Kontrollerad Bilverkstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollerad Bilverkstad"

Transkript

1 Kontrollerad Bilverkstad Nöjdare kunder Lönsammare verkstäder KBV

2 Därför finns Kontrollera I år går Kontrollerad Bilverkstad in på sitt elfte år. Bilbranschen och företrädare för konsumenterna har efter tio års intensivt arbete lyckats återvinna kundernas förtroende och höja kvaliteteten på det utförda arbetet. Nu fortsätter vi. KBV startade sin verksamhet under ganska turbulenta förhållanden Årtiondet startade med rekordförsäljning av nya bilar över under 1990 merparten med en serviceintervall på mil och med en kvalitet som bland annat krävde byte av avgassystem vart annat år. Konkurrensen om mekanikerna var stor och framför allt i storstäderna blev förbokningstiderna för service- och reparationer långa störtdök nybilsmarknaden till bilar. Många valde att dra i nödbromsen för all sin verksamhet. Men samtidigt var vagnparken rekordstor och verkstadsköerna blev allt längre. Resultatet blev missnöjda kunder och kvalitetsproblem på verkstäderna. Media hakade på och skrev om den uppkomna situationen. Motorbranschens initiativ Efter omfattande diskussioner mellan branschen och konsumentföreträdare startade man en verksamhet med målet att återta kundernas förtroende och höja kvaliteten på det utförda arbetet. Kontrollerad Bilverkstad startade med Svensk Bensinhandel, Motorbranschens Riksförbund (MRF), Bil Sweden som ägare. Som intressenter engagerade sig Motormännens Riksförbund (M), Konsumentverket, Bilprovningen och Motormännens Testcenter. Senare tillkom även bilförsäkringsbolagen. Markanta förbättringar Kontrollerna ledde till en tydlig förbättring under de tre första åren för att sedan plana ut togs beslut om en omfattande systemförändring och ett nytt synsätt; ständiga förbättringar. Resultatet blev att den utplanade trenden bröts och en markant förbättringstrend inleddes. De mest frekventa felen som kontrollanterna noterade i sina protokoll var avsaknad av prisinformation till kunderna. De tekniska fel som kontrollanterna noterade handlar främst om bromsar, däck, ljusinställning, framvagn och avsaknad av intern kvalitetskontroll. I det nya regelverket KBV 2004 introducerades gula och röda kort. Effekten av dessa är påtaglig och styr väl mot ständiga förbättringar. 2 KBV 2007

3 d Bilverkstad I dag är omkring verkstäder med över mekaniker anslutna. Kontrollanterna utför över kontroller per år. KBV

4 13 frågor till kunderna En annan del i regelverket är den enkätundersökning som genomförs hos de kunder som fått sin bil kontrollerad. Frågorna i enkäten är en uppföljning av den process som verkstaden genomför från första kundkontakt till leverans av färdig bil. Mellan 2004 och 2005 har resultatet påtagligt förbättrats. De 13 frågorna är: 1) Hur enkelt var det att komma i kontakt med verkstaden? 2) Personalens förmåga att fastställa åtgärdsbehov? 3) Väntetid från beställning till inlämning? 4) Fick du information om vad jobbet kostade? 5) Väntetid i kundmottagningen? 6) Tid att diskutera jobbet? 7) Fick du en bra beskrivning av utfört arbete? 8) Väntetid vid bilutlämningen? 9) Var bilen klar på avtalad tid? 10) Fick du en bra beskrivning av utfört arbete? 11) Stämde priset från inbokning till färdig bil? 12) Kommer du att anlita verkstaden även i framtiden? 13) Dina allmänna intryck från verkstadsbesöket? Svaren ges enligt följande: Nöjd = 5 Missnöjd = 1 Resultatet mäts i antalet femmor och redovisas i procent av totala antalet svar per fråga. Den redovisade grafen representerar svar från cirka 40 procent av distribuerade enkäter och har därför ett mycket gott värde. Mellan 2004 och 2005 visar alla staplar en påtaglig förbättring men endast mindre förändringar mellan 2005 och Orsaken är främst att kunderna är missnöjda med den prisinformation som man har fått. Detta framgår tydligt av staplarna för frågorna 4, 7 och 11: 4) Fick du information om vad jobbet kostade? 7) Fick du en bra beskrivning av utfört arbete? 11) Stämde priset från inbokning till färdig bil? Kundenkäter 2006 andelen helnöjda kunder/fråga 90% Nöjda 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% M Fråga Kont Åtgä Vänt Pris Vtid Tjob Extr Vtid Ltid Uarb Fakt Fram Allm Snitt KBV 2007

5 Två företag har betydligt nöjdare kunder än många andra: Apoteket och Systembolaget. Lika duktiga som Apoteket När det gäller teknik och administration det vill säga de områden som KBV-kontrollanten noterar i sitt protokoll är naturligtvis målet noll fel. Möjligheten att nå dit är möjlig men svår. Det krävs en mängd åtgärder som var och en kräver en tydlig ständiga förbättringar-aktivitet. I dag är antalet tekniska fel i samband med reparationer eller brister i utförda servicar ytterst få, utan det är brister i administrationen som noteras. Många av dessa är påpekande avseende kommunikationen med kunden som prisuppgift vid inlämnandet, godkännande av tillkommande arbeten och så vidare. Målet för kundenkäten kan naturligtvis sättas till 100 procent men det är säkert utomordentligt svårt att nå. Mera rimligt är ett mål på 90 procent helnöjda kunder. Därmed skulle branschen kunna överglänsa andra, även om 80 procent helnöjda kunder är mycket bra sett till att motorbranschen är en service- och hantverksbransch där både fackmannamässighet och kundbemötande vägs in. Utanför vår bransch mäts ett antal index via Svenskt Kvalitetsindex (www.kvalitetsindex.se/) där resultaten ofta ligger på nivån 70 procent helnöjda kunder. Två företag har betydligt nöjdare kunder än många andra det är dels Apoteket, dels Systembolaget. Båda arbetar med ett starkt kundfokus samtidigt som de varor och tjänster som de tillhandahåller håller hög och jämn kvalitet. KBV

6 I dag framhålls motorbranschens kvalitetsarbete som ett föredöme. KBV borgar för kvalitet och kunderna återkommer. Sju av tio kunder är nöjda Vägen mot nöjda kunder går via ständiga förbättringar. Det låter som en plattityd, men är i allra högsta grad en realitet. För tio år sedan var landets bilverkstadsnäring, utskälld och anklagad. I dag framhålls motorbranschens kvalitetsarbete som ett föredömligt exempel på hur en bransch kan ta åt sig kritik samt agera för ett bättre rykte. Den gröna punkten för Kontrollerad Bilverkstad, KBV, borgar för kvalitet mot kund samtidigt som den är en del av verkstadens eget arbete för bra kvalitet och nöjda, återkommande kunder. Att allt fler bilverkstäder väljer att anta den utmaning som det innebär att ta steget mot rätten till den gröna punkten, visar att man har insett nyttan, både hos kund och internt, av att vara en kvalitetskontrollerad bilverkstad med både nöjda kunder och minimalt med fel. I dag är mer än 70 procent av alla kunder som lämnar in sin bil till en KBV-verkstad helnöjda kunder, få andra service- och hantverksbranscher kan visa motsvarande siffra. När det gäller det tekniska utförandet av en service eller reparation, finns inget att anmärka. men konkurrensen hårdnar Konkurrensen hårdnar inom servicemarknaden och bilverkstadsnäringen samtidigt som kraven på dess aktörer, både verkstäder och mekaniker, ökar. Gårdagens bilreparatör som hade smörjgropen till bäste vän, har ersatts med dagens biltekniker som arbetar med diagnos och programmering av bilens mjukvaror. Det är inte enbart teknikutvecklingen som skärper kraven mot verkstäderna, utan även bilfabrikanterna mot de auktoriserade 6 KBV 2007 verkstäderna och kedjekonstellationerna mot de fria verkstäderna. Som en del av de ökade kraven ingår givetvis krav på ständiga investeringar i teknik och kompetens, men också investeringar i det mjuka som omgärdar en service eller reparation. Det benämns i regel som standards för representation eller kvalitetskrav för auktorisation. Att vara ansluten till Kontrollerad Bilverkstad är en konkurrensfördel både hos kund och generalagent.

7 KBV

8 Mål: 100 procent! Hur nöjd är kunden med verkstadsbesöket? Var väntetiden acceptabel och bemötandet i kundmottagningen bra? I en kundenkät som läggs i varje kontrollerad bil kan föraren ge sin syn på verkstadsbesöket. Enkätsvaren sammanställs och förvandlas till statistik från verkstads- upp till riksnivå, för hela branschen. I dag uppger sig fler än sju av tio bilägare vara nöjda med verkstadsbesöket. Jämfört med andra service- och hantverksbranscher är antalet nöjda kunder högt. Bakom KBV:s uttalade tanke om ett ständigt pågående förbättringsarbete, är målsättningen att 100 procent av de kunder som har haft sin bil på en KBV-verkstad ska vara nöjda med besöket. Men självfallet finns det en mer realistisk syn på kundnöjdheten med 80 procent nöjda kunder har KBV-verkstäderna klarat ribban med god marginal. Kontrollerad Bilverkstad presenterar och publicerar regelbundet utvecklingen inom både verkstadskvalitet och kundnöjdhet. 8 KBV 2007

9 KBV

10 Är du med? Det finns många skäl till varför man ska ansluta sig till Kontrollerad Bilverkstad. De främsta är att kvalitet och ett bra kundomhändertagande lönar sig. Den allra bästa reklamen för en verkstad är en perfekt utförd tjänst till ett konkurrenskraftigt pris och ett bra kundbemötande. Ett tredje skäl är kravet på ständiga förbättringar från både kunder och biltillverkare. Ett fjärde är att man får färre backjobb och därmed missnöjda kunder eller ytterligare kostnader. När KBV startade var kundmissnöjet utbrett, men tack vare KBV:s insatser har situationen vänts allt fler kunder är nöjda med sitt verkstadsbesök. Vad som återstår är att finna rutiner för att minimera backjobben, att jobbet görs rätt redan från början. I snitt genererar ett av tio verkstadsbesök ett backjobb det kan bero på att man inte funnit felet, inte haft tillräckligt med reservdelar hemma eller har planerat fel. 10 KBV 2007

11 KBV

12 KBV:s kontrollanter är specialutbildade på att kvalitetskontrollera verkstadsarbeten. Ett samspel för förbättringar Ständiga förbättringar bygger på ett samspel mellan verkstaden och Kontrollerad Bilverkstad. För att få bli en kvalitetskontrollerad bilverkstad krävs dels en ansökan, dels en kvalificeringsperiod som efter godkänt resultat ger rätten att sätta upp skylten med den gröna punkten. Under kvalificeringsperioden följer KBV:s kontrollanter upp såväl det tekniska utförande av en reparation som det administrativa flödet. Kontrollanten, som kommer oanmäld, utgår alltid från arbetsordern vid sin uppföljning av det utförda arbetet. Med sitt tränade öga granskar han att arbetet är fackmannamässigt utfört och att de reservdelar som uppges gått åt enligt följesedeln också används på bilen. Han kontrollerar sedan att verkstaden har följt Verkstadens reparationsvillkor, som är en överenskommelse mellan Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund, MRF. I villkoren regleras både verkstadens och kundens skyldigheter respektive rättigheter. För en verkstad ansluten till KBV ska planschen med reparationsvillkoren ha en minst lika framskjuten placering mot kund som skylten med den gröna punkten. KBV:s kontrollanter är specialutbildade i att kvalitetskontrollera verkstadsarbeten. Antingen kommer de från AB Svensk Bilprovning, ASB, eller Motormännens Testcenter, MTC. På väg mot grönt ljus Grönt ljus, gult varningskort eller rött kort och utvisning! Vägen mot bättre verkstadskvalitet och nöjdare kunder går enligt principen piska och morot. Det gröna ljuset lyser så länge som man klarar de oanmälda stickprovskontrollerna. Men upptäcker kontrollanten tekniska eller administrativa brister i den utförda reparationen, sätts sanktioner in mot verkstaden. Det gula kortet står för en varning, felet är kanske inte så omfattande utan kan snarare definieras som slarv. Men det noteras. Är felet allvarligt, det vill säga trafikfarligt eller bryter mot branschöverenskommelsen Verkstadens reparationsvillkor, tas det röda kortet fram. Från Kontrollerad Bilverkstads sida kommer då krav på insatser samt att verkstaden upprättar en åtgärdsplan för att förebygga fler fel av samma karaktär. Upprepade fel och brister samt att man inte handlar enligt det som har överenskommits mellan verkstaden och KBV innebär risk för uteslutning. Alla kontrollprotokoll samt statistik läggs upp på Internet-siten Varje verkstad har lösenordsskyddat tillträde till sin egen hemsida hos KBV. 12 KBV 2007

13 KBV

14 Gänget på Glädjens Bil och Däck i Upplands-Väsby är samlat. Den kombinerade allbil- och däckverkstaden är ansluten till KBV. En klar fördel. Glädjescener i Upplands- De flesta av landets auktoriserade märkesverkstäder är anslutna till Kontrollerad Bilverkstad, KBV, så även merparten av landets större, fria verkstäder. Alla har de frivilligt insett vikten av att lyfta fram sitt ständiga förbättringsarbete inom såväl verkstadskvalitet som kundnöjdhet. Merparten av de anslutna verkstäderna är mekaniska bilverkstäder, men inom det nya begreppet Kontrollerad Skadeverkstad tillkommer allt fler verkstäder. KBV skapar förtroende och säljer Även bakom deras frivilliga anslutning ligger höjda kvalitetskrav, som hör samman 14 KBV 2007 med de höjda kraven för att nå upp till de kvalitetskrav som ryms bakom säkra reparationer. I sanningens ögonblick, när kundmottagaren möter bilägaren, kan KBV vara det extra argumentet som gör att kunden ger verkstaden förtroendet att utföra reparationen eller servicen. Kundtrygghet Heinz-Peter Alding, kundmottagare på Glädjens Bil och Däck i Upplands-Väsby, ser stora kundfördelar i att vara just en kontrollerad bilverkstad. Det är ett bra system som ger trygghet till kund samtidigt som det visar att vi arbetar seriöst, vi står för det vi gör eftersom vi är duktiga fackmän, säger han och tilllägger att yrkesstoltheten bland landets bilmekaniker borde vara större den är på tok för låg jämfört med andra yrkesgrupper. Glädjens Bil och Däck är en kombinerad allbil- och däckverkstad med tre mekaniker respektive tre däckmontörer. Vi har haft samma ägare i 23 år och vi har hela tiden vuxit med båda fötterna kvar på jorden, berättar Heinz-Peter. Gott samarbete Han framhåller att man är anslutna till AutoExperten inom bilservice och Däck-Team inom däck. Kvalitet, påpekar han. De har ett gott samarbete med märkes-

15 Kunderna kräver kvalitet i alla led Ständiga förbättringar, så enkelt kan man sammanfatta innehållet i Toyotas interna bibel, Kaizen. Hos Europeiska Motors Toyota- Center i Rissne/Sundbyberg, bidrar KBV:s kontrollanter till den ständigt pågående förbättringsprocessen. Säg att vi har ett gott samarbete med bilprovningens kontrollanter, de har bra synpunkter och kan ge förslag på ändringar av våra rutiner till det bättre, och tack vare dem kan vi göra det snabbt, förklarar Jonas Lindmark, verkstadschef på ToyotaCenter. Kvalitet i alla led Men han säger också att det finns ett kundtryck kunderna och inte minst Toyota-ägarna kräver kvalitet i alla led. Verkstaden oavsett utförande av reparation eller själva kundomhändertagandet är inget undantag, menar Jonas. Slutligen berättar han om kunden som kom för att hämta sin nyreparerade bil, men fick beskedet att vänta fem minuter till på grund av KBV-inspektion. Kunden blev mycket positiv, imponerad, när vi berättade om vad som var görningen, minns Jonas Lindmark. Proffs Han framhåller att KBV är en viktig certifiering, den visar att man följer branschens villkor samt att man arbetar proffsigt. När nu Kontrollerad Skadeverkstad kommer, är det naturligt att ToyotaCenter hänger på. Det handlar om ytterligare ett led i Kaizens ständiga förbättringsarbete. Det fina är att det blir egenkontroller på plåten, det kommer metoder och rutiner, säger han. På ToyotaCenter i Rissne arbetar 19 mekaniker, varav fem på plåt. Lackering sker externt. GA-krav I Toyotas representationskriterier samt kvalitetskrav inom verkstadsauktorisation ingår obligatorisk KBV-anslutning. Väsby verkstäderna i grannskapet. Vi samarbetar även med en glasmästare, antingen kommer han hit eller så kör vi bort kundens bil till hans verkstad i Infra-City. En garant Målet för Glädjens Bil och Däck är att utöver lönsamhet ha nöjda kunder och i detta sammanhang är KBV både en garant och argument. Skylten med den gröna punkten fick vi redan Slutligen Glädjens Bil och Däck?! Det kommer av trafikplatsen där vi ligger och ingen annanstans ifrån, är svaret på vår fråga. Jonas Lindmark på ToyotaCenter har ett gott samarbete med bilprovningens kontrollanter. KBV

16 I KBV 2007 står prisinformation till kunderna i fokus. Den verkstad som inte följer det kan drabbas av sanktioner från KBV. Kontrollerad Bilverkstad 2007 skärpta kontroller Successivt har systemet KBV uppgraderats och utvecklats. Detta har skett nästan varje år sedan För det KBV 2007 som sjösattes vid årsskiftet står prisinformationen i fokus. 16 KBV 2007 Både den kontroll- och enkätverksamhet som förekommer beskriver det som ett problem när kunden inte fått prisinformation varken innan påbörjat arbete eller under om det tillkommit arbeten. Skärpta regler Detta trots att det är noga reglerat i Verkstadens reparationsvillkor som är en branschöverenskommelse mellan MRF, Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket. Därför kommer KBV att skärpa reglerna och använda oss av sanktioner mot verkstaden vid avsaknad av prisinformation till kunden. Rött kort Vi kommer att lämna till det gula kortet (anmärkning 2) till förmån för det mer strikta röda kortet (anmärkning 1) som

17 Så säger Verkstadens reparationsvillkor 4. Prisuppgift Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta kr eller mer. Undantag från att lämna en skriftlig prisuppgift är möjligt om konsumenten avstår från en sådan uppgift eller om uppdraget är så ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris eller ett högsta pris. I övriga fall då kostnaden för uppdraget beräknas understiga kr, ska en skriftlig prisuppgift lämnas när konsumenten begär det. Avser uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning, för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala för undersökningen. Verkstaden ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för felsökningen om denna kostar kr eller mer om inte kunden avstår från en sådan uppgift. I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift eller om uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per telefon eller på annat lämpligt sätt. Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av konsumenten innan arbetet påbörjas och noteras på beställningen. Om en ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har konsumenten angett ett högsta pris (pristak) får det inte överskridas. Näringsidkare har endast har rätt till skriftlig prisuppgift på uttrycklig begäran. 6. Tilläggsarbete Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som p g a sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats. Det är ett problem att kunder inte fått rätt prisinformation ställer krav på förbättringsåtgärder från verkstadens sida. Således kommer kontrollanterna att strikt tillämpa Verkstadens reparationsvillkor vid sina kontroller. För att skärpa regelverket ytterligare och för att undvika tveksamheter, kommer samtliga anmärkning 3 att tas bort för att ersättas med gult kort (anmärkning 2). För att skärpa regelverket ytterligare och för att undvika tveksamheter, kommer samtliga anmärkning 3 att tas bort för att ersättas med gult kort (anmärkning 2). Det handlar om förtroende. Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta kronor eller mer. KBV

18 Här är nya Kontrollerad Skadeverkstad, KSV! Säkra reparationer finns på mångas läppar samtidigt som allt fler skadereparatörer insett vikten av att vara behöriga eller auktoriserade för att få utföra skadereparationer. Utvecklingen inom området säkra reparationer är snabb, vilket föranleds den ökade komplexiteten i bilarnas krocksäkerhetssystem och de nya kvalitetskraven på en utförd skadereparation där ett minimum är bibehållen stjärnstatus enligt EuroNCAP när bilen rullar ut från verkstaden. Kontrollerad Skadeverkstad är ett kvalitetskontrollsystem som inte nöjer sig med att okulärt syna lacken och arbetsordern, utan det följer upp hela skadeprocessen; såväl administrativt som utförandemässigt, hos en skadeverkstad. I grunden ligger det koncept för kvalitetskontroller som är plattformen för KBV:s system. Det är ett system som fungerar och som är accepterat och godkänt av alla parter som berörs i en skadereparation. Fem huvudpunkter Kontrollerad skadeverkstad går inte in på regelverken om egenkontroll inom yttre och inre miljö, utan håller sig till ett par andra huvudpunkter som mer är en del av den totala skadeprocessen. Detta har skett i samråd med MRF, Bil Sweden med flera, som har tagit fram det nya konceptet för Kontrollerad Skadeverkstad. Enligt KSV finns det fem huvudpunkter som måste tillfredsställas: Teknisk information och instruktion från biltillverkare avseende den bil som ska repareras Utbildade och behöriga skadereparatörer Rätt och föreskriven teknisk utrustning från handverktyg till riktbänkar Utförligt beskriven och tillämpad skadereparationsprocess Metoder och rutiner för uppföljning av reparationsmetoder och levererad reparationskvalitet. Ovanstående krav ligger till grund för det fortsatta arbetet med Kontrollerad Skadeverkstad. Det är viktigt att det skapas en process där samtliga punkter ingår samt fintrimmas. När verkstaden känner sig mogen inleder den aktiviteter som slutligen leder fram till ett godkännande med skylten med den gröna punkten på som ledstjärna. Regelbundna kontroller Kontrollerna utförs av för KSV specialutbildade rådgivande kontrollanter med bred teknisk erfarenhet av skadereparationer: År 1, månad 1 Första revision då skadeprocessen granskas, personalen inventeras och eventuell framtida kompetensutveckling noteras, verkstadens utrustning inventeras och katalogförs tillsammans med eventuella tekniska kalibreringsbehov, samt, slutligen granskas hyreskontrakt. KSV:s regelverk presenteras för personalen och eventuell handlingsplaner noteras tillsammans med upptäckta avvikelser. Tidsåtgång en dag. År 1, månad 4 Teknisk uppföljning av den senaste månadens produktion samt motsvarande uppföljning av administrationen. Kontrolldagens produktion granskas i detalj samtidigt som kommande produktion granskas administrativt allt enligt skadeprocessen. Även eventuella handlingsplaner och egenkontroller följs upp. Tidsåtgång cirka 2 3 timmar. År 1, månad 7 Ny kontroll och uppföljning enligt protokoll för kontroll månad 1. Halvdag. År 1, månad 10 Teknisk uppföljning enligt protokoll för månad 4. År 2, månad 1 Uppföljande halvdagskontroll och rådgivning. Sedan rullar det på enligt ovan. De uppföljande kontrollerna och de andra aktiviteterna administreras och dokumenteras på Internet-siten under rubriken Verkstadsspecifik information. 18 KBV 2007

19 KBV

20 Hur mycket kostar det? Verkstad med fyra mekaniker och tre plåtslagare som jobbar med service, reparationer och kosmetiska skadereparationer (stöld-, parkeringsoch mindre skadearbeten): 8 besök av kontrollanten med 24 utförda kontroller (service-, rep- och skadejobb) Skadeverkstad med sex plåtslagare/lackerare och en mekaniker TOTALT CIRKA :- (3 000 kr per år/mekaniker) TOTALT CIRKA :- (2 557 kr per år/mekaniker) Verkstad med fem mekaniker som enbart jobbar med service och reparationer: Fyra besök av kontrollanten med 16 utförda kontroller TOTALT CIRKA :- (2 490 kr per år/mekaniker) 20 KBV 2007

21 Hög verkstadskvalitet skapar rubriker Ett fackmannamässigt utfört arbete till ett vettigt pris och en nöjd kund är alltid den bästa marknadsföringen. Det räcker med att gå till sig själv... Skylten med den gröna punkten säger att verkstaden är godkänd enligt KBV:s regelverk. Men ytterst är det ändå verkstaden och dess medarbetare som borgar mot kunden. Bra jobb, vettigt pris och en nöjd bilägare som via mun-till-mun-principen förmedlar budskapet till vänner och bekanta är den bästa reklampelaren. Gula Sidorna Eftersom KBV är uppbyggt enligt självkostnadsprincipen, är marknadsföringsbudgeten begränsad. Därför måste vi agera både smart och kostnadseffektivt från KBV:s sida för att torgföra förtjänsterna med att vända sig till en KBV-ansluten verkstad. Bästa jobbet gör verkstaden själv att skylta både in- och utvändigt med KBV:s olika material utöver skylten med den gröna punkten, samt att man lägger in l ogotypen i eventuella annonser i Gula Sidorna eller lokalpressen. Pressmöten Från KBV:s sida arbetar man med PR, och främst pressbearbetning för att vinna redaktionellt utrymme. Det är det mest kostnadseffektiva som finns. Bilar och privatekonomiska frågor har stort redaktionellt intresse. Under våren 2007 kommer inte någon informationsturné med far att genomföras på motsvarande vis pressträfsom under Däremot kommer utvecklingen i KBV:s kundenkät att kommuniceras ut från centralt håll via pressreleaser och pressmöten i Stockholm. KBV

22 Med fullt fokus på kvaliteten Kontrollerad Bilverkstad är ett kvalitetskontrollsystem för bilverkstäder på frivilliga grunder. Bakom KBV står Motorbranschens Riksförbund, Bil Sweden, Motormännen, Svensk Bensinhandel, Bilförsäkringsbolagen samt Konsumentverket. KBV har sitt kontor i Upplands-Väsby med VD, administratör samt systemansvarig. Tjänster köps inom kontroller, ekonomi samt reklam och marknadsföring av externa leverantörer. Omkring verkstäder har valt att ansluta sig till Kontrollerad Bilverkstad. Merparten av dem är mekaniska verkstäder, men inom ramarna för KBV finns ett speciellt koncept för skadeverkstäder, Kontrollerad Skadeverkstad. Totalt kvalitetskontrolleras över mekaniker. Varje år utförs över kontroller av reparerade eller servade personbilar. KBV driver sin verksamhet enligt självkostnadsprincipen där eventuella överskott återinvesteras i system och marknadsföring. Kontrollerad Bilverkstad har blivit stilbildande för andra branscher, dessutom har konceptet gått på export både till Finland och Norge. 22 KBV 2007

23 KBV

24 Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB Kanalvägen 1A Upplands Väsby Tel: (vard ) Fax:

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet?

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Verkstadskvalitet sedan 1995 Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Thomas Engström, vd KBV thomas@kbv.nu www.kbv.nu Thomas Engström Bergsingenjör KTH Industriell produktion Supply-chain

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se Stilbil AB www.stilbi.se www.stilbil.se 1 Stilbil AB-Din Hyundai och Fiat återförsäljare Stilbil AB är ett bilhandelsföretag som satsar på dig som kund antingen du kommer till oss som privatperson eller

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

Spara tusenlappar. Vi jämförde servicepriserna

Spara tusenlappar. Vi jämförde servicepriserna Den stora Saab-verkstaden tar 7 700 kr för en service på en Saab 9-5. Samma service kostar 5 800 kr på den lilla privata bilverkstaden. Vilken verkstad väljer du? AV MIKAEL OCH JOHANNA STJERNA/TEKNIKENS

Läs mer

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB BIL Sweden Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 BIL Sweden Punkter i stämningen BIL Sweden har stämt MECA att vid vite upphöra med marknadsföring

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Bo Ericsson Bo Ericsson Motorbranschens Riksförbund 2005

Bo Ericsson Bo Ericsson Motorbranschens Riksförbund 2005 Bo Ericsson Bo Ericsson Motorbranschens Riksförbund 2005 Bilförsäljning mellan 1991 & 2009 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKADEVERKSTAD

RIKTLINJER FÖR SKADEVERKSTAD RANSC SFÖ N R IK S MO EN T RB H BIL O RBU RIKTLINJER FÖR SKAEVERKSTA ETTA OKUMENT ÄR EN KRAVSPECIFIKATION PÅ LENINGSSYSTEM FÖR SKAEVERKSTÄER FÖR PERSON- OCH TRANSPORTBILAR UPP TILL 3,5 TON 1 Inledning

Läs mer

Tio handfasta argument

Tio handfasta argument Tio handfasta argument varför kunden ska välja dig som är MRF-handlare Tryggare kan ingen vara När den privata begagnatmarknaden för bilar blir allt större ökar konkurrensen för den etablerade handeln.

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Bilvärlden i förändring

Bilvärlden i förändring Per Johansson VD Bilvärlden i förändring Global bilmarknad Färre tillverkare Fler märken/modeller Överproduktion Ökad konkurrens Ev EN marknad Öppna gränser Gruppundantag Prisutjämning Avreglering Miljöfrågor

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring.

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716 Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Reviderad april 2007 Konsumenttjänstlagen (1985:716) ger dig ett grundskydd när du uppdrar åt en näringsidkare

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

/ Orio Guide / Försäljning / 2013.11.13x. Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem

/ Orio Guide / Försäljning / 2013.11.13x. Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem x Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem INDEX Inledning 03 Skaffa kunder 01 Hur många bilar finns det för din verkstad att serva? 02 Hur talar vi om att vi finns och vad vi erbjuder? 03 Ta direkt

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

apple Program för Apple-auktoriserade tjänsteleverantörer

apple Program för Apple-auktoriserade tjänsteleverantörer apple Program för Apple-auktoriserade tjänsteleverantörer Följande är en sammanfattning ur leverantörshandboken. Kontakta ett lokalt AppleCare-team om du anser att din organisation kan uppfylla kraven

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

din och kundens bästa garanti

din och kundens bästa garanti din och kundens bästa garanti Garanti som gör dig exklusiv MRF-garantin är en exklusiv garanti eftersom det enbart är MRF-handlare som kan lämna den och stå för den. Just därför är den trygg och säker.

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 Referenser 4 DOKUMENTATION

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Vägverket Anita Ramstedt Samhälle och trafik 781 87 Vägverket Beteckning: EK 50 A 2006: 4523 Slutrapport Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Enligt överenskommelsen mellan Vägverket och

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB

A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB 1. Anmälan 1.1 Första steget till registrering av försäkringsförmedlare

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Din Training Partner. Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av

Din Training Partner. Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av utan insikt ingen utsikt Din Training Partner Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av samarbetspartner för många kunder vad beträffar affärs- och kompetensutveckling.

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND

SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND SVERIGES TANDTEKNIKERFÖRBUND ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 2002 AVSEENDE TANDTEKNISKA TJÄNSTER Leveransvillkoren gäller tillverkning och försäljning av specialanpassade medicintekniska produkter som levereras

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS 28 januari 2015 Henrika Littorin henrika.littorin@inera.se Tjänsterna i sitt sammanhang HSA SITHS 3 SITHS-kort Uppfyller kraven

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Upp till 20% rabatt på arbetskostnaden. Hedin Bils kundklubb. Medlemsvillkor 1 STOCKHOLM

Upp till 20% rabatt på arbetskostnaden. Hedin Bils kundklubb. Medlemsvillkor 1 STOCKHOLM Upp till 20% rabatt på arbetskostnaden Hedin Bils kundklubb Medlemsvillkor 1 STOCKHOLM Välkommen till en verkligt nyttig kundklubb Med Hedin Bils kundklubb har vi siktat in oss på en ny typ av kundklubb.

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Mechanum + ditt märke = Framtiden Nu har du nu en ny modern verkstad som är auktoriserad av din biltillverkare att vända dig till. Mechanum är ett bilserviceföretag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Betala per månad. Audi Serviceavtal

Betala per månad. Audi Serviceavtal Betala per månad. Audi Serviceavtal Inga obehagliga överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning för din privatekonomi,

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Varför ska du serva och köpa din bil hos oss?

Varför ska du serva och köpa din bil hos oss? Varför ska du serva och köpa din bil hos oss? De fl esta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning

Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning Swedsec 12 juni 2007 Helena Pettersson helena.pettersson@fi.se Undersökningen Bakgrund Metoder Resultat Slutsatser FI:s åtgärder

Läs mer

mjölby Trygga bilaffärer i 30 år

mjölby Trygga bilaffärer i 30 år mjölby Trygga bilaffärer i 30 år 2 Bilplåt Billackering Plastreparationer Bilrutor Tel Linköping 013-10 23 85 www.belami.nu 3 Välkommen till Bilhallen i Mjölby! Bilhallen i Mjölby är ett familjeföretag

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer