LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum"

Transkript

1 1

2 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att det faktiskt finns ett behov att på olika sätt lyfta bibeln, lyfta den till den plats där den hör hemma. Nämligen överst i våra bokhögar eller överst på nattduksborden. Vi tror nämligen att utav alla böcker som finns är bibeln den viktigaste. Viktigare än Camilla Läckbergs senaste deckare, viktigare än Jan Guillous trilogi, viktigare än nobelpristagaren Alice Munroes böcker. Ja, till och med viktigare än Tomas Sjödins senaste bok, Det händer när du vilar. Bibeln är en helt unik bok och kan inte jämföras med någon annan. Men tyvärr är det allt färre som läser den regelbundet också bland oss kristna. Därför behövs ett BIBELLYFT! Bland oss i Bankeryds Missionsförsamling är det säkert så att en del läser bibeln väldigt mycket, en del läser bibeln lite lagom, en del läser den ganska lite, och en del läser bibeln väldigt, väldigt lite. Med utgångspunkt från den nivå av bibelläsning som du är i just nu, så är målsättningen att det ska bli lite mer bibelläsning för oss alla, detta då oavsett vilken vår individuella utgångspunkt är. Därför kommer vi att gång på gång under den här våren att utmanas att läsa lite mer. Men för att det ska kunna ske en förändring så behövs 1. För det första motivation. Jag vill läsa mer, jag vill lära mig mer, jag vill låta mig påverkas mer av bibeln. 2.För det andra så behövs det hjälpmedel av olika slag. Och idag finns det verkligen många hjälpmedel att tillgå. Det här lilla häftet är ett sådant. Här kan du se vad varje söndagsgudstjänst kommer att handla om. Vilken bibelbok som presenteras och bibelställen som du kan läsa. Sedan kommer du att få tips om bibelläsningsplaner, bibelappar, bibelstudieböcker, andaktsböcker osv. I så gott som varje gudstjänst kommer vi kort att presentera en bibelbok. Sedan kommer predikan också att vara över en text från just den bibelboken. Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 2

3 26/1 söndag Gudstjänst för alla åldrar Så var det dags för vår första gudstjänst på temat Bibellyftet. Den här söndagen är det en Gudstjänst för alla åldrar. Men bibeln är absolut en bok för alla åldrar, så det passar ju utmärkt. Efesierbrevet Att styrka de troende i Efesos i deras kristna tro genom att förklara församlingens, Kristi kropps, inre liv och syfte. Paulus Omkring 60, från fängelset i Rom Vi är alla delar av en enda kropp. Vi har samme Ande och vi har blivit kallade till samma hoppfulla framtid (4:4) Gud ger oss genom den Helige Anden ett sigill, en stämpel i våra hjärtan att Vi tillhör honom! Den som är kristen är i Guds ägo. Temat för predikan är att vi har fått ett sigill på våra hjärtan som visar på att vi tillhör Jesus. Samtal om: Hur visar jag med mitt liv att jag har en stämpel av Jesus? Vill jag bli stämplad av Jesus? Hur kan jag fortsätta bära ett Guds sigill? Jesus, Låt mig varje dag få vara en förebild för människor i min närhet. Låt mig alltid få visa ditt sigill Jesus. 2/2 söndag Gudstjänst med årsmöte Jesaja är en av profetböckerna i Gamla Testamentet. Böcker med ett innehåll som inte alltid är lätt att förstå. En hel del av innehållet handlar om dåtida händelser och företeelser. Samtidigt som mycket av det profeterna säger berör människor i alla tider. Dagens predikan utgår från Jesaja 55: Där det handlar om Guds ord. 3

4 Jesaja Att kalla Juda rike tillbaka till Gud och förkunna Guds frälsning genom Messias. Profeten Jesaja, Amos son. (Sedan finns det flera teorier Om att det är flera olika författare, den andre och tredje Jesaja.) Kapitel 1 39 ca år 700 f.kr. Kapitel omkring 680 f.kr. Jes 53:5 Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Läs gärna: Jes. 55: Samtala om Vad betyder bibeln för dig? Hur gör du när du läser bibeln (tid, plats, val av bok osv)? Vad skulle kunna motivera dig att läsa mer i bibeln? Hur tänker du om verserna från Jesaja 55? Be för de i världen som inte har en bibel men gärna skulle vilja ha en. Be om att bibel får bli en viktigare för oss alla i församlingen. Be för det som du har överst i dina tankar.. 9/2 söndag Gudstjänst Esters bok Att visa Guds allmakt och den omsorg han har om sitt folk. Okänd Omkring år f.kr. Est 4:14 Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll, men du och din fars familj skall gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning." Esters bok är unik på flera sätt. Bland annat för att det är den enda boken i bibeln där Gud inte finns omnämnd vid namn. Ändå är Gud påtagligt närvarande i denna bok. En annan udda sak är att en skönhetstävling leder till räddning av ett helt folk. 4

5 Läs gärna: Samtala om: Esters bok På vilka olika sätt Gud kan handla i våra liv men också i större sammanhang, som i världspolitiken och när beslut fattas i olika instanser. Kan det vara så att vi alla faktiskt får våra viktiga moments då våra beslut och handlingar kan få avgörande betydelse? Då det vi gör får medverka till att göra skillnad. Be för vår regering och vår riksdag. Bed om att vi själva ska våga agera i olika sammanhang Bed om att få vara använd av Gud. Bed om att du får vara med om att göra skillnad. 16/2 söndag Gudstjänst Den här söndagen har vi en gäst nämligen vår missionsföreståndare Kjell Larsson. Han är ju välkänd för er som var med förr.. Kjell var nämligen ungdomspastor i Bankeryd på 80 talet. Kjell har valt att predika från Jakobs brev. Jakobs brev Att avslöja oetisk livsstil och visa på vad ett sunt moraliskt liv som kristen innebär. Jakob en av Jesu bröder. Ledare för församlingen i Jerusalem. Troligen år 49, före apostlamötet i Jerusalem år 50 ef.kr Jak 2:18 Nu kanske någon frågar: "Har du tro?" Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. Läs gärna: Jakob 2: Samtala om: Vad innebär det för dig att Tro på Gud? Nämn några områden där din tro påverkar dina handlingar. Gör vi för stor skillnad mellan tro och gärningar? Bör de hänga ihop mer än vad de gör? 5

6 Bed för: Alla som kämpar med att våga eller kunna tro. Om att kunna göra det goda som du drömmer om och längtar efter. 23/2 söndag Gudstjänst Den här söndagen är det Gudstjänst för alla åldrar! Vi har ett unikt besök av Bors Brassband ett brassband som mestadels består av ungdomar. De medverkar idag med mycket musik. Daniel Sander kommer att berätta om en av Gamla Testamentets kändisar, nämligen profeten Jona. Jona bok Att visa Guds oerhörda nåd och att budskapet om frälsning gäller alla människor. Jona, Amittaias son Omkring år f Kr Jon 4:11 Varför skall jag då inte få förbarma mig över Nineves 120,000 innevånare, som lever i ett djupt andligt mörker, och all den boskap som också finns där? Visst har jag rätt att tänka på och deras väl! Jona får en kallelse från Gud att komma med uppmaningar till folket i Nineve. Tema för dagen predikan är att ta vara på sin kallelse för evangeliets skull. Samtal om: Vad har jag för kallelse eller dröm för mitt liv? Hur kan jag styrka min tro på min kallelse? Finns det flera kallelser i mitt liv? Gud, låt mig alltid få gå i dina utbreda gärningar. Låt mig få vandra i din kallelse resten av mitt liv. 2/3 söndag Gudstjänst Idag så är det en av bibelns absoluta favoritböcker som står i fokus, nämligen Psaltaren. Denna fantastiska bok med så mycket utav tankar, känslor och böner som vi kn identifiera oss med och i. Psaltaren har ju varit och är också en sångskatt där de olika psalmerna har tonsatts gång på gång under de århundraden som gått. 6

7 Samtal om: Att i poetisk form uttrycka lovprisning, tillbedjan och syndabekännelse till gud. Kung David, Asaf, Koras söner, Etan och Mose. Samt över 50 psalmer inte har någon författare angiven. Från ca 900 f.kr till efter den Babyloniska fångenskapen, d.v.s ca 450 f.kr. Ps 150:6 Allt som lever och andas skall prisa Herren. Vad tycker du präglar psalmernas iunnehåll? Vad tycker du Psalmerna säger om hur man kan och får formulera sina böner? Vilken är din favoritpsalm? Bed gärna med i en av psalmerna som du valt eller fått förslag om. 9/3 söndag Gudstjänst Dagens predikant är en av församlingens medlemmar, Mikael Celinder. Mikael är Förbundssekreterare på SAU och är därmed huvudansvarig för det stora barn och ungdomsarbete som SAU bedriver och i vilket vi är en del. Dagens predikan kommer att handla om livet, lidandet och ledan utifrån Jobs bok. Men också om att inte vara rädd om Guds kärlek och våra rädslor. Job Att bevisa Guds allmakt och betydelsen av sann tro. Den underliggande frågan i hela boken är varför måste den rättfärdige lida? Möjligen Job? Andra tänkbara Mose, Salomo och Elihu. Okänd men förmodligen under partriarktiden d.v.s f.kr. Job 2:3 Herren frågade: "Lade du märke till min tjänare Job? På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han, ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont. Och han håller fortfarande fast vid sin oförvitlighet. Du uppeggade mig mot honom, och han störtades i fördärvet utan orsak." 7

8 Samtala om: Kan lidande och svårigheter föra en människa närmare Gud? I så fall varför och hur? Kan svårigheter och lidande föra en människa bort från Gud? I så fall varför och hur? Kan vänners omsorger ibland bli fel? Som det blev för Job när hans vänner kom på besök. Kan vänners omsorg också kanske bli en hjälp när man har det svårt? Be för sådana du känner som just nu går igenom svårigheter av olika slag. Bed om att du kan få vara till hjälp för någon annan. 16/3 söndag Gudstjänst Hebreerbrevet Att visa på fullkomligheten och storheten hos Jesus. Det framgår inte av brevet vem som är författaren, Paulus, Lukas, Barnabas, Apollos, Silas, Filippos, Priscilla, är några av förslagen. Timotheos kallas vår bror (12:23) så författaren måste ha känt honom väl. Troligen före Jerusalems ödeläggelse år 70. Många religiösa ceremonier nämns i boken, men inget om att templet, platsen för de flesta av dem, blev förstört Heb 1:3 Guds son utstrålar faderns härlighet, Han återspeglar fadern själv, och han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att rena oss från synden och som nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige. Dagens predikan kommer handla om uppmuntran, att ständigt leva med en Positiv och uppmuntrande attityd mot din medmänniska. Samtal om: På vilket sätt är jag bra på att uppmuntra människor? Rör jag mig i positiva miljöer? Hur kan jag bli bättre på uppmuntran? 8

9 Jesus, lär mig att uppmuntra och se människor runt omkring mig! Jesus låt mig bli bättre på att ta emot uppmuntran från människor! 23/3 söndag Gudstjänst för alla åldrar Idag medverkar en barnkör från Smålandsstenar, de kommer att framföra en musikal som handlar om PETRUS. Därför passar det bra att vi idag har Markus evangelium som bok. Markus anses ju vara skriven med mycket inspiration och källstoff från just Petrus. Att presentera Jesus vem han är och vad han gjorde och lärde Förmodligen Johannes Markus. Han var inte en av de 12 men medarbetare till Paulus, Barnabas och Petrus. Samtala om: Förmodligen det äldsta evangeliet skrivet ca ef. Kr. Mark 10:45 Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." När du läser eller hör om Petrus, vad tänker du på då? Petrus var ju en mångfacetterad person. På vilka sätt kan han både vara ett föredöme för oss och någon som man inte vill efterlikna. Bed om att vi blir lika Petrus i hans frimodighet. Bed om att vi blir lika Petrus i hans hängivenhet. 30/3 söndag Gudstjänst Ibland tycker vi att det är lite ojämlikt (minst sagt) när det gäller bibliska författare eller personligheter. Det är så många män och så få kvinnor. Men här kommer en riktigt bra bok med namn efter en kvinna, Rut. Det som hände 9

10 med Rut påverkade hela historien så på det sättet är Rut en riktigt tungviktare i den bibliska berättelsen. Om henne talar idag Daniel Sander. Förs sång och musik står Uckebröderna. Många av dem är från Bankeryd och de samverkar med Barnsamariten som idag också får en extra insamling. Ruts bok Att visa hur tre personer kunde bevara sin karaktärsstyrka och tro på Gud trots att samhället omkring dem höll på att falla samman. Okänd. Samuel har föreslagits, men detaljerna i innehållet antyder att boken skrevs efter hans död. Efter domartiden ( f Kr) Rut 1:16 Tvinga mig inte att lämna dig Rut, för jag vill gå dit du går och bo där du bor. Ditt folk ska vara mitt folk, och din Gud skall vara min Gud Predikan kommer idag att handla om, hur kan jag som kristen bevara min kararaktär och inte kompromissa i min tro? Samtal om: Har jag lätt för att kompromissa med min tro i vissa sammanhang? Hur kan jag behålla karaktären? Gud, Låt min karaktär visa på att min tro är viktig för mig. Låt mig inte kompromissa i min tro! 6/4 söndag Gudstjänst Predikan idag skall handla om glädjen i tron. Att leva i glädje och bön varje dag. 1 Thessalonikerbrevet Att stärka tron hos de kristna i Theesalonike och försäkra dem om Jesu ankomst Paulus 10

11 Samtal om: omkring år 51 från Korinth: ett av Paulus första brev. 1 thess 4:14 om vi tror, att också Gud vill föra alla som har dött i tron på Kristus, tillbaka till livet tillsammans med honom som har uppstått från det döda Hur kan vi behålla glädjen i våra liv? Hur kan jag få andra att må bra i min närhet? Gud, låt mig få bevara glädjen i livet. Låt mig få spegla din glädje i mitt liv. 13/4 söndag Gudstjänst Idag medverkar Regnbågens barn och personal i gudstjänsten, så det blir en riktigt ungdomlig touch på gudstjänsten. En av Palmsöndagens texter handlar ju om hur Jesus rider in på en åsna i Jerusalem. Den texten finns i alla fyra evangelierna. Men idag läser vi ur Lukas evangelium Lukas Evangelium Att ge en så exakt redogörelse som möjligt om Jesus och hans liv. Och att presentera honom som den felfria människan och vår frälsare. Den grekiske läkaren Lukas. Den ende icke judiske författaren i hela Nya Testamentet. Omkring 60 ef.kr. Luk 19:9-10 Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus - han är också en son till Abraham, [10] och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det." Tema för dagens predikan handlar om när Jesus rider in i Jerusalem! Att bana väg för Jesus i vårt barn och ungdomsarbete. Samtal om: Hur kan jag vara den som banar väg för människor? Hur kam mitt liv få bli till välsignelse för andra? Låt mig få bana vägen för dig Jesus i allt jag gör! Tack för att jag får böja mig inför dig Jesus. 11

12 20/4 söndag Gudstjänst På påskdagen finns bara ett givet tema och det är Jesus lever! Det handlar om att Jesus som dog på korset och lades i en grav inte längre är kvar i graven. Han har uppstått, han lever. Om detta berättar alla fyra evangelisterna så också Johannes. Idag är det från Johannes vi hämtar predikotexten. Johannes evangelium Samtala om: Att klart bevis att Jesus är Guds son och att alla som tror på honom har evigt liv. Aposteln Johannes, son till Sebedaios och bror till Jakob. Även kallad kärlekens apostel. Troligen ef.kr. Joh 20:30-31 Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. [31] Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn. Läs Joh 20: 1-18 Tänk er in i att ni själva är personerna. Dvs Maria från Magdala, Petrus och Johannes. Var för gör de som de gör? Skulle du agerat och reagerat likadant eller? Tacka för Jesus död men inte minst för hans uppståndelse. Bed om att många fler ska förstå vad det betyder för dem idag. 27/4 söndag Gudstjänst 1 Petrus brevet Uppmuntran och tröst till lidande trossyskon Aposteln Petrus, Jesu lärjunge bror till Andreas. År ef.kr avsänt från Rom. 12

13 Samtala om: 1 Pet 1:6-7 Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, [7] för att det som är äkta i er tro - och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld - skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Det sägs att lidande hör till det kristan livet, håller du med? Var i världen kan vi idag se lidande kristna trossyskon? Bed för kristna som idag lider p.g.a. sin tro. 4/5 söndag Gudstjänst Dagens predikan kommer handla om att ta på sig Guds Rustning för ett liv som kristen i vardagen. Efesierbrevet Att styrka de troende i Efesos i deras kristna tro genom att förklara församlingens, Kristi kropps, inre liv och syfte. Paulus Omkring 60, från fängelset i Rom Vi är alla delar av en enda kropp. Vi har samme Ande och vi har blivit kallade till samma hoppfulla framtid (4:4) Samtal om: Hur är det att bära på Guds rustning? Är det nödvändigt att ta på mig den? I vilka sammanhang är det bra att bära den? Låt mig ständigt bära din rustning Gud. Lär mig bära din rustning på rätt sätt. 13

14 11/5 söndag Gudstjänst En annorlunda gudstjänst på en annorlunda plats. Våra UV scouter ansvarar för gudstjänsten och då blir det naturligtvis på Scoutvis. Några som verkligen prövade på Uteliv var Israels folk som under 40 år vandrade genom ökentrakter och hela tiden bodde i tält. Den femte Moseboken är sen sammanfattning av denna tid, en tillbakablick och resumé. Men samtidigt ser man framåt nu är man äntligen framme vid målet. 5 Mosebok Samtala om: Att påminna folket om vad Gud har gjort för dem och uppmuntra dem till att alltid vara överlåtna till honom. Mose, utom den sista delen som skrivits efter Mose död. Beskriver slutet på ökenvandringen som dateras olika ex. / f.kr. alternativt senare.. 5 Mos 7:9 Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. En kristens liv beskrivs ibland som en vandring. Vad tänker du om det? Att bo i tält används ibland som bilder i bibeln. Paulus skriver om vår kropp som ett tält som bryts ned 2 Kor 5:1. Läs texten och fundera tillsammans. I Joh 1: 14 står det direkt översatt att Gud tältade ibland oss. Fundera lite också över vad det innebär. 14

15 Till hjälp i ditt bibelläsande.. - Bestäm dig för att öka ditt bibelläsande från där det är nu. Ex. läser du en vers om dagen, läs två. Läser du ett kapitel om dagen, läs två. Läser du ingenting alls börja med några verser om dagen.. - Använd gärna någon översättning du inte provat förut. Det kan ge många nya tankar och upplevelser. Ny på svenska är The Message - Nya Testamentet på svenska och The Message - Psaltaren på svenska. - Använd gärna en bibelstudieplan, i kyrkan kommer du att hitta några varianter som du kan använda. - Du kan ladda ner olika bibelappar om du har en smart telefon. - Varför inte läsa bibeln tillsammans med någon annan ex din man, fru, vän, kompis, arbetskamrat osv. - Det finns många olika bibelstudieböcker som är bra. Besök Nya Musik och be dem guida dig.. 15

16 Målsättning för Bankeryds Missionsförsamling DELA MED SIG AV JESUS - Berätta om Jesus - Visa på Jesus - Leda till Jesus Joh 1:39-42 "Följ med och se!".. "Vi har funnit Messias".. Han tog med honom till Jesus. VISA OMSORG - Visa varandra omsorg. I tankar, ord böner och handlingar - Visa människor i vårt samhälle omsorg. I tankar, ord böner och handlingar - Visa människor i världen omsorg. I tankar, ord böner och handlingar Job 10:12 Du gav mig livet, du visade mig godhet, din omsorg bevarade mig vid liv. BEVARA & VÄXA - Bevara allt det goda som vi fått av Gud. - Låta det goda påverka oss så att vi växer i Kristus - Hjälpa varandra att bevaras och växa i tron Kol 1:9-10 Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, [10] så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskap 16

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord.

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. PROGRAM 183. LUKAS 1: 26-80. (Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. Och därför kunde han inte utlysa

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf Herren behöver dem Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att fråga om någon vet vilken produkt som denna logga tillhör? (bild). Karlsson Klister, det som är känt för att kunna laga allt. Det lagade mina

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln Nya Testamentet Paulus brev till galaterna Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Kyrkoår och evangeliebok

Kyrkoår och evangeliebok Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2).

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika.

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Psalm 1 Två sätt att leva - Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Vi denna tid så reste jag ibland runt i öknen. Solen var stekhet och man kände sig som om man kokade

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Bön som grund Av: Johannes Djerf

Bön som grund Av: Johannes Djerf Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf Guds ljus leder hem Av: Johannes Djerf Mitt minne är inte som det en gång var nu när man är 30 fyllda, men jag tror inte att jag har berättat här framifrån någongång om när jag och några vänner kom vilse

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35)

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2 Mosebok kapitel 11. där Mose förkunnar att de förstfödda i egypten skall dö, som den sista straffdom över egypten innan

Läs mer

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf När vår lilla Hilma skulle komma till den här världen så hade i alla fall jag sett framför mig i mitt huvud på ett ungefär hur allt skulle gå till. Vi hade varit på

Läs mer

EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos 3:13

EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos 3:13 År 2012 Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse., fil 3:9 EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos

Läs mer

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 FÖRSTA VECKAN I FASTAN MÅNDAG 15 februari Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit 06 Kunglig lag Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en, nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han blivit förd som

Läs mer

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den?

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Går han till himlen eller till helvetet? Av Christer Åberg På grund av att frågan har dykt upp ett antal gånger på apg29 och på grund av

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 06 Kunglig LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

Sanningen om Paulus och lagen. Paulus Paradox Del 4. (Paradox = skenbar motsägelse)

Sanningen om Paulus och lagen. Paulus Paradox Del 4. (Paradox = skenbar motsägelse) Paulus Paradox Del 4 (Paradox = skenbar motsägelse) Sanningen om Paulus och lagen Ett sammandrag av en videoserie i 5 delar, Pauline Paradox Series som handlar om Paulus och hans omdiskuterade avskaffande

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

MÅNDAG 4 januari. Läsning 1 Joh 3:7 10

MÅNDAG 4 januari. Läsning 1 Joh 3:7 10 MÅNDAG 4 januari Läsning 1 Joh 3:7 10 Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong.

Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong. 201 3 Timoteus- B Förlag står för portot Timoteus-Förlag AB SVARSPOST 20492032 545 20 Töreboda Så får du tag på almanackan för 2014 Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong.

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

Skapad för att glädja Gud

Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud För två veckor sen så inledde vi vår temaserie Ett meningsfullt liv med att Peter

Läs mer

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Tänk att Du orkat med att vandra ända hit! Förra vandringen var lite jobbig, eller hur? Vi talade om att Gud är ALLSMÄKTIG eller som det heter i den nya översättningen

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4)

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4) www.theministryofhealing.se HEALING vs. GUDS HELANDE Finns det något så kallat "falskt helande" eller är allt helande bra och sant? Var kommer helandet ifrån? Vad är det för skillnad på healing (New Age)

Läs mer

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf I tron på att en predikan inte ska vara så dålig att den inte kan predikas mer än en gång och i tron på att nattens tankar som kom till mig ändå kan

Läs mer