Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby"

Transkript

1 Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Genom jordiska medel får människan del i Guds rike. I en ny födelse tas människan ut ur synden och dödens sammanhang och förenas med Jesus Kristus för att med honom och hans folk dela korsets och uppståndelsens liv. Dopet är en engångshandling, vid vilken Gud treenig tar upp människan i sin gemenskap och för henne in i sin kyrka och församling. Dopet sker därför vanligen i församlingens gemensamma gudstjänst. Samtidigt har dopet betydelse för hela livsvägen: varje dag får den som döpts leva i sitt dop och gå genom död till liv, från ofrihet till frihet. Genom dopet har människan fått Guds nåd, en nåd som bär henne hela livet och genom döden. Kyrkans uppdrag är att alla människor ska nås av erbjudandet om dop. Såväl barn och ungdomar och vuxna kan ta emot dopet. Det är församlingens uppgift att ombesörja att dopundervisning sker. Faddrar kan också utses för att tillsammans med de närstående ta ett särskilt ansvar för den döptes fostran till människa och kristen. Dopet kan senare bekräftas i församlingens gemenskap, vid konfirmation och annan gudstjänst där dopet aktualiseras. (Kyrkoordningen 19 kap.) 1. Information om kyrkotillhörighet och inbjudan till dop. A. Barndop 2. Att klargöra att dop och kyrkotillhörighet hör samman. 3. Att informera om församlingens liv och verksamhet vid dopsamtalet, men även genom Församlingsnytt, facebook och hemsida. 4. Att informera om hur dopet går till. Vid barns födelse, så fort registrering i KBOK ägt rum, sänds en folder med inbjudan och information om dopet.

2 B. Vuxnas väg till dop och kyrkotillhörighet. 2. Att informera regelbundet och på olika sätt, i synnerhet genom Församlingsnytt och hemsida om möjligheten till dop och dopundervisning (Katekumenat) Inbjuda till vuxenkatekumenat eller annan dopundervisning utifrån behov och önskemål. C. Dop av konfirmander. 2. Att klargöra att dopet är en förutsättning för konfirmation. Att i anslutning till konfirmandinformation, även informera om möjlighet till dop under konfirmandtiden. D. Information till icke döpta församlingsmedlemmar inför 18-årsdagen. 2. Att klargöra för icke döpta att kyrkogemenskap sammanhänger med ev. dop. Brev sändes till samtliga 17-åringar som ej är döpta inför 18-årsdagen med inbjudan om möjlighet till dop. Information till odöpta ungdomar som deltar i församlingens verksamhet om möjlighet till dop och dopundervisning. E. Erbjudande om samtal till den som är döpt i annan kyrkas ordning och som önskar bli medlem i Svenska kyrkan. 1. Att klargöra att dopet är en gåva och att Svenska kyrkan på ekumenisk grund erkänner det dop som har skett i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Att erbjuda samtal om Svenska kyrkans tro bekännelse och lära utifrån önskemål.

3 F. Möjlighet till dop för den som saknar förälder som är kyrkotillhörig. 2. Att möjliggöra dop av det barn som saknar kyrkotillhöriga föräldrar. Om denna situation uppstår tillse att det finns faddrar som kan ta personligt dopansvar för barnet och för barnets kontakt med Svenska kyrkan. 2. Doppraxis i församlingen. A. Förberedelse till dop. 1. Att informera om innebörden av dop och kyrkomedlemskap. 2. Att informera om hur dop genomförs. Dopet förbereds genom dopsamtal företrädesvis i kyrkan, om dopet skall ske där, av den präst som ska förrätta dopet. Eftersom dopet är en församlingsangelägenhet och för den som ska döpas in i kyrkans gemenskap bör även dopsamtalet i första hand förläggas i kyrkorummet. Utifrån dopordningen samtalar prästen med föräldrarna, gärna även med faddrarna om möjlighet ges, om dopet andligt och praktiskt. Stor vikt ska läggas vid att göra föräldrar, syskon, faddrar och andra delaktiga i dopgudstjänsten. Vid dop av fyraåringar och äldre barn ska stor vikt läggas vid att göra dopbarnen delaktiga i förberedelsen och genomförandet av dopet. Vid dop av konfirmander skall stor hänsyn tas till konfirmandens önskemål om föräldrar ska närvara vid dopsamtalet eller inte. Konfirmanden ska på allt sätt vid samtalet göras delaktig i förberedelsen och genomförandet av dopet. För att dop ska kunna äga rum måste detta godkännas av vårdnadshavare.

4 B. Dopgudstjänsten Att dopgudstjänsten förrättas så att dess betydelse framgår av det liturgiska handlandet. Att möjlighet till dop erbjuds i församlingens huvudgudstjänst varje vecka. Att möjlighet till dop i anslutning till huvudgudstjänst erbjuds en gång varje månad. Denna söndag kan även dop i hem ske utifrån principen om pastoral omsorg. I dessa fall är det alltid kyrkoherde som beslutar. Vid önskemål om dop i hemmet ska i samtalet med föräldrarna särskilt framhållas att dopet innebär att församlingen tar emot barnet i sin gemenskap. Dopet är inte en familjeangelägenhet, utan en församlingsangelägenhet. Detta är även skälet till att dopet främst ska äga rum i kyrkan. Dop på lördagar kan förkomma i samband med vigselgudstjänst eller i anslutning till annan gudstjänst. Församlingen ska vid önskemål om dop vara öppen för samtal när det handlar om tid, plats och dag för att ge så många som möjligt möjligheten att motta dopets gåva utifrån principen om pastoral omsorg. I dessa fall är det alltid kyrkoherde som beslutar. Vid dop av konfirmander ska konfirmandens önskemål om dopets praktiska genomförande och plats vara avgörande. Det innebär att dopet kan äga rum i kyrkan, hemmet, utomhus i sjö eller på någon annan plats. Det innebär också att det kan ske i församlingens mitt, enskilt eller i konfirmandgruppen. Konfirmanden kan även påverka valet av begjutande av vatten eller nedsänkning. Eftersom dopet är en församlingsangelägenhet och för en ny människa in i kyrkans gemenskap upplåter även församlingen lokal till dopsamkväm gratis. Vid varje dopgudstjänst ska eftersträvas, om möjligt, att kyrkvärd/gudstjänstvärd, apostel eller annan medverkar som representant för församlingen.

5 C. Uppföljning av dopet. Att klargöra sambandet mellan dop, kristet liv, kristet gudstjänstfirande och att hjälpa föräldrarna med deras dopansvar. Varje år ska dopfestgudstjänst i kyrkan med dopfest i Senapskornet äga rum två gånger, en gång under våren och en gång under hösten. Till dessa tillfällen ska de nydöpta och deras familjer inbjudas för att hämta sitt dopsmycke samt få information om församlingens barnverksamhet. Här kan även förkomma information om dopet och dopets symboler. Dopuppföljning sker utöver detta genom all församlingsverksamhet, men med stor tydlighet i församlingens öppna barn- och ungdomsverksamhet genom andakter, samtal och gudstjänster, detta gäller även konfirmandverksamheten och församlingens skolarbete. Utdelningen av bibel för barn till samtliga kyrkotillhöriga femåringar är även en del av församlingens dopansvar. Detta utdelande ska tydligt förberedas över tid från samtalet med föräldrarna inför dopet, i enskilda möten och i församlingens öppna barnverksamhet. 3. Planerad utvärdering. Att eftersträva att den goda dopfrekvensen upprätthålls. Att varje år utvärdera doppastoralen och se om förbättringar kan göras utifrån den rådande församlingssituationen. Att varje år analysera dopstatistiken. Upprättad Mats-Ola Nylén Kyrkoherde Antagen av kyrkorådet

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel Vi ska gifta oss Frågor och svar om katolsk vigsel och din blivande make/maka vill gifta er i Katolska kyrkan skall ni kontakta den katolska församling där kvinnan är bosatt och be att få komma på äktenskapsförberedelse.

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Tenniskonfirmationsläger 2015 i Skåne och Danmark

Tenniskonfirmationsläger 2015 i Skåne och Danmark Tenniskonfirmationsläger 2015 i Skåne och Danmark Äntligen ett läger för dig som både vill jobba med en del av livets frågor och utveckla din tävlingstennis! En församling i södra Skåne tillsammans med

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer