TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN"

Transkript

1 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden

2 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten Tempen på motorbranschen är en årligen återkommande rapport där Motorbranschens yrkesnämnder (MYN och LYN) undersöker branschens rekryterings- och kompetensbehov. Samtliga företag anslutna till Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF, har under november 2014 tillfrågats angående deras uppskattade behov av nyanställningar idag och på tre års sikt. Resultaten av enkäten har därefter analyserats och uppräknats för att spegla behovet av personal i hela motorbranschen. Siffrorna som redovisas i Tempen på motorbranschen är således det uppskattade rekryteringsbehovet för branschen i sin helhet under de kommande tre åren. Branschens kompetensbehov har kartlagts genom enkäter och kvalitativa intervjuer med återförsäljare och generalagenter under hösten tempen på motorbranschen

3 SAMMANFATTNING Stort rekryteringsbehov i motorbranschen Tempen på motorbranschen visar att motorbranschens företag behöver nyanställa personer på tre års sikt. Det innebär en rekryteringsutmaning för företagen och stora möjligheter för den som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas i branschen. Motorbranschens yrkesnämnder genomför årligen en kartläggning av rekryteringsbehov i motorbranschen. I det arbetet tar vi hänsyn till omständigheter som kommande pensionsavgångar och demografiska skillnader över tid. Allt för att skapa bästa förutsättningar att bedöma det framtida behovet av kompetens. Men även and ra parametrar är relevanta i sammanhanget. Till exempel påverkar fordonsparkens storlek och fordonens tekniska utveckling såväl efterfrågan på motorbranschens tjänster som personalens utbildningsnivå. Den svenska motorbranschen består av cirka företag med anställda där majoriteten är mekaniker, tekniker, bilskadereparatörer, fordonslackerare och reservdelsspecialister. Branschen är teknikintensiv, innovativ och internationell. Nya material, metoder och produkter innebär förändrade kompetenskrav. Detta ställer i sin tur krav på utbildningar som lever upp till arbetsmarknadens behov. MYN och LYN välkomnar satsningar på fler utbildningsplatser riktade mot motorbranschen inom gymnasieskolan. Detsamma gäller initiativ som ytterligare förstärker kvaliteten i utbildningen. Med tanke på det förväntade kompetensbehovet välkomnar motorbranschen även satsningar som möjliggör karriärväxlingar för redan yrkesverksamma liksom fler arbetsmarknadsutbildningar riktade mot branschen. Tempen på motorbranschen finns även nedbruten på länsvisa rapporter. Välkommen att besöka bilproffs.se för dessa rapporter. Rekryteringsbehovets fördelning i antal/verkstadstyp 0 3 månader 3 månader 1 år 1 år 3 år Personbilsverkstäder Lastbilsverkstäder Maskinverkstäder Bilskadeverkstäder Lackverkstäder Totalt: Rekryteringsbehovets fördelning i antal/yrkesgrupp 0 3 månader 3 månader 1 år 1 år 3 år Personbilsmekaniker Personbilstekniker Lastbilsmekaniker Lastbilstekniker Maskinmekaniker Maskintekniker Bilskadereparatör Fordonslackerare Plastreparatör Reservdelsspecialist Reservdelschef Kundmottagare Verkstadschef Servicemarknadschef Totalt: tempen på motorbranschen 3

4 REKRYTERINGSBEHOV 2015 Rekryteringsbehov För att få en bild av branschens rekryteringsbehov i dag och på tre års sikt tillfrågades under november 2014 samtliga företag anslutna till Motorbranschens arbets givareförbund, MAF, om deras uppskattade behov av nyanställningar. Siffrorna som redovisas i den här rapporten är det uppskattade rekryteringsbehovet för branschen i sin helhet. I diagrammen på följande sidor redovisas rekryteringsbehovet kopplat till olika verkstadstyper. Personbilsverkstaden Mekaniker Tekniker 0 3 mån 3 mån 1 år 126 st 143 st 141 st 179 st 172 st 176 st 1 år 3 år Diagrammet visar över tid personbilsverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Kundmottagare/ Planerare 56 st 67 st 44 st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 39 st 38 st 25 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 31 st 13 st 28 st Reservdelsspecialist 27 st 45 st 26 st Reservdelschef 11 st 6 st Av diagrammet följer bland annat att det i personbilsverkstäderna finns ett uppskattat behov av att anställa 527 tekniker (vidareutbildade mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 410 mekaniker. 4 tempen på motorbranschen

5 Lastbilsverkstaden Diagrammet visar över tid lastbilsverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker Tekniker 0 3 mån 3 mån 1 år 83 st 202 st 175 st 141 st 176 st 196 st 1 år 3 år Kundmottagare/ Planerare 29 st 59 st 54 st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 37 st 47 st 71 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 11 st 23 st 20 st Reservdelsspecialist 23 st 52 st 57 st Reservdelschef 13 st 13 st 7 st Av diagrammet följer bland annat att det i lastbilsverkstäderna finns ett uppskattat behov av 513 tekniker (vidareutbildad mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 460 mekaniker. Maskinverkstaden Diagrammet visar över tid maskinverkstädernas uppskattade behov av att an ställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker Tekniker 0 3 mån 3 mån 1 år 29 st 60 st 203 st 190 st 121 st 1 år 3 år 95 st Kundmottagare/ Planerare Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef Reservdelsspecialist Reservdelschef 18 st 10 st 14 st 16 st 5 st 6 st 22 st 5 st 15 st 22 st 21 st 23 st 60 st Av diagrammet följer bland annat att det i maskinverkstäderna finns ett uppskattat behov av 406 tekniker (vidareutbildad mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 292 mekaniker. tempen på motorbranschen 5

6 REKRYTERINGSBEHOV 2015 Bilskadeverkstaden Bilskadereparatör/ Bilplåtslagare Plastreparatör 7 st 19 st 12 st 0 3 mån 3 mån 1 år 169 st 1 år 3 år 147 st 133 st Diagrammet visar över tid bilskadeverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker 7 st 18 st 7 st Tekniker 47 st 69 st 28 st Kundmottagare/ Planerare 46 st st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 22 st 27 st 25 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 10 st Reservdelsspecialist 16 st Reservdelschef Av diagrammet följer bland annat att det i bilskadeverkstäderna finns ett uppskattat behov av 449 bilskadereparatörer. Lackverkstaden Fordonslackerare Plastreparatör 10 st 6 st 11 st 0 3 mån 3 mån 1 år 1 år 3 år 49 st 111 st 80 st Diagrammet visar över tid lackverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker 6 st Tekniker 6 st Kundmottagare/ Planerare Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 6 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 13 st Reservdelsspecialist Reservdelschef Av diagrammet följer bland annat att det i lackverkstäderna finns ett uppskattat behov av 240 fordonslackerare. 6 tempen på motorbranschen

7 Reservdelsspecialister Diagrammet visar över tid det uppskattade behovet av reservdelsspecialister och reservdels chefer i olika typer av verkstäder. Personbilsverkstad Lastbilsverkstad 0 3 mån 3 mån 1 år 45 st 32 st 1 år 3 år 38 st 36 st 64 st 64 st Maskinverkstad 37 st 29 st 82 st Bilskadeverkstad 16 st Lackverkstad Det totalt uppskattade behovet är 92 reservdelschefer och 352 reservdelsspecialister. Cirka 40 procent av det behovet återfinns i lastbilsverkstäderna. tempen på motorbranschen 7

8 KOMPETENS- KOMPETENSBEHOV OCH REKRYTERINGSKRAV Branschkrav MYN och LYN har tagit fram branschkrav för de kunskaper en person förväntas ha efter genomgången fordonsteknisk utbildning. För samtliga yrken ingår bland annat att kunna kontrollera och dokumentera utfört arbete och se till att arbetsplatsen hålls ren och säker. Diagnostiserade fel, servicebehov, reservdelsbehov och åtgärder som utförts på ett inlämnat fordon ska kunna kommuniceras till kund. Branschkraven finns i sin helhet på Utöver branschkraven finns andra kunskaper och sociala färdigheter som efterfrågas i branschen. Dessa är att: - behärska svenska och engelska - veta var det går att hitta information som krävs för arbetet - agera professionellt förstå kunden, dennes situation och behov - arbeta systematiskt och effektivt - vara representativ och ansvarstagande - vara säkerhets-, miljö- och kvalitetsmedveten. Kartläggning av motorbranschens kompetensbehov För att få en bild av hur väl branschkraven överensstämmer med företagens kompetensbehov i dag och på sikt sker kontinuerliga djupintervjuer med servicemarknadschefer, utbildningsansvariga, verkstadschefer, företagsledare, generalagenter med flera. Under 2014 genomfördes enkäter och telefonintervjuer med 28 utvalda generalagenter och återförsäljare. Resultatet redovisas i diagram kopplade till respektive yrke. Diagramförklaring Diagrammen på följande sidor visar vilka delar av innehållet i MYN/LYN:s branschkrav som företagen i dagsläget anser är mindre viktiga (svart stapel), viktiga (grön stapel) eller mycket viktiga (röd stapel). De tonade staplarna visar företagens uppskattade förändring om tre till fem år. För fullständigt innehåll i MYN/LYN:s branschkrav, se Exempel Mindre viktigt Förändring 3-5 år Viktigt Förändring 3-5 år Mycket viktigt Förändring 3-5 år 8 tempen på motorbranschen

9 Personbilsmekaniker En tydlig trend är att dagens personbilsmekaniker arbetar mer och mer med el och elektronik snarare än mekanik. I många företag går utvecklingen dessutom mot att mekanikern blir mer av en säljare. Service och kundbemötande blir därför viktiga delar av arbetet som mekaniker. På 3-5 års sikt uppger företagen att kraftöverföring, service och underhåll samt motor och utrustning är de viktigaste områdena. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Diagrammen visar vilka delar av innehållet i MYN:s branschkrav som företagen anser är mindre viktiga, viktiga eller mycket viktiga för dagens kompetens behov. Den högra tonade stapelhalvan visar en uppskattning av minskad, oförändrad eller större vikt på 3-5 års sikt. För fullständigt innehåll i MYN:s branschkrav, se Service och underhåll Motor med utrustning Lastbilsmekaniker Elsystem och instrument Kraftöverföring Branschkraven anses spegla en lägsta nivå. För att nå de krav som ställs på dagens lastbilsmekaniker är det i regel nödvändigt med vidareutbildning efter gymnasiet. Elsystem och instrument är det kompetensområde som är viktigast i dag och som förväntas vara av stor vikt även framöver. Bromssystem Hjulupphängning och styrsystem Kaross och inredning Ram, fjädersystem och hjul Tillbehör och extrautrustning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Övergripande mål Service och underhåll Motor med utrustning Elsystem och instrument Kraftöverföring Bromssystem Hjulupphängning och styrsystem Ram, fjädersystem och hjul Kaross och inredning Tillbehör och extrautrustning tempen på motorbranschen 9

10 KOMPETENSBEHOV Maskinmekaniker Eftersom maskinmekanikern ofta arbetar självständigt och från en servicebuss krävs kreativitet och en utvecklad förmåga när det gäller kundbemötande. För framtiden är Elsystem och instrument liksom Hydraulsystem och extrautrustning mycket viktigt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Övergripande mål Service och underhåll Motor med utrustning Reservdelsspecialist Elsystem och instrument Kraftöverföring Branschkraven för detta yrke är uppdelade på övergripande mål respektive branschspecifika mål. I de övergripande målen ingår bland annat sociala och kommunikativa färdigheter, att känna till lagar och regler som rör arbetet samt vara säkerhets-, miljö- och kvalitetsmedveten. I de branschspecifika målen ingår till exempel kunskap i försäljning, marknadsföring, lager, logistik och lagerekonomi, sortiment- och produktkunskap, service och kundbemötande samt fordonskonstruktion och funktion. Bromssystem Styrsystem Ram, fjädersystem och hjul Hytt och inredning Hydraulsystem och extrautrustning Tillbehör och extrautrustning Diagrammen visar vilka delar av innehållet i MYN:s branschkrav som företagen anser är mindre viktiga, viktiga eller mycket viktiga för dage ns kompetens behov. Den högra tonade stapelhalvan visar en uppskattning av minskad, oförändrad eller större vikt på 3-5 års sikt. För fullständigt innehåll i MYN:s branschkrav, se 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Övergripande mål Branschspecifika mål Skillnaderna är inte stora i vikt mellan de övergripande respektive branschspecifika målen. Värt att framhålla är dock att i princip alla intervjuade företag anser att mål som handlar om service, social kompetens och försäljning är mycket viktiga. 10 tempen på motorbranschen

11 Bilskadereparatör För bilskadereparatörer finns av naturliga skäl ett stort fokus på kaross och inredning. Men även för bilskadereparatörer blir el och elektronik ett allt viktigare inslag. Ytterligare ett område som är mycket viktigt på 3-5 års sikt är Övergripande mål, så som att ha en god social förmåga, kunna utföra arbetsuppgifter enligt tillverkares anvisningar, känna till förekomsten av lagar och förordningar etc. Diagrammen visar vilka delar av innehållet i MYN:s branschkrav som företagen anser är mindre vik tiga, viktiga eller mycket viktiga för dagens kompetens behov. Den högra tonade stapel halvan visar en uppskattning av minskad, oförändrad eller större vikt på 3-5 års sikt. För fullständigt innehåll i MYN:s branschkrav, se 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR 0% Övergripande mål Service och underhåll Elsystem och instrument Bromssystem Hjulupphängning och styrsystem Ram, fjädersystem och hjul Kaross och inredning Övrigt Fordonslackerare Branschkraven är för fordonslackerare uppdelade på övergripande mål, branschspecifika mål, övrigt samt specialkompetenser. De övergripande målen innehållande bl a förmåga att bygga kundrelationer och utföra reparationer enligt tillverkarens anvisningar anses mest viktiga. I intervjuerna framkommer att specialkompetenser, som att känna till grunderna för foliering, motivlackering samt att reparera mindre karosseriskador i kolfiber, förväntas öka i betydelse framöver. Diagrammen visar vilka delar av innehållet i LYN:s branschkrav som företagen anser är mindre vik tiga, viktiga eller mycket viktiga för dagens kompetens behov. Den högra tonade stapelhalvan visar en uppskattning av minskad, oförändrad eller större vikt på 3-5 års sikt. För fullständigt innehåll i LYN:s branschkrav, se 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Övergripande mål Branschspecifika mål Övrigt Specialkompetenser tempen på motorbranschen 11

12 SVERIGE PORTO BETALT Motorbranschens yrkesnämnder (MYN och LYN) är två samarbetsorgan som består av representanter från arbetsgivare (Motorbranschens Arbetsgivareförbund) och fackliga organisationer (IF Metall respektive Svenska Målareförbundet). MYN och LYN arbetar gemensamt med branschens utbildningsfrågor och kompetensförsörjning under varumärket Bilproffs.se. För mer information, besök oss på eller på Kontakta MYN/LYN för mer information, tel , MOTORBRANSCHENS VÄGAR OCH MÖJLIGHETER Produktion: Jens Sjunnesson, grafisk form, foto Tryck: Norrmalmstryckeriet Utgåva nr 1:2015, upplaga ex.

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Branschens rekryteringsbehov 2016 STORT REKRYTERINGSBEHOV I MOTORBRANSCHEN 5 468 NYANSTÄLLNINGAR UNDER TRE ÅR TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten Tempen på motorbranschen är

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

välj rätt väg välj motorbranschen

välj rätt väg välj motorbranschen välj rätt väg välj motorbranschen Motorbranschens företag behöver nyanställa över 3 200 personer på tre års sikt. Det innebär stora möjligheter för dig som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen...

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 VÄSTERNORRLANDS LÄN Fortsatt ökande brist på personal i motorbranschen. Samtidigt minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

Tempen på motorbranschen 2016

Tempen på motorbranschen 2016 Tempen på motorbranschen 2016 Denna undersökning syftar till att inhämta underlag avseende reyteringsbehovet inom motorbranschen. Undersökningen består av 15 frågor. Beräknad svarstid ca 5 min. Enkäten

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Branschens rekryteringsbehov 2017 STORT REKRYTERINGSBEHOV I MOTORBRANSCHEN 5 827 NYANSTÄLLNINGAR UNDER TRE ÅR MOTORBRANSCHEN BEHÖVER 5 827 PERSONER Motorbranschen har haft stora

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning Motorbranschcollege BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN Attraktiv utbildning MOTORBRANSCHEN Ändrat yrkesinnehåll och stort rekryteringsbehov Motorbranschen kännetecknas av

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 RIKSRAPPORT Fortsatt ökande brist på personal i motorbranschen. I hälften av länen upplever företagen att det är mycket svårt att hitta personal. Samtidigt minskar antalet

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. LASTBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

TransportGruppen. LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län

TransportGruppen. LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län TransportGruppen LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Motorbranschens Arbetsgivareförbund Svenska FlygBranschen Petroleumbranschens

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

BRANSCHKRAV GRUNDUTBILDNING

BRANSCHKRAV GRUNDUTBILDNING BRANSCHKRAV GRUNDUTBILDNING December 2011 Branschkrav för grundutbildningen inom yrkesgrenarna: PERSONBILSMEKANIKER BILSKADEREPARATÖR FORDONSLACKERARE LASTBILSMEKANIKER MASKINMEKANIKER Reservdelsspecialist

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN Bp yrkes utbildning Bli specialist inom Bilelektronik Hos Yrkeshögskolan i Karlstad

Läs mer

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet?

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Verkstadskvalitet sedan 1995 Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Thomas Engström, vd KBV thomas@kbv.nu www.kbv.nu Thomas Engström Bergsingenjör KTH Industriell produktion Supply-chain

Läs mer

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning Transportföretagen Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning maria.sjolin@transportforetagen.se Transportföretagen En bred samverkansplattform för arbetsgivar- och branschorganisationer

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK HJULUTRUSTNINGSTEKNIK Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och byte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

agnesfrids gymnasium

agnesfrids gymnasium agnesfrids gymnasium Läsåret 2010/11 fordonsprogrammet inriktningar: personbilsteknik, Maskin och lastbilsteknik, transport, karosseri 3 Motorer och transporter Här utbildas du i modern teknik för att

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för industrin. Göteborg fram till våren 2017

Arbetsmarknadsutsikter för industrin. Göteborg fram till våren 2017 Arbetsmarknadsutsikter för industrin Göteborg fram till våren 2017 Industri Teknik IT Telecom Hisingen Angered Ekonomi Finans Gamlestaden Vård Skola Offentliga tjänster Vi förmedlar kontakter till alla

Läs mer

Stora arbetsmarknadsdagen 25/9

Stora arbetsmarknadsdagen 25/9 Stora arbetsmarknadsdagen 25/9 Stora Arbetsmarknadsdagen Transportnäringen 25 september 2014 transportgruppen.se En arbetsgivare- och branschorganisation Ingår i Svenskt Näringsliv Organiserar ca 11 000

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

AGNESFRIDS GYMNASIUM

AGNESFRIDS GYMNASIUM AGNESFRIDS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2 0 0 8/ 09 FORDONSPROGRAMMET Personbilsteknik Maskin/lastbilsteknik Karosseri Transport HANTVERKSPROGRAMMET Trä möbel och finsnickeri INDIVIDUELLA PROGRAM GYMNASIESÄRSKOLA

Läs mer

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare.

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. . T E V I L S T E B R A R HÄR BÖRJA Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. VÅRA PROGRAM. BYGG OCH ANLÄGGNING

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasieskolan; SKOLFS 2011:164 Utkom från trycket den 29 december 2011 beslutade

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Rekryteringsundersökning

Rekryteringsundersökning Rekryteringsundersökning 2015 Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till 2020 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin

Läs mer

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik Hjulutrustningsteknik Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och utbyte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 Branschstatistik 2015 Delrapport 1 Sveriges Företagshälsor 2015-06-25 Sveriges Företagshälsor I Sturegatan 11 I Box 55545 I 102 04 Stockholm I Telefon 08-762 67 46 info@foretagshalsor.se I www.foretagshalsor.se

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE!

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND DECEMBER 2016 VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! BEHOVET AV UTBILDADE FLYG- OCH HELIKOPTERMEKANIKER

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Teknik är inte bara för nördar

Teknik är inte bara för nördar Teknik är inte bara för nördar En kartläggning av framtida kompetensbehov inom Automationsområdet Linda Wiltebo, Jobba i Västerås på uppdrag av Automation Region December 2009 Inledning Svensk automation

Läs mer

HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen 2 FÖRORD Att vara handledare i motorbranschen är ett viktigt ansvar, där du är en förebild för en ung, blivande branschmedarbetare.

Läs mer

Till gymnasieutredningen

Till gymnasieutredningen Till gymnasieutredningen Handelsrådet är en partsägd organisation med övergripande syfte att förena handelns parter i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

KAROSSERITEKNIK. Ämnets syfte

KAROSSERITEKNIK. Ämnets syfte KAROSSERITEKNIK Ämnet karosseriteknik omfattar området bilskadeteknik och behandlar materiallära, arbetsmetoder, verktyg och andra hjälpmedel för reparation av skadade fordon. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Ett fungerande programråd, förutsättning för ett bra APL-arbete

Ett fungerande programråd, förutsättning för ett bra APL-arbete Lokala programråd För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Förordning (2012:402). Ett fungerande programråd, förutsättning

Läs mer

AKTIVA PROGRAMRÅD Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

AKTIVA PROGRAMRÅD Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN Box 5384, 102 49 Stockholm Telefon: 08 762 71 00 mail: info@bilproffs.se www.bilproffs.se Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov - en analys av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att behovet av kompetens är stort i en bransch där byggandet är uppe på de högsta nivåerna på många

Läs mer

Mekanikerförsörjning. Vilka är vi? Hur gör vi? Vad vill vi göra! Your date here

Mekanikerförsörjning. Vilka är vi? Hur gör vi? Vad vill vi göra! Your date here 1 Vem och vad? Scania-Bilar Sverige - Marknadsbolaget Peter Eberoth Employer Branding Kompetensutveckling TMS systemadministratör Vårt Utbildningshanteringssystem Vårt Kompetenshanteringssytem Mekanikerförsörjning

Läs mer

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN! Fas.ghetsbranschen står inför en omfa=ande omställning när det gäller personal. Dels beror det på stora pensionsavgångar,

Läs mer

Ingen bil är bättre än den service den kan få

Ingen bil är bättre än den service den kan få Ingen bil är bättre än den service den kan få Sven-Olof Carlsson, VD för familjeföretaget Autoverkstaden Karlshamn & Tingsryd / 1 Ingen bil är bättre än den service den kan få. Orden kommer från Sven-Olof

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) 102 gymnasieskola 2011 (FT) Examensmål för fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2013 guldvittring! Tempen på branschen ställer krav Vägen till arbetslivet

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2013 guldvittring! Tempen på branschen ställer krav Vägen till arbetslivet motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2013 guldvittring! Tempen på branschen Ny Teknik ställer krav Bp Vägen till arbetslivet Snabb, enkel och noggrann hjulinställning för tunga fordon Tel: 019-30 40

Läs mer

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen Företagens framtida rekryteringsbehov i En analys av företagens uppskattade behov av arbetskraft till våren 2011, i Östdanmark och Skåne. 16. september 2010 3 1. Resume Rapporten analyserar det framtida

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet TULLÄNGSSKOLAN YRKESprogram TULLÄNGSSKOLAN BESÖKS OCH

Läs mer

Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering. transportgruppen.se

Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering. transportgruppen.se Befattningvärdering; en bas för lönedifferentiering transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Befattningsvärdering; en bas för lönedifferentiering INLEDNING

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker - en studie av svenska företags syn på kunskaper i svenska för praktik eller anställning Academicums rapportserie Academicum bildades 2006 som ett avknoppningsbolag

Läs mer

framtidstro och rekryteringsbehov

framtidstro och rekryteringsbehov TYAs arbetskraftsbarometer 2010 september framtidstro och rekryteringsbehov Det finns åter framtidstro bland Sveriges åkerier och den uppåtgående trenden att rekrytera håller i sig. TYAs Arbetskraftsbarometer

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Branschstatistik 2013, delrapport 1. Vilka insatser arbetar företagshälsan med? 5% 17% 20% 13% 14%

Branschstatistik 2013, delrapport 1. Vilka insatser arbetar företagshälsan med? 5% 17% 20% 13% 14% Branschstatistik 213, delrapport 1 Denna branschstatistik bygger på uppgifter som Sveriges Företagshälsor samlade in i maj/juni 213. Materialet bygger på svar från företagsledningen på 93 företagshälsor,

Läs mer

Verkstaden och gymnasieskolan. Fordonsverkstäders syn på kompetens och utbildning i Västernorrland. Kjell-Olov Kjellsson

Verkstaden och gymnasieskolan. Fordonsverkstäders syn på kompetens och utbildning i Västernorrland. Kjell-Olov Kjellsson Verkstaden och gymnasieskolan Fordonsverkstäders syn på kompetens och utbildning i Västernorrland Kjell-Olov Kjellsson Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15 hp 2011 Kjellsson, Kjell-Olov (2011) Verkstaden

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Kartläggning träindustrin Småland

Kartläggning träindustrin Småland Kartläggning träindustrin Småland Ola Lindblom Inledning De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland (Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) antog under sommaren 2011 en gemensam strategi

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Rekryteringsbarometern

Rekryteringsbarometern Rekryteringsbarometern Bussbranschens rekryteringsbehov 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 5 3 Resultat 6 3.1 Anställda och utförda årsverken 6 3.2 Rekrytering och pensionsavgångar

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer för kompetensförsörjning är fastställda av kommunstyrelsens personalutskott 2004-09-07 44 Dnr. KS2004.0895 Senaste uppdatering:

Läs mer

Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken

Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken Den här bedömningsmodellen är framtagen utifrån de områden/företeelser i kollektivtrafikens arbetsmiljö som innebär risker för våld

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer