PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna."

Transkript

1 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn Hugardt Anna Johansson, ej 7-9, del av 10 Curt Källströmer Ingela Lindh, fr.o.m. del av 4 Johan Söllscher Lena Nordholm Eric Sjöström Mattias Sköld Katarina Ström-Harg Cecilia Eriksson Helena Wessman, t.o.m. del 14 Lena Willemark Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Staffan Scheja, prorektor Lena Ousbäck Badlund, planeringschef Jonny Lindström, ST ATF Ann Malm, SACO-S Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet Linda Nilsson, sekreterare 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 2 Val av justeringsperson Curt Källströmer utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Utseende av en andra vice ordförande Föredragande: Ordförande Styrelsen förslogs på förekommen anledning att utse en andre vice ordförande. 4 Rektors rapport Föredragande: Rektor Styrelsen utsåg Ingela Lindh till andra vice ordförande i högskolestyrelsen. Rektor rapporterade att Kerstin Eliassons pris för bästa examensarbete delades ut till Krista Pyykönen vid terminshögtiden den 19 december Den 10 januari 2014 anordnade Institutionen för jazz och Inst. för musik- och medieproduktion en alumnidag på KMH. Alumnidagen har tidigare arrangerats av jazz, men det finns planer på att utöka dagen med samtliga KMH:s institutioner. Rektor har vidare varit på årlig rektorskonferens i januari. Utbildningsministern och statssekreteraren närvarade och samtalade bl.a. om lärarutbildningen och

2 Protokoll KMH:s styrelse 2014:01 2 (5) dimensioneringsfrågor. KMH:s studenter på Institutionen för jazz har tillsammans med studenter från Beckmans Designhögskola tolkat Nobelpriset 2013 genom modekreationer och musik. Samarbetet har blivit mycket uppskattat och det finns planer på att fortsätta samarbetet under Utställningen kommer dessutom också visas i USA. Rektor har tillsammans med KMH:s personalhandläggare varit på ett seminarium i Göteborg som handlade om jämställdhet inom akademin. Deltagandet vid seminariet är en del av KMH:s planer på ett större arbete inom jämställdhetsfrågor. Avslutningsvis nämnde rektor att KMH:s förvaltningschef har avslutat Högre ledarskapsutbildning (HeLP), en utbildning som pågått i drygt 1 ½ år. Rektor och de andra berörda rektorerna närvarade vid diplomutdelningen i början av februari. 5 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor Fundraising-arbetet är inne i ett intensivt skede och rektor tillsammans med berörda träffar många potentiella donatorer (företag och privatpersoner). Rektor uppmärksammade också styrelsen på att KMH mottog 1 mkr i donation av en privatperson i december Information om arbetet med den psykosociala arbetsmiljön på KMH Föredragande: Rektor Arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på KMH fortskrider och vid prefektmötet den 20 januari deltog huvudskyddsombudet samt institutionernas skyddsombud. Vi mötet diskuterades fortsatta utmaningar för KMH, möjligeter och goda exempel på vad som redan görs inom högskolan som har positiv bäring på den psykosociala arbetsmiljön. Med stöd från KMH:s konsulter från Implement AB kommer framöver ett flertal möten att anordnas med skyddsombuden och lärarna på Institutionerna för musik, pedagogik och samhälle (MPS), komposition, dirigering och musikteori (KDM) och klassisk musik

3 Protokoll KMH:s styrelse 2014:01 3 (5) (KK) eftersom det är dessa tre institutioner som anses behöva ett större stöd. 7 Beslut om KMH:s årsredovisning 2013 Föredragande: Planeringschefen Styrelsen fastställde årsredovisningen enligt följande: Högskolestyrelsen intygade att årsredovisningen för 2013 (dnr 14/17) ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra eventuella redaktionella förändringar. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 8 Ekonomisk uppföljning 2013 Föredragande: Planeringschefen Enligt utsänt underlag redovisar KMH för helåret 2013 ett överskott om ca 2,1 mkr, vilket är 6 mkr bättre än föregående år. Överskottet beror till stor del på minskade lokalkostnader, men också på minskade personal- och driftskostnader. Styrelsen uppmärksammades på att KMH måste fortsätta att minska kostnaderna och helst öka intäkterna eftersom det kommer att behövas en buffert inför inflyttning i KMH:s nya campus. KMH:s produktion har minskat och det finns skäl för en ökad antagning eftersom det behövs fler studenter i systemet. Styrelsen tackade för rapporten och var överens om att resultatet för 2013 är tillfredställande. Resultatet visar att de ekonomiska åtgärder som vidtagits på institutionerna och förvaltningen har givit resultat och att KMH är på väg åt rätt håll. 9 Rapport avseende effektiviseringar Föredragande: Förvaltningschef Institutionerna med underskott (MPS, KK och KDM) arbetar aktivt med att få ordning på ekonomin och förvaltningschefen uppmärksammade styrelsen på att det finns anledning till ett rektorsbeslut om omfördelning av KMH:s interna takbelopp. Förvaltningschefen och planeringschefen planerar vidare inom kort att träffa berörda prefekter och se över institutionernas kurskostnader.

4 Protokoll KMH:s styrelse 2014:01 4 (5) Som nämnts tidigare måste KMH också ta in fler studenter och detta utan att öka kostnaderna. 10 Beslut om KMH:s budgetunderlag Föredragande: Planeringschefen, förvaltningschefen Planeringschefen informerade styrelsen om KMH:s budgetunderlag avseende enligt utsänt underlag. I budgetunderlaget argumenterar KMH för: - Ökad låneram - Musik som stort ämnesområde, forskning - Ett innovationskontor - Prislapp för utbildningsområdet media Styrelsen beslutade att inge budgetunderlag till regeringen för verksamhetsåren enligt KMH dnr. 13/806 samt uppdrog åt rektor att göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner. Ärendet förklarades omedelbart justerat. 11 Styrelsemöten läsåret Styrelsen beslutade om sammanträdestider enligt följande: 2014 Internat augusti 7 november kl december kl februari kl april kl juni kl Övriga frågor a) Rektor informerade styrelsen om att konstnären Bo Larsson har färdigställt Johannes Johanssons porträtt och bjöd in närvarande till avtäckning av porträttet i anslutning till nästa styrelsemöte den 25 april kl b) Ambjörn Hugardt föreslog att Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden) vid KMH ska bjudas in till ett styrelsemöte för att informera styrelsen om nämndens arbete.

5 Protokoll KMH:s styrelse 2014:01 5 (5) Styrelsen välkomnade UF-nämnden att vid ett par möten om året komma och informera styrelsen om deras arbete. c) Styrelsen uppmärksammades på att SMASK (Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest) är den 15 april 2014 i Berwaldhallen. d) KMH:s årshögtid är den 5 juni kl e) Ordföranden efterlyste avslutningsvis musikinslag till nästa styrelsemöte. 15 Nästa möte Nästa sammanträde är den 25 april 2014 kl (E-huset, E505). 16 Mötets avslutande Ordföranden tackade styrelsen för ett bra möte och avslutade mötet. Vid protokollet Linda Nilsson sekreterare Justeras Sture Carlsson ordförande Curt Källströmer justerare

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06

Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06 Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06 Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 19.00 21.15 Plats Närvarande Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård Sonny Hellberg Christer Lindberg Mats Andersson Mischa

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 maj 1998 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Berner Lindström Sigvard Nilsson Arne Sundström Staffan Sarbäck

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant

Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1 (9) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 12 22 Tid: kl 09.00 12.00 Plats: KLT:s kansli, Högsby Omfning: 47-63 Närv. Beslutande: Ulf Nilsson, ordf Ja

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer