PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3"

Transkript

1 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning

2

3 Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i

4

5 PX e-fakturering Välkommen till PX e-fakturering. PX e-fakturering ingår i affärssystemet PX Control och gör det möjligt att skicka fakturor som skapats i PX Fakturering elektroniskt till kund eller för extern utskrift. PX e-fakturering är en standardprodukt till PX Control men kräver att man har ett avtal med en operatör som tar emot fakturafiler från PX Control. Operatören konverterar sedan fakturan till rätt format för de kunder som önskar elektroniska fakturor. Operatören kan också hantera all fakturadistribution genom att skriva ut, kuvertera och posta övriga fakturor. PX e-fakturering är utvecklad att fungera med Itella som operatör. Kontakta din leverantör för att få mer information om PX e-fakturering och Itella AB. 1

6

7 Allmänt om PX e-fakturering Viktig information Viktig information Fakturatyper som hanteras av PX e-fakturering Fakturatyp Fakturor skapade från fakturaunderlag Manuella debetfakturor Manuella kreditfakturor Extern utskrift Distributionssätt 1) Elektronisk fakturering EDIfakturering Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Räntefakturor Nej Nej Nej Fakturor skapade i PX Artikelfakturering Nej Nej Nej 1) För närmare beskrivning av distributionssätt se Faktureringsvägar. Automatisk överföring av fakturafil till operatör För faktureringsvägar med FTP-överföring och som är markerade för att skicka skapad fakturafil automatiskt till operatör kommer FTP-överföringen inte att fungera på datorer med Windows XP SP2 om brandväggen är aktiverad. Copyright , Visma Software AB. Alla rättigheter förbehålls. Detta materials innehåll och utformning är skyddat enligt nationell och internationell lagstiftning. Den får inte - helt eller delvis - utan skriftligt medgivande från Visma Software AB reproduceras, överlåtas, uthyras, kopieras, översättas till något språk eller på annat sätt förfogas över LICENS FÖR PROGRAMPRODUKTEN Alla immateriella rättigheter till programprodukten innehas av Visma Software AB. Licensavtalet innebär ingen överlåtelse eller upplåtelse av immateriella rättigheter utan ger endast licenshavaren rätt att nyttja programprodukten på i licensavtalet angivna villkor. Användande av eller förfogande över programprodukten i strid med licensavtalet är förbjudet. Licensavtalet är bifogat programprodukten och inkluderat i programproduktens installationsprogram. 3

8 PX e-fakturering Kom igång Steg för steg... Börja med att lägga upp följande register: Fakturautställare Faktureringsvägar EDI-modeller Kunder som ska ha andra faktureringsvägar än standard ändras i registret: Fakturainställningar för kunder Fakturera som vanligt i PX Fakturering. Om en faktura ska ha en annan faktureringsväg än den som gäller för kunden eller som standard ändras faktureringsvägen, innan fakturan skrivs ut eller skickas till operatören, i rutinen: Ändra faktureringsväg för en faktura Fakturor som ska skrivas ut internt (egen utskrift) skrivs ut som vanligt i PX Fakturering eller Rapportbeställningen. Fakturor som ska överföras till operatör skapas och förs över i funktionerna: Skapa e-fakturafil Överför e-fakturafil En e-fakturafil kan överföras direkt i samband med att den skapas. Detta styrs av en inställning på faktureringsvägarna. Om så är fallet används inte funktionen Överför e- Fakturafil. I rapportbeställningen kan följande rapport användas för att skriva ut kopior av fakturor som överförts till operatör: E-Fakturakopia Om det blir fel på en e-fakturafil (=skeppning) kan den återställas i sin helhet i funktionen: Återställ e-fakturafil Om det hos operatören blir fel på en enskild faktura kan den återställas i funktionen: Återställ överförd faktura 4

9 Allmänt om PX e-fakturering Inloggning PX e-fakturering Dubbelklicka på ikonen för PX e-fakturering. Användaren loggar in genom att ange: Användarnamn, Lösenord, Server och Databas. Vissa av dessa uppgifter kan vara förifyllda med data hämtade från en initieringsfil, (PXAPP.INI) och innehåller då senaste inloggning. Användaren väljer flik: Operationer Register 5

10 PX e-fakturering Menyn Arkiv Menyn Arkiv innehåller följande val: Skriv ut Logga på Ändra lösenord Avsluta 6

11 Allmänt om PX e-fakturering Menyn Hjälp Menyn Hjälp innehåller följande val: Index (öppnar hjälpfilen för PX e-fakturering) Om Få hjälp medan du arbetar Att använda Hjälp-menyn Klicka på Index på Hjälp-menyn för att visa hjälpfilen med startsidan. Klicka på Innehåll om du vill bläddra igenom hjälpavsnitten i innehållsförteckningen. Om du vill leta efter specifika ord eller fraser klickar du på fliken Index. För att söka efter specifika ord klickar du på Sökfliken. De avsnitt som matchar ditt sökord visas i listan. Från formulär kan användarhjälpen öppnas genom att klicka på knappen. 7

12 PX e-fakturering Sök... Sök kund Formulär för att söka kunder. Fält Kundnr Söknamn Adress Kontaktperson Grupper Kundens ID. Kundens söknamn. Kundens adress. Kundens kontaktperson. Kundens grupper. Knappar Ange sökkriterier och klicka på ladda-knappen för att visa kunder som matchar urvalet. Markera önskad kund och klicka på knappen OK. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. 8

13 Allmänt om PX e-fakturering Sök faktura Formulär för att söka fakturor som inte är utskrivna eller distribuerade. Fält Söksträng Fakturanummer. Knappar Ange sökkriterier och klicka på ladda-knappen för att visa kunder som matchar urvalet. Markera önskad kund och klicka på knappen OK. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. 9

14

15 Register Register Under fliken Register finns formulär för att underhålla: Fakturautställare Faktureringsvägar EDI-modeller Fakturainställningar för kunder 11

16 PX e-fakturering Fakturautställare Formulär används för att lägga in uppgifter om fakturautställare. Registret över fakturautställare används för att specificera de uppgifter som finns i fakturafötter. Flera fakturautställare kan läggas upp men endast en kan vara standard och endast en per fakturafot. När en faktura ska överföras till operatören hämtas uppgifter om fakturautställare i första hand från den fakturautställare som är kopplad till den fakturafot som används på fakturan. Om fakturautställare saknas för fakturans fakturafot hämtas i andra hand uppgifter från den fakturautställare som är standard. Nedan exempel på en fakturautställare som är standard. Notera att alternativlistan för val av fakturafot är grå och inte kan anges. 12

17 Register Nedan exempel på en fakturautställare som är kopplad till en fakturafot. Dessa uppgifter kommer att användas för fakturor med fakturafot = "Engelsk fot" Inmatningsfält Ordn.nr Namn Företagsnamn Org.nr Momsnr EAN-kod Säte Används för sortering. Namn. Företagets namn. Organisationsnummer. Om ett organisationsnummer anges görs en kontroll av att det är korrekt. Momsnummer. Om ett momsnummer anges görs en kontroll av att det är korrekt. EAN-koden identifierar fakturautställaren och ska anges om inte annat överenskommits med operatören. Om en EAN-kod anges görs en kontroll av att den är korrekt. Orten där bolaget har sitt säte. 13

18 PX e-fakturering Juridisk information Övrig information 1 Övrig information 2 Övrig information 3 Filnamn logotyp Fakturafot Standard Spärrad Postadress 1 (c/o) Postadress 2 (avdelning) Postadress 3 Postnummer Postort Land Landkod Telefon Fax Webbadress E-post Juridisk information som krävs på en faktura, till exempel "Innehar F- skattebevis". Fält för övrig information som ska med på en faktura. Fält för övrig information som ska med på en faktura. Fält för övrig information som ska med på en faktura. Logotypfilens namn hos operatören. Unikt namn som överenskommits med operatören, till exempel EANkoden.jpg Alternativlista för att koppla fakturautställaren till en fakturafot. Kontroller: Om fakturautställaren är standard ska fakturafot inte anges. Fakturafot ska anges om fakturautställaren inte är standard. Två fakturautställare kan inte ha samma fakturafot. Markera kryssboxen för att ange att fakturautställaren är standard. Markera kryssboxen för att spärra fakturautställaren. Postadress, t ex c/o. Postadress, t ex avdelning. Postadress, t ex Box eller gatuadress. Postnummer. Postort. Land. Landkod. Hämtas från XOR Control (Landkod). Telefonnummer. Faxnummer. Webbadress. E-postadress. 14

19 Register Knappar Tömmer formuläret så att en ny fakturautställare kan anges. Sparar uppgifterna i formuläret. Raderar vald fakturautställare. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. Faktureringsvägar En faktureringsväg talar om hur fakturor ska distribueras till kund. Det finns fyra typer av distributionssätt: Egen utskrift Extern utskrift Elektronisk fakturering EDI-fakturering Faktureringsvägen Egen utskrift levereras standardmässigt med PX e-fakturering och kan inte tas bort. Distributionssättet Extern utskrift används på en faktureringsväg som ska användas till att skicka fakturor för extern utskrift och kuvertering. Distributionssättet Elektronisk fakturering används på en faktureringsväg som ska användas till att skicka elektroniska fakturor till en kund. En elektronisk faktura består av en bild av fakturan samt information från fakturahuvudet och fakturafoten. Fakturaraderna specificeras inte. Distributionssättet EDI-fakturering används på en faktureringsväg som ska användas till att skicka EDI-fakturor till en kund. En EDI-fakura är en faktura där all information på en faktura skickas elektroniskt, även fakturaraderna. En EDI-faktura skapas utifrån de transaktioner (rader) som finns på ett fakturaunderlag. Förändringar av fakturarader som görs i PX Fakturering under Arkiv Redigera faktura kommer inte med på en EDI-faktura. Manuella fakturor kan därför inte skickas som EDI-fakturor. 15

20 PX e-fakturering Nedan exempel på en faktureringsväg för distributionssättet Extern utskrift. 16

21 Register Nedan exempel på en faktureringsväg för distributionssättet EDI-fakturering. Inmatningsfält Ordn.nr Beskrivning Standard för fakturor från underlag Standard för manuella debetfakturor Standard för manuella kreditfakturor Används för sortering. Beskrivning. Endast en faktureringsväg kan vara standard för: fakturor från underlag, manuella debetfakturor respektive manuella kreditfakturor Det måste alltid finnas en faktureringsväg som är standard. En ny standardfaktureringsväg anges genom att gå in på den nya faktureringsvägen, markera denna som standard och spara. Faktureringsvägar kopplade till distributionssättet EDI-fakturering kan inte vara standard. 17

22 PX e-fakturering Spärrad EAN-kod skall anges Operatör Distributionssätt Fakturalayout vid utskrift Distributionsadress Användarnamn Lösenord Skapad fakturafil sparas under Skicka skapad fakturafil automatiskt till operatör Prefix på fakturafilens namn Filändelse Inkludera datum i fakturafilens namn Inkludera klockslag i fakturafilens namn Man kan inte spärra en faktureringsväg som är standard för debet- och/eller kreditfakturor. Markera kryssboxen om faktureringsvägen kräver att EANkod ska anges på kunder som använder faktureringsvägen. Välj operatör i alternativlistan. Välj distributionssätt i alternativlistan: Egen utskrift Extern utskrift Elektronisk fakturering EDI-fakturering Välj fakturalayout i alternativlistan. Vänsterställd logga Centrerad logga Högerställd logga Den används vid extern utskrift samt Elektronisk fakturering. Distributionadress till operatör. Användarnamn vid överföring till operatör. Lösenord vid överföring till operatör. Lösenordet är krypterat i databasen. Sökväg till den filkatalog där fakturafilen ska sparas. Observera! Att detta inte bör vara en sökväg till en katalog på en lokal dator. Markera kryssboxen för att automatiskt skicka en fakturafil till operatör. Fungerar för FTPöverföring. Prefix som används på den fakturafil som skapas, t ex databasens namn. Fakturafilens ändelse. Om inget anges skapas en fil med ändelsen txt. Alltid 3 tecken. Filändelsen tmp får inte användas. Markera kryssboxen för att inkludera datum i fakturafilens namn. Markera kryssboxen för att inkludera klockslag i fakturafilens namn. 18

23 Register Knappar Öppnar formulär för att ange sökväg till den filkatalog där fakturafilen ska sparas. Observera! Att detta inte bör vara en sökväg till en katalog på en lokal dator. Tömmer formuläret så att en ny fakturautställare kan anges. Sparar uppgifterna i formuläret. Raderar vald fakturautställare. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. 19

24 PX e-fakturering EDI-modeller En EDI-modell styr vilken information som kommer med på fakturaradsnivå på EDI-fakturor samt hur fakturarader grupperas. Det är mottagaren av EDI-fakturor som styr vilket format de önskar samt vilken information som ska vara med. Konverteringen till rätt format hanteras av operatören men för att kunna göra detta behöver rätt information skickas till operatören. Detta styrs av en EDI-modell och olika fakturamottagare kommer att ha olika EDI-modeller. Det finns ett antal inställningar att göra för att korrekta EDI-fakturarader ska kunna skapas. Dessa inställningar är i gränssnittet grupperade i fem avdelningar: Generellt Arvode Utlägg Aconto Justeringar Notera: Dessa inställningar ska göras i samråd med fakturamottagaren! 20

25 Register Inställningar Generellt Inställning och alternativ för inställningen Radnummer Radnummer Aktivitets-ID Tillåt negativa fakt.rader Radtotal Momssats Momskod Momsbelopp Fastpris En rad med radnr 1 Radnr 1 för fastpris, radnr 2 för utlägg exkl Fastpris, referens Kundens referens/beställningsnr från uppdraget Fakturatext från uppdraget Utvidgad uppdragstext från uppdraget Kundens referens/beställningsnr från fakturan Fastpris, antal Alltid 1 I proportion till fastpriset Beskrivning Ange om radnummer ska finnas med på fakturaradsnivå samt om det ska vara löpande (radnummer) eller sättas lika med aktivitetens ID (endast siffror får då användas!) Ange om negativa fakturarader är tillåtna. Ange om radtotal ska finnas med på fakturaradsnivå. Ange om momssats ska finnas med på fakturaradsnivå. Ange om momskod ska finnas med på fakturaradsnivå. Ange om momsbelopp ska finnas med på fakturaradsnivå. Ange om fastprisuppdrag ska faktureras med en fakturarad med radnummer 1 eller om det fasta priset ska faktureras med radnummer 1 och utlägg exkluderade i det fasta priset på radnummer 2. Ange om referens ska finnas med på fakturaradsnivå för fastprisuppdrag samt varifrån referensen ska hämtas. Kräver att inställningen "Fastpris" är vald. Ange om antal på en fakturarad på fastprisuppdrag ska vara 1 eller i proportion till fastpriset. Kräver att inställningen "Fastpris" är vald. 21

26 PX e-fakturering Inställningar Arvode Inställning och alternativ för inställningen Referens Kundens referens/beställningsnr från uppdraget Fakturatext från uppdraget Utvidgad uppdragstext från uppdraget Resp aktivitets beskrivningstext Kundens referens/beställningsnr från fakturan Beskrivning Benämning från underlaget Benämning från prissättning Den anställdes namn Anst namn, antal, fakt sort, àpris och valuta. Periodstart Periodslut Fri text Antal Text från underlaget Text från tidrapporteringen Antal från underlaget Alltid 1 Faktureringssort Àpris EDI-enhet utifrån fakt sort Alltid EDI-enheten PCE Àpris Radtotal Beskrivning Ange om referens ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån referensen ska hämtas. Ange om beskrivning ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån beskrivningen ska hämtas. Ange om periodstart ska finnas med på fakturaradsnivå. Hämtas från tidrapportperiodens startdatum. Ange om periodslut ska finnas med på fakturaradsnivå. Hämtas från tidrapportperiodens slutdatum. Ange om fri text ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån fri texten ska hämtas. Ange om antal ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån antal ska hämtas. Ange om faktureringssort ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån faktureringssort en ska hämtas. Ange om àpris ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån àpriset ska hämtas. 22

27 Register Tips: Om en fakturamottagare inte kan ta emot antal med decimaler kan följande val göras: Beskrivning - Anst namn, antal, fakt sort, àpris och valuta. Antal - Alltid 1 Faktureringssort - Alltid EDI-enheten PCE Àpris - Radtotal Inställningar Utlägg Inställning och alternativ för inställningen Referens Kundens referens/beställningsnr från uppdraget Fakturatext från uppdraget Utvidgad uppdragstext från uppdraget Resp aktivitets beskrivningstext Kundens referens/beställningsnr från fakturan Beskrivning Benämning från underlaget/utl kodens beskrivning Benämning från prissättning/utl kodens beskrivning utläggskodens beskrivning på fakturans språk Texten "Utlägg" på fakturans språk Periodstart Periodslut Fri text Text från underlaget Text från tidrapportering/verifikation Beskrivning Ange om referens ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån referensen ska hämtas. Ange om beskrivning ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån beskrivningen ska hämtas. Ange om periodstart ska finnas med på fakturaradsnivå. Hämtas från tidrapportperiodens startdatum om det är utlägg från tidrapporter, annars sätts det till bokföringsdatumet. Ange om periodslut ska finnas med på fakturaradsnivå. Hämtas från tidrapportperiodens slutdatum om det är utlägg från tidrapporter, annars sätts det till bokföringsdatumet. Ange om fri text ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån fri texten ska hämtas. 23

28 PX e-fakturering Antal Alltid 1 Faktureringssort Alltid EDI-enheten PCE Àpris Radtotal Ange om antal ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid till 1. Ange om faktureringssort ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid till EDI-enheten PCE (= styck). Ange om àpris ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid lika med radtotalen. Inställningar Aconto Inställning och alternativ för inställningen Tillåt acontoposter Referens Kundens referens/beställningsnr från uppdraget Fakturatext från uppdraget Utvidgad uppdragstext från uppdraget Kundens referens/beställningsnr från fakturan Beskrivning Avgår tidigare fakturerat inkl fakturanummer Avgår tidigare fakturerat utan fakturanummer Periodstart Periodslut Antal Alltid 1 Beskrivning Ange om acontoposter är tillåtna på EDI-fakturor. Inställningen "Tillåt negativa fakt.rader" måste vara vald. Ange om referens ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån referensen ska hämtas. Ange om beskrivning ska finnas med på fakturaradsnivå samt typ av text. Ange om periodstart ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall till bokföringsdatumet. Ange om periodslut ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall till bokföringsdatumet. Ange om antal ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid till 1. 24

29 Register Faktureringssort Alltid EDI-enheten PCE Àpris Radtotal Ange om faktureringssort ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid till EDI-enheten PCE (= styck). Ange om àpris ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid lika med radtotalen. Inställningar Justeringar Inställning och alternativ för inställningen Tillåt justeringsposter Referens Kundens referens/beställningsnr från uppdraget Fakturatext från uppdraget Utvidgad uppdragstext från uppdraget Kundens referens/beställningsnr från fakturan Beskrivning Justering arvode eller Justering utlägg Periodstart Periodslut Antal Alltid 1 Beskrivning Ange om justeringsposter är tillåtna på EDI-fakturor. Inställningen "Tillåt negativa fakt.rader" måste vara vald för att negativa justeringsrader ska kunna hanteras. Ange om referens ska finnas med på fakturaradsnivå samt varifrån referensen ska hämtas. Ange om beskrivning ska finnas med på fakturaradsnivå samt typ av text. Ange om periodstart ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall till bokföringsdatumet. Ange om periodslut ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall till bokföringsdatumet. Ange om antal ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid till 1. 25

30 PX e-fakturering Faktureringssort Alltid EDI-enheten PCE Àpris Radtotal Ange om faktureringssort ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid till EDI-enheten PCE (= styck). Ange om àpris ska finnas med på fakturaradsnivå. Sätts i så fall alltid lika med radtotalen. Inmatningsfält Ordn.nr Beskrivning Spärrad Knappar Används för sortering. Beskrivning. Markera kryssboxen för att spärra EDI-modellen. Tömmer formuläret så att en ny EDI-modell kan anges. Sparar uppgifterna i formuläret. Raderar vald EDI-modell. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e-fakturering. 26

31 Register Fakturainställningar för kunder Om fakturor till en viss kund ska distribueras på annat sätt än enligt den faktureringsväg som är markerad som standard för respektive fakturatyp (debet eller kredit) anges detta för varje kund. Inmatningsfält Kund-ID Från fakturaunderlag EDI-modell Debetfakturor Ange ett Kund-ID eller sök genom att klicka på. Välj vilken faktureringsväg som ska användas för fakturor från fakturaunderlag till kunden. Valet standard anger att standardfaktureringsvägen ska användas. Om en faktureringsväg kopplad till distributionssättet EDI-fakturering ska användas för fakturor från fakturaunderlag ska en EDI-modell anpassad för kunden anges. Välj vilken faktureringsväg som ska användas för debetfakturor till kunden. Valet standard anger att standardfaktureringsvägen ska användas. 27

32 PX e-fakturering Kreditfakturor EAN-kod Knappar Välj vilken faktureringsväg som ska användas för kreditfakturor till kunden. Valet standard anger att standardfaktureringsvägen ska användas. Vissa faktureringsvägar kräver att man anger en EAN-kod för kunden. Om en EAN-kod anges görs en kontroll av att den är korrekt. Öppnar formulär för att söka kunder. Till Sök kund. Läser in uppgifter för angivet kund- ID. Sparar uppgifterna i formuläret. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. 28

33 Operationer Operationer Under fliken Operationer finns rutiner för: Skapa e-fakturafil Återställ e-fakturafil Överför e-fakturafil Återställ överförd faktura Ändra faktureringsväg för en faktura 29

34 PX e-fakturering Skapa e-fakturafil Funktionen används för att skapa en e-fakturafil som ska skickas till operatören. Den fakturafil som skapas sparas i den filkatalog som anges på Faktureringsvägen. Namnet på filen beror på vilka inställningar som gjorts på Faktureringsvägen (Se Faktureringsvägar). Om Faktureringsvägen är inställd för att skicka fakturafiler automatiskt till en FTP-server hos operatören måste det finnas distributionsadress, användarnamn och lösenord på Faktureringsvägen. Om dessa uppgifter saknas eller om de är felaktiga kommer ett felmeddelande att visas och det kommer inte att skapas någon fakturafil. Information om att "Filen skapas men skickas inte till operatören" eller "Filen skickas automatiskt till operatören" visas i gränssnittet. En skapad men inte överförd e-fakturafil överförs till operatören med funktionen Överför e- Fakturafil. En e-fakturafil kallas för en skeppning. Om en överföring skulle gå fel kan en hel skeppning återställas. Se Återställ e-fakturafil. Inmatningsfält Faktureringsväg För över Debet För över Kredit Handläggarens e-postadress Välj den faktureringsväg som ska föras över. Markera kryssboxen för att föra över debetfakturor. Markera kryssboxen för att föra över kreditakturor. Ange e-postadressen till den som handlägger överföringen. Inloggad användares e-postadress är förvalt om uppgiften finns i PX Personalregister. Uppgiften skickas med i fakturafilen till operatören. 30

35 Operationer Knappar Markera den skeppning som ska återställas och klicka på knappen OK. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. Återställ e-fakturafil Funktionen används för att återställa en e-fakturafil som skapats i funktionen Skapa e- Fakturafil. Enstaka fakturor kan inte återställas utan alla fakturor som tillhör en skeppning (= e-fakturafil) återställs. Markera den skeppning som ska återställas och klicka på knappen OK. Observera! Om en skeppning (= e-fakturafil) skickats till operatören måste denna kontaktas innan återställning. Formuläret visar alla skeppningar i fallande datumordning. Fält Skeppnings-ID Faktureringsväg ID för skeppningen. Detta är alltid en del av fakturafilens namn. Skeppningens faktureringsväg. 31

36 PX e-fakturering Status Datum Användare Antal fakturor Knappar Skeppningens status. Kan vara: Skapad (men inte överförd) Överförd Återställd Datum och klockslag för aktuell status. Användar-ID för den person som senast ändrade status för skeppningen. Antal fakturor i skeppningen. Markera den skeppning som ska återställas och klicka på knappen OK. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. Överför e-fakturafil Funktionen används för att överföra e-fakturafiler som skapats i funktionen Skapa e- Fakturafil till operatören. För skeppningens faktureringsväg måste det finnas distributionsadress, användarnamn och lösenord. Om dessa uppgifter saknas eller om de är felaktiga kommer ett felmeddelande att visas och e-fakturafilen kommer inte att överföras. En e-fakturafil kallas för en skeppning. Om en överföring skulle gå fel kan en hel skeppning återställas. Se Återställ e-fakturafil. 32

37 Operationer Formuläret visar alla skapade skeppningar i fallande datumordning. Fält Skeppnings-ID Faktureringsväg Status Datum Användare Antal fakturor Knappar ID för skeppningen. Detta är alltid en del av fakturafilens namn. Skeppningens faktureringsväg. Skeppningens status. Datum och klockslag för aktuell status. Användar-ID för den person som senast ändrade status för skeppningen. Antal fakturor i skeppningen. Markera den skeppning som ska återställas och klicka på knappen OK. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. 33

38 PX e-fakturering Återställ överförd faktura Funktion för att återställa en enskild faktura som inte kan hanteras av operatören. Om en faktura inte kan hanteras av operatören måste den kunna återställas för att hanteras på annat sätt i PX Control, till exempel genom att ändra faktureringsväg för fakturan till Egen utskrift och skriva ut den internt. Det är viktigt att en faktura bara återställs efter att den har makulerats av operatören! Endast överförda fakturor kan återställas. Fält Fakturanummer Knappar Fakturanummer för den faktura som ska återställas. Läser in uppgifter för angivet fakturanummer. Klicka på knappen OK för att återställa vald faktura. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. 34

39 Operationer Ändra faktureringsväg för en faktura Funktion för att per faktura ange en annan faktureringsväg än den som gäller för kunden eller som standard. En faktura distribueras till kund: i första hand enligt den faktureringsväg som eventuellt har angetts för fakturan i detta gränssnitt. i andra hand enligt den faktureringsväg som gäller för kunden (se Fakturainställningar för kunder) i tredje hand enligt den faktureringsväg som är markerad som standard för respektive fakturatyp - debet eller kredit (se Faktureringsvägar). Om en faktura ska distribueras på annat sätt än den faktureringsväg som gäller för kunden eller som standard skall faktureringsvägen ändras innan fakturan skrivs ut eller distribueras. Inmatningsfält Fakturanummer Ny faktureringsväg Ny EDI-modell Ange ett fakturanummer eller sök genom att klicka på. Välj vilken faktureringsväg som ska användas för fakturan. Aktuell faktureringsväg för vald faktura visas under fakturanumret. Om en faktureringsväg kopplad till distributionssättet EDI-fakturering är vald som "Ny faktureringsväg" ska en ny EDI-modell anpassad för kunden anges. 35

40 PX e-fakturering Knappar Öppnar formulär för att söka fakturor. Till Sök faktura. Läser in uppgifter för angivet fakturanummer. Sparar uppgifterna i formuläret. Stänger formuläret. Öppnar hjälpfilen för PX e- Fakturering. 36

41 Skriv ut... e-fakturakopia För att skriva ut kopior av fakturor som överförts till operatör kan man i Rapportbeställningen skriva ut rapporten e-fakturakopia. Välj Arkiv Skriv ut Rapportbeställning. Minst ett av fälten Skickat, Uppdrag eller Fakturanummer ska vara ifyllda och minst en av kryssboxarna Kopia ekonomi, Kopia bokföring eller Kopia handläggare. 37

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING MENY 3 Kom igång 3 Introduktion till InExchange Web 4 Skapa konto 5 Hitta rätt 6 Skicka dina fakturor 6 Skapa faktura 7 Välj kund 8 Fakturahuvudet

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator. Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed Installera skrivaren Installationen fungerar för Windows, använder du MAC, kontakta vår support för separat instruktion, ring på 031-780 06 00 alternativt

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Installation på Lokal PC... 2 Installation på Server...7 (Windows Remote Desktop/ Windows Fjärrskrivbord) Installation på MAC...12 Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Installation på Lokal PC... 2 Installation på Server...4 (Windows Remote Desktop/ Windows Fjärrskrivbord) Installation på MAC...9 Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Installation på Lokal PC... 2 Installation på Server...4 (Windows Remote Desktop/ Windows Fjärrskrivbord) Installation på MAC...9 Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps Välkommen till Nypswebb Inloggning i Nyps Ny ansökan Ange organisationsnummer (ange 16 framför organisationsnummret, ) samt c-far. Om c-far saknas eller ej är känt var vänlig kontakta SCB www.scb.se eller

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Användarguide för Pagero Online 3.0. Traditionella EDI-nätverk

Användarguide för Pagero Online 3.0. Traditionella EDI-nätverk Användarguide för Pagero Online 3.0 Traditionella EDI-nätverk Bäste Pagero kund, Pageros e-fakturanätverk fortsätter att växa i rask takt. Det gör även Pageros arbete med att utveckla, skapa och bibehålla

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Bokningsadministration - Användarmanual

Bokningsadministration - Användarmanual 2010 Bokningsadministration - Användarmanual Bengt Henriksson Bokningsportalen 2010 2(20) Innehållsförteckning Översikt... 3 Komma igång... 4 Hur startar jag upp mitt bokningssystem?... 4 Bokning... 5

Läs mer

VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL

VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL SÅ HÄR BESTÄLLER DU Innan du beställer... sidan 2 6 Skapa en order... sidan 7 22 2015-02-18 INNAN DU BESTÄLLER Denna webbaserade beställningslösning bygger

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll UTSKRIFT PDF FAKTUROR 1 Inställningar 2 Fil 2 Utskrift 2 Marginaler 7 Testutskrift

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer