Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi"

Transkript

1 Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke Lindblom (SACO), Ingegerd Gudmundsson (skyddsombud, SACO). Företrädare för arbetsgivaren, Prefekt Lennart Öhlund, Ekonom Jörgen Karlsson samt sekreterare Helena Pettersson. Tid: fredagen den 3/10 09:00-12:00 Plats: 31: Mötets öppnande samt godkännande av föredragningslistan och föregående protokoll. Föredragningslistan godkändes efter följande justeringar; en punkt Information läggs till som nästa punkt efter denna på föredragningslistan. Föregående protokoll föredrogs och godkändes. Den psykosociala handlingsplanen, som är en del av Verksamhetsplanen för 2004, tar upp betydelsen av att ha rehabiliteringssamtal vid långtidssjukskrivningar. En text som mer preciserar formerna för rehabiliteringssamtalen har lagts till i texten i psykosociala handlingsplanen. Rutinerna kring rehabilitering har förbättrats och institutionen avser att ytterligare förbättra dessa rutiner fortlöpande. Vi skall lägga till en bilaga med Psykosocial Handlingsplan till Verksamhetsplanen. I den bilagan skall tidplan samt ansvarig för varje punkt vara angiven. Verksamhetsplanen bör endast ta upp det som är övergripande för institutionen men mer specifika dokument kan bifogas till Verksamhetsplanen som bilagor. Frågan angående oönskade i datorn är uppmärksammad centralt. 1(6)

2 Den 1 september anställdes tre amanuenser i pedagogik, med inriktning mot Våld och mobbning, Specialpedagogik med inriktning mot läsforskning samt Lärande särskilt inom gymnasieskolan. I vår bör vi anställa ytterligare amanuenser och en idé är att vi då samarbetar med kommunen där det verkar finnas ett intresse för amanuenstjänster. Den 1 augusti gick ansökningstiden ut vad gäller den utannonserade tjänsten som ekonom med tillsättning den 1 januari Tre personer kallades till intervju den 22 september. Två av dessa intervjuades och den tredje tackade nej till intervju. De tre personer som plockades ut för intervju var de som bäst passade in på de kriterier som var uppsatta i annonsen. Det var dock endast en av dessa som uppfyllde alla kriterierna i annonsen. De fackliga representanterna ajournerade mötet och bad om att få enskilt samtal sinsemellan. Fackliga representanterna meddelade sedan att de ansåg att inga ytterligare intervjuer var nödvändiga och att arbetsgivaren kunde välja den av de intervjuade som arbetsgivaren samt facket ansåg vara mest meriterad för jobbet. Arbetsgivaren och facket är överens om vilken som är mest meriterad för jobbet, av de ansökningar vi fått in och då i jämförelse med kriterierna i annonsen. På gång är också en heltidstjänst som gästprofessor i specialpedagogik med planerad tillsättning vid årsskiftet samt en adjungerad professor i musik 20% som just nu bedöms av sakkunniga. Tjänster som skall utannonseras är vikariat som universitetsadjunkt eller universitetslektor i pedagogik på grund av föräldraledighet samt sjukskrivning, lektorat i didaktik med inriktning mot de äldre barnen samt lektorat i pedagogik med inriktning mot pedagogikens kärna. De fackliga representanterna anser att det är en universitetsadjunkt som behövs i vikariatet snarare än en universitetslektor bland annat eftersom det kan vara färre sökande till den senare och institutionen behöver avlastning omgående. Från och med kl deltar Ingegerd Gudmundsson i mötet och från och med kl avviker Bengt-Åke Lindblom och Ingegerd Gudmundsson representerar då SACO. 48 Information Det finns nu ett förslag till avtal för samverkan mellan lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och kommunens skolor. P-Institutionens andel av den totala andelen som Högskolan i Gävle skall betala uppgår till ca 40%. Detta kommer till viss del att påverka vår uppdragsutbildning. Avtalsförslaget gås just nu igenom. Vi har gått ut med en förfrågan till kommunens skolor angående adjungerade adjunkter. Det är osäkert hur detta kommer att lösas innan avtalet är klart mellan Högskolan och kommunens skolor. Informeras om Anders Petterssons utvärdering av ansökan om vetenskapsområde. Institutionen gör nu en utvärdering per ämnesavdelning som skall fungera som en uppföljning av tidigare, av institutionen, gjord utvärdering. 2(6)

3 Vi skall lägga till ämnet Folkhälsovetenskap. Detta bör vi beakta vid skrivandet av Verksamhetsberättelse samt Verksamhetsplan. Det finns centrala trygghetspengar som personal på Högskolan skall kunna ta del av i olika former. Trygghetsstiftelsen har fått en summa pengar över eftersom arbetsgivaravgiften sänkts. Dessa pengar skall kunna användas i tre olika former av kompetensutvecklingsåtgärder till en kostnad av ca 1 miljon kronor /år de första två åren. - Göran Friberg gör ett projekt som skall vara klart januari 2004 och som skall titta på långsiktig personal försörjning. - Kompetensöverföring /mentorskap. Detta innebär att äldre medarbetare i en del av tjänsten kan fungera som mentor till yngre medarbetare. Detta bekostas till 50% av de centrala trygghetspengarna och de resterande 50% står institutionen för. - Kompetensutveckling för TA-personal. TA-personal skall kunna gå bredvid någon som har andra eller liknande arbetsuppgifter för att se hur andra gör. Detta bekostas helt med de centrala trygghetspengarna. Ansökningsrutiner angående detta skall tas fram. LSG- mötet vill följa utvecklingen med trygghetspengarna och avser att ha detta som en punkt även vid nästa möte. Högskolan centralt håller på att revidera Högskolans drogpolicy. Högskolan ser just nu över formerna för ett eventuellt samarbete med Högskolan Dalarna. Högskolan centralt och institutionerna gör just nu en uppföljning och omarbetning av kvalitetsutvecklingsprogrammet. Inför miljöcertifieringen nästa år så kommer det under hösten att genomföras internrevisioner vid alla avdelningar och institutioner. Institutionens beredningsgrupp för budgetfrågor kommer snart att kallas till möte. Förra året bestod beredningsgruppen för budgetfrågor av studierektorerna vid respektive ämnesavdelning, institutionsekonomen, ämnesekonomen, en student samt prefekten. Fackliga representanterna frågar vad som egentligen skall behandlas centralt på institutionen och vad som skall behandlas i respektive ämnesavdelning. Kanske det finns frågor som alla kan arbeta med i en central funktion så slipper alla ha olika funktioner för detta i sin ämnesavdelning. 49 Tid för fackligt fötroendevald Tidigare har tiden för ett möte i LSG varit samma som för möte med institutionsstyrelsen, 0,75 dag per möte. Fackliga representanterna anser att detta är för lite tid. 3(6)

4 Fackliga representanterna är ännu inte överens om ett avtal med Högskolan centralt. Arbetsgivaren och fackliga representanterna är överens om att 1 dag för varje LSG-möte är rimlig tid att ta upp. 50 Storstädning i sommar - tjänstefördelning Nu har de som drabbades av storstädningen lämnat in de timmar de lagt ner på återställning samt lista över saker som kommit bort som är svåra att ersätta. Vi lägger upp ett objektnummer för storstädningen så får de som lämnat in ta upp de timmar de lagt ner i sin tjänsterapportering. Endast de som är direkt drabbade av storstädningen får ta upp dagar för detta. Med direkt drabbad menas att saker i ens rum försvunnit i samband med storstädningen. 51 Kompetensutvecklingsdagar Under hösten skall institutionen se över kompetensutvecklingsdagarna. Antal kompetensutvecklingsdagar tas upp och stäms av i utvecklingssamtal under hösten. Om inte arbetsgivaren och anställd är överens om antal kompetensutvecklingsdagar under utvecklingssamtalet tas det upp i nästa LSGmöte. Vad gäller vid deltagande i projekt? Anställs en person att delta i ett projekt ingår dessa dagar i tjänsten. Är det ett projekt utöver tjänsten så räknas det som kompetensutveckling. Det finns gråzoner angående detta där det uppstått oklarheter. Ett exempel där det räknas som kompetensutveckling är Early Childhood projektet, förutsatt att dagar tas upp för detta. Institutionen har valt att låta alla spara kompetensutvecklingsdagar från år till år. Däremot så följer inte pengarna med på samma sätt. Har en person inte tagit ut alla dagar under ett år som personen i fråga har rätt till så följer inte dessa pengar med till nästa år. För att göra så att det blir bättre ekonomi i detta så vore det bra om gruppen kan ta ut alla dagar de har rätt till under ett år. Även om enskilda personer inte vill ta ut sina dagar under ett år så kanske det finns någon annan det året som vill ta ut fler dagar och på så vis uppnås en balans. 52 Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal med alla anställda kommer att hållas under hösten. Under utvecklingssamtalen så kommer kompetensutvecklingsdagarna att tas upp, se i punkten ovan 51. 4(6)

5 53 Övriga frågor Vad har hänt med rum 51:333? Arbetsmiljöinspektionen har fått två svar skickat från Högskolan i detta ärende. Dels i juli att det på gick en utredning och dels nu i september med ett antal förslag på hur rummet skulle kunna byggas om. Detta är nu en fråga som behandlas centralt. LSG-mötet ser allvarligt på frågan och avser att följa ärendet noggrant. Hur går det till med motionerna till institutionskongressen? Endast de motioner som berör institutionens verksamhet tas upp på institutionskongressen. Institutionskongressen är rådgivande. I årets institutionskongress skall vi införa poströstning så att alla kan tycka till, även de som inte är med på institutionskongressen Lennart S Öhlund, prefekt Helena Pettersson, sekreterare Ingegerd Gudmundsson, SACO skyddsombud Inger Hedman, LF Ann Gerhartz-Fa, ST/ATF Jörgen Karlsson, ekonom Bengt-Åke Lindblom, SACO 5(6)

6 6(6)

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04:

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Kansli Personalassistent 1(5) 2013-04-04 Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Närvarande: Tapio Salonen Ewa Strömsten

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte

Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Minnesanteckningar EID:s samordningsgruppsmöte Datum: Måndag den 18 maj 2015 Tid: 9.30 11.00 Plats: Online Lync möte Närvarande: Sara Skärhem Chris Bales Åke Persson Helena Hanno Enochsson Maria Saxe Stiftelsen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Så är vi då igång med skolarbetet igen. Det är bara att hoppas att alla medlemmar har tagit sig igenom de värmeböljor och regnväder, som denna sommar bjudit på och att krafterna nu är på topp inför det

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer