Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elev 1 Kristendom. Religions frågor"

Transkript

1 Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra sig själv och överger sin upphöjdhet och blir en människa som delar alla mänskliga aspekter i livet. 2. Vad säger Jesus om guds rike? Jesus talade ofta om guds rike ett paradis som ska skall komma till jorden han säger inte när eller hur, men det är motsatsen till djävulens rike 3. Vad är en liknelse? Det är att han tillämpar små historier för att beskriva en språklig bild för någon om saker som dem är vana vid och tillämpar det i hans tro 4. Vad vill liknelsen om den barmhärtige samariern säga? Den förklarar om en man som blir överfallen och misshandlad, och han blir hjälpt utav messias som ger honom förband och hjälp till ett värdshus 5. Varför var Jesus budskap så hotfullt för vissa? För att dem fattiga, och utslagna är det främsta inte dom rika, och fina 6. Vad är synd? Är att missa målet att inte uppfylla sin uppgift som att t.ex. vara trogen med sin man och inte vara otrogen det är en typisk synd 7. Vad uppmärksammas vid de kristna högtiderna påsk och pingst? Under påsk så var det Jesus offring för oss människor, och hans uppståndelse att komma till liv igen efter den tredje dagen. Och pingst är hans himmelfärd att han tilltar sin form som, gud igen när han har fullföljt sin uppgift. 8. Beskriv Paulus betydelse för kristendomen? Han var den som spred Jesus tankar runt i världen och då kom församlingar världen över fram. 9. Vad är hellenism? Är den kultur som kristendomen växte fram i kallas för hellenism och gjorde en blandning av ett flertal gamla kulturer. Hellenismen var en sammansmältning utav romerska, orientaliska, och grekiska kulturer. 10. Varför förföljdet de kristna av den romerska staten? Eftersom alla kristna samlade sig i de romerska städerna och trädde fram mer och mer för att dom anpassade sig så bra i den romerska rikets struktur 11. Beskriv kortfattat gnosticism och arianism? Gnosticism gick ut på att dem trodde att all materia och andar var skapade av olika gudar, t.ex. att själen var skapad av en gud och att jorden var skapad utav en annan. Arianismen menade att Jesus inte var en gud, utan att han var en halvgud som var en idealmänniska. Jesus var en människa som gud hade utrustat med gudomliga krafter. 12. Vad innebär frälsning enligt kristen tro? Guds nåd det betyder att Gud förlåter, genom att tro på att Jesus är Guds son så ska människor räddas ifrån ondskan och leva ett liv med gud ; 1. Vilka är kristendomens tre huvudinriktningar? Dom 3 huvudriktningarna i Kristendomen är protestanter, katoliker, och ortodoxer. 2. Hur var den katolska kyrkan organiserad? Den har sitt centrum i rom med påven som deras högsta ledare, som har sin egen stat i rom Vatikanstaden. Därifrån styr påven sin kyrka och ska vara i Jesus ställe. 3. Vilka är sakramenten? 1 dop 2 bot 3 nattvard 4 konfirmation 5 äktenskap 6 prästvigning 7 de sjukas smörjelse

2 Elev 1 Kristendom 124: 4. Vilka sakrament kan en katolsk präst ta del av? Alla förutom äktenskap för att en präst icke får gå in i ett äktenskap Vad gör en munk? 5. En munk utöver sin gudstro och dom måste leva i kyskhet och fattigdom, och hela deras liv ägnas åt fattigdom 6. Hur blir man helgon? 6. Dom är väldigt goda människor som har blivit goda gärningar, ett helgon ber för andra och andra ber att ett helgon ska be för en. 7. Hur ser den ortodoxa kyrkan på de sju sakramenten jämfört med den katolska kyrkan? Skillnaden är konfirmationen och dopet för den sker på samma tillfälle och att prästen bör vara gift för att veta hur människor har det. 8. Hur ska en vanlig människa läsa bibeln enligt Luther? 7. Att Jesus är det man prioriterar ju djupare angående Jesus desto viktigare, och att man ska läsa utifrån sitt samvete. 9. Vilka var orsakerna till Luthers framgångar? 8. Politiska och sociala förändringar men också på ett utbrett missnöje mot den korrupta katolska kyrkan. 10. Varför bildas frikyrkor i Sverige? 9. För att kyrkan och staten har skilts åt men har samarbetat sedan 1500 talet. 11. Vad utmärker den karismatiska väckelsen? 10. Det finns gåvor som yttrar sig på olika sätt, att tala i tungor. 1 Vad symboliserar det kristna dopet? Dopet gör så att människan blir delaktig i den världsvida kristna gemenskapen och medlem av kyrkan 2 Vad är en bön? En bön är ett samtal med gud för att kunna be om hans vägledning i livet och detta är bland det viktigaste i kristen tro. 3 På vilket sätt var Jesus kvinnosyn radikal? Han bidrog till att höja kvinnans status, genom att prata med dom och ansåg att det var tilltalande, och anmärkningsvärt. 4 Hur kan en feminist läsa bibeln? Bibeln innehåller en jämnlikhets ideal som gör så att alla ska kunna utöva sin religion inom ramen för de gamla traditionerna. 5 Hur ser dagens kristna på homosexualitet? Dom ser homosexualitet som en slags sjukdom med något som har gått snett som dom kan bota

3 Elev 1 Kristendom

4 Elev2 TF2 Religion A 11/5 12 Kristendomen minns du fra gor. Sida 117, 143, ; 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Jesus uppgift i den kristna tron är att han helade den brustna relationen mellan Gud och skapelsen. Gud ville visa hur mycket han älskade jorden och dess människor att han sände sin egen son, Jesus, ner till jorden för att han skulle förnedras och dö framför människorna. Jesus gav sig hela vägen ner i förnedring och blev gjord till synd. Den utgivande kärleken övervann det onda som skiljde mänskorna från Gud. Jesus såg sig själv som länken mellan Gud och människorna. 2. Vad säger Jesus om guds rike? Jesus talar om att Guds rike är ett himmelskt rike som ska komma till jorden, han säger att det är motsatsen till djävulens rike. Han säger dock inte när guds rike ska komma till jorden. 3. Vad är en liknelse? En liknelse är en jämförelse, små berättelser som fungerar som en språklig bild för någonting. Ungefär som en metafor. Jesus berättade ofta bilder från sin verklighet för att få människorna på rätt väg i livet om de gått vilse. 4. Vad vill liknelsen om den barmhärtige samariern säga? Liknelsen om den barmhärtige samariern handlar om hur en man bli överfallen men människor bara går förbi honom utan att bry sig om att hjälpa honom när han ligger halvdöd. Tills en samarier kom förbi på vägen och hjälpte honom på alla sätt han kunde. När Jesus sedan frågade den överfallne vem som var hans näste svarade han den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus gå du och gör som han! Jag tror att liknelsen vill säga att det är bra att visa medlidande och barmhärtighet här i världen för då blir världen lite bättre att leva i. Som att istället för att ge tillbaka så ger man framåt så att fler kan ta del av hjälpen som finns att få. Sida 1/5

5 Elev2 TF2 Religion A 11/ Varför var Jesus budskap så hotfullt för vissa? Jesu budskap menar att de små, fattiga och utslagna är de främsta, inte di finare rika. Vilket gjorde att de kunde känna sig hotade av hans budskap. 6. Vad är synd? Ordet synd betyder att missa hålet. I stora hela menar bibeln att synd är när man handlar fel, tex egoistiskt eller visar förakt för andra människor. Synden förstör livet och man måste bekämpa den onda kraft som finns i tillvaron. 7. Vad uppmärksammas vid de kristna högtiderna påsk och pingst? Påsken är den högtid som Jesus blev förrådd och korsfäst på, på långfredagen dör Jesus. På påskdagen återuppstod Jesus och förenas med Gud, och på Pingst, 50 dagar senare, börjar Jesus Apostlarna predika om Jesus och den första kristna församlingen uppstod i Jerusalem. 8. Beskriv Paulus betydelse för kristendomen? Paulus var den man som först bidrog till att föra Jesus budskap och tankar vidare till folket. Han var först Jude, men efter att haft en upplevelse med gud så blev han är trogen anhängare till kristendomen. 9. Vad är hellenism? Hellenismen var den kultur som kristendomen växte fram i, en sammansmältning av romerska, orientaliska och grekiska kulturer. 10. Varför förföljdet de kristna av den romerska staten? De kristna vägrade tillbe den romerska kejsaren vilket var ett tvång i det romerska riket. 11. Beskriv kortfattat gnosticism och arianism? Gnosticism = den religionsform som fanns före kristendomen Arianism = I arianismen menar man att Jesus inte var gud, utan en människa som belönats med gudomliga krafter. Sida 2/5

6 Elev2 TF2 Religion A 11/ Vad innebär frälsning enligt kristen tro? Frälsning syftar på att Gud förlåter, människor frälsas från ondskan och till ett liv med gud genom att vara kristna. 143; 1. Vilka är kristendomens tre huvudinriktningar? De tre huvudinriktningarna av kristendomen är; katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantiska kyrkan. 2. Hur var den katolska kyrkan organiserad? Den katolska kyrkan har en Påve som bor i Vatikanstaten, en egen stat i Rom. Påven styr sin kyrka därifrån och är en av de människor i världen som är mest populära. Vis vissa tillfällen gör påven uttalanden från lärostolen i sin kyrka, vid dessa lägen är påven ofelbar. Påven kan också ge rekommendationer och vägledanden till sitt folk, men dessa måste inte följas, han ger exempelvis förbud mot kondom och abort, men det är inte alla som följer dessa föreskrifter. 3. Vilka är sakramenten? Det finns sju sakrament i den katolska kyrkan, sakrament betyder helig handling och kretsar kring kyrkans liv. De sju sakramenten är : Dop Bot (bikt) Nattvarden Konfirmationen Äktenskap Prästvigning De sjukas smörjelse 4. Vilka sakrament kan en katolsk präst ta del av? En katolsk präst måste ta del av alla sakrament utom äktenskap och de sjukas smörjelse, vilket ofta kommer senare i livet. Sida 3/5

7 Elev2 TF2 Religion A 11/ Vad gör en munk? En munk viger sitt liv åt gud och kyrkan, de lever i celibat och studerar och tillber gud. Deras övriga tid går åt till att hjälpa fattiga och sjuka eller ta hand om klostrets trädgård. 6. Hur blir man helgon? Helgon blir bara den människa som varit så god att det blivit goda gärningar över, ett helgon ber för andra. Man ber inte till ett helgon, utan man ber för att helgonen ska be för en. De viktigaste helgonet är Maria, Jesu moder, 7. Hur ser den ortodoxa kyrkan på de sju sakramenten jämfört med den katolska kyrkan? Den ortodoxa kyrkan har samma sju sakrament som den katolska kyrkan, men de ser lita annorlunda på sakramenten. Den ortodoxa kyrkan kallar sakramenten för mysterier. Konfirmationen är lite annorlunda och den sker i samband med dopet. Dessutom bör en ortodox präst vara gift, för att veta hur människorna har det. 8. Hur ska en vanlig människa läsa bibeln enligt Luther? Luther tyckte att de vanliga människorna kunde förstå och tolka bibeln lika bra som prästerna, bara man såg till två principer: Viktigaste är det som handlar om Jesus. Ju längre bort från honom, desto mindre viktigt. Läs utifrån ditt samvete och låt det avgöra vad som är väsentligt. 9. Vilka var orsakerna till Luthers framgångar? Luthers framgångar berodde mycket på att människorna visade missnöje mot den korrupta kyrkan, men också på både politiska och sociala förändringar. 10. Varför bildas frikyrkor i Sverige? År 1858 avskaffades en lag som förbjöd religiösa samlingar utan präst, vilket ledde till att många nya folkliga rörelser kom till. Det var efter den avskaffningen som frikyrkor bildades, gemensamt för alla frikyrkor är att de förmedlar kunskapen om demokratins spelregler. Sida 4/5

8 Elev2 TF2 Religion A 11/ Vad utmärker den karismatiska väckelsen? Att det finns karismatiska gåvor att få. Att ledaren har en stark ställning. Att känsloupplevelsen står i centrum. Att man riktar sig till de fattiga, Att en enkel och känslofull musik, så kallas lovsång, fungerar som gudstjänstens motor. Att bibeln läses utifrån en fundamentalistisk bibelsyn. Att man politiska ofta står på högerkanten. Sida 5/5

9 Elev3 [Skriv text] [Skriv text] Kristendom Minns du fra gorna Sida 117, 124, ; 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Det viktigaste i kristen tro är att Gud blir människa i Jesu Kristus, genom detta visar han sin kärlek till människan. Jesus vandrade runt i Palestina (dagens Israel) och talade med människor om livet och gud. Jesus skrev ingen lära men genom andras tolkningar och minnen förs läran vidare. Hans tankar har tolkats på många olika sätt och utgör idag kristendomens lära. 2. Vad säger Jesus om guds rike? Det är motsatsen till djävulens rike men kan lika mycket vara ett inre som ett yttre rike. Jesus gjorde enligt bibeln ett antal under, bland annat gav han en blind man synen tillbaks. Genom dessa under visade Jesus vad Guds rike är. 3. Vad är en liknelse? En liknelse är en form av jämförelse, Jesus använde dessa liknelser som en språklig bild för att hjälpa människor att förstå. 4. Vad vill liknelsen om den barmhärtige samariern säga? Den liknelsen är en berättelse om en man som blir överfallen av rövare, dessa lämnar mannen halvdöd och naken. Både en präst och en levit kom samma väg och såg mannen men båda dessa vek undan och ignorerade honom. Men när en samarier såg mannen kände han medlidande och hjälpte mannen. Till mannen som blev överfallen sa Jesus gå du och gör som han!, på så sätt blir värden lite bättre. Jag tror att liknelsen vill säga att en god gärning gör världen bättre och att medlidande är något bra. 5. Varför var Jesus budskap så hotfullt för vissa? Jesus utmanade präster och lärda och sa att man ibland måste se förbi lagar för att vara kärleksfull, Jesus förlät också synder vilket enbart Gud fick göra. Jag tror att detta kan ha känts hotfullt för präster och de lärda. Det var fattiga, små och utslagna som enligt Jesus var de främsta. 6. Vad är synd? Synd betyder att man missar målet, synder förstör livet och är ett slags uttryck för egoism och förakt för andra människor. Enligt den kristna tron kan en synd vara; det som för livet på fel väg, att inte vilja göra gott, att inte ens försöka. Avsikten ska vara god. 7. Vad uppmärksammas vid de kristna högtiderna påsk och pingst? Jesus död och uppståndelse är det som uppmärksammas vid påsk. Femtio dagar efter påsk är det pingst (pingst betyder femtio på grekiska) och det är då apostlarna börjar predika om Jesus. 8. Beskriv Paulus betydelse för kristendomen? Paulus var den som främst bidrog till att Jesu tankar spreds runt världen. Han hette egentligen Saul och tillhörde ett judiskt religiöst parti. Efter att han mött Gud blev han en kristen anhängare.

10 Elev3 [Skriv text] [Skriv text] 124; Han reste runt Medelhavet och förde budskapet vidare, på så sätt skapade han nya församlingar i nya städer. Han betydde alltså mycket till att kristendomen spreds. 9. Vad är hellenism? En sammansättning av romerska, orientiska och grekiska kulturer. Ur detta växte kristendomen fram. 10. Varför förföljdet de kristna av den romerska staten? I det romerska riket var dyrkan av kejsaren central, men att tillbe en annan Gud var inte förbjudet. Men det var när de kristna vägrade att tillbe kejsaren som förföljelsen började, vägran utmanade den ordning som romarriket grundades på. Periodvis förföljdes de kristna svårt av den romerska staten bara därför. 11. Beskriv kortfattat gnosticism och arianism? a. Gnosticism Detta var ett av de största hoten mot kristendomen, huvudtankarna gick ut på att materia och ande var skapade av olika gudar. De ansåg också att Jesus bara var en ande och att istället Simon från Cyrene dog på korset. Detta kunde inte de kristna acceptera då hela den kristna tanken med att Gud blev människa då var förlorad. b. Arianismen här fanns en annan åsikt, att Jesus var en sorts halvgud, en idealmänniska. Jesus var människan som Gud utrustade med gudomliga krafter. Synen på Jesus som idealperson och inte Gud smyger sig då och då in i kyrkan idag. 12. Vad innebär frälsning enligt kristen tro? Det är resultatet av Guds nåd, det är Guds förlåtelse för synderna. Detta är något som är gemensamt för alla kristna. 1. Vad symboliserar det kristna dopet? Genom dopet blir människan delaktig i den kristna gemenskapen och medlem av kyrkan. 2. Vad är en bön? Bönen är en viktig del i en kristen människas liv, det innebär att man får kontakt med Gud, bönen är ett samtal med Gud. Människor lovar och tackar Gud samtidigt som de ber om stöd i det vardagliga livet. Bönen för en kristen kan liknas med det som hinduer och buddhister kallar meditation. 3. På vilket sätt var Jesu kvinnosyn radikal? Jesus kvinnosyn var för sin tid radikal på så sätt att han försökte höja kvinnans status. Han talade med och till kvinnor något som den tiden ansågs som anmärkningsvärt, Jesus visade också förtroende för kvinnor då han berättade att jan var Messias. Det finns även andra exempel på att Jesus var radikal; han förlät äktenskapsbryterskan som skulle stenas till döds. 4. Hur kan en feminist läsa Bibeln? En feminist kan tolka bibeln på nytt och kan uttrycka sin tro utifrån nya berättelser och uttryckssätt. På det sättet kan man försöka få en ny vinkel på Gud, som i bibeln och koranen tveklöst framstår som en man. 5. Hur ser dagens kristna på homosexualitet? Utgångspunkten är att kyrkan måste acceptera en mångfald av livsstilar och frigöra sig från kultur och tidsbundna åsikter om homosexualitet.

11 Elev3 [Skriv text] [Skriv text] 143; 1. Vilka är kristendomens tre huvudinriktningar? Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och protestantiska kyrkor. 2. Hur var den katolska kyrkan organiserad? Katolska kyrkans centrum ligger i Rom, kyrkans högsta ledare är påven som har sitt säte i Vatikanstaten (stat i Rom). Påven styr därifrån den katolska kyrkan, han kan också ge rekommendationer till världens katoliker i så kallade bullor. Alla katoliker följer inte dessa rekommendationer men i vissa länder som exempelvis Irland gör många det. 3. Vilka är sakramenten? Det finns sju stycken sakrament och det betyder heliga handlingar. De sju stycken är; Dop, Bot, Nattvard, Konfirmation, Äktenskap, Prästvigning och De sjukas smörjelse. Av dessa är den viktigaste nattvarden, detta syftar på Jesu sista måltid tillsammans med sina vänner, apostlarna. De troende kan aldrig komma närmare Gud än de gör under nattvarden. 4. Vilka sakrament kan en katolsk präst ta del av? Egentligen kan han ta del av alla de sju sakramenten, men inom prästvigningen, konfirmationen och dopet är han som mest aktiv. Det är en ganska märklig fråga då kyrkan och då också prästen är en viktig del av dessa ritualer. 5. Vad gör en munk? Till en början var de vi idag kallar munkar och nunnor bara grupper som flydde ut i öknen för att i lugn och ro kunna utöva sin gudstro. Senare blev dessa grupper till så kallade kyrkoordnar. Munkar och nunnor väger hela sina liv åt sin tro, de lever i kyskhet (utan sex) och fattigdom. I klostren där dessa ordnar har sitt tillhåll ber och studerar man, övrig tid går åt till att hjälpa fattiga och sjuka eller sköta trädgården. 6. Hur blir man helgon? Påven är den som bestämmer vem som helgonförklaras, förutsatt att denne är död. För att bli helgon måste man under livet ha varit extra god och kärleksfull på ett sätt som är ytterst ovanligt. Människor i dennes hemort kan berätta om märkliga saker som hänt runt personen, och när han eller hon är död kan de vilja ha personen helgonförklarad. Invånarna skickar en ansökan till påven i Rom som i sin tur skickar en så kallad Djävulens advokat till orten. Han ska kolla så att uppgifterna stämmer och om det stämmer att personen var ovanligt god kan han eller hon bli helgonförklarad. Det viktigaste helgonet är Maria, Jesu moder. 7. Hur ser den ortodoxa kyrkan på de sju sakramenten jämfört med den katolska kyrkan? den ortodoxa kyrkan kallar de sju sakramenten för mysterier, konfirmationen sker i samband med dopet. En annan skillnad gentemot den katolska kyrkans syn är att prästen måste vara gift för att veta hur människor har det. Skiljsmässa är i den ortodoxa kyrkan tillåten och man har rätt att två gånger gifta om sig. 8. Hur ska en vanlig människa läsa bibeln enligt Luther? Enligt Luther är alla människor lika nära Gud, avsätt om du är rörmokare eller präst tjänar du Gud med ditt arbete. Tidigare ansåg man bara att präster kunde läsa och tolka bibeln men enligt Luther kan alla, hög som låg, läsa och förstå bibeln. Detta enligt två enkla principer; Viktigast är det som handlar om Jesus, ju längre bort från honom, desto mindre viktigt. Läs utifrån ditt samvete och låt det avgöra vad som är väsentligt.

12 Elev3 [Skriv text] [Skriv text] 9. Vilka var orsakerna till Luthers framgångar? Bland annat var det på grund av politiska och sociala förändringar men också på grund av ett växande missnöje med det korrupta katolska kyrkan. En annan viktig del till Luthers framgång var att han kunde tala med bönder på deras vis och med lärda på latin. Han skrev mycket och hans texter trycktes i stora upplagor och alla människor förstod vad han skrev om. 10. Varför bildas frikyrkor i Sverige? De fick möjlighet att bidas när konventikelplakatet 1858 avskaffades, den förbjöd religiösa församlingar utan en präst. De bildades för att många nya religiösa grupper kom när staten och kyrkan slutade att sammarbeta. 11. Vad utmärker den karismatiska väckelsen? Att det finns karismatiska gåvor att få. Att ledaren har en stark ställning. Att känsloupplevelsen står i centrum. Att man riktar sig till de fattiga. Att en enkel och känslofull musik, så kallad lovsång, fungerar som gudstjänstens motor. Att bibeln läses utifrån en fundamentalistisk bibelsyn. Att man politiskt ofta står på högerkanten.

13 Elev4 TF2 Religion kristendom 4/ Kristendom Minns du fra gorna Sida 117, 124, ; 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Det viktigaste i kristen tro är att Gud blir människa i Jesu Kristus, genom detta visar han sin kärlek till människan. Jesus vandrade runt i Palestina (dagens Israel) och talade med människor om livet och gud. Jesus skrev ingen lära men genom andras tolkningar och minnen förs läran vidare. Hans tankar har tolkats på många olika sätt och utgör idag kristendomens lära. 2. Vad säger Jesus om guds rike? Det är motsatsen till djävulens rike men kan lika mycket vara ett inre som ett yttre rike. Jesus gjorde enligt bibeln ett antal under, bland annat gav han en blind man synen tillbaks. Genom dessa under visade Jesus vad Guds rike är. 3. Vad är en liknelse? En liknelse är en form av jämförelse, Jesus använde dessa liknelser som en språklig bild för att hjälpa människor att förstå. 4. Vad vill liknelsen om den barmhärtige samariern säga? Den liknelsen är en berättelse om en man som blir överfallen av rövare, dessa lämnar mannen halvdöd och naken. Både en präst och en levit kom samma väg och såg mannen men båda dessa vek undan och ignorerade honom. Men när en samarier såg mannen kände han medlidande och hjälpte mannen. Till mannen som blev överfallen sa Jesus gå du och gör som han!, på så sätt blir värden lite bättre. Jag tror att liknelsen vill säga att en god gärning gör världen bättre och att medlidande är något bra. 5. Varför var Jesus budskap så hotfullt för vissa? Jesus utmanade präster och lärda och sa att man ibland måste se förbi lagar för att vara kärleksfull, Jesus förlät också synder vilket enbart Gud fick göra. Jag tror att detta kan ha känts hotfullt för präster och de lärda. Det var fattiga, små och utslagna som enligt Jesus var de främsta. 6. Vad är synd? Synd betyder att man missar målet, synder förstör livet och är ett slags uttryck för egoism och förakt för andra människor. Enligt den kristna tron kan en synd vara; det som för livet på fel väg, att inte vilja göra gott, att inte ens försöka. Avsikten ska vara god. 7. Vad uppmärksammas vid de kristna högtiderna påsk och pingst? Jesus död och uppståndelse är det som uppmärksammas vid påsk. Femtio dagar efter påsk är det pingst (pingst betyder femtio på grekiska) och det är då apostlarna börjar predika om Jesus. 8. Beskriv Paulus betydelse för kristendomen? Paulus var den som främst bidrog till att Jesu tankar spreds runt världen. Han hette egentligen Saul och tillhörde ett judiskt religiöst parti. Efter att han mött Gud blev han en kristen anhängare.

14 Elev4 TF2 Religion kristendom 4/ ; Han reste runt Medelhavet och förde budskapet vidare, på så sätt skapade han nya församlingar i nya städer. Han betydde alltså mycket till att kristendomen spreds. 9. Vad är hellenism? En sammansättning av romerska, orientiska och grekiska kulturer. Ur detta växte kristendomen fram. 10. Varför förföljdet de kristna av den romerska staten? I det romerska riket var dyrkan av kejsaren central, men att tillbe en annan Gud var inte förbjudet. Men det var när de kristna vägrade att tillbe kejsaren som förföljelsen började, vägran utmanade den ordning som romarriket grundades på. Periodvis förföljdes de kristna svårt av den romerska staten bara därför. 11. Beskriv kortfattat gnosticism och arianism? a. Gnosticism Detta var ett av de största hoten mot kristendomen, huvudtankarna gick ut på att materia och ande var skapade av olika gudar. De ansåg också att Jesus bara var en ande och att istället Simon från Cyrene dog på korset. Detta kunde inte de kristna acceptera då hela den kristna tanken med att Gud blev människa då var förlorad. b. Arianismen här fanns en annan åsikt, att Jesus var en sorts halvgud, en idealmänniska. Jesus var människan som Gud utrustade med gudomliga krafter. Synen på Jesus som idealperson och inte Gud smyger sig då och då in i kyrkan idag. 12. Vad innebär frälsning enligt kristen tro? Det är resultatet av Guds nåd, det är Guds förlåtelse för synderna. Detta är något som är gemensamt för alla kristna. 1. Vad symboliserar det kristna dopet? Genom dopet blir människan delaktig i den kristna gemenskapen och medlem av kyrkan. 2. Vad är en bön? Bönen är en viktig del i en kristen människas liv, det innebär att man får kontakt med Gud, bönen är ett samtal med Gud. Människor lovar och tackar Gud samtidigt som de ber om stöd i det vardagliga livet. Bönen för en kristen kan liknas med det som hinduer och buddhister kallar meditation. 3. På vilket sätt var Jesu kvinnosyn radikal? Jesus kvinnosyn var för sin tid radikal på så sätt att han försökte höja kvinnans status. Han talade med och till kvinnor något som den tiden ansågs som anmärkningsvärt, Jesus visade också förtroende för kvinnor då han berättade att jan var Messias. Det finns även andra exempel på att Jesus var radikal; han förlät äktenskapsbryterskan som skulle stenas till döds. 4. Hur kan en feminist läsa Bibeln? En feminist kan tolka bibeln på nytt och kan uttrycka sin tro utifrån nya berättelser och uttryckssätt. På det sättet kan man försöka få en ny vinkel på Gud, som i bibeln och koranen tveklöst framstår som en man. 5. Hur ser dagens kristna på homosexualitet? Utgångspunkten är att kyrkan måste acceptera en mångfald av livsstilar och frigöra sig från kultur och tidsbundna åsikter om homosexualitet.

15 Elev4 TF2 Religion kristendom 4/ ; 1. Vilka är kristendomens tre huvudinriktningar? Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och protestantiska kyrkor. 2. Hur var den katolska kyrkan organiserad? Katolska kyrkans centrum ligger i Rom, kyrkans högsta ledare är påven som har sitt säte i Vatikanstaten (stat i Rom). Påven styr därifrån den katolska kyrkan, han kan också ge rekommendationer till världens katoliker i så kallade bullor. Alla katoliker följer inte dessa rekommendationer men i vissa länder som exempelvis Irland gör många det. 3. Vilka är sakramenten? Det finns sju stycken sakrament och det betyder heliga handlingar. De sju stycken är; Dop, Bot, Nattvard, Konfirmation, Äktenskap, Prästvigning och De sjukas smörjelse. Av dessa är den viktigaste nattvarden, detta syftar på Jesu sista måltid tillsammans med sina vänner, apostlarna. De troende kan aldrig komma närmare Gud än de gör under nattvarden. 4. Vilka sakrament kan en katolsk präst ta del av? Egentligen kan han ta del av alla de sju sakramenten, men inom prästvigningen, konfirmationen och dopet är han som mest aktiv. Det är en ganska märklig fråga då kyrkan och då också prästen är en viktig del av dessa ritualer. 5. Vad gör en munk? Till en början var de vi idag kallar munkar och nunnor bara grupper som flydde ut i öknen för att i lugn och ro kunna utöva sin gudstro. Senare blev dessa grupper till så kallade kyrkoordnar. Munkar och nunnor väger hela sina liv åt sin tro, de lever i kyskhet (utan sex) och fattigdom. I klostren där dessa ordnar har sitt tillhåll ber och studerar man, övrig tid går åt till att hjälpa fattiga och sjuka eller sköta trädgården. 6. Hur blir man helgon? Påven är den som bestämmer vem som helgonförklaras, förutsatt att denne är död. För att bli helgon måste man under livet ha varit extra god och kärleksfull på ett sätt som är ytterst ovanligt. Människor i dennes hemort kan berätta om märkliga saker som hänt runt personen, och när han eller hon är död kan de vilja ha personen helgonförklarad. Invånarna skickar en ansökan till påven i Rom som i sin tur skickar en så kallad Djävulens advokat till orten. Han ska kolla så att uppgifterna stämmer och om det stämmer att personen var ovanligt god kan han eller hon bli helgonförklarad. Det viktigaste helgonet är Maria, Jesu moder. 7. Hur ser den ortodoxa kyrkan på de sju sakramenten jämfört med den katolska kyrkan? den ortodoxa kyrkan kallar de sju sakramenten för mysterier, konfirmationen sker i samband med dopet. En annan skillnad gentemot den katolska kyrkans syn är att prästen måste vara gift för att veta hur människor har det. Skiljsmässa är i den ortodoxa kyrkan tillåten och man har rätt att två gånger gifta om sig. 8. Hur ska en vanlig människa läsa bibeln enligt Luther? Enligt Luther är alla människor lika nära Gud, avsätt om du är rörmokare eller präst tjänar du Gud med ditt arbete. Tidigare ansåg man bara att präster kunde läsa och tolka bibeln men enligt Luther kan alla, hög som låg, läsa och förstå bibeln. Detta enligt två enkla principer; Viktigast är det som handlar om Jesus, ju längre bort från honom, desto mindre viktigt. Läs utifrån ditt samvete och låt det avgöra vad som är väsentligt.

16 Elev4 TF2 Religion kristendom 4/ Vilka var orsakerna till Luthers framgångar? Bland annat var det på grund av politiska och sociala förändringar men också på grund av ett växande missnöje med det korrupta katolska kyrkan. En annan viktig del till Luthers framgång var att han kunde tala med bönder på deras vis och med lärda på latin. Han skrev mycket och hans texter trycktes i stora upplagor och alla människor förstod vad han skrev om. 10. Varför bildas frikyrkor i Sverige? De fick möjlighet att bidas när konventikelplakatet 1858 avskaffades, den förbjöd religiösa församlingar utan en präst. De bildades för att många nya religiösa grupper kom när staten och kyrkan slutade att sammarbeta. 11. Vad utmärker den karismatiska väckelsen? Att det finns karismatiska gåvor att få. Att ledaren har en stark ställning. Att känsloupplevelsen står i centrum. Att man riktar sig till de fattiga. Att en enkel och känslofull musik, så kallad lovsång, fungerar som gudstjänstens motor. Att bibeln läses utifrån en fundamentalistisk bibelsyn. Att man politiskt ofta står på högerkanten.

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Världens största religion

Världens största religion Kristendomen Film Världens största religion Kristendomen är världens största religion med omkring två miljarder anhängare. Kristendomen uppstod i det lilla landet Palestina (dagens Israel) för cirka två

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Kristendomen. måndag 17 december 12

Kristendomen. måndag 17 december 12 Kristendomen Namnet kristendom Messias (hebr.) = Kristus (grek.) = den smorde Grundtankar Gud blir människa - Jesus Gud visar sin kärlek genom att offra sig själv (som Jesus) Kärleken gäller alla, även

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Jesus och grundandet av kristendomen

Jesus och grundandet av kristendomen Kristendomen Jesus och grundandet av kristendomen Jesus låter sig döpas av Johannes i floden Jordan. Beger sig ut i öknen där han frestas av djävulen, börjar sedan predika. Jesus såg sig som Messias och

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN! Vid år 0 var Kanaans land/israel/palestina under romerskt styre. Romerska lagar Judarna förtrycktes Höga skatter MARIA OCH JOSEF Maria

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk.

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. - För att förhindra att hans halvsyster den katolska Maria skulle ta över tronen och där med göra England katolskt så skrevs

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober

Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober 1 Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober Bakgrund Franciskus hör till ett av våra mest uppskattade helgon. Han föddes 1182 i Umbrien i Italien som son till en rik tyghandlare. Som

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 FÖRSAMLINGSBLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor 5:17 2015 efter Kristus eller 5776 efter skapelsen

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Avundsjuk på episkopatet

Avundsjuk på episkopatet Ledare SPT nr 15/16 2012 Avundsjuk på episkopatet STUNDOM TALAR MAN i ekumeniska och interreligiösa sammanhang om att det finns en»helig avundsjuka» mellan olika kristna kyrkor eller t.o.m. mellan olika

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist

Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist Bibelmeditation I Text: Jes 55:1-6 Åkalla Herren medan Han är nära. Herre, Jesus Kristus, vilka erbjudanden jag får genom

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Bön som grund Av: Johannes Djerf

Bön som grund Av: Johannes Djerf Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan 2017 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om boken Enligt traditionen del 2 av ett tvådelat verk, där Lukasevangeliet är del 1. Tillsammans utgör de 27,5% av NT, mer

Läs mer

Kristendomens utgångspunkter

Kristendomens utgångspunkter Kristendom Kristendomens utgångspunkter Kristendomen grundar sig på judendomen. Alltså Gud skapade världen, människan men också lagen. Gud är kärlek och han älskar människan. Utgår ifrån att Jesus är Messias,

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Spår Femte samlingen Främja rättfärdighet

Spår Femte samlingen Främja rättfärdighet Inledande bön Gud, vår Far, du som hör ropen från dina minsta på jorden: öppna våra hjärtan. Ge oss klarsyn och handlingskraft. Gör oss otåliga i mötet med orätten. Lär oss att dela med oss av dina gåvor.

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Läsargruppen i Högbergskyrkan

Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något mer att få

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer