SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD"

Transkript

1 SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera gärna med egna frågor som dyker upp under diskussionens gång! Parentesen efter frågan anger på vilken sida i boken temat tas upp. Kapitel 1 Alltid på väg inledande ord 1. Biskop Björn Vikström skriver i förordet så här: En av de frågor som sysselsätter mig i den här boken är hur den lutherska folkkyrkan och dess församlingar ska kunna erbjuda möjligheter för att medlemmarna ska bli å ena sidan uppmuntrade till äkthet och ärlighet i tron, å andra sidan utmanade till att växa i samhörighet och medmänsklig omsorg. På vilka konkreta sätt kan vi uppmuntra varandra till personlig äkthet och ärlighet i tron, respektive utmana till att växa i samhörighet och medmänsklig omsorg? Finns det exempel på hur detta har gjorts i församlingen? (s. 8) 2. Vad innebär det att leva sin tro? Texten uppmuntrar oss att kreativt tillämpa de modeller för kristen efterföljelse som Jesus och andra föregångare i kristen tradition gett oss. Har du en sådan föregångare som varit särskilt viktig i ditt liv och uppmuntrat dig med sitt exempel? Finns det någon biblisk person som har betytt mycket för dig under någon period av livet? (s. 9) 3. Samtala om uttrycket levande teologi. Vilka följdverkningar kunde en sådan levande teologi få i våra församlingar? (s. 12) 4. Det som behövs är en större ödmjukhet, nyfikenhet och respekt inför dem vars tro och bibeltolkning skiljer sig från vår, skriver biskopen under rubriken Respektfull tolkning i dialog med andra. Vilka tankar väcker det här? (s. 14) 5. Vad kunde vi göra för att vårt liv i vardagen på ett naturligt sätt skulle stå i växelverkan med vår tro och med församlingens gudstjänstfirande? (s. 16)

2 Kapitel 2 Tro att leva i förtröstan på Gud 1. Vad finns det för skillnad mellan uttrycken tro att och tro på? (s. 19) 2. Vad innebär det för oss som kristna att tron ständigt är framåtriktad? (s. 19) 3. Hur ser du på förhållandet mellan tro och tvivel? Vad är ett engagerat tvivel? (s. 21) 4. Samtala utgående från vår trosbekännelse och det stycke i texten som belyser den: Om jag tror att Gud Fader är skaparen är det inte jag och inte heller mänskligheten som är alltings ursprung och centrum. Om jag tror att Jesus är frälsaren bekänner jag samtidigt att jag inte kan befria mig själv från det inflytande som döden, ondskan och meningslösheten har över mig. Om jag tror att Anden är den kraft som kan skapa gemenskap mellan människor och åstadkomma verklig förändring i en människas liv erkänner jag samtidigt att min egen förmåga till sådan förvandling är begränsad. (s. 22) 5. Varför tror du att så många människor på frågan om de har en tro svarar: Jag tror på Gud, men inte så som kyrkan lär? (s. 26) 6. Hur kan tron hjälpa oss att bära det svåra tillsammans? Och hur kan tron få oss att aktivt motsätta oss det onda? Ge konkreta exempel på hur vi kan vara ljus i mörkret och salt i världen. (s. 26) 7. Hur ser du på möjligheten till en respektfull dialog med representanter för andra samfund och religioner? (s. 33) 8. I texten konstateras att den moderna, mer jämbördiga relationen i missionsarbetet fört med sig nya svårigheter i det ekumeniska samarbetet, eftersom synen på t.ex. jämställdhet och sexualmoral kan vara så olika inom de samhällen där respektive kyrka verkar. Diskutera detta bl.a. utgående från de frågor som ställs i texten: I vilken mån kan en europeisk kyrka ställa krav på jämställdhet mellan könen och beaktande av sexuella minoriteters rättigheter vid valet av samarbetspartner? I vilken mån har en kyrka i t.ex. Afrika rätt att avbryta samarbetet med en kyrka i Europa som enligt dem har en allt för positiv inställning till homosexuella? (s. 34) 9. En förkunnelse som betonar kraften och tillförlitligheten i Bibelns löften förblir en teoretisk lära, om den inte förkroppsligas i en kristen gemenskap och levs ut i vardagen, skriver biskopen, och lyfter fram tre aspekter i tron:

3 individuella upplevelser medlemskapet i en kristen gemenskap en genomtänkt teologisk reflektion där vi formulerar i ord vad kristen tro går ut på Hur kan de här tre perspektiven stöda, korrigera och komplettera varandra? Får din egen tro stöd av alla dessa tre faktorer? Är något av dem viktigare för dig än andra? (s. 41) Kapitel 3 Bibeln Ordet som ständigt ska bli kropp 1. Samtala kring begreppen bibeltrogen och bibeltrohet. Vad innebär de för dig? (s. 55) 2. Diskutera bibeltolkningens två diken som beskrivs på s Hur kan vi undvika att hamna i det ena eller det andra diket? 3. Finns det sidor i Jesu budskap som vi kan frestas förbigå, eftersom de känns obekväma för oss? (s. 54) 4. Samtala om kapitlet Bibeln, kyrkan och homosexualiteten. Hur har synen på homosexualitet ändrats under åren, och varför är diskussionen så laddad? Hur ser du på frågan om de homosexuellas rätt att vara fullvärdiga medlemmar i församlingen? (s ) 5. På samma sätt som man kan fråga sig vad som är äkta i vår tro kan man fråga sig vad som är äkta i vår bibelsyn. Mycket kan vara knutet till tradition, vilket vi lätt märker när vi ser bakåt och märker hur synen på vad som är förbjudet ändrats fram till vår tid. Finns det exempel på sådana förändringar t.ex. i synens på klädsel eller beteende? Hur kan vi själva verka för en dynamisk bibeltolkning, för att Ordet ständigt ska bli kropp? (s. 74) 6. Mottagandet av Bibeln kan alltså enligt min mening jämföras med hur en musiker studerar ett partitur, väljer mellan olika tänkbara tolkningar och övar för att framträdandet ska bli så lyckat som möjligt, skriver biskopen. Diskutera vad den här bilden kan innebära i praktiken! (s. 79)

4 Kapitel 4 Kyrkan Kristi sårbara kropp 1. Är det viktigt att kyrkan är synlig i dagens samhälle? På vilket sätt ska den synas i så fall? (s. 90) 2. Vilka fördelar och nackdelar ser du i vår nuvarande folkkyrkomodell? Kan vi bevara modellen, eller har de yttre förutsättningarna i samhället förändrats så mycket att det inte längre är möjligt? (s. 90) 3. Vilken är kyrkans grundläggande målsättning? Vilka konkreta delmål i församlingen tycker du att är särskilt viktiga och aktuella att lyfta fram? (s. 98) 4. Diskutera den växelverkan mellan individualitet och samhörighet som beskrivs på s Hur kan vi hitta en balans? 5. Vad innebär teologisk gästfrihet och hur kunde den förverkligas i din församling? (s. 111) 6. Hur ser en trovärdig kyrka ut? (s. 114) Kapitel 5 Hur är vi kristna? Livet som en synlig efterföljelse 1. På vilka konkreta sätt kan församlingsmedlemmarnas delaktighet i gudstjänsten stärkas? (s. 125) 2. Vad är det som hindrar oss att leva ut vår tro på det sätt som vi skulle vilja? 3. Vilken roll spelar bönen och gudstjänsten för vår gudsrelation? (s ) 4. Hur kan vi tjäna Gud genom att tjäna medmänniskan? (s ) 5. Vad innebär kallelse för dig? (s. 133) 6. Hur kan vi hitta en väg till rätt sorts bekymmerslöshet? (s. 138)

5 7. Hur kan vårdandet om naturen ta sig konkret uttryck i våra liv? (s ) Kapitel 6 Min vision om framtidens lutherska folkkyrka i Finland I vilken riktning tror du att kyrkan och samhället kommer att utvecklas i framtiden? Diskutera biskopens vision om folkkyrkan! Vad håller du med om, och i vilka frågor är du av en annan åsikt? Hur ser din dröm om framtidens kyrka ut? (Gemenskapen, gudstjänsten, förhållandet anställda- frivilliga, förvaltningen m.m.)

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Kunskap och tro inför Skriftens ord

Kunskap och tro inför Skriftens ord BENGT HÄGGLUND Kunskap och tro inför Skriftens ord Klassisk luthersk tro innebär att tron ges en objektiv sida och en subjektiv. Det är något faktiskt som har hänt i historien, Jesu födelse, död och uppståndelse,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

PETER SVÄRDSMYR OM MÄNNISKANS INNERSTA LÄNGTAN OCH KYRKANS YTTERSTA UPPDRAG

PETER SVÄRDSMYR OM MÄNNISKANS INNERSTA LÄNGTAN OCH KYRKANS YTTERSTA UPPDRAG PETER SVÄRDSMYR ATT BLI TILL OM MÄNNISKANS INNERSTA LÄNGTAN OCH KYRKANS YTTERSTA UPPDRAG Finns det en längtan som alla människor runt om i världen delar? En längtan som går på djupet, under alla religiösa

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

Det kristna arbetet och postmodernitetens

Det kristna arbetet och postmodernitetens Det kristna arbetet och postmodernitetens människa Av Tomas Nygren Under Chrusjtjovs tid gick en våg av småstölder fram över den dåtida Sovjetunionen. Inte minst stals det från arbetsplatserna. För att

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA samtal om religionsteologi i svenska kyrkan Svenska

Läs mer

Professorernas troslära

Professorernas troslära Professorernas troslära Inledande synpunkter Den amerikanske teologen David Tracy, verksam vid Chicago Divinity School, har angivit tre modeller för teologins uppgift med avseende på tillhörighet och adressat.

Läs mer

Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism

Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism I stort sett detta I stort sett detta föredrag hölls 21.5. 2011 i Norrköping, Sverige. Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism Min uppgift är att föreläsa kring ämnet Lag och

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer