Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.0"

Transkript

1 januari Du får nu en ny version av Säljstöd. I vår produkt Säljstöd för fastighetsmäklare har modulerna Lantbruk, Projekt och Områdesbeskrivning" tidigare varit tilläggsmoduler. Dessa tre moduler kommer från denna version att ingå i programmet. Vi hoppas att detta ska uppskattas! För lantbruk har vi dessutom gjort ett nytt köpekontrakt vilket vi vet är efterlängtat. I denna version finns nya kommunalskattesatser och församlingsindelningar för Nya skiktgränser för statlig skatt, ändrade belopp för fastighetsskatt för storhus, förhöjt grundavdrag för pensionärer och nya belopp för uthyrning av bostad har lagts in i denna version. Vi har fortsatt vårt arbete med att förbättra Hjälpmenyn. Här finns nu Mäklarens lagbok som uppdateras med aktuella nyheter inom ditt ämnesområde. Ett nytt val är Filmer. Vidare kan du vid Kontakta Vitec även e-posta din fråga. På vår meddelandesida från Vitec finns nu Filmer med. Den första filmen handlar om vår projektmodul. Syftet är att det ska bli enklare för dig som användare att ta till dig ny information. Vi har under hösten arbetat med att uppdatera utseendet på vår s k standardbeskrivning (objektbeskrivning för webben). Denna levereras nu under januari-februari och kommer alltså att ha ny, fräsch design. Vitec Box 751 Svensknabbevägen Kalmar Växel: Kundservice Fax

2 Innehåll FÖRBÄTTRINGAR I HJÄLPMENYN... 4 Kontakta Vitec... 4 Mäklarens lagbok... 4 Filmer... 5 ARKIVERING... 5 BOENDEKALKYL... 6 Höjt schablonavdrag för uthyrning av bostad... 6 Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter... 6 Befrielse från fastighetsavgift för nybyggda bostäder... 6 Höjt grundavdrag för pensionärer... 6 Återigen en dags karenstid i sjukförsäkringen från Förenklad fastighetstaxering KALENDERHÄNDELSE... 7 Nya inställningar... 9 Köpekontrakt... 9 Likvidavräkning Personkort Objektkort Visning KOSTNADSFRIA ADRESSÖKNINGAR MED WEBBSÖK LANTBRUK LÅNELÖFTE Visning Budgivning MÄKLARJOURNAL Klockslag MÄKLARLABBET OMRÅDESBESKRIVNING PROJEKTMODUL Nyproduktionsobjekt på din hemsida UTÖKA VISNINGSTIDER I BEARBETA SPEKULANTER ÖPPNA UTKAST DOKUMENTFÖRÄNDRINGAR Ansökan inträde/utträde bostadsrätt Sida 2 av 23

3 Faktablad Kallelse Köpekontrakt lantbruk Likvidavräkning Objektbeskrivning bostadsrätt Varning vid borttagande av paragraf Ägarfråga KORTKOMMANDON Sida 3 av 23

4 Förbättringar i Hjälpmenyn Kontakta Vitec Via Hjälpmenyn kan du kontakta Vitec. Här kan du nu även e-posta till vår kundservice. Mäklarens lagbok Under Hjälp har vi lagt in Mäklarens lagbok. Här får du aktuell information om förändringar som påverkar ditt ämnesområde men även övrig relevant information. Här finns även aktuella lagar som du kan ha stor nytta av i ditt arbete. Sida 4 av 23

5 Filmer Under Hjälp har vi lagt in ett nytt alternativ som heter Filmer. I denna version finns film om projektmodulen. Vi kommer att komplettera successivt med nya filmer här. Du hittar Filmer även under Länkar. Arkivering I samband med att vi lade till ett val att man kan markera samtliga dokument för arkivering försvann tidigare funktion där vissa dokument föreslogs för arkivering. Nu har vi lagt tillbaka så att vissa dokument föreslås för arkivering och att du kan välja att samtliga ska arkiveras. Sida 5 av 23

6 Boendekalkyl Basbeloppet för 2013 är kr. Det förhöjda basbeloppet är kr. Den nedre skiktgränsen är kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent. Den kommunala fastighetsavgiften för en villa är max kr för Höjt schablonavdrag för uthyrning av bostad Det fasta schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad har höjts från kr till kr. Hyr du ut hela eller delar av din privata villa (eller fritidshus) innebär detta att du kan hyra ut för kr per år skattefritt eftersom du även får göra avdrag med 20 % av hyresinkomsten. Höjningen motiveras av att det snabbaste sättet att öka utbudet av bostäder, enligt regeringen, är att stimulera privatpersoner att hyra ut bostäder. Det höjda schablonavdraget ska liksom tidigare även omfatta försäljning av produkter från privatbostaden, t ex ved eller bär. Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter För att stimulera nyproduktion av hyreshus har fastighetsavgiften för hyreshusenheter sänkts till kr per lägenhet. Den maximala fastighetsavgiften för hyreshus har sänkts från 0,4 till 0,3 % av taxeringsvärdet. Befrielse från fastighetsavgift för nybyggda bostäder För att ytterligare stimulera nybyggnation av bostäder har regeringen föreslagit en utvidgning av nedsättningen av fastighetsavgift för nybyggda bostäder. I dag är nybyggda bostäder befriade från fastighetsavgift i fem år. Därefter betalas halv fastighetsavgift i fem år. Enligt regeringens förslag ska nybyggda bostäder i stället slippa fastighetsavgiften helt i 15 år. Ändringen gäller för byggnader med beräknat värdeår 2012 eller senare, d v s för byggnader som färdigställs 2012 eller senare. Obs! Bostadsfastigheter som befinner sig i minskning av fastighetsavgiften enligt de gamla reglerna (ingen avgift de fem första åren och halv avgift de därpå följande fem åren) berörs inte av de nya reglerna, utan får även fortsättningsvis avgiftsminskning enligt de gamla reglerna. Höjt grundavdrag för pensionärer Det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år har höjts. Höjningen innebär som mest ca kr per år i sänkt skatt. För de pensionärer som enbart har garantipension innebär förslaget en skattesänkning på ca 500 kr per år. Sida 6 av 23

7 Återigen en dags karenstid i sjukförsäkringen från 2013 Från 1 januari 2013 sänks den kortaste möjliga karenstiden i sjukförsäkringen för landets egenföretagare med enskild firma och handelsbolag återigen till en enda dag. I dag är den kortaste karenstiden 7 dagar och den karensen har i stort sett alla företagare i dag. I vanliga fall är det inte möjligt att överhuvudtaget byta till kortare karenstid, när man fyllt 55 år. Men de fyra första månaderna under 2013 gäller ett undantag till följd av att det åter ska gå att välja en enda karensdag från Egenföretagare som fyllt 55 år kan alltså bara välja att byta till den kortaste karensen på en dag om de bestämmer sig före 30 april Förenklad fastighetstaxering 2012 Alla småhus har fått nya taxeringsvärden vid den förenklade fastighetstaxeringen Dessa taxeringsvärden gäller till och med 31 december Bara för sådana småhusfastigheter som är nybildade eller förändrade kommer Skatteverket att göra särskild fastighetstaxering 2013 och När du gör fastighetsutdrag hämtas de nya taxeringsvärdena in i programmet. Kalenderhändelse Vi har gjort en inställning där du kan välja om en kalenderhändelse ska skapas med automatik när du fyller i datum för handpenning, kontrakt och tillträde. Sida 7 av 23

8 Det är fälten på registerkortet Kontrakt/tillträde som med denna inställning genererar en kalenderhändelse med automatik. Om du väljer denna inställning försvinner knappen för att skapa kalenderpåminnelse vid fälten Kontraktsdatum, Handpenning betalas och Tillträdesdag i registerkortet. Kalenderhändelsen skapas med automatik när du lämnar noden alternativt klickar på Spara-knappen. Sida 8 av 23

9 Nya inställningar Vi har också gjort tre nya inställningar där du kan välja att få en påminnelse efter tillträdesdag, handpenning och visning. Du vill kanske kontakta köparen efter tillträdesdagen för att höra hur han trivs med sitt nya boende, kontrollera att handpenningen är betald eller höra hur det gick på visningen. Köpekontrakt När du skapar kalenderhändelse vid tillträde i köpekontrakt överförs nu plats för tillträde, handläggare och telefonnummer i kalenderhändelsen. Sida 9 av 23

10 Dessa uppgifter visas även när du klickar på Tillträdesdag i registerkortet Kontrakt/tillträde. Dessa uppgifter överförs till påminnelsen som skapas för tillträdet i registerkortet för kontrakt/tillträde. Likvidavräkning I likvidavräkningen vid bokning av kalenderhändelse har vi kompletterat med säljarnas namn och telefonnummer. Sida 10 av 23

11 Personkort När du skapar kalenderhändelse från personkortet överförs nu namn och telefonnummer för den person det gäller. Objektkort På samma sätt överförs fastighetsbeteckning och adress vid kalenderhändelse som skapas från objektet. Sida 11 av 23

12 Visning I kalenderhändelse för visning hämtas visningsdeltagarens telefonnummer och e-post. Även säljarnas uppgifter visas så att du lätt får tillgång till deras uppgifter. Kostnadsfria adressökningar med Webbsök Funktionen Webbsök, där vi hämtar information om en person utifrån telefonnummer, har tidigare använt sig av Teleadress för adressuppslagningen. För dig som kund har det fram till nu kostat pengar att använda denna tjänst. I dag har Vitec emellertid ett samarbete med Eniro, som har motsvarande tjänst kostnadsfritt. Det innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder denna funktion utan kostnad. Knapp för Webbsök finns i såväl spekulantguide och personkort som i visningsmodulen. Sida 12 av 23

13 Fyll i telefonnummer och klicka på Sök. Om personen hittas kan du hämta in namn och adress i Säljstöd och slipper mata in dessa uppgifter manuellt. Lantbruk Från denna version kommer lantbruksmodulen att ingå i Säljstöd. Modulen har tidigare varit en tilläggsmodul och används för dig som säljer lantbruksfastigheter. Du arbetar i denna modul som i övriga moduler. Sida 13 av 23

14 Lånelöfte Nya fält för lånelöfte har lagts till i spekulantguiden och personkortet. Uppgifter om lånelöfte, belopp, bank och giltighetstid överförs till registerkort för visning och bud. Sida 14 av 23

15 Visning Visningskortet har också kompletterats med fält för lånelöfte. När du hämtar en spekulant där du tidigare har angett uppgifter om lånelöfte överförs dessa till visningskortet. Budgivning När du hämtar spekulanten till en budgivning kommer lånelöftet att överföras till budkortet. Sida 15 av 23

16 När du lägger upp en ny budgivare och matar in uppgifter om lånelöfte får du en fråga när du stänger budgivningsfönstret om du vill att uppgifter om lånelöfte ska sparas till personkortet. Mäklarjournal En del kunder har klagat på att man inte ser hela journalen om man har liten bildskärm. Du kan nu välja att stänga ner den gula informationsrutan för att få mer plats på skärmen. För bostadsrätt har vi lagt till en ny nod under Inför Överlåtelseavtal som heter Tillhandahållit årsredovisning till tilltänkt köpare (om sådan saknas, ekonomisk plan). Noden över denna som tidigare hette Tillhandahållit stadgar till köparen har kompletterats med tilltänkt köpare. Sida 16 av 23

17 Klockslag Du kan nu välja i journalen om klockslag ska skrivas ut eller inte. Sida 17 av 23

18 Vi har även lagt in en stavningskontroll i journalen. Mäklarlabbet I ett samarbete med Mäklarlabbet erbjuds professionell bildredigering direkt i ditt system, till en låg kostnad (17 kr/bild). Enkelt och smidigt kan du ladda upp dina objektbilder från Säljstöd direkt till Mäklarlabbets professionella fotoredigerare. Inom 48 timmar laddas färdigredigerade objektbilder tillbaka i systemet. Mäklarlabbet hjälper till med att t ex ljusa upp ett rum, byta ut en himmel, öka kontraster och räta upp bilder etc. Du hittar tjänsten under Verktyg Externa tjänster Mäklarlabbet (Fotoredigering) Skicka beställning. Mer info hittar du även på Områdesbeskrivning Från denna version ingår Områdesbeskrivning i Säljstöd. Denna modul har tidigare varit en modul som du fått köpa till. I Områdesbeskrivningen gör du en beskrivning av varje område du har en bostad till salu i. Du lägger in både text och bilder direkt i Säljstöd och får en säljande och informativ områdesbeskrivning. Dessa kopplar du sedan direkt när du lägger in en ny bostad och du slipper mata in samma information gång på gång. Områdesbeskrivningen gör att du får en lokal touch på varje bostad du säljer. Det är enkelt att ändra både budskap och bilder från Säljstöd. Eftersom du styr texten under varje enskild rubrik via separata sidor i Säljstöd kan du enkelt förbereda texter och bilder i förväg. Du bestämmer sedan när detta ska publiceras, till exempel när ett shoppingcenter öppnas eller en bro invigs. Områdesbeskrivningen finns som standardbeskrivning men kan naturligtvis även anpassas så den passar din grafiska profil. Sida 18 av 23

19 Projektmodul Från denna version ingår Projektmodulen i Säljstöd. Projektmodulen har tidigare varit en modul som du fått köpa till. Du hittar projektmodulen under Listor Alla objekt Projekt. Med projektmodulen kan du hantera nyproduktionsobjekt för försäljning men även hantera kommersiella fastigheter som säljs i projekt. Det finns en film framtagen för projektmodulen och en handledning. Filmen ser du på sidan Meddelande till Vitec som visas vid uppstart av versionen och under Hjälp. Handledningen når du via Länkar Dokumentation Kom igång Projektmodul. Nyproduktionsobjekt på din hemsida Med hjälp av Vitec Projektmodul kan du på ett snyggt och överskådligt sätt presentera dina nyproduktionsprojekt på din hemsida. Du kan också på ett enkelt och effektivt sätt kommunicera med anmälda intressenter i projektet. Med Vitec Projektmodul gör du en tilltalande och informativ projektbeskrivning med övergripande information som sedan kommuniceras till presumtiva intressenter. Sida 19 av 23

20 Utöka visningstider i Bearbeta spekulanter Många mäklare antecknar med papper och penna de personer som kommer på en visning. När man sedan kommer till kontoret efter visningen vill man mata in alla spekulanter som varit på visningen. För att du enklare ska kunna lägga upp de spekulanter som varit på visning har vi kompletterat Visning i Bearbeta spekulanter så att du nu även ser de visningstider som har passerat. I Bearbeta spekulanter klickar du på knappen Ny och väljer Person. Därefter kan du mata in uppgifter om personen. Detta gör du i de fall du inte redan har spekulanten upplagd. Sedan markerar du spekulanten och väljer den visning som personen har varit på. Sida 20 av 23

21 Ovanför Ny tid ser du de visningar som är kommande och under Ny tid ser du de visningar som har passerat. Om du t ex vill boka att Eva har varit på visning markerar du Eva och väljer den tid som är aktuell. Öppna utkast Utkast kan nu öppnas i extern webbläsare. Du ställer in detta under Egna inställningar Internet Utkast. Sida 21 av 23

22 Dokumentförändringar Ansökan inträde/utträde bostadsrätt Uppdateringsfunktion har gjorts om du ändrar uppgifter för förening, säljare, köpare, bostadsrätten och tillträdesdag. Faktablad Nytt faktablad från Fastighetsmäklarinspektionen, Fastighetsmäklarens skyldighet att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget och upprätta en förteckning över anbuden. Kallelse Uppdateringsfunktion finns nu om du ändrar uppgifter under tillträdesdag i registerkortet Kontrakt/tillträde. Köpekontrakt lantbruk Vitec har tagit fram ett nytt köpekontrakt för dig som arbetar med lantbruksförsäljningar. Dokumentet är byggt på samma sätt som våra andra kontrakt men med nytt innehåll. Likvidavräkning Uppdateringsfunktion finns nu för lån. Objektbeskrivning bostadsrätt Vi har ändrat rubriken Uteplats/Upplåten mark till Balkong/uteplats. Varning vid borttagande av paragraf När du tar bort en paragraf i kontrakt/överlåtelseavtal får du nu en varning för att du ska vara observant på att vissa paragrafhänvisningar kan bli fel. Ägarfråga Adressen till Lantmäteriet är ändrad. Sida 22 av 23

23 Kortkommandon Tryck på F1 F3 F5 F7 F8 SHIFT + F7 SHIFT + F10 CTRL + I CTRL + N CTRL + M CTRL + L CTRL + K CTRL + R CTRL + D CTRL + M CTRL + Q CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z DEL TAB SHIFT + TAB CTRL + HÖGERPIL CTRL + VÄNSTERPIL CTRL + HOME CTRL + END CTRL + F4 CTRL + TAB ALT + F4 ALT + TAB ALT + ESC Om du vill Visa hjälp Öppna sökrutan Uppdatera en lista Gå till föregående flik i ett registerkort Gå till nästa flik i ett registerkort Starta stavningskontrollen Visa snabbmenyn för ett markerat objekt Nå inmatningsfälten i ett registerkort Nå arbetsflödet i ett registerkort Nå snabbmenyn i en lista Nå listdelen i en lista Nå knapparna i listans verktygsrad Nå registerkortet i listan om detta är öppet Nå månadskalendern om du står i ett datumfält Räkna om månadsvärde till årsvärde Räkna om månadsvärde till kvartalsvärde Kopiera Klippa ut Klistra in Ångra Ta bort Gå till nästa fält Gå till föregående fält Flytta insättningspunkten till början av nästa ord Flytta insättningspunkten till början av föregående ord Flytta insättningspunkten till början av texten Flytta insättningspunkten till slutet av texten Stänga det aktiva fönstret Växla mellan öppna fönster Stänga eller avsluta det aktiva objektet/programmet Växla mellan program i Windows Växla mellan programmen i den ordning som de startades ALT Skriva tvåan i m² ALT Skriva trean i m³ Sida 23 av 23

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Vitec Säljstöd Storhusmodul

Vitec Säljstöd Storhusmodul INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Vitec Säljstöd Storhusmodul Användarguide VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Bostadsrätt och andelsrätt

Bostadsrätt och andelsrätt UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c Manual kontorssida för SkandiaMäklarna september 2010, revision 1c AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen

Läs mer

Din guide till. Vitec App

Din guide till. Vitec App Din guide till Vitec App VERSION 1.8 juni 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Samtliga Funktioner... 3 2. Krav... 3 Hårdvarukrav... 3 Licens - Webbservice... 4 3. Förberedelser i Vitec Mäklarsystem/Säljstöd...

Läs mer

Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005

Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005 Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005 I denna version av programmet har vi satt dig som användare i fokus vi har lagt stor vikt vid just användarvänligheten. Vi har jobbat vidare med

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 7.0 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd

Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd Din guide till Beslutsstöd Mäklarsystem/Säljstöd Maj 2013 Innehåll BAKGRUND... 4 Starta beslutsstöd... 4 Kontrollera inställningar i Mäklarsystem... 4 Kontrollera inställningar i Säljstöd... 5 Start från

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Enskild Firma Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Enskild Firma För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Bokföring, deklaration och årsredovisning 1 De viktigaste funktionerna i programmet 2 Startguide 2 Ingångsvärden från tidigare år 2 Löpande rutiner 3 Årsrutiner samt Deklaration och Årsredovisning 4 Utskrifter

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer