Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2"

Transkript

1 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2 Nu släpps version 2012.Q2 av 3L Pro och vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. Stora nyheter i versionen är en förbättrad hantering av mediaförbrukning samt den nya integrationen till Capifast CRM. Det är från och med nu också möjligt att skicka avins saldo för autogirodragning och kundreskontralistan kan exporteras till Excel med mer detaljerad information än vad som skrivs på pappersrapporten. I och med denna version kan 3L Pro också kompletteras med fler automatiska importer från andra system. Nästa version släpps i oktober och då kommer vi bland annat att bjuda på ett nytt utseende samt en del ny hantering i användargränssnittet. Jag vill med detta passa på att önska er en trevlig sommar! Marie Lucander

2 Innehållsförteckning NYHETER I 3L PRO, 2012.Q ALLMÄNT... 4 Möjlighet till alternativt ID vid inloggning... 4 Förbestämd katalog där utskrift till fil skapas... 5 Postadress skrivs inte längre med versaler... 6 REDOVISNING... 7 Verifikat som är upptaget av en annan användare låses upp automatiskt... 7 Automatiserad inläsning av SIE4-filer... 7 Bokslutsspecifikation FAKTURERING- OCH KUNDRESKONTRA SveFaktura Byt fakturadatum vid utskrift till BGCInvoice och Addoro Reskontralistan till Excel Automatisk inläsning av anmälningsfiler (EFA-filer) för e-faktura LEVERANTÖRSRESKONTRA Standardintegration EFH ANLÄGGNINGAR/INVENTARIER Varning vid tidigare avyttring PROJEKTSTYRNING Import av projekt Sida 2 av 27

3 HYRES- OCH AVGIFTSADMINISTRATION Integration med Capifast CRM Reskontralistan till Excel Automatisk inläsning av anmälningsfiler (EFA-filer) för e-faktura Koordinater i fastighetsregistret Hantering av OCR-nummer vid fusioner av bolag Saldo till Autogirofilen Kontroll av samavikod Mall för att lägga upp kontraktsdebiteringar Nyheter i utskrift till Addoro Utökning Guider för omflyttning av kontrakt Bevakningskod på lokalen Mediaförbrukning MARKFÖRVALTNING Omfång byggnad på arrendekontrakt Koordinater i fastighetsregistret WEBBPORTAL Rapporter endast tom stängd period Ocr-nummer Kodrättigheter påverkar översikter Sida 3 av 27

4 Allmänt Möjlighet till alternativt ID vid inloggning Det finns en möjlighet att använda sig av alternativt ID vid inloggning. Ett inloggnings-id som kan vara upp till 25 tecken används då istället för signaturen vid inloggning. Signaturen sparas fortfarande vid loggning av vem som registrerat eller ändrat något i systemet. Om alternativt ID används måste alla befintliga användare i databasen använda sitt alternativa ID vid inloggning. Det är dock default detsamma som signaturen. Denna funktion gör det möjligt för fler av våra användare att använda det namn som föreslås som användarnamn vid inloggningen.

5 Inställningen, som görs på sys-nivå, finns under Systeminställningar/Förvalda inställningar och heter Alternativt ID (max 25 tecken). Sätt denna till JA om ni vill börja använda alternativt ID vid inloggning. Förbestämd katalog där utskrift till fil skapas Det finns from version 212.Q2 en inställning för var rapporter till fil ska skapas. Inställningen finns under Användargränssnitt/Sökvägar Sida 5 av 27

6 I och med detta har vi också infört en spärr för att skapa rapportfiler i den katalog där programfilerna för 3L Pro finns. Excelfiler skapas som.xlsx Om versionen av Excel som är installerad i den miljö där man kör 3L Pro stödjer.xlsx-filer skapas sådana då utskrift till excel väljs. Postadress skrivs inte längre med versaler Då det normala numera är att skriva postadress med gemener, vilket t.ex. är det skrivsätt som språkrådet rekommenderar, har vi ändrat detta även i 3L Pro. Postadress blir alltså inte längre automatiskt med versaler och de postadresser som finns i er 3L Pro är konverterade vid uppgraderingen. Sida 6 av 27

7 Redovisning Omnumrering av radkod i rapportkontoplanen Då radkoderna i rapportkontoplanen måste numreras vid komplettering med nytt konto erhålls inte längre meddelande om detta. Ett meddelande Ingen lucka Kontoplanen numreras om visades tidigare. Verifikat som är upptaget av en annan användare låses upp automatiskt Då ett verifikat lämnas på ett otillåtet sätt, t.ex. vid strömavbrott eller nätverksproblem får man meddelande om att det är upptaget av en annan användare då man öppnar det på nytt. Många av er kanske känner igen knapptryckningskombinationen OK. OK. F2. Denna hantering är nu ombyggd så att det på ett mer intuitivt och automatiskt sätt framgår varför verifikatet bedöms vara upptaget av annan användare samt hur man låser upp det. Automatiserad inläsning av SIE4-filer Det är möjligt att komplettera 3L Pro med att SIE4-filer som kommer från ett annat system importeras automatisk. Man kan själv bestämma hur ofta man vill att 3L Pro ska titta efter nya filer att importera. Om SIE4-filen av någon anledning inte kan importeras i 3L Pro får man ett mail om detta och kan justera innehållet innan inläsning. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Sida 7 av 27

8 Avvikelsehantering vid inläsning av SIE4-fil Även den manuella importen av SIE4 är kompletterad med möjligheten att hantera avvikelse i ett gränssnitt innan redovisningen skapas. Tidigare las konton och koddelar som saknas i 3L Pro upp automatiskt vid importen. Nu måste man göra ett val om man vill att det ska ske, annars avvisas hela filen och man får hantera avvikelser innan ny inläsning kan ske. Om du vill att 3L Pro ska läsa in konton och koddelar som finns i filen, men som saknas i 3L Pro ska du innan inläsning markera Konton och konteringskoder som finns i verifikat, men som saknas i 3L Pro skapas automatiskt Om denna inte är markerad och det finns konton och koddelar i filen som inte finns i 3L Pro får du veta att inläsningen inte gick bra och att du måste hantera avvikelser innan redovisningen skapas. Om du vill att alla konton och konteringskoder som är angivna i filen ska läsas in oavsett om de förekommer i verifikaten eller inte så markera du även den understa rutan. Används t.ex. vid uppstart av nya bolag då hela kontoplanen mm ska läsas in. Avvikelsehanteringen når du antingen via att svara JA när du får frågan från den manuella inläsningen eller genom att välja Avvisade SIE-importer i menyn för perioavslut/årsskifte under Redovisningsmenyn. Valet ligger precis under Import av SIE-fil (typ 4). Sida 8 av 27

9 Sida 9 av 27

10 Börja med att välja vilken inläsning du vill hantera: Nyheter version 2012.Q2 Information om de olika inläsningarna gör att du vet vilken du ska välja. Normalt finns bara någon enstaka fil att välja på här. I den mittersta vita rutan visas orsakerna till varför filen avvisats. Genom att klicka i rutorna kan du göra ytterligare filter. Då gulmarkeras också de fält där avvikelsen finns. Sida 10 av 27

11 I den vita rutan till höger visas vilka verifikationer som är berörda. I den undre delen visas de rader som innehåller orsaker till avvisning Ändra de konton/koddelar som är felaktiga (översikt finns) eller komplettera genom att ta översikt/ny post. Du kan också komplettera genom att gå till huvudmenyn och välja kontoplan eller någon av koddelarna. När alla orsaker till avvisning är eliminerade gör du en ny kontroll av data. Om allt är OK tänds knappen Skapa redovisning. När du klickar på den skapas verifikationen. Sida 11 av 27

12 Val finns också att radera hela innehållet, dvs filen läses inte in i 3L Pro. Bokslutsspecifikation Programmet bokslutsspecifikation har utökats med ny funktionalitet: - Det är möjligt att nå bokföringsorder direkt från registreringsbilden - Det är möjligt att nå utskrift av bokslutsspecifikation direkt i bilden. Sida 12 av 27

13 - Det finns möjlighet att markera poster som bevakningsposter om det är några poster man vill belysa extra. Val finns att endast skriva ut dessa poster och en markering syns även på rapporten. - Man ser löpande det ej bokförda resultatet i huvudet på bokslutsspecifikationen. Sida 13 av 27

14 - Det är möjligt att koppla ihop flera konton till en grupp och utföra spec på gruppnivån. Exempel är Eget Kapital. Vid utskrift är det gruppens belopp och specifikation som skrivs ut. Sida 14 av 27

15 Fakturering- och kundreskontra SveFaktura Formatet SveFaktura har inte stöd för textrader eftersom alla rader måste innehålla ett belopp. I samråd med Tekniskt Kansli på Sveriges Kommuner och Landsting som arbetar med formatet har vi nu kompletterat SveFaktura-utskriften med att man kan skicka textrader som då får belopp 0:- Om du vill konfigurera SveFaktura-filen att ta med textrader klickar du på kugghjulet verktygslisten i utskriftsbilden i Du finner då bland annat två inställningar gällande detta: Sätt dessa till JA om behov finns. Sida 15 av 27

16 Byt fakturadatum vid utskrift till BGCInvoice och Addoro De båda filutskrifterna har kompletterats med val att byta fakturadatum på aktuella fakturor när filen skapas: Reskontralistan till Excel Ett nytt val har skapats i Reskontralistan. Genom att klicka på knappen för att exportera detaljer till Excel skapas en lista i ett bearbetningsbart format i Excel. Listan innehåller mer detaljer än vad utskriften till papper gör. Sida 16 av 27

17 Automatisk inläsning av anmälningsfiler (EFA-filer) för e-faktura. Det finns möjlighet att komplettera 3L Pro med en automatisk inläsning av de anmälningsfiler som kommer. Detta gör att ni inte behöver komma ihåg att läsa in alla anmälningar manuellt. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Leverantörsreskontra Standardintegration EFH Standardintegrationen är kompletterad med att kunna skicka över omkonteringar på redan behandlade fakturor. Anläggningar/Inventarier Varning vid tidigare avyttring När man registrerar en avyttring på en inventarie kommer en varning om det finns en tidigare avyttring registrerad. Projektstyrning Import av projekt Det finns möjlighet att komplettera 3L Pro med en automatisk inläsning av projekt från försystem, t.ex. Byggsamordnaren eller andra projektsystem. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Sida 17 av 27

18 Hyres- och avgiftsadministration Integration med Capifast CRM I version 2012.Q2 är den nya, mer detaljerade integrationen till Capifast CRM klar. Integrationen innebär bland mycket annat att vi nu skickar alla detaljer till Capifast CRM om de kontrakt och lokaler man har idag. Alla debiteringar med tillhörande information såsom tidsbegränsning, indexinformation osv skickas över. Alla hyresgäster som finns på ett kontrakt skickas över och mer information redovisas också om hyresgästen, fastigheten och kontrakten. Det finns också möjlighet att visa reskontradetaljer från 3L Pro i Capifast CRM. Det är också möjligt att importera preliminära kontrakt som omvandlas till skarpa kontrakt via vår Guide som beskrevs i version 2012.Q1. Inom kort kan fakturaunderlag från en serviceanmälan importeras i 3L Pro. Vi tittar också på möjligheten att exportera ordernummer och belopp till Capifast CRM för kostnadsuppföljning av serviceärenden. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Saldo till Autogirofilen Vid skapande av autogirofilen finns nu möjlighet att ta hänsyn till eventuella inbetalningar som är gjorda på de avier som skickas iväg för autogirodragning. Även avier som är krediterade och betalningsmarkerade med betalningssätt * räknas som betalda/delbetalda. Endast betalningar som är uppdaterade till redovisningen tas hänsyn till. För att få bästa möjliga hantering rekommenderar vi att matchning av betalningar är gjord innan filen skapas! Då beställningsbilden för att skapa autogirofilen öppnas är det förvalt att endast ej uppdaterade avier ska skickas med i filen. När denna avmarkeras visas ett val att filen ska ta hänsyn till eventuella betalningar. Avmarkera denna om ni önskar skicka totalbeloppet på respektive avi trots att betalningar finns. Det finns också möjlighet att skriva en detaljerad lista över de avier som skickas med i filen, alternativt bara detaljer över de avier där justering gjorts för inbetalning. Observera att filen kan ta upp till tre gånger så lång tid att skapa om ni väljer att justera avins belopp med gjorda inbetalningar. Sida 18 av 27

19 Sida 19 av 27

20 Reskontralistan till Excel Ett nytt val har skapats i Reskontralistan. Genom att klicka på knappen för att exportera detaljer till Excel skapas en lista i ett bearbetningsbart format i Excel. Listan innehåller mer detaljer än vad utskriften till papper gör. Automatisk inläsning av anmälningsfiler (EFA-filer) för e-faktura. Det finns möjlighet att komplettera 3L Pro med en automatisk inläsning av de anmälningsfiler som kommer. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Sida 20 av 27

21 Koordinater i fastighetsregistret LMV har gått över till att redovisa koordinater för fastigheter och byggnader enligt sweref99, som har bättre precision än det gamla systemet. När man lyfter LMV data inklusive koordinater idag erhåller man detta format, vilket innehåller decimaler. Decimaler har därför införts i våra register för koordinater, fastigheter och lmv-byggnader. Hantering av OCR-nummer vid fusioner av bolag Vid fusioner finns det en funktion för att omvandla ocr-nummer från det gamla bolaget till det nya då avisering skett i det gamla bolaget. Använd denna konverteringstabell i samråd med personal från 3L System. Kontroll av samavikod Då samavikod läggs in på kontrakten görs en kontroll på att huvudkontraktet kommer att aviseras första gången då samaviseringen är giltig. Detta eftersom ett underkontrakt ensamt inte kan skapa en avi. Om huvudkontraktet aviseras eller börjar gälla senare än underkontraktet finns en spärr för att lägga in samaviseringskod. Mall för att lägga upp trappad hyra Det är möjligt att komplettera 3L Pro med en mall för att lägga upp hyrestrappor. Den kan t.ex. användas om man ofta har samma typ av hyresrabatter på sina lokalavtal, eller om man har förhandlat bostadshyror eller p-platshyror för många år i förväg. Mallen talar om förutsättningarna, dvs. vilka debiteringskoder som ska skapas samt hur grundbeloppet ska höjas/sänkas för varje steg. Man talar också om vilket slutdatum debiteringen som skapas i det steget ska få. Möjliga val är 31 december under gällande år eller rullande antal månader, t.ex. 6 eller 12 månader från startdatum. Sida 21 av 27

22 Att lägga upp mallar är ett eget program som går att rättighetsstyra på sedvanligt sätt. Användaren väljer sedan mallen istället för att välja debiteringskod. Grundbeloppet anges och efter det skapas debiteringarna med automatik. Sida 22 av 27

23 Möjlighet finns att förhandsgranska resultatet innan man väljer att skapa debiteringarna. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert Sida 23 av 27

24 Lokal utskrift via Addoro Det finns nu möjlighet att skriva ut ströavier på den lokala skrivaren via Addoro genom att beställa dem i 3L Pro. Denna möjlighet visas vid aviutskrift från korr/reg/kreditera avier, ströavisering från kontraktsbilden (skapa avipost) samt Se på partsaldo. Valet bildskärm visar avin i pdf-format, precis så som den ser ut i Addoros e-arkiv Valet skrivare skriver ut avin på den lokala skrivaren med Addoros utseende. Avin sparas dessutom i Addoros e-arkiv. Valet Addoro distribuerar innebär att avierna skickas till Addoro och de distribuerar på vanligt sätt. Valet e-post innebär att avin går iväg via e-post med Addoros utseende på avin. Utökning Guider för omflyttning av kontrakt - Det är möjligt att lägga in en bevakningskod via guiden. Denna lägger sig på lokalen. - Det är möjligt att lägga in uppgift om vilket år en lägenhet har renoverats via guiden. - Det är möjligt att ställa in om 1 eller 3 avier ska skapas på kontraktet - Endast användare som har prelimära kontrakt visas i översikten med realtidsuppdatering. Sida 24 av 27

25 Bevakningskod på lokalen Det finns möjlighet att knyta en eller flera bevakningskoder till lägenheten/lokalen. De bevakningskoder som finns på lägenheten/lokalen visas också i trädet på kontraket. Bevakningslistan tar hänsyn även till dessa bevakningskoder. Sida 25 av 27

26 Mediaförbrukning Modulen mediaförbrukning har genomgått stora förändringar till version 2012.Q2. Mätaren är numera knuten till lägenheten/lokalen istället för kontraktet (redan registrerade mätare kopplas om automatiskt vid uppgradering). Det möjliggör bland annat att man inte behöver koppla om mätaren då kontraktet byter hyresgäst/innehavare. Det finns ett inläsningsprogram för mätare som samtidigt kopplar mätaren till rätt lägenhet/lokal. Formatet på filen är: ftgnr-byggnad-lokal-löpnr Beställningsbilden för att debitera förbrukning har gjorts mer intuitiv vad gäller vilka datumurval som ska göras. Markering för att skapa avier för utgångna avtal är default markerad. Sida 26 av 27

27 All information om förbrukning skapas numera på avin. Förbrukningsbilagan är borttagen. Det medför att färre papper skrivs ut vid avisering samt att all information följer med i utskrifter till Addoro, Bgcinvoice samt SveFaktura Dessutom finns det möjlighet att backa inläsning av mätarvärden och förbrukningar/kontrakt om inte debiteringar redan finns skapade. Markförvaltning Omfång byggnad på arrendekontrakt När fastigheten som är kopplad till en byggnad ändras justeras även omfång byggnad på arrendekontrakten Koordinater i fastighetsregistret LMV har gått över till att redovisa koordinater för fastigheter och byggnader enligt sweref99, som har bättre precision än det gamla systemet. När man lyfter LMV data inklusive koordinater idag erhåller man detta format, vilket innehåller decimaler. Decimaler har därför införts i våra register för koordinater, fastigheter och lmv-byggnader. Webbportal Rapporter endast tom stängd period Det finns möjlighet att ställa in så att huvudbok/kontofråga, balans- och resultaträkning samt utdrag klientmedel i webbportalen endast kan tas ut tom den period som är stängd och därmed avstämd i 3L Pro. Ocr-nummer När man väljer att se avi som pdf visas numera en avi inklusive ocr-numret Kodrättigheter påverkar översikter Om man använder kodrättigheter påverkar det även översikterna för projekt och kostnadsställe i rapporterna. Sida 27 av 27

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nu släpps den första versionen för 2012. Vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. En stor

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 2013.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms

Frivillig skattskyldighet för moms Frivillig skattskyldighet för moms Vitec Förvaltningssystem AB 2013, Version 9 Innehåll FRIVILLIG SKATTSKYLDIGHET FÖR MOMS... 3 INTÄKTSPERIODISERING MED BIBEHÅLLEN MOMSOMSÄTTNINGSKONTROLL... 4 ARBETSGÅNG

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering t ex vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera fakturor

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs. Information om med ekonomifunktioner för Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24 E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.se/rebus 1 Rebus - Resebyråmodul

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer