Bön som grund Av: Johannes Djerf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bön som grund Av: Johannes Djerf"

Transkript

1 Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är viktigt för en, för att man också ska se hur god den verkligen är. Jag hade som ett exempel en vana att köpa blommor till Lisa under en period, i början av vårt förhållande innan vi gifte oss ska väl tillägas. Och då jag märkte att hon blev väldigt glad och då jag var smått nervös för att hon skulle släppa taget om mig, så fortsatte jag ju självklart köpa blommor var gång jag var på Ica och handlade. Men det märkliga var att ju mer blommor hon fick ju mer avtog den här glädjen och förtjusningen över att få, och efter ett tag med viss vägledning av Lisa själv med tipset att förnya mitt sätt att visa kärlek, så märkte jag att ett Jag älskar dig utan blommor kunde omfamnas mer än med blommor. Alltså det var inget fel på blommorna, men vanan, grjejen att bara köpa blommor hade blivit större än grunden till varför jag gjorde det. Och om blommorna skulle fortsätta vara en god vana så behövde jag komma tillbaka till grunden till min handling. Och jag tror att på samma sätt så behöver vi i vår gemenskap som lärjungar till Jesus på den här platsen, ständigt komma tillbaka till grunden. I allt det som innebär att vara en del av församlingen och alla de samlingar och verksamhet som fortgår vecka efter vecka, år efter år, så behöver vi om och om igen stanna upp och fråga oss vad som är det viktigaste. Så att vi inte tappar det goda som vill ta oss djupare, ge oss näring till att växa, glädjen som finns i att tillhöra en församling och livet nära Jesus. När den första kristna gemenskapen formas av de som tagit emot Guds ord om frälsning i Jesus som korsfäst, och genom hans död också lämnat ett gammalt liv för att leva i hans uppståndelse kraft. Så står det i apg.2:42. Det var grundpelarna som byggde den första församlingen där Herren varje dag ökade skaran med nya människor som kom till tro, v.47.jag läste en annons häromdagen då en församling söker pastor, då det står att vi söker dig som kan uppnå församlingstillväxt, en formulering som jag reagarede lite på. Jag kan förstå den längtan som finns bakom orden, och jag är medveten om det dike som finns i att inte se sitt eget ansvar och uppgift som Gud gett oss i att så och skapa förutsättning för människor att lära känna Jesus, med det är viktigt att lyfta det vi nyss läste att Herren ökade skaran med nya människor. Det är av Guds kraft, Det är ett Guds verk när människor låter sig finnas av honom och inget som vi själva ska uppnå av oss själva. Vi hade medlemsintagning här för två veckor sedan, vilket jag tror att vi alla drömmer om skulle bli vanligt för våra söndagar. Men vägen dit tror jag inte är det som vi kanske först och främst tänker på, i form av någon stark ledare eller nytänkande och storslagen verksamhet. Utan jag tror att dessa fyra pelare ordet, gemenskapen, brödsbrytelsen, alltså nattvarden, proklamationen av vad Jesus gjort på korset, och bönerna som har sin grund i vem Gud är, fortfarande är grunden och som vi behöver återkomma till som viktigt som goda vanor, för att vara en församling som förnyas.

2 Och jag tänkte idag lyfta bönerna. Av dessa fyra grundpelare så kommer bönen sist, men jag tror inte det är för att bönen är minst viktig utan för att den tillsammans med Guds ord som kommer först, ramar in gemenskapen och nattvarden för att de upplevs tillsammans. Apostlarnas lära var det som Jesus egna lärjungar hade lärt sig av Jesus. Det som de hade tränats i under deras 3 åriga vandring med Jesus var det som de skulle träna andra i, det är vad ett lärjungaskap är. Och det som de delar med sig utav är också det som man kan säga utgör stora delar av det som är vårt nya testamente idag. Men Guds ord är mer än bara en lära eller en kunskap, och i bönerna, i en levande gemenskap med Gud som hans son Jesus Kristus gjort möjlig i hans död och uppståndelse, så skapas det liv som Jesus undervisat om och som de var och än var ämnade för, det ser vi inte minst i den osjälviska och utgivande gemenskap som formas. Så som Jesus var, så formas hans lärjungar till att vara. Det är därför vi ber. Bön är helt enkelt att släppa in Jesus och låta hans ord bli något helt annat än bara ord. Det finns så många sätt att beskriva bön, men jag tror att detta sammanfattar bön väldigt bra, utan att förlora något. Det är att släppa in Jesus för att bli den som vi är skapad till. Till församlingen i Laodicea som hade blivit blinda av rikedomar och i deras perspektiv oberoende av hjälp ifrån både människor och Gud, säger Jesus i upp.3:20. Deras verklighet var att de var rika och inte saknade någonting. Men Guds verklighet var en annan. I hans ögon var de fattiga och nakna och han står och klappar eller bultar som det står i en annan översättning. Jesus står inte bara och tussar lite blygt och försiktigt utan han är angelägen om att få komma in och hålla måltid, ha gemenskap och ge av det som är av hans rike, så att vi kan vara närvarande och se det som verkligen är viktigt. Någon kanske säger att be är bara för den som behöver fly ifrån verkligheten, men här ser vi att det är tvärtom, då församlingen vänder sig bort ifrån Gud, och det som de tror är verkligen gör dem istället blinda och verkligheten står fortfarande och knackar på dörren. Det är helt enkelt i bönen som du tar emot verkligheten ifrån Gud, som din egen. Ditt liv blir helt enkelt mer närvarande när du ber och formas av närvaron av Jesus. Vår plan för vårt liv, är oftast väldigt enkel och rak utan några hinder på vägen, men livet är inte så. Och för den som vill följa Jesus, som är livet själv, kommer att upptäcka att vägen är betydligt krokigare än vad vi tror och kanske önskar. Jag hittade en väldigt bra bild häromdagen som förtydligar detta väldigt bra (bild), där perspektivet min plan och Guds plan ritats upp. I ps.34 så står det att den rättfärdige måste lida mycket. Och Paulus han säger detta också i apg.14:22, att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike, och därför så uppmanar han de församlingar som han besöker, att förbli i tron, förbli nära Jesus i gemenskapen med honom. David fortsätter i hans psalm att säga att Herren räddar den rättfärdige, ur allt. Han skall bevara alla hans ben, inte ett enda av dem skall krossas. Herren friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med Skuld! Därför behöver vi fortsätta som en god vana att be.

3 För att se verkligheten och för att se vilka vi är och den väg som Gud har för oss. Och finner vi en väg utan hinder, så leder den förmodligen ingenstans! När vi som församling vänder oss mot Jesus så ger det oss ett rätt fokus, då bön vänder sig till Gud och hans verklighet som också är vår verklighet som hans barn. Och nästan varje gång vi vänder blad i vår Bibel så möter vi detta som en dröm ifrån Gud. Att få se relationen med honom återupprättad och att vi på nytt skall erkänna honom som vår Herre. Han vill på nytt ge oss välsignelse, det liv av överflöd som bara finns i finns i honom och ett namn som inte skall utplånas. I Jes.56 så säger Gud att jag skall ge dem glädje i mitt bönehus, en bönens hus som är till för alla folk. En dröm som i sammanhanget handlar om Israels folk och Guds tempel. Men som jag tror också kan ses utifrån hur Gud alltid har drömt om en kommunikation till varje människa och ge oss en glädje som är oförstörbar. Gud älskar oss och vill ha vår uppmärksamhet. Det är för detta Jesus kom. Det är för detta Jesus lever. Det är för detta han dog, för vi ska vara hans. Det är därför det står i evangelierna om hur han välter bord och driver bort dem som gjort tempelplatsen till ett köpcentrum istället för en böneplats. Guds dröm för mänskligheten höll på att försvinna. Och då och då så försvinner den också ifrån oss, då vi ersätter bönen med religiöst tingeltangel eller vårt lärjungaskap med en byggnad och en massa verksamhet. Inte för att underskatta det vi gör i vår församling men det ger ingenting av det liv som den är ämnad till om inte bönen får ha första plats och utgöra grunden som vi står på. Mitt hus ska vara ett bönens hus. Inte i första hand ett sångens hus, eller predikantens hus eller ett allaktivitetshus, utan bönens hus. Allt av aktiviter och sång har sin plats. Men först och främst är det ett bönens hus. Det är vår kallelse som församling att vara vända mot Gud. Det är vår kallelse som människor att ha gemenskap med Gud, att vara nära Jesus. En dröm ifrån Gud som jag tror också behöver bli vår, att var gång någon kliver in genom dörren till kyrkan så skall människor redan där känna doften av bön. När människor möter mig, så skall de få känna doften av gemenskap med Gud. Jag tror att många av oss säkert har mött på sådana människor någon gång, som bara andas Jesus, och det finns inget som är mer tilldragande. Och en församling, som har bönen som första prioritet drar människor in i Guds närvaro. Och därför så tror jag att det är viktigt att vi idag, liksom varje gång vi möts behöver lyssna till Guds dröm för oss. När vi läser så vi att Jesus rensade templet två gånger, vilket jag tror är ett tydligt budskap i att vi behöver om och om igen rannsaka vad vi behöver lägga åt sidan, för att bönen ska vara vår grund, och det som vi präglas av. I Luk. 5:16 så står det att Jesus drog sig ofta till öde trakter och bad. Bön var viktigt för Jesus, och det vi i regel alltid kan veta är att det som är viktigt för Jesus, det är viktigt för oss! Ryktet om Jesus hade spridits sig och det står att stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men i vimlet av allt folk, och inför allt arbete så behövde Jesus be. Med andra ord, bön först, arbete sen. Vilket jag tror gäller oss inför allt vad vardagens möten med människor, arbete och uppgifter innebär. Och det gäller också i allt vårt arbete som församling. Ingenting bättre kan hända oss än att förlora oss i bön och låta allt annat stå åt sidan.

4 Jesus var i behov av stillhet hos hans far. Vi läser på flera ställen att han gick tidigt upp på morgonen för be. Där klarnade visionen, där fick hans nerver vila, där hämtade han ny kraft. Och då motståndet hade blivit starkare ifrån de judiska ledarna så läser vi i luk.6:12 att Jesus på kvällen söker sig upp till ett berg för be. Och troligen utan att ha planerat det står det att han stannade där hela natten. Med allt det som fanns inom honom av att ständigt vara utsatt av sataniska attacker och frågor om inriktning inför framtiden fick honom att stanna. Och där mitt i natten så ser vi att han finner vila i Gud, han får en ny kraft och han får ljus över framtiden, över frågor när det gällde vilka som skulle vara apostlar och föra hans budskap vidare. För väl tillbaka från sin bönenatt så utväljer han de 12 och han är beredd att på nytt konfronteras med sjukdom, trasighet och orena andar. Det står i vers 19 att allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick från honom och botade alla. Detta är bönens väsen. Gud som vi ber till ger oss vila, leder oss vidare när vägen känns omöjlig, och ger oss kraft som är av Guds rike. Tänk på bilden jag visade innan med Guds plan, där vägen gick upp och ner och där hinder stod i vägen, men det fanns alltid en fortsättning. Och det perspektivet ger bönen. Bönen leder dig på Guds väg och en större förståelse i vad som är Guds vilja, och förlöser den kraft du behöver för att ta dig framåt! I bönen så berättar Gud att själv skall jag gå framför dig, höjderna skall jag jämna ut. Kopparportarna skall jag spränga och järnbommarna skall jag bryta sönder!, som det står i jes.45. För en tid sedan så var jag hembjuden till en äldre dam i Hillerstorp. Hon ville dela sitt vittnesbörd om Jesus och be tillsammans, vilket man inte tackar nej till. Och när vi satte oss ner, så tog hon fram en pärm med en massa nedskrivna namn och en massa tidnings urklipp. Till en början så trodde jag det var en slags samling av minnen, men det visade sig vara en bönepärm. Alla namn och bilder var på personer i lägenhetshuset där hon bodde, det var hela hennes familj och släkt, vänner, det var namn på alla församlingens medlemmar, det var namn på pastorer som varit och är, och ledare i församlingen och i församlingarna runtomkring, till och med jag och min familj fanns med, och det fanns med personer som hon kanske bara hälsat på en gång för många år sedan, men känt att hon ska jag be för. Och hon hade den goda vanan att 4 gånger om dagen, morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll böja sina knän på köksgolvet och be för alla de namn som fanns i denna pärm. Hon kände helt enkelt att Gud kallat henne till att tjäna i bön. Och hon berättade hur hon vid flera gånger sett Jesus sitta bredvid henne, gett henne vila, ledning och kraft. Så pass stark att hon vid vissa tillfällen inte kunnat röra sig. Bön gjuter kraft in i ditt liv när du går i hans tjänst. När det står om bönerna i apg.2 som vi läste som inledning så kanske var det så att de fortfarande följde de judiska bönetimmarna som fanns med i templet och synagogans gudstjänster. Den personliga bönen fanns där på ett nytt sätt, men som i t.ex. kap.3 så ser vi att Johannes och Petrus är på väg till templet för att också be. Och utifrån denna bönekvinna som jag träffade och utifrån Jesus egna exempel som vi sett, så finns det något visst över att bestämma sig för tid och plats för att be.

5 Inte för att visa på någon religiös handling eller för att Gud behöver det, det är Jesus väldigt tydlig med när han ber oss att gå in vår kammare och be där ingen ser. Men för vår egen skull, som dagligen brottats med tid och att få allt att fortsätta snurra mellan arbete, fritid och familj, så tror jag det kan vara väldigt viktigt att ha disciplin, och att låta Gud få den plats i vårt liv som vi var och en behöver. Sedan är det tydligt att bönen finns med som en gemensam kraftkälla. Ett gott exempel är församlingens gemensamma bön i apg.4. Johannes och Petrus hade blivit hotade av stora rådet i Jerusalem, som förbjudit dem att fortsätta att tala, undervisa och att handla i kraften av Jesu namn. Och när församlingen får höra detta så ber dem v Församlingen, som det står om var omtyckta av allt folket, möter här för första gången motstånd. Då de börjar med att bekänna Gud som Herre. Och de proklamerar sin övertygelse att Jesus var syndfri, att han var Messias och att han genom sin död uppfyllde Guds vilja. De ville visa ropa ut att detta var deras eniga övertygelse och att det är på denna nåd som de kommer inför Gud i bön. Det var inte på grund utav de själva som de kunde sträcka sig till härskaren som skapat allt och var över allt, utan genom det Jesus gjort. Alltså, Det är inte bönen vi tror på! Utan vi tror på Jesus! Bönen är ett medel, inte det vi hoppas på. Vi använder och ser inte bönen som en lyckoamulett, som kan ge oss tur eller infria våra önskningar. Utan bönen är ett levande samtal med Gud där det är Jesus som gått hela vägen till vårt hjärtas dörr och som vill komma in. Det här kanske vi tycker är självklart men alltid lika viktigt att lyfta. Grunden för bön är alltid Guds nåd. Bön är inte att banka och slå sig blodig på himmelens dörr. Utan han står vid din dörr, ditt hjärta och du kan bara bjuda in Jesus i alla delar av ditt liv! Vi kanske tycker det är jobbigt att gå och öppna dörren ibland, när vi sjunkit ner i vår soffa, men det kräver inte direkt något av dig, utan det handlar mer om vilja. Och så är det med bönen. Det kräver inget av dig att öppna hjärtats dörr för Jesus, utan det är bara en fråga om vilja. Bönen utmanar helt klart vår bekvämlighet och det är därför som Holman Hunt bara målat ett handtag på insidan av dörren, på hans kända målning utifrån den texten där Jesus står och knackar och vill komma in. Men att ha gemenskap med Gud, att be är inte mer invecklat än att öppna, och släppa in Jesus för att han skall komma och ge av sin kraft. De som bad lade bara fram sin sak för Gud i förtröstan att Gud skulle komma med sin hjälp att fortsätta vara frimodiga Guds ord, och att de skulle få fortsätta se under och tecken i Jesu namn. Trots motstånd så ville de inte gå miste om något av Guds handlande. Och när de slutat att be så skakades platsen där de samlades och de fylldes alla av den helige ande. Gud visar att samma närvaro, samma kraft som lärjungarna fick uppleva då anden föll på pingstdagen var nu nära på precis samma sätt som då. Gud var mitt ibland dem och hade kraft till att ge dem ny frimodighet, och ny kraft till vara ett vittnesbörd om Jesu uppståndelse!

6 Bön i Jesu namn skakar om platser. Bön skakar om och förändrar människors situationer! Och jag tror att många utav oss fått se denna kraft, på ett märkbart sätt senaste tiden då våra egna planer kastats om och lidande och sjukdom kommit oss nära, och då det har betts kanske mer än någonsin i församlingen och i stugorna. Jag tror många har upptäckt vad Jesus gör med oss personligen när vi ber, vilken kraft som utgjuts ifrån himlen i våra egna liv och inte minst för dem som vi konkret ber för. När den mänskliga logiken säger att våra vänner som går igenom stroke eller cancer och borde vara på botten i sitt liv och i sin tro, så vittnar de om en kraft som bär dem igenom allt. Och då är det inte först bara för att någon tänker på dem och känner medlidande, utan i samtalet med dem, så talar de om en övernaturlig kraft som bär dem på grund av att andra ber för dem! Och med ett leende så säger dem att deras tro på Jesus aldrig varit starkare än vad den är nu! Är ni med!? Bön förlöser Tro. Bön förlöser kraft! Bön, gör all skillnad i världen, till och med i Himlen, det är Alf ett vittnesbörd om som idag sitter med i vår Gudstjänst Aposteln Johannes ser i sin syn av Himmelen i Uppenbarelseboken 8, en ängel som lägger fram alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen, och när detta sker så beskriver Johannes att det är helt tyst, kanske en halvtimme. Bönerna ifrån människor på jorden får hela evigheten att stanna upp och släpper fram vår tid, kanske en halvtimme. Skönt uttryck tycker jag. Alltså våra böner går rakt in i himlen, samlas noga upp, tas på allvar, ges plats och tid att besvaras! Och när vi ber, så får vi det som är av Himmelen, av Guds rike som inte äger något av varken sorg, sjukdom eller lidande. Bön är när Himlen landar på jorden. Och med den vetskapen så kan vi veta att all bön till han som sitter på tronen, Jesus Kristus förändrar! Bön är ingen börda. Bön är inte något som är tungt. Jesus kommer till dig för att ha måltid med dig. Vilket innebär glädje. Det innebär fest. Och med den grunden, fortsätt att ha som god vana att bjuda in Jesus, fortsätt att be..

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf När vår lilla Hilma skulle komma till den här världen så hade i alla fall jag sett framför mig i mitt huvud på ett ungefär hur allt skulle gå till. Vi hade varit på

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Lycklig eller välsignad

Lycklig eller välsignad Lycklig eller välsignad Av: Johannes Djerf Sedan 1939 så är det lagstadgat i Sverige att alla arbetare har rätt till betald semester. Något som i stort sett alla länder över hela världen har idag. Det

Läs mer

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf Herren behöver dem Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att fråga om någon vet vilken produkt som denna logga tillhör? (bild). Karlsson Klister, det som är känt för att kunna laga allt. Det lagade mina

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

BöneLIV! Av: Johannes Djerf

BöneLIV! Av: Johannes Djerf BöneLIV! Av: Johannes Djerf Det finns ingenting som är så fantastiskt, som ger ett sådant pirr i hjärteroten och som är så spännande som gemenskapen mellan skaparen och det skapade. Det finns ingenting

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

Lyft din stav! Av: Johannes Djerf

Lyft din stav! Av: Johannes Djerf Lyft din stav! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så pratade vi om hur Gud många gånger kastar om de korta och snabba vägarna i livet och istället leder oss in på den långa och många gånger osynliga vägen

Läs mer

Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Guds Eld i Zambia!

Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Guds Eld i Zambia! Nyhetsbrev Nr 7 2013 Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8) Guds Eld i Zambia! Kära syskon, Hälsningar i Jesu Namn! I detta nyhetsbrev vill jag dela från våra kampanjer som hölls

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna

Tag emot en sval hand på din heta och trötta panna Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Tänk att Du orkat med att vandra ända hit! Förra vandringen var lite jobbig, eller hur? Vi talade om att Gud är ALLSMÄKTIG eller som det heter i den nya översättningen

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter.

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter. SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Joh 1:35-42, men i detta kapitel fokuserar vi på den första läsningen som handlar

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf

Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf Vad gör du när Jesus besöker dig? Av: Johannes Djerf I tron på att en predikan inte ska vara så dålig att den inte kan predikas mer än en gång och i tron på att nattens tankar som kom till mig ändå kan

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf Guds ljus leder hem Av: Johannes Djerf Mitt minne är inte som det en gång var nu när man är 30 fyllda, men jag tror inte att jag har berättat här framifrån någongång om när jag och några vänner kom vilse

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta

Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta Genom Guds förbund med Abraham är vi frälsta JESUS trons upphovsman och fullkomnare...låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Text & musik: Agnes Samuelsson, Jonatan Samuelsson Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Vi gillar alla människor Hur dom än ser ut Vi vill att dom ska veta Dom är älskade av Gud Vi gillar dans

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

Skapad för att glädja Gud

Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud För två veckor sen så inledde vi vår temaserie Ett meningsfullt liv med att Peter

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN VINGÅRDSARBETARNAS LÖN 25:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (21 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. VI FIRAR PINGST Dagens evangelieläsning är antigen Johannes 14 kapitel eller Johannes 20 kapitel (se hänvisning nedan), men eftersom kyrkoårets

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 FÖRSAMLINGSBLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor 5:17 2015 efter Kristus eller 5776 efter skapelsen

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Evangeliet enligt Johannes

Evangeliet enligt Johannes Evangeliet enligt Johannes 1 Ordet blev människa 1 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom det, och utan det blev

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Johannes evangelium, kapitel 17:20-26. Som omväxling för barnen föreslår vi att dagens bibelberättelse hämtas

Läs mer

Bibeln berättar. Lukas berättar om den sista måltiden:

Bibeln berättar. Lukas berättar om den sista måltiden: Måltiden När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Måltiden 85 86 Steg

Läs mer

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika.

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Psalm 1 Två sätt att leva - Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Vi denna tid så reste jag ibland runt i öknen. Solen var stekhet och man kände sig som om man kokade

Läs mer

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk.

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. - För att förhindra att hans halvsyster den katolska Maria skulle ta över tronen och där med göra England katolskt så skrevs

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer