Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2"

Transkript

1 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2 Nu släpps version 2012.Q2 av 3L Pro och vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. Stora nyheter i versionen är en förbättrad hantering av mediaförbrukning samt den nya integrationen till Capifast CRM. Det är från och med nu också möjligt att skicka avins saldo för autogirodragning och kundreskontralistan kan exporteras till Excel med mer detaljerad information än vad som skrivs på pappersrapporten. I och med denna version kan 3L Pro också kompletteras med fler automatiska importer från andra system. Nästa version släpps i oktober och då kommer vi bland annat att bjuda på ett nytt utseende samt en del ny hantering i användargränssnittet. Jag vill med detta passa på att önska er en trevlig sommar! Marie Lucander

2 Innehållsförteckning NYHETER I 3L PRO, 2012.Q ALLMÄNT... 4 Möjlighet till alternativt ID vid inloggning... 4 Förbestämd katalog där utskrift till fil skapas... 5 Postadress skrivs inte längre med versaler... 6 REDOVISNING... 7 Verifikat som är upptaget av en annan användare låses upp automatiskt... 7 Automatiserad inläsning av SIE4-filer... 7 Bokslutsspecifikation FAKTURERING- OCH KUNDRESKONTRA SveFaktura Byt fakturadatum vid utskrift till BGCInvoice och Addoro Reskontralistan till Excel Automatisk inläsning av anmälningsfiler (EFA-filer) för e-faktura LEVERANTÖRSRESKONTRA Standardintegration EFH ANLÄGGNINGAR/INVENTARIER Varning vid tidigare avyttring PROJEKTSTYRNING Import av projekt Sida 2 av 27

3 HYRES- OCH AVGIFTSADMINISTRATION Integration med Capifast CRM Reskontralistan till Excel Automatisk inläsning av anmälningsfiler (EFA-filer) för e-faktura Koordinater i fastighetsregistret Hantering av OCR-nummer vid fusioner av bolag Saldo till Autogirofilen Kontroll av samavikod Mall för att lägga upp kontraktsdebiteringar Nyheter i utskrift till Addoro Utökning Guider för omflyttning av kontrakt Bevakningskod på lokalen Mediaförbrukning MARKFÖRVALTNING Omfång byggnad på arrendekontrakt Koordinater i fastighetsregistret WEBBPORTAL Rapporter endast tom stängd period Ocr-nummer Kodrättigheter påverkar översikter Sida 3 av 27

4 Allmänt Möjlighet till alternativt ID vid inloggning Det finns en möjlighet att använda sig av alternativt ID vid inloggning. Ett inloggnings-id som kan vara upp till 25 tecken används då istället för signaturen vid inloggning. Signaturen sparas fortfarande vid loggning av vem som registrerat eller ändrat något i systemet. Om alternativt ID används måste alla befintliga användare i databasen använda sitt alternativa ID vid inloggning. Det är dock default detsamma som signaturen. Denna funktion gör det möjligt för fler av våra användare att använda det namn som föreslås som användarnamn vid inloggningen.

5 Inställningen, som görs på sys-nivå, finns under Systeminställningar/Förvalda inställningar och heter Alternativt ID (max 25 tecken). Sätt denna till JA om ni vill börja använda alternativt ID vid inloggning. Förbestämd katalog där utskrift till fil skapas Det finns from version 212.Q2 en inställning för var rapporter till fil ska skapas. Inställningen finns under Användargränssnitt/Sökvägar Sida 5 av 27

6 I och med detta har vi också infört en spärr för att skapa rapportfiler i den katalog där programfilerna för 3L Pro finns. Excelfiler skapas som.xlsx Om versionen av Excel som är installerad i den miljö där man kör 3L Pro stödjer.xlsx-filer skapas sådana då utskrift till excel väljs. Postadress skrivs inte längre med versaler Då det normala numera är att skriva postadress med gemener, vilket t.ex. är det skrivsätt som språkrådet rekommenderar, har vi ändrat detta även i 3L Pro. Postadress blir alltså inte längre automatiskt med versaler och de postadresser som finns i er 3L Pro är konverterade vid uppgraderingen. Sida 6 av 27

7 Redovisning Omnumrering av radkod i rapportkontoplanen Då radkoderna i rapportkontoplanen måste numreras vid komplettering med nytt konto erhålls inte längre meddelande om detta. Ett meddelande Ingen lucka Kontoplanen numreras om visades tidigare. Verifikat som är upptaget av en annan användare låses upp automatiskt Då ett verifikat lämnas på ett otillåtet sätt, t.ex. vid strömavbrott eller nätverksproblem får man meddelande om att det är upptaget av en annan användare då man öppnar det på nytt. Många av er kanske känner igen knapptryckningskombinationen OK. OK. F2. Denna hantering är nu ombyggd så att det på ett mer intuitivt och automatiskt sätt framgår varför verifikatet bedöms vara upptaget av annan användare samt hur man låser upp det. Automatiserad inläsning av SIE4-filer Det är möjligt att komplettera 3L Pro med att SIE4-filer som kommer från ett annat system importeras automatisk. Man kan själv bestämma hur ofta man vill att 3L Pro ska titta efter nya filer att importera. Om SIE4-filen av någon anledning inte kan importeras i 3L Pro får man ett mail om detta och kan justera innehållet innan inläsning. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Sida 7 av 27

8 Avvikelsehantering vid inläsning av SIE4-fil Även den manuella importen av SIE4 är kompletterad med möjligheten att hantera avvikelse i ett gränssnitt innan redovisningen skapas. Tidigare las konton och koddelar som saknas i 3L Pro upp automatiskt vid importen. Nu måste man göra ett val om man vill att det ska ske, annars avvisas hela filen och man får hantera avvikelser innan ny inläsning kan ske. Om du vill att 3L Pro ska läsa in konton och koddelar som finns i filen, men som saknas i 3L Pro ska du innan inläsning markera Konton och konteringskoder som finns i verifikat, men som saknas i 3L Pro skapas automatiskt Om denna inte är markerad och det finns konton och koddelar i filen som inte finns i 3L Pro får du veta att inläsningen inte gick bra och att du måste hantera avvikelser innan redovisningen skapas. Om du vill att alla konton och konteringskoder som är angivna i filen ska läsas in oavsett om de förekommer i verifikaten eller inte så markera du även den understa rutan. Används t.ex. vid uppstart av nya bolag då hela kontoplanen mm ska läsas in. Avvikelsehanteringen når du antingen via att svara JA när du får frågan från den manuella inläsningen eller genom att välja Avvisade SIE-importer i menyn för perioavslut/årsskifte under Redovisningsmenyn. Valet ligger precis under Import av SIE-fil (typ 4). Sida 8 av 27

9 Sida 9 av 27

10 Börja med att välja vilken inläsning du vill hantera: Nyheter version 2012.Q2 Information om de olika inläsningarna gör att du vet vilken du ska välja. Normalt finns bara någon enstaka fil att välja på här. I den mittersta vita rutan visas orsakerna till varför filen avvisats. Genom att klicka i rutorna kan du göra ytterligare filter. Då gulmarkeras också de fält där avvikelsen finns. Sida 10 av 27

11 I den vita rutan till höger visas vilka verifikationer som är berörda. I den undre delen visas de rader som innehåller orsaker till avvisning Ändra de konton/koddelar som är felaktiga (översikt finns) eller komplettera genom att ta översikt/ny post. Du kan också komplettera genom att gå till huvudmenyn och välja kontoplan eller någon av koddelarna. När alla orsaker till avvisning är eliminerade gör du en ny kontroll av data. Om allt är OK tänds knappen Skapa redovisning. När du klickar på den skapas verifikationen. Sida 11 av 27

12 Val finns också att radera hela innehållet, dvs filen läses inte in i 3L Pro. Bokslutsspecifikation Programmet bokslutsspecifikation har utökats med ny funktionalitet: - Det är möjligt att nå bokföringsorder direkt från registreringsbilden - Det är möjligt att nå utskrift av bokslutsspecifikation direkt i bilden. Sida 12 av 27

13 - Det finns möjlighet att markera poster som bevakningsposter om det är några poster man vill belysa extra. Val finns att endast skriva ut dessa poster och en markering syns även på rapporten. - Man ser löpande det ej bokförda resultatet i huvudet på bokslutsspecifikationen. Sida 13 av 27

14 - Det är möjligt att koppla ihop flera konton till en grupp och utföra spec på gruppnivån. Exempel är Eget Kapital. Vid utskrift är det gruppens belopp och specifikation som skrivs ut. Sida 14 av 27

15 Fakturering- och kundreskontra SveFaktura Formatet SveFaktura har inte stöd för textrader eftersom alla rader måste innehålla ett belopp. I samråd med Tekniskt Kansli på Sveriges Kommuner och Landsting som arbetar med formatet har vi nu kompletterat SveFaktura-utskriften med att man kan skicka textrader som då får belopp 0:- Om du vill konfigurera SveFaktura-filen att ta med textrader klickar du på kugghjulet verktygslisten i utskriftsbilden i Du finner då bland annat två inställningar gällande detta: Sätt dessa till JA om behov finns. Sida 15 av 27

16 Byt fakturadatum vid utskrift till BGCInvoice och Addoro De båda filutskrifterna har kompletterats med val att byta fakturadatum på aktuella fakturor när filen skapas: Reskontralistan till Excel Ett nytt val har skapats i Reskontralistan. Genom att klicka på knappen för att exportera detaljer till Excel skapas en lista i ett bearbetningsbart format i Excel. Listan innehåller mer detaljer än vad utskriften till papper gör. Sida 16 av 27

17 Automatisk inläsning av anmälningsfiler (EFA-filer) för e-faktura. Det finns möjlighet att komplettera 3L Pro med en automatisk inläsning av de anmälningsfiler som kommer. Detta gör att ni inte behöver komma ihåg att läsa in alla anmälningar manuellt. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Leverantörsreskontra Standardintegration EFH Standardintegrationen är kompletterad med att kunna skicka över omkonteringar på redan behandlade fakturor. Anläggningar/Inventarier Varning vid tidigare avyttring När man registrerar en avyttring på en inventarie kommer en varning om det finns en tidigare avyttring registrerad. Projektstyrning Import av projekt Det finns möjlighet att komplettera 3L Pro med en automatisk inläsning av projekt från försystem, t.ex. Byggsamordnaren eller andra projektsystem. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Sida 17 av 27

18 Hyres- och avgiftsadministration Integration med Capifast CRM I version 2012.Q2 är den nya, mer detaljerade integrationen till Capifast CRM klar. Integrationen innebär bland mycket annat att vi nu skickar alla detaljer till Capifast CRM om de kontrakt och lokaler man har idag. Alla debiteringar med tillhörande information såsom tidsbegränsning, indexinformation osv skickas över. Alla hyresgäster som finns på ett kontrakt skickas över och mer information redovisas också om hyresgästen, fastigheten och kontrakten. Det finns också möjlighet att visa reskontradetaljer från 3L Pro i Capifast CRM. Det är också möjligt att importera preliminära kontrakt som omvandlas till skarpa kontrakt via vår Guide som beskrevs i version 2012.Q1. Inom kort kan fakturaunderlag från en serviceanmälan importeras i 3L Pro. Vi tittar också på möjligheten att exportera ordernummer och belopp till Capifast CRM för kostnadsuppföljning av serviceärenden. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Saldo till Autogirofilen Vid skapande av autogirofilen finns nu möjlighet att ta hänsyn till eventuella inbetalningar som är gjorda på de avier som skickas iväg för autogirodragning. Även avier som är krediterade och betalningsmarkerade med betalningssätt * räknas som betalda/delbetalda. Endast betalningar som är uppdaterade till redovisningen tas hänsyn till. För att få bästa möjliga hantering rekommenderar vi att matchning av betalningar är gjord innan filen skapas! Då beställningsbilden för att skapa autogirofilen öppnas är det förvalt att endast ej uppdaterade avier ska skickas med i filen. När denna avmarkeras visas ett val att filen ska ta hänsyn till eventuella betalningar. Avmarkera denna om ni önskar skicka totalbeloppet på respektive avi trots att betalningar finns. Det finns också möjlighet att skriva en detaljerad lista över de avier som skickas med i filen, alternativt bara detaljer över de avier där justering gjorts för inbetalning. Observera att filen kan ta upp till tre gånger så lång tid att skapa om ni väljer att justera avins belopp med gjorda inbetalningar. Sida 18 av 27

19 Sida 19 av 27

20 Reskontralistan till Excel Ett nytt val har skapats i Reskontralistan. Genom att klicka på knappen för att exportera detaljer till Excel skapas en lista i ett bearbetningsbart format i Excel. Listan innehåller mer detaljer än vad utskriften till papper gör. Automatisk inläsning av anmälningsfiler (EFA-filer) för e-faktura. Det finns möjlighet att komplettera 3L Pro med en automatisk inläsning av de anmälningsfiler som kommer. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Sida 20 av 27

21 Koordinater i fastighetsregistret LMV har gått över till att redovisa koordinater för fastigheter och byggnader enligt sweref99, som har bättre precision än det gamla systemet. När man lyfter LMV data inklusive koordinater idag erhåller man detta format, vilket innehåller decimaler. Decimaler har därför införts i våra register för koordinater, fastigheter och lmv-byggnader. Hantering av OCR-nummer vid fusioner av bolag Vid fusioner finns det en funktion för att omvandla ocr-nummer från det gamla bolaget till det nya då avisering skett i det gamla bolaget. Använd denna konverteringstabell i samråd med personal från 3L System. Kontroll av samavikod Då samavikod läggs in på kontrakten görs en kontroll på att huvudkontraktet kommer att aviseras första gången då samaviseringen är giltig. Detta eftersom ett underkontrakt ensamt inte kan skapa en avi. Om huvudkontraktet aviseras eller börjar gälla senare än underkontraktet finns en spärr för att lägga in samaviseringskod. Mall för att lägga upp trappad hyra Det är möjligt att komplettera 3L Pro med en mall för att lägga upp hyrestrappor. Den kan t.ex. användas om man ofta har samma typ av hyresrabatter på sina lokalavtal, eller om man har förhandlat bostadshyror eller p-platshyror för många år i förväg. Mallen talar om förutsättningarna, dvs. vilka debiteringskoder som ska skapas samt hur grundbeloppet ska höjas/sänkas för varje steg. Man talar också om vilket slutdatum debiteringen som skapas i det steget ska få. Möjliga val är 31 december under gällande år eller rullande antal månader, t.ex. 6 eller 12 månader från startdatum. Sida 21 av 27

22 Att lägga upp mallar är ett eget program som går att rättighetsstyra på sedvanligt sätt. Användaren väljer sedan mallen istället för att välja debiteringskod. Grundbeloppet anges och efter det skapas debiteringarna med automatik. Sida 22 av 27

23 Möjlighet finns att förhandsgranska resultatet innan man väljer att skapa debiteringarna. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert Sida 23 av 27

24 Lokal utskrift via Addoro Det finns nu möjlighet att skriva ut ströavier på den lokala skrivaren via Addoro genom att beställa dem i 3L Pro. Denna möjlighet visas vid aviutskrift från korr/reg/kreditera avier, ströavisering från kontraktsbilden (skapa avipost) samt Se på partsaldo. Valet bildskärm visar avin i pdf-format, precis så som den ser ut i Addoros e-arkiv Valet skrivare skriver ut avin på den lokala skrivaren med Addoros utseende. Avin sparas dessutom i Addoros e-arkiv. Valet Addoro distribuerar innebär att avierna skickas till Addoro och de distribuerar på vanligt sätt. Valet e-post innebär att avin går iväg via e-post med Addoros utseende på avin. Utökning Guider för omflyttning av kontrakt - Det är möjligt att lägga in en bevakningskod via guiden. Denna lägger sig på lokalen. - Det är möjligt att lägga in uppgift om vilket år en lägenhet har renoverats via guiden. - Det är möjligt att ställa in om 1 eller 3 avier ska skapas på kontraktet - Endast användare som har prelimära kontrakt visas i översikten med realtidsuppdatering. Sida 24 av 27

25 Bevakningskod på lokalen Det finns möjlighet att knyta en eller flera bevakningskoder till lägenheten/lokalen. De bevakningskoder som finns på lägenheten/lokalen visas också i trädet på kontraket. Bevakningslistan tar hänsyn även till dessa bevakningskoder. Sida 25 av 27

26 Mediaförbrukning Modulen mediaförbrukning har genomgått stora förändringar till version 2012.Q2. Mätaren är numera knuten till lägenheten/lokalen istället för kontraktet (redan registrerade mätare kopplas om automatiskt vid uppgradering). Det möjliggör bland annat att man inte behöver koppla om mätaren då kontraktet byter hyresgäst/innehavare. Det finns ett inläsningsprogram för mätare som samtidigt kopplar mätaren till rätt lägenhet/lokal. Formatet på filen är: ftgnr-byggnad-lokal-löpnr Beställningsbilden för att debitera förbrukning har gjorts mer intuitiv vad gäller vilka datumurval som ska göras. Markering för att skapa avier för utgångna avtal är default markerad. Sida 26 av 27

27 All information om förbrukning skapas numera på avin. Förbrukningsbilagan är borttagen. Det medför att färre papper skrivs ut vid avisering samt att all information följer med i utskrifter till Addoro, Bgcinvoice samt SveFaktura Dessutom finns det möjlighet att backa inläsning av mätarvärden och förbrukningar/kontrakt om inte debiteringar redan finns skapade. Markförvaltning Omfång byggnad på arrendekontrakt När fastigheten som är kopplad till en byggnad ändras justeras även omfång byggnad på arrendekontrakten Koordinater i fastighetsregistret LMV har gått över till att redovisa koordinater för fastigheter och byggnader enligt sweref99, som har bättre precision än det gamla systemet. När man lyfter LMV data inklusive koordinater idag erhåller man detta format, vilket innehåller decimaler. Decimaler har därför införts i våra register för koordinater, fastigheter och lmv-byggnader. Webbportal Rapporter endast tom stängd period Det finns möjlighet att ställa in så att huvudbok/kontofråga, balans- och resultaträkning samt utdrag klientmedel i webbportalen endast kan tas ut tom den period som är stängd och därmed avstämd i 3L Pro. Ocr-nummer När man väljer att se avi som pdf visas numera en avi inklusive ocr-numret Kodrättigheter påverkar översikter Om man använder kodrättigheter påverkar det även översikterna för projekt och kostnadsställe i rapporterna. Sida 27 av 27

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12 Addoro Sida 1 av 12 Innehåll INSTÄLLNINGAR OCH HANTERING I 3L PRO... 3 FÖLJANDE UTSKRIFTER FRÅN 3L PRO ÄR MÖJLIGA VIA ADDORO:... 4 URVAL TYP AV AVIER:... 4 LOKAL UTSKRIFT VIA ADDORO... 6 INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Nyheter version 2011.Q3

Nyheter version 2011.Q3 Nyheter version 2011.Q3 Innehållsförteckning Nyheter & ändringar... 3 Allmänt 3 Redovisning 5 Leverantörsreskontra 5 Fakturering & kundreskontra 6 Projektstyrning 7 Tidredovisning 7 Personaladministration

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nu släpps den första versionen för 2012. Vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. En stor

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q2

Nyheter 3LPro 2014.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11 BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Den version, 2011.Q4, som släpps nu i december 2011 är väldigt liten. Vi har lyssnat på era önskemål och utvecklar så lite som möjligt i den version som släpps inför årsskiftet.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 17245 Kolumner för tom-datum i dialogen för att koppla värdenycklar. Nu finns sorterbara kolumner för tom-datum

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Import från Excel Innehåll INSTÄLLNINGAR... 4 REGISTRERA STANDARDVÄRDEN... 4 IMPORT FRÅN EXCEL... 5 VÄRT ATT NOTERA... 10 EXEMPEL PÅ VAL I DROPPLISTOR... 11 INLÄSNING AV BUDGET FRÅN EXCEL... 13 ATT GÖRA

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55 Version 1.55 november 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Godman redovisning 2012

Godman redovisning 2012 Godman redovisning 2012 Kort presentation av Godman redovisning 2012 och vad som är nytt och förändrat. Startsidan Programmets startsida har inte får några större förändringar. Det som är nytt är att det

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 15977 Möjlighet att se lägenhetsnummer i visningsalternativ i kombination med adress och namn på objekt System-

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Autogiro Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Inledning I november 2008 släpptes den första versionen - version 2008.2.5 - av Norstedts Bokslut som grundas på den nya teknik vi kommer att arbeta med framöver. Med

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Årsskifteskörning 2013/2014

Årsskifteskörning 2013/2014 Årsskifteskörning 2013/2014 Sid 1 (26) Innehållsförteckning ÅRSSKIFTESKÖRNING... 3 1. REDOVISNINGSPERIODER... 4 2. PERIODAVSLUT... 5 3. AVSLUTA BOKFÖRINGSÅR... 7 4. PÅBÖRJA BOKFÖRINGSÅR... 8 5. KONTROLLERA

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 3L Pro - 2013.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-

Läs mer

Flytt av över /underskott

Flytt av över /underskott Flytt av över /underskott Sida 1 av 14 Innehåll SAMAVISERING... 3 AUTOGIRO... 3 VAD HÄNDER VID BERÄKNING AV DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 PÅMINNELSEHANTERING... 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KOMMA I GÅNG:... 4 ARBETSGÅNG...

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa nytt kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet i menyn Arkiv - Företagsinställningar

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Inledning Denna handledning beskriver hur du upprättar en koncernårsredovisning med den moderna tekniken i Norstedts Bokslut med hjälp av Norstedts Koncern.

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer