Kumminsorternas skillnader efter två skördeår: Ylistaro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kumminsorternas skillnader efter två skördeår: Ylistaro"

Transkript

1 Kumminsorternas skillnader efter två skördeår: Ylistaro Markku Niskanen och Marjo Keskitalo MTT Forskning om växtproduktion I SPÅREN AV SKÖRDEVARIATIONERNA I KUMMIN - seminariet Hyvinge, Ilmajoki

2 Sortförsöken MTT Jockis Sort Gintaras Konczwicki Niederdeutcher Prochan Record Sylvia Volhouden Ursprungsland Litauen Polen Tyskland Tjeckien Tjeckien Danmark Holland I spåren av skördevariationerna i kummin Marjo Keskitalo MTT

3 Försökens anläggning och skörd, Jockis Sådd Gödsling: insåningsåret 60 kg N/Ha (ÅY ), skördeåren 80 kg N/ha (ÅY ) Utsädesmängd: 550 st groende frön per kvadrat, vilket motsvarade ca kg groende frön/ha beroende på sort. Ogräsbesprutning med Fenix (aklonifeeni) före och efter kumminets plantbildning (1,5 + 1,0 l/ha). Under skördeåren bekämpades inga ogräs. Kumminmalsbekämpning: Före blomning två gånger Skörd: 2010 tröskade man 3.8 och

4 Försökens anläggning och skörd -Ylistaro Sådd , försöken både på mull- och mineraljord Gödsling: insåningsåret 40 kg N(mulljord) och 50 kg N på mineraljord (ÅY 4), 1.skördeåret 50 kg och 65 kg N/ha (ÅY ) och 2. skördeåret 50 kg och 70 kg N/ha. Utsädesmängd: 550 st groende frön per kvadrat, vilket motsvarade ca kg groende frön/ha beroende på sort. Ogräsbesprutning: Insåningsåret 2009: Fenix 0,5 + Goltix 1,0 + Silwet Gold 0,005 l/ha, 6.7. Agil 1,25 l/ha. 1. skördeåret 2010: Afalon 1 l/ha 2. skördeåret 2011: Fenix 1,5 l/ha

5 Försökens anläggning och skörd -Ylistaro Kumminmalsbekämpning: 2010: Före blomning under tiden tre gånger med Mavrik 0,3 l/ha, dessutom på mulljord en gång Kestac 0,2 l/ha 2011: två gånger före bloming med Mavrik 0,2 l/ha Skörd: 2010 tröskade man 6.8. och

6 Tröskad skörd 2011 Bild 1. Kumminsorternas tröskade skörd I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT

7 Mineraljord Mulljord Bild 1. Kumminsorternas tröskade skörd 2011 i Ylistaro. I spåren av skördevariationerna Kuminan satovaihteluiden i kummin jäljillä Markku Markku Niskanen Niskanen MTT MTT

8 Mineraljord Mulljord Bild 2. Kumminsorternas tröskade skörd och den drösade frömängden 2011 i Ylistaro. I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Markku Niskanen MTT

9 Drösat 2011 Tröskad skörd 2011 Bild 2. Kumminsorternas tröskade skörd och den drösade frömängden I spåren Kuminan av skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

10 Drösat ( ) kg/ha Drösat (fram tills 29.7) kg/ha Tröskad skörd kg/ha Bild 3. Kumminsorternas tröskade skörd och den drösade frömängden I spåren av skördevariationerna Kuminan satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Marjo Keskitalo MTT MTT

11 kg/ha varissut Drösat sato Skörd 0 Gintaras Gintaras Konczewicki Konczewicki Niederdeutcher Niederdeutcher Prochan Prochan Record Record Sylvia Sylvia Volhouden Volhouden Bild 3. Kumminsorternas tröskade skörd och den drösade frömängden i Ylistaro 2010 (den vänstra stapeln mineraljord, den högra mulljord). I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Markku Markku Niskanen Niskanen MTT MTT

12 Skillnad i skörd 1324 kg Skörd 2011 Skörd 2010 Bild 4. Kumminsorternas tröskade skördar 2010 och I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT

13 Skörd 2011 Skörd 2010 Mineraljord Mulljord Bild 4. Kumminsorternas tröskade skörd i Ylistaro 2010 och I spåren av skördevariationerna Kuminan satovaihteluiden i kummin jäljillä Markku Markku Niskanen Niskanen MTT MTT

14 Drösat 2011 Drösat 2010 Bild 5. Kumminsorternas drösade frömängd 2010 och 2011 i Jockis. I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

15 Drösat 2010 Drösat 2011 Mineraljord Mulljord Bild 5. Kumminsorternas drösade frömängd i Ylistaro 2010 och I spåren av skördevariationerna Kuminan satovaihteluiden i kummin jäljillä Markku Markku Niskanen Niskanen MTT MTT

16 Drösat 2011 Skörd 2011 Drösat 2010 Skörd 2010 Kuva 6. Kumminsorternas skörd och den drösade frömängden 2010 och 2011 sammanlagt. I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT

17 Dygnets medeltemperatur juni 2011 Bild 7. Dygnets medeltemperatur i Jockis. I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

18 Bild 8. Förändringar i kumminsorternas planttätheter sedan I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

19 St plantor/m2 Bild 9. Kumminsorternas plantantal st/m2 på våren 2011 ( ) I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

20 mineraljord mulljord st plantor/m2 Bild 9. Kumminsorternas plantantal i Ylistaro 2011 ( ) I spåren av skördevariationerna Kuminan satovaihteluiden i kummin jäljillä Markku Markku Niskanen Niskanen MTT MTT

21 mineraljord Blommande st plantor/m2 mulljord Bild 9. Kumminsorternas blommande plantantal i Ylistaro 2011 ( ) I spåren av skördevariationerna Kuminan satovaihteluiden i kummin jäljillä Markku Markku Niskanen Niskanen MTT MTT

22 Täcknings-% av rutans areal Bild 10. Seriernas täcknings-% av rutans areal I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

23 NIEDERDEUTCHER SYLVIA Bild 11. Sortförsökens blomning i Jockis 3.6 och (bilder Lahti A och Keskitalo, M) I spåren avkuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Marjo Keskitalo Keskitalo MTT MTT

24 NIEDERDEUTCHER 2011 Bild 12. Sortförsökens blomning i Jockis (övre bilden) och (nedre bilden) SYLVIA 2010 NIEDERDEUTCHER 2011 SYLVIA 2010 I spåren av skördevariationerna i kummin Marjo Keskitalo MTT Kuminan satovaihteluiden jäljillä Marjo Keskitalo MTT

25 Niederdeutcher har mera ovanjordisk massa i förhållande till rotmassan än Sylvia Rotens längd, cm, 8.8 Rotens grovlek, mm, 8.8 Serier st/växt 14.6 Rotens vikt, g, 14.6 Rotens vikt, g, 8.8 Skottens vikt, g, 14.6 Skott g/rot g Bild 13. Jämförelse av de växtdelar hos den svagaste (Niederdeutcher) och den starkaste (Sylvia) sorten 2011, som ur skördens synvinkel är de viktigaste. I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

26 TRÖSKNING MOGNAD Bild 14. Frönas drösning i slutet av mognaden ( ) samt i samband med tröskningen I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

27 Skörd Bild 15. Frönas drösning i slutet av mognaden ( ) samt i samband med tröskningen. I spåren av skördevariationerna i kummin Marjo Keskitalo MTT Kuminan satovaihteluiden jäljillä Marjo Keskitalo MTT

28 Effektiva värmesumman var 925,5 grader Bild 15. Den effektiva värmesumman Då kummin var skördemoget var värmesumman 925,5 grader.

29 Slutsatser (1) Betydelsen av sortval: Skillnaden i skörd mellan den bästa och den sämsta sorten var under två år över 1300 kg/ha. De sorter som producerar de svagaste skördarna är känsligare för drösning. De sorter som producerar de svagaste skördarna hade till de minsta plantantalen efter två skördeår. Niederdeutcher blommade och mognade tidigare än Sylvia både 2010 och 2011 Rätt sort kan ge mera euro! I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

30 Slutsatser (2) Skördeplanering Ta i beaktande beståndets ålder Andra skördeåret börjar blomningen ca en vecka tidigare än första året, därav mognar också beståndet tidigare Drösningen börjar redan 1,5 månad efter blomningens början, alltså i mitten av juli Under två år kan drösningen uppgå till nästan 1000 kg/ha (Ylistaro), de bästa sorternas dock enbart 100 kg Rätt tidpunkt för skörden (tidigareläggande) kan ge mera euro! I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT

31 Slutsatser (3) Kummin och växtsäsongens temperaturer Medelskörden i försöken var väldigt låg. I blomningsstadiet i slutet av juni var skördeförutsättningarna goda: beståndet var jämnt täta, inga ogräs, blomningen i tid och jämn, väldigt lite skador av kummingallkvalster (Jockis) Oberoende av detta var alla sorternas skördar under 600 kg/ha? Under blomningen var dygnets medeltemperatur ovanligt hög är dethär orsaken till den låga skörden? I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

32 Slutsatser (4) Nytt sortförsök Nya sortförsök såddes av MTT under Samma sorter, men skördetidpunkten skall utredas noggrannare. I spåren av Kuminan skördevariationerna satovaihteluiden i kummin jäljillä Marjo Keskitalo MTT MTT

33 Tack! Sortförsöken fortsätter även nästa år

Planering av utsädesmängd och sortval minskar skördevariationerna

Planering av utsädesmängd och sortval minskar skördevariationerna Planering av utsädesmängd och sortval minskar skördevariationerna Marjo Keskitalo MTT Växtproduktionens forskning Konkurrensförmåga av kummin-seminarierna 25.3.2014 Jockis, 27.3.2014 Ilmajoki Planering

Läs mer

Sortskillnader - resultatet efter tre skördeårs försök i Jockis

Sortskillnader - resultatet efter tre skördeårs försök i Jockis Sortskillnader - resultatet efter tre skördeårs försök i Jockis Marjo Keskitalo, MTT Forskning om växtproduktion, Jockis EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN - seminariet 12.11.212 Loimaa, 19.11.212 Ilmajoki Granskning

Läs mer

Ogräsbesprutningens påverkan på kumminskörden

Ogräsbesprutningens påverkan på kumminskörden Ogräsbesprutningens påverkan på kumminskörden Pentti Ruuttunen MTT Forskning om växtproduktion I SPÅREN AV SKÖRDEVARIATIONERNA I KUMMIN seminariet 23.11.211 Hyvinge, 24.11.211 Ilmajoki Såtidpunkten för

Läs mer

Tio steg till toppskördar

Tio steg till toppskördar Tio steg till toppskördar Marjo Keskitalo MTT Växtproduktionens forskning Konkurrensförmåga av kummin-seminarierna 25.3.2014 Jockis, 27.3.2014 Ilmajoki Tio steg till toppskördar 1 1. Välj en mullblandad,

Läs mer

Utsädesmängdens betydelse för direktsådda kumminbestånd

Utsädesmängdens betydelse för direktsådda kumminbestånd Utsädesmängdens betydelse för direktsådda kumminbestånd Hannu Känkänen MTT Forskning om växtproduktion EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN - seminariet 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Försök med olika såtätheter

Läs mer

Råd för produktionen av en bättre skörd

Råd för produktionen av en bättre skörd Råd för produktionen av en bättre skörd Marjo Keskitalo och forskningsteamet från MTT för En överlägsen kumminkedja Utgående från EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN seminariepresentationerna En överlägsen kumminkedja

Läs mer

Ogräsbekämpning höjer kumminskördens mängd och kvalitet

Ogräsbekämpning höjer kumminskördens mängd och kvalitet Ogräsbekämpning höjer kumminskördens mängd och kvalitet Pentti Ruuttunen MTT Forskning om växtproduktion EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN - seminariet 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Kummin sått i maj

Läs mer

Sådd direkt eller i skydd?

Sådd direkt eller i skydd? Sådd direkt eller i skydd? Med nya anläggningsmetoder anpassar vi oss till förändrade produktionsförhållanden Hannu Känkänen ja Marjo Keskitalo MTT Växtproduktionsforskningen Konkurrensförmåga av kummin-seminarierna

Läs mer

EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN Öppning av seminariet och skördetävlingen 2012

EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN Öppning av seminariet och skördetävlingen 2012 EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN Öppning av seminariet och skördetävlingen 2012 Marjo Keskitalo MTT Forskning om växtproduktion EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN - seminariet 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki SUPERIOR

Läs mer

Med en noggrann ogräs- och insektbekämpning mångdubblas skörden

Med en noggrann ogräs- och insektbekämpning mångdubblas skörden Med en noggrann ogräs- och insektbekämpning mångdubblas skörden Pentti Ruuttunen & Erja Huusela-Veistola MTT Växtproduktionens forskning Konkurrenskraft av kummin En högre medelskörd via tio steg seminarierna

Läs mer

Konkurrenskraft av kummin En högre medelskörd via tio steg seminarierna 25. och

Konkurrenskraft av kummin En högre medelskörd via tio steg seminarierna 25. och Vad kan vi konstatera utgående från skadedjurs- och ogräsobservationerna i kummin? Erja Huusela-Veistola & Pentti Ruuttunen MTT Växtproduktionens forskning Konkurrenskraft av kummin En högre medelskörd

Läs mer

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion I SPÅREN AV SKÖRDEVARIATIONERNA I KUMMIN seminariet 23.11.2011 Hyvinge, 24.11.2011

Läs mer

Sammandrag. Viktiga skeden gällande skörd och lönsamhet

Sammandrag. Viktiga skeden gällande skörd och lönsamhet Sammandrag Viktiga skeden gällande skörd och lönsamhet Marjo Keskitalo, Asko Hannukkala, Erja Huusela-Veistola, Merja Högnäsbacka, Lauri Jauhiainen, Arjo Kangas, Timo Karhula, Hannu Känkänen, Antti Laine,

Läs mer

Forskningsresultatens inverkan på lönsamheten i kumminproduktionen

Forskningsresultatens inverkan på lönsamheten i kumminproduktionen Forskningsresultatens inverkan på lönsamheten i kumminproduktionen Timo Karhula MTT Forskning om ekonomi EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN - seminariet 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Finländska jordbrukets

Läs mer

Handbok över kumminodling 2016. Handbok över kumminodling 2016

Handbok över kumminodling 2016. Handbok över kumminodling 2016 Handbok över kumminodling 2016 Handbok över kumminodling 2016 INNEHÅLL Förord 1. Vilken typ av växt är kummin? 2. Hurudant skifte passar för kummin? 3. Bearbetning och sådd 4. Utsädesmängd 5. Kalkning

Läs mer

RÖDKLÖVER (Trifolium pratense.) TILL FRÖ. RADAVSTÅND - UTSÄDESMÄNGD

RÖDKLÖVER (Trifolium pratense.) TILL FRÖ. RADAVSTÅND - UTSÄDESMÄNGD RÖDKLÖVER (Trifolium pratense.) TILL FRÖ. RADAVSTÅND - UTSÄDESMÄNGD Red clover seed production. Row distance and seed rate Gunilla Larsson Svensk Raps AB Box 96, S-230 53 ALNARP, Sverige Svensk Raps AB,

Läs mer

R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Fältforskningsenheten Grödor Skördeår:

R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Fältforskningsenheten Grödor Skördeår: Skördeår: 2004 ADB-nr: 07A115 Län-fnr: BC-20-2004 Ansvarig: Gunilla Larsson Förs.v: HS Landsbygskonsult AB Utförar ansvarig: Anders Gustafson 0730 39 14 49 Fransåker, MÄRSTA 2004-10-27 13:44 Jbr-omr: 13c

Läs mer

Delrapport 2010 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling.

Delrapport 2010 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. 21-1-26 Delrapport 21 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. Odlingssystem med radhackning Fältförsök: Fältförsöket på Tegneby fortsatte med andra årets ängssvingel för fröproduktion.

Läs mer

R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Institutionen för växtproduktionsekologi Skördeår: Plan: OS7-6- Vårrybs. Sortförsök

R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Institutionen för växtproduktionsekologi Skördeår: Plan: OS7-6- Vårrybs. Sortförsök Sådatum : 2005-05-02 Förfrukt: Höstvete Jordart: ph-värde: R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Skördeår: Plan: OS7-6- Vårrybs. Sortförsök 2005 ADB-nr: 07A213 Län-fnr: BC-10-2005 Ansvarig: Gunilla Larsson

Läs mer

20 upp och 20 ned. På jakt efter 450 ton

20 upp och 20 ned. På jakt efter 450 ton 20 upp och 20 ned 20-20 På jakt efter 450 ton Ett god etablering av oljeväxter innebär Rätt bearbetning Plöjning Plöjningsfritt Spara vatten Spara vatten Spara vatten Så när du vet att det kommer att gro

Läs mer

Observationsförsök 2010 Försök 1 med bottengröda i vårvete (Vichtis)

Observationsförsök 2010 Försök 1 med bottengröda i vårvete (Vichtis) Försök med bottengröda i vårvete Uppdaterad 21.10.2013 Med observationsförsöket följer man med bottengrödans inverkan på jordens kulturtillstånd, huvudväxtens skördemängd och kvalitet samt halten lösligt

Läs mer

Sjukdomssituationen i kummin

Sjukdomssituationen i kummin Sjukdomssituationen i kummin 11 12 Asko Hannukkala & Noora Pietikäinen MTT Forskning om växtproduktion HU Institutionen för lantbruksvetenskaper EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN seminariet 12.11.12 Loimaa, 19.11.12

Läs mer

Odlingsguide för kummin 2001

Odlingsguide för kummin 2001 Odlingsguide för kummin TRANS FARM OY Odlingsguide för kummin Syftet med denna odlingsguide är att ge praktiska grunduppgifter om odlingsteknik för kummin. Någon helt uttömmande och entydig guide är det

Läs mer

R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Fältforskningsenheten Grödor Skördeår: Plan: R7-910 Vårraps. Sortförsök

R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Fältforskningsenheten Grödor Skördeår: Plan: R7-910 Vårraps. Sortförsök Plan: R7-910 Vårraps. Sortförsök ADB-nr: 07A100 Län-fnr: MA-718- Ansvarig vid FFE: Desirée Börjesdotter Förs.v: Magnus Larsson Utförar ansvarig: Sune Helmersson, 070 816 10 52 Fleninge Gunnestorp KATTARP

Läs mer

Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad

Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad Publicerat 215-1-3 Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland. Finansierat av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin via Anders Elofssons

Läs mer

RÖDSVINGEL Odlingsvägledning

RÖDSVINGEL Odlingsvägledning RÖDSVINGEL Odlingsvägledning ODLINGSKALENDER Insåningsåret Insådd i vårstråsäd Insådd i höstvete April: Insådd samtidigt med skyddsgrödan. Maj: Ogräsbekämpning Augusti: Vårsädens stubb putsas vid behov.

Läs mer

Agrimarket- kryssning

Agrimarket- kryssning Agrimarket- kryssning Viking Mariella 2.-4.12.2013 Aktuellt om höstraps: Sorter och odlingsteknik Med dubbelsådd- metod Jussi Peltonen Berner Oy Höstrapsodlingen väcker intresse 2012 Odlingsareal ca 1

Läs mer

Skördeår: P R E L I M I N Ä R A R E S U L T A T SIDA 1 Institutionen för växtproduktionsekologi

Skördeår: P R E L I M I N Ä R A R E S U L T A T SIDA 1 Institutionen för växtproduktionsekologi ADB-nr: 07A358 Län-fnr: MC-989-2007 Utförar-ansvarig: Göran Tollmar 0411-53 22 60, 0708-161 060 Förs.v: Rydsgård Gods AB 2007-11-01 15:34 RYDSGÅRD Jbr-omr: 1b A Gödsling kg Medel N P K S 2007-04-09 146

Läs mer

Skräppa vid vallanläggning

Skräppa vid vallanläggning Skräppa vid vallanläggning Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Under hösten 2003 anlades ett försök i Sjuhäradsbygden (Berg) och ett försök i Jönköpings län (Drömminge) i serien L5-6801. Resultat

Läs mer

Vetemästaren. Lantmannens första tävling som har gått ut på att högsta avkastning vinner. Ingen hänsyn taget till utläggen

Vetemästaren. Lantmannens första tävling som har gått ut på att högsta avkastning vinner. Ingen hänsyn taget till utläggen Vetemästaren Lantmannens första tävling som har gått ut på att högsta avkastning vinner. Ingen hänsyn taget till utläggen Finansieringen Startavgifter SpmO Tidningen Lantmannen Vetetävling+SPMO=Medlemsnytta

Läs mer

Frö- och Oljeväxtodlarna

Frö- och Oljeväxtodlarna Putsning av olika sorter av ekologisk rödklöver Sammanfattning Fröodling är en utsädesodling och måste resultera i en fröråvara som efter rensning är certifieringsbar enligt gällande regler. Ogräs i rödklöverfrövallen

Läs mer

PM för vårsådda oljeväxtförsök 2017 Uppdaterat

PM för vårsådda oljeväxtförsök 2017 Uppdaterat Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Sortprovningen 2017 Jannie Hagman PM för vårsådda oljeväxtförsök 2017 Uppdaterat 2017-04-04 Utsädesmängder sid 2 Vårraps, sortförsök sid 3 Oljelin sid 4 Gradering

Läs mer

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vetemästaren Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vad ger vetemästaren? Odlingstävlingar kan knappast ge svar om framtida odling men kan vara ett bra redskap att formulera frågor ang. odling och

Läs mer

R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Fältforskningsenheten Grödor Skördeår: Plan: OS7-31 Höstrybs. Sortförsök

R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Fältforskningsenheten Grödor Skördeår: Plan: OS7-31 Höstrybs. Sortförsök R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Skördeår: ADB-nr: 07A073 Län-fnr: BC-201-2003 Ansvarig: Gunilla Lindahl-Larsson Förs.v: Eric Järpdal Utförar ansvarig: Anders Gustavsson 073-039 14 49 S.T Bärby ÖRSUNDSBRO

Läs mer

Normal såtid ,9 16, ,9 26 Såtid dagar senare ,8 23, ,0 8

Normal såtid ,9 16, ,9 26 Såtid dagar senare ,8 23, ,0 8 Försöksdesign: R E S U L T A T B L A N K E T T SIDA 1 Skördeår: 2010 ADB-nr: 07A542 Län-fnr: E-197-2009 Utförar-ansvarig: S-Å Rydell 070 829 08 34 Förs.v: Vretaskolan Jan Vetemark 2010-09-10 14:03 Järngården

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

Inverkan av etablering och höstutveckling på hybridhöstrapsskörden

Inverkan av etablering och höstutveckling på hybridhöstrapsskörden Inverkan av etablering och höstutveckling på hybridhöstrapsskörden Christer Nilsson, Område Jordbruk, SLU, Alnarp Rapport för anslag från bl a Södra Sveriges frö och Oljeväxtodlare, Svensk Raps och Partnerskap

Läs mer

Bekämpning av skräppa

Bekämpning av skräppa Bekämpning av skräppa Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Tre orienterade försök med olika strategier för att kemiskt bekämpa skräppa i starkt valldominerade växtföljder pågår i Sjuhärad. Försöken

Läs mer

Från kumminodlingarnas gårdsförsök har man fått fakta om växtsjukdomarnas utbredning

Från kumminodlingarnas gårdsförsök har man fått fakta om växtsjukdomarnas utbredning Från kumminodlingarnas gårdsförsök har man fått fakta om växtsjukdomarnas utbredning Asko Hannukkala, Erja Huusela-Veistola & Noora Pietikäinen MTT Forskning om växtproduktion I SPÅREN AV SKÖRDEVARIATIONERNA

Läs mer

Orienterande demoodling - praktiskt test och demo av odlingssystem där halva ytan bearbetas

Orienterande demoodling - praktiskt test och demo av odlingssystem där halva ytan bearbetas KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Orienterande demoodling - praktiskt test och demo av odlingssystem där halva ytan bearbetas Finansierat av Vretafonden (SLF, Region Öst) Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland,

Läs mer

Rödklöversorters konkurrensförmåga L6-111

Rödklöversorters konkurrensförmåga L6-111 Rödklöversorters konkurrensförmåga L6-111 Syftet med serien är att studera ett antal rödklöversorters konkurrensförmåga i samodling antingen med rörsvingel (Swaj) eller engelskt rajgräs (Birger) Sverigeförsöken

Läs mer

Betydelse av trösktidpunkt för frökvalitet och lagringsduglighet för timotejfrö

Betydelse av trösktidpunkt för frökvalitet och lagringsduglighet för timotejfrö Betydelse av trösktidpunkt för frökvalitet och lagringsduglighet för timotejfrö Bakgrund På grund av ostadigt väder vid tiden för tröskning blir fröodlingar i Norge vanligtvis direkttröskade. Strängläggning

Läs mer

Försök med radhackningsteknik och radavstånd. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Försök med radhackningsteknik och radavstånd. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Försök med radhackningsteknik och radavstånd Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB per.stahl@hush.se Försök med radhackning 2006-2010 Fastliggande försök med tre radavstånd Följer gårdens

Läs mer

Åkerböna ökar betydligt mer än ärt i avkastning i slutet på växtsäsongen.

Åkerböna ökar betydligt mer än ärt i avkastning i slutet på växtsäsongen. Åkerböna (Vicia faba L.) i samodling med vårvete som helsäd - avkastning och fodervärde Lars Ericson/2005-05-26 Projektansvariga Lars Ericson, Hugo Hjelm och Kjell Martinsson Bakgrund Under åren 2002 och

Läs mer

PM Plan R6- och L Sortförsök med timotej.

PM Plan R6- och L Sortförsök med timotej. Växtproduktionsekologi Crop production ecology Swedish University of Agricultural Sciences PM Plan R6- och L6-0201. Sortförsök med timotej. Version 2018-04-09 och gäller säsongen 2018 Magnus Halling Nyheter

Läs mer

Vårkorn. Sorter. område D-G. Quench, Tocada och Varberg är nyare sorter som visat hög avkastningspotential.

Vårkorn. Sorter. område D-G. Quench, Tocada och Varberg är nyare sorter som visat hög avkastningspotential. Vårkorn Joakim Karlsson, Hushållningssällskapet Södermanland Astoria och Tipple är det maltkorn av marknadssorterna som avkastat högst under 2006. Gustav är ett foderkorn som har den högst avkastning av

Läs mer

Inhemska proteingrödor med fokus på soja

Inhemska proteingrödor med fokus på soja Inhemska proteingrödor med fokus på soja AgrD Fredrik Fogelberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala 010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor är intressanta? Brun böna Lupin

Läs mer

Val av skydsgröda och behandling av. t och ängssvingel

Val av skydsgröda och behandling av. t och ängssvingel Val av skydsgröda och behandling av skyddsgrödans halm vid insådd av timotej t och ängssvingel Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik Etablering av timotej och ängssvingel Val av skyddsgröda och utsädesmängd

Läs mer

Kvävestrategier till höstraps

Kvävestrategier till höstraps Kvävestrategier till höstraps Albin Gunnarson & Bengt Nilsson, Svensk Raps AB Kväve är ett av de viktigaste verktygen till framgångsrik höstrapsodling. Med rätt kvävestrategi kan skörden ökas vilket är

Läs mer

FÄLTKORT 2003 OS A018

FÄLTKORT 2003 OS A018 eår Plannr ADB-nr FÄLTKORT 2003 OS7-917 07A018 Försöksserie: Oljelin. Sortförsök 2003-03-19 Försöksvärd: Jbr.omr.: Tel.: Gård/by/ort: 5 0 0 0 4 OS7-917-305 D- -2003 Försöksled A. Antares B. Flanders

Läs mer

Svenska ekologiska linser Odlingsåtgärder för framgångsrik produktion av en eftertraktad råvara

Svenska ekologiska linser Odlingsåtgärder för framgångsrik produktion av en eftertraktad råvara Svenska ekologiska linser Odlingsåtgärder för framgångsrik produktion av en eftertraktad råvara Projekt finansierat av SLU EkoForsk, 217-219 Projektledare: Georg Carlsson, SLU, inst. för biosystem och

Läs mer

Resultaten visar i ett medeltal för de fyra

Resultaten visar i ett medeltal för de fyra JAN JANSSON, Hushållningssällskapet/Rådgivarna i Sjuhärad OGRÄS Rödklöversorters konkurrensförmåga L6-111 Fyra försök fi nns i serien som belyser fem olika rödklöversorters förmåga att hävda sig vid samodling

Läs mer

ÄRTOR INNAN UPPKOMST EFTER UPPKOMST

ÄRTOR INNAN UPPKOMST EFTER UPPKOMST Ogräsbekämpning - generellt i bönor och ärtor Bönor och ärtor är mer känsliga för ogräsmedel än spannmålsgrödor och raps. Det är färre alternativ i marknaden för att bekämpa ogräs i bönor och ärtor. Ogräsbehandlingar

Läs mer

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten Oljeväxtareal Sverige 1981, 1989-2017 Rekordareal 2017 105000 ha Källa: www.scb.se & www.sjv.se Uppkomsttid höstraps

Läs mer

Aktuellt om rapsbaggar och jordloppor i oljeväxter inför Peder Waern Växtskyddscentralen

Aktuellt om rapsbaggar och jordloppor i oljeväxter inför Peder Waern Växtskyddscentralen ä ö Växtskyddscentralen Tillgängliga preparat mot rapsbagge 2010 Pyretroider Beta-Baythroid Resistens lokalt! IRAC 3 Decis Resistens lokalt! Fastac Resistens lokalt! Karate Resistens lokalt! Sumi-alpha

Läs mer

Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå , Pernå Patrik Erlund

Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå , Pernå Patrik Erlund Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå 10.6.2010, Pernå 11.6.2010 Patrik Erlund 180 160 140 Oljeväxtarealen och -skörden 2002-2010 2000 1800 1600 1000 ha 120 100 80 60 40 20 1400 1200 1000

Läs mer

R E S U L T A T B L A N K E T T Växtproduktionsekologi. Sortprovning. Försöksdesign:

R E S U L T A T B L A N K E T T Växtproduktionsekologi. Sortprovning. Försöksdesign: SIDA 1 Skördeår: 2010 Plan: R7-910 Vårraps. Sortförsök Ansvarig: Staffan Larsson ADB-nr: 07A570 Län-fnr: BC-14-2010 Utförar-ansvarig: Hans Brimert 070-602 2684 Förs.v: Hushållningssällskapet 2010-10-08

Läs mer

Mellangrödor. i ekologisk produktion i Sverige praktiska erfarenheter. Pauliina Jonsson, Växa Sverige

Mellangrödor. i ekologisk produktion i Sverige praktiska erfarenheter. Pauliina Jonsson, Växa Sverige Mellangrödor i ekologisk produktion i Sverige praktiska erfarenheter Pauliina Jonsson, Växa Sverige Mellangrödor i ekologisk produktion Växtodlingsgårdar Grönsaksodlingar och växthus/tunnlar Under omläggning

Läs mer

Gul lök - tjäna på att odla rätt

Gul lök - tjäna på att odla rätt nr 123 Gul lök - tjäna på att odla rätt Fredrik Fogelberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2009/10 Gul lök - tjäna på att odla rätt Gul lök är en av de vanligaste

Läs mer

Etablering och luckringsbehov för höstraps resultat

Etablering och luckringsbehov för höstraps resultat Etablering och luckringsbehov för höstraps resultat 2007-2010 Jordbearbetning Johan Arvidsson och Anders Månsson, inst. för mark och miljö, SLU I försök under 2007 till 2010 har olika typer av etableringsmetoder

Läs mer

HUR GÖDSLA OPTIMALT? UNIVERSITETSLEKTOR STEFAN BÄCKMAN HU, INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI GREPPA MARKNADEN

HUR GÖDSLA OPTIMALT? UNIVERSITETSLEKTOR STEFAN BÄCKMAN HU, INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI GREPPA MARKNADEN HUR GÖDSLA OPTIMALT? UNIVERSITETSLEKTOR STEFAN BÄCKMAN HU, INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI GREPPA MARKNADEN 24.9 2014 Frågeställningens tre aspekter 1) Insats-insats problematiken Främst en teknologisk fråga

Läs mer

Rapsmästaren. öppna svenska mästerskapen i höstrapsodling Anneli Kihlstrand Sveriges Frö och Oljeväxtodlare

Rapsmästaren. öppna svenska mästerskapen i höstrapsodling Anneli Kihlstrand Sveriges Frö och Oljeväxtodlare Rapsmästaren öppna svenska mästerskapen i höstrapsodling 2016 Anneli Kihlstrand Sveriges Frö och Oljeväxtodlare Rapsmästaren 2016 arrangerad av Södra Sveriges Frö och Oljeväxtodlare och Lantmannen 1 Rapsmästaren

Läs mer

Korn, tidiga sorter. Henrik Bergman, Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg

Korn, tidiga sorter. Henrik Bergman, Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg Korn, tidiga sorter Henrik Bergman, Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg Otira har haft överlägset högst avkastning men mognar ganska sent. Den tidiga tvåradssorten Filippa har haft mycket hög avkastning.

Läs mer

Optimal placering av pelleterad organisk gödsel

Optimal placering av pelleterad organisk gödsel Optimal placering av pelleterad organisk gödsel Lägesrapport 15 februari 2017 Sofia Delin, Lena Engström och Anneli Lundkvist Inledning Det här projektet behandlar följande frågeställningar: Kan kväveutnyttjandet

Läs mer

Majsodling från sådd till ensilering

Majsodling från sådd till ensilering Majsodling från sådd till ensilering en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av Kraftsamling Växtodling i Skåne HIR Malmöhus LRF i Skåne Majsodling. HIR Malmöhus har med medel från Kraftsamling

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per-Erik Larsson och Per Widén Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 % 1,5 milj ha 80 % 4,2 milj ha

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per Widén, Växtskyddscentralen Uppsala Per-Erik Larsson, Naturbruksskolan Uddetorp, Skara Uddevallakonferensen 2016 Renkavlens utbredning i

Läs mer

VITKLÖVER Odlingsvägledning

VITKLÖVER Odlingsvägledning VITKLÖVER Odlingsvägledning Odlingskalender Insåningsåret April - maj Maj Augusti September November - Mars Insådd i stråsäd Utsädesmängd: 1 3 kg/ha, sådjup 1 cm. Ogräsbekämpning. Eventuellt bekämpning

Läs mer

Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Specialmaskiner Ogräsharv Radhacka Vegetationsskärare Arbetssätt, mekanisk

Läs mer

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten SFO organiserar odlingsutveckling 2015/2016 53 höstrapsförsök 20 vårrapsförsök 6 linförsök 7 vallfröförsök Oljeväxter

Läs mer

Ett hot mot Mälardalens höstveteodling?!

Ett hot mot Mälardalens höstveteodling?! Renkavle 2016-01-18 Ett hot mot Mälardalens höstveteodling?! Per Widén, Växtskyddscentralen Uppsala Sveakonferensen 2016 Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 %

Läs mer

PM Plan R6- och L Sortförsök med timotej.

PM Plan R6- och L Sortförsök med timotej. Växtproduktionsekologi Crop production ecology Swedish University of Agricultural Sciences PM Plan R6- och L6-0201. Sortförsök med timotej. Version 2019-04-05 och gäller säsongen 2019 Magnus Halling Variabelkoder

Läs mer

Etablering och luckringsbehov för höstraps resultat från 2009

Etablering och luckringsbehov för höstraps resultat från 2009 Etablering och luckringsbehov för höstraps resultat från 2009 Johan Arvidsson och Anders Månsson, inst. för mark och miljö, SLU I försök under 2009 har olika typer av etableringsmetoder för höstraps jämförts,

Läs mer

KVÄVEGÖDSLING TILL HÖSTVETE

KVÄVEGÖDSLING TILL HÖSTVETE KVÄVEGÖDSLING TILL HÖSTVETE av Carl Blackert, HS Halland 2003 startade en försöksserie i animaliebältet som har till uppgift att undersöka ekonomiskt optimal kvävegiva till olika fodervetesorter. Serien

Läs mer

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Försök- och utvecklingsprojekt är basen i verksamheten Vad händer med skördarna? Höstvete + 0,2 % Råg + 1,0 % Korn + 0,7 % Havre + 0,3 % Höstraps + 1,7 % Vårraps - 0,2

Läs mer

Presentation av ekosort/gödslingsförsök i Lovisa Micaela Ström

Presentation av ekosort/gödslingsförsök i Lovisa Micaela Ström Presentation av ekosort/gödslingsförsök i Lovisa 2016 Micaela Ström 15.12.2016 Ekologiska försök, ett samarbete mellan NSL och Projekt EkoNu! Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) började i samarbete

Läs mer

Växtskydd vid vallanläggning, fritfluga och lövvivel

Växtskydd vid vallanläggning, fritfluga och lövvivel Växtskydd vid vallanläggning, fritfluga och lövvivel Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad I två orienterande försök på Rådde har upprepade insekticidbehandlingar på våren till vallanläggning utan

Läs mer

Kvävestrategi i höstvete, L3-2290, Uddevalla jan Ingemar Gruvaeus

Kvävestrategi i höstvete, L3-2290, Uddevalla jan Ingemar Gruvaeus Kvävestrategi i höstvete, L3-2290, 2013-2015 Uddevalla jan 2016. Ingemar Gruvaeus Kvävestrategi i höstvete, serien L3-2290 Finansieras av Sverigeförsöken, Jordbruksverket och Yara. Tre år, 40 försök L3-2290,

Läs mer

Rapsmästaren. öppna svenska mästerskapen i höstrapsodling Anneli Kihlstrand & Albin Gunnarson Sveriges Frö och Oljeväxtodlare

Rapsmästaren. öppna svenska mästerskapen i höstrapsodling Anneli Kihlstrand & Albin Gunnarson Sveriges Frö och Oljeväxtodlare Rapsmästaren öppna svenska mästerskapen i höstrapsodling 2016 Anneli Kihlstrand & Albin Gunnarson Sveriges Frö och Oljeväxtodlare Rapsmästaren 2016 arrangerad av Södra Sveriges Frö och Oljeväxtodlare och

Läs mer

Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver

Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver Klas Eriksson, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg Bakgrund Försöksserierna avser att studera hur olika ogräsbekämpningar inverkar

Läs mer

DATUM MÄNGD KG/HA N P K

DATUM MÄNGD KG/HA N P K R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009 SIDA 1 SÅTT DEN: 20090417 KG/HA: 270 PHVÄRDE: 6.2 0.2 Mavrik 20090713 20090515 DC 12 R E S U L T A T: UTSKRIFTSDATUM: 20110805 Balders Balders Stat: Balders

Läs mer

Ogräsharvning. - danska erfarenheter. Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket

Ogräsharvning. - danska erfarenheter. Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Ogräsharvning - danska erfarenheter Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket thorsten.pedersen@jordbruksverket.se Program Ogräsharvning i höstvete Ogräsharvning på hösten Ogräsharvning i korn och annan

Läs mer

Optimal placering av pelleterad organisk gödsel

Optimal placering av pelleterad organisk gödsel Optimal placering av pelleterad organisk gödsel Lägesrapport 15 februari 216 Sofia Delin, Lena Engström och Anneli Lundkvist Inledning Det här projektet behandlar följande frågeställningar: Kan kväveutnyttjandet

Läs mer

Maltkorn och Yara N-Sensor

Maltkorn och Yara N-Sensor Maltkorn och Yara N-Sensor Knud Nissen & G Pettersson Lantmännen En enda giva på hela fältet är (nästan) LLTID fel Medelkompletteringsbehovet på exempelfältet är 40 kg/ha ehovet är större än medelgiva

Läs mer

Etablering av ekologisk majs. Majs Biologi. Jordart. Jordbearbetning. Växtföljd. Såddtidpunkt. Övrigt: majs efter majs?!

Etablering av ekologisk majs. Majs Biologi. Jordart. Jordbearbetning. Växtföljd. Såddtidpunkt. Övrigt: majs efter majs?! Etablering av ekologisk majs Majs Biologi Jordart Jordbearbetning Växtföljd Såddtidpunkt Övrigt: majs efter majs?! Hermann Leggedör HS Rådgivning Agri AB Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar 0708 156 760 Hermann.leggedor@hush.se

Läs mer

Kvävestrategier till höstraps

Kvävestrategier till höstraps Växtnäring Kvävestrategier till höstraps Albin Gunnarson & Johan Biärsjö, Svensk Raps AB För andra året skördades försök med en kvävestege på hösten följt av en fast giva på 140 eller 180 kg N på våren.

Läs mer

Examensarbete HGU-2015 Svante Martinsson Vara-Bjertorp gk. Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning

Examensarbete HGU-2015 Svante Martinsson Vara-Bjertorp gk. Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning Innehållsförteckning Bakgrund 1 Fakta 2 Frågeställning 3 Metod 3 Resultat 4 Slutsatser och diskussion 4 Bakgrund Vara-Bjertorp GK är belägen mitt på Västgötaslätten.

Läs mer

ALSIKEKLÖVER Odlingsvägledning

ALSIKEKLÖVER Odlingsvägledning ALSIKEKLÖVER Odlingsvägledning Odlingskalender Insåningsåret April - maj Maj Augusti September November - Mars Sådd: 2 3 kg/ha, sådjup 1 2 cm. Ogräsbekämpning. Eventuellt bekämpning av ärtvivlar. Insåningsgrödans

Läs mer

Mellangrödor, praktisk provning 2000

Mellangrödor, praktisk provning 2000 Mellangrödor, praktisk provning 2000 Skriv in försökets rubrik här SBU Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB är ett kunskapsföretag som bedriver försöks- och odlingsutveckling i sockerbetor för svensk

Läs mer

Information om rörflen 1/2004

Information om rörflen 1/2004 1 Information om rörflen 1/2004 * * * * * * * * * * * * Maj Juli August Höst vinter Maj Innehållsförteckning Sida 1. Anläggning av rörflensodling 2 Rörflensskiftet 2 Sådd 2 Ogräsbekämpning 3 Året efter

Läs mer

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ

MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ MINIMERA DRÖSNINGEN MED SPODNAM I RAPS OCH GRÄSFRÖ Spodnam försä SÅ FUNGERAR SPODNAM Spodnam är en vegetabilisk produkt som skapar en halvgenomtränglig yta som påverkar fuktvandringen i grödan, till exempel

Läs mer

Slutrapport för projekt SLV finansierat av SLO-fonden

Slutrapport för projekt SLV finansierat av SLO-fonden Slutrapport för projekt SLV2016-0029 finansierat av SLO-fonden Radsprutning för minskad miljöbelastning och exponering av bekämpningsmedel i höstraps Per Ståhl och Sven-Åke Rydell, Hushållningssällskapet

Läs mer

Växtproduktionsekologi Crop production ecology Swedish University of Agricultural Sciences

Växtproduktionsekologi Crop production ecology Swedish University of Agricultural Sciences Växtproduktionsekologi Crop production ecology Swedish University of Agricultural Sciences PM Plan R6 0103. Sortförsök med vitklöver Version 2018-04-09n och gäller säsongen 2018 Magnus Halling Variabelkoder

Läs mer

Sortförsök i höstraps. OS 22, L7 822, OS 23, OS 24 Agronom Albin Gunnarson, Svensk Raps AB E-post:

Sortförsök i höstraps. OS 22, L7 822, OS 23, OS 24 Agronom Albin Gunnarson, Svensk Raps AB E-post: Sortförsök i höstraps. OS 22, L7 822, OS 23, OS 24 Agronom Albin Gunnarson, Svensk Raps AB E-post: albin@svenskraps.se Återigen har sortprovningen av höstrapssorter slagit rekord i Sverige. Under 2010

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Vad styr skördens storlek? Störst påverkan har växtföljdsintensitet och väderlek Utpräglat sjukdomsår sänker skörden orsakas alltid av mycket nederbörd i ett givet

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Vad styr skördens storlek? Störst påverkan har växtföljdsintensitet och väderlek Utpräglat sjukdomsår sänker skörden orsakas alltid av mycket nederbörd i ett givet

Läs mer

Mekanisk ogräsbekämpning. Per Ståhl Hushållningssällskapet Vreta Kloster.

Mekanisk ogräsbekämpning. Per Ståhl Hushållningssällskapet Vreta Kloster. Mekanisk ogräsbekämpning Per Ståhl Hushållningssällskapet Vreta Kloster Mekanisk ogräsbekämpning Åtgärder i växande gröda Radhackning Ogräsharvning Övriga åtgärder Åtgärder före sådd Stubbearbetning, plöjning

Läs mer

Våroljeväxter. Sorter och odlingsteknik

Våroljeväxter. Sorter och odlingsteknik Av Johan Roland, Lanna försöksstation E-post: johan.roland@slu.se er och odlingsteknik Våroljeväxter Vårrapsodlingen fortsätter att öka Hybridsorterna dominerar i antal provade sorter och även avkastningsmässigt

Läs mer

Rapport från 20/20 projektet

Rapport från 20/20 projektet Rapport från 20/20 projektet Exempel söder om Uppsala sommaren 2008 29/5 0,25 Sumi Alpha 4/6 +6 dagar 0,25 Sumi Alpha 9/6 +5 dagar 0,1 Mavrik 15/6 +6 dagar 0,2 Mavrik 25/6 +10 dagar 0,3 Biscaya Fältet

Läs mer

P R E L I M I N Ä R A R E S U L T A T Växtproduktionsekologi. Försöksdesign: Sådatum : Förfrukt: Vårkorn. ph-värde:

P R E L I M I N Ä R A R E S U L T A T Växtproduktionsekologi. Försöksdesign: Sådatum : Förfrukt: Vårkorn. ph-värde: SIDA 1 Skördeår:2014 ADB-nr: 07A763 Län-fnr: LB-244-2013 Utförar-ansvarig: Ingrid Hansson 0708 945379 Förs.v: Thomas Persson 2014-07-31 8:27 Nöbbelöv 61 272 92, SIMRISHAMN Jbr-omr: 4B B Gödsling kg/ton

Läs mer