Nyhetsdokument Vitec Hyra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsdokument Vitec Hyra"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 51, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2

3 Innehåll Allmänt... 5 Förändrat beteende i datumfält... 5 Periodhyra visas... 5 Genomgång av användargränssnitt... 5 Fil för extern utskrift samt lokal utskrift... 6 Fakturor och betalningar... 6 Kreditera kreditfakturor... 6 Utjämna saldo i faktureringswizard... 6 Utskrift och återutskrift av faktura tar hänsyn till betalningar... 7 Fakturadatum i distributionsdialogen... 9 BIC/SWIFT samt IBAN... 9 Rapporter... 9 Egen meny för rapporter... 9 Åldersfördelad saldolista Uthyrningsgrad per objekttyp Kontrakt Justering i kontraktsbevakning och kontraktsförlängning Datumspärr borttagen Avgifter Avgiftstyp kan kopplas till objektstyp Retroaktiva avgiftsförändringar Uppräkningsmånad vid registrering av index Vitec Marknad Kontraktsåterföring Bokföring Konteringsöversikt Rättning av konteringsrader i konteringslistor Datumurval vid skapande av bokföringsfil Amorteringsplaner på kommande fakturor

4 Nyckelhantering Nummerfältets längd utökat Bokmärken Nya och förändrade bokmärken Rensningar enligt PuL

5 Allmänt FÖRÄNDRAT BETEENDE I DATUMFÄLT Nu räcker det med att skriva in sex siffror för att datumet ska bli korrekt. Skriver man t.ex omvandlas det korrekt till Det går bra att skriva hela 2010 om man vill, men man behöver aldrig skriva strecken (-). Om de två första siffrorna man skriver inte är 19 eller 20 så förstår systemet att århundrade ska läggas till. Om de två siffrorna är 49 eller mindre så förutsätter systemet att man vill skriva ett år som ligger på 2000-talet. Om man skriver 50 eller större så förutsätter systemet att man vill skriva ett år som ligger på 1900-talet. Exempel: blir och blir PERIODHYRA VISAS Information om vilken hyra som gäller på objektet är kompletterat med periodhyran (månad, år, kvartal, år beroende på hur kontraktet faktureras) samt kvadratmeterhyran. GENOMGÅNG AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT Vi har också gått igenom systemet och förändrat en del texter och ord för att det ska vara tydligt för er användare vad som avses. Som exempel kan nämnas att vi nu skriver Visa endast preliminära fakturaunderlag (istället för nya) i dialogen för att skapa fakturaunderlag för att det ska bli tydligare att det avser fakturaunderlag som det ännu inte har skapats fakturor för. 5

6 Ni kommer också att märka att vi har kompletterat en del tooltip och texter i de olika bilderna. FIL FÖR EXTERN UTSKRIFT SAMT LOKAL UTSKRIFT För att göra det tydligare samt förbereda för ytterligare filformat som kan skickas till en extern printleverantör har det val som tidigare hette BGCInvoice döpts om till Fil för extern utskrift. I samband med detta har vi gjort det tydligare att valet utskrift betyder lokal utskrift, dvs utskrift på den egna skrivaren. Fakturor och betalningar KREDITERA KREDITFAKTUROR Det går nu att kreditera en kreditfaktura. Ingen koppling till kreditfakturan följer med och ingen automatisk betalning sker av den ursprungliga kreditfakturan och den nya fakturan. Syftet med att kreditera en kreditfaktura är ofta att göra en kreditering ogjord och då vill man att denna nya faktura ska vara öppen och att en betalning kommer in på den som vanligt. UTJÄMNA SALDO I FAKTURERINGSWIZARD Som steg 6 av 7 i Faktureringsguiden finns nu möjlighet att utjämna saldo. Det innebär att man har möjlighet att utjämna saldo till de fakturor som just är skapade innan distribution av dessa sker, vilket sker i steg 7. 6

7 UTSKRIFT OCH ÅTERUTSKRIFT AV FAKTURA TAR HÄNSYN TILL BETALNINGAR Om utjämna saldo är gjort innan fakturan distribueras kommer eventuella förskottsbetalningar som påverkar fakturan att skrivas ut. Texten är varav förskottsbetald. Beloppet på inbetalningskortet är också justerat. Om man gör en återutskrift av fakturan i ett senare läge och den då är krediterad och/eller betald kan även varav krediterad och varav delbetald förekomma. Skillnaden på delbetald och förskottsbetald är alltså att förskottsbetald kommer via utjämna saldo. 7

8 Vid högerklick på fakturan från reskontrafliken finns två val: Förhandsgranska faktura Förhandsgranska ursprungsfaktura Vill man se och skriva ut fakturan utan hänsyn tagen till eventuella justerande poster väljer man Förhandsgranska ursprungsfaktura. Vid valet distribuera kommer fakturan alltid att påverkas av eventuella justerande poster. 8

9 FAKTURADATUM I DISTRIBUTIONSDIALOGEN Vid distribution av fakturor visas nu fakturanummer och fakturadatum. BIC/SWIFT SAMT IBAN Om BIC/SWIFT och/eller IBAN är angivet på ägaren skrivs detta ut på standardfakturorna. Rubrikerna skrivs endast ut om det finns ett värde registrerat, dvs. om man inte har angivit BIC/SWIFT så kommer inte heller rubriken ut på fakturan. Rapporter EGEN MENY FÖR RAPPORTER Det finns en ny menypunkt som heter Rapporter. Här återfinns ett urval av de rapporter som finns i Vitec Hyra sedan tidigare. De är inte flyttade från det tidigare stället utan är dubblerade och återfinns på båda platserna. Tanken är att de som inte arbetar i Vitec Hyra dagligen lättare ska hitta de rapporter som de behöver. Här kommer det också att finnas rapporter som inte ligger under någon av de andra menypunkterna. Ett exempel är den nya rapporten Uthyrningsgrad per objekttyp. Mer om den nedan. 9

10 ÅLDERSFÖRDELAD SALDOLISTA Under Reskontra finns en ny rapport som heter åldersfördelad saldolista. Här visas förfallna belopp uppdelade i intervaller. Antal dagar som en faktura är förfallen beror på vilket datum som anges i urvalet. Detta datum jämförs med förfallodatumet på fakturan. Endast fakturor och betalningar med bokföringsdatum tom det valda datumet tas med i rapporten. Information om anstånd, krav, inkasso och eventuella fakturakommentarer visas också. Senast betalningsdatum samt belopp finns möjlighet att visa i egna kolumner. Val finns också att se även ej förfallna fakturor samt att enbart visa kunder med förfallna fakturor i samband med detta. Då rapporten skapas som en pappersrapport finns också ett val att summera beloppen per kontrakt. För närvarande tar man rapporten för en enskild fastighet eller enskild ägare om det urvalet är intressant. Framöver tittar vi också på möjligheten att rapporten grupperas per ägare och fastighet. 10

11 UTHYRNINGSGRAD PER OBJEKTTYP Ytterligare en ny rapport är Uthyrningsgrad per objekttyp. Den finns under rapporter. Här kan man se uthyrningsgraden i kronor, kr%, yta, yta% samt antal, antal%. Det går att dela upp per ägare, fastighet och objektstyp. För att välja bestånd används standardselekteringen som är steg 1 och steg 2 i wizarden. I steg 3 får man välja vilken eller vilka avgiftstyper som uthyrningsgraden i kronor ska räknas på. Förvalt är att välja alla avgiftstyper som är markerade som Hyra Det går att avmarkera förvalda avgiftstyper genom att hålla ner Ctrl och klicka på raden. Om man väljer Tillägg/avdrag så väljs alla avgiftstyper som inte har markering för Hyra eller som har markering för Rabatt. Även här går att avmarkera någon eller flera av de föreslagna. Avgiftstyper som är markerade som Påminnelseavgift, Kravavgift eller Dröjsmålsränta markeras aldrig automatiskt. Vid nästa visas informationen på skärmen 11

12 Överst visas en total för det urval som gjorts i steg 1 och steg 2 i wizarden. I mellandelen visas en sammanställning enligt det val som är gjort under visa till höger, dvs till en början visas totalt, men man kan också få en uppdelning per ägare eller per fastighet som finns i urvalet. I den nedre delen visas informationen uppdelad enligt det val som är gjort under urval till höger, dvs per objektstyp till en början men kan också välja att gruppera per objektstypsgrupp. Den nedre delen påverkas också av uppdelningen i mittendelen, dvs om man valt per ägare i mittendelen så ser man exempelvis per objektstyp per ägare i nedre delen. Är valet per fastighet i mittendelen så ser man exempelvis per objektstyp per fastighet i den nedre delen. Vid skapa rapport skapas en pdf-rapport för utskrift. Denna är alltid uppdelad per fastighet, men valet per objektstyp eller objektstypsgrupp följer med till rapporten. Om nytt datum väljs eller om ändring görs mellan per objektstyp och per objektstypsgrupp i övre delen behöver man uppdatera informationen. Övriga delar påverkar direkt vad som visas. 12

13 Kontrakt JUSTERING I KONTRAKTSBEVAKNING OCH KONTRAKTSFÖRLÄNGNING Kolumnen med saldo har tagits bort och sju nya kolumner har lagts till: Hyra/m2, Årshyra, Tillägg/avdrag/kvm, Tillägg/avdrag/år, Totalt per kvm, Totalt per år, Area. De hamnar default efter kolumnen med hyresgästens namn men kan, som alla andra kolumner, flyttas dit man vill alternativt döljas. Vem som har markerat kontrakt för att säga upp eller omförhandlas loggas numera också. DATUMSPÄRR BORTTAGEN Spärren för att inflytt inte kan ske innan kontraktet börjar gälla är borttagen då det förekommer att hyresgästen flyttar in innan kontraktsdatum. 13

14 Avgifter AVGIFTSTYP KAN KOPPLAS TILL OBJEKTSTYP En avgift går att koppla till en eller flera objektstyper. Objektstypsgrupp väljs, men avvikelse inom gruppen går att göra. Om avgiften inte är kopplad till någon objektstyp kan den användas för alla. RETROAKTIVA AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR Då avgiftshöjning görs för en period som redan är fakturerad finns möjlighet att beräkna retroaktiv avgift och lägga ut inför nästa fakturering. Villkoret är att hyreshöjningen sammanfaller med kontraktets faktureringsperiod, ex den första i ett kvartal för ett kontrakt som kvartalsfaktureras. Systemet känner om det är aktuellt och man får möjlighet att göra det direkt i samband med avgiftshöjningen. Man kan också göra det efteråt. Dels får man en upplysning om perioden redan är fakturerad vid höjningen Och man får också ett val att starta guiden för retroaktiva avgifter Den återfinns även under avgifter/avgiftsändringar 14

15 1. Börja med att välja vilken avgiftstyp som är höjd och som är aktuell för retroaktiv beräkning 2. Ange vilken period som den retroaktiva avgiften ska beräknas för. Exempel: Fakturering är gjord tom mars. Avgiften höjs från januari. Retroaktiv beräkning ska ske för perioden januari-mars. Klicka därefter på Hämta avgifter. Alla fakturaunderlag som blir föremål för retroaktiv beräkning hämtas. 3. Det finns möjlighet att exkludera ett eller flera fakturaunderlag för retroaktiv beräkning. 4. Ange vilken avgiftstyp som den retroaktiva delen ska hamna på. Ofta används en typ som heter något med retroaktivt. 5. Ange eventuell avgiftskommentar som kommer synas på fakturan. 6. Tala om ifall det retroaktiva beloppet ska ut som ett engångsbelopp eller om det ska fördelas ut över flera månader. Om valet för engångsbelopp avmarkeras får man istället ange datum from tom 7. Klicka på Skapa avgifter när alla val är gjorda. Om engångsbelopp är valt kommer alla retroaktiva belopp för samma kontrakt att slås samman. Exempel: Den retroaktiva delen är 15kr per fakturerad månad. Det visades 3 fakturaunderlag med 15kr på varje rad i bilden. Vid Skapa avgifter slås dessa samman till (3*15) = 45kr som ett engångsbelopp. Har man istället valt att fördela ut beloppet över flera månader räknas årsbeloppet ut så att det blir rätt belopp som fördelas ut över den aktuella tiden. I exemplet ovan skulle 180kr anges som årsbelopp. Datumstyrningen gör sedan att 1/12 = 15kr faktureras ut per månad i tre månader. Om den retroaktiva delen skulle fördelats ut över 6 månader skulle årsbeloppet blivit 90kr och 1/12, dvs 7,50 kr (avrundat till 8) skulle ha fakturerats ut på varje månadsfaktura. 15

16 UPPRÄKNINGSMÅNAD VID REGISTRERING AV INDEX Då en avgift med index läggs in finns möjlighet att tala om till vilket år och vilken månad avgiften är uppräknad. Det kan t.ex. vara användbart om man har köpt ett bestånd och vill kontrollera mot säljarens listor. De månader och år som det finns värden för i indexserien som tillhör klausulen visas. Vitec Marknad KONTRAKTSÅTERFÖRING Om Vitec Marknad används tillsammans med Vitec Hyra finns nu också möjlighet att automatiskt få in de hyresgäster som gått till kontrakt i Marknad. Under kontrakt finns hämta kontrakt från marknad Här visas de kontraktsförslag som kommer från Marknad. Vid val av en rad och därefter klick på Skapa kommer man direkt in i kontraktswizarden för att skapa nytt kontrakt på objektet. Person 1 föreslås som huvudhyresgäst och en eventuell person 2 föreslås som hyresgäst med skrivs ut på avi. 16

17 Om personen som kommer från Marknad redan finns i systemet får man en fråga om man vill uppdatera de uppgifter som finns. 17

18 När det nya kontraktet är skapat plockas informationen bort från listan och man kan fortsätta med nästa Bokföring KONTERINGSÖVERSIKT Vid högerklick och val grupperas nu raderna enligt faktura/betalning/fakturaunderlag för bättre överskådlighet RÄTTNING AV KONTERINGSRADER I KONTERINGSLISTOR Om en kontering saknas kan rättning ske direkt från konteringslistorna. 18

19 DATUMURVAL VID SKAPANDE AV BOKFÖRINGSFIL Då bokföringsfil skapas finns möjlighet att ange period 19

20 Amorteringsplaner på kommande fakturor Amorteringsplaner har kompletterats med att planen lägger sig på nästkommande fakturor. Då avbetalningsplan skapas finns två val. Man kan välja att skapa egna fakturor för avbetalningsplanen eller att den läggs på kommande fakturor. Ett kontrakt måste väljas, på vilket avbetalningarna kommer att landa på (kontraktets fakturor) För avflyttade hyresgäster finns inte möjlighet att ange att planen ska lägga sig på kommande fakturor. Det är inte heller möjligt för direktfakturor. Då typen kommande fakturor väljs markeras fakturorna som avbetalningsplanen avser med avbetalningsplan precis som tidigare. Vid skapande av de kommande fakturorna skrivs information om avbetalningsplanen ut. Beloppet för denna summeras i totalbeloppet på fakturan. Observera att ingen bokföring sker av de belopp som avser avbetalningsplaner! När betalningen kommer in matchas beloppen dels mot avbetalningen, dvs. fakturan som avbetalningen avser samt den nya fakturan. Om betalningen som kommer inte täcker både ursprungsfakturan (den nya) samt avbetalningsplanen lägger sig pengarna i första hand på 20

21 ursprungsfakturan, dvs. inte avbetalningsplanen. Var därför noga med att följa upp era avbetalningsplaner! Information om avbetalningsplanen visas i hyresspec, i egen kolumn. Beloppet ingår i totalbeloppet. I betalningsuppdraget för autogiro skickas hela summan med, dvs. ursprungsavin + beloppet från avbetalningsplanen. Nyckelhantering NUMMERFÄLTETS LÄNGD UTÖKAT. Fältet för nyckelns nummer är utökat till 25 tecken. Bokmärken NYA OCH FÖRÄNDRADE BOKMÄRKEN Nu finns bokmärke för att skriva ut alla nycklar på en och samma nyckelkvittens. För kontraktsvillkor där man sätter text på kontrakt skrivs detta värde ut i första hand och alternativets i andra hand. Exempel kan vara numret på p-platsen. Vid utskrift av kontrakt finns möjligheten att skapa bokmärken för avgifter som är av typen 'Specificeras på kontrakt'. Bokmärken finns både per avgift och för alla avgifter samt med och utan belopp. 21

22 Rensningar enligt PuL Under verktyg återfinns rensningsmöjlighet för att kunna följa PuL. Varje rensningsfunktion har en egen behörighetsstyrning Datum för rensning tom föreslås till dagens datum minus två år. Det går att ändra datumet, men om man väljer ett datum som är senare än två år bakåt i tiden får man en kontrollfråga om man verkligen vill rensa systemet från detta datum Rensningen sker i flera steg och anledningen till detta är att man ska kunna få datat som är på väg att rensas presenterat för sig innan man går vidare med rensningen. Det finns ingen möjlighet att göra det om allt rensas på en och samma gång. 22

23 Nedan beskrivs varje rensningsfunktion för sig med - vad rensas, - kriterier för rensning. Anteckningar, person (Utförs om man vill behålla personen men rensa eventuella anteckningar) - Här rensas anteckning på person. Anteckningar är inte datumstyrda så alla anteckningar för personerna som visas rensas. Dessutom har det urval som gjorts i steg 1 och 2 ingen påverkan eftersom personerna i detta läge inte är kopplade till något objekt. - Personen måste vara frikopplad, dvs. får inte vara kopplade till kontrakt, intressent, faktura eller autogiro som är kopplat till ett kontrakt. Personer kopplas loss från kontrakt via personer, kopplingar till kontrakt Bara poster som har en anteckning visas och rensas. Anteckningar, kontrakt (Utförs om man vill/behöver behålla kontraktet men rensa eventuella anteckningar) - Anteckning på kontrakt rensas. Anteckningar är inte datumstyrda så alla anteckningar för kontrakten som visas rensas. - Kontraktet ska höra till ett objekt i urvalet samt vara avslutat till givet datum. Bara kontrakt som har en anteckning visas. Reskontra - Konteringar för fakturor betalningar och fakturaunderlag samt fakturor, betalningar, fakturaunderlag och ränteunderlag rensas. - Fakturan ska ha Period - slut inom vald period och höra till ett objekt alternativt till en ägare (direktfakturor) i urvalet. Fakturor som inte möter dessa kriterier visas inte alls. Sedan kan en faktura nekas rensning pga. ej betald, inkassofaktura eller att en tidigare faktura på samma kontrakt inte kan rensas. Med inkassofaktura avses att man använder Vitec Inkasso och att reskontraposten är markerade som överförd till Inkasso. 23

24 Person, kopplingar till kontrakt. - Här rensas kopplingen mellan kontrakt och person. Ersätts med koppling till systemägd person med ID = ****. - Kontraktet eller kopplingen mellan kontrakt och person ska vara avslutat till givet datum, annars visas de inte som möjliga att rensa. I listan för kopplingar som inte kan rensas läggs de som hör till kontrakt med utestående balans, har inkassoärenden eller som har underkontrakt som inte kan tas bort. Dessutom kan inte kopplingar tas bort där något tidigare kontrakt på samma objekt inte kan tas bort. Rensning av Anteckningar, person behöver inte vara utförd före. Kontrakt. - Kontraktens kopplingar till person och objekt. Här rensas Adresser, adresser till intressenter på kontraktet, intressenter, ränteunderlag, avgifter, nycklar, beskrivningar och loggen. Koppling från besiktning till kontraktet tas bort. - Kontrakt ska vara avslutat till givet datum och höra till ett objekt i urvalet. Underkontrakt måste vara möjliga att rensa och det får inte finnas någon reskontra (fakturor och fakturaunderlag) så rensning av reskontra måste vara utförd före. Personer - Personer inklusive eventuella autogiroposter och logg rensas. Även adresser och avbetalningsplaner (om alla inkluderade fakturor också rensats) tas bort. - Personen får inte vara kopplade till kontrakt, intressent, faktura eller autogiro som inte kan rensas pga kontraktet inte kan rensas. Person, kopplingar till kontrakt måste alltså ha utförts före. Innan rensning utförs finns möjlighet att exportera aktuellt data till Excel eller att skapa en PDF för utskrift. Dessa funktioner motsvarar högerklick Exportera lista till Excel och Skriv ut lista men är gjorda som knappar i bilden för att det ska vara enkelt att komma ihåg om man skulle vilja göra detta innan man rensar. 24

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC PuL-rensning Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa nytt kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Justering fakturor - Kreditering

Justering fakturor - Kreditering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Justering fakturor - Kreditering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inbetalningar Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.54

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.54 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.54 Version 1.54 juni 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Indexhantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Indexhantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Indexhantering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Autogiro Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.53

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.53 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.53 Version 1.53 Mars 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Inställningar - Alternativ

Inställningar - Alternativ INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inställningar - Alternativ Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Skapa ny avgift Lathund, Vitec Hyra

Skapa ny avgift Lathund, Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa ny avgift Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

Registrera enstaka objekt med kontrakt

Registrera enstaka objekt med kontrakt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Registrera enstaka objekt med kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55 Version 1.55 november 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

E-signering Hantera kontrakt

E-signering Hantera kontrakt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-signering Hantera kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Indexhantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Indexhantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Indexhantering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Skicka kontrakt för e-signering

Skicka kontrakt för e-signering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skicka kontrakt för e-signering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.57

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.57 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.57 Version 1.57 jun 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Mobil ärende version 2.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

Lathund. Analys Teknisk Förvaltning Ta ut statistik av åtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Analys Teknisk Förvaltning Ta ut statistik av åtgärder INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Analys Teknisk Förvaltning Ta ut statistik av åtgärder VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426

Läs mer

Lathund. Avrapportering Teknisk Förvaltning Avrapportering av åtgärd INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Avrapportering Teknisk Förvaltning Avrapportering av åtgärd INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Avrapportering Teknisk Förvaltning Avrapportering av åtgärd VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Navigering och tips Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Verksamhetsanalys Version 7.58- oktober 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.58

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.58 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.58 Version 1.58 november 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Lägg upp/redigera fastighet, byggnad (inkl förvaltare och område)

Lägg upp/redigera fastighet, byggnad (inkl förvaltare och område) INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lägg upp/redigera fastighet, byggnad (inkl förvaltare och område) Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Online 2.1 Version 1.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App Version 1.54 maj 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B,

Läs mer

Lathund. Grunddata Objekt Teknisk Förvaltning Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Grunddata Objekt Teknisk Förvaltning Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Grunddata Objekt Teknisk Förvaltning Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15

Läs mer

Förskottsbetald moms i bokföringen

Förskottsbetald moms i bokföringen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Förskottsbetald moms i bokföringen Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.55

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.55 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.55 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 23743 Fel adress till supportsidan i hjälpmenyn Nu kommer man till rätt supportsida dvs. http://www.vitec.se/fastighet/support/

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App Version 1.51 september 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra x.48

Versionsnyheter Vitec Hyra x.48 Versionsnyheter Vitec Hyra x.48 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 14879 Listvyers excelexport Export från listvyer till excel tar nu inte med summarader och frågar om dolda kolumner

Läs mer

Lathund. Ärende Teknisk Förvaltning Skapa ny felanmälan INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Ärende Teknisk Förvaltning Skapa ny felanmälan INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Ärende Teknisk Förvaltning Skapa ny felanmälan VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

Lathund. Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C,

Läs mer

Favoriter - hur skapa och använda favoriter

Favoriter - hur skapa och använda favoriter LATHUND VITEC Favoriter - hur skapa och använda favoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.50 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 15977 Möjlighet att se lägenhetsnummer i visningsalternativ i kombination med adress och namn på objekt System-

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 17245 Kolumner för tom-datum i dialogen för att koppla värdenycklar. Nu finns sorterbara kolumner för tom-datum

Läs mer

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter LATHUND VITEC Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Skapa driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Skapa driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Drift Teknisk Förvaltning Skapa driftåtgärder VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Förskottsbetald moms i bokföringen

Förskottsbetald moms i bokföringen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Förskottsbetald moms i bokföringen Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader 3L Pro, steg 1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Verksamhetsanalys Version 7.56- mars 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.50 maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys 7.51

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys 7.51 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Verksamhetsanalys 7.51 Version 7.51-Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77

Läs mer

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Konfigurera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.1

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Mobil ärende version 2.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Kvartalsrutiner - Hyresfakturering

Kvartalsrutiner - Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kvartalsrutiner - Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.53

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.53 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.53 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 18190 Öka längden på fältet för objektsnummer till 16 tecken Max antal tecken i fältet för objektsnummer har utökats

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.52 november VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning Version 1.50 2014-05-16 Externt Dokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Installationsanvisning 3L Pro Version 1.2 [Externt Dokument] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.4

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.4 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Mobil ärende version 2.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.3 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

PDF-utskrift från 3L Pro

PDF-utskrift från 3L Pro INFORMATION FRÅN VITEC VITEC PDF-utskrift från 3L Pro Installationsanvisning Version [1.0] 2015-02-04 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12 Addoro Sida 1 av 12 Innehåll INSTÄLLNINGAR OCH HANTERING I 3L PRO... 3 FÖLJANDE UTSKRIFTER FRÅN 3L PRO ÄR MÖJLIGA VIA ADDORO:... 4 URVAL TYP AV AVIER:... 4 LOKAL UTSKRIFT VIA ADDORO... 6 INSTÄLLNINGAR

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro x.59 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B,

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyheter 2015.2. Vitec Mäklarsystem Office

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyheter 2015.2. Vitec Mäklarsystem Office INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 2015.2 Vitec Mäklarsystem Office VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Lathund VE. Rapporter - Månadsrapport INFORMATION FRÅN VITEC. VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00

Lathund VE. Rapporter - Månadsrapport INFORMATION FRÅN VITEC. VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund VE Rapporter - Månadsrapport VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt

Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt Användarhandledning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B,

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Överlåtelse av kontrakt

Överlåtelse av kontrakt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Överlåtelse av kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Periodisering i Rebus

Periodisering i Rebus Periodisering i Rebus INTÄKTER När man fakturerar order från resebyrå-modulen kan man välja att få avresedatumet som periodiseringssiffra på intäktskontot, antingen år+månad eller bara år. Inställningen

Läs mer

Verktyget Skapa budget -hur skapa och titta på budget

Verktyget Skapa budget -hur skapa och titta på budget LATHUND VITEC Verktyget Skapa budget -hur skapa och titta på budget VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer