Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används."

Transkript

1 Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice Logga in Meny Avsluta Logga in Timpriser Milersättning Kopietyper Bästa kund Bästa Arbete Kopieringar Sök kopieringsarbeten Tidrapporter Sök tidrapporter Arbeten Kunder Sök Sökt resultat Skriv ut tidrapport Förhandsgranskning av tidrapport Skriv ut dialog Fakturera Arbetsregister Förhandsgranskning av faktura Tidrapporter för anbud Fakturera Anbud Arbetsregister Aconto Förhandsgranskning av anbudsfaktura Fakturerade Kreditfaktura Förhandsgranskning av kreditfaktura Kopia av faktura Kopia av kreditfaktura Ångra faktura Ångra kreditfaktura Fakturerade Anbud Betalda fakturor... 25

2 1 Arbeta med Alice Denna användarmanual vänder sig till de anställda på företaget Byggkonsulten Rune Norbäck AB. I menyn Arkiv för dialoger kan programmet avslutas. 1.1 Logga in Starta programmet genom att klicka på ikonen RunerevA.mdb. När programmet startas öppnar en inloggningsdialog. Välj Ert namn i kombinationsrutan! Välj Ert namn Figur 1. Dialogen Logga in 1.2 Meny Härifrån kan Ni välja vilket arbete som behövs göras. Figur 2. Dialogen Meny 2

3 1.3 Avsluta Knappen Avsluta avslutar programmet. 1.4 Logga in Knappen Logga in i figur 2 används för att byta namn på anställd, se figur Timpriser Knappen Timpriser i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här kan de anställdas timpris och namn ändras. Det går även att lägga till nyanställda. För att lägga till nyanställda klickar Ni på den nedersta högra pilen med en stjärna. När detta är gjort fylls namn och timpris i. Vid redigering av namn och timpris går det att använda knappen Ångra. Men då måste den redigerade anställde fortfarande vara markerad. För att bläddra mellan de anställda används bläddringspilarna längst ner i figuren. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Ångra redigering Skapa nyanställd Figur 3 Dialogen Anställd 1.6 Milersättning Knappen Milersättning i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här kan bensinpriset ändras. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Figur 4. Dialogen Bensinpris 3

4 1.6.1 Kopietyper Knappen Kopietyper i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här kan kopiornas pris och namn ändras. Det går även att lägga till nya typer av kopior. För att lägga till ny kopia klickar Ni på den nederst högra pilen med en stjärna. När detta är gjort fylls namn och pris i. Vid redigering av namn och pris går det att använda knappen Ångra. Men då måste den redigerade kopian fortfarande vara i markerad. För att bläddra mellan kopietyperna används bläddringspilarna längst ner i figuren. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Ångra redigering Skapa kopietyp Figur 5. Dialogen Kopietyper 1.7 Bästa kund Knappen Bästa Kund i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här visas statistiken över vilken kund som har köpt mest tjänster. Den kund som har det är högst upp i listan och den som har köpt minst är längst ner. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Figur 6. Dialogen Bästa Kund 4

5 1.8 Bästa Arbete Knappen Bästa Arbete i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här visas statistiken över vilket arbete som gett bäst. Det arbete som har gett mest pengar är högst upp i listan och det som har gett minst är längst ner. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Figur 7. Dialogen Bästa Arbete 5

6 1.9 Kopieringar Knappen Kopieringar i figur 2 öppnar dialogen nedan. När knappen Ny används ska kopietyperna som sålts och till vilket antal fyllas i. Ni måste vid skapande av ett nytt kopieringsarbete fylla i till vilket arbete dessa tillhör, vilken kopietyp och till vilket antal. Om ett nytt kopieringsarbete vill ångras ska knappen Ångra användas, men detta måste ske innan Ni sparar. Efter att värdena är ifyllda klickas knappen Spara, det går då inte längre att ångra. Vid sökning efter gjorda kopieringsarbeten klickas knappen Sök. Då ges en fråga om Ni vill söka efter fakturerade eller ofakturerade kopieringsarbeten. Vid val av ofakturerade kopieringsarbeten kan kopians pris och antalet sålda ändras, vid val av fakturerade kopieringsarbeten kan inga redigeringar ske. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Skapa nytt kopieringsarbete Ångra nytt kopieringsarbete Välj kopietyp Välj antal Spara nytt kopieringsarbete Söka efter kopieringsarbeten Figur 8. Dialogen Kopieringar 6

7 1.9.1 Sök kopieringsarbeten Knappen Sök i figur 8 ovan, öppnar denna dialog. Om Ni i frågan valde ofakturerade fakturor kan antalet kopior och priset på kopiorna ändras. I kombinationsrutan Sök kopieringsarbeten väljs vilket arbetsnummer som ska visas och dess kopieringsarbeten. Vid ändring och Ni skriver in ett fel värde, t ex en bokstav i textrutan för antalet, fås en fråga om Ni vill avbryta eller skriva in rätt värde. Vid val av knappen Avbryt ångras ändringen och vid val av knappen OK får Ni chans att ändra igen. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Välj arbetsnummer Ändring av antalet kopieringsarbeten Ändring av belopp Figur 9. Dialogen Sök kopieringsarbeten 7

8 1.10 Tidrapporter Knappen Tidrapporter i figur 2 öppnar dialogen nedan. När knappen Ny används ska måste vilket arbete Ni arbetat med, hur många arbetstimmar och antalet resta mil i arbetet fyllas i. Om Ni skriver in ett arbetsnummer som inte finns öppnas dialogen Arbeten där ni kan skapa arbetet. När Ni har skapat detta arbete och klickat på knappen Spara och knappen Meny är Ni tillbaka till dialogen Tidrapporter för att fylla i resten. Om en ny tidrapport vill ångras ska knappen Ångra användas, men detta måste ske innan Ni sparar. Efter att värdena är ifyllda klickas knappen Spara, det går då inte längre att ångra. Vid sökning efter gjorda tidrapporter klickas knappen Sök. Då ges fråga om Ni vill söka efter fakturerade eller ofakturerade tidrapporter. Vid val av ofakturerade tidrapporter kan timpris, antalet arbetstimmar, bensinpris och antalet resta mil ändras, vid val av fakturerade tidrapporter kan inga redigeringar ske. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Skapa ny tidrapport Ångra ny tidrapport Välj antal timmar Välj antal mil Spara ny tidrapport Söka efter tidrapporter Figur 10. Dialogen Tidrapporter 8

9 Sök tidrapporter Knappen Sök i figur 10 ovan, öppnar denna dialog. Om Ni i frågan valde ofakturerade fakturor kan antalet arbetstimmar, timpriset, bensinpris och antalet resta mil ändras. I kombinationsrutan Sök tidrapporter väljs vilket arbetsnummer som ska visas och dess tidrapporter. Vid ändring och Ni skriver in ett fel värde, t ex en bokstav i textrutan för antalet, fås en fråga om Ni vill avbryta eller skriva in rätt värde. Vid val av knappen Avbryt ångras ändringen och vid val av knappen OK får Ni chans att ändra igen. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Välj arbetsnummer Ändring av antalet resta mil Ändring av bensinpris Ändring av antalet arbetstimmar Ändring av timpris Figur 11. Dialogen Sök tidrapporter 9

10 1.11 Arbeten Knappen Arbeten i figur 2 öppnar dialogen nedan. När knappen Ny används vilken kund arbetet tillhör och vem som är kontakperson fyllas i. Om Ni skriver in en kund som inte finns öppnas dialogen Kunder där Ni kan skapa kunden. När Ni har skapat denna kund och klickat på knappen Spara och knappen Meny är Ni tillbaka till dialogen Arbeten för att fylla i resten. Är arbetet ett anbudsprojekt ska kryssrutan Aconto markeras och ett anbudspris fyllas i. Om ett nytt arbete vill ångras klickas knappen Ångra, men detta måste ske innan Ni sparar. Efter värdena är ifyllda klickas knappen Spara, det går då inte längre att ångra. Innan knappen Ny används går det att söka efter arbeten. Detta görs med kombinationsrutan vid namn Sök Arb Nr. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Skapa ny tidrapport Ångra ny tidrapport Söka efter arbeten Välj kund Spara ny tidrapport Välj projektledare Välj kontaktperson Skriv in anbudssumman Markera om arbetet är ett anbudsprojekt Figur 12. Dialogen Arbeten 10

11 1.12 Kunder Knappen Kunder i figur 2 öppna dialogen nedan. När knappen Ny Kund används ska kundens namn och kontaktpersonen till kunden fyllas i. När knappen Ny kontaktperson används ska sökning efter vilken kund som kontaktpersonen ska tillhöra, detta görs med kombinationsrutan Sök kund och fylla i kontaktpersonens namn. Om en ny kontaktperson eller kund vill ångras klickas knappen Ångra, men detta måste ske innan Ni sparar. Efter värdena är ifyllda klickas knappen Spara, det går då inte längre att ångra. Det går även att söka efter kunder för att ändra dennes data, som t ex adress. Om Ni vill ändra på en kontaktpersons namn söks kunden upp som kontaktpersonen tillhör och tar fram kontakpersonen i kombinationsrutan Kontaktperson. Redigeringen på kontaktpersonen sker i textrutan Kontakperson. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Skapa ny kund Söka efter kund Välj kontaktperson Skapa ny kontaktperson Ångra ny kontaktperson eller kund Figur 13. Dialogen Kunder 1.13 Sök Knappen Sök i figur 2 öppnar dialogen nedan. I detta formulär kan gjorda arbeten sökas. Ni kan välja att söka efter vilket arbetsnummer arbetet har, vart arbetet är lokaliserat, i vilken stad arbetet är utfört och till vilken kund arbetet tillhör. Ni klickar på den knapp Ni vill söka efter och skriver in Ert sökord. Klicka sedan på knappen Sök. Om det som söktes efter inte finns ges ett meddelande om detta. Finns arbetet öppnas dialogen Sökresultat, vilket visar det sökningens resultat. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Söka på arbetsnummer Söka på lokalitet Söka på stad Söka på kund Söka efter arbeten Figur 14. Dialogen Sök 11

12 Sökt resultat Knappen Sök i figur 14 öppnar dialogen nedan om sökningen av något resultat. Här visas resultatet efter Er sökning. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Figur 15. Dialogen Sökt resultat Skriv ut tidrapport Knappen Skriv ut tidrapport i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här väljs för vilken anställd, för vilken månad och för vilket år tidrapporten ska gälla. Detta väljs i kombinationsrutorna i figuren nedan. När det är valt ska på knappen Tidrapport klicka. Om det som valdes inte ger något resultat ges ett meddelande. Om det finns tidrapporter till det valda ges en fråga om Ni vill förhandsgranska och skriva ut rapporten stående eller liggande. Efter detta öppnas förhandsgranskningen. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Förhandsgranska tidrapport Välj Namn Välj Månad Skriv in år Figur 16. Dialogen Skriv ut tidrapport 12

13 Förhandsgranskning av tidrapport När Ni klickar på knappen Tidrapport i figur 16 och väljer att skriva ut tidrapporten stående öppnas förhandsgranskningen nedan. Härifrån kan Ni i menyn Arkiv välja Stäng för att stänga förhandsgranskningen eller Skriv ut för att skriva ut tidrapporten. Välj Skriv ut eller Stäng Figur 17. Förhandsgranskning av tidrapport Skriv ut dialog När Skriv ut i menyn Arkiv väljs öppnas dialogen nedan. Härifrån ska Ni inte välja knappen Egenskaper, fliken Allmänt för att ändra Orientering, dvs utskrift på stående eller liggande papper. Ni ska heller inte klicka på knappen Inställningar för att ändra på marginalerna och antalet kolumner. Använd istället knappen Skriv ut för att skriva ut eller knappen Avbryt för att avbryta utskriften. Används inte Används inte För utskrift Avbryt utskrift Figur 18. Skriv ut dialogen 13

14 1.14 Fakturera Knappen Fakturera i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här visas de arbeten som innehåller ofakturerade tidrapporter och kopieringsarbeten. I textrutorna Summa visas vad den totala summan är för dessa. När textrutan Order nr klickas öppnas dialogen Arbetsregister ifrån vilken det valda arbetet kan faktureras. Om textrutan Order nr klickas för ett anbudsprojekt öppnas en dialog som visar de tidrapporter och kopieringsarbeten som gjorts för detta arbete. Från denna dialog kan Ni inte fakturera. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Klicka i rutan för valt arbete Figur 19. Dialogen Fakturera 14

15 Arbetsregister När textrutan Order nr i figur 20 klickas öppnas dialogen nedan. Här visas de ofakturerade tidrapporterna och kopieringsarbetena för det valda arbetet. Om kryssrutan Ta med tidigare fakturerat markeras, kommer de tidigare fakturorna för detta arbete att läggas till i fakturan. När knappen Fakturera klickas öppnas förhandsgranskningen av fakturan. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Förhandsgranskning av faktura Markera för att ta med tidigare arbeten Välj specifikationstext Figur 20. Dialogen Arbetsregister 15

16 Förhandsgranskning av faktura När knappen Fakturera i figur 20 klickas öppnas förhandsgranskningen nedan. Härifrån kan Ni i menyn Arkiv välja Stäng för att stänga förhandsgranskningen eller Skriv ut för att skriva ut Fakturan. När fakturan är utskriven är fakturan fakturerad. Avbryter Ni utskriften eller stänger förhandsgranskningen utan att skriva ut är fakturan fortfarande ofakturerad. Samma regler vid utskriftsdialogen som vid rubrik gäller även här. Välj Skriv ut för att fakturera eller välj Stäng Figur 21. Förhandsgranskning av faktura 16

17 Tidrapporter för anbud När textrutan Order nr i figur 20 klickas för ett anbudsprojekt öppnas dialogen nedan. Här visas tidrapporterna och kopieringsarbetena för det valda anbudsprojektet. I denna dialog visas hur många arbetstimmar som har lagts ned på arbetet och hur många kopietyper som sålts. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Figur 22. Dialogen Tidrapporter för anbud 1.15 Fakturera Anbud Knappen Fakturera Anbud i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här visas de anbudsprojekt som inte är färdigfakturerade. I textrutorna Anbud visas vad anbudssumman är för dessa. När textrutan Order nr klickas öppnas dialogen Arbetsregister Aconto ifrån vilken Ni kan fakturera det valda anbudsprojektet. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Klicka i rutan för valt anbudsprojekt Figur 23. Dialogen Fakturera Anbud 17

18 Arbetsregister Aconto När textrutan Order nr i figur 23 klickas i öppnas dialogen nedan. Här ska beloppet fyllas i om hur mycket som ska fakturera vid detta tillfälle. Beloppet skrivs in i textrutan Betala och text till fakturan skrivs in i textrutan FakturaText. Skrivs ett högre belopp än anbudet ges ett meddelande. Skrivs ett belopp som plus de tidigare fakturorna överstiger anbudet ges också ett meddelande. Om kryssrutan Ta med tidigare fakturerat markeras, kommer de tidigare fakturorna för detta arbete att läggas till i fakturan. När knappen Fakturera klickas öppnas förhandsgranskningen av anbudsfakturan. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Välj specifikationstext Förhandsgranskning av anbudsfaktura Skriv in belopp Markera för att ta med tidigare anbudsprojekt Skriv in fakturatext Figur 24. Dialogen Arbetsregister Aconto 18

19 Förhandsgranskning av anbudsfaktura När knappen Fakturera i figur 24 klickas öppnas förhandsgranskningen nedan. Härifrån kan Ni i menyn Arkiv välja Stäng för att stänga förhandsgranskningen eller Skriv ut för att skriva ut anbudsfakturan. När anbudsfakturan är utskriven är anbudsfakturan fakturerad.. Avbryter Ni utskriften eller stänger förhandsgranskningen utan att skriva ut är fakturan fortfarande ofakturerad. Samma regler vid utskriftsdialogen som vid rubrik gäller även här. Välj Skriv ut för att fakturera eller välj Stäng Figur 25 Förhandsgranskning av anbudsfaktura 19

20 1.16 Fakturerade Knappen Fakturerade i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här visas de fakturerade fakturorna. När textrutan Order nr klickas öppnas dialogen Arbetsregister faktura ifrån vilken en kopia av den vald fakturan kan skrivas ut. Men om denna faktura är kreditfakturerad ges ett meddelande om att denna faktura är en kreditfaktura. När textrutan Fakturanr klickas öppnas även då dialogen Arbetsregister faktura, men nu visas de kreditfakturerade tidrapporterna och kopieringsarbetena. Klickas knappen Betald blir fakturan betald och fakturorna får dagens datum som betalningsdatum. Klickas knappen Kredit öppnas dialogen Kreditfaktura från vilken Ni kan välja de tidrapporter eller kopieringsarbeten som ska kreditfaktureras. Klickas knappen Ångra ångras fakturan eller kreditfakturan och fakturan eller kreditfakturan blir ofakturerad. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Klicka i rutan för valt arbete Klicka i rutan för valt arbete Ångra faktura För betald faktura För kreditfaktura Figur 26. Dialogen Fakturerade 20

21 Kreditfaktura När knappen Kredit i figur 26 klickas på öppnas dialogen nedan. Här väljs vilket som ska krediteras genom att markera kryssrutan Kreditera. Om alla ska krediteras klickas knappen Välj alla. När Ni har valt färdigt och klickar på knappen Kreditera öppnas förhandsgranskningen av kreditfakturan. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Välj alla tidrapporter och kopieringsarbeten Förhandsgranskning av kreditfaktura Markera vald tidrapport eller kopieringsarbete Figur 27. Dialogen Kreditfaktura 21

22 Förhandsgranskning av kreditfaktura När knappen Kreditera i figur 27 klickas på öppnas förhandsgranskningen nedan. Härifrån kan Ni i menyn Arkiv välja Stäng för att stänga förhandsgranskningen eller Skriv ut för att skriva ut kreditfakturan. När anbudsfakturan är utskriven är anbudsfakturan fakturerad.. Avbryter Ni utskriften eller stänger förhandsgranskningen utan att skriva ut är fakturan fortfarande ofakturerad. Samma regler vid utskriftsdialogen som vid rubrik gäller även här. Välj Skriv ut för att fakturera eller Stäng Figur 28 Förhandsgranskning av kreditfaktura 22

23 Kopia av faktura När textrutan Order nr i figur 26 klickas öppnas dialogen nedan. Här visas de fakturerade tidrapporterna och kopieringsarbetena från den valda fakturan. När knappen Skriv kopia klickas på öppnas förhandsgranskningen av fakturan. Då visas samma förhandsgranskning som under rubrik Följ anvisningarna under denna rubrik. Men när utskrift sker från denna förhandsgranskning faktureras inget. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Förhandsgranskning av kopia Figur 29. Dialogen Arbetsregister faktura för faktura Kopia av kreditfaktura När textrutan Fakturanr i figur 26 klickas öppnas dialogen nedan. Här visas de kreditfakturerade tidrapporterna och kopieringsarbetena från den valda kreditfakturan. När knappen Skriv kopia klickas på öppnas förhandsgranskningen av kreditfakturan. Då visas samma förhandsgranskning som under rubrik Följ anvisningarna under denna rubrik. Men när utskrift sker från denna förhandsgranskning faktureras inget. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Förhandsgranskning av kopia Figur 30. Dialogen Arbetsregister faktura för kreditfaktura 23

24 Ångra faktura När knappen Ångra i figur 26 klickas på och den valda fakturanumret är en faktura öppnas dialogen nedan. Här klickas knappen Avfakturera för att avfakturera fakturan. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Avfakturera faktura Figur 31. Dialogen Arbetsregister faktura för ånger av faktura Ångra kreditfaktura När knappen Ångra i figur 26 klickas på och den valda fakturanumret är en kreditfaktura öppnas dialogen nedan. Här klickas knappen Avkreditera för att avkreditera kreditfakturan. Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogen. Avkreditera kreditfakturan Figur 32. Dialogen Kreditfaktura för ånger av kreditfaktura 24

25 1.17 Fakturerade Anbud Knappen Fakturera Anbud i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här visas fakturorna för anbudsprojekt. När knappen Ångra klickas blir fakturan avfakturerad. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Ångra faktura Figur 33. Dialogen Fakturerade Anbud 1.18 Betalda fakturor Knappen Betalda fakturor i figur 2 öppnar dialogen nedan. Här visas de fakturor som är betalda. I textrutan Summa visas den totala summan av fakturan och i textrutan Betalad den visa när fakturan är betalad. Klicka på knappen Meny för att stänga dialogen. Figur 34. Dialogen Betalda Fakturor 25

Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA

Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA Läsanvisning Denna bilaga visar hur databaserna RunerevA och Runetab är uppbyggda. För att enklare hitta finns ett index med sidnumrering. Bilagan skall användas

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT GUIDE TILL SKAPA PROJEKT Projektet är grunden för hela systemet. Projekt innehåller alltid Projektnamn, Datum, Projektledare, Anteckningar och vilket typ av projekt det är: Internt eller Externt. Externt

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul 1 Kassafunktion Gå in under Dagplan, välj patientbokningar. Dagens patienter visas. Markera aktuell patient och högerklicka, välj A för ankommit. 2

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

Justering fakturor - Kreditering

Justering fakturor - Kreditering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Justering fakturor - Kreditering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

EPi Skapa och redigera sidor

EPi Skapa och redigera sidor EPi Skapa och redigera sidor För att skapa en sida så markerar man den sidan som den nya sidtypen ska ligga under. Man klickar sedan på knappen för sidalternativ som visas längst till höger i navigationsfönstret.

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual Weblord 2015-09-02 1 Inledning Anmälan görs i Weblord som arbetar direkt mot Västfastigheters fastighetssystem Landlord. I Weblord

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet.

Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet. Starta Liftkortsprogrammet Starta Liftkortsprogrammet Passera genom att dubbelklicka på ikonen Passera på skrivbordet. Inloggning När programmet startas eller efter utloggning kommer man till denna skärm.

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på Inventeringswebben. Eller klicka på Tjänster i menyn och välj Inventering. Logga in på Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Första gången har du fått det

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Komma igång med AivoBeställning Äldreomsorg

Komma igång med AivoBeställning Äldreomsorg Komma igång med AivoBeställning Äldreomsorg Logga in För att kunna beställa måste du först logga in i systemet med de inloggningsuppgifter som du fått från köket/din leverantör. 1. Fyll i Användarnamn

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida Husavdrag Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

IVT Online manual Att göra en beställning

IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online Att göra en beställning Januari 2013 Innehållsförteckning Start Logga in i IVT Online 4 Startsidan 5-6 Söka produkter Att söka en produkt 7-8 Infoknappen

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

Versionsnyheter PMO 7.0 Release

Versionsnyheter PMO 7.0 Release 2016-10-13 Åsa Karén Versionsnyheter PMO 7.0 Release 2016-10-18 1. WYSIWYG 2. Intern PDF-läsare 3. BHV Hantering av flytt 4. BHV Ändrade rubriker på startsidan 5. Diagnos Beskrivning visas 6. Diagnos Upprepa

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Bilanco Innehåll. Bilanco

Bilanco Innehåll. Bilanco Bilanco 2016-01-04 Bilanco 2.80 Innehåll INNEHÅLL... - 1 - OBJEKTREDOVISNING / OBJEKTSAMMANSTÄLLNING... - 2 - NYA REGLER FÖR ROT- OCH RUTAVDRAG 30 ELLER 50 %... - 4 - LEVERANTÖRSFAKTURA KREDIT... - 5 -

Läs mer

Ny digital ansökningslösning inför 2016

Ny digital ansökningslösning inför 2016 Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-07-15 Sida 1 (6) Anna Skogberg Dnr Ideella, idéburna organisationer Studieförbund Politiska ungdomsförbund Ny digital ansökningslösning inför 2016 Landstinget

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer