Handläggare. Ackad Barsom a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare. Ackad Barsom 08-523 017 07 a ekad.barsom@sodertalje.se"

Transkript

1 Södertälje U kommun Tjänsteskrivelse.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2014 os.1 4. L.. ' l }:.: ' t /..., Ll Dn r' ::\.:-;-:}..,.,;... J)_ V>......:.... l (3) Kontor Utbildningskontoret Handläggare Ackad Barsom a Nämnderna Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan bnr UN 14/002 1 Sammanfattning av ärendet Den 26 februari 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om riktlinjer kring utökad tid i grundskolan. Den utökade tiden som erbjuds elever i grundskolan ska vara minst 2 timmar och ges av lärare. Den utökade studietiden är nu etablerad i grundskolan. Tiden styrs efter ledningens och arbetslagens resultatuppföuning av de ämnen eller de åldersgrupper på skolan som uppvisar behov av extra tid eller som riskerar att nå låga resultat. Utbildningskontoret föreslår att Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av dokumentet "Riktlinjer för utökad tid i grundskolan" Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Frågeformulär- riktlinjer utökad tid i grundskolan Bilaga Riktlinjer utökad tid i grundskolan Ärendet Som underlag till uppföljningen har ett frågeformulär bestående av tre frågor ställts till skolledningen i Södertäljes kommunala grundskolor. Frågorna har upprättats utifrån beslutade riktlinjer avseende utökad tid i grundskolan och ger en överblick om hur riktlinjema implementerats. Frågorna har ställts till samtliga Postadress södertälje Tfn sod

2 20) grundskolor och svarsfrekvensen har varit hög. Nedan toljcr en sammanställning av svaren på frågorna. På vilket sätt är den utäkade tiden i grundskolan organiserad, vem är ansvarig för den eitra tiden? Lärare på skolorna organiserar sin tid utifrån elevernas behov av extra studiestöd. Läxläsningen brukar vara indelad och erbjudas på bestämda dagar. På flera skolor har lärarna en eller två timmar i veckan avsatt för arbetet. Skolorna använder sig också av olika lov för att kunna tillhandahålla den utökade tiden i grundskolan. Det är oftast behöriga lärare som håller i den utökade tiden i grundskolan och det sker oftast inom ramarna för lärarens egen schemauppsättning. På några skolor är det också vanligt att elevassistenter hjälper till med bl.a. läxhjälp. De undervisande lärarna och mentorerna är ansvariga. Hur många timmars extra studietid/vecka och elev erbjuds på din skola? Majoriteten av skolorna svarar två till tre timmar. Några har mer, några minde. Hur används den utökade tiden i grundskolan, ser ni positiva resultat med detta, är det fler elever som Idarar sig med den utökade tiden i grundskolan? Tiden används på olika sätt. Tiden kan användas för att arbeta med elever som ligger på gränsen till godkänt. I ett åtgärdsprogram kan det t.ex. stå att en åtgärd är att använda sig av mer skoltid genom läxhjälpen. Andra elever stannar kvar för att läsa på inför ett prov, det finns också elever som alltid gör sina läxor under den utökade tiden. Det ger ett stort genomslag för elever på gränsen till godkänt. Här är den utökade tiden ett av verktygen för att möjliggöra goda skolresultat. Man ser att elever uppskattar den utökade tiden. Resultat syns bäst i riktade uppföljningar, dvs. extra tid med tydligt uppdrag för eleven. Eleverna utvecklas språkligt vilket ökar möjligheterna att nå kunskapsmålen i matematik och engelska men också i andra ämnen. Högre lärartäthet i dessa mindre grupper leder till mer tid för eleverna med lärarna. Man ser att fler elever har lyckats nå målen/kunskapskraven i kärnämnen och andra ämnen.

3 J (j) Utbildningskontorets förslag: l. Nämnderna godkänner uppföljningen Riktlinjer för utökad tid i grundskolan. Beslutet expedieras till: Akten

4 södertälje U kommun l (l) Pm Kontor Utbildningskontoret Handläggare Carmen Blom Riktlinjer för utökad tid i grundskolan Dnr UN 13/0021 Dnr En KDN 13/22 Dnr HM KDN 13/20 Dnr Jä KDN 13/25 Dnr VM KDN 13/22 Riktlinjer för utökad tid i grundskolan l. Samtliga kommunala grundskolor där elever inte når eller riskerar att inte nå målen ska organisera och erbjuda extra tid, minst två timmar i veckan, i anslutning till skoldagen. 2. Ansvariga för extratiden ska vara lärare. 3. Organisation av den utökade tiden ska utgå från elevernas aktuella resultat. Den extra tiden ska erbjudas i de ämnen där resultaten är låga. 4. Inom ramen för den utökade tiden ska eleverna få möjlighet att arbeta med läxor och andra uppgifter för att kurrna nå målen. 5. Uppföljning av ovanstående riktlinjer ska redovisas nämnden i maj och oktober. Postadress Tfn södertälje o.cj. 'JiolJJIO!.ly:>mrrJ. I.OJ059dec:I_:>.J_Ijr.,-:;

5 Riktlinjer för utökad tid i grundskolan Den 5 februari 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om att anta riktlinjer för utökad tid inom grundskolan. Riktlinjerna som antogs ser ni nedan. 1. Samtliga kommunala grundskolor där elever inte når eller riskerar att inte nå målen ska organisera och erbjuda extra tid, minst två timmar i veckan, i anslutning till skoldagen. 2. Ansvariga för extratiden ska vara lärare. 3. Organisation av den utökade tiden ska utgå från elevernas aktuella resultat. Den extra tiden ska erbjudas i de ämnen där resultaten är låga. 4. Inom ramen för den utökade tiden ska eleverna få möjlighet att arbeta med läxor och andra uppgifter för att kunna nå målen. 5. Uppföljning av ovanstående riktlinjer ska redovisas nämnden i maj och oktober. Enligt punkt 5 ska nämnden få en uppföljning på sammanträdet i maj. Uppföljningen i oktober 2013 tyckte politikerna var för tunn så till nämnden i maj vill man ha en mer omfattande uppföljning varför ni nedan får svara på några frågor. Lämnas in till Ackad Barsom senast den 30 april På vilket sätt är den utökade tiden i grundskolan organiserad, vem är ansvarig för den extra tiden? Hur många timmars extra studietid/vecka och elev erbjuds på din skola? Hur används den utökade tiden i grundskolan, ser ni positiva resultat med detta, är det fler elever som klarar sig med den utökade tiden i grundskolan?

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Bodil Lövgren - ab835 E-post: bodil.lovgren@vasteras.se Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-12-02 Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer