Nyheter 3LPro 2015.Q2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter 3LPro 2015.Q2"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 42, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Version 2015.Q Nyheter... 5 Ny Inkassolösning (15996)... 5 Ny integration Palette (15975)... 5 Förbättring av prestanda, stora verifikat (15899)... 5 E-posta rapporter via SMTP (16040)... 7 Loggning av historik även via importprogrammet (15949)... 7 Fellista export till Capifast (16045)... 8 Kontrollista Capifast-integration (16047)... 8 bankkontonummer i fakturalayout (16049)... 8 Utskrift från addoro (16063)... 8 dokumentkoppling företagsuppdelade mappnivåer (16078)... 8 dokumentkoppling verifikationer via integrationsmotorn (16079)... 9 OCR-Nummer istället för fakturanummer (16090) Databasförändringar mellan 3L Pro 2015.Q1 & 2015.Q Antal decimaler enhetligt i alla valutaregister (16030)

4 Version 2015.Q2 Den nya versionen 2015.Q2 innehåller bland annat en ny integration mot Palette. Den nya integrationen innehåller förbättrad loggning, har ökad driftsäkerhet och ger stöd för löpande omkontering (om man har den anpassningen i Palette). Via integration går det att köra fler än 12 parallella integrationer på samma server och den är framtidssäkrad mot nya operativsystem. Versionen innehåller även en ny standardiserad XML-fil för inkasso. Denna fil har stöd för såväl hyresavier som kundfakturor. Utveckling startad av det nya Vitec 3L Pro! Vi har nu startat utvecklingen av det nya Vitec 3L Pro som går under arbetsnamnet Vitec Ekonomi. På Vitec-Dagarna i 7-8 oktober 2015 kommer vi att demonstrera detta och presentera de fortsatta planerna. Den ekonomiska förvaltningen för bygg- & fastighetsbolag är viktig för Vitec s framtid och vi investerar nu mycket i att förnya 3L Pro. Det är över 200 bygg- och fastighetsbolag som idag använder 3L Pro. Förnyelsen kommer att ske successivt och nya 3L Pro kommer att använda samma databas som dagens 3L Pro, vilket innebär att ni kommer att erbjudas nya eller förnyade funktioner som kommer att kunna användas parallellt med dagens 3L Pro. Det nya gränssnittet blir webbaserat. De användare som idag arbetar i 3L Pro kommer att kunna välja själva när de vill arbeta i det nya gränssnittet och när de vill fortsätta att använda dagens gränssnitt. Att förnya produkten gör det möjligt att stödja er verksamhet på ett ännu bättre sätt än idag både genom att förbättra de funktioner som redan finns, men också genom att bygga helt nya funktioner. Det ger också möjlighet att bygga stöd för nya kategorier av användare och intressenter i er verksamhet. Vi kommer att lägga stor vikt vid användarvänlighet och vid att stödja hela processer där flera steg kan automatiseras och standardiseras. Nästa release, version 2015.Q3, släpps i oktober och då återkommer vi med fler nyheter. Med vänlig hälsning Marie Lucander & Ulf Höglin, Produktledare 3L Pro 4

5 Nyheter NY INKASSOLÖSNING (15996) Vi presenterar i denna version en helt ny standardiserad XML-fil för inkasso. De nya filerna skapas i XML-Format. Formatet har stöd för såväl hyresavier som kundfakturor, till skillnad mot de äldre formaten som bara har stöd för hyresavier. Det nya formatet innebär också att information om avflyttning specificeras per objekt och att varje objekt i en avi markeras med en unik kod. Koden gör det möjligt att tydligare beskriva skulden i ett inkassokrav och i kontakt med myndigheter. Med den nya lösningen så går det även att skicka filerna via FTP-server. Har ni behov av den nya funktionaliteten, så ta kontakt med er konsult så hjälper de er med att planera in och sätta upp den nya lösningen. Det är viktigt att ni som tänker sätta igång med den nya rutinen tar kontakt med Intrum. Dom behöver sätta upp era nya förutsättningar för att kunna ta emot dom nya filerna. Tips: När ni vet att en hyresgäst, som redan är på inkasso, är avflyttad/uppsagd så är det viktigt att meddela Intrum för att minimera kostnader och hålla nere handläggningstiden. NY INTEGRATION PALETTE (15975) Nu finns det tillgång till en helt ny integration till EFH-systemet (elektronisk fakturahanteringssystem) Palette. Den nya integrationen är byggd på senaste.net-teknologin och har stöd för de senaste operativsystemen. Integrationen har förutom ökad driftsäkerhet även förbättrad loggning och enklare felsökning. Det finns ej någon begräsning på att köra max 12 integrationer parallellt på samma server som det fanns i den äldre versionen. Den nya integrationen har stöd för löpande omkontering (om man har den anpassningen i Palette. Har ni detta behov av en uppgradering, så ta kontakt med er konsult så hjälper de er med detta och planerar in detta. FÖRBÄTTRING AV PRESTANDA, STORA VERIFIKAT (15899) Stor arbete har lagts ner i denna version för att snabba upp prestandan då det varit långsammare att arbeta i verifikationsregistreringen vid radmängder från 100 och uppåt. 5

6 Vi har därför sett över funktionen och identifierat fem flaskhalsar som har åtgärdats för att öka prestandan avsevärt. Prestandarevisionen kräver dock mera av den miljö där 3L Pro körs eftersom den är något mera processorintensiv, se vidare på hårdvarukraven. 6

7 E-POSTA RAPPORTER VIA SMTP (16040) Möjlighet finns nu att e-posta rapporter via SMTP. Den gulmarkerade inställningen är ny. (Default = Nej = så som det varit förut). Ändra till Ja, för att skicka via SMTP. När man skickar via SMTP får man upp ett formulär. Den har fått ett nytt fält, Bilagor, vilken är förifylld när man valt att skicka en framställd rapport via e-post. Fråga efter [Skicka] om den vill att den nya adressen ska föreslås vid nästa tillfälle meddelande skickas. (Svarar användaren Ja, så lagras uppgiften under SMTP-inställningar på användarnivå). LOGGNING AV HISTORIK ÄVEN VIA IMPORTPROGRAMMET (15949) Nu går det att få med historik även via importprogrammet. Ny checkbox för att skapa behandlingshistorik finns i beställningsformuläret. Förvalt värde styrs av ny systeminställning. (Default så är denna ikryssad). 7

8 FELLISTA EXPORT TILL CAPIFAST (16045) För att säkerhetsställa datakvalitén som går över till produkten Capifast (som hanterar uthyrningsprocessen), så har vi tagit fram ett antal fellistor för att ni lättare skall hitta saker som behöver vara uppfyllda för att exporten skall fungera optimal mellan systemen. I den nya versionen hittar ni en ny menypunkt som heter: Fellistor, export till Capifast CRM. På menypunkten hittar ni fyra stycken rapporter som går igenom olika kriterier som behöver vara uppfyllda i 3L Pro för att programmet Capifast skall ta emot informationen på ett korrekt sätt. Följande listor är framtagen: 1. Lägenheter/lokaler som saknar koppling till byggnad eller fastighet 2. Kontrakt (gällande och kommande) som saknar hyresgäst med giltigt personnummer. 3. Debiteringskoder som saknar gruppering eller finns i fler än 1 gruppering. 4. Lokaler/lägenheter som saknar giltigt kontrakt KONTROLLISTA CAPIFAST-INTEGRATION (16047) För att säkerhetsställa att datakvalitén som går över till produkten Capifast (som hanterar uthyrningsprocessen) är god, så har vi tagit fram en kontrollista som ni kan använda i er av för okulärbesiktning/jämförelse med Capifast om något ej skulle stämma mellan de olika systemen. Rapporten heter Kontroll till Excel, Capifast och ni finner denna under Hyres & avgiftsadm Rapporter/Listor. BANKKONTONUMMER I FAKTURALAYOUT (16049) Det går nu att få med bankkontonummer i en viss specifik fakturalayout. Fältet bankkontonummer är nu nåbar i följande tre standardlayouter: dw_prn_fakutskrift dw_prn_fakutskrift_lang dw_prn_fakutskrift_laser UTSKRIFT FRÅN ADDORO (16063) Nu är även det möjligt att skriva ut till Addoro från faktureringsmodulen DOKUMENTKOPPLING FÖRETAGSUPPDELADE MAPPNIVÅER (16078) I denna version så har vi vidareutvecklat dagens hantering (från 2015.Q1) ang. hur kopplade dokument automatiskt kan kopieras till en rotmappsstruktur, uppdelad per tabell så att de är 8

9 åtkomliga för alla behöriga användare i 3L Pro. Detta underlättar vid sökning och om man vill samla dokumenten på ett strukturerat sätt tex. inför en framtida försäljning. Den nya filstrukturen är enligt följande: Nivå 1: Ftg Nivå 2: Tabell (enligt dagens logik från version 2015.Q1) Nivå 3: Bokföringsår (om verifikation) Nivå 4: Verifikationsrutin (om verifikation) Den sökväg som ni anges i Rot-mapp för dokumentduplicering måste finnas (undermappar skapas automatiskt). I de fall tabellen saknar företag, så sparas dokumentet mot företagsmappen 0000\ Lösningen fungerar även vid dokumentkoppling till verifikationer via tjänsten 3LProServices. DOKUMENTKOPPLING VERIFIKATIONER VIA INTEGRATIONSMOTORN (16079) Möjlighet finns nu att automatiskt koppla inskannade filer och koppla dessa till verifikationer i 3L Pro. För att dokument skall kopplas krävs det att dokument är scannade och namnsatta enligt följande struktur: Nivå 1: Ftg (fyra positioner på företaget, för att få vettig sortering, t ex 0123\) Nivå 2: Tabell (enligt dagens logik från version 2015.Q1) Nivå 3: Bokföringsår Nivå 4: Verifikationsrutin Dokumenten läggs sedan i rotmappen. Saknas det nivåer i mappstrukturen under rotmappen, så skaps automatiskt nödvändiga underkataloger enligt företag\tabell\år\rutin\. Filer som kopplats korrekt flyttas till rätt mapp. 9

10 De filer som inte lyckas kopplas mot verifikationer i systemet, eller där systemet inte lyckas flytta filen till standardkatalogen, placeras i en undermapp (Error-katalog) och bibehåller sitt filnamn. Filter tillämpas även på dokumenttyper. De filer som inte matchar filtret avvisas och meddelas. Om dokumentet redan finns i DOKUMENT/rotmappstruktur, så avvisas det. Det går i så fall bra att få in den genom att lägga till # plus något unikt (typ löpnr) efter primärnyckeln i filnamnet. Ex. 990# RED_VER#201501#BB#123.pdf 990# RED_VER#201501#BB#123#2.pdf OCR-NUMMER ISTÄLLET FÖR FAKTURANUMMER (16090) Det går nu att välja OCR-nummer istället för fakturanummer i reskontralistan. Syftet är att underlätta avstämning mellan egen kundreskontra och mottagande företags leverantörsreskontra. Mottagaren av faktura och/eller avi registrerar leverantörsfakturan med ocr-referensen. Avsändande företag har i sin reskontralista fakturanumret. Det kan alltså underlätta avstämning av kund- och leverantörsreskontra avseende interna mellanhavanden att se samma fakturanummer i båda listorna. Per default kommer rapporten ut med fakturanummer(dvs på samma sätt som idag). 10

11 Databasförändringar mellan 3L Pro 2015.Q1 & 2015.Q2 I följande tabell beskrivs de databasförändringar som gjorts mellan release av 3L Pro 2014.Q1 och 3L Pro 2015.Q2. ANTAL DECIMALER ENHETLIGT I ALLA VALUTAREGISTER (16030) För att undvika valutadifferenser i programmet så har vi nu synkroniserat tabeller mot fältlängd i kursregistret (14 siffror varav 8 decimaler). I de fall kurs visas i formulär är visningsformatet så styrt att antal ANVÄNDA decimaler (av de åtta) visas. 11

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Hogia Affärssystem version 2008.2

Hogia Affärssystem version 2008.2 Hogia Affärssystem version 2008.2 En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.SE I KOMPLETTA CRM-, SÄLJSTÖD OCH INTERNETLÖSNINGAR Producent och distributör:

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer