GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN"

Transkript

1 GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1

2 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER FÖR HELANDE OCH ÖVERLÅTELSE / introduktion Ljusets ritual 17 Oljans ritual 18 Förbön med olja 19 METODISTKYRKANS SOCIALA BEKÄNNELSE 20 MEDLEMSKAPET I KYRKAN GENOM DOPETS SAKRAMENT / introduktion Dop av barn 22 Dop av vuxna 25 Konfirmation 28 Välkomnandet av ny medlem 29 BIKT / introduktion Bikt 32 2

3 FÖRNYELSE AV FÖRBUNDET I KRISTUS / introduktion Förnyelsegudstjänst i Wesleyansk tradition 34 Förnyelse av Dopets förbund 37 VIGSELGUDSTJÄNST / introduktion Vigselgudstjänst 40 DÖDEN / introduktion Andakt hos sörjande 44 Tacksägelse 45 Begravningsgudstjänst 46 Gravsättning 49 MUSIKBILAGA

4 Kännetecknet på en god metodistisk gudstjänst sägs vara kombinationen av form och innerlighet. Formens syfte är att skapa ett rum för trygghet och igenkännande där tradition och erfarenhet bekräftas och levandegörs. Innerligheten är livgivande och gör gudstjänsten äkta och angelägen, tilltalande och närvarande i nuet. I vår gudstjänsttradition har vi alltid varit trogna gamla, goda ideal. Vi har våra anglikanska rötter, som i sin tur hämtat sin inspiration i den latinska morgonmässans källsprång. Ibland kan man kanske tycka att våra egna uttryck är alltför högttravande för de små sammanhang vi i själva verket befinner oss i. Men saken är den att formen behövs just för dessa små sammanhang. Där, mer än annars, är det viktigt att poängtera att gudstjänsten vi firar är en del av en mycket större som firas inför Guds ansikte, just nu, runt hela jorden och på oerhört många språk. Vi är en liten nyans i den stora helheten. Gudstjänsten har sin egen pedagogik en pedagogik som på många sätt är oslagbar. Inte minst därför att formen låter sig upprepas söndag efter söndag. Och ska tålas att göra det. Gudstjänstens pedagogik är en resa, en resa från sanning till konsekvens. Inledningen är ett möte Gudstjänsten introduktion med Gud skaparen. Sedan tar oss gudstjänsten genom syndafall, förlåtelse, löften i det gamla förbundet, mötet med Jesus Kristus, den heliga Andens delaktighet för att slutligen sända oss ut i den värld vi är satt att tjäna. Denna resa bjuds vi in till regelbundet. Här får vi lämna det som tynger oss och finna ny kraft för uppgifter som ligger framför. I gudstjänsten ryms både Kyrie och Gloria, nederlag och seger. Gudstjänsten är en gemenskap utan gränser i vare sig tid eller geografin. Gudstjänsten pågår ständigt. Den är min och hela kyrkans resa till livet. En resa där Gud har givit oss mötesplatser. Enligt wesleyansk tradition innehåller huvudgudstjänsten också måltiden. Den blir därmed en Ordets och Bordets gudstjänst. För att skapa kontinuitet och en naturlig rytm i gudstjänsten läggs alla tillkommande ordningar dop, konfirmation, ordinationer etc efter predikomomentet. Syftet är också att lyfta fram Överlåtelsen som en viktig del av gudstjänsten. Viktigt är också att alla finner sin naturliga delaktighet i gudstjänsten, att den är anpassad för alla åldrar och att personliga uttryck ges utrymme. 4

5 Ordets och bordets gudstjänst GUDSTJÄNSTENS STRUKTUR INLEDNING ORDET BORDET SÄNDNING Psalm Ingångsord Bekännelse (Herre, förbarma dig) Förlåtelseord Tackbön Psalm Bibelläsning (Gt, Ep, Evangeliet) Halleluja Predikan Trosbekännelse Psalm Överlåtelse Förbön Psalm Offerinsamling Lovsägelse Nattvardsbön Brödsbrytelse Guds lamm Utdelande Tackbön Välsignelse Lovpsalm Pålysningar Sändningsord Inledning Gudstjänsten kan inledas gärna före utsatt tid med musik och/eller att församlingen sjunger några kortsånger (bibelvisor). Barnens stund kan läggas alldeles i inledningen, efter Gt-läsningen eller efter Halleluja. Mellan textläsningarna finns utrymme för sång, psalm eller kortsånger (bibelvisor). Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen och berättar vad det är för tema för gudstjänsten och informerar om hur måltiden firas. (Klockringning) (Preludium) Ingångsord Gudstjänstledaren säger med följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. * Ingångspsalm Inbjudningsord Idag dukas Herrens bord i vår gudstjänst. Jesus säger om sig själv: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. För oss som hungrar och törstar efter rättfärdigheten öppnas en väg till förlåtelse. Låt oss därför be och bekänna. 5

6 Bön och syndabekännelse Evige Gud, vi längtar efter din nåd. Möt oss med din Ande och sanning och fyll våra hjärtan med glädje och tacksamhet. Jesus, du som blev människa som vi, du som känner våra fel och brister, hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. Vi har ofta syndat mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. Du som gav dig själv för att varje sår skulle läkas, hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. eller Nådens Gud, vi har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder vårt förhållande till dig, våra medmänniskor och oss själva. Läk våra sår och förlåt oss det vi brutit. Vi ber i ditt eget namn. eller Nådens Gud, jag har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder mitt förhållande till dig, mina medmänniskor och mig själv. Läk mina sår och förlåt mig det jag brutit. Jag ber i ditt eget namn. eller Förbarma dig Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Tyst bön Förlåtelse Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn är du förlåten. eller Hör det glada budskapet om förlåtelsen: Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. I Jesu Kristi namn är ni förlåtna. Församlingen svarar: I Jesu Kristi namn är du förlåten. Tackbön Gud, all vishets källa, ditt ord lär oss att kärleken är störst av allt. Vi tackar dig för din förlåtande nåd. Hjälp oss älska dig av hela vårt hjärta och våra medmänniskor som oss själva. I Jesu namn. Psalm/Lovsång eller Ära i höjden/gloria Läsning ur Gamla testamentet och Episteln Solo- eller körsång/psalm eller kortsång *Läsning ur Evangeliet Evangelieläsningen kan inledas med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Evangelieläsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. I anslutning till evangeliet kan en Lovpsalm eller ett Halleluja sjungas. Predikan * Trosbekännelse Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi/Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare. Vi/Jag tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån 6

7 för att döma levande och döda. Vi/Jag tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Den apostoliska trosbekännelsen kan ersätts med den nicænska, någon annan formulering eller att följande psalm har ett bekännande tema. Psalm Förbön Gud, vi ber för din skapelse, vår värld och alla beslutsfattare. Hjälp oss att respektera livet, bekämpa våld, bära varandras bördor och verka för rättvisa och fred. (Särskilt ber vi för...) Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för alla dem som lider. (Särskilt ber vi för...) Var nära med din helande kärlek och gör oss villiga att tjäna våra medmänniskor. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för din kyrka här i... och i hela världen. Låt vår gemenskap präglas av kärlek och nåd. Fyll oss med mod och ödmjukhet. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Gud, hör oss när vi i tystnaden bär fram vår personliga bön (tystnad). I tacksamhet tänker vi på alla heliga. Hjälp oss att här och nu följa deras exempel. Led oss så till den eviga glädjen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber i Jesu namn. Kör- eller Solosång Beredelsepsalm / Offerinsamling Samtidigt som offergåvorna bärs fram kan också bröd och vin bäras till nattvardsbordet och beredas. Nattvardsbön Som Gud nu tagit emot våra gåvor får vi ta emot den eviga nåd som är Guds gåva till oss. Låt oss därför stå upp och med alla heliga i himlen och på jorden lovsjunga: Med hela livet Med universum Med alla änglarna sjunger vi Helig, Helig, Helig Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annat lämpligt Sanctus. (Församlingen sätter sig ner) Livets Gud, skapare av himmel och jord. Det är i dig vi lever, rör oss och är till. Du sände Jesus till oss därför att du i din kärlek ville det. Genom honom, hans liv, död och uppståndelse, öppnar du försoningens väg. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Av åkrarnas skörd och bergens druvor ger du oss försmak av den himmelska festen. Sänd din Ande över oss och detta bröd och vin så att vi, i tro, får möta vår frälsare Jesus Kristus. Mätta oss med din nåd och låt oss växa i den kärlek som befriar. Din är all ära och härlighet från evighet till evighet. I väntan på att se dig ansikte mot ansikte ber vi med alla kristna: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. 7

8 Brödsbrytelse Pastorn bryter ett nattvardsbröd och säger: Brödet vi bryter förenar oss. Församlingen svarar: Kristus är livets bröd. Pastorn lyfter upp bägaren och säger: Vinet vi dricker förenar oss. Församlingen svarar: I Kristus är vi alla ett. Fridshälsning Pastorn säger med följande eller liknande ord: Vi hälsar varandra i den uppståndnes namn: Frid åt er alla. * Guds lamm Psalm 143 eller Se Guds lamm som bär bort hela världens skuld... försonar, befriar och föder i nåd. Utdelande Jesus själv bjuder dig till sitt bord. Vid utdelandet: Jesus gav sitt liv för dig... (vid brödet)... för att du skulle få leva. (vid vinet) eller Kristi kropp... (vid brödet)... som offrades för dig. (vid vinet) Tyst bön Tackbön Vi tackar dig Jesus Kristus för himmelens bröd och försoningens vin som du ger oss för livets skull. Din närhet har vi sett med våra ögon, rört med våra händer och känt med våra läppar. Du har gett dig själv till oss. Nu ger vi oss själva till dig och till andra. Låt den måltid vi delat stärka oss att gå helighetens väg där målet för vår vandring är din himmelska glädje. (Kör- eller solosång) * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen Postludium Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. eller liknande. Efter varje duklag kan pastorn läsa ett bibelord och/eller avsluta med följande: Gå i frid och tjäna Jesus med glädje. Efter sista duklaget (eller efter obrutet duklag) kan pastorn säga: Vi har tagit emot Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. 8

9 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen, berättar vad det är för tema för gudstjänsten och informerar om hur måltiden firas. Ingångsord Gudstjänstledaren säger med följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. (Preludium) Eventuell procession med alla medverkande. Barnen bär fram Nattvardskärlen. Detta kan också ske vid beredelsepsalmen. * Ingångspsalm Inbjudningsord Jesus säger: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Idag har vi dukat vårt altare till måltid och fest. Nu kan vi bekänna våra fel och brister därför att Gud möter oss med kärlek och förlåtelse. Bön och syndabekännelse Gud, vi längtar efter din förlåtelse. Vi har ofta gjort, sagt eller tänkt sådant som var fel mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Hör oss när vi ber: Förlåt oss Gud. Tyst bön Förlåtelse I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn är du förlåten. Tackbön Låt oss tacka: Gode Gud, tack för din kärlek och förlåtelse. Församlingen sjunger: Ära i höjden, fred över jorden, för all din härlighet tackar vi! Ära, Ära, Ära! Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller lämplig psalm. Läsning ur Gamla testamentet och/eller Episteln Solo- eller körsång eller psalm * Läsning ur Evangeliet Läsningen inleds med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Läsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. 9

10 * Gloria Med alla änglar, himmelens röster, med alla heliga sjunger vi: Gloria, Gloria, Gloria! Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annan Lovsång/Halleluja Predikan Psalm eller sjungen trosbekännelse Förbön Förbönen kan förberedas av barnen och sker exempelvis runt ljusbärare där ett ljus tänds vid varje bönemoment. Gode Gud, vi tänder ett ljus och ber för (kyrkan i hela världen). Gud som haver barnen kär se till mig som liten är. Gode Gud, vi tänder ett ljus och ber för (människor som har det svårt). Gud som haver barnen kär se till mig som liten är. (Sedan kan man på liknande sätt be för vårt eget land, för något aktuellt, för speciella böneämnen, för oss själva etc.) Bönen avslutas med Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver Fader vår. (Fridshälsning) Beredelsepsalm / Offerinsamling Samtidigt som offergåvorna bärs fram kan också bröd och vin bäras till altaret/nattvardsbordet och beredas. * Sanctus Som Gud nu tagit emot våra gåvor får vi ta emot den eviga nåd som är Guds gåva till oss. Med hela livet Med universum Med alla änglarna sjunger vi Helig, Helig, Helig Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annat lämpligt Sanctus. Nattvardsbön Livets Gud, skapare av himmel och jord. I din famn får vi alltid vara. Tack för Jesus som kommer från dig och älskar oss alla. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Rör vid detta bröd och vin med din heliga Ande. Hjälp oss ta emot dig här och nu. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Brödbrytelse Brödet vi bryter ger oss gemenskap. Jesus är livets bröd. * Guds lamm Se Guds lamm som bär bort hela världens skuld... försonar, befriar och föder i nåd. 10

11 Utdelande Jesus själv bjuder dig till sitt bord. Vid utdelandet: Jesus gav sitt liv för dig... (vid brödet)... för att du skulle få leva. (vid vinet) eller Kristi kropp. Kristi blod. eller liknande. Tyst bön Tackbön Låt oss tacka: Vi tackar dig Jesus för måltiden och festen. I din famn får vi vila och växa i trygghet och glädje. * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. (Postludium) Recession 11

12 Ordets gudstjänst Inledning Gudstjänsten kan inledas gärna före utsatt tid med musik och/eller att församlingen sjunger några kortsånger (bibelvisor). Barnens stund kan läggas alldeles i inledningen, efter Gt-läsningen eller efter Halleluja. Mellan textläsningarna finns utrymme för sång, psalm eller kortsånger (bibelvisor). Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen och berättar vad det är för tema för gudstjänsten. (Klockringning Preludium) * Ingångspsalm Ingångsord Gudstjänstledaren kan, med församlingen, växelläsa ur en psaltarpsalm eller använda följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. Bön Gudstjänstledaren ber fritt, med någon formulerad bön eller med följande ord: Evige Gud, vi längtar efter din nåd. Möt oss med din Ande och sanning och fyll våra hjärtan med glädje och tacksamhet. Jesus, du som blev människa som vi, du som känner våra fel och brister, möt oss i din nåd. Hör vår bön. Vi har ofta syndat mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Förlåt oss i din nåd. Hör vår bön. Du som gav dig själv för att varje sår skulle läkas, hela oss i din nåd. Hör vår bön. eller Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder, jag ber dig: Rena mig så blir jag ren, hela mig så blir jag hel, drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. eller Dagens bön. (Se Evangelieboken) Psalm som gärna anknyter till dagens tema i gudstjänsten. Läsningar ur Gamla testamentet och ur Epistel. Solo- eller körsång/psalm eller kortsång * Läsning ur Evangeliet Evangelieläsningen kan inledas med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Evangelieläsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. Lovpsalm/Halleluja Predikan * Trosbekännelse Pastorn kan säga: Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår 12

13 kristna tro: Vi/Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare. Vi/Jag tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi/Jag tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Den apostoliska trosbekännelsen kan ersätts med den nicænska, någon annan formulering eller att följande psalm har ett bekännande tema. Psalm/Offerinsamling Överlåtelse Varje gudstjänst bör innehålla en möjlighet till överlåtelse och förnyelse. Naturligt sker det vid den heliga Måltiden. Vid gudstjänst utan måltid bör överlåtelsen tydliggöras på annat sätt. Den kan ske med tid för tyst bön och/eller pastorn/gudstjänstledaren kan formulera en överlåtelsebön där predikans budskap och tema finns med. eller Överlåtelsebön Tack Gud, att du tar emot mig som jag är. Nu överlämnar jag mig helt till dig. Fyll mig med kraft och kärlek, så jag kan leva och växa till tjänst och glädje. Solosång/musik Förbön Gud, vi ber för din skapelse, vår värld och alla beslutsfattare. Hjälp oss att respektera livet, bekämpa våld, bära varandras bördor och verka för rättvisa och fred. (Särskilt ber vi för...) Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för alla dem som lider. (Särskilt ber vi för...) Var nära med din helande kärlek och gör oss villiga att tjäna våra medmänniskor. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för din kyrka här i... och i hela världen. Låt vår gemenskap präglas av kärlek och nåd. Fyll oss med mod och ödmjukhet. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Gud, hör oss när vi i tystnaden bär fram vårt mest personliga (tystnad). I tacksamhet tänker vi på alla heliga. Hjälp oss att här och nu följa deras exempel. Led oss så till den eviga glädjen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Förbönen kan ges en annan formulering där de olika momenten lyfts fram som en naturlig del i gudstjänsten och vårt kristna liv. Förbönen avslutas med Herrens bön. * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen (Postludium) Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. 13

14 Bordets andakt Enkel mässa att fira separat, ej i samband med annan gudstjänst. Välkommen Ingångspsalm Bibelläsning & beredelseord Inbjudningsord Här och nu dukas Herrens bord. Jesus säger om sig själv: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. För oss som hungrar och törstar efter rättfärdigheten öppnas en väg tillförlåtelse. Låt oss därför be och bekänna. Syndabekännelse Nådens Gud, jag har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder mitt förhållande till dig, mina medmänniskor och mig själv. Läk mina sår och förlåt mig det jag brutit. Jag ber i ditt eget namn. Tyst bön Förlåtelsen I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn är du förlåten. (Förbön) * Lovsång Nattvardsbön Livets Gud, skapare av himmel och jord. Det är i dig vi lever, rör oss och är till. Tack för Jesus som kommer från dig och älskar oss alla. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Rör vid detta bröd och vin med din heliga Ande. Låt oss ta emot dig här och nu. Dig vill vi alltid tillhöra. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. * Guds lamm Psalm 143 eller något liknande. Utdelande Jesus gav sitt liv för dig för att du skulle få leva. eller liknande. 14

15 Tyst bön Tackbön Vi tackar dig Gud för himmelens bröd och försoningens vin. Tack för den kärlek vi mött i Jesus Kristus och för din heliga Andes närhet. Ge oss kraft att leva varje dag till din ära. I Jesu namn ber vi. Lovpsalm Välsignelse Herre, välsigna oss och beskydda oss. Herre, låt ditt ansikte lysa mot oss och visa oss nåd. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. 15

16 RITUALER FÖR HELANDE OCH ÖVERLÅTELSE introduktion Att vidröra andra sinnen än hörselns. I dagens samhälle matas vi med information ord och uttryck. Ofta kan också kyrkan och gudstjänsten upplevas som om man helt anammat detta flöde av ord. Det är lätt att ta till sig budskapet intellektuellt, men kanske svårare att låta det sjunka ner i hjärta och känsla. Troligen är det just därför behoven av riter och rituella handlingar blivit så uppenbara. I några enkla ordningar får vi låta symbolhandlingar med ljus, olja och vatten stå i läkandets tjänst. För alla ordtrötta människor kan de dessutom öppna vägen till en innerligare överlåtelse till Gud. Symbolerna hjälper oss att nå dit ord inte förmår bära oss. 16

17 Ljusets ritual Läsning Pastorn läser: Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. (Ps 36:10) Sång Betraktelse över ljuset Bön Jesus Kristus, du som är det sanna ljuset, kom in i mitt liv. Du som kommer för att rädda oss från mörkret, kom in i mitt mörker. Du som är världens ljus, kom in i min värld. Ljusets ritual Ett ljus placeras centralt. Pastorn kan visa vägen genom att, som första person, forma sina händer runt ljuset och sedan föra dem över sin hjässa samtidigt som hon/han ber Låt min tanke präglas av ditt ljus. Händerna hämtar nytt ljus och läggs över ögonen med bönen Låt min ögon.... Avslutningsvis läggs ljusets händer över hjärtat med den tredje bönen. De som deltar i ljusets ritual inbjuds att göra detsamma. Denna vandring kan ske i tystnad eller under det att någon enkel Bibelvisa sjungs. Låt min tanke präglas av ditt ljus. Låt mina ögon fyllas av ditt ljus. Låt mitt hjärta värmas av ditt ljus. Tackbön Gud, vår skapare, tack för det ljus som ger oss liv. Jesus, vår försonare, tack för ditt liv som besegrar döden. Heliga Ande, tack för den helighet du tänder i oss. Sång Sändningsord Jesus säger: Ni är världens ljus. Låt ert ljus lysa. (Matt 5:14a) 17

18 Oljans ritual Läsning Pastorn läser: Jesus säger: Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Luk. 4:18-19) Sång Betraktelse Överlåtelsebön Livets Gud, genom din Son, öppnar du din famn för oss. Du låter oss vara och vila i dig. Vi söker din närhet, din läkedom, din tröst Du möter oss med kärlek, helande och frid. Ditt liv, din ande söker vi. Du fyller vår bägare till bredden. Oljans ritual Alla kommer fram och böjer knä/står vid altaret. Pastorn tecknar ett kors på varje panna och säger: Gud lovar: Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn. Du är min. (Jes 43:1) Tackbön Gud, vår skapare, tack för den beröring som ger oss liv. Jesus, vår försonare, tack för din helande kärlek. Heliga Ande, tack för den kraft du smörjer oss med. Sång Sändningsord Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er, säger Jesus. Gå i hans frid. (Joh 15:16a) 18

19 Förbön med olja Denna ritual kan användas i gemensam gudstjänst eller vid enskild andakt. Om pastorn assisters av andra kan de delta i handpåläggning eller tackbön. Inledning Jesus säger: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Psalm Bön Kärlekens Gud, som kan göra allting helt, du sände din Son för att hela en söndrad skapelse. Kom till oss med din helande kraft. Välsigna oss till kropp, själ och ande, genom Jesus Kristus. Textläsning GT: Någon av följande: Jes 35:1-10, Jes 40:1-11, Jes 53:4-12, Jes 54:7-10 eller Hes 47:1-12. Ps 23, 27, 30, 46, 91, 103 eller 121 Epistel: Någon av följande: Apg 3:1-16; 28:7-10 eller Jak 5:13-16 Evangelietext: Någon av följande: Matt 5:1-12, Matt 6:25-34, Mark 9:14-29, Joh 9:1-41 eller Joh 14:12-27 Psalm Bön med handpåläggning Pastorn tecknar ett kors i pannan med olja. Tillsammans med medhjälpare lägger hon/han sin hand på NN:s huvud och ber med följande eller liknande ord: NN, jag smörjer dig I Faderns, + Sonens och den heliga Andens namn. Vi ber att Gud helar dig från allt som smärtar, till kropp, själ eller ande. Genom Jesus Kristus. Tackbön Pastorn (och medhjälpare) ber med egna eller följande ord: Vi tackar dig Gud, för att du älskat oss redan från tidens början och ser oss när vi prövas. Din nåd varar för evigt. Vi tackar dig Gud, för att du kom till oss i Jesus Kristus, för att rädda oss från vår synd. Din nåd varar för evigt. Vi tackar dig Gud, för att du sänt oss din heliga Ande för att leda och bära oss i din sanning. Din nåd varar för evigt. Vår Fader Vår Fader, du som är i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Psalm 19

20 METODISTKYRKANS SOCIALA BEKÄNNELSE Vi tror att Gud har skapat världen. Vi tror att Jesus Kristus har återlöst den. Vi tror att den helige Ande lär oss att se vad Gud har gett oss. Vi ångrar att vi många gånger vanhelgat hans gåvor och gjort dem till avgudar. Vi tror att den fysiska världen är Guds händers verk. Vi vill arbeta för att den bevaras, utvecklas och används med vördnad och ansvar av oss människor. Vi tar med glädje emot de välsignelser Gud ger oss själva och andra genom samhället, äktenskapet, sexualiteten och familjen. Vi vill försvara alla mäns, kvinnors, barns, ungas, gamlas och handikappades rättigheter. Vi vill arbeta för bättre livskvalitet. Vi motsätter oss all diskriminering av de som tillhör en annan ras, folkgrupp eller religion än vi själva. Vi slår vakt om deras rättigheter och värdighet. Vi tror på människors rätt och plikt att arbeta för eget och andras bästa och på deras rätt till en säker arbetsmiljö. Vi tror på människors rätt att äga och på deras plikt att förvalta sin egendom som ett lån från Gud. Vi tror på kollektiva förhandlingar och konsumtion under ansvar. Vi tror att ekonomisk och social nöd kan och skall avskaffas. Vi vill kämpa för fred i världen, för frihet åt alla folk och för lag och rätt i umgänget mellan nationerna. Vi tror att Guds Ord segrar nu bland oss människor och i våra förhållanden och att det en gång skall segra för alltid. Vi tar med glädje emot vårt uppdrag att göra evangeliets liv synligt i världen. (Metodistkyrkans församlingar anmodas att hålla dessa sociala principer tillgängliga och ständigt framhäva dem för sina medlemmar, samt att Vår sociala bekännelse regelbundet används i söndagsgudstjänsterna) 20

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Begravningsmässa Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt. Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven. Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

I KASUALHANDLINGAR 7

I KASUALHANDLINGAR 7 I KASUALHANDLINGAR 7 8 1. Dop 9 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15). Om endast barnets far är medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan, kan

Läs mer

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING Del 2 Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING 263 10 Prästvigning PRÄSTVIGNING 265 Prästvigning förrättas av stiftets biskop, vanligen i domkyrkan. Om biskopsämbetet är ledigt eller

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

som e-bok innehåll förord

som e-bok innehåll förord som e-bok innehåll förord GUDSTJÄNSTBOKEN GUDSTJÄNSTBOKEN Handbok för församlingarna i Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet Bokförlaget Libris Örebro

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 FÖRSLAG KYRKOHANDBOK FÖR SVENSKA KYRKAN DEL Svenska kyrkans utredningar 2012:2

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Bönen Sankt Pauli kyrka 10 maj 2015 högmässa med konfirmation

Bönen Sankt Pauli kyrka 10 maj 2015 högmässa med konfirmation Bönsöndagen Bönen Sankt Pauli kyrka 10 maj 2015 högmässa med konfirmation Psalmer: 2, 697:6, 238, 248, 528, 702:1 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1434 Det är söndagsskola för de yngre under

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer