Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50"

Transkript

1 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter Möjlighet att se lägenhetsnummer i visningsalternativ i kombination med adress och namn på objekt System- och användarinställningar har under visningsalternativ fått två nya visningsalternativ för objekt. Den ena är en kombination av Adress + Lägenhetsnummer + Namn och den andra en kombination av Adress + Lägenhetsnummer Möjlighet att dölja systemträd i klientapplikationerna önskas I egenskapsdialogen för systemträd finns en ny checkruta 'Ta bort systemsökordning', om man bockar för den och klickar på OK tas sökordningen bort för aktuell applikation (varningsdialog visas innan borttag). Funktionen är bara tillgänglig för administratörer. Programrättningar Vitec Start - Länkarna "Produktinformation/Vitec Start Idag" samt "Support/Startsida" fungerar inte. (ver 4.58). Funktionen Vitec Start Idag är borttagen och ersatt av en webblänk med namn "Produktinformation". Webblänken "Support/Startsida" är uppdaterad med aktuell information. Hyra Versionsnyheter Stänga objekt - Brister i Vakanshantering m.m. När ett objekt stängs kommer kontrakt att stängas eller tas bort och kreditering av fakturerade avgifter genomförs korrekt per automatik Vernr i bokföringsfilen till Devis Vid ekonomiexport till Devis format tillhandahålls nu verifikationsnummer i exportfilen Eget fordringskonto för interna fakturor Det går nu att ställa in ett eget konto för interna fordringar. Inställning görs under Grunddata-Kontering- Kontovärden på resp fakturatyp Kontroll på slutdatum på person med AG vid utskrift av faktura Kontrakt markerade för autogiro där personen som står på autogirot upphör som hyresgäst betraktades som autgirofaktura vid utskrift, detta har åtgärdats Frekvent inläsning av anmälningsfiler som flyttas undan och märks då de är inlästa. Anmälningsfiler till e-faktura kan komma ganska frekvent. Därför har schemalagda jobbet för inläsning av anmälningsfiler kompletterants med möjligheten att ange en katalog där alla filer läses in. Efter inläsning flyttas filerna till en katalog för arkivering. Filernas namn ändras genom att en tidsstämpel läggs till filnamnet Alternativ kontering

2 Möjlighet har införts att använda alternativa koddelar på hela eller delar av konteringssträngen för ett konto. På koddelan anger man en alternativ prioriteringsordning för hur koddelens värde ska hämtas. På kontot anger man huruvida den alternativa ordningen ska användas för respektive koddel Förkortad verifikationstext Vid export av bokföringsfil har verifikationstexten förkortats till "Bet.journalnr" istf "Betalningsjournalsnr" och "Fakt.journalnr" istf "Fakturajournalsnr" p g a att vissa mottagande system har begränsningar i antal tecken som kan tas emot Optimering av uppstartstid Uppstartstiden för Vitec Hyra har optimerats och är reducerad till 55% av den tidigare uppstartstiden Ändra kontering på DF innan de skapas Möjlighet har införts att redigera konteringen för direktfakturor redan när man lägger till fakturaunderlaget Personnummer ändring av formatkrav - Konvertering Nova Konverteringen från Vitec Nova till Vitec Hyra konverterar nu personnummer korrekt samt tilldelar korrekta intressentnummer Personnummer ändring av formatkrav - Konvertering VF Konverteringen från VF till Vitec Hyra konverterar nu personnummer korrekt samt tilldelar korrekta intressentnummer E-faktura (BGC Invoice) - inläsninga av anmälningsfiler Inläsning av anmälningsfiler för e-faktura E-faktura (BGC Invoice) - Ny tabell för e-fakturaposter samt gränssnitt På personen kan nu anges e-fakturainformation på samma sätt som man anger autogiroinformation. E- fakturainformationen kopplas sedan till de kontrakt som ska betalas via e-faktura vid betalning på kontraktet. Denna information kan också uppdateras automatiskt via inläsning av anmälningsfiler E-faktura (BGC Invoice) - Skapande av BGC-fil I distributionsdialogen för fakturor finns ett nytt val "E-faktura". Vid utskrift av e-faktura skivs fakturor i fil med formatet BGC Invoice. Om både "E-faktura" och Fil för extern utskrift är markerade och man skapar fakturafil så skapas en och samma fil för alla avier. Detta förutsatt att Fil för extern utskrift använder formatet BGC Invoice Ändrat beteende vid krav och inkasso, titta på totalsaldot istället. Nu analyseras kontraktens totalskuld innan påminnelser för fakturor skickas Skriv både utdelningsadress och besöksadress på fakturan/direktfakturan. Avi för hyresfaktura och direktfaktura innehåller nu både postadress och besöksadress BGCinvoice filer innehåller nu ägarens webadress och säte samt för varje kontrakt finns nu lägenhetsnummer Släck "skicka" i menyn samt möjliggör att släcka 'Databaskonvertering Nova' samt 'Flytta avgifter' Knappen "skicka" är numera släckt i menyn då den inte innehöll några menypunkter. Menyalternativen "Flytta avgifter" och "Databaskonvertering Nova" är endast tillgängliga om databasen inte innehåller fakturor Intressenter som ska få påminnelse ska också ut i Inkassofilen (Excel)

3 Intressenter där intressenttypen är markerad med "Skicka kopior på påminnelser" skrivs till Excelfilen för inkasso Sidbrytning per ägare i bokföringsintegrationen. Utskriften av bokföringsintegration sidbryter per ägare Mer information till dröjsmålsräntekommentar En rad per dröjsmålsränteberäknad faktura skapas, dvs vi slår inte samman flera räntor Avgiftskommentar är: Ränteberäknad faktura: XXXXXXX; med förfallodatum YYYY-MM-DD Text på autogiroavier Möjlighet att ställa in en text för autogirofakturor. Inställningen görs under Alternativ-Autogiro och texten skrivs på alla autogirofakturor där det finns ett gällande autogiro. Skrivs även i fil för extern utskrift och e- faktura Personnummer ändring av formatkrav Nya krav på personnummer /intressenter Nu är endast formatet YYYYMMDD-NNNN giltigt som personnummer Intressentnummer är nu en 6-siffrig nummerserie som tilldelas Personsök kan nu visa persons senast ansluta objekt E-faktura (BGC Invoice) - Schemaläggning Automatisk inläsning av anmälningsfiler via schemalagd tjänst. Vid uppläggning av tjänsten ska filens namn inklusive sökväg anges. Notifiering av inläsningens resultat sker via epost. Ange address i tjänsten Val att inte skapa bokföring av alla typer av transaktioner Vid skapande av bokföringsfil kan man nu konfigurera vilken data som ska exporteras Inställning samt val i bilden om man önskar bokföringsexport av - hyresfakturor - direktfakturor - betalningar på hyresfakturor - betalningar på direktfakturor Default är att man skapar bokföring av alla fyra Möjlighet att styra vad verifikationstypen ska heta i bokföringsfilen Inställning för att styra vad verifikationsserien ska heta vid export av bokföringsfil. Inställningen kan göras både på systemnivå och ägarnivå Krediteringar vid uppsägning av kontrakt bör ta hänsyn till restbelopp och undanta kreditfakturor Kreditering vid uppsägning av kontrakt, stängning av avgift eller manuell kreditering av faktura ska inte kunna kreditera mer än fakturans ursprungliga belopp när krediteringar finns sedan tidigare Åldersfördelad saldolista per fastighet

4 Den åldersfördelade saldolistan är nu kompletterad med sammanställning per ägare och per fastighet Möjlighet att ändra adress på en befintlig direktfaktura Adress på direktfaktura kan nu ändras i efterhand Direktutskrift av betalningsjournal med aktuella betalningar från godkänna betalningar Vid flödet godkänna betalningar och man väljer att skriva ut Betalningsjournal så visas nu enbart de betalningar som nyss godkändes Kreditering av automatbetalat interkontrakt Vid kreditering av fakturor på internkontrakt där betalningar har skapats, registreras automatiskt en automatbetalning på originalfakturan för att balansera konteringen Skapa Bokföringsorder Hyra Det är nu möjligt att välja vilka transaktionstyper som det ska skapas bokföringsexport av Utskriftsinställningar Vid utskrift av fakturor kan ibland ocr-raden behöva justeras beroende på vilken skriva som används. En inställning har därför införts som möjliggör detta. Man kan också ställa in vilken skrivare som ska användas så att man slipper välja det vid utskriften. Inställningarna finns under under Inställningar- Användarinställningar-Utskriftsalternativ Fakturor på stängda objekt kommer inte med i rapporter Stängda eller ej uthyrningsbara objekt inkluderas alltid i momsrapport, betalningsjournal, reskontrarapporter och åldersfördelad saldolista Ny rapport - Kontraktssammanställning Ny rapport som visar information om ett kontrakt sammanställt på en rad. Möjlighet finns att ta en ögonblicksbild eller hur det ser ut över en period. Det finns också möjlighet att få en sammanställning över hur utfallet per bokföringskonto beräknas att bli för perioden Ny rapport - Faktureringsanalys En faktureringsanalys kan nu göras för att jämföra fakturaunderlag från två perioder vilket ger möjlighet att kontrollera så att allt har fakturerats eller kommer att faktureras. Urval kan göras via standardselektering, avgiftstyper och period och kan sedan analyseras på flera nivåer så som fastighet, avgiftstyp och objekt Olika kravinställningar för hyresfakturor och direktfakturor Seperata kravinställningar för direktfakturor finns nu tillgängliga I faktureringen, kontroller, kontrakt utan aviadresser som är "Normalt underobjekt" En ny faktureringskontroll visar kontrakt som saknar aviadress, på objekt som normalt är underobjekt så som p-plats Dokumentation av BGC-Invoicefilen från Hyra Vilken information som skickas till BGC Invoicefilen och vilka villkor som gäller för detta finns nu dokumenterat för tex externa mottagare av filen Avbetalningsplaner - vidareutveckling (egen distributionsdialog av avbetalningsfakturor) Fakturor med avbetalningsplan stoppas från autogiro. Det är möjligt att distribuera avbetalningsavier via ett urval Minsta antal dagar till förfallodatum

5 Vid fakturering efter normalt förfallodatum finns nu möjligheten att sätta förfallodatum till aktuellt datum plus ett konfigurerbart antal dagar Programrättningar Uppsägning av kontrakt + flytt av t o m datum i efterhand får till följd att fakturor inte skapas. Om ett uppsagt kontrakts tom-datum ändras och sätts framåt i tiden skapas nu fakturor korrekt med hänsyn till detta postnummer i inkassofil (excel) Exporterad inkassofil innehåller numera postnummer och postort Retroaktiv avgiftsändring - vissa avgifter hamnar på fel period (ver x.49). Felet är åtgärdat Med exportformat Devis fungerar inte återutskrift (ver x.49). Återutskrift av bokföringsfil med format Devis fungerar nu korrekt Export av påminnelse/krav till Excel Dataexport till Excel från kravkörning innehåller nu korrekt information i alla kolumner Redigering av avgift byter avgiftstyp (ver x.49). Vid redigering av en avgift som är av en avgiftstyp som inte är tillgänglig för objektet kom avgiftstypen tidigare inte med i listan över avgiftstyper utan en annan typ kunde bli vald. Vid redigering av avgift väljs nu alltid aktuell avgiftstyp. Vid tillägg av ny avgift tas däremot, precis som tidigare, hänsyn till ev begränsning till objektstyper som finns på avgiftstypen Kreditfakturor till direktfakturor använder fel nummerserie (ver x.49). Kreditering av direktfakturor använder nu korrekt nummerserien för direktfakturor Summeringfel innan export till ekonimisystem Felaktigt konterade internkontrakt kunde tidigare orsaka summeringsfel innan bokföringsexport. Felet är åtgärdat Ny hyresgäst på vakanskontrakt med ofakturerade fakturaunderlag ger felmeddelande (ver x.49). Vid ny hyresgäst på ett vakanskontrakt som enbart hade ofakturerade fakturaunderlag kunde ett felmeddelande från databasen erhållas med innebörden att man försökte ta bort ett kontrakt som hade fakturaunderlag kopplat till sig. Detta är nu åtgärdat så att fakturaunderlagen och sedan kontraktet tas bort. Vakanskontrakt som har fakturerats (där underlagen alltså fått ett fakturajournalsnr) berörs inte av detta utan kommer precis som tidigare att krediteras Autogiro på person hämtar inte rätt kundnummer Nu hämtas ägarnas kundnummer korrekt vid konfigurering av autogiro samt vid skapande av medgivandefil Blanksteg godtas som gatuadress Adresser bestående av endast blanksteg är inte längre tillåtna Importera betalningar: Filer utan tecken --> Krasch Förbättrad felhantering vid inläsning av betalningsfiler Grunddata Objektstyper: Angivet koddelsvärde sparas inte

6 Det går nu att spara kodddelsvärden på objekttyper korrekt Programfel i objektsfliken. Tidigare kunde objekt utan area orsaka programfel i objektsfliken. Detta är nu åtgärdat Hänsyn tas inte till fakturatexters giltighetstid vid utskrift (ver x.49). En fakturatext gällande för en period kunde komma med på en faktura som inte omfattade denna period. Fakturor som borde haft fakturatexter kunde också sakna sådana. Detta har nu åtgärdats Påminnelseutskrift över flera ägare ger en krasch (ver x.49). Utskrift av påminnelser för flera ägare fungerar nu korrekt Programfel i kontraktsbevakningen (ver x.49). För objekt med area 0 kunde rapporten inte tas fram utan man fick ett felmeddelande. Detta har nu åtgärdats. I de fall arean är 0 och används för division så räknar rapporten istället med arean Kreditfakturor saknar klockslag i loggen Loggning av kreditfaktura innehåller nu både datum och klockslag i fältet Datum Ändra ledtext för distribution på ägaren Ledtext för utskrift har ändrats från "Utskrift" till "Lokal utskrift" under Distributionssätt på ägaren Rättning av konteringsrader / koddelar Förbättrad funktionalitet för rättning av konteringsrader Manuella betalningar - Det går inte att ange vilket betalbelopp som helst (ver x.49). Nu går det åter att ange ett större belopp på betalningen än restbeloppet på fakturan Distributionssätt på ägaren Distributionssätt "Fil för extern utskrift" kan registreras på ägaren Påminnelser skrivs per objekt även om det avser olika kontrakt, kodrad för bankgiro skrivs inte (ver x.48). Vid utskrift av påminnelser kunde fakturor avseende ett annat kontrakt på samma objekt komma med. Detta har nu åtgärdats Nyckelhantering - dölja/flytta fält i listan över nycklar. Vid hantering av nycklar på ett objekt sparas kolumnordning och storlek till nästa gång man kommer in Avgifter per avgiftstyp saknar uppgift om hyresgästen (ver x.49). Rapporten avgifter per avgiftstyp har kompletterats med namn på hyresgästen Fakturaunderlagslista - inställningarna ligger inte kvar Kolumninställningar vid fakturaunderlagslista sparas Huvudperson ändras på kontrakt, då måste autogiro kontrolleras. (ver x.48). En person som står för autogiro på ett kontrakt kan inte tas bort i dialogen för kontraktskopplingar. När autogirofil skapas läggs fakturor i listan för felrader om autogirot står på en person som inte har en giltig koppling till fakturans kontrakt Objekt utan kontrakt visas inte vid kontroll av objekt, kontrakt och avgifter

7 Objekt som aldrig haft något kontrakt kopplat till sig inkluderas nu i kontrollen vid fakturering och visas i fliken Objekt utan kontrakt. Tidigare visades enbart objekt som inte hade något kontrakt för aktuell period Uppdateringar i InformationHeaderUC Information i objektfliken uppdateras korrekt efter ändringar Dublett av konto Det går nu inte att ange kontonummer i basplanen som redan används av någon ägare Problem vid uppräkning av fastighetsskatteavgifter Vid omräkning av fastighetsskatteavgifter i anslutning till registrering av nya taxeringsuppgifter kunde hyresgästen presenteras som ett vakanskontrakt och kontrakt/avgifter som upphört kunde tas med i omräkningen. Detta är nu åtgärdat Lägg till en kolumn i betalningsjournalen med öresavrundning Öresavrundning visas som en ny kolumn i betalningsjournalen

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 2 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 3 INNEHÅLL 1 FAKTURERING...6 1.1

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 2013.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nu släpps den första versionen för 2012. Vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. En stor

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer