Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande"

Transkript

1 Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad vi menar när vi använder termen: Ett sakrament är en helig handling som... blev instiftad av Kristus använder sig av jordiska medel förbundna med Guds ord. sträcker fram och ger syndernas förlåtelse Det är ett sorgligt faktum att många kristna är oense om hur dopet bör utföras, hur mycket vatten som bör användas, och (viktigast av allt) vad dopet verkligen gör för den människa som blir döpt. Bibeln är klar på alla dessa punkter, och vi måste vara försiktiga för att säga varken mer eller mindre än vad Bibeln säger oss. Hur skall dopet utföras? 1. Apg. 8:26-38 är en redogörelse för hur en etiopisk hovman trodde evangeliet och blev döpt av Filippus. I synnerhet från vers 38, hur tillfördes vatten på etiopiern? 2. Mark. 7:4 säger oss någonting om hur ordet döpa användes på Jesu tid. Detta ställe beskriver inte dopets sakrament, men ordet som används här för "tvätta" (grekiska baptizo) är samma ord. En del människor tror att ordet alltid betyder att sänka ner - det vill säga, att doppa ner något helt och hållet under vatten, men detta ställe tycks tala emot detta. Vilket ting som nämns här skulle förmodligen INTE föras ner helt och hållet under vattnet? 3. Samma grekiska ord för "tvätta" - baptizo - används i Luk. 11:38. Vad tror du avses i denna vers - att sänka ner, eller att helt enkelt tillföra vatten? Som du förmodligen redan har lagt märke till nu, använde judarna deras ord döpa i betydelsen tvätta (Hebr. 9:10). Det var en väldigt generell term som inkluderade olika tillämpningar av vatten, såsom att tvätta änderna före och under måltider. Skriften är klar att användningen av vatten är

2 väsentligt, men mängden vatten som används är inte det viktiga. De som insisterar på att dopet inte är giltigt om inte personen förs ner helt och hållet under vatten säger mer än vad Guds Ord gör. Varifrån får dopet sin kraft? 4. Ef. 5:25-26 innehåller en annan referens till dopet. Enligt vers 26, vilken väldigt viktig faktor är alltid förbunden med vattnet i dopet? 5. Läs Apg. 22:16. Vems namn skall de kristna kalla på när de döper? 6. Läs Matt. 28:19, Jesu dopbefallning till sina lärjungar. I vems namn skall vi döpa? Vad gör dopet? 7. Slå upp Tit. 3:5-7. Vad säger denna vers om dopets bad? 8. Hur beskriver aposteln Paulus dopet i Gal. 3:26-27? 9. Läs återigen konversationen som Jesus hade med farisen Nikodemus (Joh. 3:1-21). Jesus tänkte mycket om dopet. Så mycket, att han i vers 5 kallar det att komma in i VAD? 10. Läs 1 Petr. 3: På vilket sätt liknade syndaflodens vatten dopet? 11. Enligt den första delen av vers 21, vad gör dopet för oss? 12. Den andra delen av vers 21 säger att: Dopet tar inte bort VAD? Utan det förser en kristen med VAD?

3 Det enda som kan förse oss med ett gott samvete är tro - tro som förlitar sig på att Jesus Kristus har återlöst oss från alla våra synder. Den Helige Ande verkar tro genom det heliga dopets sakrament. Spädbarnen då? Mark. 16:16 säger: Den som tror och blir döpt skall bli frälst. Vår kyrka döper även de yngsta barnen - nyfödda spädbarn. Många kyrkor säger att detta är fel. Bör vi döpa spädbarn eller inte? Låt oss se vad Bibeln säger. 13. Läs Apg. 2: Detta är en del av vad som hände i Jerusalem på pingstdagen - många människor hörde lärjungarna predika om Jesus. Från vers 38, vad skulle Petrus berätta för folkskaran för att det skulle bli frälsta? Vilka sade Petrus att löftet om frälsning var till för? 14. Slå upp Matt. 28:19 igen. Vilka sade Jesus att de skulle bli döpta? Vilka inkluderas däri? Punkt ett: VI DÖPER SPÄDBARN DÄFÖR ATT ÄVEN DE ÄR EN DEL AV ALLA FOLK. 15. Läs åter Joh. 3:5-6. Vilka säger Jesus att de skulle bli döpta? Vem som än vill träda in i VAD? 16. Läs Psaltaren 51:5. Vid vilken tidpunkt i sitt liv är en människa ansvarig för synden och i behov av förlåtelse? Punkt två: VI DÖPER SPÄDBARN DÄRFÖR ATT ÄVEN DE ÄR SYNDIGA OCH I BEHOV AV FÖRLÅTELSE. Överlag lär protestantiska kyrkor (undantaget den lutherska kyrkan) att dopet inte är något nådemedel - d.v.s., det bara symboliserar tro och förlåtelse. Bibeln säger att dopet är ett nådemedel, att Gud faktiskt skänker oss tro och förlåtelse genom dopet. Utöver detta lär en del protestantiska kyrkor att det är fel att döpa spädbarn eftersom spädbarn inte är tillräckligt gamla för att tro på Jesus. Denna invändning tycks rimlig för vårt mänskliga förnuft. Men vad säger Bibeln? Kan spädbarn tro? 17. Slå upp och läs Luk. 18: Jesu lärjungar försökte mota iväg en grupp mödrar som hade med sig sina barn till Jesus. Men vad sade Jesus till lärjungarna (vers 16)? 18. Hur gamla var barnen?

4 Jesus inte bara uppmuntrade människor att föra barnen till honom. Han sade även: "Guds rike tillhör sådana." 19. Läs Matteusevangeliet 18:1-6. Jesus använde även här ett litet barn som exempel på hur alla skulle tro!. Kan även ett litet barn tro på Jesus? Fyll i Jesu ord från vers 6: "en av dessa små som... " Punkt tre: VI DÖPER SMÅ SPÄDBARN DÄRFÖR ATT ÄVEN DE KAN TRO. Kristna är bundna vid dopet, Gud är det inte Frågan kommer ofta upp: kan någon bli frälst utan dopet? 20. Läs berättelsen om tjuven som dog på korset bredvid Jesus (Luk. 23:39-43). Denna man, en yrkesbrottsling, var utan tvekan en icke-troende innan den dagen. Han hade knappast någon möjlighet att bli döpt. Men vad sade Jesus till honom innan han dog? 21. Läs åter Mark. 16:16. Dopet är ett underbart sakrament som varje kristen önskar för sig själv och sina barn. Men enligt den andra halvan av denna vers, vilka är de ENDA människor som kommer att bli fördömda på domedagen? 22. Slå upp Luk. 7: Johannes döparen predikade de goda nyheterna om Jesus, och döpte många människor i Jordanfloden. Men detta ställe säger att fariseerna inte blev frälsta. Varför? Var det på grund av att de inte hade blivit döpta? I Bibeln binder Herren oss kristna till dopets sakrament. Ingen troende skulle vilja strunta i att ta del av denna fantastiska välsignelse. Å andra sidan är vår Herre inte bunden till dopet. Han kan frälsa även utan det. Vem skall döpa? 23. Återigen, titta på Matt. 28:19, orden med vilka Kristus först befallde dopet. Till vilka gav Jesus detta nådefulla uppdrag? 24. Alla kristna är befallda att predika evangeliet, och även att döpa. Men läs 1 Kor. 14:40. Detta ställe talar om en allmän samling av kristna. Varför torde detta ställe förmå kristna att, under normala omständigheter, be pastorn utföra dopet?

5 För att upprätthålla en god ordning i kyrkan, är det vanligtvis pastorn som döper, på församlingens vägnar. Men i nödfall kan och bör varje kristen döpa. Det är därför som den sista sidan i The Lutheran Hymnal (Concordia, 1941) [en amerikansk luthersk psalmbok, översättarens anmärkning] innehåller en formel för nöddop. I dess enklaste form, kan vilken kristen som helst utföra dopets sakrament genom att helt enkelt tillföra vatten på barnets huvud, kalla på barnet med dess namn, och säga jag döper dig i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Skulle du vara redo om den situationen någon gång infann sig? Många av oss blev döpta som spädbarn, för länge sedan. Men det betyder inte att dopet inte har någon betydelse för oss nu. Tvärtom! Hur kan dopet hjälpa oss i vårt dagliga liv? 25. Läs Jes. 54:10. Vad kommer att hända innan Gud bryter förbundet han slöt med dig vid dopet? 26. Slå upp Gal. 3: Vilket tröst ger detta ställe till en kristen som känner att hans tro är svag? 27. Läs Rom. 6:4. På vilket sätt liknar en döpt troendes liv Kristi återuppståndelse? Seden att utse faddrar till den person som blir döpt tog sin början i den tidiga kyrkan, när det innebar en fara för liv och lem att vara kristen. Det är därför medkristna lovade att se till att den nydöpte blev fostrad i den sanna kristna tron, även om föräldrarna skulle tvingas till döden på grund av sin tro. Vi skall komma ihåg att fadderskap, även om det är en fin sed, inte är något som är befallt i Bibeln. Föräldrar väljer alltid faddrar från dem som delar deras kristna tro - du skulle inte be en t.ex. en baptist han skulle...uppfostra barnet i den sanna lutherska tron. Det skulle inte vara särskilt meningsfullt. När de som inte delar vår tro, reser sig under dopet, gör de detta som vittnen, inte som faddrar. Trogna faddrar kommer att be för barnet, och överlag ge råd och hjälp (särskilt om barnet skulle förlora sina föräldrar), så att barnet påminns om sitt dop och får hjälp i sin genomträngande kristna fostran i kyrkan och skolan. Kompletterande Bibelläsning För ytterligare läsning: apostlarna döpte hela familjer - Apostlagärningarna 16:15, 33, Apostlagärningarna 18:8, 1 Korintierbrevet 1:16. Se också Romarbrevet 6:3-13.

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism

Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism I stort sett detta I stort sett detta föredrag hölls 21.5. 2011 i Norrköping, Sverige. Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism Min uppgift är att föreläsa kring ämnet Lag och

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki Skatter i Torahn Bibelstudium nr 49, A Sabbaten den 10 september 2011 Ki Tetse När du drar ut axeteayki Torahtext: 5 Mos 21:10 25:19 Haftarah: Jes 54:1-10 Apostoliska skrifterna: Apg 13:1 15:41 Detta är

Läs mer

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah Kommentarer och förslag angående lektionsboken

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer