1 Mötet öppnas Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötet öppnas Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna"

Transkript

1 Protokoll STYRELSEMÖTE 214/ Tid: Plats: Närvarande: Torsdag den 2 maj Kalmar Bruunska 24/Växjö N2052 Annika Aronsson Sandra Bergsten Helen Hippach Tina Iveslätt Birgitta Johansson Dennis Larm Margareta Wester Åsa Wågman 1 Mötet öppnas Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna 2:1 Val av mötets sekreterare Åsa valdes till mötets sekreterare då ordinarie sekreterare ej är närvarande. 2:2 Val av justeringsperson Tina valdes till justeringsperson 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg i 2, 2:2 4 Arbetsmiljö Projektet att se över lärarnas arbetstid ska dra igång. SO utbildning 22 maj i Pukeberg, Lena Danås, ST s ombudsman från Jönköping och expert i arbetsmiljöfrågor kommer och pratar arbetsmiljö. 16 maj kommer ett första möte i nya arbetsmiljökommittén hållas. Teamkontor landskap i de nya byggnaderna i Ölandshamnen. Första mötet är den 17 maj. Ingen vet var i processen med arbetsmiljöenkäten arbetsgivaren är. 5 Löneförhandlingar Åsa redovisar modell ett förslag till en ny modell för löneförhandlingar (bilagd detta protokoll) samt meddelar att lönekartläggning kommer att ske i år och påbörjas snarast. Annika berättar om var ST befinner sig i de centrala förhandlingarna i Avtal 2013: insamling av medlemmarnas åsikter har skett och sammanställts och delar av det kommer att användas då OFR/S lägger fram sina yrkanden till Arbetsgivarverket i juni. 6 MBL Samverkan 7 maj: Annonstexterna varierar mycket mellan förvaltningen och fakulteterna och det blir en dålig urvalsprocess ur rättssäkerhetssynpunkt. Detta tycker vi är fel, varför vi kommer att lyfta frågan på samverkan. Krav och meriter ska framgå, vad är realistiskt och vad behövs verkligen?!

2 Vi vill lyfta hur man behandlar de som söker till Lnu, vilken information får de, hur marknadsförs Lnu? Flytt av lärplattform till UB från UPE. Protokoll från sju av vårens MBL- förhandlingar bilagda. 7 Arbetstidsavtal för lärare OB- tilläggen för lärare som jobbar kvällar och helger finns inte med i avtalet. Ny förhandling kommer att inledas. 8 Rapporter 8.1 Ekonomi kr ( kr kommer att försvinna i rekryteringssyfte) 8.2 Rekrytering, 4 nya medlemmar. Nytt arbetsplatsombud utsett på Fojo: Nina Hjelmgren 9 Övriga frågor 10 Nästa möte AO- dag + sommarlunch den 18 juni kl i Växjö. Inbjudan kommer och den kommer att riktas till alla förtroendevalda. 11 Mötet avslutas Annika tackade för deltagandet och avslutade mötet. Åsa Wågman sekreterare Justeras: Annika Aronsson ordförande Tina Iveslätt

3 Bilaga till ST- styrelseprotokoll Löneförhandlingsmodell Förhandlingsmodell RALS 2012, avslutad Avstämningsmöte maj RALS, utvärdering förhandlingsmodell Avtal klart Chef + personalkonsult jobbar med lönesättningen/individ Chef träffar PO + personalchef samt adm stöd. Omdömen lämnas från chef till PO PO lämnar synpunkter till chef Lönebud lämnas för samtliga medlemmar till PO. Listan kollas alla med PO lämnar yrkande (siffror) Personalavd lämnar motbud Förhandling pågår... Personalkonsulterna träffar PO tillsammans med personalchef samt adm stöd. Omdömen lämnas till PO av Pk PO lämnar synpunkter till Pk. Personalchef och PO kollar listan alla med Chefsavtalet (titt) Doktorand tra ppan Sifferbuden på samtliga medlemmar kommer PO till del från AG. PO har tid för PO lämnar samlat yrkande för samtliga medlemmar till Personalchefen. AG har tid för reflektion över yrkandet Avtal klart Chefsavtalet (titt) Doktorand trappan PO kallar in närmaste chef vid behov för att diskutera bud och ställa frågor... (Pesonalchef + adm stöd + Pk Förhandlingsmodell RALS framåt... Pk tar med tillbaka till närmaste chef och redovisar PO s Förhandling pågår... Närmaste chef + personalkonsult jobbar med lönesättningen/individ utifrån Avstämningsmöte RALS, utvärdering förhandlingsmodell

4 Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19 m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande/personalchef ( 10, 11, 21 och 31) Peter Aronsson, dekan för fakulteten för konst och humaniora ( 2-3 och 29) Per Sundström, utredare ( 23 och 28) Maria Lindgren, prefekt för institutionen för svenska språket ( 4) Thorbjörn Nilsson, kanslichef för universitetets ledningskansli ( 5) Tomas Holmström, ( 5) Leif Eriksson, P A-konsult ( 24-25) Charlotte Annetun, P A-konsult ( 6 och 30) Ulf Sernelin, P A-konsult ( 7-8 och 22) Helena Birath, P A-konsult ( 26) Karalina Österdahl, P A-konsult ( 17-18) Carina Axelsson, P A-konsult ( 15-16) Jessica Drott, P A-konsult/ sekreterare ( 9, 12-14, 19-20, 27 och 30) För arbetstagarorganisationerna (PO) Anders Fröjmark, Saco-S Björn Albin, Saco-S Margareta Wester, OFR/S Sheila Feldmanis, Saco-S Christina Nilsson, OFR/S Annika Aronsson, OFR/S 1. Beslut på justeringsperson Björn Albin, Saco-S och Margareta Wester, OFR/S 2. Delegationsordning FKH (MBL 11) AG lämnar information om delegationsordningen för fakulteten för konst och humaniora enligt tidigare utskickad bilaga. PO har synpunkter på att delegationsordningen ej medger att prefekten kan delegera vidare och menar att den punkten bör strykas. AG menar att vid särskilda tillfällen kan dekanen fatta beslut om stf prefekt. PO och AG är i övrigt överens om mindre justeringar som tex ett förtydligande kring beslut i prefekt/ dekans frånvaro. 3. Niklas Ammert, tf kanslichef på konst och humaniora (MBL 11) AG meddelar att Niklas Ammert är tf kanslichef på kansliet för konst och humaniora under perioden Omplacering till universitetslektor i kreativt skrivande (MBL 11) AG meddelar enligt tidigare utskickade bilagor att Tommy Olofsson och Vasilis Papageorgian omplaceras till universitetslektor i kreativt skrivande from l (5)

5 5. Organisering av registratorsfunktionen på Lnu (MBL ll) AG lämnar information om ny organisering av registratorsfunktionen på Linneuniversitetet För rekrytering till arbetsuppgifterna sker en intern utlysning. AG föreslår att organiseringen prövas under ett år. OFR påtalar att skyddsombuden bör involveras i framtagande av en risk- och konsekvensanalys. PO har synpunkter på att det saknas skriftlig information i ärendet. AG lämnar skriftlig information till nästa MBLförhandling. Ärendet ajourneras. 6. Stina Ericsson, utnämnd till docent i svenska språket (RALS) AG meddelar att Stina Ericsson får löneökning med kr j mån i samband med utnämning till docent i svenska språket. 7. Förlängning av uppdragstillägg på LPU (MBL ll) AG meddelar att följande personers uppdragstillägg på 3000 kr/ mån som studierektorer förlängs på LPU: Sture Frylen, juridik, under perioden Ola Kronkvist, beteendevetenskap, under perioden Lönetillägg för Gunilla Briessons (MBL ll) AG meddelar att Gunilla Briessons särskilda lönetillägg på kr/ mån förlängs under perioden. Efter synpunkter från PO återkallar AG ärendet. 9.Andreas Ekeroth flyttar sin anställning till sektionen för utveckling och produktion (MBL 11) AG meddelar att Andreas Ekeroth flyttar sin anställning till sektionen för utveckling och produktion from och i samband med detta byter han titel till systemutvecklare. PO har synpunkter på den nya titeln men har inga invändningar på omplaceringen. AG återkommer med ytterligare information vid ett eventuellt titelbyte. 10. Förlängning av Susanne Håkanssons uppdrag som bitr. avdelningschef på KOM (MBL 11) AG meddelar att Susanne Håkanssons uppdrag som bitr avdelningschef på KOM förlängs under perioden Uppdragstillägget är 5000 kr/mån. Saco har synpunkter på innehållet i uppdraget och föreslår att AG undersöker möjligheten till en annan lösning. OFR vill ha ett förtydligande kring innehållet i uppdraget. Ärendet ajourneras. 11. Kompetensförsörjningspengar till Ingrid Bergman (RALS) AG informerar om att de vill använda kompetensförsörjningspengar till Ingrid Bergmans. Ingrid ska slutföra ekonomutbildningen, en termin. 12. Brian Berg har uppdrag som sektionschef ochbitrit-chef (MBL ll) AG meddelar att Brian Berg har uppdrag som bitr IT -chef och sektionschef för sektionen för support under tiden Henrik Brovell är föräldraledig, Uppdragstillägget är kr/ mån. PO har inga invändningar men påminner om deras önskan att ta del av ytterligare information om konsultuppdragets innehåll, gällande!t-chef under pågående rekrytering. AG lovar att återkomma med ytterligare information i ärendet. 13. Niklas Brandt flyttar sin anställning till sektionen för infrastruktur IT (MBL 11) AG meddelar att Niklas Brandt flyttar sin anställning till sektionen för infrastruktur IT from

6 14. Pontus Ahl har tillfälligt personal- och arbetsmiljöansvar för sektionen för strategioch samordning (MBL 11) AG meddelar att Pantus Ahl har tillfälligt personal- och arbetsmiljöansvar för sektionen för strategi- och samordning under tiden rekrytering av ny IT-chef pågår, Tillfällig sektionschef på Infocenter (MBL 11) AG meddelar att Tove Bergqvist har uppdrag som tillfällig sektionschef på Infocenter under perioden Uppdragstillägget är 2000 kr. OFR har synpunkter på att tillägget är lågt och yrkar på kr. 16. Ändring av arbetsuppgifter för Madeleine Knotek Gustavsson (MBL 11) AG meddelar att Madeleine Knotek Gustavsson arbetar med bla information och ärendehantering för LOS under pågående projekt, PO har inga invändningar. 17. Förlängt uppdrag som bitr prefekter vid institutionen för psykologi (MBL 11) AG återkallar ärendet. 18. Anställning av adjungerad lärare vid (MBL19) AG informerar om att institutionen för pedagogik anställer en adjungerad lärare enligt tidigare utskickad bilaga. 19. Malin Lennartsson, utnämnd till docent i historia (RALS) AG meddelar att Malin Lennartsson får löneökning med kr/mån i samband med utnämning till docent i historia. 20. Karin Eriksson, utnämnd till docent i musikvetenskap (RALS) AG meddelar att Karin Eriksson får löneökning med kr/ mån i samband med utnämning till docent i musikvetenskap. 21. Doktorandstege 2013 (RALS) AG informerar om doktorandstegen 2013 enligt tidigare utskickad bilaga. PO yrkar på att ingångslönen är kr/mån. AG informerar om att doktorandlönerna ses över årligen. 22. Martin Nilsson som tf prefekt (MBL 11) AG meddelar att Martin Nilsson är tf prefekt på institutionen för statsvetenskap under perioden PO har inga invändningar mot uppdraget men framför synpunlder på rekryteringsprocessen. PO efterfrågar även information gällande dekan till fakulteten för samhällsvetenskap. AG återkommer till PO med information. 23. Delegationsordning NLU (MBL 11) AG lämnar information om delegationsordningen för nämnden för lärarutbildningen enligt tidigare utskickad bilaga. 24. Lina Andersson, utnämnd till docent i nationalekonomi RALS) AG meddelar att Lina Andersson får löneökning med kr/ mån i samband med utnämning till docent i nationalekonomi. 25. Katarina Zambrell, uppdrag som utbildningsansvarig (MBL 11) AG meddelar att Katarina Zambrell har uppdrag som utbildningsansvarig vid ELNU Fakultetskansli. Uppdraget är 60% under 3 år och uppdragstillägget är 3000 kr/mån. 3 (5)

7 PO fra~ör synpunkter på den organisatoriska tillhörigheten, tillägget, funktionen och titeln. Arendet ajourneras. 26. Jan Pettersson som tf prefekt (MBL ll) AG meddelar att Jan Pettersson är tf prefekt vid institutionen för socialt arbete under perioden PO har inga invändningar men påminner om vikten av att följa riktlinjerna för prefektrekrytering. 27. Utökning av omfattning för Elisabeth Westlund och Helena Jörgensen (MBL ll) AG meddelar att Elisabeth Westlund och Helena Jörgensen, vid fakulteten för konst- och humanioras kansli, utökar omfattningen i sina anställningar till100 %tillsvidare. 28. Delegationsordning för fakulteten för samhällsvetenskap (MBL ll) AG lämnar information om delegationsordningen för nämnden för lärarutbildningen enligt bilaga. PO och AG är överens om mindre justeringar. 29. Uppdrag som prefekt för institutionen för språk (MBL ll) AG meddelar att Diane Pecorari erbjuds uppdrag som prefekt för institutionen för språk from tillsvidare dock längst tom Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) 31. Övrigt AG förtydligar beslutet om att inga tillägg utgår tillbitr/stf prefekter och studierektorer. PO framför synpunkter på att redan beslutade tillägg nu dras tillbaka. AG menar att prefekterna fortfarande har möjlighet att planera tid för personer med uppdrag som studierektor. AG informerar om att de gjort en särskild överenskommelse med Karolina Österdahl vid personalavdelningen om förh oendearbetstid under 1 år. PO efterfrågar info om rekryteringsprocessen för såväl tillsättning av dekan för Fakulteten för samhällsvetenskaper som prefekt för Institutionen för socialt arbete. Det är viiktigt att PO involveras i arbetet. J essic~ 1 Drott \ Justeras Inger Thörnqvist BjörnAlbin Saco-s 4 (5)

8 ~.. ::. Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande l personalchef Helen Andersson, dekan för ekonomihögskolan ( 6) Marie Brorsson, avdelningschef ( 2 och 7) Ian Nicholls, dekan fakulteten för hälso- livsvetenskap ( 9) Eva Fransson, P A-konsult ( 14) Leif Eriksson, P A-konsult ( 2-3 och 6-7) Camilla Andersson, P A-konsult ( 10-14) Therese Gullander, P A-konsult ( 9) Helena Birath, P A-konsult ( 4 och 14) Karolina Österdahl, P A-konsult ( 5) Jessica Drott, PA-konsultl sekreterare ( 8) För arbetstagarorganisationerna (PO) Anders Fröjmark, Saco-S Margareta Wester, OFRIS Sheila Feldmanis, Saco-S Helen Hult-Sanneus, OFRIS Christina Nilsson, OFRIS 1. Beslut på justeringsperson Sheila Feldmanis, Saco-S och Helen Hult-Sanneus, OFRIS 2. Byte av titel för Jirina Fahlen Jonsson, STUD (MBL 11) AG meddelar att Jirina FahlEm Jonsson byter titel från utbildningsadministratör till systemadministratör samt att hon har uppdragstillägg på 3000 kr l mån för samordning av LADOK3-projektet under hela PO framför synpunkter på att detta läggs som ett tillägg och önskar att AG lämnar ytterligare information i ärendet. AG lämnar ytterligare information och AG och PO är överens om att genomföra en översyn över samtliga tillägg på Linneuniversitetet under början av Tillsvidareanställning av Malin Avram, STUD (MBL ll) AG meddelar att MalinAvram erbjuds anställning tillsvidare som internationell koordinator, med stöd av företrädesrätten. 4. Uppdrag som prefekt på institutionen för socialt arbete (MBL ll) AG meddelar att Cecilia Kjellgren erbjuds uppdrag som prefekt på institutionen för socialt arbete under perioden Fördelning av personal mellan institutionen för pedagogik och institutionen för utbildningsvetenskap (MBL ll) AG informerar om fördelning av personal mellan institutionen för pedagogik och institutionen för utbildningsvetenskap enligt tidigare utskickad bilaga. PO framför synpunkter på förändringen men har inga invändningar. 1(3) r s:ft»s"

9 6. Delegationsordning för fakulteten för ekonomihögsko lan, FEH (MBL ll) AG informerar om tidigare utskickad delegationsordning för fakulteten för ekonomihögskolan med några tillägg. PO framför mindre synpunkter som AG noterar. 7. Förlängning av uppdragstillägg till Catherine Zetterqvist (RALS) AG informerar om förlängning av uppdragstillägg till Catherine Zetterqvist vid STUD på 9000 kr/mån, för arbete med centralt LADOK under PO framför synpunkter på att detta läggs som ett tillägg och önskar att AG lämnar ytterligare information i ärendet. AG lämnar ytterligare information och AG och PO är överens om att genomföra en översyn över samtliga tillägg på Linneuniversitetet under början av PO har inga invändningar. 8. Enskild överenskommelse om övertid över 150 timmar (MBL 19) AG informerar om enskild överenskommelse om övertid över 150 timmar för Peter Lindskog och Ingela Trulsson-Sonnesjö vid institutionen för kulturvetenskaper. AG lämnar efter O FR: s önskemål ytterligare information om hur övertiden har uppstått. 9. Delegationsordning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL (MBL ll) AG informerar om tidigare utskickad delegationsordning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap. PO framför synpunkter som AG noterar. 10. Byte av titel för Gunn Jensen (MBL ll) AG meddelar att Gunn Jensen vid fakulteten för teknik byter titel till fakultetshandläggare. 11. Byte av organisationstillhörighet för Ann Nord (MBL ll) AG meddelar att Ann Nord byter placering från institutionen för fysik till kansliet vid tekniska fakulteten. 12. Enskild överenskommelse om övertid över 150 timmar för Constanta Olteanu (MBL 19) AG informerar om enskild överenskommelse om övertid över 150 timmar för Constanta Olteanu. 13. Tillfällig placering vid tekniska fakulteten (MBL ll) AG informerar om att Peter Jonsson har en tillfällig placering vid tekniska fakulteten under sjukskrivningsperiod. 2 (3)

10 14. Anställningsärenden enligt bifogad lista (MBL 11/LAS 28) AG lämnar information om att Elin Antonsson omplaceras från PPI till KOM (MBL 11) och Johannes Rydström erbjuds anställning 3 mån som översättare/informatör (LAS 28). 15. Övrigt AG ber PO inkomma med synpunkter på Henrik Edlunds tidsbegränsade anställning i Shanghaiprojektet. ~k~~ Sheila Feldmanis Saco-s Helen Hult-Sanneus OFR/S 3 (3)

11 ~ ::. Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19 m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande l personalchef Maria Lindgren, prefekt ( 4) Lars-Olof Rask, avdelningschef ( 2, 3) Eva Fransson, personalkonsult ( 5, 8, 10, 11, ) Ingrid Persson, avdelningschef ( 6, 7, 9) Malin Sunesson, sektionschef ( 11) Karalina Österdahl, personalkonsult ( 12, 13) Carina Axelsson, personalkonsul tf sekreterare För arbetstagarorganisationerna (PO) Annika Aronsson, OFRIS Margareta Wester, OFRIS Sheila Feldmanis, Saco-S Ulf Rosen, Saco-S Ann-Christine Torpsten, Saco-S Helene Hult- Sanneus, OFR 1. Beslut på justeringsperson Sheila Feldmanis, Saco-S och Margareta Wester, OFRIS 2. Funktionsansvar inom avdelningen för externa relationer (MBL ll) AG meddelar att Ulla Krakau har funktionsansvar för samverkan inom ER under perioden med ett uppdragstillägg på 2000 kr l mån. PO har inget att invända. 3. Bitr avdelningschef J?å avdelningen för externa relationer (MBL ll) AG meddelar att Ingela Aberg är bitr avdelningschef på avdelningen för externa relationer under perioden med ett uppdragstillägg på 3500 kr l mån. PO och AG är överens om att inget arbetsgivaransvar ska ingå. 4. Upphandling av utbildningstjänst (MBL 38) AG lämnar information om att man avser upphandla utbildningsljänst avseende akademiska kurser i svenska för internationella studenter. 5. Förlängning av lönetillägg för Jimmy Holgersson och Lars W allerhed (RALS) AG informerar om förlängning av lönetillägg för Jimmy Holgersson och Lars W allerhed under perioden med ett uppdragstillägg på 750 kr l mån för kontaktmannaskap avseende larm. PO har inget att invända. 6. Sammanställning av anställning inom Shanghaiprojektet (MBL 19) AG redogör för tidigare utskickad sammanställning gällande anställning inom Shanghaiprojektet. 7. Förlängning av Susanne Håkansson på KOM (MBL ll) AG meddelar att ärendet stryks. l (2) A~

12 8. Ändring av titel för Torbjörn Söder (MBL 11) AG meddelar att Torbjörn Söders befattningsbenämning ändras från ekonomichef till budgetchef from PO har inget att invända. 9. Förändring av titel från informatör till kommunikatör (MBL 11) AG avser att byta titel för informatörer vid KOM, så att de harmonierar med chefens titel. Dessutom stämmer titeln mer med uppdraget. Ny titel blir kommunikatör. PO har inget att invända. 10. Ändring av titel för Annelie Philipsson på LOS (MBL ll) AG meddelar att Annelie Philipsson på LOS byter befattningsbenämning till butiks ansvarig. PO har inget att invända. 11. Mark Cummings tjänstgör på fakulteten för teknik (MBL ll) AG meddelar att Mark Cummings på LOS, tjänstgör på fakulteten för Teknik som vaktmästare/tekniker på 50% från Organisationstillhörighet är LOS, kanslichefen är kontaktperson. Ärendet ajourneras till förhandling 5 mars, då även kanslichefen kommer att inbjudas. 12. Omplacering av personal till institutionen för utbildningsvetenskap (MBL 11) AG meddelar att personal (Anna Lund, Malin Hjorth, Stefan Lundholm) från tidigare SV flyttar organisatoriskt till institutionen för utbildningsvetenskap. PO har inget att invända 13. Omplacering av Titti Palmer och Ragnar Olsson (MBL ll) AG meddelar att Titti Palmer och Ragnar Olsson omplaceras från institutionen för pedagogik till institutionen för utbildningsvetenskap. PO har inget att invända. 14. Förlängning av uppdrag som platssamordnare på UB (MBL 11) AG meddelar att Ida Henriksson och Marie Fredrikssons uppdrag som platssamordnare på UB förlängs under perioden PO har inget att invända. 15. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) -~,, Car~a,~lsson Justeras Inger Thömqvist Sheila Feldmanis Saco-S Margareta Wester OFR/S 2 (2)

13 Anställningsärenden förhandling Sekreterare:Carina Axelsson D-nr Föd.år Namn lnst/enhet Befattn Omfattn From Lön/mån 100% Ort BESTAKOD Ansvarig Kommentar Internt, inom ramen för PA 2012/ Björn ldlinge STV Uniadj 50,00% kr Växjö Uffe adjunktsanställning Bibliotekarie med IT- inriktninglit- ' l PA 2013/ Jonas Enberg UB utvecklare 100,00% kr Växjö Eva l

14 ~.. ::. Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande/ personalchef ( 8) Catta Torhell ( 4) Sara Hylten-Cavallius ( 12) Mats Sjölin/Joacim Nilsson ( 5) Staffan Carius ( 6) Annika Magnusson ( 7) Eva Fransson, P A-konsult ( 11) Charlotte Annetun, P A-konsult ( 2, 3, 11) Jessica Drott, P A-konsult/ sekreterare ( 9, 10, 11) För arbetstagarorganisationerna (PO) Anders Fröjmark, Saco-S Margareta Wester, OFR/S (ej 2) Åsa Wågman, OFR/S (from 4) Helen Hult-Sanneus, OFR/S (from 4) 1. Beslut på justeringsperson Anders Fröjmark, Saco-S och Margareta Wester, OFR/S 2. Tillägg för Anita Hall (MBL ll) AG meddelar att Anita Hall har ett uppdrag med tillägg på kr under perioden Omställningsmedel för controllerutbildning (RALS) AG informerar om ansökan om omställningsmedel gällande controllerutbildning för Johanna Rydström. Institutionen står själva för 50 % av kostanden. OFR återkommer med synpunkter till AG. Saco har inga synpunkter. 4. Biblioteksstyrelsen vid Linneuniversitetet (MBL 11) AG lämnar information om Biblioteksstyrelsens uppdrag och sammansättning samt Universitetsbibliotekets uppdrag. PO och AG diskuterar Biblioteksstyrelsens sammansättning och uppdrag. PO har synpunkter på sammansättningen och menar att det är viktigt att styrelsens består av personer som kan representera verksamhetsperspektivet POundrar även varför de två fackliga platserna, med närvarooch yttranderätt har tagits bort. PO påpekar vidare att arbetsgivaren inte kan välja åt facken vilken anställningsform det skall vara på den representant de skickar till olika nämnder och styrelser, utan att detta är upp till facken. PO vill uppmärksamma AG på att när det gäller Biblioteksstyrelsens uppdrag så är formuleringen i punkten i dokumentet ("ansvrmz för verkhjg för produktionshrmtering, bevarande och tillgängliggörande av läroslitets filmade föreläsningar och digitalaliirresurser") formulerad så att den kan missuppfattas. PO menar att det finns en risk att man uppfattar skrivningen så att den inte enbart handlar om ett verktyg för hantering utan att det även finns en tanke om att bestämma med vad, på vilket sätt och hur detta verktyg ska fyllas. AG menar att det enbart ska uppfattas som ett verktyg för hantering där verksamheten ska fylla det. Arbetsgivaren avstår från att ändra formuleringen i informationsunderlaget och styrelsens samansättning. l (4)

15 5. Organisationen vid Fakulteten för samhällsvetenskap (MBL ll) AG lämnar information om organisationen vid Fakulteten för samhällsvetenskaps enligt tidigare utskickat underlag. PO har synpunkter på hur personer utses till olika uppdrag inom organisationen och menar att det är viktigt att jämnställdhetsaspekten beaktas. PO framför en önskan om att få ta del av information kring rekrytering av lärare. När det gäller rekrytering till funktioner på kansliet framför PO att det är viktigt att någon form av utlysning sker. 6. Organisationen vid Fakulteten för teknik (MBL 12) PO framför önskemål om förhandling gällande organisationen vid fakulteten för teknik AG lämnar information om organisationen enligt tidigare utskickat underlag. PO framför vikten av att jämnställdhetsaspekten beaktas vid sammansättning av olika grupper. PO tycker inte att det är försvarbart att ett råd endast består av män. När det gäller organisering av arbetet på kansliet framför PO att det är viktigt med information och utlysning. PO önskar att kanslichefen lämnar information om kansliets organisation. PO har i övrigt inga invändningar. 7. Byte av städsystem (MBL ll) AG lämnar information om införandet av ett nytt städsystem på Kocken samt riskbedömning och bedömning av arbetsmiljökonsekvenser av detta. 8. Förnyad ansökan om kompetensväxlingsmedel (RALS) AG informerar om en förnyad ansökan om kompetensväxlingsmedel på kr till personalavdelningen. Syftet är att använda pengama till utbildning inom GDQ för att öka personalavdelningens kompetens i att utveckla personaldynamiken vid Linneuniversitetet. AG utser deltagare till utbildningen. 9. Beredskap vid fakulteten för hälsa- och livsvetenskap (MBL ll) AG informerar om att de inför beredskap vid fakulteten för hälsa- och livsvetenskap enligt tidigare utskickat underlag. OFR har synpunkter på att en person har haft beredskap och undrar om det är möjligt att beslutet kan gälla retroaktivt för personen. AG går inte med på förslaget kring retroaktivitet. 10. Erika Lagerbielke utses till vicedekan (MBL ll) AG meddelar att Erika Lagerbielke utses till vicedekan 20 % för konstnärlig verksamhet inomfakulteten för konst och humaniora under perioden PO framför synpunkter på att professorskompetens försvinner från ämnet. AG menar att det behövs en professors överblick och erfarenhet för att kunna bidra med analys och föreslå processer för utveckling av hela det konstnärliga fältet. 2 (4)

16 11. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) OFR har synpunkter på tidsbegränsningen av adjungerad adjunkt, Johan Örtendalhl och framför att de tycker att han istället ska tidsbegränsning enligt LAS. PO har för övrigt inga invändningar. 12. Övrigt OFR efterfrågar profilen för avdelningschef till avdelningen för extema relationer. AG lämnar information om att det finns planer på att mastersprogrammet kommer att flytta från Pukeberg till Växjö. Detta medför dock inga omplaceringar av personal. Anders Fröjmark Saco-S Margareta Wester OFR/S 3 (4)

17 ~.. ::. Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19 m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande/personalchef ( 7-8) Malin Sunesson, ( 10-11) Ulrika Bengtsson-Verde ( 2-4) Sara Hylten-Cavallius ( 5) Eva Fransson, P A-konsult ( 10-11) Leif Eriksson, P A-konsult ( 2-4) Christian Andersson, P A-konsult ( 12) Ulf Sernelin, P A-konsult ( 6 och 9) Jessica Drott, P A-konsult/ sekreterare För arbetstagarorganisationerna (PO) Björn Albin, Saco-s Annika Aronsson, OFR/S Anders Fröjmark, Saco-S Anna Sverresdotter Alden, OFR/S Margareta Wester, OFR/S 1. Beslut på justeringsperson Björn Albin, Saco-S och Annika Aronsson, OFR/S 2. Inrättande av ny reception vid FEH och FSV (MBL ll) AG meddelar att de inleder ett försök med att inrätta en gemensam reception för fakulteten för ekonomihögskolan och fakulteten för samhällsvetenskap under perioden Saco har synpunkter på att prövotiden är kort och AG menar att den kan ev ändras. 3. Anna-Karin Bjuvsjö Johansson byter titel (MBL ll) AG meddelar att Anna-Karin Bjuvsjö Johansson vid kansliet på fakulteten på ekonomihögskolan byter titel från institutionssekreterare till ekonomiadministratör. PO har inga invändningar. 4. Madelaine Sjöstedt byter titel (MBL ll) AG meddelar att Madelaine Sjösted t vid kansliet på fakulteten på ekonomihögskolan byter titel från personalf utbildningsadminish atör till utbildningshandläggare. OFR undrar om BESTA-koden kommer att ändras och AG meddelar att de kommer att undersöka detta. OFR gör medskick att bevaka ~änstebenämningar med samma arbetsinnehåll vid andra fakulteter för att få en likhet vid hela organisationen. 5. Masterprogram flyttar från Pukeberg till Växjö (MBL ll) AG meddelar att masterprogrammet för design, 120 hp flyttas från Pukeberg till Växjö till hösten Omplacering av Stefan Lindkvist (MBL ll) AG meddelar att Stefan Lindkvist omplaceras tillfälligt från studerandeavdelningen till kansliet vid fakulteten för samhällsvetenskap under perioden till utredare, efter internannons. l (3)

18 7. Anställning av Per Brolin som universitetsdirektör (MBL ll) AG meddelar att Per Brolin anställs tillsvidare from som universitetsdirektör. PO poängterar dock sin principiella hållning att lediga tjänster bör utannonseras och tillsättas i konkurrens, av särskilda skäl går man i detta fall med på ett undantag. 8. Anställning av Thorbjörn Nilsson som chef för universitetskansliet (MBL ll) AG meddelar att Thorbjörn Nilsson anställs tillsvidare from som chef för universitetskansliet tillsvidare. 9. Omplacering av Eva Öster (MBL ll) AG meddelar att Eva Öster omplaceras tillsvidare from från fakulteten för ekonomihögskolan till registraturen vid universitetsledningens kansli, efter internannons. OFR antar att BESTA-kod och titel ändras i samband med den nya placeringen. PO har inga invändningar. 10. Vaktmästare vid LOS (MBL ll) AG meddelar att kombivaktmästare vid LOS kommer att få förändrade arbetsuppgifter enligt tidigare utskick. OFR meddelar att de vill överlägga kring personerna som berörs av förändringen. AG lovar att återkomma vid samverkan den 9 april. 11. Funktionsansvar för vaktmästare (MBL ll) AG lämnar information om funktionsansvar för Kenth Karlsson med ett fast tillägg på 2000 kr under perioden ,vid LOS i Växjö, enligt tidigare utskick. PO har inga invändningar. 12. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) 13. Övrigt AG efterfrågar PO:s synpunkter på hur urvalet av deltagare från TA-personal till UGL ska informeras till PO. PO återkommer med kontaktpersoner för fortsatt samverkan i frågan. PO meddelar att de kommer att begära förhandling gällande O B-tillägget för lärare. OFR efterfrågar respons från AG när de framför synpunkter på annonsunderlag. PO efterfrågar vad som händer när det gäller rekrytering av Dekan för FSV. ~ Justeras../ IngerTh~ BjörnAlbin Saco-S 2 (3)

19 Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande/ personalchef Per Brolin, universitetsdirektör ( 8) Per Sundström, utredare ( 6, 7) Ulf Sernelin, P A-konsult ( 10) Eva Fransson, P A-konsult ( 4, 5) Leif Eriksson, P A-konsult ( 2) Jessica Drott, P A-konsult/ sekreterare ( 3, 9) För arbetstagarorganisationerna (PO) Karin Sällström, OFR/S Maria Bergström, Saco-S Annika Aronsson, OFR/S Sheila Feldmanis, Saco-S Ulf Rosen, Saco-S 1. Beslut på justeringsperson Sheila Feldmanis, Saco-S och Annika Aronsson, OFR/S.2 Lena-Maria Aronsson omplaceras till FEH:s kansli (MBL 11) AG meddelar att Lena-Maria Aronsson omplaceras tillsvidare från kansliet för lärarutbildning till FEH:s kansli som studievägledare. Placeringen görs via intressebanken och gäller from Lars Eliasson omplaceras till institutionen för skog och trä (MBL 11) AG meddelar att Lars Eliasson omplaceras till institutionen för Skog och Trä under perioden på 100 %. Omplaceringen genomförs efter internutlysning. 4. Alastair Creelman omplaceras till UB (MBL 11) AG meddelar att Alastair Creelmans ljänst flyttas från UPE till UB från tv. Alastair kommer att vikariera på e-hälsoinstitutet på 50% under perioden PO har synpunkter på att personal omplaceras utan att AG har informerat eller beslutat om organisationsförändring. Ärendet ajourneras. 5. Förhandling återupptas efter överläggning 9 april gällande förändrade arbetsuppgifter för kombivaktmästarna vid LOS (MBL 11) AG meddelar att förändrade arbetsuppgifter för Lena Ahlberg, Eva Svensson och Astra Ceric kommer att ske utifrån tidigare utskickad arbetsbeskrivning. OFR/S ifrågasätter AG:s inställning till omplaceringsmöjligheterna för Lena till vaktmästarljänst, men har i övrigt inga invändningar. 6. Reviderad slutattestinstruktion (MBL 11) AG informerar om reviderad slutattestinstruktion enligt tidigare utskick. PO har inga invändningar. l (2)

20 7. Utkast rektors besluts- och delegationsordning (MBL ll) AG informerar om utkast till rektors besluts- och delegationsordning enligt tidigare utskick. 8. TillsättningavIT-chef (MBL ll) AG meddelar att Fredrik Os karsson kommer att erbjudas anställning som IT -chef med lön kr. PO förespråkar en annan kandidat då denna har erfarenhet från den akademiska världen samt har en annan typ av chefserfarenhet, men har inga invändningar mot beslutet. OFR framför önskemål om att se över rekryteringsprocessen att ev. få möjlighet att i slutskedet intervjua sökande tillsammans med AG. AG är positiv till önskemålet. 9. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) 10. Övrigt Med anledning av önskemål från OFR lämnar AG ytterligare information kring internutlysning av en tidsbegränsad ekonom till kansliet för fakulteten för samhällsvetenskap. Under rekryteringsperioden anlitar AG Manpower. AG meddelar PO deras förslag på deltagare till UGL-utbildning med omställningsmedel och efterfrågar PO:s synpunkter. OFR lyfter fråga om doktorandernas genomströmning vid LNU samt sjukfrånvaro. AG tar frågan med sig. J essica ;Drott/J.. / / / -~ -, /i/ l / / l ~~-- '-.-/ JusteraS-- Inger Thörnqvist 2 (2)

21 Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19 m fl Nedanstående ärende är informerade vid samverkan den 23 april och utskickade den 24 april enligt överenskommelse med PO, enligt bifogat. 1. Beslut på justeringsperson Sheila Feldmanis, Saco-S och Margareta Wester, OFR/S 2. Bodil Petersson utnämnd till docent (RALS) AG meddelar att Bodil Petersson vid institutionen för kulturvetenskaper utnämns till docent med lönetillägg 2000 kr. 3. Fanny Ramsby omplaceras från STUD till FSV kansli (MBL ll) AG meddelar att Fanny Rams by omplaceras från studerandeavdelningen till kansliet vid FSV from tv. 4. Fortsatt lönetillägg för Jimmy Holgersson och Lars W allerhed (MBL ll) AG meddelar att lönetillägg för Jimmy Holgersson och Lars W allerhed vid vaktmästeriet förlängs. AG och PO är överens om att titta över tilläggen och hur länge de ska gälla. Ärendet ajourneras. 5. Ökning av sysselsättningsgrad för Ulrika Berg (MBL ll) AG meddelar att Ulrika Berg ökar sysselsättningsgrad från 85% till100% tillsvidare som Utbildningskoordinator, från Ökningen sker med anledning av ökad distansutbildning inom skog och trä. 6. Praktikant på FSV kansli Jeni Jeleva (MBL 19) AG informerar om att Jeni Jeleva kommer att vara praktikant på kansliet vid FSV under perioden Universitetsdirektörens beslutsdelegation (MBL ll) AG lämnar information om universitetsdirektörens beslutsdelegation enligt tidigare utskick. PO vill stryka den delen som handlar om delegationsrätt för bibliotekschefen och vill att det skapas olika delegationer för de olika styrelserna. Ärendet ajourneras. 8. Ny funktionsansvarig på!t-support (MBL ll) AG informerade vid samverkan den 23 april om att Fredrik Wigren vill avsluta sitt uppdrag som funktionsansvarig för IT -support i Kalmar omgående och AG vill därför utse Vinko Midjich till funktionsansvarig omgående. PO har inga invändningar mot detta. 9. Peter Skoglund omplaceras (MBL ll) AG meddelar att Peter Skoglund, adjunkt i juridik/rättsvetenskap, omplaceras från polisutbildningen till rektorsutbildningen from l (3Jtt

22 10. Systemansvar lärplattform och mediaserver (MBL 11) AG lämnar skriftlig information om systemansvar lärplattform och mediaserver med risk och konsekvensanalys. Ärendet ajourneras. 11. Alastair Creelmans tjänst flyttas från UPE till UB (MBL 11) AG lämnar skriftlig information om att Alastair Creelmans ljänst flyttas från UPE till UB från tv. Alastair kommer att vikariera på e-hälsoinstitutet på 50 %under perioden Ärendet ajourneras. 12. Kansliet vid fakulteten för teknik vill fortsätta låna in Peter Jonsson som ekonom (MBL 11) AG lämnar skriftlig information om att kansliet vid fakulteten för teknik vill fortsätta låna in Peter Jonsson som ekonom på 50 % tom Efter det kommer en ny avstämning att genomföras. 12. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) Justeras Inger Thörnqvist cflj~~~ Sheila Feldmanis Saco-s /;::/... 7 tjpj;d~ Margareta Wester OFR/S 2 (3)

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress.

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress. Rutiner för inköp Som ett led i vår strävan att effektivisera vår fakturahantering vill vi uppmärksamma dig på vikten av att använda rätt uppgifter vid inköp. Därför uppmanar vi dig att alltid uppge referenskod

Läs mer

Protokoll från möte med Arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitetet

Protokoll från möte med Arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitetet Protokoll Arbetsmiljökommittén 2016-05-25 Protokoll från möte med Arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitetet Datum: 2016-05-25 Tid: 13.00 15.00 Plats: Växjö UB3018 Kalmar Redet Ledamöter: Närvarande Frånvarande:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2009-09-08 klockan 9.15 11.20

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2009-09-08 klockan 9.15 11.20 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Elisabet Björklund doktorand Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor,

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Annika Toft Marie Pålsson Lena Lönn Kommunal sektion 53 Helena Nordin Kommunal sektion 53 Sara Pettersson Kommunal sektion 56

Annika Toft Marie Pålsson Lena Lönn Kommunal sektion 53 Helena Nordin Kommunal sektion 53 Sara Pettersson Kommunal sektion 56 1(6) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-11:00 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Konstnärliga fakultetsnämnden. Sammanträdesdatum Ann Garptoft

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Konstnärliga fakultetsnämnden. Sammanträdesdatum Ann Garptoft GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Närvarande, beslutande Frånvarande Eljest närvarande Vid protokollet Eva Nässén Cecilia Lagerström Mats Björkin Julia Tedroff Anders Hultqvist Ulrika W Lindh Dennis

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17

Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 2/2010 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2010-03-22 Sektionsstyrelsesammanträde 2010-03-17 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov

Läs mer

Tid: Kl 10.00 11.30. Marina Claesson (praktikant på PA och EA)

Tid: Kl 10.00 11.30. Marina Claesson (praktikant på PA och EA) é -10-26 1 (2) Tid: Kl 10.00 11.30 Plats: Närvarande: C614 Från arbetsgivarsidan: Petter Schönborg (ordförande) Birgitta Alfraeus Åsa Dryselius (sekreterare) Från arbetstagarsidan: Mikael Furth (OFR) Ingrid

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.15 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor ej del av 92 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Oskar

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Henry Diab universitetsadjun ej del av 12 kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Lars

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 Styrelsen 2014-09-18 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 031003 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2016-02-15, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Måndagen den 15 januari 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Närvarande Anders Åkvist ordförande Elsa Andersson sekreterare Per Meijer Anna-Karin Johansson Ingrid Stubelius Gunnar Claesson Katarina

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2008 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-05-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-05-14 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande Ann-Katrin

Läs mer

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle)

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle) Sida 1 av 5 Närvarande Ledamöter Johan Dabrosin Söderholm Johanna Dahlberg Fredrik Elinder Ulrika Englund Lena Jonasson Karin Kjellgren Oskar Lyding Anita McAllister Nina Nelson Karin Sandström Mikael

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

Jämställdhetsanalys av löner vid Konstfack 2015

Jämställdhetsanalys av löner vid Konstfack 2015 Jämställdhetsanalys av löner vid Konstfack 2015 (kartläggning, analys och handlingsplan) Inledning Arbetsgivare är skyldiga att vart tredje år genomföra en lönekartläggning och löneanalys av lika och likvärdiga

Läs mer

Minnesanteckningar Kommittén för lika villkor

Minnesanteckningar Kommittén för lika villkor Minnesanteckningar Datum: 2014-05-06 Minnesanteckningar Kommittén för lika villkor Datum: 2014-05-06 Tid: 13.00-15.00 Plats: UB3018, Växjö Bruunska 24, Kalmar Närvarande: Frånvarande: Lena Fritzén, ordförande

Läs mer

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys Rektor BESLUT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4622 2016-12-13 Exp. den 13/12-16/ASM Sändlista Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande

Läs mer

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-24 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl 10 12 Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert,

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (7) 2016-05-12 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör Anneli Hilmersson, Medborgarservice Britt Karlsson, Förskola och fritid, tf.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (5) 2013-09-17 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande: Förvaltningen Maria Mannerholm stadsdelsdirektör, Yvonne Goldberg avdelningschef förskola och äldreomsorg i egen regi, Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (5) 2016-01-21 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, tf stadsdelsdirektör Britt Karlsson, Förskola och fritid Lena Thorson, Socialtjänsten Charlotte

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt)

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt) KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 NR.2013:7 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Martín Ávila, lektor Magnus Bärtås, professor Kenneth

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (5) PROTOKOLL 2014-10-28 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-10-28 Dnr SU 525 1.3.1 2014-4 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg Protokoll Rektors beslutsmöte, 2016:7 Datum: 2016-04-18 Tid: 15.00-15.35 Plats: Viktor Rydbergsrummet Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga närvarande: Föredragande: Rektor Pam Fredman Prorektor

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (7) 2016-04-05 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande Förvaltningen Lars Arvidsson stadsdelsdirektör Yvonne Goldberg avdelningschef förskola och äldreomsorg Toni Mellblom, avdelningschef

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Alexandra Ekstrand (S) 17-22 Britt-Marie Berg-Engström

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-05-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-05-10 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå 1(4) DNR: 2015.1.1.1-2584 Exp. den: 2015-02-24/CM STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Cecilia Mårtas

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten 1 (5) PROTOKOLL 2014-05-27 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-05-27 Dnr SU 525 1.3.1 2014-2 Växthuset, kl. 9.30 12.00 Närvarande:

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (5) 2015-04-14 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande Förvaltningen Ingrid Widebäck tf. stadsdelsdirektör Yvonne Goldberg avdelningschef förskola och äldreomsorg Gunnar Ohlsén avdelningschef

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 8-2011 Fört vid möte i 2011-03-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Sandra Karlsson Susanne Larsson Forman fr

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-04-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-04-14 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-02-08 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-02-08 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FACKFÖRBUNDET ST- INOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 214-33 VERKSAMHETSÅRET 2010 Förtroendevalda Styrelsen Peter Gustafsson, ordförande (CTS/TS) Mira Markovinovic, sekreterare, (GF) Eva

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-02-28 Tid Måndag den 28 februari klockan 13 16.15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar

Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar Anteckningar Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar Lars-Olof tackade för insatserna under sommarkonferensen! Materialet, som var mycket bra, är nu sammanställt och finns på vårt

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum: 2011-06-15 Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Ingrid Runeson ordförande Björn Albin, lärarrepresentant

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer