år från och med distriktskongressen Val av valberedning sker år efter ordinärt landstingsval Tilläggsval landstingslistan Inför kommande landstingsval så har vårt parti valt att enas om en gemensam lista för hela Norrbotten. Denna lista fastställdes för första gången vid vår valkonferens under november Tanken med en länslista är att vi ska kunna sammanfoga alla kandidater och få en länsövergripande representation på landstingslistan inför valet. Det som nu har uppstått är att en person som valkonferensen valt till ordinarie plats på landstingslistan valt att lämna partiet. Med följd att den Arbetarekommunen tappar då den ordinarie platsen på länets landstingslista. Med tanke på att detta är första gången som vi valt en länsgemensam lista för hela Norrbotten så föreslår Distriktstyrelsen att kongressen prövar om fyllnadsval kan genomföras för att uppnå valkonferensens fördelning av platser på landstingslistan. Målet med en läns representation i landstinget känns viktig framför allt när vi för första gången går fram med en gemensam lista över hela länet. Distriktstyrelsen föreslår därför Att Att Att Distriktkongressen avgöra om ett fyllnadsval på landstingslistan kan genomföras. Distriktskongressen utser nominerad av Övertorneå AK som ersättare på den vakanta platsen efter Tomas Vedestig. Distriktskongressen fastställer den kompletterade landstingslistan. 14. Val Valberedningens förslag till val Nominerad av 1. Ordförande tillika ledamot i distriktsstyrelsen Karin Åström, Överkalix, 60 år Arjeplogs ak, Bodens ak, Haparanda ak, omval Jokkmokk ak, Piteå ak, Överkalix ak 13

14 2. Facklig ledare tillika ledamot i distriktsstyrelsen Att distriktskongressen beslutar utse den som väljs till vice ordförande för LO Distriktet Norra Sverige vid årskonferens 2014 förutsatt: 1. Att denne är medlem i Socialdemokratiska Partidistriktet och bosatt i Norrbotten. 2. Att bägge villkoren uppfylls Övriga nominerade: Maria Stenberg, Arjeplog, 46 år Arjeplog ak, omval 3. Studieorganisatör tillika ledamot i distriktsstyrelsen Maria Burström, Luleå, 38 år Luleå ak omval Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen Peter Roslund, Piteå, 60 år Piteå ak (1) omval Britt-Marie Loggert Andrén, 60 år Boden ak omval Patrik Åman, Arvidsjaur 45 år Arvidsjaur ak nyval Birgitta Larsson, Gällivare, 53 år Gällivare ak omval Kent Ögren, Jokkmokk, 58 år Jokkmokk ak omval Marlene Haara, Haparanda, 49 år Haparanda ak nyval Erkki Haarala, Kalix, 51 år Kalix ak omval Lenita Ericson, Luleå, 45 år Luleå ak omval Andreas Fors, Kiruna 32 år Kiruna ak nyval Helena Öhlund, Älvsbyn, 53 år Älvsby ak omval Kurt Wennberg, Pajala 55 år Pajala ak nyval Mats Abrahamsson, Arjeplog, 60 år Arjeplog ak nyval Övriga nominerade Beatric Öman, Boden, Niclas Nordström Luleå, Maria Listerman Nilsson Överkalix, Bente Moen Åkerholm, Övertorneå Ersättare i distriktsstyrelsen Bente Moen Åkerholm, Övertorneå 45 år, Övertorneå ak nyval Johannes Sundelin, Gällivare, 26 år Gällivare ak, nyval Maria Listerman Nilsson Överkalix, 33 år Överkalix ak nyval Åke Johdet, Pajala, 64 år Pajala ak omval Carina Strömbäck, Kalix, 49 år Kalix ak nyval Övriga nominerade Mats Abrahamsson, Arjeplog, Emma Bergqvist Hansson Kalix, Kristina Zakrisson, Kiruna, Ingela Lekfalk, Luleå, Helena Stenberg, Piteå, år, Helena Öhlund, Älvsbyn 14

15 6. Revisorer (2 revisorer samt 1 auktoriserad) MajLis Gustavsson, Kalix, Kalix ak omval Bengt Ek, Piteå, 69 år Piteå ak omval Yrkesrevisor Anders Westman KPMG omval 7. Revisorsersättare (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Ersättare Sören Engelmark, Gällivare, 75 år Gällivare ak omval Monica Sjödin, Vuollerim, 63 år Valberedningen nyval Övriga nominerade: Gunhild Åhl, Piteå, 80 år Piteå ak omval Yrkesrevisor Annika Brännström KPMG omval 8. Norrbottens Arbetarrörelsens kultur- och stipendiefond Britt-Inger Nordström, Kalix, 67 år Kalix ak nyval Om ersättare skall utses ska Yvonne Bergqvist, 60 år Luleå utses som ersättare i kultur- och stipendiefonden. Övriga nominerade Yvonne Bergqvist, 60 år, Luleå 9. Valberedning Distriktsstyrelsen förslår kongressen besluta Att välja följande till partidistriktets valberedning: Nominerande av Jan Stenberg, Arjeplog Arjeplog AK omval Lotta Åman, Arvidsjaur Arvidsjaur AK omval Inger Matsson, Boden Bodens AK nyval Lena Lindberg, Gällivare Gällivare AK omval Kurt Rosendahl, Haparanda Haparanda AK omval Sven Holmqvist, Jokkmokk Jokkmokk AK omval 15

16 Agneta Lipkin, Kalix Kalix AK nyval Elisabeth Persson Holmdén, Kiruna Kiruna AK omval Lennart Thörnlund, Luleå Luleå AK, fackliga utskottet omval Fredrik Hansson, Luleå Luleå AK omval Göte Eriksson, Pajala Pajala AK omval Marita Björkman, Piteå Piteå AK omval Stefan Hortlund, Älvsbyn Älvsbyns AK, fackliga utskottet omval Tord Henriksson, Överkalix Överkalix AK nyval Tomas Kerttu, Övertorneå Övertorneå AK omval Att Lena Lindberg väljs till ordförande i valberedningen. 16

17 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b Luleå T:

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus).

Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus). Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus). Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer