- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll."

Transkript

1 GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur kom Bibeln till? Vad innebär det att den är Guds ord? Kan vi lita på dess innehåll? Hur skall jag läsa och förstå den? Hur kan jag tolka Bibeln på rätt sätt? Är alla tolkningar lika bra? - Bibelns roll i ditt liv och i din tro. - Bibelns trovärdighet och auktoritet. - Nödvändigheten av sund bibeltolkning. - En tilltro till Bibelns auktoritet och inspiration - En tilltro till den egna förmågan att tolka BIBELÖVERSIKT Bibeln är en brokig samling böcker av en mängd olika författare som kommit till under hundratals år, trots det utgör den en enhet. Kursen är tvådelad, där den ena delen är en temadag med Vandring genom Bibeln och den andra handlar om genomgående teman. Vilka röda trådar finns det genom den bibliska historien? Vilka är de viktigaste händelserna i den bibliska historien och hur hänger de olika bibelböckerna ihop? Vad är den viktigaste bakgrundskunskapen och kronologin? - Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. - Ett material med den bibliska historien i översikt och bibelböckernas innehåll. - En pedagogisk modell som gör det möjligt att komma ihåg händelser och innehåll i Bibeln. LÄRJUNGASKAP Att vara kristen är att vara en lärjunge och efterföljare till Jesus Kristus. Hur blir jag en efterföljare till Jesus? Vad är egentligen lärjungaskap? Vad är ett helöverlåtet liv? Hur får jag min relation till Jesus att fungera och fördjupas? Vad är bön? Vilken är den helige Andes roll i mitt kristna liv? - Hur jag vill att mitt liv tillsammans med Jesus ska se ut.

2 - Hur ett lärjungaliv ser ut på 2000-talet - Den helige Andes roll för det kristna livet - Personliga fungerande hjälpmedel och ramar för andaktslivet. - En längtan och vilja efter att följa Jesus Kristus - Personliga erfarenheter och kunskap om den helige Ande DOGMATIK Den kristna tron är inte i första hand en lära som man ska tro på, utan relation, men det finns grundläggande sanningar som man behöver känna till och ta till sig för att kunna leva som kristen, frågor som man behöver ställa sig och finna övertygelser om. Vem är Gud och vilken är min gudsbild? Vilka är hans egenskaper? Vad spelar treenigheten för roll? Vem är Jesus Kristus och vad innebär frälsningen? Hur blir man frälst? Hur hänger tron, dopet och den helige Ande ihop? Vad är församlingen och hur bör den byggas och fungera? - Den egna gudsbilden - Vad Jesus gjort och dess konsekvenser för dig. - De egna erfarenheterna av den helige Ande och Hans närvaro i ditt liv - Frälsningens konsekvenser personligt, socialt och universellt - Dopets innebörd och betydelse - Vad församlingen är och dess kännetecken. - Den lokala församlingen, dess roll i Sverige och min roll i församlingen - Grundläggande kunskaper om den kristna trons innehåll. - En personlig trosbekännelse (Vid årets slut). FÖRSTA KORINTHERBREVET Första Korinthierbrevet skrevs för snart 2000 år sedan, men är fortfarande aktuellt. Hur ska vi tolka och tillämpa dess budskap i dag? Hur var situationen i Korinth och hur påverkar det brevets budskap? Vilka principer gäller för tolkning av ett nytestamentligt brev? Hur skall man behandla svårttolkade avsnitt? - Korinthierbrevets budskap och tillämpning idag. - Tolkningsprinciper - Kvinnans roll som ledar i församlingen. - Kunskap om Första Korinthierbrevet och dess tillämpning idag. - Förmågan att tillämpa bibliska texter på aktuella etiska problem

3 GEMENSAMMA KURSER efter BIBELSKOLA ICHTUS, de fyra första veckorna. BIBELÖVERSIKT GT OCH NT Bibeln består av 66 separata böcker med olika bakgrund, budskap och betoningar. Vilka är dessa böcker? Vad är de olika böckernas bakgrundshistoria? Hur ser böckernas innehåll och struktur ut? Vilka olika genrer finns det i Bibeln och hur påverkar det vår tolkning? Vad är de olika böckernas huvudsakliga budskap till oss idag? - Bibelns olika böcker och dess budskap - Bibelns enhet och mångfald i form och innehåll. - Kunskap om bibelböckernas inbördes ordning. - Ett eget arbete kring en av bibelns böcker, innehållande dess bakgrund, struktur, budskap och tillämpning. JESUS I EVANGELIERNA Jesus är huvudpersonen i den kristna tron. Hans liv och verksamhet presenteras i de fyra evangelierna från litet olika perspektiv. Vem är denne Jesus? Hur var hans liv och hans samtid? Vad säger Gamla Testamentet om Honom? Vilka källor utanför bibeln finns det? Vilka olika benämningar finns på Honom och vad betyder de? Vad skiljer de olika evangelierna åt i sin berättelse om Jesus och hur kom de till? Hur mötte han människor? Varför behövde Jesus dö? Hur presenterar vi Jesus för andra? - Personen Jesus Kristus - Evangeliernas bakgrund,innehåll och budskap - Hur man kortfattat och kreativt presenterar Jesus i skrift - Hur man presenterar Jesus som frälsare för en gymnasieklass - Råd hur man kan möta en icke-kristens frågor FÖRSAMLINGEN Församlingen är den nya gemenskap som Gud genom Jesus Kristus skapat i den här världen. Vad kännetecknade den första församlingen i Apostlagärningarna? Vad måste finnas för att en gemenskap skall kallas församling? Hur har man valt att organisera olika typer av församlingar, idag och genom historien, i Sverige och internationellt? Vad är gudstjänst? Vad är församlingens uppdrag och roll i den här världen? Hur kan församlingen bli världens hopp? - Vad som borde känneteckna församlingen.

4 - Olika typer av församlingar och sätt att organisera dem - Församlingens uppdrag i världen - En ny tro och kärlek till församlingen - Redskap att tänka nytt kring församlingen LEDARSKAP Som människor hamnar vi alla i situationer där vi leder eller blir ledda. Vad handlar ledarskap om? Är det skillnad på kristet ledarskap och annat, och i så fall hur? Vilka olika ledarstilar finns det? - Olika typer av ledare - Din egen ledarstil och ledarroll - Hur man leder på rätt sätt - Grunderna i tjänande ledaskap - En egen enkel ledarprofil ATT TÄNKA OCH LEVA PIONJÄRT Jesus gav ett uppdrag att ständigt sprida evangeliet vidare, vilket innebär att ett kristet tänkande och liv alltid måste vara pionjärt. Vad innebär det att vara pionjär? Vilka behov finns det i Sverige idag av nysatsningar? Var finns behoven och hur kan man göra? - Hur ett pionjärt tänkande kan genomsyra det kristna livet - Situationen i Sverige som ett missionsland - Övergripande kunskap kring pionjärt tänkande - En längtan efter ett pionjärt liv SOCIALT ENGAGEMANG Kristet liv är inte individualistiskt eller världsfrånvänt, utan levs mitt i världen med dess nöd och behov. Varför skall man engagera sig socialt? Vilka olika områden bör man engagera sig i och vilka behov finns det? - Det sociala engagemanget centrala plats i Bibeln - Kyrkans roll och världens nöd - Vem som är min nästa.

5 - En kunskap om grunden för ett kristet socialt engagemang - En ökad längtan efter att leva ut min tro bland de behövande. KOMMUNIKATION Livet som människa och ledare levs relationellt och en grundförutsättning för relationer är kommunikation. Vad kännetecknar god kommunikation. Vad är retorik? Vad bör man tänka på när man skall förmedla ett budskap? Vad är ett gott samtal? Hur leder man det? - Kommunikationens förutsättningar och problem - Vad som krävs av en god kommunikatör - Hur fungerar kommunikationen i en grupp - Redskap och principer för hur man lägger upp och förmedlar ett budskap - Redskap och principer för hur man leder gruppsamtal MUSIKENS PLATS I SAMHÄLLE OCH KYRKA I vårt samhälle spelas det musik i alla sammanhang och platser, både utanför och i kyrkan. Vad är dess roll? Finns det bra och dålig, god och ond musik? Vad säger Bibeln om musiken och dess användning? Vilken roll bör musiken ha i gudstjänsten? - Musikens roll i samhället - Musikens plats i Kyrkan - Musikens plats i ditt liv - Kunskap hur musik kan använda musik som ett redskap. - Förmågan att reflektera och analysera över den musik man lyssnar på. INRE LIVET Den personliga relationen till Jesus Kristus är den viktigaste i livet som kristen. Hur får jag den att fungera? Vad är bön? Vilka olika sätt finns det att be? Hur bad Jesus och hur lärde han oss att be? Vad gör jag när det är svårt att be och Gud känns långt borta? Vad innebär andlig kamp? Varför skall jag fasta och hur gör man? Vad är kreativ bön? Vad innebär kristen meditation? Vad är tacksägelse och tillbedjan? Hur fungerar man som förebedjare? - Sin egen gudsrelatiion - Vad bön är och olika sätt att be - Vad andlig kamp innebär

6 - Olika personliga metoder och sätt att be - Erfarenhet av och redskap för hur man fastar - Veta hur man fungerar som förebedjare PERSONLIG EVANGELISATION Alla är inte evangelister, men Jesus sände ut alla att vittna och evangelisera. Varför skall vi evangelisera? Hur gör man? Vilka olika sätt finns för personlig evangelisation? Hur leder man en människa till tro? Hur vittnar man? Hur kan processen se ut när en människa kommer till tro? - Motiven till evangelisation - Olika tillvägagångssätt i evangelisation - Hur din evangelisationsstil är - Ett genomtänkt och formulerat personligt vittnesbörd - Ett enkelt schema hur man leder någon till tro - En bild på hur din personliga evangelisationstil är. ALPHA Alpha-konceptet är en av de vägar som fungerar bäst till att nå människor i Sverige och i västvärlden idag. Vad innebär Alpha-konceptet? Hur är dess grundtankar och upplägg? Hur är en alphakväll uppbyggd? Hur kan man starta en alpha-kurs? Vad är ungdoms-alpha? - Alpha-konceptets för- och eventuella nackdelar - En fungerande församlingsförankrad evangelisationsmetod GEMENSAMMA KURSER, FAST I GRUPP ANDENS GÅVOR Det går inte att vara kristen utan den helige Ande och Han har fördelat gåvor till alla individer i församlingsgemenskapen för att den skall fungera och växa. Vilka gåvor nämns i Bibeln? Vad säger Bibeln om gåvorna? Hur kan man finna sina gåvor? Hur hänger personlighet och andliga gåvor ihop? Hur kan en församlingsgemenskap fungera karismatiskt? Hur kan jag börja använda mina gåvor? Vilka faror finns med en överbetoning på de andliga gåvorna? - Karismatik i församlingen och i ditt liv? - Dig själv och dina gåvor?

7 - En kunskap om dina gåvor och gåvor och hur du kan använda dem. - Ett material hur man kan hjälpa andra att hitta sina gåvor ETIK OCH LÄRJUNGASKAP Den kristna tron är framförallt ett liv tillsammans med andra i Jesu efterföljd i den här världen så som den ser ut. Hur följer man Jesus idag? Vilka är de viktigaste områdena för lärjungaskap? Vad är kristen etik? Vilka andra etiska synsätt finns det? Finns det rätt och fel och hur kan man i så fall avgöra det? Hur skall man förhålla sig till vissa specifika etiska dilemman? Hur kan man samtala kring etiska frågor? - Vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. - Om det är skillnad mellan en kristens etik och annan? - Konkreta etiska problem - En hjälp att kunna tänka kristet och förmågan att analysera sin egen kultur. - Ett arbete över ett visst etiskt dilemma, som man skall kunna föra ett samtal kring. SJÄLAVÅRD OCH PERSONLIG UTVECKLING Livet är en process som levs i relationer, vilket gör att vi är i ständig förändring, men också att vi under vägen syndar, såras och får osunda bindningar. Vad är en människa och vem är jag i Guds ögon? Vad är själavård? Vad är en kris? Hur kan jag växa som person och kristen? Hur skall vi hantera de svåra frågorna om döden, självmord och svårigheten att förlåta? Hur kan man veta Guds vilja? Hur kan man handskas med vrede? Vad gör man med lidandet och när livet inte blir som man har tänkt? Hur kan jag hjälpa andra i själavård och andlig vägledning? - Det egna livet och självbilden - Olika svåra och känsliga livsfrågor - Enkla koncept för att hjälpa andra människor som inte mår bra Känna till och praktiseras grunderna i samtalsmetodik TEMAVECKOR INRE LIVET-VECKA Det kristna livet är ett liv som levs i den intima inre relationen med Jesus Kristus. Hur gör man när man ber rent praktiskt? Hur kan man vara kreativ i sitt böneliv? Hur är det att fasta? Vad händer när man är tyst och väljer att avskärma sig från mediebruset? Hur fungerar ett andligt väglednings- och förbönssamtal? Vad är 24/7-bön och hur kan man lägga upp en sådan? Vad är tidebön?

8 - Egna erfarenheter av olika former av bön - Den egna gudsrelationen - Erfarenheter av olika andliga övningar och discipliner - Ett antal idéer hur man kan hjälpa människor som individer och grupp vidare i deras andliga liv. VI OCH VÄRLDEN-VECKA Jesus kallade oss inte att lämna världen utan att finnas mitt i världen, men inte leva av den, för att kunna göra detta måste vi förstå vår egen kultur och andras. Vad kännetecknar dagens ungdomskultur? Vilka tendenser och trender finns inom samtidens andliga sökande och den s.k. nyandligheten? Vad är Islam och hur kan vi möta muslimer? Hur bär vi oss åt för att kuimmunicera evangeliet i en post- eller senmodern tid? Hur kan vi möta den humanistiska utmaningen och dess argumentation? - Andra livsåskådningar och din egen - Kristen tro i ett mångkulturellt samhälle - Trygghet i mötet med andra kulturer - Förmågan att förstå och samtala med företrädare för andra livsuppfattningar än den egna - Redskap att analysera den egna samtiden och kulturen HELANDE OCH UPPRÄTTELSE-VECKA I evangeliet om Guds rike är helande, upprättelse befrielse viktiga beståndsdelar. Vilken roll har helandet i gudsrikespresentationen? Varför och hur ber vi för sjuka? Vad innebär befrielse och hur kan jag få vara ett redskap för det? Vad innebär inre sår och hur kan man förmedla helande till dem? - Helandets roll i det kristna livet och den kristna församlingen - Vad upprättelse betyder konkret - Egna erfarenheter av förbön för sjuka m.m. - Frimodighet trygghet att våga be för helande, upprättelse och befrielse - Ett sunt förhållningssätt till dessa svåra frågor - Praktiska tips för förbönstjänst UNG LEDARE-VECKA (Gäller ej utlandspraktikanter)

9 På Götabro har unga människor utbildats i snart 120 år och en viktig del av detta har varit ett fokus på hur man kan nå och leda unga människor. Vilka frågor är aktuella för att fungera som ungdomsledare? Hur kan jag fördjupa mitt ledarskap? - Över den egna situationen och ledarskap. - Aktuella frågor - En förnyad inspiration till ledarskap inom församlingen. - Nya insikter gällande aktuella frågor? KURSER I DEN PIONJÄRA PROFILEN APOSTLAGÄRNINGARNA FORTSÄTTER När Guds rike växer har det alltid kännetecknats av att människor kommer till tro och att nya församlingar grundas. Så var det på Apostlagärningarnas tid och för de första kristna. Hur är det i vår tid? Varför ska vi plantera nya församlingar? Hur ska vi bygga morgondagens församlingar? Vad är församling egentligen? Vad kan vi lära oss om församlingsliv och tillväxt utifrån Apostlagärningarna och Nya testamentets författare? När du har läst denna kurs ska du ha reflekterat över: - Vad församling är. - Hur den tidiga kyrkan växte fram och vad som kännetecknade den. - Vad vi kan lära oss om församlingsplantering utifrån Apostlagärningarna. - Du ska ha en överblick över vad Nya Testamentets författare skriver om församling och församlingstillväxt och utifrån det kunna förstå vikten av pionjärt arbete och livsstil. HOMILETIK Predikans uppgift är att förmedla Guds ord och kraft till förändring. Men varför är det inte alltid så att vi upplever predikan som ett Guds tilltal utan mer som en sömnig föreläsning? Vad är predikan egentligen? Är det detsamma som att föreläsa i vilket ämne som helst? Kan alla predika? Vad måste man tänka på? Hur kommunicerar vi Guds ord till människor i vår tid? Hur använder vi vårt eget personliga vittnesbörd? Detta är en kurs där vi både pratar om predikan men framför allt över oss i att predika och dela vårt vittnesbörd. När du har läst denna kurs ska du ha reflekterat över: - Vad predikan egentligen är? - Hur man kommunicerar på bästa sätt. - Förkunnarens uppgift och roll.

10 - Du ska kunna dela ett eget personligt vittnesbörd som är genomtänkt och prövat. - Du ska ha arbetat fram ett/en bibelstudie/predikan/samling som du ska kunna använda på din praktikplats under våren eller vid annat tillfälle. - Du ska veta hur man förbereder en predikan. ATT ARBETA PIONJÄRT Att leva och arbeta som en pionjär är ett väldigt annorlunda liv. För att klara av detta är det viktigt att ha fått fundera över en del frågor så som; Vad är det att leva pionjärt? Vad kännetecknar en församlingsplanterare? Hur får jag ihop tillvaron? Hur kommer jag ur min egen bekvämlighet? Vad definierar en församling? Hur tacklar jag ensamheten? Hur håller jag i längden? Hur hanterar jag misslyckanden? Hur arbetar jag utan en kyrkolokal? Hur kan jag använda mitt hem? När du har läst denna kurs ska du ha reflekterat över: - Vad det är att arbeta pionjärt? - Vad du själv behöver göra för att kunna leva pionjärt. - Veta om vad som krävs för att kunna gå in i ett pionjärt arbete. - Veta vilka verktyg du själv har och hur du kan använda det. - Ett långsiktigt tänk. - En längtan efter att själv få pröva. TEAM Som pionjär är du väldigt beroende av att leva i team. Hur formar man ett bra team? Hur ska man tänka kring gåvor och att komplettera varandra? Hur tar vi fram det bästa i varandra? Hur hanterar vi olikheter och konflikter? Hur gör vi för att dra åt samma håll? När du har läst denna kurs ska du ha reflekterat över: - Hur du själv fungerar i ett team. - Olikheter i ett team. - Redskap och övningar som du kan använda för att forma ett bra team. - Vara medveten om hur en grupp fungerar. - Veta hur man på ett praktiskt sätt kan hantera konflikter. - Känna till olika personlighetstyper och vad man kan tänka på för att kunna komplettera varandra. FÖRDJUPNING MISSION Uppdraget till oss alla är att gå ut i världen och göra lärjungar. Hur gör man det? Hur leder man en människa till tro på Jesus? Vad innebär det att forma lärjungar? Hur når vi nya människor? Hur kan vi tänka nytt och annorlunda för att nå utanför kyrkans väggar? Vad innebär det att vara missionär, oavsett var jag bor eller vad jag arbetar med?

11 När du har läst denna kurs ska du ha reflekterat över: - Vad det innebär att leva med ett missionellt perspektiv. - Veta hur du kan vägleda en människa fram till tron på Jesus. - Kunna leva och tänka mission i allt vad du gör, oavsett vad du gör. - Veta om olika sätt att dela evangeliet. FÖRDJUPNING UNGDOMSKULTUR Att vara ungdomsledare innebär att möta unga människor som lever och rör sig i olika subkulturer, för att förstå och fungera behövs kunskaper och analys av dem. Vad menar vi med ungdomskultur? Vilka livsstilar och miljöer rör sig ungdomar i idag? Vad kännetecknar ungas livssituation? Vad innebär det att jobba på fritidsgård? - Din egen livsstil och sociala miljö. - Andra ungas livssituation. - Ett bredare perspektiv och ökad kulturförståelse - Fler sätt och verktyg att nå ungdomar från andra kulturer. PROJEKTLEDARUTBILDNING När man arbetar i pionjärt arbete eller i en församling får man ofta driva projekt av olika slag. Hur anordnar man en konferens? Ett sportlovsläger i Sälen? Ett stort barnläger? Vad behöver man tänka på? Hur lyckas man? Hur utvecklar man ett projekt? Hur leder man ett projekt med många frivilliga arbetare? Utbildningen ska ge deltagaren kompetens för att självständigt kunna arbeta i, utveckla och analysera ett projekt. - Projektledarskapets grunder. - Din egen roll som mentor och projektledare. - Enkla verktyg och metoder för att driva projekt - Kunskaper i planering, genomförande och utvärdering av projekt. - Praktiska färdigheter i projektledning

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision Salts syftesparagraf definitioner, utläggning och vision Inledning Detta häfte har skrivits av Salts generalsekreterare Olof Edsinger på uppdrag av Salts styrelse. Texten är antagen av Salts styrelse vid

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Elev 1 Kristendom. Religions frågor Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

EVANGELISKA FRIKYRKANS TRO OCH SJÄLVFÖRSTÅELSE

EVANGELISKA FRIKYRKANS TRO OCH SJÄLVFÖRSTÅELSE Örebro 2007-11-14 EVANGELISKA FRIKYRKANS TRO OCH SJÄLVFÖRSTÅELSE Inledning I ett samhälle med snabb förändring och ökad religiös mångfald finns ett växande behov av att som kristet trossamfund beskriva

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Uppgift 1. Uppgift 2.

Uppgift 1. Uppgift 2. 1 STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNINGEN AV MODELLPROVET I EVANGELISK-LUTHERSK RELIGION Uppgift 1. likheter: världsreligioner som kommit till i Indien, en cyklisk tidsuppfattning, reflekterar

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

En utsträckt hand. Det är förhållandevis. lättare i Kenya än i Sverige att bedriva social verksamhet. kristen grund

En utsträckt hand. Det är förhållandevis. lättare i Kenya än i Sverige att bedriva social verksamhet. kristen grund RAKEL SMETANA Det är förhållandevis lättare i Kenya än i Sverige att bedriva social verksamhet på kristen grund En utsträckt hand ETT SOCIAL ARBETE bland starkt behövande eller utsatta människor väcker

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Utbildning - Blå Kust. Vill du vara med och bygga Guds rike? Ansök nu!

Utbildning - Blå Kust. Vill du vara med och bygga Guds rike? Ansök nu! Utbildning - Blå Kust Vill du vara med och bygga Guds rike? Ansök nu! Välkommen till Blå Kust En utbildning där Du behövs och Ditt liv berörs! Blå Kust är en skola med fokus på lärjungaträning. Genom teori

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Att vara en givare. Fil.4:10 22. Av: Johannes Djerf

Att vara en givare. Fil.4:10 22. Av: Johannes Djerf Att vara en givare Fil.4:10 22 Av: Johannes Djerf Det finns en berättelse om en amerikansk teveevangelist som ville öka intäkterna i sin kyrka och lät koppla in elledningar i kyrkbänkarna. Alla som är

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen.

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen. Ett brev till oss - Introduktion till Första Petrusbrevet Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Ni

Läs mer

Avfallet - ett säkert tidstecken

Avfallet - ett säkert tidstecken Avfallet - ett säkert tidstecken Av Christer Åberg Ett säkert tidstecken på att vi idag lever i den sista tiden är den kristna församlingens avfall! Här i denna artikel tar jag upp flera aktuella händelser

Läs mer

Har vi missat någonting?

Har vi missat någonting? Har vi missat någonting? Vi säger ofta att tillbedjan är mer än att sjunga lovsånger, men menar vi verkligen det i praktiken? Vad säger Nya testamentet? Matt Hyam, föreståndare för Southampton Vineyard

Läs mer

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika.

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Psalm 1 Två sätt att leva - Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Vi denna tid så reste jag ibland runt i öknen. Solen var stekhet och man kände sig som om man kokade

Läs mer

Hälsning. från Församlingsfakulteten nr 2, 2014. Lära för livet!

Hälsning. från Församlingsfakulteten nr 2, 2014. Lära för livet! Hälsning från Församlingsfakulteten nr 2, 2014 Lära för livet! Ledare intill jordens yttersta gräns Från Skriften GUD Verkligheten och våra bilder Hälsning från Församlingsfakulteten nr 2, 2014 Lära för

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

KORSKYRKAN BORÅS. Varför är det viktigt att vara medlem i en församling?

KORSKYRKAN BORÅS. Varför är det viktigt att vara medlem i en församling? KORSKYRKAN BORÅS Eftersom du redan har börjat läsa denna lilla skrift så gissar jag att det finns någon slags motivation hos dig till det. Kanske vill du veta mer om vad Korskyrkan är för slags församling.

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Gud välsigne er mina kära. Gud jul. Pastor Ivani

Gud välsigne er mina kära. Gud jul. Pastor Ivani Björksäterkyrkan december 2015 - februari 2016 Människor med djup är vår tids brist. Det finns ett överflöd av intelligenta och begåvade människor i vår tid. Men djupa människor kan vi kanske räkna på

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 1 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera...

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera... Logmöten Stommen Ornunga 8-26 augusti Tomas Sjödin Leif Nordlander med flera... Tomas Sjödin Jag lutar åt Gud 9 augusti Tomas Sjödin är pastor och en av Sveriges mest lästa kristna författare med böcker

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund Spårarscout Scouterna ska få höra berättas om det som nämns i punkterna nedan. Den som berättar kan vara en scoutledare

Läs mer

~~:~,~:,:::h :~.: bm"

~~:~,~:,:::h :~.: bm Innehåll Bra på att vara människa ~~:~,~:,:::h :~.: bm" Tjuv och hjälte 14 79 Gott hjärta och totalt ouppfostrad 15 Heliga krig och andra krig 84 Människor är både och 16 På låtsas och på riktigt 89 Önska

Läs mer

Läsargruppen i Högbergskyrkan

Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något mer att få

Läs mer

till befrielse - öppenhetens evangelium

till befrielse - öppenhetens evangelium Sven Hillert till befrielse - öppenhetens evangelium Utgiven på Verbum 2004 Detta manus är fritt att kopiera för egen läsning 1 Framsidans flik Jesus tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot

Läs mer

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling 1 Bibelskola 27 November 2013 I HAVE A DREAM! Det mest kända citatet från Martin Luther Kings berömda tal som bokstavligen kostade honom livet vill jag undervisa om..i Have a Dream.. Han drömde om ett

Läs mer

Att leda lovsång. Ett material för lovsångsteamen på Livskraft

Att leda lovsång. Ett material för lovsångsteamen på Livskraft Att leda lovsång Ett material för lovsångsteamen på Livskraft Att leda lovsång är såväl en konst som en vetenskap konsten består i att känna vad som ligger på Guds hjärta och vetenskapen i att det finns

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4)

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4) www.theministryofhealing.se HEALING vs. GUDS HELANDE Finns det något så kallat "falskt helande" eller är allt helande bra och sant? Var kommer helandet ifrån? Vad är det för skillnad på healing (New Age)

Läs mer

Codex ethicus. för präster och diakoner i Stockholms stift

Codex ethicus. för präster och diakoner i Stockholms stift Codex ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift xxx 1 Codex ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift Codex ethicus är en vägledning för oss själva, en uttolkning av våra vigningslöften

Läs mer

! Vi vill ha Jesus i centrum,

! Vi vill ha Jesus i centrum, Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. VARDag : Andens frukt Ett litet kompendium om helgelse Innehåll Inledning 1. Rättfärdiggörelse och heliggörelse

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Fasta för gott eller av ondo?

Fasta för gott eller av ondo? Fasta för gott eller av ondo? Av Urban Sylvan, teol.stud. Få har väl undgått att fasta åter igen lyfts fram som hälsokur. Olika medier rapporterar om revolutionerande forskning. Vad fastan idag sägs kunna

Läs mer

Stadgar för Skärgårdskyrkan på Värmdö

Stadgar för Skärgårdskyrkan på Värmdö Församling 1 Namn och säte Församlingens namn är Skärgårdskyrkan med säte på Värmdö. Skärgårdskyrkan bildades. 2 Ändamål Skärgårdskyrkan är en kristen församling som identifierar sig med Pingströrelsen

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2015

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Annika Borg och Martin Lönnebo i samtal. Ledarutbildningen lockar unga Ja till homoäktenskap i kyrkan Julens alla gudstjänster

Annika Borg och Martin Lönnebo i samtal. Ledarutbildningen lockar unga Ja till homoäktenskap i kyrkan Julens alla gudstjänster Ledarutbildningen lockar unga Ja till homoäktenskap i kyrkan Julens alla gudstjänster Annika Borg och Martin Lönnebo i samtal en tidning från svenska kyrkan sollentuna nummer 6 december 2009 1 En bok med

Läs mer

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström 100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström Idag har jag med mig 2 pass de är mina, men makulerade Från att ha varit levande dokument har de blivit historia här finns stämplar från inresor i andra

Läs mer

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Predikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan (Predikan är nedskriven efter bandinspelning) Kära bröder

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Ofta lägger vi vår hand på den vi vill välsigna. High-five är en välsignelse!

Ofta lägger vi vår hand på den vi vill välsigna. High-five är en välsignelse! Inledning: Barnens minuter: Välsigna Jesus välsignade barnen söndagsträffen Vi får välsigna varandra vad betyder det? - Be om Guds nåd och beskydd - Ge nåd och beskydd eller någon annan gåva till någon

Läs mer

för sam lings nytt Bibel ordet Vetlanda alliansförsamling program I detta nummer, bl a: sommaren Nr: 36 Från ungdomsledarens penna Notiser

för sam lings nytt Bibel ordet Vetlanda alliansförsamling program I detta nummer, bl a: sommaren Nr: 36 Från ungdomsledarens penna Notiser för sam lings nytt Vetlanda alliansförsamling Nr: 36 program I detta nummer, bl a: Från ungdomsledarens penna Notiser Från pastorns penna Program för sommaren 2014 Ekonomi Annons om familjeträff mm. sommaren

Läs mer

Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora!

Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora! Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora! Några ord från Pastorn Berätta inte för Gud vad Han inte kan göra! Det går aldrig! Jag arbetade ett tag tillsammans med en man som nästan varje dag la

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

De troendes gemenskap

De troendes gemenskap De troendes gemenskap Tre dokument i Evangeliska Frikyrkan om församlingens identitet, uppdrag och organisation I. Evangeliska Frikyrkans självförståelse II. Ideologiskt grunddokument III. Församlingsordningen

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Till 10 på dagordningen Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2014-2015 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Charlotta

Läs mer

TEXTERNA. Dina noteringar från predikan:

TEXTERNA. Dina noteringar från predikan: PINGST VÄSTERÅS Fortsättning följer En gudstjänstserie från Hebréerbrevet Pingst Västerås våren 2016 www.vasteras.pingst.se kontakt@vasteras.pingst.se av Daniel Alm Mål Vi vill läsa Hebréerbrevet för att

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Sven Hillert. Frälsning för alla. en biblisk vision utgiven på verbum 2002

Sven Hillert. Frälsning för alla. en biblisk vision utgiven på verbum 2002 Sven Hillert Frälsning för alla en biblisk vision utgiven på verbum 2002 2 Innehåll Inledning 3 Två visioner inom judendomen 5 Två bilder av Jesus 8 Två perspektiv i Paulus brev 14 En tro som förenar 34

Läs mer