2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city"

Transkript

1 Samarbetsavtal mellan

2 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling av Svenska kyrkan i Linköping samt Linköpings Missionsförsamling. Det skall förankras i de tre församlingarnas församlingsinstruktion respektive verksamhetsplan samt revideras efter en period av fyra år. Utgångspunkt för Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling utgör Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse med hennes evangelisk-lutherska tradition, territoriella församlingsbegrepp och episkopala struktur. Utgångspunkt för Linköpings Missionsförsamling som är en del av trossamfundet Svenska Missionskyrkan, är de huvudlinjer i kyrkans tro som beskrivs i dokumentet Trons grund och innehåll samt den kyrko- och församlingssyn som anges i Grundsatserna i Svenska Missionskyrkans konstitution. Linköpings domkyrkoförsamlings och Linköpings S:t Lars församlings kyrkoråd har enligt gällande kyrkoordning ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Respektive kyrkoherde har ansvaret för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift. Kyrkoherdarna leder församlingens verksamhet såvitt avser gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Linköpings Missionsförsamlings ansvar utgår från dess uppgift att vara hela livets kyrka och möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer. Församlingsföreståndaren planerar och leder församlingens arbete tillsammans med styrelsen i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Vårt gemensamma uppdrag är att föra ut evangeliet, att hjälpa människor att leva i tro och att vara en diakonal närvaro i Linköpings city. Vår gemensamma människosyn innebär att vi ser varje mänskligt möte som ett heligt möte oberoende av kön, ålder, tro eller etnicitet. Genom Guds mission evangelisation, diakoni och gemenskap uttrycker Linköpings domkyrkoförsamling, Linköpings Missionsförsamling och Linköpings S:t Lars församling Kristi närvaro och medmänsklig närvaro. Till prästernas och pastorernas uppdrag hör att stärka och uppmuntra samt ansvara för mångfald och enhet i församlingarnas liv. 2

3 2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city G runden för ekumeniskt samarbete i Linköpings city är den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan från den 2 december 2006 där Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan efter teologiska överläggningar och samtal om pastorala frågor bl.a. gör följande ekumeniska överenskommelse: Vi erkänner varandra som apostoliska kyrkor, delar av Kristi kyrka i världen, med gemensam bekännelse av den apostoliska tron, gemensam förståelse av sakramenten samt delaktighet i hela Guds folks uppdrag, där allas ansvar är grundläggande. Vi erkänner varandras vignings- respektive ordinerade tjänster som gåvor från Gud med Andens inre kallelse och Kristi uppdrag. Detta innebär ömsesidighet i tjänst samt gemensam tjänst inom ramen för lokalt samarbetsavtal. Utifrån den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan bekräftar Linköpings Domkyrkoförsamling, Linköpings Missionsförsamling och Linköpings S:t Lars församling att de känner igen hos varandra Den heliga Andens verkan genom: o Guds ord o dopet o nattvarden o det allmänna prästadömet o den ordinerade tjänsten/vigningstjänsten, vilka Gud insatt i sin kyrka för att tjäna evangeliet. Detta innebär att de teologiska traditioner som ligger till grund för respektive trossamfund kan befrukta varandra. Alla tre församlingarna delar den ekumeniska rörelsens insikt att vi står på samma grund: Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus (1 Kor 3:11) Alla tre församlingarna hörsammar på allvar Jesu uppmaning till enhet: Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. (Joh 17:21). Uppgifterna i Linköping city är så stora att församlingarna behöver hjälpas åt för att kunna svara mot de behov som finns. Det aktiva samarbetet ger ett mervärde åt de olika insatserna. I möten med andra kyrkor berikas den egna förståelsen av evangeliets rikedom. 3

4 3. Överenskommelse M V ed utgångspunkt från den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan förbinder vi oss: att dela ett gemensamt liv i gudstjänst, uppdrag och tjänst samt att be för och med varandra att i ömsesidighet se medlemmarna i våra kyrkor som delar av Kristi kropp och välkomna dem att ta emot sakrament och pastorala tjänster att som tecken på gemenskapen inbjuda varandra vid församlingens mottagande av kyrkoherde respektive installation av församlingsföreståndare att verka för ökad samhörighet med andra församlingar på orten (inom Linköpings Kristna Råd) att de tre församlingarna samverkar inom gudstjänstliv, ungdomsverksamhet och diakonal verksamhet enligt beskrivning i bilaga 1. i förbinder oss också att ta ansvar för följande mötesplatser: Kyrkoherdarna och församlingsföreståndaren möts regelbundet. Präster, pastorer, diakoner och övriga medarbetare möts minst en gång per år för att: o bygga relationer o samråda kring såväl teologiska som verksamhetsinriktade frågor o planera gemensamma satsningar och fortbildningar Församlingsstyrelse och Kyrkoråd träffas minst vartannat år för överläggningar. Vid dessa tillfällen: o utvärderas och dokumenteras det fortgående samarbetet o prövas och vid behov förnyas samarbetsavtalet Samarbetsråd o För att utveckla gemenskapen tillsätter de tre församlingarna ett samarbetsråd som består av kyrkoherdarna och församlingsföreståndaren samt ytterligare två personer från vardera församlingen. o Samarbetsrådets uppgift är att: fördjupa samtal om den gemensamma uppgiften i Linköping City söka områden där ett närmare samarbete skulle kunna stärka evangeliets närvaro i vittnesbörd och tjänst samtala om relationerna mellan församlingarna behandla praktiska frågor som kan uppstå utifrån församlingarnas olikheter både i spiritualitet och sociokulturella skillnader utarbeta policy och praxis för upplåtelse av kyrkorum vid vigsel och begravning samt andra gudstjänster enligt de råd som ges i anslutning till den ekumeniska överenskommelsen söka vägar för gemensamt gudstjänstliv och annan verksamhet inför varje terminsplanering i församlingarna söka efter och föreslå konkreta program för ökad samverkan samtala om förutsättningarna för samverkan i konfirmation: gemensam information, eventuellt delar av undervisning och andra aktiviteter gemensamt stimulera SMU och SKU till samplanering och fördjupad gemenskap utifrån de förutsättningar och ledarresurser som finns 4

5 I Församlingarna möts o Kristi kyrka är Kristi kropp, och som sådan mer än en organisation. Kyrkan är en organism. o Linköpings Domkyrkoförsamling, Linköpings S:t Lars församling och Linköpings Missionsförsamling utvecklar former för att mötas som levande storheter i samtalsgrupper, i andakter, i mässor osv. Linköpings domkyrkoförsamling och i Linköpings S:t Lars församling och i Linköpings Missionsförsamling, tillämpas dop av barn samt dop av unga och vuxna. Dopet in i Kristus är ett enda och en Guds gåva som tas emot i tro. Med dop avses dop till Kristus i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn. Dop förrättas av vigd präst/ordinerad pastor enligt Svenska kyrkans eller Svenska Missionskyrkans ordning. Barnvälsignelse kan enbart äga rum i Linköpings Missionskyrka och utförs då av pastor. 4. Ömsesidighet i tjänst Se bilaga 2 5. Avtalstid E n första avtalstid är I god tid före denna periods utgång skall erfarenheterna utvärderas. Avtalet är godkänt av Kyrkostyrelsen i Svenska Missionskyrkan och Linköpings Domkapitel. För Linköpings domkyrkoförsamling Anna Lundblad Mårtensson Ordförande i kyrkorådet Peter Lundborg Domprost För Linköpings Missionsförsamling Elsa Hermansson Ordförande i församlingsstyrelsen Bernt Åkerblad Pastor, församlingsföreståndare För Linköpings S:t Lars församling Monica Jonsson Ordförande i kyrkorådet Göran Rehnström Kyrkoherde 5

6 Bilaga 2 Bilaga till samarbetsavtalet mellan Linköpings domkyrkoförsamling, Linköpings S:t Lars församling och Linköpings Missionsförsamling angående samarbetet i city. Ömsesidighet i tjänst - Behörighetsförklaring Följande präster i Linköpings domkyrkoförsamling av Svenska kyrkan: Peter Lundborg, Sverker Linge, Sten Reutermo, Lis Carlander, Lars-Erik Lindström, Kerstin Nyberg, Karin Larsdotter, Peter Andreasson, Björn Frennesson och Elisabeth Nilsen äger rätt att utföra kyrkliga handlingar (dop, nattvard, vigsel, begravning) i Svenska Missionskyrkans ordning i Linköpings Missionskyrka. De äger också rätt att utföra kyrkliga handlingar (dop, nattvard, vigsel, begravning) i Svenska kyrkans ordning i Linköpings Missionskyrka Följande präster i Linköpings S:t Lars församling av Svenska kyrkan: Göran Rehnström, Anders Facks, Pernilla Myrelid och Anna-Carin Gabelic äger rätt att utföra kyrkliga handlingar (dop, nattvard, vigsel, begravning) i Svenska Missionskyrkans ordning i Linköpings Missionskyrka De äger också rätt att utföra kyrkliga handlingar (dop, nattvard, vigsel, begravning) i Svenska kyrkans ordning i Linköpings Missionskyrka Följande pastorer i Linköpings Missionsförsamling, Bernt Åkerblad (ordinerad i Svenska Missionskyrkan 1968) och Fredrik Axelsson (ordinerad i Svenska Missionskyrkan 2008), äger rätt att utföra kyrkliga handlingar (dop, nattvard, vigsel, begravning) i Svenska kyrkans ordning i såväl Linköpings domkyrkoförsamling som i Linköpings S:t Lars församling. De äger också rätt att utföra kyrkliga handlingar (dop, nattvard, vigsel, begravning) i Svenska Missionskyrkans ordning i såväl Linköpings domkyrkoförsamling som i Linköpings S:t Lars församling. 6

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

GRUNDDOKUMENT MED RIKTLINJER FÖR ANDLIG VÅRD INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

GRUNDDOKUMENT MED RIKTLINJER FÖR ANDLIG VÅRD INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN GRUNDDOKUMENT MED RIKTLINJER FÖR ANDLIG VÅRD INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Fastställt av Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården den 8 mars 2004, uppdaterat den 13 februari 2012 1 Innehåll

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Nr 4 /2011, årgång 70

Nr 4 /2011, årgång 70 God be in my head and in my understanding God be in mine eyes and in my looking God be in my mouth and my speaking God be in my heart and in my thinking God be at mine end and at my departing Nr 4 /2011,

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

EURODIACONIA. Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna

EURODIACONIA. Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna EURODIACONIA Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna Översättning av To Be and To Do. Diakonia and the Churches En rapport från Eurodiaconias teologiska arbetsgrupp Att vara och att göra diakoni.

Läs mer

EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten

EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 EFS i Västerbotten Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 Inledning... 3 1. Delrapportens slutsatser...

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Församlingsinstruktion Solna församling

Församlingsinstruktion Solna församling Församlingsinstruktion Solna församling innehåll namnet Solna Historisk snabbexposé Omvärldsanalys: närvärldsbeskrivning: Solna stad Folkmängd och ålder Invånare och förvärvsarbete Internationellt Vänorter

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel Vi ska gifta oss Frågor och svar om katolsk vigsel och din blivande make/maka vill gifta er i Katolska kyrkan skall ni kontakta den katolska församling där kvinnan är bosatt och be att få komma på äktenskapsförberedelse.

Läs mer