Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1"

Transkript

1 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nu släpps den första versionen för Vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. En stor nyhet i versionen är vår nya sökmöjlighet Sök i 3LPro där du kan söka på valfritt begrepp och få alla de träffar som finns i databasen på detta begrepp. Leta t.ex. efter en leverantör, en verifikationstext, en referens i en faktura, ett ocr-nummer etc. Marie Lucander

2 Innehållsförteckning NYHETER I 3L PRO, 2012.Q ALLMÄNT... 4 Sök i 3LPro L Pro på engelska... 7 Ej aktiva bolag döljs i översikt... 7 Sortering av tillgängliga kolumner i Setup för översikter... 8 Tillkommande klienter läggs till i rapporturvalet... 8 REDOVISNING... 8 Skapa bokföringsår från huvudbolaget trots blandade räkenskapsår... 8 FAKTURERING- OCH KUNDRESKONTRA... 9 Även ouppdaterade fakturor/avier visas i Se på partsaldo... 9 Revidering av bilagor till SveFaktura... 9 Spärr av uppdatering av betalningar på stängd period Urval på kravkod i spärr och inkassolistan Förändringar i BGC Invoice LEVERANTÖRER Kopiering av betalningssätt Standardintegration EFH Delbetalningar Palette PROJEKTSTYRNING Anställda på projekt Projektutfall Tidsstyrd export av projekttransaktioner Export av projektinformation PERSONALADMINISTRATION Rapporten Fördelningslista - Ackord Likvidavräkning vid löneuppdatering Sida 2 av 24

3 HYRES- OCH AVGIFTSADMINISTRATION Guider för omflyttning av kontrakt Automatisk hantering av över- och underskott vid avisering Ändra förfallodatum i samband med avisering Även ouppdaterade fakturor/avier visas i Se på partsaldo Automatisk betalning även vid kreditering av delbetalda avier Spärr av uppdatering av betalningar på stängd period Aktivera autogiro på ej förfallna avier vid inläsning av godkända medgivanden Förändringar i BGC Invoice Nyheter i utskrift till Addoro Länk till avin i Addoro från Se på partsaldo Utskrift e-avier B-print Layout på kontraktsslag Kontraktslista Kontraktstider, hänsyn till basvaluta Urval på kravkod i spärr och inkassolistan BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Skyddad ID Underrättelse panthavare WEBBPORTAL Följande rapporter har tillkommit sedan förra versionen Sida 3 av 24

4 Nyheter version 2011.Q4 Allmänt Sök i 3LPro From version 2012.Q1 av 3L Pro finns möjlighet till fritextsökning i 3L Pro, dvs att söka på vilket begrepp som helst genom hela databasen. Leta t.ex. efter en verifikation, en faktura, en leverantör, en referens, ett ocr-nummer, ett bg-nummer eller en kund via denna funktion. Sökfönstret finns under Mina favoriter i menylisten till vänster. Wildcard kan användas enligt samma princip som i övriga 3L Pro. %nils% ger tex träff på alla poster som innehåller nils. (% är vilka tecken som helst, hur många tecken som helst, _ är ett tecken, vilket som helst)

5 Vid sökning visas i huvudet hur många träffar som hittats totalt. Därefter visas varje register där träff hittats för sig. Genom att klicka på posten öppnas den (efter sedvanlig rättighetskontroll) Innan funktionen kan börja användas ser sök-fliken ut enligt nedan. När man klickar på Starta kommer en upplysning om vilka tekniska förutsättningar som måste vara uppfyllda samt att det kan dröja några timmar innan full funktionalitet uppnås. Detta är ett engångsjobb som måste utföras första gången. Du måste ha lösenordet för användare sa på servern tillgängligt när du svarar JA. Din tekniker har denna information. Under tiden som söktabellen skapas visas följande information: Detta ingår också i engångsjobbet och när det väl är klart har ni full funktionalitet i sökningen. Sida 5 av 24

6 Funktionen kräver att servern som databasen finns på är av version MSSQL Server Kontroll sker av vilken version av databasen som just ni kör. Om det är så att ni kör en äldre serverversion av MSSQL Server visas följande upplysning på sök-fliken Då måste ni prata med er tekniker om att uppgradera servern till serverversion MS SQL Server 2008 innan ni kan börja utnyttja sökfunktionen. Individer med skyddad ID visas inte i Sök i 3LPro, men denna inställning kan ändras om så önskas. Inställningen återfinns under systemrutiner användare/grupper användare inställningar- programinställningar aktivt skrivbord. I övrigt söker funktionen genom alla poster i databasen. Sida 6 av 24

7 3L Pro på engelska From version 2012.Q1 av 3L Pro kan vi nu erbjuda språkstöd i redovisningsmodulen, delar av leverantörsreskontran (registrera leverantörer, fakturor samt betalningar) samt följande rapporter i hyres- och avgiftsadministrationen: aviseringssammandrag, reskontralista, hyresgästsammanställning, in-utflyttningslista, kontraktslista kontraktstider, omförhandlingsbara kontrakt, statistikrapport hyreskontrakt. Det går smidigt att växla mellan språken i det dagliga arbetet om behov finns, t.ex. om vissa rapportuttag ska ske på annat språk. Man kan också använda ett och samma språk hela tiden. Det språkstöd som är aktuellt för närvarande är engelska. Hör av er för förfrågningar om språkstöd för ytterligare språk. Funktionen för språkstöd är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Ej aktiva bolag döljs i översikt Företag som har markering för ej aktivt visas inte i översikt företag (som exempelvis visas när man byter företag). Genom att klicka ur rutan visas även ej aktiva företag om man någon gång vill söka bland dem. Sida 7 av 24

8 Sortering av tillgängliga kolumner i Setup för översikter Tillgängliga kolumner i Setup för översikterna sorteras numera i bokstavsordning så att det blir enklare att hitta Tillkommande klienter läggs till i rapporturvalet Klienter som läggs upp efter att ett rapporturval sparas läggs till i rapporturvalet så att man alltid har aktuella klienter där. Nya klienter får default markeringen att de inte ska ingå i rapporturvalet. De fanns ju inte där när urvalet sparades. För att lägga till dem, markera de nya klienterna och spara om urvalet. Redovisning Skapa bokföringsår från huvudbolaget trots blandade räkenskapsår Då nytt bokföringsår skapas från huvudbolaget föreslås endast de klienter med samma bokföringsår uppdateras med det nya året. Programmet känner av vilket bokföringsår klienten har genom de två sista siffrorna i bokföringsåret. Exempel och är två olika bokföringsår. Sida 8 av 24

9 Fakturering- och kundreskontra Även ouppdaterade fakturor/avier visas i Se på partsaldo Ett nytt val har tillkommit i Se på partsaldo. Även ouppdaterade fakturor och avier kan visas vilket gör att man får en samlad bild för kunden. De ouppdaterade fakturorna och avierna visas i kursiv stil tillsammans med en upplysning om att de inte är uppdaterade. Det går att ställa in om man vill att denna bock ska vara markerad default. Inställningen når du via kugghjulet i knapplisten från bilden Se på partsaldo Revidering av bilagor till SveFaktura En underkatalog för bilagor för varje skapad faktura skapas Sida 9 av 24

10 Spärr av uppdatering av betalningar på stängd period. Vid försök att uppdatera en betalning på en stängd period avbryts uppdateringen och följande meddelande visas: Urval på kravkod i spärr och inkassolistan För att hitta de obetalda poster som har en viss kravkod har ett tillägg gjorts i urvalet för spärr- och inkassolistan Förändringar i BGC Invoice a. På fakturor skickas -adress från kunden om den finns. Sedan tidigare gäller att Er referens eller kontaktperson för leveransadressen måste finnas för att avsnittet gällande kontaktuppgifter ska skickas. b. Textrader på fakturor till bgc-invoicefilen Det finns möjlighet att ta med textrader till bgcinvoicefilen. Inställningen når du genom att klicka på kugghjulet i knapplisten från programmet utskrift bgcinvoice. Här finns även en inställning för att ange om även tomma textrader ska tas med. Sida 10 av 24

11 Leverantörer Kopiering av betalningssätt Vid ändring av betalsätt på en leverantör finns möjlighet att ändra även i övriga klienter som använder samma leverantörstabell. Hänsyn tas till betalningssätt som är kodade som autogiro. Standardintegration EFH För er som inte använder Palette som EFH-system (elektronisk fakturahantering) finns nu möjlighet att integrera mot 3L Pro via ett standardiserat gränssnitt. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Baltzar Palette Med anledning av namnbytet på produkten Baltzar är benämningarna ändrade till Palette i 3L Pro. Delbetalningar Palette Funktionen med delbetalningar från Palette är genomgången och fungerar nu som önskat. Hör av dig till vår konsultavdelning om du önskar en genomgång över hur man bäst jobbar med funktionen. Sida 11 av 24

12 Projektstyrning Anställda på projekt Namnet på den anställde visas i trädet när man kopplat vissa anställda som får tidredovisa på ett projekt. Projektutfall Rubriken på rapporten är ändrat till Projektutfall Tidsstyrd export av projekttransaktioner Har ni ett sidosystem som vill importera projekttransaktioner från 3L Pro finns nu en standardiserad export för detta. Funktionen kan tidsstyras. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Export av projektinformation Vill ni att 3L Pro ska vara master för projektregistret och att eventuella försystem och sidosystem ska uppdateras med nya och ändrade projekt automatiskt finns nu en standardexport för detta. En fil i xml-format skapas och funktionen kan tidsstyras. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Sida 12 av 24

13 Personaladministration Rapporten Fördelningslista - Ackord Rapporten tar nu hänsyn till datumstyrda priser, vilket innebär att den går att ta ut i efterhand trots att priset justerats. Likvidavräkning vid löneuppdatering Vid uppdatering av lön i huvudbolaget kan likvidavräkning nu utlösas. Används om ett bolag har de fysiska kontona hos banken och klienterna lånar/lånar ut pengar till detta bolag. I klienterna skapas då ett verifikat som går mot ett avräkningskonto. I huvudbolaget skapas motsvarande verifikation mot avräkningskonto och likvidkonto. Funktionen för likvidavräkning är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Hyres- och avgiftsadministration Guider för omflyttning av kontrakt. Nu finns en guide som tar användaren igenom alla steg då ett bostadskontrakt avslutas och då kontrakt för ny hyresgäst ska skapas. Guiden hjälper dig att komma ihåg att ange avflyttande hyresgästs nya adress, momsbelägger eventuella p-platser som ska behållas mm. Funktionen är ett tillägg. Kontakta vår säljavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Sida 13 av 24

14 Automatisk hantering av över- och underskott vid avisering För att slippa hantera småposter i reskontran manuellt finns nu möjlighet att automatiskt lägga dessa på nästa avi utan att påverka reskontran eller bokföringen. I styrparametrarna anger du beloppsgränsen (belopp över denna gräns hanteras via påminnelsefunktionen) samt vilken debiteringskod som ska användas för att hantera över-/underskottet. Debiteringskoden ska vara av debiteringstypen överskott/underskott. Inga konton eller övriga egenskaper ska anges på debiteringskoden. Innan varje kvartalsavisering flyttas under-/överskott via funktionen som finns under Hyres- & avgiftsadministration Beräkningar/Rensningar Flytta under-/överskott Sida 14 av 24

15 Exempel: Eva-Lena har en hyra på 4.224:- i månaden. Nu har hon betalat in 4:- för lite på februari-avin och 4:- för lite på mars-avin. Funktionen lägger 8 extra kronor på april-avin så att Eva-Lena då får en avi med 8 extra kronor att betala, dvs 4.232:-. Reskontran för aprilavin är dock fortfarande 4.224:- Eva-Lena betalar in 4.232:- och matchningen tar hand om att lägga de 8 kr på rätt avi och dröjsmålsränteberäkning träder in som vanligt. Det går bra att först ta en lista för att se vilka flyttningar som är aktuella. Det går också att backa en gjord flyttning. Kontakta gärna vår konsultavdelning eller din kontaktperson på 3L System för en genomgång och hjälp att komma igång med funktionen. Sida 15 av 24

16 Ändra förfallodatum i samband med avisering Det finns möjlighet att ange att ett förfallodatum alltid måste vara ett antal dagar framåt i tiden jämfört med dagens datum. Exempel: Avisering sker den 28 mars. Förfallodatum enligt standard blir då den 31 mars vilket är för tidigt. Med den nya funktionen kan du ange att det t.ex. alltid måste vara 15 dagar mellan dagens datum och förfallodatum. I exemplet ovan hade april-avin fått förfallodatum 12 april, medan maj- och juni-avierna hade behållit sina ursprungliga förfallodatum. Om aviseringen hade skett den 5 mars hade förfallodatumet för april-avin blivit 31 mars. Du ställer själv in hur många dagar du vill ska vara minimum. Inställningen når du genom att klicka på kugghjulet i knapplisten från aviseringsbilden Du kommer då in i programinställningarna som rör denna del. Se till att SYS-fliken är markerad samt leta upp inställningen som är markerad nedan. Ange hur många dagar framåt i tiden som förfallodatum minst måste vara. Vid avisering har ett nytt fält tillkommit som alltid föreslår dagens datum + de inställda dagarna. Inga avier får ett förfallodatum innan detta datum. Detta förslag går att ändra vid aviseringstillfället. Sida 16 av 24

17 Funktionen slår igenom både vid den stora aviseringen samt vid ströavisering. Även ouppdaterade fakturor/avier visas i Se på partsaldo Ett nytt val har tillkommit i Se på partsaldo. Även ouppdaterade fakturor och avier kan visas vilket gör att man får en samlad bild för kunden. De ouppdaterade fakturorna och avierna visas i kursiv stil tillsammans med en upplysning om att de inte är uppdaterade. Det går att ställa in om man vill att denna bock ska vara markerad default. Inställningen når du via kugghjulet i knapplisten från bilden Se på partsaldo Sida 17 av 24

18 Automatisk betalning även vid kreditering av delbetalda avier From version 2012.Q1 finns möjlighet att få en automatisk betalningspost även för avier som krediteras och är delbetalda sedan tidigare. Frågan kommer om du vill skapa betalningsposter och betalningssättet blir även på dessa * Spärr av uppdatering av betalningar på stängd period. Vid försök att uppdatera en betalning på en stängd period avbryts uppdateringen och följande meddelande visas: Aktivera autogiro på ej förfallna avier vid inläsning av godkända medgivanden. Vid inläsning av godkända medgivanden finns möjlighet att uppdatera även skapade, ej förfallna avier. En inställning bestämmer hur ni vill arbeta med detta. Klicka på kugghjulet i knapplisten från programmet Autogiro importer för att nå inställningen. Klicka på fliken med jordgloben för att aktivera inställningen på systemnivå och se därefter till att inställningen är satt till JA Sida 18 av 24

19 Förändringar i BGC Invoice a. På avier (HK, ÖA) skickas nu -adress från kunden med om den finns. På fakturor (F) skickas -adress från kunden om den finns. Sedan tidigare gäller att Er referens eller kontaktperson för leveransadressen måste finnas för att avsnittet gällande kontaktuppgifter ska skickas. b. För avier där kontraktet är märkt med Faktura kan alternativ rubrik till Hyres- /Avgiftsavi skickas med i filen. Klicka på kugghjulet i knapplisten från programmet utskrift bgcinvoice eller utskrift addoro. Ange alternativ rubrik c. Information om "ftg-kontraktstyp-kontrakt-version" skrivs till agreementreference-text för varje avi. Detta för att mottagaren ska kunna definiera poster som unikt hör ihop. Sida 19 av 24

20 Nyheter i utskrift till Addoro a. Mailadressen skickas med vilket möjliggör distribution via . b. För avier där kontraktet är märkt med Faktura kan alternativ rubrik till Hyres- /Avgiftsavi skickas med i filen. Klicka på kugghjulet i knapplisten från programmet. Ange alternativ rubrik c. Information om "ftg-kontraktstyp-kontrakt-version" skrivs till agreementreference-text för varje avi. Detta för att mottagaren ska kunna definiera poster som unikt hör ihop. d. Möjlighet finns att skriva extra information på avier för lokalavtal om hur eventuellt index har beräknats. Om inställningen, som finns under kopplingar till externa system addoro sätts till JA skrivs indextexten, andelen och beloppet som indextillägget beräknas på i en text-tag tillhörande debiteringen. Länk till avin i Addoro från Se på partsaldo Om man använder sig av Addoro för att skriva ut sina avier öppnas avin från Addoros arkiv när man klickar på knappen avi i Se på partsaldo. Får man ingen träff i Addoros arkiv används 3L standardavi som utskrift. Sida 20 av 24

21 Utskrift e-avier B-print Vid utskrift av avier via B-print finns val att skriva ut även e-avier. Layout på kontraktsslag Det finns möjlighet att ange olika layouter för kontraktsutskrifterna. Detta gäller 3L Pro hyreskontrakt. Med denna möjlighet kan kontrakt med samma kompletteringstyp (bostad, lokal, p-plats eller garage) ha olika utseende på kontraktsblanketten som skrivs ut. Sida 21 av 24

22 Kontraktslista Kontraktstider, hänsyn till basvaluta Justeringar i listan med hänsyn till basvaluta. Möjlighet att välja om man vill ha i tkr eller mkr. Dessutom skrivs basvalutan. Exempel EUR istället för SEK: Urval på kravkod i spärr och inkassolistan För att hitta de obetalda poster som har en viss kravkod har ett tillägg gjorts i urvalet för spärr- och inkassolistan Sida 22 av 24

23 Bostadsrättsföreningar Skyddad ID Följande rapporter tillhörande Bostadsrättsföreningsmodulen har anpassats för parter med Skyddad ID. Texten kunduppgift saknas skrivs istället för partens namn och eventuellt personnummer utelämnas. Mäklarbild/Bekr av pantsättning Utskrift av inre reparationsfond Utdrag ur lägenhetsförteckning Röstlängd Underrättelse panthavare Möjlighet finns att skriva ut bankens (leverantörens) adress på rapporten. Nya val i trädet på överlåtelsekontraktet Från överlåtelsekontraktet kan man nu nå mäklarbild, utskrift av inre reparationsfond, individuella kapitaltillskott. När man väljer mäklarbild eller utskrift av inre reparationsfond är värden förifyllda från kontraktet och rapporten startar automatiskt. Sida 23 av 24

24 Kontrolluppgift. Om avtalet finns som ett sålt avtal skrivs kontrolluppgift ut vid detta val. Om avtalet inte finns som sålt avtal meddelas att utskrift inte är möjlig. Not. Uppgiften om kapitaltillskott på kontrolluppgiften är nu kvalitetssäkrad vad gäller delavyttring vid fortsatt ägande. Den programversion som släpptes i december var korrekt. Webbportal Följande rapporter har tillkommit sedan förra versionen Mäklarbild Fakturaunderlag Huvudbok Reskontralistan visar både fakturor och hyres-/överlåtelseavier Hantering av Skyddad ID är införd även i webbportalen. Sida 24 av 24

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2 Nu släpps version 2012.Q2 av 3L Pro och vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. Stora nyheter

Läs mer

Nyheter version 2011.Q3

Nyheter version 2011.Q3 Nyheter version 2011.Q3 Innehållsförteckning Nyheter & ändringar... 3 Allmänt 3 Redovisning 5 Leverantörsreskontra 5 Fakturering & kundreskontra 6 Projektstyrning 7 Tidredovisning 7 Personaladministration

Läs mer

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12 Addoro Sida 1 av 12 Innehåll INSTÄLLNINGAR OCH HANTERING I 3L PRO... 3 FÖLJANDE UTSKRIFTER FRÅN 3L PRO ÄR MÖJLIGA VIA ADDORO:... 4 URVAL TYP AV AVIER:... 4 LOKAL UTSKRIFT VIA ADDORO... 6 INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Den version, 2011.Q4, som släpps nu i december 2011 är väldigt liten. Vi har lyssnat på era önskemål och utvecklar så lite som möjligt i den version som släpps inför årsskiftet.

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Flytt av över /underskott

Flytt av över /underskott Flytt av över /underskott Sida 1 av 14 Innehåll SAMAVISERING... 3 AUTOGIRO... 3 VAD HÄNDER VID BERÄKNING AV DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 PÅMINNELSEHANTERING... 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KOMMA I GÅNG:... 4 ARBETSGÅNG...

Läs mer

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11 BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q2

Nyheter 3LPro 2014.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 3L Pro - 2013.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version 2017.3 möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Autogiro Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.55 Version 1.55 november 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa nytt kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 2013.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Bostadsrättsförvaltning

Bostadsrättsförvaltning Bostadsrättsförvaltning Sid 1 av 52 BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING - REGISTERUPPLÄGG... 3 BOSTADRÄTTSFÖRENING... 3 STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 4 FASTIGHET... 5 BYGGNAD... 6 BYGGNADSDATA PER FÖRETAG... 7 LOKALLÄGENHET/BOSTADSLÄGENHET...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

VISMA Control 5.6 förändringar

VISMA Control 5.6 förändringar VISMA Control 5.6 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.visma.se Malmö, mars 2011 COPYRIGHT 1993-2011, Visma Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 17245 Kolumner för tom-datum i dialogen för att koppla värdenycklar. Nu finns sorterbara kolumner för tom-datum

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Internränta 3L Pro 2014. Internränta. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Internränta 3L Pro 2014. Internränta. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Internränta Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMINSTÄLLNINGAR... 3 Räntesatser för överskottsränta... 4 Räntesatser för underskott... 5 Belopp för överskott... 5 Belopp för

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23 Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet.

Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet. Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet. För att veta mer, ta kontakt med din kontaktperson eller

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Hyres- & avgiftsadministration - fortsättning

Hyres- & avgiftsadministration - fortsättning Hyres- & avgiftsadministration - fortsättning Sida 1 av 58 UTRUSTNING... 4 SAMAVISERING AV KONTRAKT... 4 INLÄSNING AV OCR-FIL... 6 INLÄSNING AV BG MAX-FIL... 7 Bankgiro Inbetalningar - filformat för bankgirot

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.4 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.4) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Följande nyheter och förändringar har införts i TIDOMAT Portal version 1.3.1 efter version 1.3.0.5. Tilläggsmoduler Möjlighet att komplettera med Projekt redovisning.

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

3L System Group 2010-2011 Version 2011.Q2 Sida 1 av 14

3L System Group 2010-2011 Version 2011.Q2 Sida 1 av 14 Innehåll Webbportal 2010 en översikt... 2 Ekonomirapporter... 2 BR-redovisning... 5 Projektrapporter... 7 Tid... 9 Beskrivning av funktioner... 10 Urvalsprinciper... 10 Tabellutformning och funktioner...

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso För att kunna använda tjänsten behövs ett avtal med Lindorff, fakturering, kundreskontra i Hogias ekonomi/affärssystem och tillägget Elektronisk finans. Kommunikation

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer