Kyrkoår och evangeliebok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkoår och evangeliebok"

Transkript

1 Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2). Därmed bröt man med sin judiska bakgrund där sabbaten, lördagen, var gudstjänstdag. Söndagen var en påminnelse om den första skapelsedagen, om den första veckodagen, då Jesus uppstod från de döda och den första pingstdagen, kyrkans födelsedag. Under de första århundradena kompletterades den kristna gudstjänstdagen med olika högtider och vi fick ett kyrkoår som återger huvuddragen i frälsningshistorien. Grundstrukturen är gemensam för hela kristenheten, men i skilda delar av världen har särdrag utvecklats. Kyrkoåret, återspeglat i den ekumeniska evangelieboken 2003, har växt fram från början av kyrkans historia, med utgångspunkt från påsk, pingst och jul. Det återspeglar grundfakta i frälsningshistorien och ger församlingen bredd och kontinuitet i undervisningen. Det är också en ekumenisk och evangelisatorisk tillgång, om förkunnelse och undervisning i olika kyrkor behandlar samma ämne. I Sverige kom några av de äldre frikyrkorna från början att i huvudsak följa Svenska kyrkans evangeliebok. Arbetet med den reviderade evangelieboken som togs i bruk 1983 skedde i ekumenisk samverkan mellan de reformatoriska kyrkorna. Denna samverkan har förstärkts inför Evangelieboken 2003, främst genom aktivt bidrag till arbetet av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Den största revisionen gäller de gammaltestamentliga texter, som infördes i evangelieboken Vidare har en psaltarpsalm för varje sön- och helgdag tillkommit. Denna kan användas på skilda sätt som växelläsning, ingångsord eller som tonsatt sång. Vissa utbyten har också skett av övriga texter. Från palmsöndagen till annandag påsk har fyra evangelieserier införts, så att texterna följer skildringarna i ett evangelium varje år. Under Stilla veckan 2004 följs Matteustexterna. Dessa fyra serier skall ses samman med de texter för passionsgudstjänster, som avslutar evangelieboken och kan användas under veckorna före påsk eller under stilla veckan. Midsommardagen har fått skapelsen som firningsämne, medan söndagen efter denna övertagit benämningen den helige Johannes döparens dag. Evangelieboken 2003 anger en kort ämnesrubrik för varje söndag, som ger öppenhet för olika infallsvinklar. Ibland kan annat tema än den givna rubriken ge bättre ingång i gudstjänstens grundbudskap utifrån den lokala eller aktuella situationen. Predikan kan ta sin utgångspunkt från en eller flera av söndagens texter i den aktuella årgången, inte självklart enbart i evangelietexten. Detta ger gudstjänstbesökarna möjlighet att förbereda sig inför dagens texter. Även om man alltså i första hand följer evangelieboken, bör det finnas frihet att utforma gudstjänsten och välja texter med hänsyn till den lokala församlingens behov eller till vad som händer i samhället och världen, om detta inte leder till brist på bredd i förkunnelsen. Temagudstjänster kan vara ett motiv att under en period använda andra än evangeliebokens texter. Det är dock en fördel, om alternativ till kyrkoårets texter följer dess grundrytm.

2 Dagens bön (två bönealternativ), som kan användas i anslutning till läsningen av Gamla testamentet och episteltexten (brevtexten), knyter an till dagens huvudtema. Den första av bönerna har sin utformning från medeltida förlagor. Den andra seriens böner är nyformulerade, för att med en annan uppbyggnad samla tankarna i dagens bibelläsningar. Kyrkoårets texter Enligt 2002 års evangeliebok finns tre texter givna för varje söndag under kyrkoåret. Första spalten anger första årgången, andra spalten andra årgången och tredje spalten tredje årgången. Från palmsöndagen till påskdagen finns fyra spalter. Den första anger Matteusserien, den andra Markusserien, den tredje Lukasserien och den fjärde spalten Johannesserien. För varje spalt anges texterna i följande ordning: gammaltestamentlig läsning, epistel, evangelium och psaltarpsalm. Kursiverad text läses varje år. FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT Ett nådens år Sak 9:9 10 Sak 9:9 10 Sak 9:9 10 Rom 13:11 14 Upp 3:20 22 Upp 5:1 5 Matt 21:1 9 Joh 18:36 37 Luk 4:16 23 Ps 24 Ps 24 Ps 24 ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT Guds rike är nära Mik 4:1 4 Jes 35:1 10 Jer 33:14 16 Rom 15:4 7 Jak 5:7 11 Heb 10:32 39 Luk 21:25 36 Matt 13:31 34 Mark 1:14 15 Ps 85:9 14 Ps 85:9 14 Ps 85:9 14 TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT Bana väg för Herren Jes 29:17 21 Mal 4:4 6 Jes 40:1 8 1 Kor 4:1 5 2 Pet 1:19 21 Gal 3:21 29 Matt 11:2 11 Matt 11:12 19 Luk 3:1 15 Ps 146:3 9 Ps 146:3 9 Ps 146:3 9 FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT Herrens moder Jes 40:9 11 Sef 3:14 17 Jes 52:7 10 Rom 10:4 8 Fil 4:4 7 2 Kor 1:17 22 Luk 1:46 55 Luk 1:30 35 Luk 1:39 45 Ps 145:8 13 Ps 145:8 13 Ps 145:8 13 JULNATTEN Den heliga natten JULDAGEN Jesu födelse Jes 9:1a, 2 7 Heb 1:1 6 Luk 2:1 20 Jes 9:2 7 Jes 9:2 7 Jes 9:2 7 1 Tim 3:16 1 Joh 1:1 4 Heb 1:1 3 Luk 2:1 20 Joh 1:1 14 Matt 1:18 25 Ps 72:1 7 Ps 72:1 7 Ps 72:1 7

3 ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS DAG Martyrerna Jer 1:17 19 Jer 20:7 11 Mik 7:1 6 Apg 6:8 15 Apg 7:55 8:8 Apg 4:18 31 Matt 10:16 22 Luk 12:49 53 Matt 10:32 39 Ps 46:1 8 Ps 46:1 8 Ps 46:1 8 SÖNDAGEN EFTER JUL Guds barn Jer 31: Mos 1:15 21 Jes 11:1 9 Gal 4:4 7 2 Tim 3:14 15 Apg 7:17 22 Matt 2:13 23 Mark 10:13 16 Matt 18:1 5 Ps 71:2 6 Ps 71:2 6 Ps 71:2 6 NYÅRSDAGEN I Jesu namn 4 Mos 6:22 27 Jes 49:13 16 Klag 3:22 26 Rom 10:9 13 Heb 13:5 8 Apg 10:42 43 Luk 2:21 Luk 13:6 9 Joh 2:23 25 Ps 121 Ps 121 Ps 121 SÖNDAGEN EFTER NYÅR Guds hus 1 Sam 3:1 10 Jes 55:5 7 1 Kung 8:20, Heb 3:1 6 Rom 12:1 2 Fil 2:1 4 Luk 2:42 52 Mark 11:15 19 Joh 2:13 22 Ps 84:2 5 Ps 84:2 5 Ps 84:2 5 TRETTONDEDAG JUL Världens ljus Jes 60:1 6 Jes 49:5 7 1 Kung 10:1 7 Kol 1: Kor 4:3 6 Ef 2:17 19 Matt 2:1 12 Joh 8:12 Luk 11:29 32 Ps 72:10 15 Ps 72:10 15 Ps 72:10 15 FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN Jesu dop Jes 42:1 7 2 Mos 1:22 2:10 Jes 43:1 4 Apg 18:24 19:6 1 Joh 5:6 12 Apg 8:14 17 Matt 3:13 17 Luk 3:15 17, Mark 1:9 11 Ps 89:20 29 Ps 89:20 29 Ps 89:20 29 ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN Livets källa 2 Mos 33:18 23 Jes 55:1 4 5 Mos 5:23 27 Ef 1:7 14 Upp 22:16 17 Heb 2:9 10 Joh 2:1 11 Joh 4:5 26 Joh 5:31 36 Ps 19:2 7 Ps 19:2 7 Ps 19:2 7 TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN Jesus skapar tro 1 Kung 8:41 43 Jes 45: Kung 5:1 4, 9 15 Rom 1:16 17 Gal 2: Kor 1:3 7 Matt 8:5 13 Joh 4:27 42 Joh 4:46 54 Ps 36:6 10 Ps 36:6 10 Ps 36:6 10

4 FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN Jesus är vårt hopp Job 38:1 11 Jes 40: Kung 17:1 6 2 Kor 1:8 11 Jak 5: Tim 1:7 10 Mark 4:35 41 Joh 5:1 9 Matt 14:22 33 Ps 107:28 32 Ps 107:28 32 Ps 107:28 32 FEMTE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN Sådd och skörd Hes 34: Mos 11:24 30 Hes 33:10 16 Kol 3:12 16 Fil 1:12 18 Rom 2:12 16 Matt 13:24 30 Mark 9:38 41 Luk 13:22 30 Ps 37:1 7 Ps 37:1 7 Ps 37:1 7 SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN Gud verkar nu Jes 43:15 21 Fil 2:12 13 Joh 5:16 23 Ps 63:2 5 SEPTUAGESIMA Nåd och tjänst Jer 9:23 24 Jon 3:10 4:11 Vish 11: Kor 1:1 3 Fil 1:3 11 Fil 3:7 14 Matt 20:1 16 Luk 17:7 10 Matt 19:27 30 Ps 25:4 11 Ps 25:4 11 Ps 25:4 11 SEXAGESIMA eller REFORMATIONSDAGEN Det levande ordet Jes 55:8 11 Ps 119: Jer 23: Kor 1:18 25 Rom 10:13 17 Heb 4:12 13 Luk 8:4 15 Joh 7:40 52 Joh 6:60 69 Ps 33:4 9 Ps 33:4 9 Ps 33:4 9 FASTLAGSSÖNDAGEN Kärlekens väg Jes 52:13 15 Est 4:12 17 Höga v 8:6 7 1 Kor 13: Tim 2:4 6 2 Kor 5:14 21 Luk 18:31 43 Joh 12:20 33 Mark 10:32 45 Ps 86:5 11 Ps 86:5 11 Ps 86:5 11 ASKONSDAGEN Bön och fasta Jes 58:4 9 Joel 2:12 19 Man Jak 2:14 17 Apg 13:1 3 2 Kor 7:8 13 Matt 6:16 18 Mark 2:18 20 Luk 5:33 39 Ps 32:1 5 Ps 32:1 5 Ps 32:1 5 FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN Prövningens stund 1 Mos 16: Mos 4:3 7 1 Mos 3:1 13 Heb 4:14 16 Jak 1:12 15 Heb 5:7 10 Matt 4:1 11 Matt 16:21 23 Mark 1:12 13 Ps 31:2 6 Ps 31:2 6 Ps 31:2 6

5 ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN Den kämpande tron 1 Mos 32: Kung 19:1 8 Jes 61:1 3 2 Kor 6: Kor 10:12 13 Heb 11:23 27 Matt 15:21 28 Luk 7:36 8:3 Mark 14:3 9 Ps 130 Ps 130 Ps 130 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN Kampen mot ondskan 1 Sam 17:40 50 Jes 59: Kung 18:26 29, Ef 5:1 9 Ef 6:10 18 Upp 3:14 19 Luk 11:14 26 Mark 5:24 34 Mark 9:14 32 Ps 25:12 22 Ps 25:12 22 Ps 25:12 22 MIDFASTOSÖNDAGEN Livets bröd 2 Kung 4: Mos 16:11 18 Ords 9:1 6 2 Kor 9: Pet 2:1 3 1 Kor 10:1 6 Joh 6:1 15 Joh 6:24 35 Joh 6:48 59 Ps 107:1 9 Ps 107:1 9 Ps 107:1 9 FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN Försonaren 3 Mos 16: Mos 22: Mos 21:4 9 Heb 7:24 27 Apg 4: Joh 1:8 2:2 Joh 11:46 57 Mark 12:1 12 Joh 3:11 21 Ps 103:8 14 Ps 103:8 14 Ps 103:8 14 PALM SÖNDAGEN Vägen till korset Jes 56:6 8 2 Mos 13:6 10 Jes 50:5 10 Sak 2:10 13 Ef 2:12 16 Heb 2:14 18 Rom 5:1 5 Fil 2:5 11 Matt 21:1 11 Mark 11:1 11 Luk 19:28 40 Joh 12:1 16 Ps 118:19 29 Ps 118:19 29 Ps 118:19 29 Ps 118:19 29 SKÄRTORSDAGEN Det nya förbundet 2 Mos 12: Mos 24: Mos 12:15 20 Jer 31: Kor 11: Kor 10: Kor 5:6 8 Heb 10:12 18 Matt 26:17 30 Mark 14:12 26 Luk 22:7 23 Joh 13:1 17 Ps 111:1 5 Ps 111:1 5 Ps 111:1 5 Ps 111:1 5 LÅNGFREDAGEN Korset Jes 53:1 12 Jes 53:1 12 Jes 53:1 12 Jes 53: Pet 3: Kor 2:1 10 Fil 2:6 8 Heb 10:19 25 Matt 27:32 56 Mark 15:21 41 Luk 23:26 49 Joh 19:17 37 Ps 22 Ps 22 Ps 22 Ps 22 PÅSKNATTEN Genom död till liv 2 Mos 14:10 16, Dan 3: Mos 12:21 28 Job 19:25 27 Rom 6: Tim 2:8 13 Kol 2:6 15 Ef 2:1 6 Matt 28:1 8 Mark 16:1 8 Luk 23:55 24:12 Joh 20:1 10 Ps 114 Ps 114 Ps 114 Ps 114

6 PÅSKDAGEN Kristus är uppstånden Jes 25:6 9 2 Mos 15:1 11 Hos 6:1 3 Jon 2: Kor 15: Kor 15:12 21 Apg 3:14 16 Apg 13:32 37 Matt 28:1 20 Mark 16:1 14 Luk 24:1 12 Joh 20:1 18 Ps 118:15 24 Ps 118:15 24 Ps 118:15 24 Ps 118:15 24 ANNANDAG PÅSK Möte med den uppståndne Hes 37: Mos 18:15 18 Jer 31:9 13 Apg 10:34 43 Kol 3:1 4 1 Pet 1:18 23 Luk 24:13 35 Luk 24:36 49 Joh 20:19 23 Ps 16:6 11 Ps 16:6 11 Ps 16:6 11 ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN Påskens vittnen Jes 43:10 13 Jer 18:1 6 Sak 8:6 8 1 Kor 15: Joh 5:1 5 1 Pet 1:3 9 Joh 21:1 14 Joh 21:15 19 Joh 20:24 31 Ps 145:1 7 Ps 145:1 7 Ps 145:1 7 TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN Den gode herden Hes 34:11 16 Hes 34:23 31 Jer 23:3 8 1 Pet 2:22 25 Heb 13: Pet 5:1 4 Joh 10:1 10 Joh 10:11 16 Joh 10:22 30 Ps 23 Ps 23 Ps 23 FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN Vägen till livet Jes 54:7 10 Syr 28:3 7 2 Mos 13:20 22 Heb 13: Kor 4: Thess 5:9 11 Joh 16:16 22 Joh 14:1 14 Joh 13:31 35 Ps 147:1 7 Ps 147:1 7 Ps 147:1 7 FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN Att växa i tro Hos 11:1 4 Hos 14:5 9 Jes 57: Joh 4: Joh 3:18 24 Gal 5:13 18 Joh 16:5 11 Joh 15:10 17 Joh 17:9 17 Ps 98:1 8 Ps 98:1 8 Ps 98:1 8 BÖNSÖNDAGEN Bönen 1 Mos 18:26 32 Jer 29: Kung 3:5 14 Ef 3: Joh 5:13 15 Rom 8:24 27 Luk 18:1 8 Luk 11:1 13 Matt 6:5 8 Ps 13 Ps 13 Ps 13 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG Herre över allting 2 Kung 2:11 14 Jes 61:10 11 Dan 7:13 14 Apg 1:1 11 Ef 1:17 23 Ef 4:7 13 Mark 16:19 20 Luk 24:49 53 Joh 17:1 8 Ps 110 Ps 110 Ps 110

7 SÖNDAGEN FÖRE PINGST Hjälparen kommer Sak 14:6 9 5 Mos 31:6 8 1 Kung 19:9 16 Rom 8:16 18 Rom 8:31 39 Apg 1:12 14 Joh 15:26 16:4 Joh 16:23 33 Joh 16:12 15 Ps 33:18 22 Ps 33:18 22 Ps 33:18 22 PINGSTDAGEN Den heliga Anden 1 Mos 11:1 9 Joel 2:28 29 Jes 12 Apg 2:1 11 Apg 2:14 21 Ef 2:17 22 Joh 14:25 29 Joh 14:15 21 Joh 7:37 39 Ps 104:27 31 Ps 104:27 31 Ps 104:27 31 ANNANDAG PINGST Andens vind över världen 2 Mos 17:1 7 Hes 11:17 20 Jes 44:1 8 Apg 10:42 48 Apg 11:19 26 Apg 2:36 41 Joh 6:44 47 Joh 3:31 36 Joh 12:44 50 Ps 68:10 14, Ps 68:10 14, Ps 68:10 14, HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN Gud Fader, Son och Ande 5 Mos 6:4 9 2 Mos 3: Mos 18:1 8 Apg 2:24 35 Rom 11:33 36 Apg 4:5 12 Matt 11:25 27 Matt 28:16 20 Joh 11:18 27 Ps 113:1 6 Ps 113:1 6 Ps 113:1 6 FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Vårt dop Hes 36: Mos 14: Mos 7:11 23 Rom 6:3 11 Tit 3:4 8 Apg 8:26 39 Joh 3:1 8 Joh 1:29 34 Matt 3:11 12 Ps 66:5 12 Ps 66:5 12 Ps 66:5 12 ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Kallelsen till Guds rike Sak 3:1 7 5 Mos 7:6 9 Dom 6:7 16 Upp 19:5 9 Rom 8: Kor 1:26 31 Luk 14:15 24 Joh 1:35 46 Mark 2:13 17 Ps 65:2 5 Ps 65:2 5 Ps 65:2 5 TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Förlorad och återfunnen Mik 7:18 20 Jes 51:1 3 Jes 66:12 14 Rom 5:6 11 Ef 2: Pet 5:5 11 Luk 15:1 7 Luk 15:8 10 Luk 15:11 32 Ps 119: Ps 119: Ps 119: FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Att inte döma 2 Sam 12:1 7 Sak 7:8 10 Hes 18:30 32 Rom 2:1 4 Rom 14:11 14 Gal 6:1 7 Matt 7:1 5 Joh 8:1 11 Luk 6:36 42 Ps 62:2 9 Ps 62:2 9 Ps 62:2 9

8 APOSTLADAGEN Sänd mig Hes 1:26 2:3, 8 10 Jes 6:1 8 Jer 1: Tim 1: Pet 2:4 10 Rom 16:1 7 Luk 5:1 11 Matt 16:13 20 Mark 3:7 19 Ps 40:6 12 Ps 40:6 12 Ps 40:6 12 SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Efterföljelse 3 Mos 19:1 2, Am 7: Kung 19: Pet 1: Thess 2:1 8 1 Kor 9:19 26 Matt 5:20 26 Matt 16:24 27 Luk 9:51 62 Ps 15 Ps 15 Ps 15 KRISTI FÖRKLARINGS DAG Jesus förhärligad 2 Mos 24: Mos 34: Mos 40: Pet 1: Kor 3:9 18 Upp 1:9 18 Matt 17:1 8 Mark 9:1 13 Luk 9:28 36 Ps 89:12 18 Ps 89:12 18 Ps 89:12 18 ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Sanningens ande Mik 3:5 8 Ords 7:1 3 Jer 7:1 7 1 Joh 4:1 6 1 Kor 3:10 15 Rom 8:14 17 Matt 7:15 21 Matt 7:22 29 Matt 7:13 14 Ps 119:30 35 Ps 119:30 35 Ps 119:30 35 NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Goda förvaltare 1 Mos 1:24 2:3 Ords 3:27 32 Am 8:4 7 1 Pet 4:7 11 Ef 4: Tim 4:1 7 Matt 25:14 30 Luk 12:42 48 Luk 16:1 13 Ps 8 Ps 8 Ps 8 TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Nådens gåvor Jes 27:2 6 2 Mos 19:3 8 Jos 24: Kor 12:12 26 Rom 12:3 8 1 Kor 12:4 11 Joh 15:1 9 Matt 18:18 22 Luk 9:46 48 Ps 28:6 9 Ps 28:6 9 Ps 28:6 9 ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Tro och liv Jes 2:12 17 Am 5:21 24 Jes 1:10 17 Rom 3:21 28 Rom 7:14 25 Jak 1:22 25 Luk 18:9 14 Matt 21:28 31 Matt 23:1 12 Ps 143:6 10 Ps 143:6 10 Ps 143:6 10 TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Friheten i Kristus 2 Mos 4:10 17 Jes 38:1 6 2 Mos 23: Kor 3:4 8 Rom 8:18 23 Gal 4:31 5:6 Mark 7:31 37 Luk 13:10 17 Mark 2:23 28 Ps 145:13b 18 Ps 145:13b 18 Ps 145:13b 18

9 TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Medmänniskan 1 Mos 4: Mos 15:7 11 Jer 38: Joh 4:7 10 Rom 13:8 10 Rom 12:16 21 Luk 10:23 37 Matt 5:38 48 Matt 7:12 Ps 103:1 6 Ps 103:1 6 Ps 103:1 6 FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Enheten i Kristus Hes 37:15 22 Jes 11:10 13 Am 9:11 15 Ef 4:1 6 Fil 2:1 5 1 Kor 1:10 13 Joh 17:9 11 Luk 22:24 27 Joh 17:18 23 Ps 95:1 7 Ps 95:1 7 Ps 95:1 7 FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Ett är nödvändigt Neh 9: Kung 17: Mos 4:29 31 Apg 20:32 36 Apg 4:32 35 Fil 4:10 13 Matt 6:31 34 Matt 11:28 30 Luk 10:38 42 Ps 123 Ps 123 Ps 123 SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Döden och livet Jes 26:19 1 Kung 17:17 24 Job 14: Kor 4:7 14 Upp 2:8 11 Fil 1:20 26 Joh 11:28 44 Luk 7:11 17 Mark 5:35 43 Ps 107:18 22 Ps 107:18 22 Ps 107:18 22 SJUTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Rik inför Gud 2 Mos 32:1 4, Pred 5:9 15 Pred 12:1 7 1 Joh 2: Tim 6: Joh 4:16 21 Matt 6:19 24 Luk 12:13 21 Luk 16:19 31 Ps 49:6 12 Ps 49:6 12 Ps 49:6 12 ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Trons lyhördhet Mik 6:6 8 5 Mos 30:11 16 Ords 8:32 36 Apg 16:11 15 Jak 2:8 13 Apg 5:27 29 Joh 7:14 18 Mark 10:17 27 Matt 13:44 46 Ps 19:8 15 Ps 19:8 15 Ps 19:8 15 NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIG HET Trons kraft 1 Mos 6: Mos 15:5 6 Jos 2:1 15 Heb 11:1 7 1 Tim 6:11 12 Heb 11:29 33 Mark 12:41 44 Joh 9:1 7, Mark 2:1 12 Ps 73:23 26 Ps 73:23 26 Ps 73:23 26 TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Att leva tillsammans Rut 2:8 12 Rut 1:6 19 Tob 10:7 13 Apg 9:36 43 Heb 13:2 3 2 Tim 1:3 5 Mark 3:31 35 Joh 11:1 7 Matt 13:53 57 Ps 68:5 7 Ps 68:5 7 Ps 68:5 7

10 TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIG HET Samhällsansvar Jer 29:4 7 5 Mos 24: Mos 23:1 9 Rom 13:7 10 Jak 2:1 8 2 Kor 8:9 15 Matt 22:15 22 Luk 19:1 10 Matt 12:15 21 Ps 40:14 18 Ps 40:14 18 Ps 40:14 18 TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Frälsningen 1 Mos 45:4 8 Neh 2:11 20 Jes 2:2 5 1 Pet 4:12 19 Rom 5: Pet 1:2 8 Matt 23:37 24:2 Mark 4:26 29 Joh 12:35 43 Ps 62:10 13 Ps 62:10 13 Ps 62:10 13 TJUGOTREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Förlåtelse utan gräns 1 Mos 50:15 21 Jes 64:6 9 Hos 11:8 9 2 Thess 3:1 5 Ef 4: Thess 5:13 15 Matt 18:15 20 Matt 18:21 35 Matt 6:9 15 Ps 78:35 39 Ps 78:35 39 Ps 78:35 39 TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET Den yttersta tiden Am 4: Joh 2:28 3:3 Matt 24:3 14 Ps 39:5 8 SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN Vaksamhet och väntan Sef 3:8 13 Jes 51:4 6 Am 8:9 12 Upp 3: Kor 13:5 9 Fil 3:20 4:1 Matt 25:1 13 Luk 12:35 40 Luk 17:20 30 Ps 139:1 18 Ps 139:1 18 Ps 139:1 18 DOMSSÖNDAGEN Kristi återkomst Jes 65:17 19 Dan 7:9 10 Hes 47: Pet 3:8 13 Upp 20:11 21:5 1 Kor 15:22 28 Matt 25:31 46 Joh 5:22 30 Matt 13:47 50 Ps 102:26 29 Ps 102:26 29 Ps 102:26 29

11 Kyrkoårets övriga helgdagar KYNDELSMÄSSODAGEN eller JUNGFRU MARIE KYRKOGÅNGSDAG Uppenbarelsens ljus 1 Sam 1:21 28 Mal 3:1 4 Mik 7:7 8 1 Joh 1:5 7 1 Tim 6:13 16 Apg 2:42 46 Luk 2:22 40 Joh 1:14 18 Matt 13:31 33 Ps 138 Ps 138 Ps 138 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG Guds mäktiga verk Jes 7:10 14 Mik 5:2 4 1 Sam 2:1 10 Rom 8:1 4 Rom 4:18 21 Kol 1:15 20 Luk 1:26 38 Luk 1:39 45 Luk 1:46 55 Ps 147:7 15 Ps 147:7 15 Ps 147:7 15 MIDSOMMARDAGEN Skapelsen 1 Mos 1:1 13 Job 12: Mos 9:8 17 Apg 14:15 17 Apg 17:22 31 Kol 1:21 23 Joh 1:1 5 Matt 6:25 30 Mark 6:30 44 Ps 104:1 13 Ps 104:1 13 Ps 104:1 13 DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG Den Högstes profet Jes 49:1 2 Jer 22:1 4 Jes 42:5 9 Apg 19:4 Apg 13:16 25 Apg 10:37 38 Luk 1:5 17 Luk 1:57 66 Luk 1:67 80 Ps 96 Ps 96 Ps 96 DEN HELIGE MIKAELS DAG Änglarna Dan 6:16 22 Dan 10: Mos 28:10 17 Upp 12:7 12 Apg 12:6 17 Upp 5:11 14 Luk 10:17 20 Matt 18:7 10 Joh 1:47 51 Ps 103:19 22 Ps 103:19 22 Ps 103:19 22 TACKSÄGELSEDAGEN Lovsång 1 Krön 29:10 14 Jer 31:3 6 Vish 7: Thess 5:16 24 Upp 4:8 11 Kol 3:16 17 Luk 17:11 19 Matt 15:29 31 Luk 19:37 40 Ps 65:9 14 Ps 65:9 14 Ps 65:9 14 ALLA HELGONS DAG Helgonen Jes 49:8 10 Jes 60: Mos 34:1 5 Upp 7:9 17 Heb 12:1 3 Heb 12:22 24 Matt 5:1 12 Matt 5:13 16 Luk 6:20 26 Ps 126 Ps 126 Ps 126 SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG eller ALLA SJÄLARS DAG Vårt evighetshopp Hes 37:12 14 Job 17:15 16 Jos 1:10 11 Upp 22:1 5 1 Kor 15:35 49 Heb 11:13 16 Luk 12:4 7 Joh 6:37 40 Luk 20:37 38 Ps 116:1 9 Ps 116:1 9 Ps 116:1 9

12 Passionsgudstjänster Jesu Kristi lidandes historia Vid sex veckogudstjänster under fastan kan Jesu Kristi lidandes historia betraktas enligt en av de fyra evangelisternas berättelse därom, så att Matteus följs ett år, Markus ett annat, Lukas ett tredje och Johannes ett fjärde. Långfredagens evangelier vid huvudgudstjänst och kvällsgudstjänst ansluter till denna ordning. VECKA 1 Matt 26:1 16 Mark 14:1 11 Luk 22:1 6 Joh 17:1 19 VECKA 2 Matt 26:17 29 Mark 14:12 31 Luk 22:7 38 Joh 18:1 11 VECKA 3 Matt 26:30 46 Mark 14:32 42 Luk 22:39 46 Joh 18:12 14 VECKA 4 Matt 26:47 56 Mark 14:43 52 Luk 22:47 53 Joh 18:15 27 VECKA 5 Matt 26:57 75 Mark 14:53 72 Luk 22:54 71 Joh 18:28 40 VECKA 6 Matt 27:1 31 Mark 15:1 20 Luk 23:1 25 Joh 19:1 16 LÅNGFREDAGENS HUVUDGUDSTJÄNST Matt 27:32 56 Mark 15:21 41 Luk 23:26 49 Joh 19:17 37 LÅNGFREDAGENS KVÄLLSGUDSTJÄNST Matt 27:57 66 Mark 15:42 47 Luk 23:50 56 Joh 19:38 42

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Bibelläsningsplan 2015

Bibelläsningsplan 2015 Bibelläsningsplan 2015 läs Bibeln på ett år med oss! Välkomna att delta i gemensam bibelläsning med Roseniuskyrkan. Vi har tagit fram en bibelläsningsplan som täcker hela Bibeln på exakt ett år, där vi

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Psalmvalslistan Bibel-Psalm. med nya psalmbokstillägget 2002

Psalmvalslistan Bibel-Psalm. med nya psalmbokstillägget 2002 Psalmvalslistan Bibel-Psalm med nya psalmbokstillägget 2002 Hänvisningar från bibelställen till psalmverser och från psalmverser till bibelställen Sammanställd av Kåre Strindberg Svenska Kyrkans Fria Synod

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

HALLELUJAVERSER. FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden ( Matt 21 : 9 ).

HALLELUJAVERSER. FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden ( Matt 21 : 9 ). HALLELUJAVERSER När ett halleluja med tillhörande vers sjungs före evangeliet ger det en tydlig rytm i ordets liturgi. En försångare eller kör kan intonera hallelujat och församlingen stämma in i det.

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Kyrkomötet Mot 2012:33 Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Ett enklare och mer logiskt kyrkoår Förslag till kyrkomötesbeslut Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa evangeliebok

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2015

Läs mer

LITURGISK KALENDER med liturgiska anvisningar

LITURGISK KALENDER med liturgiska anvisningar ! LITURGISK KALENDER med liturgiska anvisningar Kyrkoåret 1:a sönd. i Advent 2014 Sönd. före Advent 2015 LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE! 30 nov 2014 1:a söndagen i advent Klass: D Huvudtanke: Urskiljningsförmåga

Läs mer

9. Nyårsdagen I Jesu namn Stadsbild, övre vänstra hörnet. 1. Första sönd i advent Ett nådens år Stadsbild, mitten

9. Nyårsdagen I Jesu namn Stadsbild, övre vänstra hörnet. 1. Första sönd i advent Ett nådens år Stadsbild, mitten 1. Första sönd i advent Ett nådens år Stadsbild, mitten Det första ljuset är nu tänt. Det första ljuset i advent. En hoppets låga i varje hus. Vi väntar på Jesus, världens ljus. 2. Andra sönd i advent

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild.

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2003 VEM ÄR GUD? I. DET GUD ÄR I SIG SJÄLV A. GUDS VÄSEN 1. ANDE 1) Gud är ande Joh.4:24 2) Gud är osynlig Rom.1:20 3) Kristus är den osynlige Gudens avbild Kol.1:15-20 Gud är

Läs mer

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsning sommaren 2015 Den här bibelläsningsplanen följer kyrkoårets texter och teman. Texterna syftar framåt mot den kommande söndagens gudstjänst.

Läs mer

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln Nya Testamentet Paulus brev till galaterna Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven

Läs mer

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal BIBLIOLOGI Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04 Elim Billdal Innehåll Snabb-fakta om Bibeln Uppenbarelse från Gud "Sola Scriptura" Bibelns inspiration Bibelns eget vittnesbörd Vad hade Jesus för

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

INFÖR SÖNDAGEN, 1a Årgångens texter Kyrkoåret 2011/12

INFÖR SÖNDAGEN, 1a Årgångens texter Kyrkoåret 2011/12 INFÖR SÖNDAGEN, 1a Årgångens texter Kyrkoåret 2011/12 Första söndagen i Advent, 27 november Ett nådens år Sak 9:9-10, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9 Ett nytt kyrkoår tar sin början. Första årgångens läsningar

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 27/2005 20.9.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 27/2005 20.9.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 27/2005 20.9.2005 KOLLEKTERNA ÅR 2006 Kyrkostyrelsen har i dag med stöd av 22 kap. 2 kyrkolagen beslutat att under år 2006 i Borgå stifts församlingar uppbärs följande kollekter:

Läs mer

Tabergs Missionskyrka

Tabergs Missionskyrka TABERGS MISSIONSFÖRSAMLING består av människor i olika åldrar och skeende i livet. Det vi har gemensamt är tron på Jesus Kristus. Vi vill vara en växande församling i ständig förändring med ett oföränderligt

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 1 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Tabergs Missionskyrka

Tabergs Missionskyrka TABERGS MISSIONSFÖRSAMLING består av människor i olika åldrar och skeende i livet. Det vi har gemensamt är tron på Jesus Kristus. Vi vill vara en växande församling i ständig förändring med ett oföränderligt

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

TRETTIONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET. Första läsningen: Jer 31:7-9 (Jag tröstar blinda och halta och leder dem)

TRETTIONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET. Första läsningen: Jer 31:7-9 (Jag tröstar blinda och halta och leder dem) TRETTIONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET ÅRGÅNG B Första läsningen: Jer 31:7-9 (Jag tröstar blinda och halta och leder dem) I början av sin förkunnelse (mot slutet av 600-talet f. Kr.) varnade profeten Jeremia för

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 1 2014 Svenska Kyrkans församlingsblad Nytt liv När det här församlingsbladet kommer ut i brevlådorna är det kanske fortfarande några veckor kvar innan de första vårblommorna

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Sannerudskyrkans församling dec 2005 feb 2006

Sannerudskyrkans församling dec 2005 feb 2006 Församlingsbladet Sannerudskyrkans församling dec 2005 feb 2006 I en natt så klar och kall av en ung och tapper mor. I en krubba, i ett stall föddes hoppet till vår jord. Så förunderligt och stilla staden

Läs mer

2)Att leva dagligen i sanningen - som en Jesus lärjunge - som en ett resultat av ett dagligt förhållande med Gud.

2)Att leva dagligen i sanningen - som en Jesus lärjunge - som en ett resultat av ett dagligt förhållande med Gud. Bibelstudier Lärjungaskap Människor fiskare Av Krister Pontvik Bibelarbetare i Stockholm Adventkyrkan Målet: 1)Att lära känna sanningen i hela Guds Ord. 2)Att leva dagligen i sanningen - som en Jesus lärjunge

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Husförsamlingen. Inledning

Husförsamlingen. Inledning Husförsamlingen Inledning Ett viktigt drag i den första församlingens liv är de kristnas samlingar i hemmen för att fira gudstjänst eller på annat sätt dela kristen gemenskap. Den första församlingen har

Läs mer

Sannerudskyrkans församling juni 2006 aug 2006

Sannerudskyrkans församling juni 2006 aug 2006 Församlingsbladet Sannerudskyrkans församling juni 2006 aug 2006 Varje liten blomma vårdar vår Gud Kläder dem så fagert uti färgrik skrud Skogens fåglar sjunger under himmel blå Gud i makt och kärlek sörjer

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN psalm tid titel LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN 1 16:00:00 Gud, vår Gud, vi lovar dig 2 16:01:30 Herren, vår Gud, är en konung 3 16:03:00 Helig, helig, helig 4 16:04:30 hela världen fröjdes Herran 5 16:06:00 Nu

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

1 NOVEMBER ALLA HELGONS DAG Högtid ÅRGÅNG B. Läsningar på denna dag: Upp 7:2-4, 9-14; 1 Joh 3:1-3 samt Matt 5:1-12a

1 NOVEMBER ALLA HELGONS DAG Högtid ÅRGÅNG B. Läsningar på denna dag: Upp 7:2-4, 9-14; 1 Joh 3:1-3 samt Matt 5:1-12a 1 NOVEMBER ALLA HELGONS DAG Högtid ÅRGÅNG B Läsningar på denna dag: Upp 7:2-4, 9-14; 1 Joh 3:1-3 samt Matt 5:1-12a Vi firar enskilda helgon under alla årets 365 dagar, men idag på ALLA HELGONS HÖGTID (då

Läs mer

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för

Läs mer

Eskatologi Den yttersta Domen

Eskatologi Den yttersta Domen Eskatologi 2015-03-04 Den yttersta Domen Den yttersta domen "Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas" (Hebr. 9:27) Varje dag (i världen) så dör ca 150 000 människor. Det innebär ca 6 400

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1 Johannesbrevet 4:7 17 (SFB-98) 7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 april juli 2014 April 12 Lördag Lazarus uppväckande Gudomlig liturgi (i Stockholm)...10.00

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Den helige Ande, Herren och Livgivaren

Den helige Ande, Herren och Livgivaren 7 Den helige Ande, Herren och Livgivaren Niceanska och på den helige Ande, Herren och Livgivaren,som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har

Läs mer

Sångpostillan - Den helige Mikaels dag

Sångpostillan - Den helige Mikaels dag Sångpostillan - Den helige Mikaels dag Bidrag från Bengt Pleijel 2009-09-20 Senast uppdaterad 2015-09-27 Bibelskolan.com Den helige Mikaels dag Änglarna Låt oss be om Guds änglars beskydd. Tystnad. O Gud,

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Andra läsningen: Apg 13:16-17, 22-25 (Paulus vittnesbörd om Messias, Davids Son)

Andra läsningen: Apg 13:16-17, 22-25 (Paulus vittnesbörd om Messias, Davids Son) JULAFTON MÄSSAN TIDIGT PÅ KVÄLLEN Första läsningen: Jes 62:1-5 (Herren har dig kär) Julafton är här även om detta bara är kvällsmässan och inte midnattsmässan, som följer i natt. Tycker du att adventstiden

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

ibelläsningsplan för 6 Jesushändelser hösten och vintern 2013-14

ibelläsningsplan för 6 Jesushändelser hösten och vintern 2013-14 B ibelläsningsplan för 6 Jesushändelser hösten och vintern 2013-14 Kyrkan vid Brommaplan En växande gemenskap med Gud och varandra 2 Innehållsförteckning Introduktion s. 3 Andliga övningar s. 4-7 Förberedelse

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Skapad för att glädja Gud

Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud För två veckor sen så inledde vi vår temaserie Ett meningsfullt liv med att Peter

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 april augusti 2015 April 5 Söndag HERRENS INTÅG I JERUSALEM Gudomlig liturgi...10.00

Läs mer