Social stöd och socialt nätverk. Janne Agerholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social stöd och socialt nätverk. Janne Agerholm"

Transkript

1 Social stöd och socialt nätverk Janne Agerholm

2 Sociala relationer Struktur Formella relationer Informella relationer/socialt nätverk Funktion Social stöd Relationella belastningar

3 Socialt nätverk De sociala kontakter (Antal, frekvens, närhet, densitet) Enkla att mäta Kan ge index över social integration Kan visa social isolation, men inte skilja mellan goda och dåliga relationer. Ger ingen indikation om kvaliteten av nätverket

4 Socialt stöd Definitioner Resources provided by other persons Information leading the subject to belive that he is cared for and loved, esteemed and valued and belong to a social network of communication and mutual obligations Kan mäta kvalitén eller den typ av stöd som ges Olika typer av stöd Känslomässigt stöd, praktisk stöd och informativ stöd

5 Nära relationer De nära relationerna är dem som har störst betydelse för hälsan - både positivt och negativt

6 Fundera Fundera med utgångspunkt i regnbågsmodellen på hur sociala relationer och socialt stöd kan vara associerat till hälsa

7 Positiva följer av sociala relationer Dödlighet Immunsystemet Sjuklighet (Fysisk/psykisk) Prognos Frånvaro

8 Negativa konsekvenser av sociala relationer Depression och andra psykiska sjukdomar Våld Ohälsosamma levnadsvanor Belastande relationer (Kvinnor)

9 Två teorier om sambandet med hälsa Direkt effekt Buffer-effekt

10 FHI s mätning av socialt stöd Emotionellt stöd Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? Ja / Nej Praktisk stöd Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? t.ex. få råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer etc. Ja, alltid / Ja, för det mesta / Nej, för det mesta inte / Nej, aldrig

11 OSLO-3 Upplevt socialt stöd a) Hur många nära vänner har du, som du kan lita på när du har allvarliga personliga problem? 0/ 1-2/ 3-5 / flera än 5 b) I vilken omfattning visar andra människor intresse för det du gör? Stort intresse/måttligt intresse/ osäker/ litet intresse/ inget intresse c) Hur lätt är det för dig att vid behov få praktisk hjälp av dina grannar? Mycket lätt/lätt/möjligt / svårt / mycket svårt

12 Beräkning Fråga a) 1,2,3,4 Fråga b) 5,4,3,2,1 Fråga c) 5,4,3,2,1 3-9 poäng=svag socialt stöd (19-26%) 10-12=måttligt socialt stöd (53-59%) 13-14=starkt socialt stöd (21-22%)

13 Socialt stöd - Hur ser det ut i olika grupper? Landstinget har beställt en rapport om socialt stöd. De vill veta om det finns skillnaden på socialt stöd i olika grupper i befolkningen. De vill att ni skal sammanställa resultaten från den senaste enkäten. Skillnaden mellan män och kvinnor Skillnaden mellan sociala grupper Skillnaden mellan olika grupper beroende på födelseland Dessutom ska ni ta fram förslag på hur man kan förbättra socialt stöd i befolkningen i stort och för grupper som visat ha lågt socialt stöd

14 Övriga könsskillnaden Kvinnor har oftast flera och tätare relationer Att vara gift ser ut att har störst positiv effekt för män, för kvinnor är det de nära relationerna till övriga som ser ut att påverka hälsan mer än till partnern Särskilt för medelålders män ser det ut som att hustrun/partnern är den viktigaste stöd, mens det för kvinnor är nära vänner. Emotionell stöd från ens partner är särskilt viktig för mäns psykiska hälsa

15 Övriga skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper Ingen evidens för att kvaliteten av social stöd skiljer sig mellan olika socio-ekonomiska grupper Hög inkomst och lång utbildning är associerad med större sociala nätverk Några studier har visat att upplevt social stöd är högre i högre socio-ekonomiska grupper och att det gäller för både emotionell och praktisk stöd För män tyder det på att det är färre negativa konsekvenser af sociala relationer i högre socio-ekonomiska grupper Några studier tyder på att individer från högre socio-ekonomiska grupper i högre utsträckning har kontakt med vänner, mens individer från lägre socio-ekonomiska grupper i högre utsträckning har kontakt med familjen (Kan bero på mobilitet) Tveksamt om socialt stöd kan förklara skillnaden i hälsa mellan olika socio-ekonomiska grupper

16 Durkheim Ökad självmordsfrekvens i samhällen där individen inte känner sig integrerade Att ha vänner, vara gift, tillhöra en religiös grupp eller annan grupp och det att ha människor runt oss som är beredda att hjälp och stödja ökar hälsan. Samhällen med tradition för att prioritera sociala band har bättre hälsa.

17 Social stöd på samhällsnivå Social kapital Features of social organisations, such as networks, norms, and trust, that facilitate action and co-operations for mutual benefit Mätas genom att fråga till hur man upplever det sociala miljö i bostadsområdet, om man känner man kan lita på sina grannar, om man är involverad i lokalsamhället mm Är relaterad till låg födelsesvikt, hälsobeteende, SRH, dödlighet och mord. Social cohesion The existence of mutual trust and respect between different sections of society Jo högre social cohesion jo bättre hälsa i området Kan mätas genom att fråga till hur engagerad och involverad man är i samhället, om man litar på andra, om man upplever att man blir kränkt på grund av sin sexualitet, kön, etnisitet mm Fysisk miljö

18 Barn-vuxen-kontakten Kan påverkar hur bra man själv blir på att skapa och underhålla sociala relationer senare i livet Stöd från föräldrar är oerhört viktig för barns utveckling Avsaknad av stöd från föräldrar eller närstående vuxna påverkar hälsan både på kort och lång sikt

19

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Folkhälsan i Umeå kommun

Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i kommun - Psykisk hälsa Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 5, juni 2012 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Folkhälsorådets nya

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

- Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg

- Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg Föräldrarna som skolans viktigaste resurs eller - Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg Örebro 1 december 2010 Adjunkt i SO 1977, Lärarhögskolan i Uppsala Master of Arts in Education 1999,

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform

Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform En kunskapssammanställning 2014 Av Markus Ollikainen Pappamanualen.se 1 (av 11) Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform Innehåll: 2 Inledning 3 Separation

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN 1 2 BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN Få ämnen är så laddade och tabubelagda som de som rör barns sexualitet. Det kan leda till en

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Olika familjer lever på olika sätt

Olika familjer lever på olika sätt DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Olika familjer lever på olika sätt om barns boende och försörjning efter en separation Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer