Bikt och bot Anvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bikt och bot Anvisningar"

Transkript

1 Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar. Det är biktens grund. Det är sant om oss att vi i relation till Gud, till andra, till skapelsen och till oss själva har krympt, skadat, utnyttjat och blundat för det Gud har gett oss som gåvor. Vi är också sårbara som människor och drabbas av skadas av omständigheter och andras handlande. I kyrkans liv har detta kallats för synd. Vi kan både vara skyldiga till synd och utsatta för synd. Biktens nav är inte våra misslyckanden utan glädjen och förundran över att det för Gud inte finns något som inte går att återupprätta. Den människa som söker bikten är en mosaik av viljor, roller, rädslor, sorger, erfarenheter och minnen. Just därför behöver den som tar emot bikten vara lyhörd. Allt som skaver i en människas liv ska inte biktas eftersom inte allt behöver förlåtas. Skuld behöver biktas, men inte skam. Roten till sorgen är ibland att krafterna eller alternativen tog slut. I sådana fall är det inte bikt, utan själavård som är vägen till befrielse och upprättelse. Ibland kan den djupaste sanningen vara att den som kommer och söker bikten snarast själv har blivit drabbad av andras synd. Då behövs vishet att hjälpa den som kommer att se sin situation med nya ögon. Därför skall också bikten föregås av ett eller flera själavårdande samtal, om inte den biktande och den som tar emot bikten är väl förtrogna och medvetna om omständigheterna. Upprättelse och förlåtelse handlar inte om att glömma eller bagatellisera det som blivit fel. Det finns sådant som aldrig kan glömmas och som inte får marginaliseras. I biktens bekännelse får detta istället lyftas fram i ljuset och benämnas, men också belysas av förlåtelsen. I biktens avlösning påminner Gud oss om att även i full medvetenhet om det som varit, så är kärleken till oss större än sorgen och vreden över det som blev fel. I bikten får vi också höra att Gud, trots det som varit, fortfarande har förtroende för oss och vill använda oss i sitt rikes tjänst.

2 I kyrkans historia har bikten ibland varit nära förknippad med boten. Boten är tänkt som en andlig övning som skall ge hjälp att utveckla nya goda vanor. I samtalet runt bikten kan den som biktas få hjälp att själv formulera sådana övningar. Att inför en annan människa fatta beslut kan stärka förutsättningarna till förändringar men sådana beslut får aldrig framställs som en väg till förlåtelse. Gud ger oss förlåtelse utifrån sin kärlek och nåd. Boten hämtar alltid sin kraft och glädje i att Gud redan har förlåtit och hjälper oss till nya vanor. Alla kristna är kallade att bära varandras bördor. Till det hör också att lyssna till bekännelser och påminna varandra om Guds upprättelse och förlåtelse. Den som ordinerats som pastor i Equmeniakyrkan har gett löften om en absolut tystnadsplikt. Svensk lagstiftning ger också pastorer i Equmeniakyrkan en unik tystnadsrätt som innebär att pastorn inte kan tvingas vittna i domsstol. Det betyder att det som sägs i bikten inte under några omständigheter får föras vidare eller att pastorn kan tvingas att göra det. Detta löfte är en viktig grund för att skapa en trygghet som gör att människor vågar sätta ord på det de annars inte skulle våga benämna. Att bikt praktiseras i församlingen skall inte ses som att andra former av själavårdande samtal med andra medarbetargrupper eller församlingsmedlemmar är oviktiga. Biktens och botens karaktär ger dock en särskild anledning att fira gudstjänst. Ordning Denna ordning är fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens krav. Bikten sker på en avskild plats. Det är dock viktigt att mötet mellan den biktande och den som tar emot bikten sker i en miljö som möjliggör insyn utan att privata eller personliga omständigheter kan avläsas. Pastorn kan meddela en kollega eller en församlingsmedlem var och när mötet kommer att äga rum. Detta kan med fördel vara i någon avskild del av kyrksalen eller i för detta syfte avsett samtalsrum. Biktens konstituerande delar är syndabekännelse och avlösningen som uttalas i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Den som tar emot bikten bör för sig själv och för den biktande markera tillfällets karaktär av gudstjänst genom att klä sig i linje med det som är gängse för församlingens vanliga gudstjänst. Detta bör minst inkludera pastorsskjorta.

3 Använd gärna symboler av skilda slag som tydliggör biktens glädje och gåva, exempelvis med ett kors och ett tänt ljus. Samling - Inledning Den som tar emot bikten välkomnar den som vill bikta sig och ser till att platsen de möts på inte kommer att störas av andra. Här kan en påminnelse också ges om att det som sägs i bikten inte kommer att föras vidare till andra. Samling - Bön L: När vi kommer till dig nu Jesus så kommer vi till dig som är full av nåd och sanning. Låt din Ande göra oss så trygga med din nåd att ingen oro hindrar oss från att våga tala sant om oss själva. Du är ljus och i dig finns ingen fördömelse. L: Barmhärtig och nådig är Du, Herre, sen till vrede och rik på kärlek. Därför är den här platsen och den här stunden kärlekens och upprättelsens plats. Så låt ditt gudomliga byte ske, där vi får andas ut vår skuld och vi får andas in din frid. Alternativ 3 Gudstjänstledaren ber en bön som påminner om Guds nåd och trofasthet. Ordet Textläsning L: Vi hör Bibelns ord om Guds nåd och trofasthet: En eller flera texter kan väljas. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. (Ps 145:8) Du är Herren, den Högste, full av medkänsla, sen till vrede och rik på kärlek, människors lidanden väcker din ånger. Du, Herre, har i din mildhet och godhet lovat dem som syndat mot dig att de får omvända sig och bli förlåtna; i din stora barmhärtighet har du bestämt att syndare kan omvända sig och bli räddade. (Man 7) Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas

4 genom honom. (Joh. 3:17) Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. (1 Joh. 3:18 20) Delande Bekännelse Den som har sökt bikt bekänner vad hon eller han bär på. Delande Bön L: Du Jesus är nåd och sanning, och Du är här. Du har sagt att sanningen ska göra oss fria och därför har en bekännelse delats här inför Dig. Hör nu NN:s tysta bön om den förlåtelse som upprättar och som med Din Andes hjälp leder vidare på livets väg. L: Du Jesus är nåd och sanning och du är här. Du har sagt att sanningen kan göra oss fria och därför har jag här inför Dig gett min bekännelse. Förlåt mig med den förlåtelse som upprättar och som med din Andes hjälp leder mig på livets väg. Alternativ 3 Den som sökt bikt kan själv formulera sin bön av bekännelse och om förlåtelse och upprättelse, eller så kan den som tagit emot bikten lyfta fram detta inför Gud. Delande Avlösning :1 L: Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. (Luk. 5:20) :2

5 L: När vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh. 1:9 bearb.) L: Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesus Kristi uppdrag: Du är förlåten i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Alla: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Sändning Välsignelsen L: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger oss sin frid. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. Amen Sändning Sändningsord L: Gå i frid och be för mig, din medvandrare. L: Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 1 Du frågar & Koranen besvarar Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 2 Innehåll 1. Vem är Skaparen?...4 2. Vem är Allah?...5 3. Trodde du a Allah skapade dig

Läs mer