HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08"

Transkript

1 Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan Olsson Staffan Persson Birgitta Ringnes Lennart (deltar t o m p. 9) Rögnvaldsson Thorsteinn Setterberg Staffan Strandell Eva Vedin Bengt-Arne (deltar fr p. 4) Westerlund Panke Majléne Bäck Maj-Britt, förvaltningschef Folkesson Marianne, informationschef Marita Hilliges, tf prorektor (deltar ej i p. 5) Hörte Sven-Åke, ordf FNSBVH (deltar i p. 6) Lindquist Greger ekonomichef (deltar i p. 10) Lunder Marie-Louise, facklig företrädare för TCO-OF Lundkvist Gunilla, sekr Wieslander Inger, facklig företrädare för SACO Österberg Per, chef Studenthälsan (deltar i p. 9) Ordförande öppnar mötet och hälsar de nyvalda studentrepresentanterna välkomna. 1. Dagordning Dagordningen godkänns. 2. Justeringsperson Högskolestyrelsen beslutar att utse Johan Norén och Lennart Ringnes att tillsammans med ordföranden och rektor justera dagens protokoll. Katarina Nilsson ersätter Lennart Ringnes som justeringsperson fr o m p Protokoll från föregående Protokoll från föregående sammanträde sammanträde föreligger. Korrigering i protokollet p.15 Bolognaprocessen: - sista raden ändras kursplaner inför ht 07 ska vara klara 15 december.

2 3. Protokoll, forts Högskolestyrelsen beslutar efter denna korrigering lägga protokollet till handlingarna. 4. Viktigare beslut fattade av rektor Delegationsförteckning föreligger (Dnr ). Några förtydliganden/korrigeringar togs upp vid styrelsemötet: Dnr gäller Högskolans IT-råd Dnr vik strykes och texten korrigeras: omvårdnad (100%) med stöd av LAS 5 Dnr tillägg sista raden och tillsvidare Dnr tillägg sista raden med stöd av LAS 5 Dnr tillägg med stöd av LAS 5 Dnr tidsbegränsning t o m Dnr tillägg (50%) Dnr tidsbegränsning t o m Dnr HOS: sista raden Barn och ungdomars hälsa och ohälsa 10 p strykes Högskolestyrelsen beslutar efter ovanstående korrigeringar lägga delegationsförteckningen till handlingarna. 5. Tillsättning av prorektor Förslag gällande Tillsättning av prorektor föreligger. Föredragande: Thorsten Andersson Vid Styrelsens möte tillsattes en arbetsgrupp för beredning av tillsättning av prorektor. Arbetsgruppen har genomfört sitt arbete i enlighet med Styrelsens beslut och kommit fram till ett enhälligt förslag. Högskolestyrelsen beslutar i enlighet med arbetsgruppens förslag att utse universitetslektor Marita Hilliges till prorektor vid Högskolan i Halmstad för en period om sex år fr o m t o m Ramavtal mellan Stiftelsen Högskolan Förslag till Ramavtal mellan Stiftelsen Högskolan i i Jönköping, Högskolan i Borås, Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Högskolan i Skövde samt Högskolan Väst angående Skövde samt Högskolan Väst angående samarbete inom vetenskapsområdet humaniora - samarbete inom vetenskapsområdet samhällsvetenskap föreligger. humaniora samhällsvetenskap Föredragande: Sven-Åke Hörte

3 6. Ramavtal mellan, forts Rektors underskrift av ramavtalet gäller förutsatt att Styrelsen på gängse vis bekräftar rektors beslut vid möte efter sedvanlig behandling i kollegiala organ. Högskolestyrelsen beslutar bekräfta rektors beslut. 7. Redovisning av rektors rätt att inför Redovisning av rektors rätt att inför höstterminen 2006 höstterminen 2006 inrätta kurser och inrätta kurser och påbyggnadsutbildningar. Rektors påbyggnadsutbildningar beslut föreligger. Styrelsen beslutade ge rektor rätt att inför höstterminen 2006 inrätta kurser och påbyggnadsutbildningar utöver det av Styrelsen fastställda utbildningsutbudet om rektor så finner lämpligt. Rektors beslut redovisas. Anmälan föranleder ingen erinran från Högskolestyrelsen. 8. Ordning för val till nämnder Förslag till Ordning för val till nämnder föreligger. Föredragande: Maj-Britt Bäck Vid Styrelsens möte behandlades förslag till beslut från SACO och TCO-Lärarförbundet om att adjunkter ska tillåtas ingå i valförsamlingen vid val till forskningsnämnderna. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet och att frågan om valbarhet och rösträtt ska utredas vidare. Högskolestyrelsen beslutar i enlighet med förslag med det tillägget att röstning genom fullmakt medges för högst en person. Högskolestyrelsen beslutar dessutom att motsvarande regel ska införas i Högskolans övriga dokument som berör ordning för val till nämnder och styrelser. Högskolestyrelsen hänvisar även till tidigare konsekvensbeslut gällande Sektionen för Lärarutbildning samt att tidsbegränsat förordnande för valbara ska ha en varaktighet av minst två år. Högskolestyrelsen uttryckte även att valmetodiken bör ses över efter denna valomgång när det gäller kollegialt tillsatta ledamöterna i olika organ.

4 9. Studenthälsan och Högskolans Information om Studenthälsan och Högskolans krisorganisation krisorganisation. Föredragande: Maj-Britt Bäck och Per Österberg Högskolestyrelsen framförde vid sitt möte önskemål om en presentation av Studenthälsans verksamhet vid ett kommande möte. Studenthälsans verksamhet är inriktad på förebyggande hälsovård för studenter. Studenthälsan är även delaktig i olika studentaktiviteter, bl a nollningen. Informerades om arbetet med att ta fram ett nytt dokument kring Högskolans krisorganisation. 10. Meddelanden Styrelse- och nämndval Föredragande: Maj-Britt Bäck Valprocesserna inför val till Högskolestyrelse, utbildningsnämnd och forskningsnämnderna TN och SBVH kommer att starta inom kort. När det gäller val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen ska valen vara klara två månader före årsskiftet. Valen till utbildningsnämnd respektive forskningsnämnder ska vara klara en månad före årsskiftet. Polisutbildning Lärosätena ges möjlighet att inkomma med intresseanmälan om polisutbildning. Högskolan i Halmstad planerar att lämna in en intresseanmälan i november. Antagningsläget höstterminen 2006 Lägesrapport. Antagningsprocessen pågår fortfarande. Dock kan konstateras att registreringen av programstudenter ser ut att ligga i nivå med förra året medan fristående kurser sannolikt minskar. Följande lyftes fram: - Högskolan i Halmstad har något lägre genomströmning än riket - ansökningar till teknikutbildningarna har minskat - det är stort tryck av internationella studenter men det har varit problem med visum, vilket inneburit att

5 10. Meddelanden, forts programstarten i vissa fall skjuts upp - uppföljning sker av alla som gjort studieavbrott och resultatet analyseras - den breddade rekryteringen innebär att behovet av stödåtgärder ökat Högskolestyrelsen önskar vid nästa möte få information om - det slutliga antagningsläget - uppföljning av studenter som tagit examen vid lärosätet Delårsrapport Föredragande: Greger Lindquist Vid styrelsemötet fattades beslut om delegation till ordföranden och rektor att fatta beslut om delårsrapport samt att rapporten ska presenteras vid styrelsemöte Högskolestyrelsen beslutar lägga Delårsrapporten till handlingarna. 11. Allmän information Rektor informerade om att det kommer alltfler besök till Högskolan i Halmstad. 12. Öppet forum Högskolestyrelsen framförde önskemål om en presentation av Högskolans internationella verksamhet när det gäller avtal med utländska lärosäten samt antal studenter som reser ut respektive kommer hit. Högskolestyrelsen framförde även önskemål om information om hur, och i vilken omfattning, entreprenörskap behandlas i Högskolans utbildningar. 13. Övriga frågor Övriga frågor föreligger inte. Vid protokollet Gunilla Lundkvist Justeras Thorsten Andersson Romulo Enmark Johan Norén Lennart Ringnes Katarina Nilsson p. 1-9 p

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 1 (8) Tid: Kl 10.15-15.55 med avbrott för lunch kl 12.30-13.15 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Carlsson, Pontus 1-del av 13 Dahlström, Mats Forsgren, Emma Herder, Mats

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

SiSA. Svenska Informationssystemakademin

SiSA. Svenska Informationssystemakademin SiSA Svenska Informationssystemakademin PROTOKOLL FRÅN ARSMÖTE 2012 Tid Plats 25 september, klto.oo- t6.oo Uppsala Universitet, Ekonomikum Närvarande Anmält förhinder Pär Ägerfalk Göran Goldkuhl Björn

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer