GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN"

Transkript

1 GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1

2 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER FÖR HELANDE OCH ÖVERLÅTELSE / introduktion Ljusets ritual 17 Oljans ritual 18 Förbön med olja 19 METODISTKYRKANS SOCIALA BEKÄNNELSE 20 MEDLEMSKAPET I KYRKAN GENOM DOPETS SAKRAMENT / introduktion Dop av barn 22 Dop av vuxna 25 Konfirmation 28 Välkomnandet av ny medlem 29 BIKT / introduktion Bikt 32 2

3 FÖRNYELSE AV FÖRBUNDET I KRISTUS / introduktion Förnyelsegudstjänst i Wesleyansk tradition 34 Förnyelse av Dopets förbund 37 VIGSELGUDSTJÄNST / introduktion Vigselgudstjänst 40 DÖDEN / introduktion Andakt hos sörjande 44 Tacksägelse 45 Begravningsgudstjänst 46 Gravsättning 49 MUSIKBILAGA

4 Kännetecknet på en god metodistisk gudstjänst sägs vara kombinationen av form och innerlighet. Formens syfte är att skapa ett rum för trygghet och igenkännande där tradition och erfarenhet bekräftas och levandegörs. Innerligheten är livgivande och gör gudstjänsten äkta och angelägen, tilltalande och närvarande i nuet. I vår gudstjänsttradition har vi alltid varit trogna gamla, goda ideal. Vi har våra anglikanska rötter, som i sin tur hämtat sin inspiration i den latinska morgonmässans källsprång. Ibland kan man kanske tycka att våra egna uttryck är alltför högttravande för de små sammanhang vi i själva verket befinner oss i. Men saken är den att formen behövs just för dessa små sammanhang. Där, mer än annars, är det viktigt att poängtera att gudstjänsten vi firar är en del av en mycket större som firas inför Guds ansikte, just nu, runt hela jorden och på oerhört många språk. Vi är en liten nyans i den stora helheten. Gudstjänsten har sin egen pedagogik en pedagogik som på många sätt är oslagbar. Inte minst därför att formen låter sig upprepas söndag efter söndag. Och ska tålas att göra det. Gudstjänstens pedagogik är en resa, en resa från sanning till konsekvens. Inledningen är ett möte Gudstjänsten introduktion med Gud skaparen. Sedan tar oss gudstjänsten genom syndafall, förlåtelse, löften i det gamla förbundet, mötet med Jesus Kristus, den heliga Andens delaktighet för att slutligen sända oss ut i den värld vi är satt att tjäna. Denna resa bjuds vi in till regelbundet. Här får vi lämna det som tynger oss och finna ny kraft för uppgifter som ligger framför. I gudstjänsten ryms både Kyrie och Gloria, nederlag och seger. Gudstjänsten är en gemenskap utan gränser i vare sig tid eller geografin. Gudstjänsten pågår ständigt. Den är min och hela kyrkans resa till livet. En resa där Gud har givit oss mötesplatser. Enligt wesleyansk tradition innehåller huvudgudstjänsten också måltiden. Den blir därmed en Ordets och Bordets gudstjänst. För att skapa kontinuitet och en naturlig rytm i gudstjänsten läggs alla tillkommande ordningar dop, konfirmation, ordinationer etc efter predikomomentet. Syftet är också att lyfta fram Överlåtelsen som en viktig del av gudstjänsten. Viktigt är också att alla finner sin naturliga delaktighet i gudstjänsten, att den är anpassad för alla åldrar och att personliga uttryck ges utrymme. 4

5 Ordets och bordets gudstjänst GUDSTJÄNSTENS STRUKTUR INLEDNING ORDET BORDET SÄNDNING Psalm Ingångsord Bekännelse (Herre, förbarma dig) Förlåtelseord Tackbön Psalm Bibelläsning (Gt, Ep, Evangeliet) Halleluja Predikan Trosbekännelse Psalm Överlåtelse Förbön Psalm Offerinsamling Lovsägelse Nattvardsbön Brödsbrytelse Guds lamm Utdelande Tackbön Välsignelse Lovpsalm Pålysningar Sändningsord Inledning Gudstjänsten kan inledas gärna före utsatt tid med musik och/eller att församlingen sjunger några kortsånger (bibelvisor). Barnens stund kan läggas alldeles i inledningen, efter Gt-läsningen eller efter Halleluja. Mellan textläsningarna finns utrymme för sång, psalm eller kortsånger (bibelvisor). Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen och berättar vad det är för tema för gudstjänsten och informerar om hur måltiden firas. (Klockringning) (Preludium) Ingångsord Gudstjänstledaren säger med följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. * Ingångspsalm Inbjudningsord Idag dukas Herrens bord i vår gudstjänst. Jesus säger om sig själv: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. För oss som hungrar och törstar efter rättfärdigheten öppnas en väg till förlåtelse. Låt oss därför be och bekänna. 5

6 Bön och syndabekännelse Evige Gud, vi längtar efter din nåd. Möt oss med din Ande och sanning och fyll våra hjärtan med glädje och tacksamhet. Jesus, du som blev människa som vi, du som känner våra fel och brister, hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. Vi har ofta syndat mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. Du som gav dig själv för att varje sår skulle läkas, hör oss när vi ber: Förbarma dig över oss. eller Nådens Gud, vi har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder vårt förhållande till dig, våra medmänniskor och oss själva. Läk våra sår och förlåt oss det vi brutit. Vi ber i ditt eget namn. eller Nådens Gud, jag har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder mitt förhållande till dig, mina medmänniskor och mig själv. Läk mina sår och förlåt mig det jag brutit. Jag ber i ditt eget namn. eller Förbarma dig Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Tyst bön Förlåtelse Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn är du förlåten. eller Hör det glada budskapet om förlåtelsen: Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. I Jesu Kristi namn är ni förlåtna. Församlingen svarar: I Jesu Kristi namn är du förlåten. Tackbön Gud, all vishets källa, ditt ord lär oss att kärleken är störst av allt. Vi tackar dig för din förlåtande nåd. Hjälp oss älska dig av hela vårt hjärta och våra medmänniskor som oss själva. I Jesu namn. Psalm/Lovsång eller Ära i höjden/gloria Läsning ur Gamla testamentet och Episteln Solo- eller körsång/psalm eller kortsång *Läsning ur Evangeliet Evangelieläsningen kan inledas med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Evangelieläsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. I anslutning till evangeliet kan en Lovpsalm eller ett Halleluja sjungas. Predikan * Trosbekännelse Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi/Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare. Vi/Jag tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån 6

7 för att döma levande och döda. Vi/Jag tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Den apostoliska trosbekännelsen kan ersätts med den nicænska, någon annan formulering eller att följande psalm har ett bekännande tema. Psalm Förbön Gud, vi ber för din skapelse, vår värld och alla beslutsfattare. Hjälp oss att respektera livet, bekämpa våld, bära varandras bördor och verka för rättvisa och fred. (Särskilt ber vi för...) Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för alla dem som lider. (Särskilt ber vi för...) Var nära med din helande kärlek och gör oss villiga att tjäna våra medmänniskor. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för din kyrka här i... och i hela världen. Låt vår gemenskap präglas av kärlek och nåd. Fyll oss med mod och ödmjukhet. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Gud, hör oss när vi i tystnaden bär fram vår personliga bön (tystnad). I tacksamhet tänker vi på alla heliga. Hjälp oss att här och nu följa deras exempel. Led oss så till den eviga glädjen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber i Jesu namn. Kör- eller Solosång Beredelsepsalm / Offerinsamling Samtidigt som offergåvorna bärs fram kan också bröd och vin bäras till nattvardsbordet och beredas. Nattvardsbön Som Gud nu tagit emot våra gåvor får vi ta emot den eviga nåd som är Guds gåva till oss. Låt oss därför stå upp och med alla heliga i himlen och på jorden lovsjunga: Med hela livet Med universum Med alla änglarna sjunger vi Helig, Helig, Helig Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annat lämpligt Sanctus. (Församlingen sätter sig ner) Livets Gud, skapare av himmel och jord. Det är i dig vi lever, rör oss och är till. Du sände Jesus till oss därför att du i din kärlek ville det. Genom honom, hans liv, död och uppståndelse, öppnar du försoningens väg. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Av åkrarnas skörd och bergens druvor ger du oss försmak av den himmelska festen. Sänd din Ande över oss och detta bröd och vin så att vi, i tro, får möta vår frälsare Jesus Kristus. Mätta oss med din nåd och låt oss växa i den kärlek som befriar. Din är all ära och härlighet från evighet till evighet. I väntan på att se dig ansikte mot ansikte ber vi med alla kristna: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. 7

8 Brödsbrytelse Pastorn bryter ett nattvardsbröd och säger: Brödet vi bryter förenar oss. Församlingen svarar: Kristus är livets bröd. Pastorn lyfter upp bägaren och säger: Vinet vi dricker förenar oss. Församlingen svarar: I Kristus är vi alla ett. Fridshälsning Pastorn säger med följande eller liknande ord: Vi hälsar varandra i den uppståndnes namn: Frid åt er alla. * Guds lamm Psalm 143 eller Se Guds lamm som bär bort hela världens skuld... försonar, befriar och föder i nåd. Utdelande Jesus själv bjuder dig till sitt bord. Vid utdelandet: Jesus gav sitt liv för dig... (vid brödet)... för att du skulle få leva. (vid vinet) eller Kristi kropp... (vid brödet)... som offrades för dig. (vid vinet) Tyst bön Tackbön Vi tackar dig Jesus Kristus för himmelens bröd och försoningens vin som du ger oss för livets skull. Din närhet har vi sett med våra ögon, rört med våra händer och känt med våra läppar. Du har gett dig själv till oss. Nu ger vi oss själva till dig och till andra. Låt den måltid vi delat stärka oss att gå helighetens väg där målet för vår vandring är din himmelska glädje. (Kör- eller solosång) * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen Postludium Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. eller liknande. Efter varje duklag kan pastorn läsa ett bibelord och/eller avsluta med följande: Gå i frid och tjäna Jesus med glädje. Efter sista duklaget (eller efter obrutet duklag) kan pastorn säga: Vi har tagit emot Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. 8

9 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen, berättar vad det är för tema för gudstjänsten och informerar om hur måltiden firas. Ingångsord Gudstjänstledaren säger med följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. (Preludium) Eventuell procession med alla medverkande. Barnen bär fram Nattvardskärlen. Detta kan också ske vid beredelsepsalmen. * Ingångspsalm Inbjudningsord Jesus säger: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Idag har vi dukat vårt altare till måltid och fest. Nu kan vi bekänna våra fel och brister därför att Gud möter oss med kärlek och förlåtelse. Bön och syndabekännelse Gud, vi längtar efter din förlåtelse. Vi har ofta gjort, sagt eller tänkt sådant som var fel mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Hör oss när vi ber: Förlåt oss Gud. Tyst bön Förlåtelse I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn är du förlåten. Tackbön Låt oss tacka: Gode Gud, tack för din kärlek och förlåtelse. Församlingen sjunger: Ära i höjden, fred över jorden, för all din härlighet tackar vi! Ära, Ära, Ära! Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller lämplig psalm. Läsning ur Gamla testamentet och/eller Episteln Solo- eller körsång eller psalm * Läsning ur Evangeliet Läsningen inleds med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Läsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. 9

10 * Gloria Med alla änglar, himmelens röster, med alla heliga sjunger vi: Gloria, Gloria, Gloria! Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annan Lovsång/Halleluja Predikan Psalm eller sjungen trosbekännelse Förbön Förbönen kan förberedas av barnen och sker exempelvis runt ljusbärare där ett ljus tänds vid varje bönemoment. Gode Gud, vi tänder ett ljus och ber för (kyrkan i hela världen). Gud som haver barnen kär se till mig som liten är. Gode Gud, vi tänder ett ljus och ber för (människor som har det svårt). Gud som haver barnen kär se till mig som liten är. (Sedan kan man på liknande sätt be för vårt eget land, för något aktuellt, för speciella böneämnen, för oss själva etc.) Bönen avslutas med Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver Fader vår. (Fridshälsning) Beredelsepsalm / Offerinsamling Samtidigt som offergåvorna bärs fram kan också bröd och vin bäras till altaret/nattvardsbordet och beredas. * Sanctus Som Gud nu tagit emot våra gåvor får vi ta emot den eviga nåd som är Guds gåva till oss. Med hela livet Med universum Med alla änglarna sjunger vi Helig, Helig, Helig Gud, du vår skapare, Gud, vår försonare, Gud, du vår heliga Ande. eller annat lämpligt Sanctus. Nattvardsbön Livets Gud, skapare av himmel och jord. I din famn får vi alltid vara. Tack för Jesus som kommer från dig och älskar oss alla. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Rör vid detta bröd och vin med din heliga Ande. Hjälp oss ta emot dig här och nu. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Brödbrytelse Brödet vi bryter ger oss gemenskap. Jesus är livets bröd. * Guds lamm Se Guds lamm som bär bort hela världens skuld... försonar, befriar och föder i nåd. 10

11 Utdelande Jesus själv bjuder dig till sitt bord. Vid utdelandet: Jesus gav sitt liv för dig... (vid brödet)... för att du skulle få leva. (vid vinet) eller Kristi kropp. Kristi blod. eller liknande. Tyst bön Tackbön Låt oss tacka: Vi tackar dig Jesus för måltiden och festen. I din famn får vi vila och växa i trygghet och glädje. * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. (Postludium) Recession 11

12 Ordets gudstjänst Inledning Gudstjänsten kan inledas gärna före utsatt tid med musik och/eller att församlingen sjunger några kortsånger (bibelvisor). Barnens stund kan läggas alldeles i inledningen, efter Gt-läsningen eller efter Halleluja. Mellan textläsningarna finns utrymme för sång, psalm eller kortsånger (bibelvisor). Välkommen Gudstjänstledaren hälsar välkommen och berättar vad det är för tema för gudstjänsten. (Klockringning Preludium) * Ingångspsalm Ingångsord Gudstjänstledaren kan, med församlingen, växelläsa ur en psaltarpsalm eller använda följande eller liknande ord: Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden är med oss alla. Bön Gudstjänstledaren ber fritt, med någon formulerad bön eller med följande ord: Evige Gud, vi längtar efter din nåd. Möt oss med din Ande och sanning och fyll våra hjärtan med glädje och tacksamhet. Jesus, du som blev människa som vi, du som känner våra fel och brister, möt oss i din nåd. Hör vår bön. Vi har ofta syndat mot dig, din skapelse, våra medmänniskor och oss själva. Förlåt oss i din nåd. Hör vår bön. Du som gav dig själv för att varje sår skulle läkas, hela oss i din nåd. Hör vår bön. eller Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder, jag ber dig: Rena mig så blir jag ren, hela mig så blir jag hel, drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. eller Dagens bön. (Se Evangelieboken) Psalm som gärna anknyter till dagens tema i gudstjänsten. Läsningar ur Gamla testamentet och ur Epistel. Solo- eller körsång/psalm eller kortsång * Läsning ur Evangeliet Evangelieläsningen kan inledas med orden: Vi står upp och lyssnar till evangeliet om Jesus: Evangelieläsningen avslutas med orden: Detta är dagens evangelium. Lovpsalm/Halleluja Predikan * Trosbekännelse Pastorn kan säga: Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår 12

13 kristna tro: Vi/Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare. Vi/Jag tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi/Jag tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Den apostoliska trosbekännelsen kan ersätts med den nicænska, någon annan formulering eller att följande psalm har ett bekännande tema. Psalm/Offerinsamling Överlåtelse Varje gudstjänst bör innehålla en möjlighet till överlåtelse och förnyelse. Naturligt sker det vid den heliga Måltiden. Vid gudstjänst utan måltid bör överlåtelsen tydliggöras på annat sätt. Den kan ske med tid för tyst bön och/eller pastorn/gudstjänstledaren kan formulera en överlåtelsebön där predikans budskap och tema finns med. eller Överlåtelsebön Tack Gud, att du tar emot mig som jag är. Nu överlämnar jag mig helt till dig. Fyll mig med kraft och kärlek, så jag kan leva och växa till tjänst och glädje. Solosång/musik Förbön Gud, vi ber för din skapelse, vår värld och alla beslutsfattare. Hjälp oss att respektera livet, bekämpa våld, bära varandras bördor och verka för rättvisa och fred. (Särskilt ber vi för...) Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för alla dem som lider. (Särskilt ber vi för...) Var nära med din helande kärlek och gör oss villiga att tjäna våra medmänniskor. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ber för din kyrka här i... och i hela världen. Låt vår gemenskap präglas av kärlek och nåd. Fyll oss med mod och ödmjukhet. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Gud, hör oss när vi i tystnaden bär fram vårt mest personliga (tystnad). I tacksamhet tänker vi på alla heliga. Hjälp oss att här och nu följa deras exempel. Led oss så till den eviga glädjen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Förbönen kan ges en annan formulering där de olika momenten lyfts fram som en naturlig del i gudstjänsten och vårt kristna liv. Förbönen avslutas med Herrens bön. * Lovpsalm * Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. * Trefalt Amen (Postludium) Pålysningar Sändningsord Gå i frid och tjäna Kristus med glädje. 13

14 Bordets andakt Enkel mässa att fira separat, ej i samband med annan gudstjänst. Välkommen Ingångspsalm Bibelläsning & beredelseord Inbjudningsord Här och nu dukas Herrens bord. Jesus säger om sig själv: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. För oss som hungrar och törstar efter rättfärdigheten öppnas en väg tillförlåtelse. Låt oss därför be och bekänna. Syndabekännelse Nådens Gud, jag har ofta sagt, gjort eller tänkt sådant som sårat och gjort sönder mitt förhållande till dig, mina medmänniskor och mig själv. Läk mina sår och förlåt mig det jag brutit. Jag ber i ditt eget namn. Tyst bön Förlåtelsen I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn är du förlåten. (Förbön) * Lovsång Nattvardsbön Livets Gud, skapare av himmel och jord. Det är i dig vi lever, rör oss och är till. Tack för Jesus som kommer från dig och älskar oss alla. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt det, gav det till sina lärjungar och sa: Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade dig och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer åter i härlighet. Rör vid detta bröd och vin med din heliga Ande. Låt oss ta emot dig här och nu. Dig vill vi alltid tillhöra. Tillsammans med alla kristna ber vi: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. * Guds lamm Psalm 143 eller något liknande. Utdelande Jesus gav sitt liv för dig för att du skulle få leva. eller liknande. 14

15 Tyst bön Tackbön Vi tackar dig Gud för himmelens bröd och försoningens vin. Tack för den kärlek vi mött i Jesus Kristus och för din heliga Andes närhet. Ge oss kraft att leva varje dag till din ära. I Jesu namn ber vi. Lovpsalm Välsignelse Herre, välsigna oss och beskydda oss. Herre, låt ditt ansikte lysa mot oss och visa oss nåd. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. 15

16 RITUALER FÖR HELANDE OCH ÖVERLÅTELSE introduktion Att vidröra andra sinnen än hörselns. I dagens samhälle matas vi med information ord och uttryck. Ofta kan också kyrkan och gudstjänsten upplevas som om man helt anammat detta flöde av ord. Det är lätt att ta till sig budskapet intellektuellt, men kanske svårare att låta det sjunka ner i hjärta och känsla. Troligen är det just därför behoven av riter och rituella handlingar blivit så uppenbara. I några enkla ordningar får vi låta symbolhandlingar med ljus, olja och vatten stå i läkandets tjänst. För alla ordtrötta människor kan de dessutom öppna vägen till en innerligare överlåtelse till Gud. Symbolerna hjälper oss att nå dit ord inte förmår bära oss. 16

17 Ljusets ritual Läsning Pastorn läser: Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. (Ps 36:10) Sång Betraktelse över ljuset Bön Jesus Kristus, du som är det sanna ljuset, kom in i mitt liv. Du som kommer för att rädda oss från mörkret, kom in i mitt mörker. Du som är världens ljus, kom in i min värld. Ljusets ritual Ett ljus placeras centralt. Pastorn kan visa vägen genom att, som första person, forma sina händer runt ljuset och sedan föra dem över sin hjässa samtidigt som hon/han ber Låt min tanke präglas av ditt ljus. Händerna hämtar nytt ljus och läggs över ögonen med bönen Låt min ögon.... Avslutningsvis läggs ljusets händer över hjärtat med den tredje bönen. De som deltar i ljusets ritual inbjuds att göra detsamma. Denna vandring kan ske i tystnad eller under det att någon enkel Bibelvisa sjungs. Låt min tanke präglas av ditt ljus. Låt mina ögon fyllas av ditt ljus. Låt mitt hjärta värmas av ditt ljus. Tackbön Gud, vår skapare, tack för det ljus som ger oss liv. Jesus, vår försonare, tack för ditt liv som besegrar döden. Heliga Ande, tack för den helighet du tänder i oss. Sång Sändningsord Jesus säger: Ni är världens ljus. Låt ert ljus lysa. (Matt 5:14a) 17

18 Oljans ritual Läsning Pastorn läser: Jesus säger: Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Luk. 4:18-19) Sång Betraktelse Överlåtelsebön Livets Gud, genom din Son, öppnar du din famn för oss. Du låter oss vara och vila i dig. Vi söker din närhet, din läkedom, din tröst Du möter oss med kärlek, helande och frid. Ditt liv, din ande söker vi. Du fyller vår bägare till bredden. Oljans ritual Alla kommer fram och böjer knä/står vid altaret. Pastorn tecknar ett kors på varje panna och säger: Gud lovar: Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn. Du är min. (Jes 43:1) Tackbön Gud, vår skapare, tack för den beröring som ger oss liv. Jesus, vår försonare, tack för din helande kärlek. Heliga Ande, tack för den kraft du smörjer oss med. Sång Sändningsord Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er, säger Jesus. Gå i hans frid. (Joh 15:16a) 18

19 Förbön med olja Denna ritual kan användas i gemensam gudstjänst eller vid enskild andakt. Om pastorn assisters av andra kan de delta i handpåläggning eller tackbön. Inledning Jesus säger: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Psalm Bön Kärlekens Gud, som kan göra allting helt, du sände din Son för att hela en söndrad skapelse. Kom till oss med din helande kraft. Välsigna oss till kropp, själ och ande, genom Jesus Kristus. Textläsning GT: Någon av följande: Jes 35:1-10, Jes 40:1-11, Jes 53:4-12, Jes 54:7-10 eller Hes 47:1-12. Ps 23, 27, 30, 46, 91, 103 eller 121 Epistel: Någon av följande: Apg 3:1-16; 28:7-10 eller Jak 5:13-16 Evangelietext: Någon av följande: Matt 5:1-12, Matt 6:25-34, Mark 9:14-29, Joh 9:1-41 eller Joh 14:12-27 Psalm Bön med handpåläggning Pastorn tecknar ett kors i pannan med olja. Tillsammans med medhjälpare lägger hon/han sin hand på NN:s huvud och ber med följande eller liknande ord: NN, jag smörjer dig I Faderns, + Sonens och den heliga Andens namn. Vi ber att Gud helar dig från allt som smärtar, till kropp, själ eller ande. Genom Jesus Kristus. Tackbön Pastorn (och medhjälpare) ber med egna eller följande ord: Vi tackar dig Gud, för att du älskat oss redan från tidens början och ser oss när vi prövas. Din nåd varar för evigt. Vi tackar dig Gud, för att du kom till oss i Jesus Kristus, för att rädda oss från vår synd. Din nåd varar för evigt. Vi tackar dig Gud, för att du sänt oss din heliga Ande för att leda och bära oss i din sanning. Din nåd varar för evigt. Vår Fader Vår Fader, du som är i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Välsignelse Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Psalm 19

20 METODISTKYRKANS SOCIALA BEKÄNNELSE Vi tror att Gud har skapat världen. Vi tror att Jesus Kristus har återlöst den. Vi tror att den helige Ande lär oss att se vad Gud har gett oss. Vi ångrar att vi många gånger vanhelgat hans gåvor och gjort dem till avgudar. Vi tror att den fysiska världen är Guds händers verk. Vi vill arbeta för att den bevaras, utvecklas och används med vördnad och ansvar av oss människor. Vi tar med glädje emot de välsignelser Gud ger oss själva och andra genom samhället, äktenskapet, sexualiteten och familjen. Vi vill försvara alla mäns, kvinnors, barns, ungas, gamlas och handikappades rättigheter. Vi vill arbeta för bättre livskvalitet. Vi motsätter oss all diskriminering av de som tillhör en annan ras, folkgrupp eller religion än vi själva. Vi slår vakt om deras rättigheter och värdighet. Vi tror på människors rätt och plikt att arbeta för eget och andras bästa och på deras rätt till en säker arbetsmiljö. Vi tror på människors rätt att äga och på deras plikt att förvalta sin egendom som ett lån från Gud. Vi tror på kollektiva förhandlingar och konsumtion under ansvar. Vi tror att ekonomisk och social nöd kan och skall avskaffas. Vi vill kämpa för fred i världen, för frihet åt alla folk och för lag och rätt i umgänget mellan nationerna. Vi tror att Guds Ord segrar nu bland oss människor och i våra förhållanden och att det en gång skall segra för alltid. Vi tar med glädje emot vårt uppdrag att göra evangeliets liv synligt i världen. (Metodistkyrkans församlingar anmodas att hålla dessa sociala principer tillgängliga och ständigt framhäva dem för sina medlemmar, samt att Vår sociala bekännelse regelbundet används i söndagsgudstjänsterna) 20

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning Dopbekräftelse Anvisningar När vi döps till Kristus blir vi en del av Kristi kyrka, i gemenskap och i ömsesidig omsorg med hans folk. I dopet tar vi emot den heliga Anden och det nya livet. Även om vi

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION

7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION 7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION 199 Detta formulär följs helt eller till centrala delar beroende på den sjukas tillstånd. Vid sjukkommunionen kan också övriga närvarande ta emot nattvarden. Nattvardselementen

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. L = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare

Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. L = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare Högmässa i fastan Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare I Inledning Inledande musik (preludium

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Gudstjänst GUDSTJÄNST

Gudstjänst GUDSTJÄNST Gudstjänst Detta är formuläret för predikogudstjänst (fi. sanajumalanpalvelus). Det kan användas vid huvudgudstjänst på sön- och helgdagar, vid veckogudstjänst och vid särskilda tillfällen (t.ex. vid ungdomsgudstjänster,

Läs mer

16 Välsignelse till missionsuppdrag

16 Välsignelse till missionsuppdrag 16 Välsignelse till missionsuppdrag VÄSIGNESE TI MISSIONSUPPDRAG 345 Biskopen eller av biskopen förordnad präst välsignar till missionsuppdrag (KO 18:1). Om välsignelsen inte sker i samband med en högmässa

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka

Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka Domsöndagen Kristi återkomst Sankt Pauli kyrka 2013-11-24 Psalmer: 314, 317, 315, 76, 490 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan1569 Det är Söndagsskola för de yngre under predikan i rummen under

Läs mer

Konfirmationsgudstjänst

Konfirmationsgudstjänst Konfirmationsgudstjänst Anvisningar I Equmeniakyrkan innehåller konfirmationstiden både en process och en särskild gudstjänst. Konfirmationstiden är en inbjudan till konfirmanderna där de får dela kristen

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning

2. Inledande välsignelse och växelhälsning Mässa på askonsdagen Man kan också fira gudstjänst utan nattvard. I detta fall kan moment 5 (Kyrie) i askonsdagens mässa utelämnas. Askkorset tecknas med fin aska som blandats i vatten. I Inledning 1.

Läs mer

Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013

Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013 Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren Sankt Pauli kyrka 15 dec 2013 Psalmer: 107:1-2, 423:-, 426:b, 104:4-7, 107:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1274 Söndagsskola för de yngre

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Kyrkogångsbok för konfirmander

Kyrkogångsbok för konfirmander Kyrkogångsbok för konfirmander 2008-2009 Datum: Det är vi kyrkobesökare som är kyrkan, byggnaden. Det är vi som är Guds familj. Hälsa på någon kyrkobesökare som du inte känner! Låt gudstjänstens präst

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Brudmässa Om vigsel och förberedelse för vigsel, se formuläret för vigsel (4 A). De som skall vigas kommer under inledningsmusiken fram till altaret, knäböjer och intar därefter de platser som reserverats

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

14 Kaplansinstallation

14 Kaplansinstallation 14 Kaplansinstallation KAPANSINSTAATION 321 Installation av kaplan förrättas av stiftets biskop eller av en av biskopen förordnad präst (KO 18:1). Detta formulär kan användas i tillämpliga delar vid installation

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Konfirmationsmässa B

Konfirmationsmässa B Konfirmationsmässa B ör att kunna delta i konfirmationen bör man vara medlem i kyrkan och berättigad att konfirmeras på grund av konfirmandundervisningen. I konfirmationen bekänner sig de unga till kyrkans

Läs mer

Jesu dop Sankt Pauli kyrka 12 januari 2014

Jesu dop Sankt Pauli kyrka 12 januari 2014 1:a sön ef Trettondedagen Jesu dop Sankt Pauli kyrka 12 januari 2014 Psalmer: 350:1-2, 608 ur Cecilia, 348:1-3, 119:2-3, 641:7 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1312 Söndagsskola för de yngre

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

A. Årsdagen av församlingens grundande

A. Årsdagen av församlingens grundande A. Årsdagen av församlingens grundande På årsdagen av församlingens grundande kan man fira andakt eller infoga delar av formuläret i mässans proprier. Andakten kan ledas av en präst eller någon annan församlingsanställd

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

3 Upptagande i kyrkans gemenskap

3 Upptagande i kyrkans gemenskap 3 Upptagande i kyrkans gemenskap 93 En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter

Läs mer

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1307 26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Till Dan B:4, 6-7, 20, 19) Herre, allt vad du har gjort oss är rättfärdigt. Ty i synd och laglöshet avföll vi från dig, dina bud ville vi varken

Läs mer

Inledning. *1. Ingångspsalm. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelse. Växelhälsning

Inledning. *1. Ingångspsalm. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelse. Växelhälsning Församlingsarbetare eller tjänsteinnehavare, som inte är vigda till kyrkans ämbete, välsignas till tjänst av församlingens kyrkoherde. Även församlingens frivilligarbetare och förtroendevalda kan välsignas

Läs mer

Herrens moder Sankt Pauli kyrka 22 dec 2013

Herrens moder Sankt Pauli kyrka 22 dec 2013 Fjärde söndgen i advent Herrens moder Sankt Pauli kyrka 22 dec 2013 Psalmer: 480:-, 112:-, 481:-, 422:-, 432:3-4 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1279 Söndagsskola för de yngre under predikan

Läs mer

Veckomässa VECKOMÄSSA

Veckomässa VECKOMÄSSA Veckomässa Veckomässan innehåller högmässans centrala delar. Den har en flexibel struktur som ger utrymme för stillhet, meditation fri bön. örsamlingsmedlemmarna ges möjlighet till enskild själavård och

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

Andra söndagen i advent Guds rike är nära Sankt Pauli kyrka 10 december 2017

Andra söndagen i advent Guds rike är nära Sankt Pauli kyrka 10 december 2017 Andra söndagen i advent Guds rike är nära Sankt Pauli kyrka 10 december 2017 Psalmer: 111, 697:6, 423, 386:1-2, 736,39 (off), 106 Dagens textläsningar finns i psalmboken på sidan 1266. Söndagskola: Lilla

Läs mer

Agape-måltid, Skärtorsdagen

Agape-måltid, Skärtorsdagen Det här är en Agape-måltid på Skärtorsdagen, gjord för Stuvstakyrkan av Eva Danneholm Agape-måltid, Skärtorsdagen Förberedelser En person som förbereder och leder nattvardsfirandet. Någon som spelar till

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

17 Välsignelse till särskild tjänst i kyrkan

17 Välsignelse till särskild tjänst i kyrkan 17 Välsignelse till särskild tjänst i kyrkan Välsignelse av tjänsteinnehavare inom rikskyrkan eller stiften leds av biskopen eller av en präst som biskopen gett detta uppdrag. Detta formulär kan också

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund Anvisningar Diakoner och pastorer som ordinerats eller vigts i annat kyrkosamfund, och som nu önskar inträda i Equmeniakyrkans medarbetarkår,

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

13 Kyrkoherdeinstallation

13 Kyrkoherdeinstallation 13 Kyrkoherdeinstallation Kyrkoherdeinstallationen förrättas av stiftets biskop eller av en av biskopen utsedd präst (KO 18:1). Installator kallar minst fyra assistenter. Installanden bär alba, stola och

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Gudstjänst på långfredagen

Gudstjänst på långfredagen Gudstjänst på långfredagen På långfredagen sörjer församlingen sin Herres död, men redan under andakten vid Jesu dödsstund kan man ana något av glädjen över försoningen. Redan vid korset präglas församlingen

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

PilgrimsBarn. en manual för mässa

PilgrimsBarn. en manual för mässa PilgrimsBarn en manual för mässa 2 Inledning Mässan är inspirerad av en berättarmetod som heter Godly play. Manualen är till för ledaren och delas inte ut till deltagarna. Det är viktigt att öva ordentligt

Läs mer