Vad Gud säger om Sig Själv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad Gud säger om Sig Själv"

Transkript

1 Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn likaväl som av en vuxen lärd man. Problemet med många vuxna lärda är att de tror att det är minst lika visa som Gud Själv, om inte visare. Från den första frestelsen i Eden har djävulen försökt att upphäva Guds Ord genom att lova människorna visdom (1 Mos 3: 1-5). Aposteln Paulus observerade en gång, Inte många visa om man ser till köttet är kallade. (1 Kor. 1:26). I den här lektionen ska vi studera vad Gud säger om Sig Själv. För att göra det, måste vi lyssna till vad Han säger oss i Bibeln, i stället för att förlita oss på våra egna tankar och intryck. Mänsklig visdom, hur djup och lärd den en må vara, kan aldrig för oss uppenbara sanningen om den ende sanne Gudens natur. Denna sanning måste vi lära oss från Skriften. Beskrivning av den sanne Guden 1. Läs Joh. 4:24. Gud beskrivs ibland som en gammal man med vitt skägg. Men här, och på många andra ställen i Bibeln beskrivs Gud som en... Vi tenderar att detta ord beskriver något slags spöke eller en fantom och inte en riktig person. Ändå så talar Bibeln överallt om Gud som en person - bara det att Han inte vara av kött och blod innan Kristus blev född av Maria i Betlehem. 2. I 2 Mosebok kapitel 3, kallade Gud Mose till att leda Hans folk ut från slaveriet i Egypten. Men Moses var rädd för att folket inte skulle lyssna till honom, och inte heller till hans Gud. Läs 2 Mos 3: 14. Folket skulle helt säkert fråga honom VILKEN Gud han representerade. Vad skulle Moses säga till dem? Vad Gud gör anspråk på gällande Honom själv är sant. Han är den ende Guden som helt sanningsenligt är eller existerar. Alla andra gudar är påhittade av människors hjärnor och händer. Den Sanne Gudens egenskaper

2 3. Läs Ords. 15:3. Vad säger denna vers oss om den sanne Guden? 4. Gud använder ett annat ord för att beskriva Sig Själv i 3 Mos. 19:2. Vilket ord är det? Detta ord betyder perfekt, rättfärdig och utan synd 5. Läs Psalm 90:2. Vad är Guds ursprung? När blev Han till? 6. Läs 5 Mos 32:4. Skriv ned några av de ord i denna vers som beskriver Gud: 7. Vi kan ofta höra att religion måste ändra sig med tiden. Människor i våra dagar och i vår tid tycks se gud annorlunda än människorna för bara 100 år sedan. Men läs Malaki 3:6. Vad säger Gud om Sig Själv i denna vers i Bibeln? 8. Människorna är notoriskt otillförlitliga. Ibland håller de sig till sina vänner för att i nästa stund överge dem. Men läs 2 Tim 2:13. Vad är en väldigt tröstande egenskap hos Gud? 9. När Gud uppenbarade Sig för Abraham, 1 Mos 17:1, beskrev Han Sig Själv med ett ord som Han ofta använder i Bibeln. Han sa: Jag är Gud, den 10. Slå upp 2 Mos. 34:6-7, berättelsen om hur Gud förklarade Sitt namn till Moses på berget Sinai. Skriv ned några av de egenskaper Gud har och som Han ger i vers 6: 11. Läs Psalm 139:1-4. En annan sak du kan säga om Gud är att Han Då en del människor ser på allt lidande och all smärta i världen, så föreställer de sig Gud som grym och hjärtlös. Men läs Psalm 145:9. Denna vers tillstår definitivt att Gud är Läs 1 Joh. 4:8. Det finns en egenskap som summerar alla ord med vilket Gud beskriver Sig Själv för oss. Det ordet är...

3 Guds antal 14. Människorna som levde på Bibelns tid trodde på många olika gudar. Idag bekänner också många människor en tro på flera gudar. Läs 5 Mos. 6:4. Vilket antal ger Gud Sig Själv i denna vers? ' 15. Läs Matt. 28:19. Det finns bara en Gud, som föregående vers visade oss. Ändå ser man i denna vers att Gud beskriver Sig Själv som tre olika personer, nämligen: 16. Läs 2 Kor. 13:13 igen. Aposteln Paulus uttalade en välsignelse över de kristna i Korint. Med vilka ord namnger han de tre personerna i Gud? 17. Läs Matt 3: Detta är berättelsen om Jesu dop. Men de två andra personerna i Gud var också närvarande. Hur gjorde Gud Fadern Sin närvaro känd? Hur gjorde Gud Den Helige Anden sin närvaro känd? I Bibeln så beskriver Gud klart och tydligt Sig Själv som en Gud i tre personer. Men hur kan tre bli en, och en bli tre? Idén om en tre-i-en -Gud är oförnuftig för människan. Gud är inte logisk för vårt mänskliga förnuft. Över århundraden har kristna försökt göra många bilder för att försöka beskriva Treenigheten. En del har pekat på de tre olika formerna av vatten: ånga, vätska och is. En del pekar på ordet G-U-D, det är tre bokstäver men formar ett ord. Hur man än beskriver det med mänskliga liknelser, så faller de på ett eller annat sätt. Faktum är, att vår begränsade mänskliga

4 hjärna kan inte se hur Gud kan vara en och tre på samma gång, men illustrationerna ovan kan hjälpa oss att med vår hjärna se vad Gud vill att vi ska tro med våra hjärtan. En bekännelse är ett uttalande av vad en människa tror. En av de tre stora bekännelserna i kyrkan är den Athanasianska Trosbekännelsen. I den, finner du uttalanden som dessa: Det finns bara en Gud, men i denna gudomliga essens finns tre distinkta personer: Fadern, Sonen Och den Helige Anden. Fadern är Gud, Sonen är Gud, den Helige Ande är Gud. Ändå finns det inte tre Gudar, utan bara en. Fadern är evig; Sonen är evid den Helige Ande är evig. Ändå finns det inte tre eviga, utan en. Var och en är inte en tredjedelsv Gud, så att de tre tillsammans skapar en hel Gud, utan alla är var och en Gud. [ej exakta citat, översättarens notering] Ett korrekt förhållningssätt till läran om Treenigheten Vi använder ord som treenig och treenighet för att beskriva den sanne Guden. En del blir förvånade då dessa ord inte finns med i Bibeln. Vi har emellertid sett att läran om Treenigheten helt säkert kommer från Bibeln. 18. Läs 2 Mos. 3:1-5, berättelsen om hur Herren talade till Moses från en brinnande buske. Vad var det för märklig befallning som Gud gav Moses i vers 5? Vad var anledningen till denna befallning? På samma sätt skall vi komma ihåg att då vi diskuterar läran om Treenigheten, så står vi på helig mark. Det är passande att vi också visar ödmjukhet inför den Gud som uppenbarar sig för oss i Bibeln. Vi ska inte avvisa Hans Ord bara därför att denna lära - eller någon annan- inte är logisk för det mänskliga förnuftet. Istället så säger Gud åt oss att ta av oss skorna i en andlig mening, för att ödmjukt i tro acceptera det vi inte kan förstå. 19. Läs Rom 11: Hur beskriver aposteln Paulus Herrens domar och vägar? 20. Läs Mark 16:16. Tack gode Gud, så säger inte Herren, Han som förstår allt om Gud skall bli räddad. Vad säger Han?

5 21. Vi kan inte med våra begränsade hjärnor förstå alla Guds mysterier. Herren ber oss helt enkelt att tro. Läs 1 Tess. 5:18. Vad är det mer som Herren säger åt oss att göra i alla tider och på alla platser, under livets alla förhållanden? Det är väl talat då man sagt, att om vi kunde förstå allt som det finns att veta om den sanne Guden, då skulle vi vara Gud. I stället för att ha blivit befordrade att förstå Gud, så är vi helt enkelt kallade till att tro, och det med tacksägelse! I stället för att försöka pussla ihop Guds natur, så skall vi hellre spendera vår tid mycket visare med att studera Hans Ord. 22. Läs Joh. 1:18. Vem är det som är bäst lämpad att förklara oss sanningen om vår Himmelske Fader? 23. Läs Joh. 17:3. Hur kan vi lära känna den sanne Guden och bli räddade? 24. Läs Jak. 1:21. Hur kan vi lära känna den sanne Guden och bli räddade? 25. Läs Matt. 11: Hur kan vi lära känna den sanne Guden och bli räddade?