Svar på inkomna frågor 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på inkomna frågor 5"

Transkript

1 1 (8) Datum Diarienr (åberopas) A /2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post Svar på inkomna frågor 5 Fråga 1: Det anges att den som Polisen anlitar skall vara en av biltillverkaren auktoriserad verkstad. Varför finns det ett auktorisationskrav? Menar Polisen att en icke-auktoriserad verkstad inte skulle klara av att serva och reparera aktuella bilmodeller på ett fackmässigt sätt? Svar på fråga 1: Polisens krav på auktorisation är en kontroll för att säkerställa kvaliteten i arbetet på de tjänster som efterfrågas. Motsvarande kontroll om ett arbete är fackmässigt utfört eller ej går inte att kontrollera på förhand och skulle således inte kunna kontrolleras under utvärderingen av anbud. Anledningen till att Polisen ställer dessa kvalitetskrav är för att polisens körsätt är unikt jämfört med andra kommersiella användare. Polisbilar används på ett sätt som kräver att bilens aktiva och passiva konstruktion måste vara av högsta klass och vidmakthållas under hela dess livslängd. Polisens körsätt innebär en stor påfrestning på bilen där kraftiga accelerationer, hög hastighet, undanmanövrar och kraftiga upprepade inbromsningar förekommer. Samtidigt som användningen och metoderna ställer långtgående krav på trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Vidare anpassas fordon i operativ polisverksamhet efter en kravspecifikation utfärdad av Polisen vilken innehåller höga krav på manöverduglighet och trafiksäkerhet vid utryckningskörning. Bland annat återfinns krav på att billeverantören levererar ett chassi och bromsar som är anpassade efter Polisens verksamhet och körning. Polisen kontrollerar och vidimerar systematiskt att bilens egenskaper faktiskt överensstämmer med vad som avtalats mot specifikationen, även när bilmodellerna förändras över modellåren. Det är bilfabrikanten som ytterst är ansvarig för sin konstruktion och har att genomföra sådana förändringar att bilmodellen uppfyller kraven. Som en garanti för att den tekniska kvaliteten vidmakthålls, att de reparationer som utförs samt att de reservdelar som används inte på något sätt riskerar att Postadress Polismyndigheten Box Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon Webbplats polisen.se E-post

2 2 förändra bilens ursprungliga utformning och säkerhet har Polisen i aktuell upphandling ställt krav på att anbusgivaren skall vara en auktoriserad verkstad. Fråga 2: Vad är en märkesauktoriserad periodisk underhållsservice? Menar Polisen att en icke-auktoriserad verkstad inte klarar av att utföra en märkesauktoriserad periodisk underhållsservice? Svar på fråga 2: En märkesauktoriserad periodisk underhållsservice enligt polisens definition är en underhållsservice som sker enligt fabrikantens anvisningar, instruktioner och metoder. Som bevis på att detta kommer att uppfyllas har polisen i anbudsförfrågan ställt krav på auktorisation. Fråga 3: På vilket annat sätt än att bli auktoriserad av en biltillverkare kan en verkstad uppnå kraven att bli kvalitetsgranskad eller godkänd av en bilfabrikant? Svar på fråga 3: Kravet i upphandlingen är att anbudsgivaren skall vara auktoriserad. Fråga 4: Menar Polisen att en verkstad som inte är kvalitetsgranskad eller godkänd av en bilfabrikant inte kan utföra en fackmässig underhållsservice eller reparation? Svar på fråga 4: Se svar på fråga 1. Fråga 5: Vilka inköpsställen erbjuder försäljning av reservdelar som är utvecklade av och anpassade för den aktuella bilmodellen och som är kvalitetsgranskade och godkända av bilfabrikanten? Svar på fråga 5: Det åligger anbudsgivaren att kontrollera. Polisen köper en tjänst där det ingår i leverantörens åtagande att ersätta trasiga delar med reservdelar som är utvecklade och anpassade för den aktuella bilmodellen och som är kvalitetsgranskade och godkända av bilfabrikanten. Fråga 6: Menar Polisen att en verkstad som vid en underhållsservice och reparation inte använder reservdelar som är kvalitetsgranskade och godkända av bilfabrikanten inte utfört en fackmässig service och reparation? Svar på fråga 6: Frågan om tjänsten är utförd på ett fackmässigt sätt eller ej varken kravställs eller kontrolleras vid utvärdering av anbud. Se även svar på fråga 1.

3 3 Fråga 7: Var kan en servicetekniker genomgå utbildning enligt bilfabrikantens utbildningskrav för den bilmodell denne är satt att reparera? Var kan serviceteknikern genomgå föreskriven vidareutbildning? Svar på fråga 7: Anbudsgivaren får kontrollera detta med bilfabrikanten. Kravet är att service och reparation ska utföras av en servicetekniker som är utbildad enligt fabrikantens utbildningskrav för aktuell bilmodell samt att denne genomgår föreskriven vidareutbildning. Fråga 8: Menar Polisen att en servicetekniker som inte är utbildad enligt bilfabrikantens utbildningskrav inte kan utföra en fackmässig service eller reparation? Menar Polisen att en servicetekniker som inte gått av bilfabrikanten föreskriven vidareutbildning inte kan utföra en fackmässig service eller reparation? Svar på fråga 8: En servicetekniker som inte genomgått av bilfabrikanten föreskriven vidareutbildning uppfyller inte Polisens krav. Frågan om denne servicetekniker skulle kunna utföra en fackmässig service eller reparation prövas ej. Fråga 9: Var kan man inköpa verktyg och diagnosinstrument som är anpassade till bilen, godkända av en bilfabrikant och som uppdaterar sig mot bilfabrikantens kvalitetssystem? Svar på fråga 9: Det åligger anbudsgivaren att kontrollera detta, förslagsvis genom att kontakta bilfabrikanten. Polisen efterfrågar i denna upphandling service och reparationstjänster där det ingår i leverantörens åtagande att inneha vissa verktyg och diagnosinstrument som är godkända av bilfabrikanten. Varifrån dessa verktyg och diagnosinstrument införskaffas varken kravställs eller prövas. Fråga 10: Menar Polisen att en verkstad inte kan utföra en fackmässig service eller reparation utan att använda verktyg och diagnosinstrument som är anpassade till bilen, godkända av en bilfabrikant och som uppdaterar sig mot bilfabrikantens kvalitetssystem? Svar på fråga 10: Fråga om fackmässighet varken kravställs eller prövas i upphandlingen. Se svar på fråga 1. Fråga 11: Vad menas med all slags underhållsservice och reparationer på bilen? Ingår glasarbeten och montage av fönsterrutor i den definitionen? Svar på fråga 11: Med all slags underhållsservice och reparationer avses bilfabrikantens ordinarie underhållsservice och den utökade underhållsservice som krävs på utryckningsfordon (mellanservice) samt alla tänkbara reparationer på en bil. Ja, om det inte är fråga om försäkringsskada.

4 4 Fråga 12: Var kan verkstaden inhämta fabrikantens anvisningar och reparationsinstruktioner? Svar på fråga 12: Se svar på fråga 9. Fråga 13: Var kan man köpa unika chassidetaljer eller inredning som är anpassat för bilmodellen i utryckningsutförande? Svar på fråga 13: Se svar på fråga 9. Fråga 14: Vad med menas med fabrikantens kvalitetsgaranti? Svar på fråga 14: Att reservdelens konstruktion och kvalitet uppfyller bilfabrikantens krav på sådana delar för den aktuella bilmodellen Fråga 15: Vem tillhandahåller reservdelar som omfattas av fabrikantens kvalitetsgaranti? Svar på fråga 15: Se svar på fråga 9. Fråga 16: Menar Polisen att service och reparation som inte utförs med reservdelar som omfattas av kvalitetsgaranti inte är fackmässigt utförd? Svar på fråga 16: Se svar på fråga 1. Fråga 17: Hur vet man att en smörjolja är godkänd av bilfabrikanten? Svar på fråga 17: Det åligger leverantören att kontrollera detta. Polisen köper en tjänst där det ingår i leverantörens åtagande att se till att de smöroljor som används vid utförande av tjänsterna är godkända av bilfabrikanten. Fråga 18: Vem tillhandahåller smörjoljor som är godkända av bilfabrikanten? Svar på fråga 18: Se svar på fråga 17. Fråga 19: Menar Polisen att en service eller en reparation som inte utförs med smörjolja som inte är godkänd av bilfabrikanten inte är fackmässigt utförd? Svar på fråga 19: Se svar på fråga 1 samt fråga 10.

5 5 Fråga 20: Menar Polisen att verkstaden måste kunna leverera nya kodade startnycklar samt vid behov koda om befintliga startnycklar för att service och reparation ska anses vara fackmässigt utförd? Svar på fråga 20: Polisen efterfrågar i denna upphandling tjänster som rör service och reparation av polisens fordon. I tjänsten ingår att kunna leverera nya kodade startnycklar. Fråga om fackmässighet varken kravställs eller prövas. Fråga 21: Menas med ett av bilfabrikanten tillhandahållet diagnosinstrument, analysinstrument och specialverktyg, att verkstaden måste köpa dessa instrument och verktyg direkt från bilfabrikanten? Om inte, var kan annars en verkstad köpa dessa instrument och verktyg? Svar på fråga 21: Kravet är att anbudsgivaren skall använda ett av bilfabrikanten tillhandahållet diagnosinstrument, analysinstrument och specialverktyg anpassade och godkända för den aktuella bilmodellen. Varifrån dessa verktyg/instrument införskaffas åligger anbudsgivaren att kontrollera. Fråga 22: Det anges att instrumenten och verktygen ska vara godkända. Av vem? Svar på fråga 22: Bilfabrikanten. Fråga 23: Menar Polisen att verkstaden måste använda av bilfabrikanten tillhandahållet diagnosinstrument, analysinstrument och specialverktyg för att kunna utföra en fackmässig service eller reparation? Svar på fråga 23: Se svar på fråga 1 samt 10. Fråga 24: Vem tillhandahåller diagnosinstrument som kontinuerligt är uppkopplade mot bilfabrikantens centrala underhållssystem? Svar på fråga 24: Se svar på fråga 9. Fråga 25: Menar Polisen att verkstaden måste använda diagnosinstrument som kontinuerligt är uppkopplade mot bilfabrikantens centrala underhållssystem för att service eller reparation ska anses vara fackmässigt utförd? Svar på fråga 25: Se svar på fråga 1 samt 10. Fråga 26: Vad menas med att diagnosinstrumentet ska finnas i verkstadens egna lokaler? Måste diagnosinstrumentet finnas i verkstadens egna lokaler även när instrumentet inte används? I så fall, varför?

6 6 Svar på fråga 26: Att diagnosinstrumentet ska finnas i verkstadens egna lokaler (se även svar på fråga 39). Var diagnosinstrumentet finns när det inte används kravställs inte. Fråga 27: Vem tillhandahåller periodiska uppdateringar av bilens mjukvara utan särskild begäran av beställaren? Svar på fråga 27: Kravet är att den leverantör som Polisen tecknar avtal med ska tillhandahålla och implementera periodiska uppdateringar utan särskild begäran från Polisen. Fråga 28: Menar Polisen att verkstaden måste kontrollera bilens aktuella mjukvara vid varje tidpunkt för underhållsservice för att service ska anses vara fackmässigt utförd? Svar på fråga 28: Se svar på fråga 1 samt 10. Fråga 29: Vad menas med fabrikatsspecifik vidareutbildning enligt bilfabrikantens utbildningskrav? Svar på fråga 29: De krav som bilfabrikanten ställer. Fråga 30: Vem tillhandahåller den utbildningen? Svar på fråga 30: Bilfabrikanten. Fråga 31: Menar Polisen att verkstadens personal måste genomgå fabrikatsspecifik vidareutbildning enligt bilfabrikantens utbildningskrav för att kunna utföra fackmässig service eller reparation? Svar på fråga 31: Se svar på fråga 1 samt 10. Fråga 32: Vad menas med årlig fabrikatsspecifik vidareutbildning? Svar på fråga 32: Se svar på fråga 29. Fråga 33: Vem tillhandahåller utbildningen? Svar på fråga 33: Bilfabrikanten.

7 7 Fråga 34: Menar Polisen att verkstadens personal måste genomgå årligt fabrikatsspecifik vidareutbildning enligt bilfabrikantens utbildningskrav för att kunna utföra fackmässig service eller reparation? Svar på fråga 34: Se svar på fråga 1 samt 10. Fråga 35: Vilka verkstäder får utföra auktioner eller kampanjer? Svar på fråga 35: Auktoriserade verkstäder. Fråga 36: Till vilka verkstäder skickar bilfabrikanten särskild inkallelse? Svar på fråga 36: Med särskild inkallelse avses ett servicemedelande om åtgärd som ska genomföras och som skickas direkt från bilfabrikant till polisen eller ett servicemeddelande om åtgärd som ska genomföras och som går via ett nät av verkstäder. Fråga 37: På vilket eller vilka sätt är det möjligt för en verkstad att hålla sig uppdaterad om de av fabrikanten utfärdade auktioner som ska utföras på bilen samt vilka auktioner som redan genomförts på bilen? Svar på fråga 37: Det åligger leverantören att kontrollera detta. Polisen efterfrågar en tjänst där det ingår i leverantörens åtagande att hålla sig uppdaterad om de av fabrikanten utfärdade auktioner som ska utföras på bilen samt vilka auktioner som redan genomförts. Fråga 38: Vilka verkstäder får utföra dessa garantireparationer? Svar på fråga 38: Det åligger leverantören att kontrollera detta. Polisen efterfrågar en tjänst där det i tjänsten ingår att utföra garantireparationer. Fråga 39: Varför är det viktigt att garantireparationer utförs i egen verkstadslokal? Svar på fråga 39: För Polismyndigheten är det viktigt att veta vart polisbilarna befinner sig, vem som kör bilarna och vart bilarna står parkerade. Detta stadgas i 2 i Polismyndighetens författningssamling FAP som villkorar att endast den som är anställd inom Polismyndigheten får köra Polismyndighetens fordon. Personal vid verkstad eller serviceinrättning där fordonet lämnas in är dock undantagna men under förutsättning att färden endast sker för kontroll av utförd reparation eller service. Sammantaget med en ständig hotbild för sabotage gör detta att det är viktigt att Polismyndigheten kan försäkra sig om att den verkstad bilen lämnas in hos är den verkstad där bilen kommer att repareras och förvaras utan att transporteras till andra företag eller lokaler.

8 8 Fråga 40: Vilka verkstäder får ta del av fabrikens principer för goodwillersättning? Svar på fråga 40: Det åligger leverantören att kontrollera. Polisen köper en tjänst där det ingår i leverantörens uppdrag att hantera fel som omfattas av fabrikantens principer för goodwillersättning enligt bilfabrikantens instruktioner.

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 KÄRANDE Sveriges Bildelsgrossisters förening, Bror Nilssons Gata 4, 417 55 Göteborg Ombud: advokaterna P. R. och K. A. samt jur.kand. R. V., Advokatfirman

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2015:2 Utkom från trycket 2015-03-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel; beslutade den 13 mars 2015. 1 kap. Allmänna

Läs mer