GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN"

Transkript

1 GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1

2 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER FÖR HELANDE OCH ÖVERLÅTELSE / introduktion Ljusets ritual 17 Oljans ritual 18 Förbön med olja 19 METODISTKYRKANS SOCIALA BEKÄNNELSE 20 MEDLEMSKAPET I KYRKAN GENOM DOPETS SAKRAMENT / introduktion Dop av barn 22 Dop av vuxna 25 Konfirmation 28 Välkomnandet av ny medlem 29 BIKT / introduktion Bikt 32 2

3 FÖRNYELSE AV FÖRBUNDET I KRISTUS / introduktion Förnyelsegudstjänst i Wesleyansk tradition 34 Förnyelse av Dopets förbund 37 VIGSELGUDSTJÄNST / introduktion Vigselgudstjänst 40 DÖDEN / introduktion Andakt hos sörjande 44 Tacksägelse 45 Begravningsgudstjänst 46 Gravsättning 49 MUSIKBILAGA

4 Kännetecknet på en god metodistisk gudstjänst sägs vara kombinationen av form och innerlighet. Formens syfte är att skapa ett rum för trygghet och igenkännande där tradition och erfarenhet bekräftas och levandegörs. Innerligheten är livgivande och gör gudstjänsten äkta och angelägen, tilltalande och närvarande i nuet. I vår gudstjänsttradition har vi alltid varit trogna gamla, goda ideal. Vi har våra anglikanska rötter, som i sin tur hämtat sin inspiration i den latinska morgonmässans källsprång. Ibland kan man kanske tycka att våra egna uttryck är alltför högttravande för de små sammanhang vi i själva verket befinner oss i. Men saken är den att formen behövs just för dessa små sammanhang. Där, mer än annars, är det viktigt att poängtera att gudstjänsten vi firar är en del av en mycket större som firas inför Guds ansikte, just nu, runt hela jorden och på oerhört många språk. Vi är en liten nyans i den stora helheten. Gudstjänsten har sin egen pedagogik en pedagogik som på många sätt är oslagbar. Inte minst därför att formen låter sig upprepas söndag efter söndag. Och ska tålas att göra det. Gudstjänstens pedagogik är en resa, en resa från sanning till konsekvens. Inledningen är ett möte Gudstjänsten introduktion med Gud skaparen. Sedan tar oss gudstjänsten genom syndafall, förlåtelse, löften i det gamla förbundet, mötet med Jesus Kristus, den heliga Andens delaktighet för att slutligen sända oss ut i den värld vi är satt att tjäna. Denna resa bjuds vi in till regelbundet. Här får vi lämna det som tynger oss och finna ny kraft för uppgifter som ligger framför. I gudstjänsten ryms både Kyrie och Gloria, nederlag och seger. Gudstjänsten är en gemenskap utan gränser i vare sig tid eller geografin. Gudstjänsten pågår ständigt. Den är min och hela kyrkans resa till livet. En resa där Gud har givit oss mötesplatser. Enligt wesleyansk tradition innehåller huvudgudstjänsten också måltiden. Den blir därmed en Ordets och Bordets gudstjänst. För att skapa kontinuitet och en naturlig rytm i gudstjänsten läggs alla tillkommande ordningar dop, konfirmation, ordinationer etc efter predikomomentet. Syftet är också att lyfta fram Överlåtelsen som en viktig del av gudstjänsten. Viktigt är också att alla finner sin naturliga delaktighet i gudstjänsten, att den är anpassad för alla åldrar och att personliga uttryck ges utrymme. 4

5 Ordets och bordets gudstjänst GUDSTJÄNSTENS STRUKTUR INLEDNING ORDET BORDET SÄNDNING Psalm Ingångsord Bekännelse (Herre, förbarma dig) Förlåtelseord Tackbön Psalm Bibelläsning (Gt, Ep, Evangeliet) Halleluja Predikan Trosbekännelse Psalm Överlåtelse Förbön Psalm Offerinsamling Lovsägelse Nattvardsbön Brödsbrytelse Guds lamm Utdelande Tackbön Välsignelse Lovpsalm Pålysningar Sändningsord Inledning Gudstjänsten kan inledas gärna före utsatt tid med musik och/eller att församlingen sjunger några kortsånger (bibelvisor). Barnens stund kan läggas alldeles i inledningen, efter Gt-läsningen eller efter Halleluja. Mellan textläsningarna finns utrymme för sång, psalm eller kortsånger (bibelvisor). Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen och berättar vad det är för tema för gudstjänsten och informerar om hur måltiden firas. (Klockringning) (Preludium) Ingångsord Gudstjänstledaren säger med följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. * Ingångspsalm Inbjudningsord Idag dukas Herrens bord i vår gudstjänst. Jesus säger om sig själv: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. För oss som hungrar och törstar efter rättfärdigheten öppnas en väg till förlåtelse. Låt oss därför be och bekänna. 5

6 Bön och syndabekännelse Evige Gud, vi längtar efter din nåd. Möt oss med din Ande och sanning och fyll våra hjärtan med glädje och tacksamhet. Jesus, du som blev människa som vi, du som känner våra fel och brister, hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. Vi har ofta syndat mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. Du som gav dig själv för att varje sår skulle läkas, hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. eller Nådens Gud, vi har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder vårt förhållande till dig, våra medmänniskor och oss själva. Läk våra sår och förlåt oss det vi brutit. Vi ber i ditt eget namn. eller Nådens Gud, jag har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder mitt förhållande till dig, mina medmänniskor och mig själv. Läk mina sår och förlåt mig det jag brutit. Jag ber i ditt eget namn. eller Förbarma dig Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Tyst bön Förlåtelse Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn är du förlåten. eller Hör det glada budskapet om förlåtelsen: Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. I Jesu Kristi namn är ni förlåtna. Församlingen svarar: I Jesu Kristi namn är du förlåten. Tackbön Gud, all vishets källa, ditt ord lär oss att kärleken är störst av allt. Vi tackar dig för din förlåtande nåd. Hjälp oss älska dig av hela vårt hjärta och våra medmänniskor som oss själva. I Jesu namn. Psalm/Lovsång eller Ära i höjden/gloria Läsning ur Gamla testamentet och Episteln Solo- eller körsång/psalm eller kortsång *Läsning ur Evangeliet Evangelieläsningen kan inledas med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Evangelieläsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. I anslutning till evangeliet kan en Lovpsalm eller ett Halleluja sjungas. Predikan * Trosbekännelse Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi/Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare. Vi/Jag tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån 6

7 för att döma levande och döda. Vi/Jag tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Den apostoliska trosbekännelsen kan ersätts med den nicænska, någon annan formulering eller att följande psalm har ett bekännande tema. Psalm Förbön Gud, vi ber för din skapelse, vår värld och alla beslutsfattare. Hjälp oss att respektera livet, bekämpa våld, bära varandras bördor och verka för rättvisa och fred. (Särskilt ber vi för...) Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för alla dem som lider. (Särskilt ber vi för...) Var nära med din helande kärlek och gör oss villiga att tjäna våra medmänniskor. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för din kyrka här i... och i hela världen. Låt vår gemenskap präglas av kärlek och nåd. Fyll oss med mod och ödmjukhet. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Gud, hör oss när vi i tystnaden bär fram vår personliga bön (tystnad). I tacksamhet tänker vi på alla heliga. Hjälp oss att här och nu följa deras exempel. Led oss så till den eviga glädjen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber i Jesu namn. Kör- eller Solosång Beredelsepsalm / Offerinsamling Samtidigt som offergåvorna bärs fram kan också bröd och vin bäras till nattvardsbordet och beredas. Nattvardsbön Som Gud nu tagit emot våra gåvor får vi ta emot den eviga nåd som är Guds gåva till oss. Låt oss därför stå upp och med alla heliga i himlen och på jorden lovsjunga: Med hela livet Med universum Med alla änglarna sjunger vi Helig, Helig, Helig Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annat lämpligt Sanctus. (Församlingen sätter sig ner) Livets Gud, skapare av himmel och jord. Det är i dig vi lever, rör oss och är till. Du sände Jesus till oss därför att du i din kärlek ville det. Genom honom, hans liv, död och uppståndelse, öppnar du försoningens väg. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Av åkrarnas skörd och bergens druvor ger du oss försmak av den himmelska festen. Sänd din Ande över oss och detta bröd och vin så att vi, i tro, får möta vår frälsare Jesus Kristus. Mätta oss med din nåd och låt oss växa i den kärlek som befriar. Din är all ära och härlighet från evighet till evighet. I väntan på att se dig ansikte mot ansikte ber vi med alla kristna: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. 7

8 Brödsbrytelse Pastorn bryter ett nattvardsbröd och säger: Brödet vi bryter förenar oss. Församlingen svarar: Kristus är livets bröd. Pastorn lyfter upp bägaren och säger: Vinet vi dricker förenar oss. Församlingen svarar: I Kristus är vi alla ett. Fridshälsning Pastorn säger med följande eller liknande ord: Vi hälsar varandra i den uppståndnes namn: Frid åt er alla. * Guds lamm Psalm 143 eller Se Guds lamm som bär bort hela världens skuld... försonar, befriar och föder i nåd. Utdelande Jesus själv bjuder dig till sitt bord. Vid utdelandet: Jesus gav sitt liv för dig... (vid brödet)... för att du skulle få leva. (vid vinet) eller Kristi kropp... (vid brödet)... som offrades för dig. (vid vinet) Tyst bön Tackbön Vi tackar dig Jesus Kristus för himmelens bröd och försoningens vin som du ger oss för livets skull. Din närhet har vi sett med våra ögon, rört med våra händer och känt med våra läppar. Du har gett dig själv till oss. Nu ger vi oss själva till dig och till andra. Låt den måltid vi delat stärka oss att gå helighetens väg där målet för vår vandring är din himmelska glädje. (Kör- eller solosång) * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen Postludium Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. eller liknande. Efter varje duklag kan pastorn läsa ett bibelord och/eller avsluta med följande: Gå i frid och tjäna Jesus med glädje. Efter sista duklaget (eller efter obrutet duklag) kan pastorn säga: Vi har tagit emot Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. 8

9 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen, berättar vad det är för tema för gudstjänsten och informerar om hur måltiden firas. Ingångsord Gudstjänstledaren säger med följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. (Preludium) Eventuell procession med alla medverkande. Barnen bär fram Nattvardskärlen. Detta kan också ske vid beredelsepsalmen. * Ingångspsalm Inbjudningsord Jesus säger: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Idag har vi dukat vårt altare till måltid och fest. Nu kan vi bekänna våra fel och brister därför att Gud möter oss med kärlek och förlåtelse. Bön och syndabekännelse Gud, vi längtar efter din förlåtelse. Vi har ofta gjort, sagt eller tänkt sådant som var fel mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Hör oss när vi ber: Förlåt oss Gud. Tyst bön Förlåtelse I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn är du förlåten. Tackbön Låt oss tacka: Gode Gud, tack för din kärlek och förlåtelse. Församlingen sjunger: Ära i höjden, fred över jorden, för all din härlighet tackar vi! Ära, Ära, Ära! Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller lämplig psalm. Läsning ur Gamla testamentet och/eller Episteln Solo- eller körsång eller psalm * Läsning ur Evangeliet Läsningen inleds med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Läsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. 9

10 * Gloria Med alla änglar, himmelens röster, med alla heliga sjunger vi: Gloria, Gloria, Gloria! Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annan Lovsång/Halleluja Predikan Psalm eller sjungen trosbekännelse Förbön Förbönen kan förberedas av barnen och sker exempelvis runt ljusbärare där ett ljus tänds vid varje bönemoment. Gode Gud, vi tänder ett ljus och ber för (kyrkan i hela världen). Gud som haver barnen kär se till mig som liten är. Gode Gud, vi tänder ett ljus och ber för (människor som har det svårt). Gud som haver barnen kär se till mig som liten är. (Sedan kan man på liknande sätt be för vårt eget land, för något aktuellt, för speciella böneämnen, för oss själva etc.) Bönen avslutas med Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver Fader vår. (Fridshälsning) Beredelsepsalm / Offerinsamling Samtidigt som offergåvorna bärs fram kan också bröd och vin bäras till altaret/nattvardsbordet och beredas. * Sanctus Som Gud nu tagit emot våra gåvor får vi ta emot den eviga nåd som är Guds gåva till oss. Med hela livet Med universum Med alla änglarna sjunger vi Helig, Helig, Helig Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annat lämpligt Sanctus. Nattvardsbön Livets Gud, skapare av himmel och jord. I din famn får vi alltid vara. Tack för Jesus som kommer från dig och älskar oss alla. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Rör vid detta bröd och vin med din heliga Ande. Hjälp oss ta emot dig här och nu. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Brödbrytelse Brödet vi bryter ger oss gemenskap. Jesus är livets bröd. * Guds lamm Se Guds lamm som bär bort hela världens skuld... försonar, befriar och föder i nåd. 10

11 Utdelande Jesus själv bjuder dig till sitt bord. Vid utdelandet: Jesus gav sitt liv för dig... (vid brödet)... för att du skulle få leva. (vid vinet) eller Kristi kropp. Kristi blod. eller liknande. Tyst bön Tackbön Låt oss tacka: Vi tackar dig Jesus för måltiden och festen. I din famn får vi vila och växa i trygghet och glädje. * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. (Postludium) Recession 11

12 Ordets gudstjänst Inledning Gudstjänsten kan inledas gärna före utsatt tid med musik och/eller att församlingen sjunger några kortsånger (bibelvisor). Barnens stund kan läggas alldeles i inledningen, efter Gt-läsningen eller efter Halleluja. Mellan textläsningarna finns utrymme för sång, psalm eller kortsånger (bibelvisor). Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen och berättar vad det är för tema för gudstjänsten. (Klockringning Preludium) * Ingångspsalm Ingångsord Gudstjänstledaren kan, med församlingen, växelläsa ur en psaltarpsalm eller använda följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. Bön Gudstjänstledaren ber fritt, med någon formulerad bön eller med följande ord: Evige Gud, vi längtar efter din nåd. Möt oss med din Ande och sanning och fyll våra hjärtan med glädje och tacksamhet. Jesus, du som blev människa som vi, du som känner våra fel och brister, möt oss i din nåd. Hör vår bön. Vi har ofta syndat mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Förlåt oss i din nåd. Hör vår bön. Du som gav dig själv för att varje sår skulle läkas, hela oss i din nåd. Hör vår bön. eller Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder, jag ber dig: Rena mig så blir jag ren, hela mig så blir jag hel, drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. eller Dagens bön. (Se Evangelieboken) Psalm som gärna anknyter till dagens tema i gudstjänsten. Läsningar ur Gamla testamentet och ur Epistel. Solo- eller körsång/psalm eller kortsång * Läsning ur Evangeliet Evangelieläsningen kan inledas med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Evangelieläsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. Lovpsalm/Halleluja Predikan * Trosbekännelse Pastorn kan säga: Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår 12

13 kristna tro: Vi/Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare. Vi/Jag tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi/Jag tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Den apostoliska trosbekännelsen kan ersätts med den nicænska, någon annan formulering eller att följande psalm har ett bekännande tema. Psalm/Offerinsamling Överlåtelse Varje gudstjänst bör innehålla en möjlighet till överlåtelse och förnyelse. Naturligt sker det vid den heliga Måltiden. Vid gudstjänst utan måltid bör överlåtelsen tydliggöras på annat sätt. Den kan ske med tid för tyst bön och/eller pastorn/gudstjänstledaren kan formulera en överlåtelsebön där predikans budskap och tema finns med. eller Överlåtelsebön Tack Gud, att du tar emot mig som jag är. Nu överlämnar jag mig helt till dig. Fyll mig med kraft och kärlek, så jag kan leva och växa till tjänst och glädje. Solosång/musik Förbön Gud, vi ber för din skapelse, vår värld och alla beslutsfattare. Hjälp oss att respektera livet, bekämpa våld, bära varandras bördor och verka för rättvisa och fred. (Särskilt ber vi för...) Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för alla dem som lider. (Särskilt ber vi för...) Var nära med din helande kärlek och gör oss villiga att tjäna våra medmänniskor. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för din kyrka här i... och i hela världen. Låt vår gemenskap präglas av kärlek och nåd. Fyll oss med mod och ödmjukhet. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Gud, hör oss när vi i tystnaden bär fram vårt mest personliga (tystnad). I tacksamhet tänker vi på alla heliga. Hjälp oss att här och nu följa deras exempel. Led oss så till den eviga glädjen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Förbönen kan ges en annan formulering där de olika momenten lyfts fram som en naturlig del i gudstjänsten och vårt kristna liv. Förbönen avslutas med Herrens bön. * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen (Postludium) Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. 13

14 Bordets andakt Enkel mässa att fira separat, ej i samband med annan gudstjänst. Välkommen Ingångspsalm Bibelläsning & beredelseord Inbjudningsord Här och nu dukas Herrens bord. Jesus säger om sig själv: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. För oss som hungrar och törstar efter rättfärdigheten öppnas en väg tillförlåtelse. Låt oss därför be och bekänna. Syndabekännelse Nådens Gud, jag har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder mitt förhållande till dig, mina medmänniskor och mig själv. Läk mina sår och förlåt mig det jag brutit. Jag ber i ditt eget namn. Tyst bön Förlåtelsen I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn är du förlåten. (Förbön) * Lovsång Nattvardsbön Livets Gud, skapare av himmel och jord. Det är i dig vi lever, rör oss och är till. Tack för Jesus som kommer från dig och älskar oss alla. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Rör vid detta bröd och vin med din heliga Ande. Låt oss ta emot dig här och nu. Dig vill vi alltid tillhöra. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. * Guds lamm Psalm 143 eller något liknande. Utdelande Jesus gav sitt liv för dig för att du skulle få leva. eller liknande. 14

15 Tyst bön Tackbön Vi tackar dig Gud för himmelens bröd och försoningens vin. Tack för den kärlek vi mött i Jesus Kristus och för din heliga Andes närhet. Ge oss kraft att leva varje dag till din ära. I Jesu namn ber vi. Lovpsalm Välsignelse Herre, välsigna oss och beskydda oss. Herre, låt ditt ansikte lysa mot oss och visa oss nåd. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. 15

16 RITUALER FÖR HELANDE OCH ÖVERLÅTELSE introduktion Att vidröra andra sinnen än hörselns. I dagens samhälle matas vi med information ord och uttryck. Ofta kan också kyrkan och gudstjänsten upplevas som om man helt anammat detta flöde av ord. Det är lätt att ta till sig budskapet intellektuellt, men kanske svårare att låta det sjunka ner i hjärta och känsla. Troligen är det just därför behoven av riter och rituella handlingar blivit så uppenbara. I några enkla ordningar får vi låta symbolhandlingar med ljus, olja och vatten stå i läkandets tjänst. För alla ordtrötta människor kan de dessutom öppna vägen till en innerligare överlåtelse till Gud. Symbolerna hjälper oss att nå dit ord inte förmår bära oss. 16

17 Ljusets ritual Läsning Pastorn läser: Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. (Ps 36:10) Sång Betraktelse över ljuset Bön Jesus Kristus, du som är det sanna ljuset, kom in i mitt liv. Du som kommer för att rädda oss från mörkret, kom in i mitt mörker. Du som är världens ljus, kom in i min värld. Ljusets ritual Ett ljus placeras centralt. Pastorn kan visa vägen genom att, som första person, forma sina händer runt ljuset och sedan föra dem över sin hjässa samtidigt som hon/han ber Låt min tanke präglas av ditt ljus. Händerna hämtar nytt ljus och läggs över ögonen med bönen Låt min ögon.... Avslutningsvis läggs ljusets händer över hjärtat med den tredje bönen. De som deltar i ljusets ritual inbjuds att göra detsamma. Denna vandring kan ske i tystnad eller under det att någon enkel Bibelvisa sjungs. Låt min tanke präglas av ditt ljus. Låt mina ögon fyllas av ditt ljus. Låt mitt hjärta värmas av ditt ljus. Tackbön Gud, vår skapare, tack för det ljus som ger oss liv. Jesus, vår försonare, tack för ditt liv som besegrar döden. Heliga Ande, tack för den helighet du tänder i oss. Sång Sändningsord Jesus säger: Ni är världens ljus. Låt ert ljus lysa. (Matt 5:14a) 17

18 Oljans ritual Läsning Pastorn läser: Jesus säger: Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Luk. 4:18-19) Sång Betraktelse Överlåtelsebön Livets Gud, genom din Son, öppnar du din famn för oss. Du låter oss vara och vila i dig. Vi söker din närhet, din läkedom, din tröst Du möter oss med kärlek, helande och frid. Ditt liv, din ande söker vi. Du fyller vår bägare till bredden. Oljans ritual Alla kommer fram och böjer knä/står vid altaret. Pastorn tecknar ett kors på varje panna och säger: Gud lovar: Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn. Du är min. (Jes 43:1) Tackbön Gud, vår skapare, tack för den beröring som ger oss liv. Jesus, vår försonare, tack för din helande kärlek. Heliga Ande, tack för den kraft du smörjer oss med. Sång Sändningsord Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er, säger Jesus. Gå i hans frid. (Joh 15:16a) 18

19 Förbön med olja Denna ritual kan användas i gemensam gudstjänst eller vid enskild andakt. Om pastorn assisters av andra kan de delta i handpåläggning eller tackbön. Inledning Jesus säger: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Psalm Bön Kärlekens Gud, som kan göra allting helt, du sände din Son för att hela en söndrad skapelse. Kom till oss med din helande kraft. Välsigna oss till kropp, själ och ande, genom Jesus Kristus. Textläsning GT: Någon av följande: Jes 35:1-10, Jes 40:1-11, Jes 53:4-12, Jes 54:7-10 eller Hes 47:1-12. Ps 23, 27, 30, 46, 91, 103 eller 121 Epistel: Någon av följande: Apg 3:1-16; 28:7-10 eller Jak 5:13-16 Evangelietext: Någon av följande: Matt 5:1-12, Matt 6:25-34, Mark 9:14-29, Joh 9:1-41 eller Joh 14:12-27 Psalm Bön med handpåläggning Pastorn tecknar ett kors i pannan med olja. Tillsammans med medhjälpare lägger hon/han sin hand på NN:s huvud och ber med följande eller liknande ord: NN, jag smörjer dig I Faderns, + Sonens och den heliga Andens namn. Vi ber att Gud helar dig från allt som smärtar, till kropp, själ eller ande. Genom Jesus Kristus. Tackbön Pastorn (och medhjälpare) ber med egna eller följande ord: Vi tackar dig Gud, för att du älskat oss redan från tidens början och ser oss när vi prövas. Din nåd varar för evigt. Vi tackar dig Gud, för att du kom till oss i Jesus Kristus, för att rädda oss från vår synd. Din nåd varar för evigt. Vi tackar dig Gud, för att du sänt oss din heliga Ande för att leda och bära oss i din sanning. Din nåd varar för evigt. Vår Fader Vår Fader, du som är i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Psalm 19

20 METODISTKYRKANS SOCIALA BEKÄNNELSE Vi tror att Gud har skapat världen. Vi tror att Jesus Kristus har återlöst den. Vi tror att den helige Ande lär oss att se vad Gud har gett oss. Vi ångrar att vi många gånger vanhelgat hans gåvor och gjort dem till avgudar. Vi tror att den fysiska världen är Guds händers verk. Vi vill arbeta för att den bevaras, utvecklas och används med vördnad och ansvar av oss människor. Vi tar med glädje emot de välsignelser Gud ger oss själva och andra genom samhället, äktenskapet, sexualiteten och familjen. Vi vill försvara alla mäns, kvinnors, barns, ungas, gamlas och handikappades rättigheter. Vi vill arbeta för bättre livskvalitet. Vi motsätter oss all diskriminering av de som tillhör en annan ras, folkgrupp eller religion än vi själva. Vi slår vakt om deras rättigheter och värdighet. Vi tror på människors rätt och plikt att arbeta för eget och andras bästa och på deras rätt till en säker arbetsmiljö. Vi tror på människors rätt att äga och på deras plikt att förvalta sin egendom som ett lån från Gud. Vi tror på kollektiva förhandlingar och konsumtion under ansvar. Vi tror att ekonomisk och social nöd kan och skall avskaffas. Vi vill kämpa för fred i världen, för frihet åt alla folk och för lag och rätt i umgänget mellan nationerna. Vi tror att Guds Ord segrar nu bland oss människor och i våra förhållanden och att det en gång skall segra för alltid. Vi tar med glädje emot vårt uppdrag att göra evangeliets liv synligt i världen. (Metodistkyrkans församlingar anmodas att hålla dessa sociala principer tillgängliga och ständigt framhäva dem för sina medlemmar, samt att Vår sociala bekännelse regelbundet används i söndagsgudstjänsterna) 20

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 FÖRSLAG KYRKOHANDBOK FÖR SVENSKA KYRKAN DEL Svenska kyrkans utredningar 2012:2

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969)

Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Dopet frågor och svar

Dopet frågor och svar Dopet Frågor och svar Dopet frågor och svar Är du vuxen och önskar bli döpt eller vill du låta ditt barn döpas? Om svaret är ja, dyker det ofta upp många nya frågor. Detta häfte ger enkla svar på några

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 Jesus, min Herre och Gud! Det var du som

Läs mer

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Ur djupen ropar vi Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Per Harling Lennart Henriksson Lennart Renöfält Catharina Segerbank Karin Wiborn Ur djupen ropar vi Ur djupen

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer