Kontrollerad Bilverkstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollerad Bilverkstad"

Transkript

1 Kontrollerad Bilverkstad Nöjdare kunder Lönsammare verkstäder KBV

2 Därför finns Kontrollera I år går Kontrollerad Bilverkstad in på sitt elfte år. Bilbranschen och företrädare för konsumenterna har efter tio års intensivt arbete lyckats återvinna kundernas förtroende och höja kvaliteteten på det utförda arbetet. Nu fortsätter vi. KBV startade sin verksamhet under ganska turbulenta förhållanden Årtiondet startade med rekordförsäljning av nya bilar över under 1990 merparten med en serviceintervall på mil och med en kvalitet som bland annat krävde byte av avgassystem vart annat år. Konkurrensen om mekanikerna var stor och framför allt i storstäderna blev förbokningstiderna för service- och reparationer långa störtdök nybilsmarknaden till bilar. Många valde att dra i nödbromsen för all sin verksamhet. Men samtidigt var vagnparken rekordstor och verkstadsköerna blev allt längre. Resultatet blev missnöjda kunder och kvalitetsproblem på verkstäderna. Media hakade på och skrev om den uppkomna situationen. Motorbranschens initiativ Efter omfattande diskussioner mellan branschen och konsumentföreträdare startade man en verksamhet med målet att återta kundernas förtroende och höja kvaliteten på det utförda arbetet. Kontrollerad Bilverkstad startade med Svensk Bensinhandel, Motorbranschens Riksförbund (MRF), Bil Sweden som ägare. Som intressenter engagerade sig Motormännens Riksförbund (M), Konsumentverket, Bilprovningen och Motormännens Testcenter. Senare tillkom även bilförsäkringsbolagen. Markanta förbättringar Kontrollerna ledde till en tydlig förbättring under de tre första åren för att sedan plana ut togs beslut om en omfattande systemförändring och ett nytt synsätt; ständiga förbättringar. Resultatet blev att den utplanade trenden bröts och en markant förbättringstrend inleddes. De mest frekventa felen som kontrollanterna noterade i sina protokoll var avsaknad av prisinformation till kunderna. De tekniska fel som kontrollanterna noterade handlar främst om bromsar, däck, ljusinställning, framvagn och avsaknad av intern kvalitetskontroll. I det nya regelverket KBV 2004 introducerades gula och röda kort. Effekten av dessa är påtaglig och styr väl mot ständiga förbättringar. 2 KBV 2007

3 d Bilverkstad I dag är omkring verkstäder med över mekaniker anslutna. Kontrollanterna utför över kontroller per år. KBV

4 13 frågor till kunderna En annan del i regelverket är den enkätundersökning som genomförs hos de kunder som fått sin bil kontrollerad. Frågorna i enkäten är en uppföljning av den process som verkstaden genomför från första kundkontakt till leverans av färdig bil. Mellan 2004 och 2005 har resultatet påtagligt förbättrats. De 13 frågorna är: 1) Hur enkelt var det att komma i kontakt med verkstaden? 2) Personalens förmåga att fastställa åtgärdsbehov? 3) Väntetid från beställning till inlämning? 4) Fick du information om vad jobbet kostade? 5) Väntetid i kundmottagningen? 6) Tid att diskutera jobbet? 7) Fick du en bra beskrivning av utfört arbete? 8) Väntetid vid bilutlämningen? 9) Var bilen klar på avtalad tid? 10) Fick du en bra beskrivning av utfört arbete? 11) Stämde priset från inbokning till färdig bil? 12) Kommer du att anlita verkstaden även i framtiden? 13) Dina allmänna intryck från verkstadsbesöket? Svaren ges enligt följande: Nöjd = 5 Missnöjd = 1 Resultatet mäts i antalet femmor och redovisas i procent av totala antalet svar per fråga. Den redovisade grafen representerar svar från cirka 40 procent av distribuerade enkäter och har därför ett mycket gott värde. Mellan 2004 och 2005 visar alla staplar en påtaglig förbättring men endast mindre förändringar mellan 2005 och Orsaken är främst att kunderna är missnöjda med den prisinformation som man har fått. Detta framgår tydligt av staplarna för frågorna 4, 7 och 11: 4) Fick du information om vad jobbet kostade? 7) Fick du en bra beskrivning av utfört arbete? 11) Stämde priset från inbokning till färdig bil? Kundenkäter 2006 andelen helnöjda kunder/fråga 90% Nöjda 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% M Fråga Kont Åtgä Vänt Pris Vtid Tjob Extr Vtid Ltid Uarb Fakt Fram Allm Snitt KBV 2007

5 Två företag har betydligt nöjdare kunder än många andra: Apoteket och Systembolaget. Lika duktiga som Apoteket När det gäller teknik och administration det vill säga de områden som KBV-kontrollanten noterar i sitt protokoll är naturligtvis målet noll fel. Möjligheten att nå dit är möjlig men svår. Det krävs en mängd åtgärder som var och en kräver en tydlig ständiga förbättringar-aktivitet. I dag är antalet tekniska fel i samband med reparationer eller brister i utförda servicar ytterst få, utan det är brister i administrationen som noteras. Många av dessa är påpekande avseende kommunikationen med kunden som prisuppgift vid inlämnandet, godkännande av tillkommande arbeten och så vidare. Målet för kundenkäten kan naturligtvis sättas till 100 procent men det är säkert utomordentligt svårt att nå. Mera rimligt är ett mål på 90 procent helnöjda kunder. Därmed skulle branschen kunna överglänsa andra, även om 80 procent helnöjda kunder är mycket bra sett till att motorbranschen är en service- och hantverksbransch där både fackmannamässighet och kundbemötande vägs in. Utanför vår bransch mäts ett antal index via Svenskt Kvalitetsindex (www.kvalitetsindex.se/) där resultaten ofta ligger på nivån 70 procent helnöjda kunder. Två företag har betydligt nöjdare kunder än många andra det är dels Apoteket, dels Systembolaget. Båda arbetar med ett starkt kundfokus samtidigt som de varor och tjänster som de tillhandahåller håller hög och jämn kvalitet. KBV

6 I dag framhålls motorbranschens kvalitetsarbete som ett föredöme. KBV borgar för kvalitet och kunderna återkommer. Sju av tio kunder är nöjda Vägen mot nöjda kunder går via ständiga förbättringar. Det låter som en plattityd, men är i allra högsta grad en realitet. För tio år sedan var landets bilverkstadsnäring, utskälld och anklagad. I dag framhålls motorbranschens kvalitetsarbete som ett föredömligt exempel på hur en bransch kan ta åt sig kritik samt agera för ett bättre rykte. Den gröna punkten för Kontrollerad Bilverkstad, KBV, borgar för kvalitet mot kund samtidigt som den är en del av verkstadens eget arbete för bra kvalitet och nöjda, återkommande kunder. Att allt fler bilverkstäder väljer att anta den utmaning som det innebär att ta steget mot rätten till den gröna punkten, visar att man har insett nyttan, både hos kund och internt, av att vara en kvalitetskontrollerad bilverkstad med både nöjda kunder och minimalt med fel. I dag är mer än 70 procent av alla kunder som lämnar in sin bil till en KBV-verkstad helnöjda kunder, få andra service- och hantverksbranscher kan visa motsvarande siffra. När det gäller det tekniska utförandet av en service eller reparation, finns inget att anmärka. men konkurrensen hårdnar Konkurrensen hårdnar inom servicemarknaden och bilverkstadsnäringen samtidigt som kraven på dess aktörer, både verkstäder och mekaniker, ökar. Gårdagens bilreparatör som hade smörjgropen till bäste vän, har ersatts med dagens biltekniker som arbetar med diagnos och programmering av bilens mjukvaror. Det är inte enbart teknikutvecklingen som skärper kraven mot verkstäderna, utan även bilfabrikanterna mot de auktoriserade 6 KBV 2007 verkstäderna och kedjekonstellationerna mot de fria verkstäderna. Som en del av de ökade kraven ingår givetvis krav på ständiga investeringar i teknik och kompetens, men också investeringar i det mjuka som omgärdar en service eller reparation. Det benämns i regel som standards för representation eller kvalitetskrav för auktorisation. Att vara ansluten till Kontrollerad Bilverkstad är en konkurrensfördel både hos kund och generalagent.

7 KBV

8 Mål: 100 procent! Hur nöjd är kunden med verkstadsbesöket? Var väntetiden acceptabel och bemötandet i kundmottagningen bra? I en kundenkät som läggs i varje kontrollerad bil kan föraren ge sin syn på verkstadsbesöket. Enkätsvaren sammanställs och förvandlas till statistik från verkstads- upp till riksnivå, för hela branschen. I dag uppger sig fler än sju av tio bilägare vara nöjda med verkstadsbesöket. Jämfört med andra service- och hantverksbranscher är antalet nöjda kunder högt. Bakom KBV:s uttalade tanke om ett ständigt pågående förbättringsarbete, är målsättningen att 100 procent av de kunder som har haft sin bil på en KBV-verkstad ska vara nöjda med besöket. Men självfallet finns det en mer realistisk syn på kundnöjdheten med 80 procent nöjda kunder har KBV-verkstäderna klarat ribban med god marginal. Kontrollerad Bilverkstad presenterar och publicerar regelbundet utvecklingen inom både verkstadskvalitet och kundnöjdhet. 8 KBV 2007

9 KBV

10 Är du med? Det finns många skäl till varför man ska ansluta sig till Kontrollerad Bilverkstad. De främsta är att kvalitet och ett bra kundomhändertagande lönar sig. Den allra bästa reklamen för en verkstad är en perfekt utförd tjänst till ett konkurrenskraftigt pris och ett bra kundbemötande. Ett tredje skäl är kravet på ständiga förbättringar från både kunder och biltillverkare. Ett fjärde är att man får färre backjobb och därmed missnöjda kunder eller ytterligare kostnader. När KBV startade var kundmissnöjet utbrett, men tack vare KBV:s insatser har situationen vänts allt fler kunder är nöjda med sitt verkstadsbesök. Vad som återstår är att finna rutiner för att minimera backjobben, att jobbet görs rätt redan från början. I snitt genererar ett av tio verkstadsbesök ett backjobb det kan bero på att man inte funnit felet, inte haft tillräckligt med reservdelar hemma eller har planerat fel. 10 KBV 2007

11 KBV

12 KBV:s kontrollanter är specialutbildade på att kvalitetskontrollera verkstadsarbeten. Ett samspel för förbättringar Ständiga förbättringar bygger på ett samspel mellan verkstaden och Kontrollerad Bilverkstad. För att få bli en kvalitetskontrollerad bilverkstad krävs dels en ansökan, dels en kvalificeringsperiod som efter godkänt resultat ger rätten att sätta upp skylten med den gröna punkten. Under kvalificeringsperioden följer KBV:s kontrollanter upp såväl det tekniska utförande av en reparation som det administrativa flödet. Kontrollanten, som kommer oanmäld, utgår alltid från arbetsordern vid sin uppföljning av det utförda arbetet. Med sitt tränade öga granskar han att arbetet är fackmannamässigt utfört och att de reservdelar som uppges gått åt enligt följesedeln också används på bilen. Han kontrollerar sedan att verkstaden har följt Verkstadens reparationsvillkor, som är en överenskommelse mellan Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund, MRF. I villkoren regleras både verkstadens och kundens skyldigheter respektive rättigheter. För en verkstad ansluten till KBV ska planschen med reparationsvillkoren ha en minst lika framskjuten placering mot kund som skylten med den gröna punkten. KBV:s kontrollanter är specialutbildade i att kvalitetskontrollera verkstadsarbeten. Antingen kommer de från AB Svensk Bilprovning, ASB, eller Motormännens Testcenter, MTC. På väg mot grönt ljus Grönt ljus, gult varningskort eller rött kort och utvisning! Vägen mot bättre verkstadskvalitet och nöjdare kunder går enligt principen piska och morot. Det gröna ljuset lyser så länge som man klarar de oanmälda stickprovskontrollerna. Men upptäcker kontrollanten tekniska eller administrativa brister i den utförda reparationen, sätts sanktioner in mot verkstaden. Det gula kortet står för en varning, felet är kanske inte så omfattande utan kan snarare definieras som slarv. Men det noteras. Är felet allvarligt, det vill säga trafikfarligt eller bryter mot branschöverenskommelsen Verkstadens reparationsvillkor, tas det röda kortet fram. Från Kontrollerad Bilverkstads sida kommer då krav på insatser samt att verkstaden upprättar en åtgärdsplan för att förebygga fler fel av samma karaktär. Upprepade fel och brister samt att man inte handlar enligt det som har överenskommits mellan verkstaden och KBV innebär risk för uteslutning. Alla kontrollprotokoll samt statistik läggs upp på Internet-siten Varje verkstad har lösenordsskyddat tillträde till sin egen hemsida hos KBV. 12 KBV 2007

13 KBV

14 Gänget på Glädjens Bil och Däck i Upplands-Väsby är samlat. Den kombinerade allbil- och däckverkstaden är ansluten till KBV. En klar fördel. Glädjescener i Upplands- De flesta av landets auktoriserade märkesverkstäder är anslutna till Kontrollerad Bilverkstad, KBV, så även merparten av landets större, fria verkstäder. Alla har de frivilligt insett vikten av att lyfta fram sitt ständiga förbättringsarbete inom såväl verkstadskvalitet som kundnöjdhet. Merparten av de anslutna verkstäderna är mekaniska bilverkstäder, men inom det nya begreppet Kontrollerad Skadeverkstad tillkommer allt fler verkstäder. KBV skapar förtroende och säljer Även bakom deras frivilliga anslutning ligger höjda kvalitetskrav, som hör samman 14 KBV 2007 med de höjda kraven för att nå upp till de kvalitetskrav som ryms bakom säkra reparationer. I sanningens ögonblick, när kundmottagaren möter bilägaren, kan KBV vara det extra argumentet som gör att kunden ger verkstaden förtroendet att utföra reparationen eller servicen. Kundtrygghet Heinz-Peter Alding, kundmottagare på Glädjens Bil och Däck i Upplands-Väsby, ser stora kundfördelar i att vara just en kontrollerad bilverkstad. Det är ett bra system som ger trygghet till kund samtidigt som det visar att vi arbetar seriöst, vi står för det vi gör eftersom vi är duktiga fackmän, säger han och tilllägger att yrkesstoltheten bland landets bilmekaniker borde vara större den är på tok för låg jämfört med andra yrkesgrupper. Glädjens Bil och Däck är en kombinerad allbil- och däckverkstad med tre mekaniker respektive tre däckmontörer. Vi har haft samma ägare i 23 år och vi har hela tiden vuxit med båda fötterna kvar på jorden, berättar Heinz-Peter. Gott samarbete Han framhåller att man är anslutna till AutoExperten inom bilservice och Däck-Team inom däck. Kvalitet, påpekar han. De har ett gott samarbete med märkes-

15 Kunderna kräver kvalitet i alla led Ständiga förbättringar, så enkelt kan man sammanfatta innehållet i Toyotas interna bibel, Kaizen. Hos Europeiska Motors Toyota- Center i Rissne/Sundbyberg, bidrar KBV:s kontrollanter till den ständigt pågående förbättringsprocessen. Säg att vi har ett gott samarbete med bilprovningens kontrollanter, de har bra synpunkter och kan ge förslag på ändringar av våra rutiner till det bättre, och tack vare dem kan vi göra det snabbt, förklarar Jonas Lindmark, verkstadschef på ToyotaCenter. Kvalitet i alla led Men han säger också att det finns ett kundtryck kunderna och inte minst Toyota-ägarna kräver kvalitet i alla led. Verkstaden oavsett utförande av reparation eller själva kundomhändertagandet är inget undantag, menar Jonas. Slutligen berättar han om kunden som kom för att hämta sin nyreparerade bil, men fick beskedet att vänta fem minuter till på grund av KBV-inspektion. Kunden blev mycket positiv, imponerad, när vi berättade om vad som var görningen, minns Jonas Lindmark. Proffs Han framhåller att KBV är en viktig certifiering, den visar att man följer branschens villkor samt att man arbetar proffsigt. När nu Kontrollerad Skadeverkstad kommer, är det naturligt att ToyotaCenter hänger på. Det handlar om ytterligare ett led i Kaizens ständiga förbättringsarbete. Det fina är att det blir egenkontroller på plåten, det kommer metoder och rutiner, säger han. På ToyotaCenter i Rissne arbetar 19 mekaniker, varav fem på plåt. Lackering sker externt. GA-krav I Toyotas representationskriterier samt kvalitetskrav inom verkstadsauktorisation ingår obligatorisk KBV-anslutning. Väsby verkstäderna i grannskapet. Vi samarbetar även med en glasmästare, antingen kommer han hit eller så kör vi bort kundens bil till hans verkstad i Infra-City. En garant Målet för Glädjens Bil och Däck är att utöver lönsamhet ha nöjda kunder och i detta sammanhang är KBV både en garant och argument. Skylten med den gröna punkten fick vi redan Slutligen Glädjens Bil och Däck?! Det kommer av trafikplatsen där vi ligger och ingen annanstans ifrån, är svaret på vår fråga. Jonas Lindmark på ToyotaCenter har ett gott samarbete med bilprovningens kontrollanter. KBV

16 I KBV 2007 står prisinformation till kunderna i fokus. Den verkstad som inte följer det kan drabbas av sanktioner från KBV. Kontrollerad Bilverkstad 2007 skärpta kontroller Successivt har systemet KBV uppgraderats och utvecklats. Detta har skett nästan varje år sedan För det KBV 2007 som sjösattes vid årsskiftet står prisinformationen i fokus. 16 KBV 2007 Både den kontroll- och enkätverksamhet som förekommer beskriver det som ett problem när kunden inte fått prisinformation varken innan påbörjat arbete eller under om det tillkommit arbeten. Skärpta regler Detta trots att det är noga reglerat i Verkstadens reparationsvillkor som är en branschöverenskommelse mellan MRF, Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket. Därför kommer KBV att skärpa reglerna och använda oss av sanktioner mot verkstaden vid avsaknad av prisinformation till kunden. Rött kort Vi kommer att lämna till det gula kortet (anmärkning 2) till förmån för det mer strikta röda kortet (anmärkning 1) som

17 Så säger Verkstadens reparationsvillkor 4. Prisuppgift Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta kr eller mer. Undantag från att lämna en skriftlig prisuppgift är möjligt om konsumenten avstår från en sådan uppgift eller om uppdraget är så ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris eller ett högsta pris. I övriga fall då kostnaden för uppdraget beräknas understiga kr, ska en skriftlig prisuppgift lämnas när konsumenten begär det. Avser uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning, för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala för undersökningen. Verkstaden ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för felsökningen om denna kostar kr eller mer om inte kunden avstår från en sådan uppgift. I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift eller om uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per telefon eller på annat lämpligt sätt. Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av konsumenten innan arbetet påbörjas och noteras på beställningen. Om en ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har konsumenten angett ett högsta pris (pristak) får det inte överskridas. Näringsidkare har endast har rätt till skriftlig prisuppgift på uttrycklig begäran. 6. Tilläggsarbete Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som p g a sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats. Det är ett problem att kunder inte fått rätt prisinformation ställer krav på förbättringsåtgärder från verkstadens sida. Således kommer kontrollanterna att strikt tillämpa Verkstadens reparationsvillkor vid sina kontroller. För att skärpa regelverket ytterligare och för att undvika tveksamheter, kommer samtliga anmärkning 3 att tas bort för att ersättas med gult kort (anmärkning 2). För att skärpa regelverket ytterligare och för att undvika tveksamheter, kommer samtliga anmärkning 3 att tas bort för att ersättas med gult kort (anmärkning 2). Det handlar om förtroende. Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta kronor eller mer. KBV

18 Här är nya Kontrollerad Skadeverkstad, KSV! Säkra reparationer finns på mångas läppar samtidigt som allt fler skadereparatörer insett vikten av att vara behöriga eller auktoriserade för att få utföra skadereparationer. Utvecklingen inom området säkra reparationer är snabb, vilket föranleds den ökade komplexiteten i bilarnas krocksäkerhetssystem och de nya kvalitetskraven på en utförd skadereparation där ett minimum är bibehållen stjärnstatus enligt EuroNCAP när bilen rullar ut från verkstaden. Kontrollerad Skadeverkstad är ett kvalitetskontrollsystem som inte nöjer sig med att okulärt syna lacken och arbetsordern, utan det följer upp hela skadeprocessen; såväl administrativt som utförandemässigt, hos en skadeverkstad. I grunden ligger det koncept för kvalitetskontroller som är plattformen för KBV:s system. Det är ett system som fungerar och som är accepterat och godkänt av alla parter som berörs i en skadereparation. Fem huvudpunkter Kontrollerad skadeverkstad går inte in på regelverken om egenkontroll inom yttre och inre miljö, utan håller sig till ett par andra huvudpunkter som mer är en del av den totala skadeprocessen. Detta har skett i samråd med MRF, Bil Sweden med flera, som har tagit fram det nya konceptet för Kontrollerad Skadeverkstad. Enligt KSV finns det fem huvudpunkter som måste tillfredsställas: Teknisk information och instruktion från biltillverkare avseende den bil som ska repareras Utbildade och behöriga skadereparatörer Rätt och föreskriven teknisk utrustning från handverktyg till riktbänkar Utförligt beskriven och tillämpad skadereparationsprocess Metoder och rutiner för uppföljning av reparationsmetoder och levererad reparationskvalitet. Ovanstående krav ligger till grund för det fortsatta arbetet med Kontrollerad Skadeverkstad. Det är viktigt att det skapas en process där samtliga punkter ingår samt fintrimmas. När verkstaden känner sig mogen inleder den aktiviteter som slutligen leder fram till ett godkännande med skylten med den gröna punkten på som ledstjärna. Regelbundna kontroller Kontrollerna utförs av för KSV specialutbildade rådgivande kontrollanter med bred teknisk erfarenhet av skadereparationer: År 1, månad 1 Första revision då skadeprocessen granskas, personalen inventeras och eventuell framtida kompetensutveckling noteras, verkstadens utrustning inventeras och katalogförs tillsammans med eventuella tekniska kalibreringsbehov, samt, slutligen granskas hyreskontrakt. KSV:s regelverk presenteras för personalen och eventuell handlingsplaner noteras tillsammans med upptäckta avvikelser. Tidsåtgång en dag. År 1, månad 4 Teknisk uppföljning av den senaste månadens produktion samt motsvarande uppföljning av administrationen. Kontrolldagens produktion granskas i detalj samtidigt som kommande produktion granskas administrativt allt enligt skadeprocessen. Även eventuella handlingsplaner och egenkontroller följs upp. Tidsåtgång cirka 2 3 timmar. År 1, månad 7 Ny kontroll och uppföljning enligt protokoll för kontroll månad 1. Halvdag. År 1, månad 10 Teknisk uppföljning enligt protokoll för månad 4. År 2, månad 1 Uppföljande halvdagskontroll och rådgivning. Sedan rullar det på enligt ovan. De uppföljande kontrollerna och de andra aktiviteterna administreras och dokumenteras på Internet-siten under rubriken Verkstadsspecifik information. 18 KBV 2007

19 KBV

20 Hur mycket kostar det? Verkstad med fyra mekaniker och tre plåtslagare som jobbar med service, reparationer och kosmetiska skadereparationer (stöld-, parkeringsoch mindre skadearbeten): 8 besök av kontrollanten med 24 utförda kontroller (service-, rep- och skadejobb) Skadeverkstad med sex plåtslagare/lackerare och en mekaniker TOTALT CIRKA :- (3 000 kr per år/mekaniker) TOTALT CIRKA :- (2 557 kr per år/mekaniker) Verkstad med fem mekaniker som enbart jobbar med service och reparationer: Fyra besök av kontrollanten med 16 utförda kontroller TOTALT CIRKA :- (2 490 kr per år/mekaniker) 20 KBV 2007

21 Hög verkstadskvalitet skapar rubriker Ett fackmannamässigt utfört arbete till ett vettigt pris och en nöjd kund är alltid den bästa marknadsföringen. Det räcker med att gå till sig själv... Skylten med den gröna punkten säger att verkstaden är godkänd enligt KBV:s regelverk. Men ytterst är det ändå verkstaden och dess medarbetare som borgar mot kunden. Bra jobb, vettigt pris och en nöjd bilägare som via mun-till-mun-principen förmedlar budskapet till vänner och bekanta är den bästa reklampelaren. Gula Sidorna Eftersom KBV är uppbyggt enligt självkostnadsprincipen, är marknadsföringsbudgeten begränsad. Därför måste vi agera både smart och kostnadseffektivt från KBV:s sida för att torgföra förtjänsterna med att vända sig till en KBV-ansluten verkstad. Bästa jobbet gör verkstaden själv att skylta både in- och utvändigt med KBV:s olika material utöver skylten med den gröna punkten, samt att man lägger in l ogotypen i eventuella annonser i Gula Sidorna eller lokalpressen. Pressmöten Från KBV:s sida arbetar man med PR, och främst pressbearbetning för att vinna redaktionellt utrymme. Det är det mest kostnadseffektiva som finns. Bilar och privatekonomiska frågor har stort redaktionellt intresse. Under våren 2007 kommer inte någon informationsturné med far att genomföras på motsvarande vis pressträfsom under Däremot kommer utvecklingen i KBV:s kundenkät att kommuniceras ut från centralt håll via pressreleaser och pressmöten i Stockholm. KBV

22 Med fullt fokus på kvaliteten Kontrollerad Bilverkstad är ett kvalitetskontrollsystem för bilverkstäder på frivilliga grunder. Bakom KBV står Motorbranschens Riksförbund, Bil Sweden, Motormännen, Svensk Bensinhandel, Bilförsäkringsbolagen samt Konsumentverket. KBV har sitt kontor i Upplands-Väsby med VD, administratör samt systemansvarig. Tjänster köps inom kontroller, ekonomi samt reklam och marknadsföring av externa leverantörer. Omkring verkstäder har valt att ansluta sig till Kontrollerad Bilverkstad. Merparten av dem är mekaniska verkstäder, men inom ramarna för KBV finns ett speciellt koncept för skadeverkstäder, Kontrollerad Skadeverkstad. Totalt kvalitetskontrolleras över mekaniker. Varje år utförs över kontroller av reparerade eller servade personbilar. KBV driver sin verksamhet enligt självkostnadsprincipen där eventuella överskott återinvesteras i system och marknadsföring. Kontrollerad Bilverkstad har blivit stilbildande för andra branscher, dessutom har konceptet gått på export både till Finland och Norge. 22 KBV 2007

23 KBV

24 Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB Kanalvägen 1A Upplands Väsby Tel: (vard ) Fax:

Thomas Engström, vd KBV

Thomas Engström, vd KBV Thomas Engström, vd KBV thomas@kbv.nu 070-319 38 10 Kontrollerad Bilverkstad (KBV) Kundförväntningar och prioriteringar Verkstadskvalitet Kundnöjdhet Kommentarer från inspektörerna Slutsatser och rekommendationer

Läs mer

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet?

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Verkstadskvalitet sedan 1995 Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Thomas Engström, vd KBV thomas@kbv.nu www.kbv.nu Thomas Engström Bergsingenjör KTH Industriell produktion Supply-chain

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se Stilbil AB www.stilbi.se www.stilbil.se 1 Stilbil AB-Din Hyundai och Fiat återförsäljare Stilbil AB är ett bilhandelsföretag som satsar på dig som kund antingen du kommer till oss som privatperson eller

Läs mer

Ingen bil är bättre än den service den kan få

Ingen bil är bättre än den service den kan få Ingen bil är bättre än den service den kan få Sven-Olof Carlsson, VD för familjeföretaget Autoverkstaden Karlshamn & Tingsryd / 1 Ingen bil är bättre än den service den kan få. Orden kommer från Sven-Olof

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER EN BILVERKSTADSKEDJA I MEKONOMENFAMILJEN www.mekopartner.se SÄLJHJÄLPMEDEL OCH PROFILERING. FÖR ATT UPPNå FULL EFFEKT MED MEKOPARTNER FINNS ETT KOMPLETT

Läs mer

Tio handfasta argument

Tio handfasta argument Tio handfasta argument varför kunden ska välja dig som är MRF-handlare Tryggare kan ingen vara När den privata begagnatmarknaden för bilar blir allt större ökar konkurrensen för den etablerade handeln.

Läs mer

Reparationsvillkor. 1. Definitioner

Reparationsvillkor. 1. Definitioner Reparationsvillkor 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. Konsumenter omfattas

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

CHECKLISTA INTERNA REVISIONER Kvalitetsgruppen Process: Verkstad Denna checklista ska användas för internrevision av arbetet i verkstaden.

CHECKLISTA INTERNA REVISIONER Kvalitetsgruppen Process: Verkstad Denna checklista ska användas för internrevision av arbetet i verkstaden. Företag: Bilhandlaren i Visby AB Revisionen genomförd av: Stefan Adman Datum: -2-22 Process: Verkstad Denna checklista ska användas för internrevision av arbetet i verkstaden. Instruktioner till ledningen

Läs mer

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB BIL Sweden Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 BIL Sweden Punkter i stämningen BIL Sweden har stämt MECA att vid vite upphöra med marknadsföring

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Spara tusenlappar. Vi jämförde servicepriserna

Spara tusenlappar. Vi jämförde servicepriserna Den stora Saab-verkstaden tar 7 700 kr för en service på en Saab 9-5. Samma service kostar 5 800 kr på den lilla privata bilverkstaden. Vilken verkstad väljer du? AV MIKAEL OCH JOHANNA STJERNA/TEKNIKENS

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKADEVERKSTAD

RIKTLINJER FÖR SKADEVERKSTAD RANSC SFÖ N R IK S MO EN T RB H BIL O RBU RIKTLINJER FÖR SKAEVERKSTA ETTA OKUMENT ÄR EN KRAVSPECIFIKATION PÅ LENINGSSYSTEM FÖR SKAEVERKSTÄER FÖR PERSON- OCH TRANSPORTBILAR UPP TILL 3,5 TON 1 Inledning

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

GODKÄND BILVERKSTAD Utgåva 1 2016-02-05

GODKÄND BILVERKSTAD Utgåva 1 2016-02-05 GODKÄND BILVERKSTAD Utgåva 1 2016-02-05 Denna branschöverenskommelse är en kravspecifikation på riktlinjer för bilverkstäder som servar och reparerar person- och transportbilar upp till 3,5 ton, samt personbilar

Läs mer

Jan Olvenmo 2014-10-08

Jan Olvenmo 2014-10-08 Skolforum MRF Bengt Öberg Bilskadeoptimering AB Skolforum 9-10 oktober Skadans utveckling 1995 2013 Skadeprocess Reparationer Fler affärer Plast Beg delar Glas Säkra reparationer Lackering Framtiden Vart

Läs mer

Bo Ericsson Bo Ericsson Motorbranschens Riksförbund 2005

Bo Ericsson Bo Ericsson Motorbranschens Riksförbund 2005 Bo Ericsson Bo Ericsson Motorbranschens Riksförbund 2005 Bilförsäljning mellan 1991 & 2009 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM 1.1.2012 VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR Båt- och motorverkstäder samt måleriverkstäder, som tillhör Båtbranschens Centralförbund Finnboats rf:s

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning ISSN 1400-6138 10:034 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

välj rätt väg välj motorbranschen

välj rätt väg välj motorbranschen välj rätt väg välj motorbranschen Motorbranschens företag behöver nyanställa över 3 200 personer på tre års sikt. Det innebär stora möjligheter för dig som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

Bilvärlden i förändring

Bilvärlden i förändring Per Johansson VD Bilvärlden i förändring Global bilmarknad Färre tillverkare Fler märken/modeller Överproduktion Ökad konkurrens Ev EN marknad Öppna gränser Gruppundantag Prisutjämning Avreglering Miljöfrågor

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasieskolan; SKOLFS 2011:164 Utkom från trycket den 29 december 2011 beslutade

Läs mer

Mekonomen Bilverkstad ett vinnande koncept

Mekonomen Bilverkstad ett vinnande koncept Mekonomen Bilverkstad ett vinnande koncept ÄR DU BEREDD ATT SATSA PÅ NÅGOT NYTT? Mekonomen är ett av Sveriges starkaste varumärken. År efter år topprankar vi i olika undersökningar. Det är naturligtvis

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik Hjulutrustningsteknik Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och utbyte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

Kundmottagning och reservdelshantering, 100 poäng

Kundmottagning och reservdelshantering, 100 poäng SUPPORT OCH SERVICEARBETE Arbete med support och service av elektronik och datautrustningar kräver förmåga att planera arbetet och arbeta systematiskt. Arbete hos kunder kräver lyhördhet för kundens önskemål

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Process: Ledning Denna checklista ska användas för internrevision av ledningsprocessen.

Process: Ledning Denna checklista ska användas för internrevision av ledningsprocessen. CHECKLISTA INTERNA REVISIONER Ledning 011 Kvalitetsgruppen 9001 Företag: MOTORSPORT AB Revisionen genomförd av: Andersson Datum: 011-09-8 Har skickat/mailat infylld checklista Replik X 111003 Process:

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling 1 Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling Erik Olsson/Delphi Malin Oud/Tracktwo Umeå den 25 mars 2014 Parallellseminarium SOI årkonferens

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr:

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedelsprodukter Dnr: 6.2.11-2014-018866 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

STOCKHOLMS STADS KUNDVAL FÖR FAMILJERÅDGIVNING KUNDUNDERSÖKNING 2010

STOCKHOLMS STADS KUNDVAL FÖR FAMILJERÅDGIVNING KUNDUNDERSÖKNING 2010 STOCKHOLMS STADS KUNDVAL FÖR FAMILJERÅDGIVNING KUNDUNDERSÖKNING 2010 1 Om undersökningen Stockholms stad 1 januari 2009 en kundvalsmodell för familjerådgivning. Den fungerar så att alla som vill ha familjerådgivning

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Mechanum + ditt märke = Framtiden Nu har du nu en ny modern verkstad som är auktoriserad av din biltillverkare att vända dig till. Mechanum är ett bilserviceföretag

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Effektivitet, precision och närhet

Effektivitet, precision och närhet Effektivitet, precision och närhet Frontside Electronics har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka avancerad elektronik. Rationellt och med mycket hög kvalitet. Våra uppdragsgivare är ledande företag

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR

HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR 2 HEDIN BIL TRANSPORT- OCH LASTBILCENTER HELSINGBORG JÖRGEN BENGTSSON FAKTA Hedin Bil

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig!

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Nöjda kunder kommer nödvändigtvis inte tillbaka! Det gör alltid kunder! Vilka sorters kunder finns det? Kunderna är: Berättar

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

NBF Jan Olvenmo MRF

NBF Jan Olvenmo MRF NBF 2017-04-05 Jan Olvenmo MRF Jan Olvenmo MRF Sverige Ansvarig för plast,- lack,-skadesektionen Över 30års erfarenhet från bilbranschen i Sverige Bilskadereparatör Billackerare Kundmottagare/verkmästare

Läs mer

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015.

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015. Alingsås kommun Skakrav Diarie 2015.302 Namn Familjerådgivning Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer