TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser"

Transkript

1 TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Publicerad augusti

3 Beskrivning av tabellbilaga Denna publikation är en tabellbilaga till rapporten Omsorgsgivandets omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie Här redovisas svaren på Socialstyrelsens befolkningsundersökning om omsorgsgivande som genomfördes av Statistiska centralbyrån under perioden januari till mars Svaren på enkätfrågorna redovisas utifrån de fem bakgrundsvariablerna kön, ålder, socioekonomiskt tillhörighet, utbildning och födelseland. Tabellerna följer enkätens kronologiska ordning av frågor: F1 Vårdar, hjälper eller stödjer du regelbundet någon eller några personer med vardagliga sysslor, personlig omsorg eller annat stöd som behövs på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder? F2a Tänk på den vård, hjälp eller stöd du sammantaget ger (till en eller flera personer), hur ofta sker det? (alla svar) F2b Tänk på den vård, hjälp eller stöd du sammantaget ger (till en eller flera personer), hur ofta sker det? (endast svar från de som ger vård, hjälp eller stöd minst en gång i månaden) F3 Vem eller vilka vårdar, hjälper eller stödjer du regelbundet? F4 Om du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd, hur många timmar blir det ungefär per vecka? F5 Tänk på den person du hjälper mest, hur många timmar ungefär per vecka ger du vård, hjälp eller stöd? F6 Vem är den du vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet? F7 Är den du vårdar, hjälper eller stödjer kvinna eller man? F8 Hur gammal är den du vårdar, hjälper eller stödjer? F9 Var bor den du vårdar, hjälper eller stödjer? F10 Vilken typ av vård, hjälp eller stöd ger du? F11 Är det någon annan som också vårdar, hjälper eller stödjer den person du hjälper förutom du själv? F12a Att du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd medför det att du har svårt att hinna umgås med dina vänner? 3

4 F12b Att du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd medför det att du får ekonomiska problem? F12c Att du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd medför det att det är fysiskt påfrestande för dig? F12d Att du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd medför det att du har svårt att hinna umgås med dina vänner? F13 Känns det krävande att ge vård, hjälp eller stöd? F14 Upplever du att den vård, hjälp eller stöd du ger är tillräcklig? F15 Känns det bra för dig att ge vård, hjälp eller stöd? F16 Har du en bra relation till den/de du stödjer? F17 Känner du dig uppskattad för att du ger vård, hjälp eller stöd? F18 Får du tillräckligt stöd av din familj, vänner och grannar? F19 Får du tillräckligt stöd av sjukvården och socialtjänsten? F20 Sammantaget, får du som stödjande person tillräcklig hjälp för egen del? F21 Känner du till att det sedan år 2009 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap. 10 ) som säger att anhöriga som vårdar eller stödjer närstående ska erbjudas stöd från kommunen för egen del? F22 Vet du vem du kan kontakta inom vården (landstinget eller kommunen) om du som anhörig behöver råd eller stöd? F23 Har du, som stödjer, hjälper eller vårdar, blivit erbjuden stöd eller hjälp för egen del av kommunen? F24 Hur nöjd eller missnöjd är du som anhörig med det stöd du får från kommunen för egen del? F25 Hur uppfattar du att ansvarsfördelningen ser ut i dag? F26 Hur tycker du ansvarsfördelningen borde vara? F27 och F28 är kontrollfrågor och svaren redovisas inte här. F29 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F30 Är du gift eller sambo? F31 Bor du ensam eller tillsammans med någon? 4

5 F32 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? F33 Har dina möjligheter att arbeta påverkats av att du regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer någon? F34 Har dina möjligheter att studera påverkats av att du regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer någon? 5

6 6

7 Fråga 1: Vårdar, hjälper eller stödjer du regelbundet någon eller några personer med vardagliga sysslor, personlig omsorg eller annat stöd som behövs på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder? I denna tabell redovisas samtliga svarande, även de som har meddelat/angett att de inte ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Ja Nej Redovisningsgrupp Samtliga i TOTALT 24 ± 0 76 ± KÖN Kvinna 25 ± 1 75 ± Man 22 ± 1 78 ± ÅLDER år 17 ± 2 83 ± år 16 ± 1 84 ± år 29 ± 1 71 ± år 26 ± 1 74 ± år- 22 ± 3 78 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 19 ± 1 81 ± Ej facklärda arbetare 28 ± 2 72 ± Facklärda arbetare 28 ± 3 72 ± Lägre tjänsteman 25 ± 2 75 ± Tjänsteman mellannivå 28 ± 2 72 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 24 ± 3 76 ± Företagare, Lantbrukare 27 ± 5 73 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 24 ± 4 76 ± UTBILDNING Förgymnasial utbildning 26 ± 2 74 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 28 ± 1 72 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 21 ± 2 80 ± Eftergymnasial utbildning 22 ± 1 78 ± Uppgift saknas om utbildning 22 ± 8 78 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 23 ± 1 77 ± Födda i övriga Norden 27 ± 5 73 ± Födda i övriga Europa 28 ± 4 72 ± Födda utanför Europa 31 ± 5 69 ± Uppgift saknas om födelseland 100 ± 0 0 ± Antal svar Uppgift saknas 7

8 Fråga 2a: Tänk på den vård, hjälp eller stöd du sammantaget ger (till en eller flera personer), hur ofta sker det? I denna tabell redovisas samtliga svarande, även de som har meddelat/angett att de inte ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Varje dag Minst varje vecka Minst en gång i månaden Mer sällan än en gång i månaden Fel- Fel- Fel- Fel- Samtliga Antal Uppgift Redovisningsgrupp marginal marginal marginal marginal svar saknas TOTALT 24 ± 1 35 ± 2 17 ± 1 24 ± KÖN Kvinna 24 ± 2 37 ± 2 19 ± 2 21 ± Man 24 ± 2 33 ± 3 15 ± 2 27 ± ÅLDER år 12 ± 5 33 ± 7 23 ± 6 32 ± år 24 ± 5 33 ± 5 23 ± 5 20 ± år 19 ± 2 43 ± 3 18 ± 2 20 ± år 28 ± 3 30 ± 3 14 ± 2 28 ± år- 54 ± 9 11 ± 5 2 ± 2 33 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 25 ± 3 27 ± 3 19 ± 3 28 ± Ej facklärda arbetare 22 ± 4 35 ± 5 18 ± 4 25 ± Facklärda arbetare 22 ± 5 41 ± 6 12 ± 4 26 ± Lägre tjänsteman 23 ± 5 45 ± 6 13 ± 4 19 ± Tjänsteman mellannivå 24 ± 4 36 ± 5 22 ± 4 18 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 22 ± 6 46 ± 7 15 ± 5 16 ± Företagare, Lantbrukare 34 ± ± 10 5 ± 5 35 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 26 ± ± ± 9 19 ±

9 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 27 ± 4 29 ± 4 12 ± 3 31 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 25 ± 3 37 ± 4 12 ± 2 25 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 22 ± 4 40 ± 5 20 ± 4 18 ± Eftergymnasial utbildning 21 ± 3 37 ± 3 23 ± 3 19 ± Uppgift saknas om utbildning 18 ± ± ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 22 ± 2 37 ± 2 17 ± 1 24 ± Födda i övriga Norden 37 ± ± 9 16 ± 8 24 ± Födda i övriga Europa 37 ± 9 22 ± 8 19 ± 7 22 ± Födda utanför Europa 34 ± 9 29 ± 8 13 ± 6 25 ± Uppgift saknas om födelseland 0 ± 0 0 ± 0 0 ± ±

10 Fråga 2b: Tänk på den vård, hjälp eller stöd du sammantaget ger (till en eller flera personer), hur ofta sker det? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Varje dag Minst varje vecka Minst en gång i månaden Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 31 ± 2 46 ± 2 22 ± KÖN Kvinna 30 ± 3 47 ± 3 24 ± Man 33 ± 3 46 ± 4 21 ± ÅLDER år 17 ± 7 49 ± 9 34 ± år 30 ± 6 41 ± 6 29 ± år 24 ± 3 54 ± 3 23 ± år 39 ± 4 42 ± 4 19 ± år- 80 ± 8 16 ± 8 4 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 35 ± 4 38 ± 4 27 ± Ej facklärda arbetare 29 ± 5 47 ± 6 24 ± Facklärda arbetare 29 ± 6 55 ± 7 16 ± Lägre tjänsteman 28 ± 6 56 ± 7 16 ± Tjänsteman mellannivå 29 ± 5 44 ± 6 27 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 27 ± 7 55 ± 8 18 ± Företagare, Lantbrukare 51 ± ± 14 8 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 32 ± ± ±

11 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 40 ± 5 42 ± 5 18 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 34 ± 4 50 ± 4 17 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 27 ± 5 49 ± 6 25 ± Eftergymnasial utbildning 26 ± 3 45 ± 4 28 ± Uppgift saknas om utbildning 30 ± ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 29 ± 2 49 ± 2 23 ± Födda i övriga Norden 49 ± ± ± Födda i övriga Europa 48 ± ± ± Födda utanför Europa 45 ± ± ±

12 Fråga 3: Vem eller vilka vårdar, hjälper eller stödjer du regelbundet? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Make/maka/ partner Barn Förälder Syskon, släkting God vän, granne, bekant Redovisningsgrupp Antal svar Uppgift saknas TOTALT 26 ± 2 20 ± 2 48 ± 2 21 ± 2 19 ± KÖN Kvinna 21 ± 2 20 ± 2 49 ± 3 21 ± 2 19 ± Man 33 ± 4 21 ± 3 46 ± 4 22 ± 3 18 ± ÅLDER år 14 ± 7 16 ± 8 51 ± ± ± år 22 ± 6 37 ± 7 48 ± 7 29 ± 6 24 ± år 14 ± 2 18 ± 3 68 ± 4 17 ± 3 15 ± år 37 ± 5 19 ± 4 27 ± 4 19 ± 4 22 ± år- 77 ± 9 11 ± 6 1 ± 2 13 ± 7 11 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 32 ± 5 28 ± 5 41 ± 5 30 ± 5 27 ± Ej facklärda arbetare 20 ± 5 14 ± 4 51 ± 6 18 ± 4 21 ± Facklärda arbetare 23 ± 7 20 ± 6 51 ± 8 18 ± 6 19 ± Lägre tjänsteman 22 ± 7 19 ± 6 51 ± 8 18 ± 6 17 ± Tjänsteman mellannivå 23 ± 5 17 ± 5 53 ± 7 21 ± 5 11 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 24 ± 8 23 ± 7 49 ± 9 18 ± 7 12 ± Företagare, Lantbrukare 43 ± ± 8 33 ± ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 20 ± ± ± ± 8 13 ±

13 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 37 ± 5 14 ± 4 28 ± 5 22 ± 5 20 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 24 ± 4 20 ± 4 49 ± 5 16 ± 3 19 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 21 ± 5 20 ± 5 48 ± 7 24 ± 6 21 ± Eftergymnasial utbildning 21 ± 4 24 ± 4 59 ± 4 24 ± 4 16 ± Uppgift saknas om utbildning 66 ± ± ± ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 22 ± 2 18 ± 2 49 ± 3 21 ± 2 17 ± Födda i övriga Norden 43 ± ± ± ± ± Födda i övriga Europa 45 ± ± ± ± 9 27 ± Födda utanför Europa 49 ± ± ± ± ±

14 Fråga 4: Om du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd, hur många timmar blir det ungefär per vecka? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Mindre än 1 timme 1-10 timmar timmar timmar 60 timmar eller mer Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 14 ± 1 65 ± 2 11 ± 1 5 ± 1 5 ± KÖN Kvinna 13 ± 2 65 ± 3 12 ± 2 5 ± 1 6 ± Man 15 ± 2 65 ± 3 11 ± 2 5 ± 1 4 ± ÅLDER år 21 ± 7 60 ± 9 8 ± 5 8 ± 5 3 ± år 19 ± 5 57 ± 6 14 ± 4 5 ± 2 6 ± år 13 ± 2 72 ± 3 8 ± 2 4 ± 1 2 ± år 10 ± 3 63 ± 4 15 ± 3 4 ± 2 8 ± år- 14 ± 7 44 ± ± 8 7 ± 5 17 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 16 ± 3 55 ± 5 15 ± 3 7 ± 2 7 ± Ej facklärda arbetare 15 ± 4 65 ± 5 10 ± 3 4 ± 2 6 ± Facklärda arbetare 10 ± 4 70 ± 7 10 ± 4 6 ± 3 4 ± Lägre tjänsteman 9 ± 4 76 ± 6 11 ± 4 2 ± 2 2 ± Tjänsteman mellannivå 15 ± 4 69 ± 5 9 ± 3 3 ± 2 4 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 15 ± 6 65 ± 8 11 ± 5 5 ± 4 5 ± Företagare, Lantbrukare 19 ± ± ± 8 4 ± 5 5 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 9 ± 7 75 ± ± 7 5 ± 5 2 ±

15 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 15 ± 4 60 ± 5 13 ± 3 6 ± 2 7 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 13 ± 3 65 ± 4 12 ± 3 4 ± 1 6 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 13 ± 4 67 ± 6 11 ± 4 5 ± 2 4 ± Eftergymnasial utbildning 15 ± 3 68 ± 4 10 ± 2 5 ± 1 3 ± Uppgift saknas om utbildning 14 ± ± 26 7 ± 12 8 ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 15 ± 2 67 ± 2 10 ± 1 4 ± 1 4 ± Födda i övriga Norden 13 ± 8 56 ± ± 9 5 ± 5 8 ± Födda i övriga Europa 14 ± 8 51 ± ± 8 7 ± 5 13 ± Födda utanför Europa 6 ± 5 58 ± ± 8 15 ± 8 7 ±

16 Fråga 5: Tänk på den person du hjälper mest, hur många timmar ungefär per vecka ger du vård, hjälp eller stöd? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Mindre än 1 timme 1-10 timmar timmar timmar 60 timmar eller mer Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 15 ± 1 65 ± 2 11 ± 1 5 ± 1 5 ± KÖN Kvinna 14 ± 2 65 ± 3 11 ± 2 4 ± 1 5 ± Man 15 ± 2 65 ± 3 10 ± 2 5 ± 1 4 ± ÅLDER år 22 ± 8 61 ± 9 9 ± 5 5 ± 4 3 ± år 20 ± 5 54 ± 6 16 ± 5 5 ± 2 5 ± år 14 ± 2 72 ± 3 8 ± 2 4 ± 1 2 ± år 10 ± 3 65 ± 4 13 ± 3 4 ± 2 8 ± år- 17 ± 8 42 ± ± 7 11 ± 7 16 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 18 ± 4 54 ± 5 16 ± 3 6 ± 2 6 ± Ej facklärda arbetare 15 ± 4 65 ± 5 9 ± 3 5 ± 2 7 ± Facklärda arbetare 10 ± 4 72 ± 6 9 ± 4 6 ± 3 4 ± Lägre tjänsteman 8 ± 4 77 ± 6 10 ± 4 3 ± 2 2 ± Tjänsteman mellannivå 16 ± 4 70 ± 6 7 ± 3 4 ± 2 4 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 15 ± 6 65 ± 8 11 ± 5 5 ± 4 5 ± Företagare, Lantbrukare 19 ± ± ± 9 2 ± 4 6 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 11 ± 8 74 ± ± 7 5 ± 6 0 ±

17 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 14 ± 4 59 ± 5 14 ± 4 6 ± 2 7 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 13 ± 3 65 ± 4 11 ± 3 5 ± 2 6 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 14 ± 4 68 ± 6 10 ± 4 4 ± 2 3 ± Eftergymnasial utbildning 16 ± 3 68 ± 4 9 ± 2 4 ± 1 3 ± Uppgift saknas om utbildning 14 ± ± 26 7 ± 13 0 ± 0 15 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 15 ± 2 67 ± 2 9 ± 1 4 ± 1 4 ± Födda i övriga Norden 12 ± 8 55 ± ± 9 5 ± 6 10 ± Födda i övriga Europa 15 ± 8 50 ± ± 8 9 ± 6 11 ± Födda utanför Europa 9 ± 6 55 ± ± 9 9 ± 6 4 ±

18 Fråga 6: Vem är den du vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Make/maka/partner Barn Förälder Syskon, släkting God vän, granne, bekant Redovisningsgrupp Fel- marginal Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 19 ± 2 15 ± 1 42 ± 2 14 ± 1 9 ± KÖN Kvinna 16 ± 2 16 ± 2 43 ± 3 15 ± 2 10 ± Man 24 ± 3 14 ± 2 41 ± 4 13 ± 2 8 ± ÅLDER år 5 ± 4 6 ± 4 34 ± 9 45 ± ± år 10 ± 4 27 ± 6 36 ± 6 19 ± 5 9 ± år 10 ± 2 13 ± 2 61 ± 3 9 ± 2 7 ± år 33 ± 4 14 ± 3 24 ± 4 15 ± 3 14 ± år- 73 ± 9 8 ± 6 0 ± 0 9 ± 6 10 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIG- HET Ej förvärvsarbetande 20 ± 4 17 ± 3 31 ± 4 21 ± 4 12 ± Ej facklärda arbetare 17 ± 4 13 ± 4 47 ± 6 13 ± 4 11 ± Facklärda arbetare 19 ± 6 15 ± 5 47 ± 7 10 ± 4 10 ± Lägre tjänsteman 17 ± 5 16 ± 5 47 ± 7 12 ± 5 8 ± Tjänsteman mellannivå 19 ± 5 12 ± 4 50 ± 6 14 ± 4 6 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 19 ± 7 17 ± 6 43 ± 8 12 ± 5 9 ± Företagare, Lantbrukare 37 ± 13 5 ± 6 33 ± ± 9 10 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 19 ± 9 21 ± ± ± 7 8 ±

19 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 32 ± 5 10 ± 3 26 ± 5 21 ± 4 12 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 19 ± 4 17 ± 3 44 ± 5 10 ± 3 10 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 13 ± 4 15 ± 4 46 ± 6 17 ± 4 10 ± Eftergymnasial utbildning 15 ± 3 16 ± 3 49 ± 4 14 ± 3 7 ± Uppgift saknas om utbildning 31 ± ± ± 22 8 ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 17 ± 2 14 ± 2 44 ± 2 16 ± 2 9 ± Födda i övriga Norden 39 ± ± 8 23 ± ± 7 18 ± Födda i övriga Europa 34 ± ± 9 36 ± 11 2 ± 2 8 ± Födda utanför Europa 29 ± ± 9 27 ± ± 7 15 ±

20 20

21 Fråga 7: Är den du vårdar, hjälper eller stödjer kvinna eller man? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Kvinna Man Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 65 ± 2 35 ± KÖN Kvinna 59 ± 3 41 ± Man 72 ± 3 28 ± ÅLDER år 59 ± ± år 57 ± 7 43 ± år 68 ± 3 32 ± år 65 ± 4 35 ± år- 64 ± ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 58 ± 5 42 ± Ej facklärda arbetare 68 ± 5 32 ± Facklärda arbetare 66 ± 7 34 ± Lägre tjänsteman 67 ± 7 34 ± Tjänsteman mellannivå 69 ± 6 31 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 74 ± 7 26 ± Företagare, Lantbrukare 64 ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 56 ± ± UTBILDNING Förgymnasial utbildning 64 ± 5 36 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 64 ± 4 36 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 61 ± 6 39 ± Eftergymnasial utbildning 68 ± 4 32 ± Uppgift saknas om utbildning 69 ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 65 ± 2 35 ± Födda i övriga Norden 64 ± ± Födda i övriga Europa 61 ± ± Födda utanför Europa 63 ± ±

22 Fråga 8: Hur gammal är den du vårdar, hjälper eller stödjer? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Under 18 år år år år år 80 år eller äldre Redovisningsgrupp Fel- marginal Fel- marginal Fel- marginal Fel- marginal Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 7 ± 1 6 ± 1 5 ± 1 11 ± 1 23 ± 2 48 ± KÖN Kvinna 7 ± 1 6 ± 1 5 ± 1 10 ± 2 21 ± 2 50 ± Man 7 ± 2 6 ± 2 5 ± 1 11 ± 2 26 ± 3 45 ± ÅLDER år 7 ± 5 18 ± 7 5 ± 4 28 ± 9 17 ± 7 25 ± år 25 ± 6 4 ± 2 10 ± 4 12 ± 4 29 ± 6 19 ± år 6 ± 1 6 ± 1 3 ± 1 10 ± 2 19 ± 3 56 ± år 1 ± 0 5 ± 2 7 ± 2 8 ± 2 29 ± 4 50 ± år- 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 7 ± 5 21 ± 9 72 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 13 ± 3 8 ± 2 9 ± 2 18 ± 4 25 ± 4 28 ± Ej facklärda arbetare 6 ± 2 4 ± 2 3 ± 2 11 ± 3 24 ± 5 53 ± Facklärda arbetare 8 ± 4 6 ± 3 2 ± 2 9 ± 4 22 ± 6 53 ± Lägre tjänsteman 4 ± 3 5 ± 3 6 ± 3 10 ± 4 21 ± 6 54 ± Tjänsteman mellannivå 3 ± 2 5 ± 2 4 ± 2 6 ± 3 27 ± 5 55 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 3 ± 3 10 ± 5 6 ± 4 5 ± 3 16 ± 6 61 ± Företagare, Lantbrukare 0 ± 0 2 ± 3 2 ± 3 8 ± 7 23 ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 10 ± 7 6 ± 5 8 ± 6 10 ± 7 19 ± ±

23 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 3 ± 2 3 ± 1 6 ± 2 11 ± 3 27 ± 5 51 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 6 ± 2 6 ± 2 5 ± 2 12 ± 3 22 ± 4 49 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 9 ± 3 7 ± 3 6 ± 3 12 ± 4 23 ± 5 43 ± Eftergymnasial utbildning 8 ± 2 7 ± 2 4 ± 1 10 ± 2 22 ± 3 48 ± Uppgift saknas om utbildning 24 ± ± ± ± ± 24 8 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 6 ± 1 6 ± 1 5 ± 1 9 ± 1 22 ± 2 52 ± Födda i övriga Norden 5 ± 5 2 ± 3 3 ± 4 23 ± ± ± Födda i övriga Europa 17 ± 8 4 ± 4 6 ± 6 17 ± 9 34 ± ± Födda utanför Europa 18 ± 9 6 ± 5 9 ± 6 25 ± ± ±

24 Fråga 9: Var bor den du vårdar, hjälper eller stödjer? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Tillsammans med mig I egen bostad I särskilt boende (t.ex. äldreboende, sjukhem, elevhem, gruppboende) Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 27 ± 2 60 ± 2 13 ± KÖN Kvinna 24 ± 2 64 ± 3 13 ± Man 32 ± 3 56 ± 4 13 ± ÅLDER år 22 ± 8 72 ± 8 6 ± år 36 ± 6 58 ± 6 6 ± år 17 ± 2 69 ± 3 13 ± år 34 ± 4 50 ± 5 16 ± år- 67 ± ± 8 15 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 37 ± 5 55 ± 5 8 ± Ej facklärda arbetare 21 ± 5 66 ± 5 13 ± Facklärda arbetare 25 ± 6 62 ± 7 13 ± Lägre tjänsteman 21 ± 6 64 ± 7 15 ± Tjänsteman mellannivå 23 ± 5 60 ± 6 17 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 25 ± 7 60 ± 8 15 ± Företagare, Lantbrukare 36 ± ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 33 ± ± 12 6 ±

25 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 37 ± 5 49 ± 5 15 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 26 ± 4 62 ± 4 12 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 22 ± 5 67 ± 6 12 ± Eftergymnasial utbildning 25 ± 3 63 ± 4 13 ± Uppgift saknas om utbildning 41 ± ± 28 9 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 25 ± 2 63 ± 2 13 ± Födda i övriga Norden 42 ± ± ± Födda i övriga Europa 47 ± ± ± Födda utanför Europa 42 ± ± ±

26 Fråga 10: Vilken typ av vård, hjälp eller stöd ger du? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Redovisningsgrupp Hjälp med inköp, städning, tvätt, matlagning osv. Annan praktisk hjälp Hjälper till i kontakten med vård och omsorg Ger ekonomiskt stöd/bidrar till försörjning Personlig omsorg Tillsyn (se till, påminna, motivera, stödja) Umgänge, stimulans, förströelse TOTALT 64 ± 2 69 ± 2 49 ± 2 23 ± 2 29 ± 2 51 ± 2 69 ± 2 Upp gift Antal sak svar nas KÖN Kvinna 63 ± 3 64 ± 3 51 ± 3 19 ± 2 29 ± 3 55 ± 3 73 ± Man 64 ± 4 76 ± 3 46 ± 4 29 ± 3 28 ± 3 47 ± 4 63 ± ÅLDER år 59 ± ± 9 40 ± ± 9 36 ± ± ± år 62 ± 7 63 ± 7 47 ± 7 27 ± 6 38 ± 7 61 ± 7 67 ± år 65 ± 3 75 ± 3 54 ± 4 26 ± 3 28 ± 3 54 ± 4 72 ± år 64 ± 4 67 ± 4 46 ± 5 19 ± 4 24 ± 4 42 ± 5 66 ± år- 62 ± ± ± ± 8 25 ± 9 36 ± ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 63 ± 5 60 ± 5 47 ± 5 28 ± 4 37 ± 5 55 ± 5 64 ± Ej facklärda arbetare 65 ± 5 69 ± 5 46 ± 6 18 ± 4 26 ± 5 43 ± 6 64 ± Facklärda arbetare 65 ± 7 74 ± 7 47 ± 8 22 ± 6 31 ± 7 51 ± 8 67 ± Lägre tjänsteman 59 ± 8 72 ± 7 48 ± 8 19 ± 6 24 ± 7 48 ± 8 75 ± Tjänsteman mellannivå 67 ± 6 78 ± 5 59 ± 6 23 ± 5 25 ± 5 56 ± 6 75 ± Högre tjänsteman/ledande bef. 62 ± 8 75 ± 7 54 ± 9 34 ± 8 30 ± 8 52 ± 9 85 ± Företagare, Lantbrukare 62 ± ± ± ± 9 14 ± 9 45 ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 59 ± ± ± ± ± ± ±

27 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 64 ± 5 62 ± 5 43 ± 5 14 ± 4 26 ± 5 42 ± 5 56 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 67 ± 4 68 ± 4 49 ± 5 23 ± 4 27 ± 4 49 ± 5 65 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 58 ± 6 75 ± 5 45 ± 6 26 ± 6 31 ± 6 55 ± 6 74 ± Eftergymnasial utbildning 63 ± 4 73 ± 4 55 ± 4 28 ± 4 30 ± 4 57 ± 4 78 ± Uppgift saknas om utbildning 80 ± ± ± ± ± ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 63 ± 2 71 ± 2 49 ± 2 22 ± 2 27 ± 2 52 ± 2 71 ± Födda i övriga Norden 76 ± ± ± ± ± ± ± Födda i övriga Europa 60 ± ± ± ± ± ± ± Födda utanför Europa 74 ± ± ± ± ± ± ±

28 Fråga 11: Är det någon annan som också vårdar, hjälper eller stödjer? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Redovisningsgrupp Nej Familjemedlemmar och/eller släktingar Vänner, bekanta, grannar Kommunen (hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende m.m.) Landstinget (sjukvården) Väntjänst eller motsvarande frivilliginsatser l Privat köpt hjälp (privat hemhjälp, privat särskilt boende) TOTALT 31 ± 2 57 ± 2 16 ± 2 35 ± 2 12 ± 1 6 ± 1 9 ± 1 Uppgift Antal saknas svar KÖN Kvinna 29 ± 3 56 ± 3 16 ± 2 37 ± 3 12 ± 2 5 ± 1 9 ± Man 34 ± 4 58 ± 4 15 ± 3 32 ± 4 12 ± 2 7 ± 2 9 ± ÅLDER år 19 ± 9 72 ± ± 9 25 ± 9 16 ± 8 6 ± 5 9 ± år 24 ± 6 73 ± 6 21 ± 6 27 ± 6 15 ± 5 8 ± 4 11 ± år 29 ± 3 63 ± 4 16 ± 3 35 ± 4 11 ± 2 5 ± 1 10 ± år 38 ± 5 41 ± 5 13 ± 3 43 ± 5 12 ± 3 7 ± 2 8 ± år- 44 ± ± ± 7 30 ± 10 8 ± 5 1 ± 2 2 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 29 ± 5 62 ± 5 17 ± 4 29 ± 5 13 ± 3 7 ± 2 10 ± Ej facklärda arbetare 30 ± 5 53 ± 6 14 ± 4 34 ± 6 9 ± 3 5 ± 2 8 ± Facklärda arbetare 35 ± 8 54 ± 8 13 ± 5 32 ± 7 9 ± 4 6 ± 3 10 ± Lägre tjänsteman 28 ± 7 58 ± 8 19 ± 6 43 ± 8 15 ± 5 8 ± 4 9 ± Tjänsteman mellannivå 34 ± 6 54 ± 7 15 ± 5 39 ± 6 11 ± 4 4 ± 2 5 ± Högre tjänsteman/ledande bef. 32 ± 8 54 ± 9 17 ± 7 45 ± 9 15 ± 6 5 ± 4 15 ± Företagare, Lantbrukare 33 ± ± ± ± ± 8 6 ± 6 10 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 29 ± ± ± 9 28 ± ± 10 4 ± 5 8 ±

29 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 36 ± 5 48 ± 6 15 ± 4 32 ± 5 9 ± 3 6 ± 2 7 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 28 ± 4 56 ± 5 16 ± 3 38 ± 5 11 ± 3 6 ± 2 8 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 31 ± 6 60 ± 7 16 ± 5 33 ± 6 14 ± 4 6 ± 3 9 ± Eftergymnasial utbildning 30 ± 4 61 ± 4 16 ± 3 37 ± 4 14 ± 3 5 ± 2 11 ± Uppgift saknas om utbildning 41 ± ± 36 0 ± 0 16 ± 28 0 ± 0 0 ± 0 14 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 30 ± 2 57 ± 3 16 ± 2 36 ± 2 12 ± 2 6 ± 1 9 ± Födda i övriga Norden 36 ± ± ± ± ± 10 8 ± 7 9 ± Födda i övriga Europa 35 ± ± ± 8 21 ± 10 5 ± 5 6 ± 5 8 ± Födda utanför Europa 37 ± ± 13 8 ± 7 30 ± 12 8 ± 7 5 ± 5 11 ±

30 Fråga 12a: Att du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd medför det att du har svårt att hinna umgås med dina vänner? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 5 ± 1 10 ± 1 29 ± 2 56 ± KÖN Kvinna 5 ± 1 11 ± 2 30 ± 3 53 ± Man 5 ± 1 9 ± 2 27 ± 3 60 ± ÅLDER år 5 ± 4 5 ± 4 35 ± 9 55 ± år 5 ± 3 20 ± 5 33 ± 6 42 ± år 5 ± 1 9 ± 2 30 ± 3 56 ± år 5 ± 2 8 ± 2 24 ± 4 63 ± år- 10 ± 7 12 ± 8 15 ± 8 64 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 8 ± 2 14 ± 3 30 ± 4 48 ± Ej facklärda arbetare 3 ± 2 9 ± 3 30 ± 5 58 ± Facklärda arbetare 4 ± 3 11 ± 5 30 ± 7 54 ± Lägre tjänsteman 3 ± 2 11 ± 5 23 ± 6 63 ± Tjänsteman mellannivå 5 ± 2 8 ± 3 27 ± 5 61 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 7 ± 4 6 ± 4 30 ± 8 58 ± Företagare, Lantbrukare 5 ± 6 2 ± 4 26 ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 4 ± 5 11 ± 8 30 ± ±

31 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 5 ± 2 10 ± 3 22 ± 5 63 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 4 ± 1 11 ± 3 28 ± 4 58 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 5 ± 2 11 ± 4 30 ± 6 54 ± Eftergymnasial utbildning 6 ± 2 10 ± 2 32 ± 4 53 ± Uppgift saknas om utbildning 17 ± 21 8 ± ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 4 ± 1 8 ± 1 27 ± 2 60 ± Födda i övriga Norden 6 ± 6 15 ± 9 25 ± ± Födda i övriga Europa 5 ± 5 32 ± ± ± Födda utanför Europa 18 ± 8 20 ± 9 45 ± ±

32 Fråga 12b: Att du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd medför det att du får ekonomiska problem? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 3 ± 0 3 ± 1 12 ± 1 82 ± KÖN Kvinna 3 ± 1 4 ± 1 12 ± 2 81 ± Man 2 ± 1 2 ± 1 13 ± 2 83 ± ÅLDER år 1 ± 2 2 ± 3 18 ± 7 79 ± år 5 ± 3 7 ± 3 17 ± 5 72 ± år 3 ± 1 3 ± 1 12 ± 2 82 ± år 2 ± 1 2 ± 1 9 ± 3 88 ± år- 0 ± 0 2 ± 4 12 ± ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 5 ± 2 5 ± 2 19 ± 4 71 ± Ej facklärda arbetare 2 ± 1 2 ± 1 11 ± 4 85 ± Facklärda arbetare 2 ± 2 3 ± 2 15 ± 6 80 ± Lägre tjänsteman 3 ± 2 3 ± 2 8 ± 4 87 ± Tjänsteman mellannivå 0 ± 0 1 ± 1 10 ± 4 89 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 3 ± 3 2 ± 2 4 ± 3 91 ± Företagare, Lantbrukare 0 ± 0 6 ± 8 14 ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 6 ± 6 6 ± 6 10 ± 8 78 ±

33 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 2 ± 1 3 ± 2 11 ± 4 84 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 3 ± 1 4 ± 2 16 ± 3 77 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 3 ± 2 3 ± 2 12 ± 4 83 ± Eftergymnasial utbildning 2 ± 1 3 ± 1 10 ± 2 85 ± Uppgift saknas om utbildning 24 ± 24 0 ± 0 25 ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 2 ± 0 2 ± 0 10 ± 1 86 ± Födda i övriga Norden 2 ± 4 6 ± 6 14 ± 9 77 ± Födda i övriga Europa 9 ± 7 7 ± 6 35 ± ± Födda utanför Europa 8 ± 6 12 ± 8 37 ± ±

34 Fråga 12c: Att du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd medför det att det är psykiskt påfrestande för dig? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 7 ± 1 14 ± 1 42 ± 2 37 ± KÖN Kvinna 9 ± 2 17 ± 2 45 ± 3 30 ± Man 4 ± 1 11 ± 2 40 ± 4 45 ± ÅLDER år 6 ± 4 17 ± 7 35 ± 9 42 ± år 11 ± 4 17 ± 5 46 ± 7 26 ± år 7 ± 1 15 ± 2 43 ± 3 35 ± år 4 ± 2 12 ± 3 42 ± 5 43 ± år- 4 ± 4 13 ± 9 38 ± ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 9 ± 3 17 ± 4 39 ± 5 35 ± Ej facklärda arbetare 4 ± 2 12 ± 4 44 ± 6 41 ± Facklärda arbetare 5 ± 3 10 ± 4 48 ± 8 38 ± Lägre tjänsteman 6 ± 3 11 ± 4 46 ± 7 38 ± Tjänsteman mellannivå 8 ± 3 18 ± 5 41 ± 6 33 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 5 ± 3 18 ± 6 37 ± 8 40 ± Företagare, Lantbrukare 3 ± 5 11 ± ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 8 ± 7 19 ± ± ±

35 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 6 ± 3 10 ± 4 38 ± 6 46 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 5 ± 2 12 ± 3 44 ± 5 39 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 6 ± 3 14 ± 4 46 ± 6 34 ± Eftergymnasial utbildning 8 ± 2 19 ± 3 43 ± 4 31 ± Uppgift saknas om utbildning 9 ± 16 9 ± ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 6 ± 1 14 ± 2 43 ± 2 37 ± Födda i övriga Norden 2 ± 4 26 ± ± ± Födda i övriga Europa 7 ± 6 18 ± 9 38 ± ± Födda utanför Europa 14 ± 8 20 ± ± ±

36 Fråga 12d: Att du regelbundet ger vård, hjälp eller stöd medför det att det är fysiskt påfrestande för dig? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga i% Antal svar Uppgift saknas TOTALT 3 ± 0 6 ± 1 26 ± 2 65 ± KÖN Kvinna 4 ± 1 7 ± 1 28 ± 3 61 ± Man 2 ± 1 5 ± 1 24 ± 3 70 ± ÅLDER år 1 ± 2 4 ± 4 29 ± 9 66 ± år 4 ± 2 8 ± 4 28 ± 6 60 ± år 3 ± 1 5 ± 1 25 ± 3 67 ± år 2 ± 1 7 ± 2 26 ± 4 66 ± år- 6 ± 6 8 ± 7 33 ± ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 5 ± 2 8 ± 3 29 ± 4 59 ± Ej facklärda arbetare 3 ± 2 5 ± 2 27 ± 5 66 ± Facklärda arbetare 2 ± 2 6 ± 3 28 ± 7 65 ± Lägre tjänsteman 3 ± 2 8 ± 4 27 ± 7 63 ± Tjänsteman mellannivå 2 ± 1 4 ± 2 26 ± 5 68 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 3 ± 2 4 ± 3 18 ± 7 75 ± Företagare, Lantbrukare 2 ± 4 6 ± 7 21 ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 2 ± 3 6 ± 6 26 ± ±

37 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 3 ± 2 6 ± 3 27 ± 5 64 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 3 ± 1 7 ± 2 30 ± 4 60 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 2 ± 2 3 ± 2 28 ± 6 67 ± Eftergymnasial utbildning 3 ± 1 7 ± 2 23 ± 3 68 ± Uppgift saknas om utbildning 10 ± 19 0 ± 0 25 ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 2 ± 0 5 ± 1 25 ± 2 68 ± Födda i övriga Norden 3 ± 4 10 ± 8 22 ± ± Födda i övriga Europa 4 ± 4 16 ± 9 38 ± ± Födda utanför Europa 12 ± 8 18 ± ± ±

38 Fråga 13: Känns det krävande att ge vård, hjälp eller stöd? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 3 ± 0 10 ± 1 46 ± 2 41 ± KÖN Kvinna 4 ± 1 12 ± 2 48 ± 3 37 ± Man 2 ± 1 8 ± 2 45 ± 4 46 ± ÅLDER år 5 ± 4 8 ± 5 40 ± 9 47 ± år 4 ± 2 18 ± 5 47 ± 6 31 ± år 3 ± 1 10 ± 2 48 ± 3 39 ± år 2 ± 1 9 ± 2 45 ± 5 45 ± år- 6 ± 5 1 ± 2 43 ± ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 6 ± 2 11 ± 3 45 ± 5 38 ± Ej facklärda arbetare 2 ± 1 7 ± 3 49 ± 6 43 ± Facklärda arbetare 2 ± 1 9 ± 4 44 ± 7 45 ± Lägre tjänsteman 3 ± 2 8 ± 4 52 ± 7 37 ± Tjänsteman mellannivå 3 ± 2 14 ± 4 43 ± 6 40 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 3 ± 3 10 ± 5 45 ± 8 42 ± Företagare, Lantbrukare 0 ± 0 2 ± 3 47 ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 2 ± 3 15 ± 8 46 ± ±

39 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 2 ± 1 10 ± 3 36 ± 5 52 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 2 ± 1 8 ± 2 49 ± 4 42 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 4 ± 2 9 ± 3 50 ± 6 37 ± Eftergymnasial utbildning 4 ± 1 13 ± 2 49 ± 4 35 ± Uppgift saknas om utbildning 18 ± 22 0 ± 0 16 ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 3 ± 0 9 ± 1 46 ± 2 42 ± Födda i övriga Norden 3 ± 4 9 ± 7 47 ± ± Födda i övriga Europa 4 ± 4 15 ± 8 45 ± ± Födda utanför Europa 12 ± 7 16 ± 8 49 ± ±

40 Fråga 14: Upplever du att den vård, hjälp eller stöd du ger är tillräcklig? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 24 ± 2 35 ± 2 29 ± 2 12 ± KÖN Kvinna 23 ± 2 34 ± 3 30 ± 3 14 ± Man 26 ± 3 37 ± 3 28 ± 3 9 ± ÅLDER år 17 ± 7 35 ± 9 40 ± 9 9 ± år 17 ± 5 34 ± 6 35 ± 6 15 ± år 22 ± 3 37 ± 3 29 ± 3 12 ± år 29 ± 4 37 ± 4 24 ± 4 10 ± år- 42 ± ± 8 23 ± 9 18 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 21 ± 4 35 ± 4 33 ± 4 11 ± Ej facklärda arbetare 28 ± 5 35 ± 5 27 ± 5 10 ± Facklärda arbetare 23 ± 6 37 ± 7 28 ± 6 12 ± Lägre tjänsteman 27 ± 6 35 ± 7 26 ± 6 13 ± Tjänsteman mellannivå 21 ± 5 35 ± 6 29 ± 5 15 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 21 ± 7 38 ± 8 28 ± 7 14 ± Företagare, Lantbrukare 36 ± ± ± 13 6 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 30 ± ± ± ±

41 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 32 ± 5 35 ± 5 24 ± 5 10 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 25 ± 4 35 ± 4 29 ± 4 12 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 22 ± 5 37 ± 6 31 ± 5 10 ± Eftergymnasial utbildning 19 ± 3 35 ± 4 32 ± 4 14 ± Uppgift saknas om utbildning 24 ± ± ± 22 8 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 24 ± 2 35 ± 2 29 ± 2 12 ± Födda i övriga Norden 21 ± ± ± ± Födda i övriga Europa 27 ± ± ± 9 12 ± Födda utanför Europa 16 ± 8 36 ± ± ±

42 Fråga 15: Känns det bra för dig att ge vård, hjälp eller stöd? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 58 ± 2 28 ± 2 12 ± 1 2 ± KÖN Kvinna 58 ± 3 28 ± 3 12 ± 2 2 ± Man 58 ± 4 29 ± 3 13 ± 2 1 ± ÅLDER år 64 ± 9 23 ± 8 13 ± 6 1 ± år 53 ± 6 30 ± 6 16 ± 5 1 ± år 55 ± 3 31 ± 3 12 ± 2 2 ± år 62 ± 4 25 ± 4 11 ± 3 1 ± år- 68 ± ± 9 10 ± 6 1 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 57 ± 5 28 ± 4 14 ± 3 1 ± Ej facklärda arbetare 58 ± 5 33 ± 5 9 ± 3 0 ± Facklärda arbetare 63 ± 7 22 ± 6 11 ± 4 3 ± Lägre tjänsteman 59 ± 7 24 ± 6 15 ± 5 2 ± Tjänsteman mellannivå 53 ± 6 35 ± 6 11 ± 4 1 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 56 ± 8 31 ± 8 12 ± 5 2 ± Företagare, Lantbrukare 67 ± ± ± 9 2 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 59 ± ± 9 17 ± 9 5 ±

43 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 64 ± 5 22 ± 4 12 ± 3 1 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 61 ± 4 26 ± 4 11 ± 3 2 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 55 ± 6 31 ± 6 13 ± 4 1 ± Eftergymnasial utbildning 52 ± 4 32 ± 4 14 ± 3 2 ± Uppgift saknas om utbildning 73 ± ± 26 0 ± 0 0 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 58 ± 2 28 ± 2 12 ± 1 1 ± Födda i övriga Norden 60 ± ± ± 8 0 ± Födda i övriga Europa 58 ± ± ± 7 5 ± Födda utanför Europa 50 ± ± ± 8 1 ±

44 Fråga 16: Har du en bra relation till den/de du stödjer? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 80 ± 2 16 ± 1 4 ± 1 1 ± KÖN Kvinna 80 ± 2 15 ± 2 5 ± 1 1 ± Man 80 ± 3 16 ± 3 3 ± 1 1 ± ÅLDER år 79 ± 8 16 ± 7 4 ± 3 1 ± år 74 ± 6 21 ± 5 5 ± 3 0 ± år 78 ± 3 17 ± 2 5 ± 1 0 ± år 86 ± 3 11 ± 3 3 ± 1 1 ± år- 83 ± 8 13 ± 7 1 ± 2 3 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 75 ± 4 19 ± 4 5 ± 2 1 ± Ej facklärda arbetare 81 ± 4 16 ± 4 3 ± 1 0 ± Facklärda arbetare 80 ± 6 16 ± 5 4 ± 3 1 ± Lägre tjänsteman 82 ± 5 14 ± 5 4 ± 3 0 ± Tjänsteman mellannivå 82 ± 4 15 ± 4 3 ± 2 0 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 82 ± 6 13 ± 5 5 ± 3 1 ± Företagare, Lantbrukare 89 ± 8 4 ± 5 5 ± 5 2 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 80 ± ± 9 5 ± 5 0 ±

45 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 83 ± 4 12 ± 3 4 ± 2 1 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 81 ± 3 16 ± 3 2 ± 1 1 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 79 ± 5 16 ± 4 5 ± 2 0 ± Eftergymnasial utbildning 78 ± 3 17 ± 3 5 ± 1 0 ± Uppgift saknas om utbildning 72 ± ± 26 0 ± 0 0 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 81 ± 2 15 ± 2 4 ± 1 0 ± Födda i övriga Norden 88 ± 8 10 ± 7 2 ± 3 0 ± Födda i övriga Europa 79 ± 9 13 ± 7 7 ± 6 1 ± Födda utanför Europa 57 ± ± 10 9 ± 6 1 ±

46 Fråga 17: Känner du dig uppskattad för att du ger vård, hjälp eller stöd? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 61 ± 2 22 ± 2 15 ± 1 3 ± KÖN Kvinna 61 ± 3 22 ± 2 15 ± 2 3 ± Man 61 ± 3 22 ± 3 14 ± 2 2 ± ÅLDER år 58 ± 9 25 ± 8 16 ± 7 1 ± år 55 ± 6 26 ± 6 13 ± 4 5 ± år 63 ± 3 22 ± 3 13 ± 2 3 ± år 63 ± 4 20 ± 4 16 ± 3 2 ± år- 56 ± ± 8 19 ± 8 5 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 55 ± 5 24 ± 4 18 ± 3 4 ± Ej facklärda arbetare 66 ± 5 23 ± 5 10 ± 3 2 ± Facklärda arbetare 61 ± 7 20 ± 6 17 ± 5 2 ± Lägre tjänsteman 62 ± 7 23 ± 6 11 ± 4 4 ± Tjänsteman mellannivå 60 ± 6 24 ± 5 14 ± 4 2 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 68 ± 8 12 ± 5 18 ± 6 2 ± Företagare, Lantbrukare 72 ± ± 9 11 ± 8 2 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 59 ± ± ± 8 5 ±

47 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 62 ± 5 19 ± 4 17 ± 4 2 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 65 ± 4 21 ± 4 11 ± 3 3 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 58 ± 6 25 ± 5 16 ± 4 1 ± Eftergymnasial utbildning 59 ± 4 22 ± 3 15 ± 3 4 ± Uppgift saknas om utbildning 58 ± ± 24 9 ± 16 8 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 62 ± 2 21 ± 2 14 ± 2 3 ± Födda i övriga Norden 64 ± ± ± 8 0 ± Födda i övriga Europa 50 ± ± ± 8 7 ± Födda utanför Europa 53 ± ± 9 19 ± 8 5 ±

48 Fråga 18. Får du tillräckligt stöd av din familj, vänner och grannar? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Inte aktuellt Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 42 ± 2 23 ± 2 18 ± 2 6 ± 1 11 ± KÖN Kvinna 43 ± 3 22 ± 2 18 ± 2 7 ± 1 10 ± Man 41 ± 4 24 ± 3 18 ± 3 5 ± 1 12 ± ÅLDER år 43 ± 9 27 ± 8 18 ± 7 2 ± 2 9 ± år 36 ± 6 28 ± 6 21 ± 5 9 ± 4 6 ± år 44 ± 3 24 ± 3 18 ± 2 6 ± 1 8 ± år 44 ± 4 20 ± 4 16 ± 3 4 ± 1 17 ± år- 34 ± ± 7 23 ± 9 6 ± 5 26 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 39 ± 5 24 ± 4 19 ± 4 9 ± 3 9 ± Ej facklärda arbetare 42 ± 5 25 ± 5 17 ± 4 4 ± 2 12 ± Facklärda arbetare 45 ± 7 21 ± 6 20 ± 6 5 ± 3 10 ± Lägre tjänsteman 46 ± 7 26 ± 6 15 ± 5 4 ± 3 9 ± Tjänsteman mellannivå 38 ± 6 25 ± 5 17 ± 4 7 ± 3 13 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 47 ± 8 16 ± 6 18 ± 6 4 ± 3 16 ± Företagare, Lantbrukare 56 ± ± 9 18 ± 10 2 ± 3 11 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 41 ± ± ± 11 2 ± 3 11 ±

49 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 44 ± 5 22 ± 4 15 ± 4 4 ± 2 14 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 41 ± 4 24 ± 4 17 ± 3 6 ± 2 12 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 38 ± 6 25 ± 5 22 ± 5 5 ± 2 10 ± Eftergymnasial utbildning 44 ± 4 22 ± 3 18 ± 3 7 ± 2 9 ± Uppgift saknas om utbildning 45 ± ± 26 9 ± ± 22 0 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 43 ± 2 23 ± 2 18 ± 2 6 ± 1 11 ± Födda i övriga Norden 32 ± ± ± 8 7 ± 6 21 ± Födda i övriga Europa 42 ± ± 9 23 ± 9 7 ± 5 7 ± Födda utanför Europa 33 ± ± 9 26 ± 10 8 ± 6 10 ±

50 Fråga 19: Får du tillräckligt stöd av sjukvården och socialtjänsten? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Inte aktuellt Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 13 ± 1 16 ± 1 18 ± 2 13 ± 1 40 ± KÖN Kvinna 12 ± 2 16 ± 2 18 ± 2 12 ± 2 42 ± Man 14 ± 2 16 ± 3 18 ± 3 14 ± 2 38 ± ÅLDER år 14 ± 7 14 ± 7 7 ± 5 15 ± 7 50 ± år 9 ± 4 17 ± 5 19 ± 5 19 ± 5 36 ± år 11 ± 2 18 ± 2 19 ± 3 16 ± 2 37 ± år 16 ± 3 16 ± 3 17 ± 3 5 ± 2 47 ± år- 26 ± 9 8 ± 5 19 ± 8 9 ± 6 38 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 14 ± 3 16 ± 3 15 ± 3 17 ± 3 39 ± Ej facklärda arbetare 13 ± 4 14 ± 4 18 ± 4 11 ± 3 45 ± Facklärda arbetare 11 ± 4 18 ± 5 22 ± 6 13 ± 5 36 ± Lägre tjänsteman 12 ± 5 17 ± 5 16 ± 5 13 ± 5 42 ± Tjänsteman mellannivå 11 ± 4 16 ± 4 22 ± 5 12 ± 4 40 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 15 ± 6 21 ± 7 17 ± 6 8 ± 4 39 ± Företagare, Lantbrukare 21 ± ± 9 13 ± 9 12 ± 9 38 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 15 ± 9 13 ± 8 20 ± 9 12 ± 8 41 ±

51 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 17 ± 4 14 ± 4 14 ± 4 13 ± 3 42 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 11 ± 3 16 ± 3 20 ± 3 12 ± 3 41 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 13 ± 4 14 ± 4 14 ± 4 13 ± 4 45 ± Eftergymnasial utbildning 13 ± 3 19 ± 3 19 ± 3 13 ± 2 36 ± Uppgift saknas om utbildning 9 ± 16 9 ± ± ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 14 ± 1 16 ± 2 17 ± 2 12 ± 1 41 ± Födda i övriga Norden 7 ± 6 23 ± ± 10 9 ± 7 41 ± Födda i övriga Europa 10 ± 7 23 ± ± 9 17 ± 8 30 ± Födda utanför Europa 7 ± 5 19 ± 9 20 ± 8 23 ± 9 31 ±

52 Fråga 20: Sammantaget, får du som stödjande person tillräcklig hjälp för egen del? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Alltid/nästan alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Inte aktuellt Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 17 ± 2 16 ± 1 17 ± 2 18 ± 2 33 ± KÖN Kvinna 16 ± 2 15 ± 2 18 ± 2 17 ± 2 34 ± Man 19 ± 3 17 ± 3 16 ± 2 19 ± 3 30 ± ÅLDER år 18 ± 7 25 ± 8 17 ± 7 14 ± 7 27 ± år 17 ± 5 18 ± 5 22 ± 5 22 ± 5 22 ± år 18 ± 2 16 ± 2 18 ± 2 20 ± 3 29 ± år 15 ± 3 14 ± 3 14 ± 3 13 ± 3 44 ± år- 20 ± 9 6 ± 5 15 ± 7 20 ± 8 39 ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 16 ± 3 21 ± 4 19 ± 4 17 ± 3 27 ± Ej facklärda arbetare 17 ± 4 14 ± 4 16 ± 4 20 ± 4 33 ± Facklärda arbetare 15 ± 5 14 ± 5 20 ± 6 21 ± 6 30 ± Lägre tjänsteman 19 ± 6 13 ± 5 13 ± 5 21 ± 6 35 ± Tjänsteman mellannivå 17 ± 4 13 ± 4 16 ± 4 18 ± 4 36 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 17 ± 6 17 ± 6 15 ± 6 13 ± 5 39 ± Företagare, Lantbrukare 20 ± 10 8 ± 7 20 ± ± 9 39 ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 19 ± ± 8 21 ± ± 9 32 ±

53 UTBILDNING Förgymnasial utbildning 18 ± 4 13 ± 3 15 ± 4 14 ± 4 40 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 14 ± 3 16 ± 3 17 ± 3 21 ± 4 32 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 18 ± 5 14 ± 4 19 ± 5 20 ± 5 30 ± Eftergymnasial utbildning 18 ± 3 17 ± 3 18 ± 3 17 ± 3 31 ± Uppgift saknas om utbildning 33 ± ± 28 7 ± 13 0 ± 0 18 ± FÖDELSELAND Inrikes födda 18 ± 2 14 ± 1 17 ± 2 17 ± 2 34 ± Födda i övriga Norden 15 ± 9 17 ± 9 7 ± 6 24 ± ± Födda i övriga Europa 14 ± 8 35 ± ± 7 20 ± 9 18 ± Födda utanför Europa 12 ± 7 26 ± ± ± 9 15 ±

54 Fråga 21: Känner du till att det sedan år 2009 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap. 10 ) som säger att anhöriga som vårdar eller stödjer närstående ska erbjudas stöd från kommunen för egen del? I denna tabell redovisas endast de svarande som angett att de ger vård, hjälp eller stöd till närstående. Ja Nej Redovisningsgrupp Samtliga Antal svar Uppgift saknas TOTALT 26 ± 2 74 ± KÖN Kvinna 30 ± 3 70 ± Man 22 ± 3 78 ± ÅLDER år 16 ± 7 84 ± år 20 ± 5 80 ± år 24 ± 3 76 ± år 35 ± 4 65 ± år- 33 ± ± SOCIOEKONOMISK TILLHÖRIGHET Ej förvärvsarbetande 20 ± 4 80 ± Ej facklärda arbetare 30 ± 5 70 ± Facklärda arbetare 25 ± 6 75 ± Lägre tjänsteman 26 ± 6 74 ± Tjänsteman mellannivå 27 ± 5 73 ± Högre tjänsteman/ledande befattning 37 ± 8 63 ± Företagare, Lantbrukare 25 ± ± Uppgift saknas om SEI-tillhörighet 26 ± ± UTBILDNING Förgymnasial utbildning 28 ± 5 72 ± Gymnasial utbildning högst 2 år 25 ± 4 76 ± Gymnasial utbildning mer än 2 år 21 ± 5 79 ± Eftergymnasial utbildning 29 ± 4 71 ± Uppgift saknas om utbildning 8 ± ± FÖDELSELAND Inrikes födda 27 ± 2 74 ± Födda i övriga Norden 24 ± ± Födda i övriga Europa 27 ± ± Födda utanför Europa 21 ± 9 79 ±

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder?

Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder? Anhörigomsorgens pris Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder? Petra Ulmanen, fil.dr, forskare Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet De etablerade omsorgsfrågorna i svensk forskning,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012 Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på rådgivning om alkohol En enkätstudie hösten 2012 Vid frågor kontakta Riitta Sorsa e-post riitta.sorsa@socialstyrelsen.se tel 075-247 34 91 Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? Vad tycker du om din hemtjänst? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg.

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. Nytänkande och utveckling inom hemmatjänst i den västliga värld Samordning av socialtjänst och hälsovård Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. docent,, Islands Universitet Reykjavík,

Läs mer

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd. Utvecklingen från 2006 till 2013

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd. Utvecklingen från 2006 till 2013 Förskrivning av centralstimulantia vid adhd Utvecklingen från 2006 till 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Behovsbarometern äldre. En undersökning om behovet av hjälp och stöd bland äldre utan äldreomsorg

Behovsbarometern äldre. En undersökning om behovet av hjälp och stöd bland äldre utan äldreomsorg Behovsbarometern äldre En undersökning om behovet av hjälp och stöd bland äldre utan äldreomsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? Vad tycker du om ditt äldreboende? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboende för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. Fördjupad studie av omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. Fördjupad studie av omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående Fördjupad studie av omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Man måste kämpa mycket äldreomsorgens betydelse för anhörigas välbefinnande och arbetsliv

Man måste kämpa mycket äldreomsorgens betydelse för anhörigas välbefinnande och arbetsliv Man måste kämpa mycket äldreomsorgens betydelse för anhörigas välbefinnande och arbetsliv Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Äldreomsorg

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

PLANERINGSINSTRUMENT Carers Outcome Agreement Tool (COAT)

PLANERINGSINSTRUMENT Carers Outcome Agreement Tool (COAT) GÄLLER DIG SOM STÖDJER/HJÄLPER/VÅRDAR NAMN:...FÖDELSEÅR:...TELEFON:... DATUM:...PERSONAL:...SAMTAL NR:... STADSDEL/OMRÅDE:... Hur anser Du att Din allmänna hälsa är? Mycket bra Bra Ganska bra Dålig Mycket

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun

Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun Umeå Pensionärsråd 216-11-1 Översyn av ansvarsfördelningen inom den ideella och arvoderade anhörigvården i Umeå kommun Beslutad 216-1-27 av äldrenämnden Umeå Pensionärsråd 216-11-1 Äldrenämndens uppdragsplan

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2012

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2012 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År 2014 Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Undersökningen genomfördes under mars till och

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier. en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012

Lokala värdighetsgarantier. en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012 Lokala värdighetsgarantier en vägledning med utgångspunkt från ansökningar om prestationersättning 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015

Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015 Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och

Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och %LODJD7DEHOOELODJD 79 %LODJD 7DEHOOELODJD,QQHKnOO 6LGD Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och

Läs mer

med krav på tre års yrkeserfarenhet eller två års praktik/lärlingsubildning. 3) I yrken där en innehavare kan arbeta med varueller

med krav på tre års yrkeserfarenhet eller två års praktik/lärlingsubildning. 3) I yrken där en innehavare kan arbeta med varueller SOCIOEKONOMISK INDELNING (SEI) NUVARANDE SEI Kod 11-22 ARBETARE 11 Ej facklärda, varuproducerande Yrken normalt organiserade inom LO. Yrken där det normala kravet på utbildning 1 efter grundskola är mindre

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga 1 (11) Typ: Program Gäller from: 2017-02-23 Version: 2.0 Fastställt: SN 2010-06-09 70, 2013-02-21 12, 2017-02-23 22 NVN 2013-03-15 12, 2017-03-13 23 Uppdateras: 2019-03 Program för stöd till anhöriga 2017-2019

Läs mer

Carers Outcome Agreement Tool (COAT) - instrument

Carers Outcome Agreement Tool (COAT) - instrument Gäller Dig som vårdar/stödjer NAMN:...FÖDELSEÅR:...TELEFON:... DATUM:...PERSONAL:...SAMTAL NR:... STADSDEL/OMRÅDE... Hur anser Du att Din allmänna hälsa är? Mycket bra Bra Ganska bra Dålig Mycket dålig

Läs mer

Gruppen lågutbildade i Sverige

Gruppen lågutbildade i Sverige Gruppen lågutbildade i Sverige Förändringar i livsvillkor 1990 2012 Sara Kjellsson Institutet för Social Forskning (SOFI) Stockholms Universitet Svenska befolkningen, åldrarna 20-69 år: 3 500 000 3 000

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935

Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (14) Dnr: ON 16/172 ÄO Omsorgsnämnden Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935 Enkätundersökningen Inför de förebyggande hembesöken till de personer som är födda

Läs mer

Redovisnings-grupper och befolkningstal

Redovisnings-grupper och befolkningstal Bilaga 2 Redovisnings-grupper och befolkningstal I denna bilaga skall vi närmare definiera de vanligast förekomande redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer som respektive grupp

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Anhöriga säkrar utvecklingen av anhörigstöd

Anhöriga säkrar utvecklingen av anhörigstöd Anhöriga säkrar utvecklingen av anhörigstöd Alf Andersson, Ordförande Mailis Lundgren, Kanslichef Anhörigas Riksförbund Thomas Kylander, VD Diosentic Systems AB Pressmeddelande 2012-05-23 Pressmeddelande

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Euro-sympatier maj 2011

Euro-sympatier maj 2011 Euro-sympatier maj 2011 Euro-sympatierna har mätts med en fråga i SCB:s partisympatiundersökning under maj 2011. Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN Partisympatiundersökningen maj 2011 Avdelningen för befolkning

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Omsorgens pris i åtstramningstid

Omsorgens pris i åtstramningstid Omsorgens pris i åtstramningstid Döttrar och söner som hjälper sina gamla föräldrar Petra Ulmanen Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet Äldreomsorg i relation till antalet 80 år+ i befolkningen

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år

Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Sammanfattning: I denna rapport

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Diagrambilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel

Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Stadsledningskontoret Brukarundersökning Hemtjänst (Ordinärt boende) Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Resultat per fråga Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp: Samtliga

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Anmälan om behov gäller: Godmanskap Förvaltarskap Person anmälan gäller

Läs mer

2013-10-15. Medellivslängd vid 65 år. Olika livsfaser. 4:e åldern. Förväntad medellivslängd vid födseln 1900-2006 1900-2006.

2013-10-15. Medellivslängd vid 65 år. Olika livsfaser. 4:e åldern. Förväntad medellivslängd vid födseln 1900-2006 1900-2006. Vård och omsorg om äldre Pär Schön Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms universitet par.schon@ki.se Dagens föreläsning: Åldrandet generellt Demografisk utveckling Hur mår de äldre? Socialpolitiska

Läs mer

Om vård- och omsorgstagares delaktighet

Om vård- och omsorgstagares delaktighet Om vård- och omsorgstagares delaktighet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Örebro Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Örebro Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Örebro Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn

Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn Sammanställning av tillsynsresultat 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Strokevård

Nationell utvärdering 2011 Strokevård Nationell utvärdering 2011 Strokevård Kommunernas insatser Bilaga 4: Enkät till kommuner och stadsdelar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Information om avlösarservice

Information om avlösarservice Information om avlösarservice Allmän information Avlösarservice är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) För att få avlösarservice måste du ha ett omsorgsbehov som tillgodoses av närstående. Avlösarservice

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga

Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga Sigtuna 130322 Lennart Magnusson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Uppdrag skapa nationell överblick inom anhörigområdet

Läs mer

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten Kostnadsmått 2012 Öppna jämförelser av socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap 1 september 2016 Hanna Fransson Överförmyndarnämnden Växjö kommun Överförmyndarens verksamhet Se till att underåriga och personer som inte själva kan bevaka

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

KUPP - Äldreboende K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 IMPROVEIT och Bodil Wilde Larsson

KUPP - Äldreboende K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 IMPROVEIT och Bodil Wilde Larsson KUPP - Äldreboende K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 IMPROVEIT och odil Wilde Larsson 1. Ålder Jag är...år 2. Kön Man Kvinna 3. Vilken typ av boende/vårdform har du? Hemtjänst Hemsjukvård

Läs mer