INFORMATION FRÅN VITEC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRÅN VITEC"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 51, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] VERSIONSHISTORIK Version Namn Datum Beskrivning 1.0 SNG Nyhetsbrev 3

3 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nyheter... 5 Starka lösenord... 5 hämtning av fastighetsutdrag från Lantmäteriet i nytt format... 5 Överföring till Boplats Göteborg... 6 Framtida hyreshöjningar... 8 Ny objekttyp... 9 Områdeskortet Koppla till koncern i spekulantguiden Koncernuppgifter i listor Överföringsfråga vid radering av fastighet, lokal, lägenhet och bilplats Rumsbeskrivningar Excelexporten L Pro- och Vitec Hyra-integrationen Journalkategori Felrättningar Kundkategori Handläggare vid serviceanmälan Wordmallar Återkoppling av serviceärende RT Kortkommandon

4 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] Nyheter STARKA LÖSENORD Från och med version 6.7b kommer Vitec Capifast CRM att kräva starka lösenord för nyupplagda användare och för ändrade lösenord. Att ett lösenord är starkt innebär att det innehåller minst tecken från tre av fyra teckengrupper. Det är också minst åtta tecken långt. De fyra teckengrupperna är gemener versaler siffror specialtecken Vi genomför detta pga att fler och fler funktioner i systemet skickar data över Internet och kräver lösenord för er datas säkerhet. Även IT-avdelningar ställer krav på en säkrare inloggning i systemet. Om ni använder Windowsinloggning använder systemet detta för inloggning men ni behöver ändå lägga in ett lösenord som används vid trafiken över Internet. HÄMTNING AV FASTIGHETSUTDRAG FRÅN LANTMÄTERIET I NYTT FORMAT Från version 6.7b hämtas informationen för fastighetsutdrag i ett nytt format. Lantmäteriverket kommer att stänga ner hämtningen enligt det gamla formatet den 30 september. Det är därför av vikt att ni installerar den senaste versionen av Vitec Capifast CRM för att ni ska kunna hämta fastighetsutdrag. Fastighetsutdraget kommer att innehålla utökad information med bl a Uppdaterad taxeringsinformation fortlöpande under året Tidigare lagfarna ägare/tomträttshavare på fastigheten. När ett namn avviker från det namn som är inskrivet i fastighetsregistret visas det som nytt namn. Detsamma sker om tomträttshavarens namn avviker. En förändring av inskrivningsuppgifter genom att uppgifterna uppdateras snabbare och per fastighet inte som idag för hela stocken. Idag är det samma IR-datum för ett område men efter 20/9 kan två fastigheter bredvid varandra ha olika IR-datum. 5

5 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version ÖVERFÖRING TILL BOPLATS GÖTEBORG För er som tar hjälp av Boplats Göteborg för er uthyrning har vi nu en överföring av objekt även dit. För att ni ska kunna göra denna överföring måste ni ha en flagga på licensen så att valet finns även för denna marknadsplats på Internetfliken. Tala med supporten så får du hjälp med detta. För lägenheter har Vitec Capifast CRM möjlighet att göra överföringar till: Blocket Boplats Göteborg Boplats Syd Bovision.se Överföring görs också av era hyresgäster om ni markerar det i inställningen av Uthyrningskrav under gemensamma inställningar. Denna funktion använder du om hyresgästerna får använda sitt kontraktsdatum som anmälan/ködatum vid sökning av lägenheter. Du ställer också in vilka mallar som ditt företag använder för uthyrningskraven hos Boplats Göteborg. Boplats Göteborg har sina egna områden, ej att blanda ihop med era egna. Ni anger län och kommun på fliken Grunduppgifter precis som vanligt. Det enklaste är att ange det på fastigheten när ni registrerar uppgifterna om den och sedan kopierar över det till alla lägenheter i fastigheten. Boplats Göteborgs område väljer du på fliken uthyrningskrav som du enklast finner när du har valt Boplats Göteborg på Internetfliken. Du klickar på den lilla jordgloben till höger om Marknadsplatserna för att få upp Uthyrningskraven. Där väljer du rätt område. Du har också 6

6 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] fliken o det utökade flödet vid Internetuppgifterna. Här har du också möjlighet att ange vilken mall för uthyrningskrav som ska användas vid uthyrningen av objektet. 7

7 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version FRAMTIDA HYRESHÖJNINGAR För att ni ska kunna hålla kontroll på framtida hyreshöjningar har vi lagt till en funktion för detta för lägenheter och bilplatser. Om du har Integration med 3L Pro eller Vitec Hyra får du in informationen direkt från ditt administrativa system till fälten och du få även i de datum då höjningen börjar att gälla. Om du inte har någon integration kan du själv lägg in en kommande hyreshöjning från fördjupningen på fliken Hyra. Denna funktion kräver flaggan Ekonomirapportering i licensen. 8 I faktarutan ser du sedan en ikon som indikerar att det finns en kommande hyreshöjning så att du kan justera hyran för den nya hyresgäst du ska hyra ut till. Det är också en indikation på att du ska

8 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] lägga in en marknadsföringshyra istället för den nuvarande hyran vid publiceringen av lägenheten eller bilplatsen. NY OBJEKTTYP Vi har lagt in en ny objekttyp på lägenheterna Trygghetsboende. I förra versionen kom Seniorboende och nu kompletterar vi även med Trygghetsboende. Du kan sedan anpassa urvalet i din webblösning så att du i din sökmotor kan göra dessa urval. 9

9 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version OMRÅDESKORTET Områdeskortet har uppdaterats så att du kan se vilka objekt som är kopplade till området. På fliken längst ner i flödet ser du en lista över alla objekt i området. Den nya funktionen innebär också att du kan koppla ett område till ett eller flera objekt genom att använda dra och släppfunktionen. 10

10 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] KOPPLA TILL KONCERN I SPEKULANTGUIDEN Du som har koncernmodulen kan nu även lägga till ett företag som du lägger upp via spekulantguiden direkt till koncernen. När du klickar på moderbolag får du fram en lista med företag där du kan göra urval och välja vilket företag som du vill koppla som moderbolag till företaget som du lägger upp nu. Lägg gärna till fältet moderbolag i listan så du enklare kan se vilka moderbolag som du har. Om du väljer ett icke moderbolag sätts det valda bolaget till moderbolag med automatik. 11

11 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version KONCERNUPPGIFTER I LISTOR Nu kan du lägga till fälten för total area, totalt antal lokaler och total hyra i listorna om du har koncernmodulen. Allt för att du enklare ska kunna se helheten för koncernen på ett enklare sätt. Dessa uppgifter har du sedan tidigare i översikten för moderbolaget och dess döttrar. ÖVERFÖRINGSFRÅGA VID RADERING AV FASTIGHET, LOKAL, LÄGENHET OCH BILPLATS Vi har nu lagt in så att du får en fråga om du vill ta bort objektet från Internet om du försöka radera ett objekt som du har överfört för marknadsföring på internet. Frågan kommer upp när du begär radering och svarar du Ja på frågan tas objektet bort från marknadsplatserna innan raderingen görs. RUMSBESKRIVNINGAR Nya tomma fält, som du kan använda till valfria beskrivningar, har vi lagt in under rumsbeskrivningarna. Du kan senare använda dessa vid t ex avflyttningsbesiktningar. EXCELEXPORTEN Vid Excel-exporten rensas nu samtliga fält från skräptecken innan exporten görs till Excel. 3L PRO- OCH VITEC HYRA-INTEGRATIONEN Skyddad identitet gör nu även att adressen flyttas till fliken Utökade uppgifter för personen och att skyddad identitet syns i adressfältet istället. 12

12 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] JOURNALKATEGORI När du drar t ex ett dokument eller en bild till en katalog i journalen sätts nu den rätta journalkategorin med automatik. Tidigare var du tvungen att dra filen i två steg. Felrättningar KUNDKATEGORI Kundkategori kan nu inte bli längre än 256 tecken. Dvs du kan inte lägga in flera kundkategorier än de ryms i 256 tecken. HANDLÄGGARE VID SERVICEANMÄLAN Har du kopplat en kontaktperson som flera kontaktpersonstyper till en fastighet kopplades inte personen rätt vid nytt serviceärende från webben eller mobilgränssnittet. WORDMALLAR Spara wordmallar görs nu även när du klickar på spara om du har Office 2013 ÅTERKOPPLING AV SERVICEÄRENDE RT I vissa fall kunde du få ett felmeddelande om du ändrade status på ett serviceärende och hade valt att återkoppla till anmälaren. Detta är nu rättat. 13

13 Nyhetsbrev - Vitec Capifast CRM 6.8 Version Kortkommandon Tryck på Om du vill F1 F2 F3 F5 F7 F8 SHIFT + F7 SHIFT + F10 CTRL + I CTRL + N CTRL + M CTRL + L CTRL + K CTRL + R CTRL + D CTRL + M CTRL + Q CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z DEL TAB SHIFT + TAB CTRL + HÖGERPIL CTRL + VÄNSTERPIL CTRL + HOME CTRL + END CTRL + F4 CTRL + TAB ALT + F4 ALT + TAB ALT + ESC Visa hjälp Ändra listraden Öppna sökrutan Uppdatera en lista Gå till föregående flik i ett registerkort Gå till nästa flik i ett registerkort Starta stavningskontrollen Visa snabbmenyn för ett markerat objekt Nå inmatningsfälten i ett registerkort Nå arbetsflödet i ett registerkort Nå snabbmenyn i en lista Nå listdelen i en lista Nå knapparna i listans verktygsrad Nå registerkortet i listan om detta är öppet Nå månadskalendern om du står i ett datumfält Räkna om månadsvärde till årsvärde Räkna om månadsvärde till kvartalsvärde Kopiera Klippa ut Klistra in Ångra Ta bort Gå till nästa fält Gå till föregående fält Flytta insättningspunkten till början av nästa ord Flytta insättningspunkten till början av föregående ord Flytta insättningspunkten till början av texten Flytta insättningspunkten till slutet av texten Stänga det aktiva fönstret Växla mellan öppna fönster Stänga eller avsluta det aktiva objektet/programmet Växla mellan program i Windows Växla mellan programmen i den ordning som de startades ALT Skriva tvåan i m² ALT Skriva trean i m³ 14

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.3 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Exchangekoppling JANUARI 2012 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Mobil ärende version 2.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c Manual kontorssida för SkandiaMäklarna september 2010, revision 1c AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen

Läs mer

Vitec Säljstöd Storhusmodul

Vitec Säljstöd Storhusmodul INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Vitec Säljstöd Storhusmodul Användarguide VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Intäkter & kostnader. Användarhandledning. Senast ändrad 2012-09-12

Intäkter & kostnader. Användarhandledning. Senast ändrad 2012-09-12 Senast ändrad 2012-09-12 Innehåll INLEDNING... 3 VAD INNEHÅLLER INTÄKTER & KOSTNADER?... 3 VILKA INTÄKTSPOSTER OCH KOSTNADSPOSTER LEVERERAS MED SÄLJSTÖD?... 3 Intäkter... 3 Kostnader... 4 HUR KAN MAN RÄKNA

Läs mer

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.0

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.0 januari 2013 6.0 Du får nu en ny version av Säljstöd. I vår produkt Säljstöd för fastighetsmäklare har modulerna Lantbruk, Projekt och Områdesbeskrivning" tidigare varit tilläggsmoduler. Dessa tre moduler

Läs mer

Bostadsrätt och andelsrätt

Bostadsrätt och andelsrätt UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 3L Pro - 2013.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005

Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005 Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005 I denna version av programmet har vi satt dig som användare i fokus vi har lagt stor vikt vid just användarvänligheten. Vi har jobbat vidare med

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter LATHUND VITEC Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer