Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB"

Transkript

1 Specialmaskiner i ekologisk odling ogräsharv, radhacka, vegetationsskärare Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

2 Specialmaskiner Ogräsharv Radhacka Vegetationsskärare

3 Arbetssätt, mekanisk ogräsbekämpning i växande gröda Ogräsharvning jobbar med jordtäckning: - torr finbrukad jord ska finnas - små ogräs, helst ej större än hjärtbladstadiet - ingen effekt på rotogräs (kan ha motsatt effekt) Radhackning skär av mellan raderna, kan kupa in i raden: - ska vara torrt när man kör - klarar större ogräs - tar rotogräs om bra hacka

4 Ogräsharvning Rationellt Billigt; kr/ha Kan skada grödan Kan skada insekter, fåglar Kräver mkt bra timing! Mycket väderberoende

5 Tänk ogräsharvning redan vid sådd Jämna fält är lättare att harva (välta) Utsädet ska ligga på rätt djup och samma djup. Helst nertryckt i fast jord. Öka ev. utsädesmängden något, spec ärter (10 %) om man tror att sena harvningar behövs.

6 Ogräsharvningen är en balansgång mellan att få effekt och att inte skada grödan 1. Blindharvning - fram till 1:a bladet vecklas ut: hård harvning, grödan okänslig 2. Uppkomst-2 blad: anpassa intensiteten 3. > 2 blad: ökad intensitet, kör längs med raden

7

8

9 Ogräsharvens inställning är viktig Pinnvinkel: rakare aggressivare Tryck: högre aggressivare Hastighet: högre aggressivare Riktning: tvärs aggressivare Rak pinne (oftast grövre) kräver högre hastighet för att ge effekt Ut och kolla testa inställningar

10 Strategi ogräsharvning Förbered väl vid sådd Satsa på tidiga harvningar. Två harvningar före uppkomst om högt tryck. Ogräs max hjärtblad Utnyttja möjligheten ända fram till 1 blad Oftast en harvning efter uppkomst Vid torrt efter sådd: mkt viktigt med timing efter första regnet Sena harvningar: ger skador i ärter, skadar markfaunan (30 dagar efter sådd), ofta för stora ogräs

11 Hackning jämfört med harvning Hackning är mer väderoberoende fungerar en längre period, även på större ogräs Harvning har högre kapacitet, är billigare Hackningen kan behöva kompletteras med ogräsharv om mycket åkersenap, dån. Tar inte alla ogräs i raden. Hackning passar inte överallt

12 Vilka gårdar passar för radhackning? Välarronderade fält utan sten är bäst! Problem med mycket kurvor och holmar Långsmala fält är OK. Hackan drar upp sten!

13 Skillnad mellan olika hackor Äldre typer: fjädrande pinnar som håller skären fungerar bra i lösare jord ställer sig på spets vid motstånd skär ej rent tar begränsat med rotogräs tidigt stadium Cameleon: helt styv pinne, kan ej ändra vinkel mot marken högre precision i sidled skär alltid hela ytan om den går ner skär även rotogräs, begränsning vid kanten av gåsfoten, tar kvickrot mellan raderna

14 Olika typer av skärhållare

15 Styrning av hackor Redskapsbärare, frontmonterad går relativt bra, men det är jobbigt i längden. Hackning av stora arealer kräver kamerastyrning! Fungerar oftast mycket bra. Hög precision. Får inte växa igen helt mellan raderna. GPS-styrning nästa steg? Stor maskin ger bra kapacitet och mindre körspår Sådd och hackning med samma maskin ger bäst precision

16 Frontmonterad hacka

17 Sådd med Cameleon

18 Olika grödor passar olika bra för hackning Höstraps, åkerböna tappar ingen skörd till 25 och fungerar även på 50 Höstvete går bra på 25 Havre fungerar bäst av vårsäden, vårvete är den svagaste spannmålen att breda ut sig. Ärter på 25 en hackning Vallfrö går bra på 25 och kanske även på 50 i vissa fall.

19 Åkerböna passar bättre än vårvete på 50 radavstånd.

20 Försök med radhackning Fastliggande försök med tre radavstånd Följer gårdens växtföljd och gödsling Sådd med Rapid vid 12,5 radavstånd och Cameleon vid 25 och 50 (dubbelrad 5 mellan) radavstånd Ogräsharvning i 12,5 ledet och två hackningar i övriga led.

21 Radavståndsförsök på Tegneby med Cameleon, fastliggande i gårdens växtföljd Åkerböna 2006 Vårvete 2007 Korn 2008 Ängssvingel 2009 Försöksled 12,5 radavstånd, ogräsharvning 25 radavstånd, radhackning 2ggr (blindharvat) 50 radavstånd, radhackning 2 ggr (blindharvat) Skörd kg/ha Skörd kg/ha Skörd kg/ha Skörd kg/ha 1183 a 4404 a 2970 a 563*a 2144 b 4714 a 3520 a 787 b 2180 b 4031 b 2700 b 608 a Olika bokstäver har sign. skillnader * Ej harvat

22 Ekonomi i olika led års priser Försöksled Summa Rel Skillnad 12,5 radavstånd, ogräsharvning 25 radavstånd, radhackning 2ggr 50 radavstånd, radhackning 2 ggr Totalt % % -35 Kostnader: Ogräsharvning 120 kr/ha och tillfälle Radhackning 325 kr/ha och tillfälle

23 Antal tistelskott per m 2 alla år antal tistlar/m A 12,5 B 25 C 50

24 Effekten på åkertistel Inga statistiskt säkra skillnader mellan leden. Mängden tistlar har utjämnats mellan rutorna under försökstiden. Möjliga orsaker: - Tistlarna sprids mellan rutorna - Effekten av radhackningen är för svag. Tistlarna i raden ger kraft att växa vidare Det radhackade ledet på 25 har gett högst skörd trots detta. Konkurrensen från tistlarna tas bort under växtsäsongen, samt andra ogräs Markant effekt av ängssvingelvallen

25 % täckning av åkertistel juli Ängssvingel vall 1 12 % täckning av tistel A 12,5 B 25 C 50

26 % täckning av åkertistel 24 juni ,0 14,0 Ängssvingel vall 2 12,0 % täckning av tistel 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 A 12,5 B 25 C 50

27 Utsädesmängden är viktig Vid 25 radavstånd ska man använda % av normal utsädesmängd i spannmål. Höstvete; 100 % på 25, vårvete; 75% på 25 I åkerböna bör utsädesmängden vara 100 % av normal utsädesmängd (60 grobara/m 2 ).

28 Ekologiskt höstvete, Danmark , 7 försök olika radavst. och utsädesmängder Radavstånd Grobara plantor per m 2 Plantor per m 2 vår Proteinhalt % Avkastning/ merutbyte kg/ha Rel tal , , , ,1 0, , , , ,

29 R5-1306, Utsädesmängd och radavstånd i ekologisk odling av höstvete. Medeltal av två försök (Åkerby och Björkhaga). Skörd och proteinhalt ,5 Kärna 15%vh, kg/ha Skörd obehandalt Skörd hackat/harvat Proteinhalt 12 11, ,5 10 Protein, % av TS 0 9, Utsädesmängd/ radavstånd

30 Medeltal från 11 försök i åkerböna, 12,5 och 25 radavst Utsädesmängd i 12,5 var 60 grobara pl/m 2 och i grobara pl/m ,5 Obeh 12,5 Harvat 25 Obeh 25 Hackat

31 Åkerböna, Vanås Skörd och merskörd, kg ha Skörd, kg per ha Utsädesmängd i raden (%) / Radavstånd 12 < > < > Obehandlat Hackat/harvat

32 Hur nära raden kan man hacka, försök Sen hackning (stråsäden i flaggbladstadiet, åkerböna höga) då grödan är känslig för påverkan på rotsystemet. Höstvete, vårvete och åkerböna, på konv. mark och ogräsbekämpat. Hackning med olika skärbredder vid 25 radavstånd: 0, 15, 17, 19, 21 Avstånd från raden: ohackat, 5, 4, 3, 2 Två djup: 2-3 och 5-6

33 Höstvete 9 juni 2009 hackning

34 8500 Höstvete hackning nära rad 2 försök 2008, kg/ha Ohackad Grund 5 Grund 4 Grund 3 Grund 2 Ohackad Djup 5 Djup 4 Djup 3 Djup 2 CV % 2,7 LSD 500 kg/ha

35 5000 Vårvete hackning nära rad 3 försök kg/ha Ohackad Grund 5 Grund 4 Grund 3 CV % 4,1, LSD 300 kg/ha Grund 2 Ohackad Djup 5 Djup 4 Djup 3 Djup 2

36 Åkerböna 30 juni 2009 hackning då grödan ca 70 hög

37 4500 Åkerböna hackning nära rad 4 försök 2007, 2009, kg/ha Ohackad Grund 5 Grund 4 CV % 5,4 LSD 320 kg/ha Grund 3 Grund 2 Ohackad Djup 5 Djup 4 Djup 3 Djup 2

38 Åkerböna hackning nära rad kg/ha Ohackad Grund 5 Grund 4 Grund 3 Grund 2 Ohackad Djup 5 Djup 4 Djup 3 Djup 2 CV % 6,7 LSD 395 kg/ha

39 Åkerböna hackning nära rad Ohackad Grund 5 Grund 4 Grund 3 Grund 2 Ohackad Djup 5 Djup 4 Djup 3 Djup 2 CV % 4,1 LSD 160 kg/ha

40 Slutsatser - avstånd till raden vid sen hackning Stråsäd är ganska okänsligt, även vid sen hackning, om man inte hackar djupt. Ligger man riktigt nära raden kan man få skador höstvete -500 kg/ha. Sen hackning bör inte ske närmare än 4 från raden. Åkerböna är känsligare än spannmål. Man bör inte hacka närmare än 4-5 och inte djupare än 3 om man hackar i sent stadium

41 Sammanfattning Ogräsharvning är en billig men väderkänslig ogräsbekämpning av örtogräs i spannmål och proteingrödor. Rätt tidpunkt är avgörande. Radhackning är en effektiv ogräsbekämpning (gärna i kombination med ogräsharv) mot örtogräs och rotogräs på gårdar med bra förutsättningar. Tekniken är under utveckling. Långsiktig effekt på åkertistel oklar.

42 Vegetationsskäraren Arbetar i växande gröda Måste ske före axgång Skillnad mellan ogräs och gröda för att få effekt Påverkar frösättningen Effekt på åkertistel??

43 Erfarenheter 2010 Fungerade i spannmål på 25 Stark omväxning av tistel Påverkade frösättningen Grödor: vårsäd före axgång, åkerböna över grödan En del knivar gick av Behövs mer försök för att klargöra långsiktiga effekten

Arbetssätt. Mekanisk ogräsbekämpning i växande gröda med ogräsharv och radhacka. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Arbetssätt. Mekanisk ogräsbekämpning i växande gröda med ogräsharv och radhacka. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Mekanisk ogräsbekämpning i växande gröda med ogräsharv och radhacka Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Arbetssätt Ogräsharvning jobbar med jordtäckning: - torr finbrukad jord ska finnas

Läs mer

Försök med radhackningsteknik och radavstånd. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Försök med radhackningsteknik och radavstånd. Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Försök med radhackningsteknik och radavstånd Per Ståhl Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB per.stahl@hush.se Försök med radhackning 2006-2010 Fastliggande försök med tre radavstånd Följer gårdens

Läs mer

Mekanisk ogräsbekämpning. Per Ståhl Hushållningssällskapet Vreta Kloster.

Mekanisk ogräsbekämpning. Per Ståhl Hushållningssällskapet Vreta Kloster. Mekanisk ogräsbekämpning Per Ståhl Hushållningssällskapet Vreta Kloster Mekanisk ogräsbekämpning Åtgärder i växande gröda Radhackning Ogräsharvning Övriga åtgärder Åtgärder före sådd Stubbearbetning, plöjning

Läs mer

Hushållningssällskapet Rådgivning Agri

Hushållningssällskapet Rådgivning Agri Hushållningssällskapet Rådgivning Agri Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge 35 personer Rådgivning, fältförsök, utvecklingsprojekt HIR-individuell rådgivning, grupprådgivning, Greppamiljörådgivning

Läs mer

Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling.

Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. Linköping 2012-01-18 Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. Delrapport: Utvecklad beståndsetablering vid radhackning på 50 cm radavstånd Sammanfattning Två försök med

Läs mer

Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling

Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Linköping 2011-01-27 Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Delprojekt för att jämföra olika radavstånd i en växtföljd Sammanfattning I ett fastliggande försök har odling

Läs mer

Radhackning i robusta odlingssystem

Radhackning i robusta odlingssystem Radhackning i robusta odlingssystem Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland Projekt med 50 cm radavstånd 2012-2014 Två försöksserier: raduppbyggnad och tistelbekämpning 12 försök i vårvete, 8 försök

Läs mer

Delrapport 2010 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling.

Delrapport 2010 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. 21-1-26 Delrapport 21 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. Odlingssystem med radhackning Fältförsök: Fältförsöket på Tegneby fortsatte med andra årets ängssvingel för fröproduktion.

Läs mer

Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor. Foto: Per Ståhl

Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor. Foto: Per Ståhl Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor Foto: Per Ståhl Jordbruksinformation 1 2012 1 Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor Text: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Linköping Radhackning

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling

Bibliografiska uppgifter för Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Bibliografiska uppgifter för Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2007 Författare Ståhl P. Adress Hushållningssällskapens multimedia Hushållningssällskapet

Läs mer

Ogräsharvning 1 Jordbruksinformation

Ogräsharvning 1 Jordbruksinformation Ogräsharvning Jordbruksinformation 02 2015 1 Ogräsharva rätt I den här skriften redovisar vi hur du kan ogräsharva effektivt och undvika negativa effekter på gröda och miljö. Ogräsharvning har bara effekt

Läs mer

Ogräsharvning. - danska erfarenheter. Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket

Ogräsharvning. - danska erfarenheter. Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Ogräsharvning - danska erfarenheter Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket thorsten.pedersen@jordbruksverket.se Program Ogräsharvning i höstvete Ogräsharvning på hösten Ogräsharvning i korn och annan

Läs mer

Bilaga 4. Ogräsinventering, gårdsvis

Bilaga 4. Ogräsinventering, gårdsvis Bilaga 4. Ogräsinventering, gårdsvis Helleberga Fältnummer/namn 5 Jordart Mellan-styv lera Datum för inventering 2009-08-05 2010-07-22 Gröda Höstvete Speltvete Sort Stava Oberkulmer Rotkorn Förfrukt Höstraps

Läs mer

Traktor med plog. Foto: Per G Norén. Mekanisk ogräsbekämpning Råd i praktiken

Traktor med plog. Foto: Per G Norén. Mekanisk ogräsbekämpning Råd i praktiken Traktor med plog. Foto: Per G Norén Mekanisk ogräsbekämpning Råd i praktiken Jordbruksinformation 11 2011 1 Mekanisk ogräsbekämpning Tänk på detta! En väl genomförd plöjning ger god ogräseffekt. Vårplöjning

Läs mer

Ogrässanering lämpliga tidpunkter Anneli Lundkvist, SLU

Ogrässanering lämpliga tidpunkter Anneli Lundkvist, SLU Ogrässanering lämpliga tidpunkter Anneli Lundkvist, SLU Marknad och markförbättring Skövde 15 oktober 2014 Ogrässanering Förebyggande metoder: Konkurrens från gröda Växtföljd Jordbearbetning och sådd Dränering

Läs mer

Bekämpning av rotogräs. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Bekämpning av rotogräs. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland Bekämpning av rotogräs Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland Östergötland 220 000 ha åker, mycket lera 42 000 ha ekoareal 2015 Ett slättområde i mitten, mellanbygd i norr och söder Mkt vatten;

Läs mer

Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation

Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2006 Lena Engström, Johan Roland och Rolf Tunared Avdelningen för precisionsodling Teknisk rapport 5 Skara 2007 Division of precision agriculture

Läs mer

Sveakonferensen januari 2015

Sveakonferensen januari 2015 Sveakonferensen 13-14 januari 2015 Etableringstekniker i ekologiska klöver- och gräsfröodlingar Ann-Charlotte Wallenhammar 1 Per Ståhl 2 Bo Cristianson 3 Lars Andersson 4 Lars Eric Anderson 1 HS Konsult

Läs mer

Ny radhackningsteknik för ogräsbekämpning i spannmål, del 2

Ny radhackningsteknik för ogräsbekämpning i spannmål, del 2 Ny radhackningsteknik för ogräsbekämpning i spannmål, del 2 Slutkonferens 5-6 december 2018 Tomas Johansson Mikael Gilbertsson Per-Anders Algerbo Anders TS Nilsson Anneli Lundkvist Theo Verwijst Bakgrund

Läs mer

Samodling av åkerböna och lupin med stråsäd

Samodling av åkerböna och lupin med stråsäd Samodling av åkerböna och lupin med stråsäd SLU EkoForsk 2002 Projektansvarig: Ullalena Boström, EVP, SLU. E-post: Ullalena Bostrom@vpe.slu.se Bakgrund Trots att vårsådd stråsäd ofta är relativt konkurrenskraftig

Läs mer

Nya odlingstekniker - en intervjuundersökning 2009-2010 bland lantbrukare som använder radhackningsteknik i ekologisk spannmålsodling

Nya odlingstekniker - en intervjuundersökning 2009-2010 bland lantbrukare som använder radhackningsteknik i ekologisk spannmålsodling Nya odlingstekniker - en intervjuundersökning 2009-2010 bland lantbrukare som använder radhackningsteknik i ekologisk spannmålsodling Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Madeleine Arnqvist och Per

Läs mer

Noggrann sådd Ökad mineralisering och mycket mer...

Noggrann sådd Ökad mineralisering och mycket mer... Effektivt jordbruk även utan bekämpningsmedel Revolutionerande ogräshantering Noggrann sådd Ökad mineralisering och mycket mer... Gothia Redskap System Cameleon System Cameleon är framtaget för att ge

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. Växtodling

Jordbruksinformation Starta eko. Växtodling Jordbruksinformation 6 2015 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Slutrapport för projekt SLV finansierat av SLO-fonden

Slutrapport för projekt SLV finansierat av SLO-fonden Slutrapport för projekt SLV2016-0029 finansierat av SLO-fonden Radsprutning för minskad miljöbelastning och exponering av bekämpningsmedel i höstraps Per Ståhl och Sven-Åke Rydell, Hushållningssällskapet

Läs mer

I projektet ingår också analys av foderkvalitet på färsk och ensilerad gröda. Resultaten presenteras vid senare tillfälle.

I projektet ingår också analys av foderkvalitet på färsk och ensilerad gröda. Resultaten presenteras vid senare tillfälle. Samodling av majs och åkerböna Eva Stoltz, HS Konsult AB, Örebro, och Elisabet Nadeau, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara E-post: eva.stoltz@hushallningssallskapet.se Sammanfattning

Läs mer

Optimal placering av pelleterad organisk gödsel

Optimal placering av pelleterad organisk gödsel Optimal placering av pelleterad organisk gödsel Lägesrapport 15 februari 2017 Sofia Delin, Lena Engström och Anneli Lundkvist Inledning Det här projektet behandlar följande frågeställningar: Kan kväveutnyttjandet

Läs mer

Stråsädesväxtföljder med gröngödslingsträda/mellangröda

Stråsädesväxtföljder med gröngödslingsträda/mellangröda Stråsädesväxtföljder med gröngödslings/mellangröda Lennart Johansson, Hushållningssällskapet Östergötland I samband med införande av den nya jordbrukspolitiken, Agenda 2000 sänktes arealersättningen för

Läs mer

Inst f växtproduktionsekologi, SLU, Box 7043, Uppsala

Inst f växtproduktionsekologi, SLU, Box 7043, Uppsala Slutrapport för projekt 25-114/7 Val av utsädes vid sådd med olika radavstånd i ekologisk odling av spannmål och åkerböna Lars Eric Anderson1, Ullalena Boström2 och Ann-Charlotte Wallenhammar1 1 HS Konsult

Läs mer

Kvävestrategi på ekologisk gård (11E)

Kvävestrategi på ekologisk gård (11E) SAM-nr Namn Adress Postadress Telefonnummer Besöksdatum: Återbesök: Kvävestrategi på ekologisk gård (11E) Förslag på förändringar och åtgärder Låt inte vallarna ligga mer än tre år Öka utsädesmängden för

Läs mer

Sakredovisning för år

Sakredovisning för år Bilaga 1 Projekt: Blindharvning effekt på olika ogräsarter i ärter och vårsäd Projektansvarig: Anneli Lundkvist Sakredovisning för år 23-24 Sammanfattning I projektet studeras regleringseffekten på ettåriga

Läs mer

Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation

Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2005 Lena Engström, Johan Roland och Rolf Tunared Avdelningen för precisionsodling Teknisk rapport nr 3 Skara 2006 ISSN 1652-2834 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Orienterande demoodling - praktiskt test och demo av odlingssystem där halva ytan bearbetas

Orienterande demoodling - praktiskt test och demo av odlingssystem där halva ytan bearbetas KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Orienterande demoodling - praktiskt test och demo av odlingssystem där halva ytan bearbetas Finansierat av Vretafonden (SLF, Region Öst) Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland,

Läs mer

Kvalitetsbrödsäd. IV: 1) ogödslat 2) 60 kg/ha i nötflytgödsel DC 30

Kvalitetsbrödsäd. IV: 1) ogödslat 2) 60 kg/ha i nötflytgödsel DC 30 Kvalitetsbrödsäd Projektansvarig: Ann-Charlotte Wallenhammar, Projektredovisning: Lars Eric Anderson, HS Konsult AB, Box 271, 71 45 Örebro E-post: ac.wallenhammar@hush.se, le.anderson@hush.se Material

Läs mer

Samodling av majs och åkerböna

Samodling av majs och åkerböna Samodling av majs och åkerböna Eva Stoltz, HS Konsult AB Örebro och Elisabet Nadeau, SLU, Skara. Resultaten visar att samodling av majs och åkerböna kan resultera i högre jämfört med om grödorna odlades

Läs mer

Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter studie av olika kvävekällor, tillförseltidpunkter och myllningstekniker

Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter studie av olika kvävekällor, tillförseltidpunkter och myllningstekniker Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter studie av olika kvävekällor, tillförseltidpunkter och myllningstekniker Projektansvarig Maria Stenberg (AgrD), Avdelningen för precisionsodling, Institutionen

Läs mer

Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling

Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Slutrapport Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland, projektledare Ann-Marie Dock-Gustavsson, Jordbruksverket Finansierat av Jordbruksverket Linköping

Läs mer

Mellangrödor. i ekologisk produktion i Sverige praktiska erfarenheter. Pauliina Jonsson, Växa Sverige

Mellangrödor. i ekologisk produktion i Sverige praktiska erfarenheter. Pauliina Jonsson, Växa Sverige Mellangrödor i ekologisk produktion i Sverige praktiska erfarenheter Pauliina Jonsson, Växa Sverige Mellangrödor i ekologisk produktion Växtodlingsgårdar Grönsaksodlingar och växthus/tunnlar Under omläggning

Läs mer

Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad

Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad Publicerat 215-1-3 Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland. Finansierat av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin via Anders Elofssons

Läs mer

Kvävestrategi på ekologisk gård (11E)

Kvävestrategi på ekologisk gård (11E) SAM-nr Namn Adress Postadress Telefonnummer Besöksdatum: Återbesök: Sammanfattning Kvävestrategi på ekologisk gård (11E) En stor andel styv lerjord gör att det är ganska låg utlakning, och att tidpunkt

Läs mer

Inte bara ogräs i ekologisk spannmål på Rådde

Inte bara ogräs i ekologisk spannmål på Rådde Inte bara ogräs i ekologisk spannmål på Rådde Rådde gård ligger i Länghem, Tranemo kommun och är Hushållningssällskapet Sjuhärads försöksoch demonstrationsgård. Där har man dokumenterat resultaten från

Läs mer

Delrapport 2012 för projekt Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete.

Delrapport 2012 för projekt Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete. Delrapport 2012 för projekt Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete. Försöken har lagts ut med följande försöksplan: Försöksplan: A Ängssvingel Minto 12 kg/ha B Timotej Lischka 6 kg/ha C

Läs mer

Växtskydd vid vallanläggning, fritfluga och lövvivel

Växtskydd vid vallanläggning, fritfluga och lövvivel Växtskydd vid vallanläggning, fritfluga och lövvivel Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad I två orienterande försök på Rådde har upprepade insekticidbehandlingar på våren till vallanläggning utan

Läs mer

Ogräsharvning i fält. Råd i praktiken

Ogräsharvning i fält. Råd i praktiken Ogräsharvning i fält Råd i praktiken Jordbruksinformation 11 2005 Broschyren innehåller råd och tips för lämplig ogräsharvningsteknik. Delar av texten bygger på sammanfattade synpunkter från enkätsvar

Läs mer

Täckdikning en viktig och lönsam investering

Täckdikning en viktig och lönsam investering Täckdikning en viktig och lönsam investering Jordbrukaredag 2013 Zivko Rasic Simon Månsson Varför dränera åkrarna? Dåliga brukningsförhållanden TID Ojämn upptorkning, surhålorna torkas upp senare Sämre

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per-Erik Larsson och Per Widén Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 % 1,5 milj ha 80 % 4,2 milj ha

Läs mer

Säkrare trindsädesodling i ekologisk odling (del 1)

Säkrare trindsädesodling i ekologisk odling (del 1) Bilaga 1 Säkrare trindsädesodling i ekologisk odling (del 1) Innehållsförteckning: sid Resultat för enskilda försök. 2 Tabeller Försöken 28 2 Försöken 29 9 Försöken 21 16 Skördeprodukternas kvalitet. 24

Läs mer

Åtgärder mot kvickrot i ekologisk produktion

Åtgärder mot kvickrot i ekologisk produktion Åtgärder mot kvickrot i ekologisk produktion Jordbruksinformation 16 2016 1 Åtgärder mot kvickrot i ekologisk produktion Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland Sammanfattning Kvickroten är en kväveälskare

Läs mer

Jordbruksinformation Åtgärder mot hästhov i ekologisk odling

Jordbruksinformation Åtgärder mot hästhov i ekologisk odling Jordbruksinformation 1-2019 Åtgärder mot hästhov i ekologisk odling Se upp för hästhov i ekologisk odling Hästhov (Tussilago farfara) kan bli ett ogräsproblem i ekologisk odling. Tidig blomning och fröspridning

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Svenska ekologiska linser Odlingsåtgärder för framgångsrik produktion av en eftertraktad råvara

Svenska ekologiska linser Odlingsåtgärder för framgångsrik produktion av en eftertraktad råvara Svenska ekologiska linser Odlingsåtgärder för framgångsrik produktion av en eftertraktad råvara Projekt finansierat av SLU EkoForsk, 217-219 Projektledare: Georg Carlsson, SLU, inst. för biosystem och

Läs mer

Inhemska proteingrödor med fokus på soja

Inhemska proteingrödor med fokus på soja Inhemska proteingrödor med fokus på soja AgrD Fredrik Fogelberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala 010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor är intressanta? Brun böna Lupin

Läs mer

INTENSIVT JORDBRUK ÄVEN UTAN BEKÄMPNINGSMEDEL

INTENSIVT JORDBRUK ÄVEN UTAN BEKÄMPNINGSMEDEL INTENSIVT JORDBRUK ÄVEN UTAN BEKÄMPNINGSMEDEL GOTHIA REDSKAP AB 2 SYSTEM MODULUPPBYGGT 3 Systemet som följer dina behov Vi vet hur ofta förutsättningarna förändras Det är därför vårt system är modulärt

Läs mer

INTENSIVT JORDBRUK ÄVEN UTAN BEKÄMPNINGSMEDEL

INTENSIVT JORDBRUK ÄVEN UTAN BEKÄMPNINGSMEDEL INTENSIVT JORDBRUK ÄVEN UTAN BEKÄMPNINGSMEDEL GOTHIA REDSKAP AB 2 SYSTEM Systemet som följer dina behov System Cameleon är konstruerat för att ge fler och flexiblare möjligheter till ett effektivt jordbruk,

Läs mer

Åkerböna ökar betydligt mer än ärt i avkastning i slutet på växtsäsongen.

Åkerböna ökar betydligt mer än ärt i avkastning i slutet på växtsäsongen. Åkerböna (Vicia faba L.) i samodling med vårvete som helsäd - avkastning och fodervärde Lars Ericson/2005-05-26 Projektansvariga Lars Ericson, Hugo Hjelm och Kjell Martinsson Bakgrund Under åren 2002 och

Läs mer

Åtgärder mot åkertistel i ekologisk produktion

Åtgärder mot åkertistel i ekologisk produktion Åtgärder mot åkertistel i ekologisk produktion Jordbruksinformation 13 2016 1 Åtgärder mot åkertistel Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland Åkertistel är ett besvärligt rotogräs, men en genomtänkt

Läs mer

Protokoll fört vid möte i ämneskommittéerna för Ogräs och Växtskydd i Linköping

Protokoll fört vid möte i ämneskommittéerna för Ogräs och Växtskydd i Linköping Protokoll fört vid möte i ämneskommittéerna för Ogräs och Växtskydd i Linköping 20110822 1. Öppnande Mötet öppnas. 2. Val av sekreterare Per-Göran Andersson valdes att föra anteckningar vid mötet. 3 Föregående

Läs mer

Åtgärder mot åkertistel i ekologisk produktion. Råd i praktiken

Åtgärder mot åkertistel i ekologisk produktion. Råd i praktiken Åtgärder mot åkertistel i ekologisk produktion Råd i praktiken Jordbruksinformation 11 2008 Åtgärder mot åkertistel i ekologisk produktion Text: Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket Omslagsfoto:

Läs mer

Optimal placering av pelleterad organisk gödsel

Optimal placering av pelleterad organisk gödsel Optimal placering av pelleterad organisk gödsel Lägesrapport 15 februari 216 Sofia Delin, Lena Engström och Anneli Lundkvist Inledning Det här projektet behandlar följande frågeställningar: Kan kväveutnyttjandet

Läs mer

1 Hushållningssällskapet Östergötland, 2 HS Konsult AB

1 Hushållningssällskapet Östergötland, 2 HS Konsult AB Slutrapport: Klimatrobusta odlingssystem med radhackning mot rot- och fröogräs i stråsäd (SLF). Bekämpning av rot- och fröogräs och utveckling av odlingstekniken på breda radavstånd i höstvete (SL). Finansierat

Läs mer

Samodling av korn och vete med ärt, lupin och åkerböna

Samodling av korn och vete med ärt, lupin och åkerböna Samodling av korn och vete med ärt, lupin och åkerböna Økologi Landscentret 8 försök med trindsäd i renbestånd och samodling 2001-2003 Korn, ärt, lupin, åkerböna Två sorter av trindsäd Gödsling = 50 kg

Läs mer

Ekologisk produktion lantbruk

Ekologisk produktion lantbruk Ekologisk produktion lantbruk Växtodling ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se katarina.holstmark@jordbruksverket.se Djur dan-axel.danielsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se

Läs mer

EKOLOGISK VALLFRÖODLING

EKOLOGISK VALLFRÖODLING EKOLOGISK VALLFRÖODLING 2002-2003 Ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapen i Östergötland, Kristianstad, Örebro och Skaraborg. Finansierat av EU och svenska staten via KULM-programmet. Författare:

Läs mer

Ökad skörd och odlingssäkerhet med optimerad fördelning av utsädet i raden vid sådd på 25 cm radavstånd

Ökad skörd och odlingssäkerhet med optimerad fördelning av utsädet i raden vid sådd på 25 cm radavstånd Slutrapport för SLF H1333178 Ökad skörd och odlingssäkerhet med optimerad fördelning av utsädet i raden vid sådd på 25 cm radavstånd Författare: Per Ståhl 1, Eva Stoltz 2 och Ann-Charlotte Wallenhammar

Läs mer

Jordbearbetning ur ett Östgöta perspektiv, exempel i praktiken. Johan Oscarsson Hushållningssällskapet Östergötland

Jordbearbetning ur ett Östgöta perspektiv, exempel i praktiken. Johan Oscarsson Hushållningssällskapet Östergötland Jordbearbetning ur ett Östgöta perspektiv, exempel i praktiken Johan Oscarsson Hushållningssällskapet Östergötland Program Teori Rapsetablering i Östergötland Direktsådd i Östergötland Stödet för minskat

Läs mer

Hur använder jag min CombCut? Tips & Råd

Hur använder jag min CombCut? Tips & Råd Hur använder jag min CombCut? Tips & Råd Hur fungerar CombCut? CombCuts princip är att skära, skada och kväva ogräset Skär ogräset för att öka grödans konkurrenskraft Maskinen kammar genom grödan, skär

Läs mer

Lämpl antal grobara kärnor/m 2

Lämpl antal grobara kärnor/m 2 Utsädesmängder Minska utsädesmängden för vårstråsäd med 2030 kg/ha vid vallinsådd och med 3040 kg/ha på mulljordar. Beräkning av utsädesmängd utsädesmängd kg/ha = tusenkornvikt, g x önskat antal grobara

Läs mer

Ekologisk odling på Logården 1992-2002

Ekologisk odling på Logården 1992-2002 Ekologisk odling på Logården 1992-2002 HS Skaraborg rapport nr 2/02 Karl Delin Carl-Anders Helander Johan Lidberg Denna skrift har delfinansierats av EU 1 Uthålliga växtodlingssystem På Hushållningssällskapets

Läs mer

Trindsäd, oljeväxter och vallfrö Skövde

Trindsäd, oljeväxter och vallfrö Skövde Trindsäd, oljeväxter och vallfrö Skövde 2011-01-26 Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket, Rådgivningsenheten thorsten.pedersen@jordbruksverket.se Program Oljeväxter - Etablering och gödsling - Pollinering

Läs mer

Jordbearbetningsstrategier

Jordbearbetningsstrategier jordbearbetning Jordbearbetningsstrategier Lennart Johanson, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB Bengt Liljedahl, Väderstad-Verken AB Långsiktiga jordbearbetningsstrategier har diskuterats under

Läs mer

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Skaraborg Rapport 2_215 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Bakgrund På Hushållningssällskapet Skaraborgs försöksgård Logården,

Läs mer

Etablering av ekologisk majs. Majs Biologi. Jordart. Jordbearbetning. Växtföljd. Såddtidpunkt. Övrigt: majs efter majs?!

Etablering av ekologisk majs. Majs Biologi. Jordart. Jordbearbetning. Växtföljd. Såddtidpunkt. Övrigt: majs efter majs?! Etablering av ekologisk majs Majs Biologi Jordart Jordbearbetning Växtföljd Såddtidpunkt Övrigt: majs efter majs?! Hermann Leggedör HS Rådgivning Agri AB Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar 0708 156 760 Hermann.leggedor@hush.se

Läs mer

JÄMFÖRELSEFÖRSÖK MELLAN OGRÄSHARVNING OCH RADHACKNING

JÄMFÖRELSEFÖRSÖK MELLAN OGRÄSHARVNING OCH RADHACKNING Examensarbete inom Lantmästarprogrammet JÄMFÖRELSEFÖRSÖK MELLAN OGRÄSHARVNING OCH RADHACKNING COMPARISON EXPERIMENT BETWEEN WEED HARROWING AND ROW HARROWING Magnus Nilsson Examinator: Universitetslektor,

Läs mer

Ekonomi i ekologisk växtodling & mjölkproduktion

Ekonomi i ekologisk växtodling & mjölkproduktion Ekonomi i ekologisk växtodling & mjölkproduktion Omläggningsdag Skövde den 27 jan 2011 Eric Hallqvist, Hushållningssällskapet Skaraborg Växtodling jämförelse av täckningsbidrag mellan konventionell och

Läs mer

Växtplatsanpassad odling Precisionsodling i praktiken på Bjertorp

Växtplatsanpassad odling Precisionsodling i praktiken på Bjertorp Växtplatsanpassad odling Precisionsodling i praktiken på Bjertorp Ingemar Gruvaeus ÖSF-konferens nov. 2014. Precisionsodling i praktiken på Bjertorp 2014 Markkartering med Mullvad för bättre upplösning

Läs mer

Etableringsteknik, grunden i IPM Johan Arvidsson, SLU

Etableringsteknik, grunden i IPM Johan Arvidsson, SLU Etableringsteknik, grunden i IPM Johan Arvidsson, SLU Lite gammalt och lite nytt 1.Krav på såbäddens utformning 2.Exempel höstvete och våroljeväxter 3.On-linemätning av såbäddsegenskaper och ny forskning

Läs mer

Rapsens fiende nummer 1! ÖSF konferens Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skara

Rapsens fiende nummer 1! ÖSF konferens Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skara Ulf Axelson, ÖSF 20161201 Rapsens fiende nummer 1! ÖSF konferens 20161201 Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skara Ulf Axelson, ÖSF 20161201 Integrerad bekämpning av åkersnigel i oljeväxter. Riskbedömning

Läs mer

Blindharvning effekt på olika ogräsarter i ärter och vårsäd

Blindharvning effekt på olika ogräsarter i ärter och vårsäd Institutionen för växtproduktionsekologi Slutredovisning av projektet: Blindharvning effekt på olika ogräsarter i ärter och vårsäd Projektansvariga: Anneli Lundkvist och Håkan Fogelfors Finansiär: Jordbruksverket,

Läs mer

Utsädesmängd och radavstånd i åkerböna Seniorkonsult Nils Yngveson, HIR Malmöhus AB E-post:

Utsädesmängd och radavstånd i åkerböna Seniorkonsult Nils Yngveson, HIR Malmöhus AB E-post: Utsädesmängd och radavstånd i åkerböna Seniorkonsult Nils Yngveson, HIR Malmöhus AB E-post: nils.yngveson@hush.se Försöksvärdar L7-618 2011 Lars Håkansson, Tågarp sort: Alexia Lars Brunnström, Ödåkra sort:

Läs mer

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vetemästaren Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vad ger vetemästaren? Odlingstävlingar kan knappast ge svar om framtida odling men kan vara ett bra redskap att formulera frågor ang. odling och

Läs mer

Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet?

Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet? Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet? ANDERS ADHOLM HENRIK NÄTTERLUND PATRICK PETERSSON HIR Malmöhus AB Borgeby Slottväg 11, 237 91 Bjärred Telefon 046-71 36 00 Fax 046-70 61 35 info-m@hushallningssallskapet.se

Läs mer

Skräppa - ett växande problem i ekologisk odling

Skräppa - ett växande problem i ekologisk odling Skräppa - ett växande problem i ekologisk odling Per-Anders Andersson Hushållningssällskapet, Huskvarnavägen 97B, 554 66 Jönköping E-post: Per-Anders.Andersson@hush.se Slutrapport från försöksserien L5-280.

Läs mer

Såteknik och utsädesmängd i åkerböna Seniorkonsult Nils Yngveson, HIR Malmöhus AB E-post:

Såteknik och utsädesmängd i åkerböna Seniorkonsult Nils Yngveson, HIR Malmöhus AB E-post: Såteknik och utsädesmängd i åkerböna Seniorkonsult Nils Yngveson, HIR Malmöhus AB E-post: nils.yngveson@hushallningssallskapet.se Sammanfattning Tre utsädesmängder i åkerbönor har provats i en skånsk försöksserie

Läs mer

Helsäd i ekologisk odling. Råd i praktiken

Helsäd i ekologisk odling. Råd i praktiken Helsäd i ekologisk odling Råd i praktiken Jordbruksinformation 7 2007 Helsäd i ekologisk odling Text: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Omslagsfoto: Jonas Ivarson, HS, Kristianstad Helsäd är ettåriga

Läs mer

Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen?

Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen? Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen? Abraham Joel & Ingrid Wesström SLU, Institution för mark och miljö Abraham.Joel@slu.se Ingrid.Wesstrom@slu.se Bevattning

Läs mer

Tekniker för radrensning i och mellan raderna

Tekniker för radrensning i och mellan raderna Tekniker för radrensning i och mellan raderna www.hirmalmohus.se Inledning En av de största skördebegränsande faktorerna i radsådda och planterade grödor är förekomst av ogräs. Under en lång period har

Läs mer

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post:

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post: ÖRTOGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTVETE OCH KORN. Försök inom animaliebältet 2002. Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, 392 41 Kalmar E-post: klas.eriksson@hush.se Sammanfattning

Läs mer

Ekologiska demonstrationsodlingar

Ekologiska demonstrationsodlingar Ekologiska demonstrationsodlingar i sockerbetor 2000 SBU Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB är ett kunskapsföretag som bedriver försöks- och odlingsutveckling i sockerbetor för svensk sockernäring.

Läs mer

JORDBEARBETNING. Jordbearbetningssystem

JORDBEARBETNING. Jordbearbetningssystem JORDBEARBETNING ssystem Lennart Johansson, Hushållningssällskapet Östergötland sfrågor har redan från starten av de regionala försöken rönt ett stort intresse i försökskommittén och bland lantbrukarna.

Läs mer

Ogräsbekämpning i ekologiskt odlad trindsäd

Ogräsbekämpning i ekologiskt odlad trindsäd Kristianstad Ogräsbekämpning i ekologiskt odlad trindsäd Av Stefan Lundmark, HS Kristianstad Bildmaterial: HS Kristianstad Detta material är producerat inom svenska miljöprogrammet för jordbruket, vilket

Läs mer

Två falska såbäddar + fördröjd sådd

Två falska såbäddar + fördröjd sådd David Hansson Inst. för biosystem och teknologi, Ogräsbekämpningsstrategi Sent sådda kulturer Bevattning Såbäddsberedning () Sådd Flamning bek. Grödans uppkomst Fördröjd sådd* Förlängd groningstid Tid

Läs mer

Vatten och aggregat nyckeln till säker uppkomst

Vatten och aggregat nyckeln till säker uppkomst Vatten och aggregat nyckeln till säker uppkomst En säker uppkomst i våroljeväxter förutsätter ett sådjup där det finns tillräckligt med växttillgängligt vatten och ett avdunstningsskydd av fina aggregat.

Läs mer

Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete

Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen, Linköping Växtskydd Svartpricksjuka (Septoria tritici) förekom i hela Mellansverige, men var betydligt vanligare i Västsverige.

Läs mer

Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver

Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver Klas Eriksson, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge Försöksserien avser att studera hur olika ogräsbekämpningar inverkar på

Läs mer

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Varför fosforgödslingen måste anpassas bättre Merskördar för fosforgödsling varierar mycket Grödornas fosforbehovet varierar Markernas

Läs mer

Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen?

Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen? Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen? Abraham Joel & Ingrid Wesström SLU, Institution för mark och miljö Abraham.Joel@slu.se Ingrid.Wesstrom@slu.se Bevattning

Läs mer

Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen?

Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen? Tillskottsbevattning till vete Kan man öka skörden med enstaka bevattningstillfällen? Abraham Joel & Ingrid Wesström SLU, Institution för mark och miljö Abraham.Joel@slu.se Ingrid.Wesstrom@slu.se Bevattning

Läs mer

Två såtidpunkter i höstvete

Två såtidpunkter i höstvete Av Anders Bauer, HIR Skåne AB E-post: anders.bauer@hushallningssallskapet.se Två såtidpunkter i höstvete SAMMANFATTNING Skörden var drygt 1 000 kg/ha när vetet såddes i normal tid. Stora merskördar, över

Läs mer

Integrerad ogräsbekämpning

Integrerad ogräsbekämpning Integrerad ogräsbekämpning Jordbruks- och trädgårdskonferensen 2014 Alnarp 30 januari 2014 Anders TS Nilsson Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för biosystem och teknologi Växtskydd i förändring vägskäl

Läs mer

- Basagran SG + olja är dyrt men effektivt och mest skonsamt mot vitklöver.

- Basagran SG + olja är dyrt men effektivt och mest skonsamt mot vitklöver. L5-6602. Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd och vitklöver Av Klas Eriksson Försöksledare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar. E-post: Klas.Eriksson@hush.se

Läs mer

www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net

www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net 2 ÖVERTYGELSE, PASSION OCH KVALITÉ VAD ÄR DET SOM SKILJER SIG? PINNLÄNGD 500 MM, DIAMETER 8 MM, AV- STÅND MELLAN FÅRORNA 28 MM

Läs mer