Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org"

Transkript

1 Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får i en grupp? Vilka faser går en grupps utveckling igenom?

2 Grupputveckling och grupprocesser Enligt nationalencyklopedin är en grupp individer som har något gemensamt. Oftast avses individer som samverkar och har bestämda relationer till varandra. Olika grupper Teoretiskt sett finns det oändligt många olika sorters grupper. Man brukar skilja på primära och sekundära grupper. Primära grupper är oftast små och relationerna ligger på det personliga planet; familjen, vännerna, arbetskamraterna. Sekundära grupper är grupper i vidare bemärkelse där medlemmarna inte nödvändigtvis känner varandra utan har en mer formell kontakt; fackföreningen, golfklubben eller den religiösa församlingen. Gruppen hålls samman av vissa band. Dessa band kan vara mer eller mindre påtagliga; släktskap, politiska åsikter, religion, musiksmak, normer eller traditioner. Roller i en grupp I alla grupper har medlemmarna roller. Dessa kan vara statiska eller dynamiska beroende på vilken typ av grupp det är. Den primära gruppen är långvarig och det är lätt att få en roll som man sedan behåller. Anledningen är att de primära grupperna sällan får tillskott eller tappar medlemmar. I den sekundära gruppen däremot är in- och utbytet av medlemmar mer frekvent. Varje gång en medlem kommer till eller försvinner rubbas balansen och nya roller måste vänjas in. Alla roller finns inte representerade i alla grupper och vissa personer kan ha flera roller inom samma grupp; ledaren, clownen, organisatören, den gamla, den unga, den coola, tönten, festnissen, den snälla, den tysta, pratkvarnen och så vidare. En person behöver inte inneha samma roll i alla sina grupper eftersom man i varje grupp samspelar med andra individer och tillsammans med dem formar de olika rollerna. Normer i en grupp På samma sätt som med roller så kan normer ändras med tiden och utbytet av medlemmar i en grupp. En grupp som är formad kring vissa normer kan om normerna ändras plötsligt falla sönder av sig självt när gruppens gemensamma faktor försvann. Alternativt ändrar gruppen normerna för att gruppen eller förhållandena utanför gruppen ändras.

3 Behov Psykologen Abraham Maslows behovspyramid är en enkel uppställning över vilka behov en människa har. De mest grundläggande behoven finns i basen av pyramiden, allt eftersom pyramiden växer uppåt minskar behovens betydelse för vår överlevnad. Fysiologiska behov: Basbehoven en människa har för att överleva - mat, kläder, tak över huvudet etc. Säkerhetsbehov: Främst att känna sig utom fruktan från fysisk rädsla eller psykisk eller fysisk sjukdom. Kontaktbehov: Eftersom människor generellt är sociala varelser, har de ett behov av att tillhöra och att bli accepterade av olika grupper. När detta behov blir dominerande strävar en person efter meningsfulla relationer med andra. Uppskattnings- och statusbehov: När en person blivit accepterad i en grupp nöjer sig denne oftast inte med detta. Man vill även bli uppskattad och respekterad av de andra. Detta ger en självförtroende, prestige, makt, kontroll etc. vilket resulterar i en känsla av att man är behövlig och att man kan påverka omgivningen. Behov av självförverkligande: Behovet av att maximera ens potential eller viljan att bli vad man är kapabel till att bli. Detta kan visa sig på många olika sätt, exempelvis att musikern spelar den musik han vill, chefen styr företaget på sitt sätt, viljan att bli den perfekta mamman, att springa snabbast i världen etc.

4 Vilka är mina behov? Under andra världskriget kunde man inom US Navy konstatera att olika grupper ombord på stridsfartyg hade olika effektivitet. Man ville ha reda på varför vissa grupper fungerade bättre än andra trots att de enskilda individernas skicklighet och utbildning var den samma. Man gav i uppdrag åt den amerikanske psykologen Will Schutz att göra en studie på detta fenomen. Han utvecklade då teorin FIRO, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. Gruppen Will Schutz fann att en grupp genomgår tre huvudfaser under sin utveckling. För att en grupp skall kunna uppnå samhörighet och effektivitet måste den genomgå faserna i en viss ordning för att lyckas. Schutz teori går i korthet ut på att grupputvecklingen är cyklisk. Tillhörighet Varje gång en ny medlem kommer till en grupp känner sig denne osäker. Rollsökning Den nya medlemmen i gruppen kommer avsiktligt eller oavsiktligt att störa de invanda rollerna som redan finns. Alla medlemmar i gruppen måste fundera över sina roller och eventuellt byta roll med någon annan. Samhörighet När alla är klara över vilka roller som finns uppstår en samhörighet. Gemyt Tillhörighet får jag komma ombord? Rollsökning Vilka roller har vi? Öppenhet Idyll Samhörighet Hur nära får jag sitta? En grupp som nått målet samhörighet kommer då och då att återgå till någon av de tidigare faserna. Anledningen kan vara att man får nya eller annorlunda uppgifter, eller att det kommer till en ny gruppmedlem. Ju mognare en grupp är desto fortare går processen att ta sig tillbaka till den sista fasen Mellan första och andra fasen uppstår en gemytlig känsla hos gruppmedlemmarna, mellan andra och tredje fasen känner sig medlemmarna som att de är i en idyll. Det är i dessa båda mellanfaser som risken för att falla tillbaka är som störst. Öppenheten är ett mått på hur väl den enskilde medlemmen känner sig bekväm i gruppen. Denna känsla finns med under hela processen och målet är naturligtvis att individen ska kunna känna sig helt öppen i slutet av samhörighetsfasen.

5 Individen En grundtes i FIRO är att hur vi känner inför oss själva styr våra beteenden och påverkar alla i vår omgivning. Att vara produktiv, kreativ, uppfinningsrik och etisk är genomgående kopplat till vår innersta kärna. Att förstå vad som styr mänskligt beteende är därför också att förstå hur vi kan bidra till att släppa loss mänsklig potential och produktivitet. Tre grundregler finns för individen, den som känner dessa känner sig själv. Alla människor vill känna sig: Betydelsefulla, Kompetenta, Omtyckta Alla människor känner någon slags rädsla för att bli: Ignorerade, Förödmjukade, Avvisade Alla människor har egna åsikter rörande: Tillhörighet, Kontroll, Öppenhet

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam?

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Sammanfattning Detta arbete handlar om teambuilding. På alla arbetsplatser världen över finns det olika grupperingar av människor som arbetar tillsammans. Att

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby

Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby Solid Affärs Coaching, Stockholm den 15 januari 2015 elisabeth.norrby@insighforsuccess.se www.insighforsuccess.se 1 Chefer är ju också människor! 2 Ken Wilber

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Lennart Nilsson Ljud musik - improvisation

Lennart Nilsson Ljud musik - improvisation Problem och filosofiska förutsättningar Människans mest övergripande mål är att överleva och att se till att hennes liv blir så drägligt som möjligt. För att uppnå detta måste hon självfallet förstå den

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion Alain Topor & Klas Sundström Återhämtning - en introduktion Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig? Psykiatri Södra Stockholm, SLSO FoU-enheten 1 Hoppets betydelse Att ha kontakt med psykiatrin och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer