HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad"

Transkript

1 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen godkännes med följande tillägg under punkten övriga frågor: a) Kvalitetsarbete b) Internationaliseringsresa c) Mentorskap 2. Utseende av justeringsperson Sofia Olandersson utses att justera mötets protokoll. 3. Föregående mötes protokoll Protokoll från mötet föreligger ojusterat. Under punkt 4 skall det framgå att det var ekonomstudenter som tidningen Campus har intervjuat angående möjligheten att erhålla arbete. Styrelsen beslutar lägga protokollet till handlingarna efter justering. 4. Meddelanden Personalen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping kommer på besök tisdagen den 5/9 för att bl a diskutera samarbete inom forskning/forskarutbildning och masterutbildningar. och Henrik Barth kommer att delta vid en konferens i Örebro den 19/9 angående vilka konsekvenser den nya civilekonomexamen som har föreslagits kan komma att få. Alexander Beck från Civilekonomförbundet besöker högskolan i Halmstad den 10/10. Han önskar få träffa både personal och studenter från skolan.

2 Personal från utbildningsförvaltningen i Halmstad kommer på besök till högskolan den 30/10. Dagen skall hållas ihop av sektionen för lärarutbildningen men alla sektioner förväntas delta i planering och upplägg. Max Lundberg utses som ansvarig för SET del och skall tillsammans med Sofia Olandersson mfl planera dagen. Behörighet för studenter från gymnasieskolan är en fråga som måste bevakas noga framöver. Vad har de med sig i sin kompetens när de söker till högskolan? Hur måste vi förhålla oss till det. Henrik Barth är nu formellt utsedd till verksamhetschef för verksamhetsområdet ekonomi. 170 tkr har tilldelats arbetet med den sk Matematikbryggan som har tillkommit för att överbrygga matematikhinder mellan gymnasieskolan och högskolan. Bertil Nilsson, Mikael Hindgren och Pernilla Nilsson deltar tillsammans med representanter från kommunens utbildningsförvaltning i en arbetsgrupp. Samarbetet med att anpassa matematikutbildningen efter olika kravbilder fortsätter även inom högskolan. Både IDE och SET strävar efter att utveckla ett bra matematikkoncept som kan anpassas till olika typer av utbildningar. Som ett led i detta har skolan beslutat att lägga alla resurser på Matematikbryggan och avvakta med X-matten i nuvarande form. Arbetet med tentamensadministrationen läggs fr o m hösten ut på en central enhet. Ett informationsmail har gått ut ifrån Brita Lund där information om vilka som är kontaktpersoner, var lärare skall skicka och hämta tentor osv ges. Förslaget om försöksverksamhet med samordnad tentamensadministration har godkänts av samtliga sektionschefer och har MBL-förhandlats Försöket ska utvärderas under våren 2007 Antagningsstatistiken för hösten ser för SET del bra ut när det gäller programmen. Ekonomprogrammen fyller platserna och det har funnits reserver till i stort sett alla program. Ingenjörsprogrammen fylls i stort sett som planerats. Något program har få registrerade men kommer att kunna köras med hjälp av den planerade samäsningen. Antal registrerade på fristående kurser ser något sämre ut men det tillkommer fortfarande en del studenter. De internationella studenterna har inte kommit riktigt i den mån man hade förväntat. Det är idag ca 15 utländska studenter registrerade på SET. Fler är dock att vänta den närmsta veckan. Max Lundberg Samverkansprojekt skall genomföras med TEK måndagen den 23/10. Max arbetar med att få ihop program för den här dagen.

3 UN s inspirationsdag äger rum tisdagen den 21/11. Samtlig personal på HH förvänts delta och aktiviteter för hela dagen planeras. På kvällen inbjudes alla till middag. Henrik Barth Henrik tog över som verksamhetschef inför ekonomikollegiet i mitten på augusti. En SWOT analys genomfördes för att försöka identifiera hot och möjligheter och man arbetar nu vidare med den här analysen. Några förändringar planeras ganska omgående medan vissa större förändringar planeras länge fram. Kärngrupperna är starkt involverade i arbetet och ett förstärkt samarbete mellan grupperna planeras under hösten. Man arbetar även med uppföljning av studenter framförallt på magisterprogrammen. Hur många var registrerade, hur många har klara sig, hur många har fått jobb? Dessutom har man inom ekonomikollegiet satt i gång arbete kring hur man skall förhålla sig till den nya civilekonomutbildningen som planeras. 5. Uppföljning av tidigare beslut Samtliga punkter på listan står kvar för fortsatt uppföljning. 6. Halvårsbokslut Grundutbildning anslagsmedel Grundutbildning externa medel Forskning anslagsmedel Forskning externa medel 7. Ramavtal om samarbete inom vo humaniora - samhällsvetenskap Sektionsstyrelsen ser positivt på samarbetet och ställer sig bakom det ramavtal som slutits. 8. Nivåbestämning av kurser Sektionsstyrelsen beslutar att alla examensarbeten inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna skall erbjudas både på grundnivå och på avancerad nivå. Samtliga examensarbeten inom ekonomutbildningarna skall erbjudas på grundnivå. Några ändringar i underlaget görs och Erika Frisk får i uppdrag att följa upp att berörda personer blir underrättade.

4 9. Nya tjänster Sektionsstyrelsen beslutar ställa sig bakom föreslagna tjänster. 10. Utbildningsplaner/kursplaner Kursplaner LING-06 Kursplanen återremitteras. får i uppdrag att godkänna kursplanen efter ändringar. Tillämpad ergonomi 5 poäng Sektionsstyrelsen beslutar godkänna kursplanen. 11. Valberedningar till FO-nämnderna Sektionsstyrelsen beslutar utse följande personer till valberedningarna: Valberedning för ordförande till UN: Lars Andersson Margareta Borgström Valberedning för Forskningsnämnden för teknik- och naturvetenskap: Eva Strandell Margareta Borgström Valberedningen för Forskningsnämnde för Samhälls-, Beteende-, Vårdvetenskap och Humaniora samt Lärarutbildningen: Joakim Tell Joakim Winborg 12. Övriga frågor a) Kvalitetsarbete SET behöver uppdatera sitt kvalitetsuppföljnings system och de rutiner som följer därtill. Sofia Olandersson har fått i uppdrag att till dagens möte ta fram ett första utkast till hur detta arbete kan gå till och vilka punkter som skulle kunna beröras (se bilaga). Styrelsen anser att det är viktigt att det är många som deltar i kvalitetsarbete och att man hittar enkla lösningar på uppföljningen, som kan leda till direkta resultat i det dagliga arbetet. Styrelsen beslutar att sätta in ett extra styrelsemöte den 18/9 för att enbart diskutera kvalitetsarbetet och kommande utbildningsutbud. Till detta möte skall underlag för åtminstone punkterna för samverkan, hälsobarometer, internationalisering samt utbildning tas fram. Underlagen lämnas till senast fredagen den 8/9.

5 b) Internationaliseringsresa En delegation från HH skall i november göra en resa till olika skolor i Asien för att bl a informera om våra utbildningar och vårt utbud. och Henrik Barth får i uppdrag att undersöka vem som ev skulle kunna delta för SET s räkning. c) Mentorskap Max Lundberg presenterar ett förslag på hur ett mentorsprogram för studenter på U-programmet skulle kunna fungera. Förslaget går ut på att både mentor och adept följer ett program som kan leda till akademiska poäng om alla moment genomförs. Sektionsstyrelsen ställer sig bakom förslaget och ett planeringsarbete skall startas för att sedan kunna presentera ett färdigt förslag. Ordförande Jennie Wagnemark Sekreterare Sofia Olandersson Justeringsperson

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7.

MBL-information inför mötet genomfördes 060502. Synpunkter framfördes på Sökstatistik för ht 2006 7. HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(5) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Veronica Gaspes lärare Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Ullrika Sellman student Marcus Thulin

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13c, 12, 11, 13a, 13b HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Jörgen Carlsson lärare Joakim Fagerström student Veronica Gaspes lärare 1-13a Magnus Larsson ordförande Jessika Rosenberg T/A-personal Michel

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Eva-Lotta Andersson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket

Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2014-02-12 52-72 Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket Närvarande: Anna Bergh, David Ericsson, Elin Holmroos, Elina Thorsson, Kristina Lundberg,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Tid 9.00 11.00 Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Maria Åkesson Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 9.00 11.00 Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Maria Åkesson Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 1/2013 2013-03-06 Tid 9.00 11.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Jonas Bäckman Göran Ericson (ers Ela

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer