Dagordning och förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning och förslag"

Transkript

1 Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2014 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b Luleå T:

2 Innehållsförteckning Dagordning... 3 Mötesfunktionärer... 8 Distriktsstyrelsens förslag Avgifter för medlemmar och organisationer Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen Tilläggsval landstingslistan Val Ordförande tillika ledamot i distriktsstyrelsen Facklig ledare tillika ledamot i distriktsstyrelsen Studieorganisatör tillika ledamot i distriktsstyrelsen Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen Ersättare i distriktsstyrelsen Revisorer (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Revisorsersättare (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Norrbottens Arbetarrörelsens kultur- och stipendiefond Valberedning

3 Dagordning vid distriktskongressen Invigning Luleå arbetarekommun hälsar välkommen 2 Val av kongressfunktionärer ordförande sekreterare protokolljusterare rösträknare ledamöter i en rösträkningskommitté för val ledamöter i redaktionsutskott 3 Kongressens gäster har ordet 4 Ombudsupprop 5 Beslut rörande dag- och arbetsordning 6 Fastställande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 7 Beslut rörande ansvarsfrihet 8 Riksdagsgruppens berättelse 9 Landstingsfullmäktigegruppens berättelse 10 Sidoorganisationernas berättelser 11 Redogörelse av åtgärder med anledning av fjolårets motioner 12 Förslag från distriktsstyrelsen 12.1 Avgifter för medlemmar och organisationer Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor 12.3 Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen. 13 Behandling av inkomna motioner 3

4 13.1 Regional utveckling, motion Miljö och kommunikation, motion Arbetsmarknad, motion Sysselsättning/Barn och Unga, motion Socialpolitik, motion Hälso- och sjukvård, motion Partiet internt, motion Val av: 14.1 Ordförande 14.2 ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika facklig ledare 14.3 ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika studieorganisatör 14.4 ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen i övrigt 14.5 ersättare i distriktsstyrelsen 14.6 ordinarie revisorer varav 1 auktoriserad revisor 14.7 revisorsersättare varav 1 auktoriserad revisorssuppleant 14.8 representant i styrelsen för Norrbottens arbetarrörelses kultur- och stipendiefond 14.9 ledamöter, varav en ordförande, i valberedningen 15 Handlingsprogram 16 Utdelning av medlemsvärvar- och medlemsutvecklingspriser 17 Uttalande 18 Enkla frågor 19 Avslutning 4

5 Distriktsstyrelsens förslag till Arbetsordning Lördagen den 5 april Lokal: Nordkalotten i Luleå Invigning av den gemensamma års kongressen Invigning (Nordkalottsalen) Kultur och Film Välkomsthälsning: Karin Åström mfl Påverkanstorg inför motionsbehandling. ( I Vilka Lokaler?) Magdalena Andersson håller tal Parallella seminarier: (i Nordkalottsalen, Paddjelanta, Lapporten och Renen) 1. Jobb och utbildning 2. Ekonomi och jämställdhet 3. Global utveckling 4. Ungdomsseminarie - Filmverkstad, att påverka med hjälp av film Fika Panelsamtal om politik: Jobb och Utbildning (Nordkalottsalen) Moderator: (Eric Sundström) Tobias Baudin, LO Carina Ohlsson, S-kvinnor Gabriel Wikström, SSU Karin Åström, S Avslutning Kultur Slut för dagen Trubadur Micke, mingel i baren Gemensam kongressfest i Kallaxsalen. Dans till Shirley Bee & The Bitchslap 5

6 Söndagen den 6 april Kongressförhandlingar: Kongressens öppnande 1 Mötesformalia 2 Gästerna har ordet 3Kongressförhandlingar: Påverkanstorg inför beslut om Partidistriktets handlingsprogram (I Vilken lokal?) Kongressförhandlingar: Mötesformalia 4-5 Verksamhetsberättelser 6-11 Distriktsstyrelsens förslag 12:1 12:3 Val 14:1 Val 14:2-9 Motioner 13: Utdelning medlemsutvecklingspris Lunch Kongressförhandlingar fortsätter: Handlingsprogram 15 Motioner 13:5-7 Uttalande 17, Enkla frågor 18 Prel Avslutning 19, sen hemresa 6

7 Kongressens offentlighet Kongressen är i princip offentlig utom i fråga varom enskild överläggning särskilt beslutas. Diskussionsordning Yttrande- och förslagsrätt vid distriktskongressen tillkommer valda ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, en föredragande revisor, partistyrelsens representant, ledamöter i Norrbottens s- riksdagsgrupp, representant för landstingsfullmäktigegruppen samt anställd funktionär på partidistrikt och i arbetarekommuner inom distriktsområdet, samt i valärenden även valberedningen. Dubbla talarlistor kommer att användas. Första talarlistan innehåller de talare som begär ordet för första gången i aktuellt ärende. Andra talarlistan innehåller de talare som redan har talat i aktuellt ärende. Första talarlistan ska vara tom innan andra talarlistan på börjas. Presidiet kommer automatiskt att väcka frågan om streck i debatten när 5 talare av samma kön är anmälda på talarlistan. Rösträtt Endast ombud har rösträtt vid distriktskongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtten kan inte överlåtas och ombud kan ej bytas under pågående kongress. Valordning Omröstningar sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Vid slutet val skriver ombuden upp den/de de vill ge sin röst på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den, eller de, som fått högsta röstetalen. Uppstår lika röstetal vid omröstning avgör lotten. Vid fastställande av listor fastställs listan plats för plats. Förslag till kongressen Förslag som framställs till kongressen skall göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslag skall vara undertecknat med förslagsställarens namn. 7

8 Påverkanstorg Lördag 5 april mellan kl kommer kongressens ombud ges möjlighet att via ett Åsikts torg kunna påverka distriktstyrelsens utlåtande över motionerna vilka kommer att behandlas under kongressen. Söndag 6 april mellan kl kommer kongressens ombud ges möjlighet att via ett Åsikts torg kunna påverka skrivningarna i Partidistriktets handlingsprogram vilket sedan kongressen fattar beslut om på söndag kl Mötesfunktionärer 3 ordförande Margareta Bladfors-Eriksson, Luleå Lars-Olof Pettersson, Piteå Johannes Sundelin Gällivare 4 sekreterare Marita Björkman, Piteå Britt-Marie Sandvärn, Gällivare Hanna Sundqvist Luleå Linus Sköld Älvsbyn 3 protokolljusterare Johan Söderholm Kalix Evgeny Krakov Pajala Beatric Öman Boden 3 rösträknare Daniel Smirat Luleå Bente Moen Åkerholm Övertorneå Sven Holmqvist Jokkmokk 3 ledamöter i rösträkningskommitté för val Sven Holmqvist, Jokkmokk Bente Moen Åkerholm Övertorneå Sven Holmqvist Jokkmokk 8

9 7 ledamöter i redaktionsutskott Karin Åström Överkalix, sammankallande Birgitta Ahlqvist, Södra Sunderbyn Alexander Nilsson, Piteå Maria Stenberg, Arjeplog Emilia Töyrä, Kiruna Kent Ögren, Jokkmokk Britta Flinkfeldt Jansson Arjeplog Kommunförbundet 9

10 Distriktsstyrelsens förslag Avgifter för medlemmar och organisationer 2015 Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att: 1.1 medlemsavgiften till partidistriktet fastställs till 30:- kronor/medlem och år, vilket innebär oförändrad medlemsavgift. 1.2 avgiften till partidistriktet för organisationsansluten facklig organisation fastställs till följande, oförändrade belopp: Antal medlemmar Avgift : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :- 10

11 12.2 Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens för riksdags- och landstingslistor Genomförandet av Valkonferensen 2013 gav en tydlig känsla av att beslutet att år före valår till Riksdag och Landsting omvandla höstmötet till en Valkonferens var ett klok och riktigt beslut. Med det som grund lägger Distriktstyrelsen fram ändringar av Distriktsstadgan. Beslutet om ändrad stadga gör att Kongressen fastställer ett regelverk för att långsiktigt använda höstmötet för ändamål mellan allmänna val och att år före allmänna val hanteras höstmötet som valkonferens. Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att besluta att 2.1 Anta Distriktsstadga för Höstmöte/Valkonferens Bilaga 1. Distriktsstadga för Höstmöte Moment 1 Höstmöte är ett förtroenderåd och äger rum årligen på hösten. På höstmötet ska viktiga politiska frågor diskuteras. Frågorna kan väckas via arbetarekommunerna, riksdagsgruppen, landstingsgruppen eller direkt av distriktsstyrelsen. Moment 2 Rösträtt- och förslagsrätt äger till ordinärt höstmöte ombud från arbetarkommunerna. Distriktstyrelsen, riksdagsgruppens ledamöter, landstingsgruppens ledning och distriktstyrelsens adjungerande har yttrande- och förslagsrätt på höstmötet. Höstmötet har 45 ombud. Varje arbetarekommun har 2 grundombud. Övriga ombud fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal räknas 31/12 året innan. Moment 3 Distriktstyrelsen skall kalla och skicka handlingar till ordinärt höstmöte senast 2 veckor i förväg. Moment 4 För fastställande av val som förättas av landstingsfullmäktige samma år som allmänna val äger rum, är ordinärt höstmöte det året även valkonferens. Moment 5 Höstmötet året innan allmänna val utgör en valkonferens för fastställande val av listor till riksdag och/eller listor till landstingsfullmäktige. Moment 6 Rösträtt- och förslagsrätt på valkonferens äger ombud från arbetarekommunerna. Distriktstyrelsen, riksdagsgruppens ledamöter, landstingsgruppens representanter har yttrandeoch förslagsrätt vid valkonferens för fastställande av val av listor till riksdag och eller listor till landstingsfullmäktige. 11

12 Valkonferensen har 201 ombud. Varje arbetarekommun har 4 grundombud. Övriga ombud fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal räknas 31/12 året innan. Moment 7 Distriktstyrelsen skall kalla och skicka handlingar till Valkonferens senast 4 veckor i förväg Utöka mandatperioden för Valberedningen till 4 år vid distriktskongressen Samt Distriktsstaga för valberedningen Partidistriktets kongress väljer 2015 en valberedning som föreslås få ett mandat att arbeta över de kommande fyra åren. Eftersträvansvärt är att personerna som väljer att kandidera till valberedningen vid distriktskongressen 2015 får förutsättningarna klara för sig att man kommer att väljas på fyra år. Valberedningens uppdrag blir att ta fram förslag till - partiorgan valda av distriktskongressen (ds, vu, revisorer mm) - riksdagslista - landstingslista - läns- och landstingsuppdrag Valberedningen ska bestå av representanter från länets samtliga arbetarekommuner och SSUdistriktet. Valberedningen ska under sin mandatperiod föra samtal med ledande kandidater (distriktsordförande, listorna till riksdag och landsting, landstingsråd), det vill säga personer som kan komma i fråga för de tyngsta politiska uppdragen inom organisationen och i de förtroendevalda församlingarna. För att valberedningen ska kunna genomföra sin arbetsuppgift att på djupet följa, utvärdera och stödja kandidater under en hel mandatperiod. Med målet att långsiktigt bygga starka team av förtroendevalda så anser Distriktsstyrelsen att mandatperioden bör förlängas till 4 år. Samt att val av valberedning sker år efter allmänna val. Detta förändrar inte valberedningens fastlagda kriterier eller dess arbetsordning som man även fortsättningsvis har att följa. Ändringar av kriterier och arbetsordning kommer även fortsättningsvis att antas av Distriktskongressen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta att förlänga mandatperioden för valberedningen till 4 år. 3.2 Anta ny Distriktstadga för valberednigen. Bilaga 1. Distriktsstadga för Valberedningen Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val. 12

13 1. För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval verkar den av kongressen valda valberedning. Vars valperiod löper om 4år från och med distriktskongressen Val av valberedning sker år efter ordinärt riksdagsval. 2. För att förbereda fastställandet av valsedel till landstingsval verkar den av kongressen valda valberedning. Vars valperiod löper om 4 år från och med distriktskongressen Val av valberedning sker år efter ordinärt landstingsval Tilläggsval landstingslistan Inför kommande landstingsval så har vårt parti valt att enas om en gemensam lista för hela Norrbotten. Denna lista fastställdes för första gången vid vår valkonferens under november Tanken med en länslista är att vi ska kunna sammanfoga alla kandidater och få en länsövergripande representation på landstingslistan inför valet. Det som nu har uppstått är att en person som valkonferensen valt till ordinarie plats på landstingslistan valt att lämna partiet. Med följd att den Arbetarekommunen tappar då den ordinarie platsen på länets landstingslista. Med tanke på att detta är första gången som vi valt en länsgemensam lista för hela Norrbotten så föreslår Distriktstyrelsen att kongressen prövar om fyllnadsval kan genomföras för att uppnå valkonferensens fördelning av platser på landstingslistan. Målet med en läns representation i landstinget känns viktig framför allt när vi för första gången går fram med en gemensam lista över hela länet. Distriktstyrelsen föreslår därför Att Att Att Distriktkongressen avgöra om ett fyllnadsval på landstingslistan kan genomföras. Distriktskongressen utser nominerad av Övertorneå AK som ersättare på den vakanta platsen efter Tomas Vedestig. Distriktskongressen fastställer den kompletterade landstingslistan. 14. Val Valberedningens förslag till val Nominerad av 1. Ordförande tillika ledamot i distriktsstyrelsen Karin Åström, Överkalix, 60 år Arjeplogs ak, Bodens ak, Haparanda ak, omval Jokkmokk ak, Piteå ak, Överkalix ak 13

14 2. Facklig ledare tillika ledamot i distriktsstyrelsen Att distriktskongressen beslutar utse den som väljs till vice ordförande för LO Distriktet Norra Sverige vid årskonferens 2014 förutsatt: 1. Att denne är medlem i Socialdemokratiska Partidistriktet och bosatt i Norrbotten. 2. Att bägge villkoren uppfylls Övriga nominerade: Maria Stenberg, Arjeplog, 46 år Arjeplog ak, omval 3. Studieorganisatör tillika ledamot i distriktsstyrelsen Maria Burström, Luleå, 38 år Luleå ak omval Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen Peter Roslund, Piteå, 60 år Piteå ak (1) omval Britt-Marie Loggert Andrén, 60 år Boden ak omval Patrik Åman, Arvidsjaur 45 år Arvidsjaur ak nyval Birgitta Larsson, Gällivare, 53 år Gällivare ak omval Kent Ögren, Jokkmokk, 58 år Jokkmokk ak omval Marlene Haara, Haparanda, 49 år Haparanda ak nyval Erkki Haarala, Kalix, 51 år Kalix ak omval Lenita Ericson, Luleå, 45 år Luleå ak omval Andreas Fors, Kiruna 32 år Kiruna ak nyval Helena Öhlund, Älvsbyn, 53 år Älvsby ak omval Kurt Wennberg, Pajala 55 år Pajala ak nyval Mats Abrahamsson, Arjeplog, 60 år Arjeplog ak nyval Övriga nominerade Beatric Öman, Boden, Niclas Nordström Luleå, Maria Listerman Nilsson Överkalix, Bente Moen Åkerholm, Övertorneå Ersättare i distriktsstyrelsen Bente Moen Åkerholm, Övertorneå 45 år, Övertorneå ak nyval Johannes Sundelin, Gällivare, 26 år Gällivare ak, nyval Maria Listerman Nilsson Överkalix, 33 år Överkalix ak nyval Åke Johdet, Pajala, 64 år Pajala ak omval Carina Strömbäck, Kalix, 49 år Kalix ak nyval Övriga nominerade Mats Abrahamsson, Arjeplog, Emma Bergqvist Hansson Kalix, Kristina Zakrisson, Kiruna, Ingela Lekfalk, Luleå, Helena Stenberg, Piteå, år, Helena Öhlund, Älvsbyn 14

15 6. Revisorer (2 revisorer samt 1 auktoriserad) MajLis Gustavsson, Kalix, Kalix ak omval Bengt Ek, Piteå, 69 år Piteå ak omval Yrkesrevisor Anders Westman KPMG omval 7. Revisorsersättare (2 revisorer samt 1 auktoriserad) Ersättare Sören Engelmark, Gällivare, 75 år Gällivare ak omval Monica Sjödin, Vuollerim, 63 år Valberedningen nyval Övriga nominerade: Gunhild Åhl, Piteå, 80 år Piteå ak omval Yrkesrevisor Annika Brännström KPMG omval 8. Norrbottens Arbetarrörelsens kultur- och stipendiefond Britt-Inger Nordström, Kalix, 67 år Kalix ak nyval Om ersättare skall utses ska Yvonne Bergqvist, 60 år Luleå utses som ersättare i kultur- och stipendiefonden. Övriga nominerade Yvonne Bergqvist, 60 år, Luleå 9. Valberedning Distriktsstyrelsen förslår kongressen besluta Att välja följande till partidistriktets valberedning: Nominerande av Jan Stenberg, Arjeplog Arjeplog AK omval Lotta Åman, Arvidsjaur Arvidsjaur AK omval Inger Matsson, Boden Bodens AK nyval Lena Lindberg, Gällivare Gällivare AK omval Kurt Rosendahl, Haparanda Haparanda AK omval Sven Holmqvist, Jokkmokk Jokkmokk AK omval 15

16 Agneta Lipkin, Kalix Kalix AK nyval Elisabeth Persson Holmdén, Kiruna Kiruna AK omval Lennart Thörnlund, Luleå Luleå AK, fackliga utskottet omval Fredrik Hansson, Luleå Luleå AK omval Göte Eriksson, Pajala Pajala AK omval Marita Björkman, Piteå Piteå AK omval Stefan Hortlund, Älvsbyn Älvsbyns AK, fackliga utskottet omval Tord Henriksson, Överkalix Överkalix AK nyval Tomas Kerttu, Övertorneå Övertorneå AK omval Att Lena Lindberg väljs till ordförande i valberedningen. 16

17 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b Luleå T:

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten 12.1. Avgifter för medlemmar och organisationer

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010:

Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010: Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010: Uppdrag Förslag Nominerad av Landstingsfullmäktige presidium Ordförande Elisabeth Lindberg, Piteå Arjeplog AK, Gällivare AK, Luleå AK, Piteå AK Landstingets

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

ARBETSBOK FÖRBUNDSMÖTE SÖDERHAMN 22-23 AUGUSTI 2015

ARBETSBOK FÖRBUNDSMÖTE SÖDERHAMN 22-23 AUGUSTI 2015 ARBETSBOK FÖRBUNDSMÖTE SÖDERHAMN 22-23 AUGUSTI 2015 Innehållsförteckning Sid Preliminärt program 1 Förslag till dagordning 2 Förslag till arbetsordning 3 Föredragningslista 5 Förbundsstyrelsens skrivelser

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer