TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN"

Transkript

1 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden

2 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten Tempen på motorbranschen är en årligen återkommande rapport där Motorbranschens yrkesnämnder (MYN och LYN) undersöker branschens rekryterings- och kompetensbehov. Samtliga företag anslutna till Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF, har under november 2014 tillfrågats angående deras uppskattade behov av nyanställningar idag och på tre års sikt. Resultaten av enkäten har därefter analyserats och uppräknats för att spegla behovet av personal i hela motorbranschen. Siffrorna som redovisas i Tempen på motorbranschen är således det uppskattade rekryteringsbehovet för branschen i sin helhet under de kommande tre åren. Branschens kompetensbehov har kartlagts genom enkäter och kvalitativa intervjuer med återförsäljare och generalagenter under hösten tempen på motorbranschen

3 SAMMANFATTNING Stort rekryteringsbehov i motorbranschen Tempen på motorbranschen visar att motorbranschens företag behöver nyanställa personer på tre års sikt. Det innebär en rekryteringsutmaning för företagen och stora möjligheter för den som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas i branschen. Motorbranschens yrkesnämnder genomför årligen en kartläggning av rekryteringsbehov i motorbranschen. I det arbetet tar vi hänsyn till omständigheter som kommande pensionsavgångar och demografiska skillnader över tid. Allt för att skapa bästa förutsättningar att bedöma det framtida behovet av kompetens. Men även and ra parametrar är relevanta i sammanhanget. Till exempel påverkar fordonsparkens storlek och fordonens tekniska utveckling såväl efterfrågan på motorbranschens tjänster som personalens utbildningsnivå. Den svenska motorbranschen består av cirka företag med anställda där majoriteten är mekaniker, tekniker, bilskadereparatörer, fordonslackerare och reservdelsspecialister. Branschen är teknikintensiv, innovativ och internationell. Nya material, metoder och produkter innebär förändrade kompetenskrav. Detta ställer i sin tur krav på utbildningar som lever upp till arbetsmarknadens behov. MYN och LYN välkomnar satsningar på fler utbildningsplatser riktade mot motorbranschen inom gymnasieskolan. Detsamma gäller initiativ som ytterligare förstärker kvaliteten i utbildningen. Med tanke på det förväntade kompetensbehovet välkomnar motorbranschen även satsningar som möjliggör karriärväxlingar för redan yrkesverksamma liksom fler arbetsmarknadsutbildningar riktade mot branschen. Tempen på motorbranschen finns även nedbruten på länsvisa rapporter. Välkommen att besöka bilproffs.se för dessa rapporter. Rekryteringsbehovets fördelning i antal/verkstadstyp 0 3 månader 3 månader 1 år 1 år 3 år Personbilsverkstäder Lastbilsverkstäder Maskinverkstäder Bilskadeverkstäder Lackverkstäder Totalt: Rekryteringsbehovets fördelning i antal/yrkesgrupp 0 3 månader 3 månader 1 år 1 år 3 år Personbilsmekaniker Personbilstekniker Lastbilsmekaniker Lastbilstekniker Maskinmekaniker Maskintekniker Bilskadereparatör Fordonslackerare Plastreparatör Reservdelsspecialist Reservdelschef Kundmottagare Verkstadschef Servicemarknadschef Totalt: tempen på motorbranschen 3

4 REKRYTERINGSBEHOV 2015 Rekryteringsbehov För att få en bild av branschens rekryteringsbehov i dag och på tre års sikt tillfrågades under november 2014 samtliga företag anslutna till Motorbranschens arbets givareförbund, MAF, om deras uppskattade behov av nyanställningar. Siffrorna som redovisas i den här rapporten är det uppskattade rekryteringsbehovet för branschen i sin helhet. I diagrammen på följande sidor redovisas rekryteringsbehovet kopplat till olika verkstadstyper. Personbilsverkstaden Mekaniker Tekniker 0 3 mån 3 mån 1 år 126 st 143 st 141 st 179 st 172 st 176 st 1 år 3 år Diagrammet visar över tid personbilsverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Kundmottagare/ Planerare 56 st 67 st 44 st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 39 st 38 st 25 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 31 st 13 st 28 st Reservdelsspecialist 27 st 45 st 26 st Reservdelschef 11 st 6 st Av diagrammet följer bland annat att det i personbilsverkstäderna finns ett uppskattat behov av att anställa 527 tekniker (vidareutbildade mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 410 mekaniker. 4 tempen på motorbranschen

5 Lastbilsverkstaden Diagrammet visar över tid lastbilsverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker Tekniker 0 3 mån 3 mån 1 år 83 st 202 st 175 st 141 st 176 st 196 st 1 år 3 år Kundmottagare/ Planerare 29 st 59 st 54 st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 37 st 47 st 71 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 11 st 23 st 20 st Reservdelsspecialist 23 st 52 st 57 st Reservdelschef 13 st 13 st 7 st Av diagrammet följer bland annat att det i lastbilsverkstäderna finns ett uppskattat behov av 513 tekniker (vidareutbildad mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 460 mekaniker. Maskinverkstaden Diagrammet visar över tid maskinverkstädernas uppskattade behov av att an ställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker Tekniker 0 3 mån 3 mån 1 år 29 st 60 st 203 st 190 st 121 st 1 år 3 år 95 st Kundmottagare/ Planerare Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef Reservdelsspecialist Reservdelschef 18 st 10 st 14 st 16 st 5 st 6 st 22 st 5 st 15 st 22 st 21 st 23 st 60 st Av diagrammet följer bland annat att det i maskinverkstäderna finns ett uppskattat behov av 406 tekniker (vidareutbildad mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 292 mekaniker. tempen på motorbranschen 5

6 REKRYTERINGSBEHOV 2015 Bilskadeverkstaden Bilskadereparatör/ Bilplåtslagare Plastreparatör 7 st 19 st 12 st 0 3 mån 3 mån 1 år 169 st 1 år 3 år 147 st 133 st Diagrammet visar över tid bilskadeverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker 7 st 18 st 7 st Tekniker 47 st 69 st 28 st Kundmottagare/ Planerare 46 st st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 22 st 27 st 25 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 10 st Reservdelsspecialist 16 st Reservdelschef Av diagrammet följer bland annat att det i bilskadeverkstäderna finns ett uppskattat behov av 449 bilskadereparatörer. Lackverkstaden Fordonslackerare Plastreparatör 10 st 6 st 11 st 0 3 mån 3 mån 1 år 1 år 3 år 49 st 111 st 80 st Diagrammet visar över tid lackverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker 6 st Tekniker 6 st Kundmottagare/ Planerare Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 6 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 13 st Reservdelsspecialist Reservdelschef Av diagrammet följer bland annat att det i lackverkstäderna finns ett uppskattat behov av 240 fordonslackerare. 6 tempen på motorbranschen

7 Reservdelsspecialister Diagrammet visar över tid det uppskattade behovet av reservdelsspecialister och reservdels chefer i olika typer av verkstäder. Personbilsverkstad Lastbilsverkstad 0 3 mån 3 mån 1 år 45 st 32 st 1 år 3 år 38 st 36 st 64 st 64 st Maskinverkstad 37 st 29 st 82 st Bilskadeverkstad 16 st Lackverkstad Det totalt uppskattade behovet är 92 reservdelschefer och 352 reservdelsspecialister. Cirka 40 procent av det behovet återfinns i lastbilsverkstäderna. tempen på motorbranschen 7

8 KOMPETENS- KOMPETENSBEHOV OCH REKRYTERINGSKRAV Branschkrav MYN och LYN har tagit fram branschkrav för de kunskaper en person förväntas ha efter genomgången fordonsteknisk utbildning. För samtliga yrken ingår bland annat att kunna kontrollera och dokumentera utfört arbete och se till att arbetsplatsen hålls ren och säker. Diagnostiserade fel, servicebehov, reservdelsbehov och åtgärder som utförts på ett inlämnat fordon ska kunna kommuniceras till kund. Branschkraven finns i sin helhet på Utöver branschkraven finns andra kunskaper och sociala färdigheter som efterfrågas i branschen. Dessa är att: - behärska svenska och engelska - veta var det går att hitta information som krävs för arbetet - agera professionellt förstå kunden, dennes situation och behov - arbeta systematiskt och effektivt - vara representativ och ansvarstagande - vara säkerhets-, miljö- och kvalitetsmedveten. Kartläggning av motorbranschens kompetensbehov För att få en bild av hur väl branschkraven överensstämmer med företagens kompetensbehov i dag och på sikt sker kontinuerliga djupintervjuer med servicemarknadschefer, utbildningsansvariga, verkstadschefer, företagsledare, generalagenter med flera. Under 2014 genomfördes enkäter och telefonintervjuer med 28 utvalda generalagenter och återförsäljare. Resultatet redovisas i diagram kopplade till respektive yrke. Diagramförklaring Diagrammen på följande sidor visar vilka delar av innehållet i MYN/LYN:s branschkrav som företagen i dagsläget anser är mindre viktiga (svart stapel), viktiga (grön stapel) eller mycket viktiga (röd stapel). De tonade staplarna visar företagens uppskattade förändring om tre till fem år. För fullständigt innehåll i MYN/LYN:s branschkrav, se Exempel Mindre viktigt Förändring 3-5 år Viktigt Förändring 3-5 år Mycket viktigt Förändring 3-5 år 8 tempen på motorbranschen

9 Personbilsmekaniker En tydlig trend är att dagens personbilsmekaniker arbetar mer och mer med el och elektronik snarare än mekanik. I många företag går utvecklingen dessutom mot att mekanikern blir mer av en säljare. Service och kundbemötande blir därför viktiga delar av arbetet som mekaniker. På 3-5 års sikt uppger företagen att kraftöverföring, service och underhåll samt motor och utrustning är de viktigaste områdena. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Diagrammen visar vilka delar av innehållet i MYN:s branschkrav som företagen anser är mindre viktiga, viktiga eller mycket viktiga för dagens kompetens behov. Den högra tonade stapelhalvan visar en uppskattning av minskad, oförändrad eller större vikt på 3-5 års sikt. För fullständigt innehåll i MYN:s branschkrav, se Service och underhåll Motor med utrustning Lastbilsmekaniker Elsystem och instrument Kraftöverföring Branschkraven anses spegla en lägsta nivå. För att nå de krav som ställs på dagens lastbilsmekaniker är det i regel nödvändigt med vidareutbildning efter gymnasiet. Elsystem och instrument är det kompetensområde som är viktigast i dag och som förväntas vara av stor vikt även framöver. Bromssystem Hjulupphängning och styrsystem Kaross och inredning Ram, fjädersystem och hjul Tillbehör och extrautrustning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Övergripande mål Service och underhåll Motor med utrustning Elsystem och instrument Kraftöverföring Bromssystem Hjulupphängning och styrsystem Ram, fjädersystem och hjul Kaross och inredning Tillbehör och extrautrustning tempen på motorbranschen 9

10 KOMPETENSBEHOV Maskinmekaniker Eftersom maskinmekanikern ofta arbetar självständigt och från en servicebuss krävs kreativitet och en utvecklad förmåga när det gäller kundbemötande. För framtiden är Elsystem och instrument liksom Hydraulsystem och extrautrustning mycket viktigt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Övergripande mål Service och underhåll Motor med utrustning Reservdelsspecialist Elsystem och instrument Kraftöverföring Branschkraven för detta yrke är uppdelade på övergripande mål respektive branschspecifika mål. I de övergripande målen ingår bland annat sociala och kommunikativa färdigheter, att känna till lagar och regler som rör arbetet samt vara säkerhets-, miljö- och kvalitetsmedveten. I de branschspecifika målen ingår till exempel kunskap i försäljning, marknadsföring, lager, logistik och lagerekonomi, sortiment- och produktkunskap, service och kundbemötande samt fordonskonstruktion och funktion. Bromssystem Styrsystem Ram, fjädersystem och hjul Hytt och inredning Hydraulsystem och extrautrustning Tillbehör och extrautrustning Diagrammen visar vilka delar av innehållet i MYN:s branschkrav som företagen anser är mindre viktiga, viktiga eller mycket viktiga för dage ns kompetens behov. Den högra tonade stapelhalvan visar en uppskattning av minskad, oförändrad eller större vikt på 3-5 års sikt. För fullständigt innehåll i MYN:s branschkrav, se 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Övergripande mål Branschspecifika mål Skillnaderna är inte stora i vikt mellan de övergripande respektive branschspecifika målen. Värt att framhålla är dock att i princip alla intervjuade företag anser att mål som handlar om service, social kompetens och försäljning är mycket viktiga. 10 tempen på motorbranschen

11 Bilskadereparatör För bilskadereparatörer finns av naturliga skäl ett stort fokus på kaross och inredning. Men även för bilskadereparatörer blir el och elektronik ett allt viktigare inslag. Ytterligare ett område som är mycket viktigt på 3-5 års sikt är Övergripande mål, så som att ha en god social förmåga, kunna utföra arbetsuppgifter enligt tillverkares anvisningar, känna till förekomsten av lagar och förordningar etc. Diagrammen visar vilka delar av innehållet i MYN:s branschkrav som företagen anser är mindre vik tiga, viktiga eller mycket viktiga för dagens kompetens behov. Den högra tonade stapel halvan visar en uppskattning av minskad, oförändrad eller större vikt på 3-5 års sikt. För fullständigt innehåll i MYN:s branschkrav, se 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR 0% Övergripande mål Service och underhåll Elsystem och instrument Bromssystem Hjulupphängning och styrsystem Ram, fjädersystem och hjul Kaross och inredning Övrigt Fordonslackerare Branschkraven är för fordonslackerare uppdelade på övergripande mål, branschspecifika mål, övrigt samt specialkompetenser. De övergripande målen innehållande bl a förmåga att bygga kundrelationer och utföra reparationer enligt tillverkarens anvisningar anses mest viktiga. I intervjuerna framkommer att specialkompetenser, som att känna till grunderna för foliering, motivlackering samt att reparera mindre karosseriskador i kolfiber, förväntas öka i betydelse framöver. Diagrammen visar vilka delar av innehållet i LYN:s branschkrav som företagen anser är mindre vik tiga, viktiga eller mycket viktiga för dagens kompetens behov. Den högra tonade stapelhalvan visar en uppskattning av minskad, oförändrad eller större vikt på 3-5 års sikt. För fullständigt innehåll i LYN:s branschkrav, se 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vikt kompetensområden MINDRE VIKTIGT MYCKET FÖR- ÄNDRING 3-5 ÅR Övergripande mål Branschspecifika mål Övrigt Specialkompetenser tempen på motorbranschen 11

12 SVERIGE PORTO BETALT Motorbranschens yrkesnämnder (MYN och LYN) är två samarbetsorgan som består av representanter från arbetsgivare (Motorbranschens Arbetsgivareförbund) och fackliga organisationer (IF Metall respektive Svenska Målareförbundet). MYN och LYN arbetar gemensamt med branschens utbildningsfrågor och kompetensförsörjning under varumärket Bilproffs.se. För mer information, besök oss på eller på Kontakta MYN/LYN för mer information, tel , MOTORBRANSCHENS VÄGAR OCH MÖJLIGHETER Produktion: Jens Sjunnesson, grafisk form, foto Tryck: Norrmalmstryckeriet Utgåva nr 1:2015, upplaga ex.

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Bp Från skola till jobb Det är du som styr. ScanIa Sätter Standarden. Som mekaniker är du en viktig del av en helhet.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

REKRYTERING TILL UNDERHÅLL

REKRYTERING TILL UNDERHÅLL REKRYTERING TILL UNDERHÅLL FRAMGÅNGSKRITERIER OCH FALLGROPAR - En undersökning byggd på djupintervjuer och en enkätundersökning med beslutsfattare i näringslivet. www.smgc.se Filip Adielsson Hösten 2011

Läs mer

Kartläggning träindustrin Småland

Kartläggning träindustrin Småland Kartläggning träindustrin Småland Ola Lindblom Inledning De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland (Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) antog under sommaren 2011 en gemensam strategi

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Inledning I rapporten Fackföreningen och den fulla sysselsättningen till LO-kongressen 1951 presenterade Gösta Rehn

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Bra läge för fordonsutbildade Yrkes-vm i Kanada

med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Bra läge för fordonsutbildade Yrkes-vm i Kanada med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Yrkes-vm i Kanada Bra läge för fordonsutbildade Till er företagare som skickat era unga medarbetare att delta i yrkes-sm och yrkes- Tack! VM World

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Kalmar Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer