Svenska avdelningen Broutskottet Protokoll nr 6 1 (5) Anders Samuelsson (ordförande) Torbjörn Högström (sekreterare)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska avdelningen Broutskottet Protokoll 2012-2016 nr 6 1 (5) Anders Samuelsson (ordförande) Torbjörn Högström (sekreterare)"

Transkript

1 Svenska avdelningen Broutskottet Protokoll nr 6 1 (5) Anders Samuelsson (ordförande) Torbjörn Högström (sekreterare) Protokoll från möte med svenska broutskottet den 21 okt 2014 Plats: Gatukontoret Malmö, Stadshuset, Malmö, Närvarande utskottsmedlemmar: Per Carlsson Jerry Ahlandsberg Torbjörn Högström Christer Ångström Per-Ola Svahn Thomas Krekula Ingvar Larsson Magnus Wiberg Gatukontoret Malmö Gatukontoret Malmö ÅF Infrastructure AB Riksförbundet Enskilda Vägar Skanska Sverige NCC Construction Sverige AB ÅF Infrastructure AB Sweco Civil Frånvarande utskottsmedlemmar: Anders Samuelsson Trafikkontoret Stockholm (Möte med NVF centralt) Lars-Erik Lundenberg WSP Sverige AB Johan Silfwerbrand KTH Lars-Olof Nilsson Trafikverket Investering Hans Petursson Trafikverket Lahja Rydberg Forssbeck Trafikverket Investering Lina Cavallin Trafikkontoret Göteborg Mario Plos Chalmers Bilagor: Bil 1: Bild Whitebord Bil 2: Bild Whitebord Bil 3: Bild Whitebord Bil 4: Bild blädderblock Bil 5: Therese Albrektssons artikel. Nästa utskottsmöte: 16/ kl Värd NCC Norsborgsdepån, Stockholm 1. Öppnande och inledning med val av mötesordförande, protokollförare och justeringsman samt godkännande av dagordningen. Med glada hälsningar och fika öppnades mötet. Dagordningen godkändes. Torbjörn valdes som ordförande och protokollförare.

2 Protokoll nr 6 2 (5) 2. Summering av bro-konferensen på Island Per/Jerry ledde en genomgång av programmet och kunskapsöverföring. 3. NVF Sverige är Ordförandeland Ämnen som ni tycker kan vara särskilt värdefulla att byta erfarenheter kring med övriga medlemsländer. Utskottet funderar till nästa möte * Rostskydd av sponter. [Per/Jerry] * Varför är beräkningsbuntarna så tjocka men resultatet på ritning detsamma som tidigare. [Per/Jerry] * Hur ska andra mindre beställare än TrV förhålla sig till BIM- utvecklingen, arkivering osv. 4. Nya utskottsmedlemmar i slutet av mandatperioden. Utskottet bestämde att frågan tas upp på nästa möte när fler medlemmar är närvarande 5. NVF Annual Bridge Conferences 2015, Sverige. Hjärnstormning med följande stolpar. Maintaince of the informationmodel (BIM) doing full circle by contactor, consultants to bridge owner maintaince. (Modellens kretslopp) Bridge owner Consultans Contractors Upplägg av dagen Inledande anförande med rubriken modellens kretslopp i syfte att tydliggöra röda tråden för dagen och vårt syfte med ämnet. I röda tråden förklaras problematiken kring de olika krav på modellen i t.ex. det inledande säljande skedet mot politiker/allmänhet och sedan mer detaljerade i byggprocessen osv Dela upp dagen i block med rubrikerna Allmänt/Inledning Broägare i rollen som Investerare Entreprenören Konsulten Broägare i rollen som Förvaltare Seminariedag kl med 1 timmas lunch och 2*20min fika och 2 min per byte av föredragshållare återstår 6 timmar effektiv föredragstid.

3 Protokoll nr 6 3 (5) Det ger t.ex. 18st föredrag a 20min. Av dessa 18st föredrag avgår ett st för en allmän inledning av Anders, ett st för rödatrådenföredraget (Ingvar / P-O) och ett st avslutande föredrag för summering/frågor. Återstår såldes 15st föredrag fördelat på 5 länder (Sve, Nor, Fin, Dan, Isl) dvs 3 föredrag per land. Föreslagen plats. Sundsvall, Statsberget. Studiebesök. Sundsvallsfjärden, Högakustenbron, Älandsfjärden. Golfbana finns i trakten, spelbar i september. Använda Bokningsbolaget som seminariearrangör. Frågor vi vill få besvarade på seminariet som även kan vara rubriker på seminariet Allmänt Hur ska modellen se ut i de olika skedena (Obruten infokedja) Kan samma modell följa med i hela processen. Therese Albrektsson, se artikel. Mailas ut. Generellt ge dagsläget och 4 års perspektivet. Ifrågasättande föredrag, inte säljmöte för BIM. Investering (Broägare i rollen som Investerare ) Idag: BIM/3D används som visualiseringsverktyg för allmänheten, politiker för att sälja in projekt. Fråga. Hur anpassa modellen så att den blir användbar i senare delar av kretsloppet Går vi mot ett upplägg som utomlands att entr själv gör de detaljritningar som behövs Framtid: Makroperspektiv t.ex. räcker den av TrV anvisade ytan för Entr arbetsplats, Bas P. FU t: Mäta i modellen i anbudsskdet, hur säkerställa modellens kvalitet och ju ridiska status. Juristen. Modellens juridiska status i FU. Skillnad tot-entr och utförande entr. Hur höjer vi statusen på modellen, högre än AMA? Högre än ritning?. Entreprenören (Contractor) Hur används modellen idag på bygget. Jämföra med Hus och Vägprojekt. (VDC indata NCC Växthusvägen) Hur används BIM för att öka produktiviteten. ABD planer Scanning med drönare. 3d rendering av arbetsplatsen. Datakiosker på arbetsplatsen idag Kollisionskontroller. BIS - Inköpskodning. Använda samma kodsystem i hela kretsloppets aktörer, BSAB räcker det till. Entreprenörens kravspec till på konsulten

4 Protokoll nr 6 4 (5) Konsulten (den som skapar modellen) Är det vår invanda förställning som hejdar oss eller människans otillräcklighet jmf med datamaskinen. Hur gör vi BIM/3D osv lättillgängligt. Visa exempel från förbifarten.thomas Vincent. Utbytesförmat. Hur kopplas BIMmodellen ihop med AMA-text. Lecor, stålleverantör, gör idag egna modeller för tillverkning Behöver vi göra 2d ritningar för utskrift. Hur få ut dessa praktiskt från 3d modellen. Modellen ska förberedas både för entreprenadmaskiner och förvaltaren Gemensam informationshantering i hela kretsloppet. Skillnaden i krav/behov av modellen mellan TrV investering, Entr och TrV Förvaltning. Utbytesformat. Då text information ska med. Cad tekniska standardisering. Teknik expert Visa exempel förbifarten. Förvaltaren (Broägare i rollen som Förvaltare) Textbaserat BATMAN till modellbaserat BATBIM. Olika ingångar: *Inspektion- Jmf appen Stockholms stad *Förvaltningssystemet *Arkiveringens filformat. Vad kan TrV acceptera för leveranser Fråga: Entreprenören vill veta vad för utdata de ska leverera till förvaltaren Norge s offshoreindustri. Databastänk. Hur driver Norges trafikverk på utvecklingen där, 6. NVF s bropris. Delas ut nästa gång Nomineringskandidater från Sverige under hösten Tre kandidater presenteras per utskottsmöte. På mötet presenterades pkt 7.3, 7.4, Rotebro. Brobyte med pågående trafik, sidolanserade broar. [Lahja] 7.2 Gamla Årstabron: Injekteringsmetodiken. [Anders] 7.3 Kaponjärbron: FRP-bro med vågad design [Ingvar] Presenterades av Ingvar, se Bilaga 3. Speciell estetik i nytt bro-material. Rostfria lager. Nerspänd mot upplyft vid högvatten. 7.4 Stora bommens bro (osthyveln) [Ingvar] Presenterades av Magnus, se Bilaga 2. Hur bevaras den vackra befintliga och kombineras med nya material. Två en spanns träbroar. Ej längre en rörlig bro. 7.5 Norsborgstunneln (Gjut och armeringsmetodik) [Thomas]

5 Protokoll nr 6 5 (5) 7.6 Gislavedsbron (Inklädd träbåge ) [L-O] 7.7 Bro över Lagan i Ljungby (Bro direktupplagd på rörpåltoppar) [Magnus] Presenterades av Magnus, se Bilaga 1. Smart byggmetod som är i ropet, använts i Finland mycket och även tidigare sporadiskt i Sverige. 7.8 Ekenbergsbron (Stålbågbro för SL) [Lars-Erik] 7.9 Tomteboda. Lanserade stålbroar med prefabelement. [P-O] 7.10 XXXX GC bro. Hybridbalk Svartstål- Rostfritt [Per/Jerry] 7. Branschutveckling. Nedspända GC broar. Brodynamik för GC broar. Hur räknas denna. 8. Nyheter om pågående projekt. Frågan hanns inte med. 9. Övriga frågor Protokoll från avdelningsutskottsmöte (svenska broutskottsmötet) Namn vid ett av bro-pris alternativen ses över, annars Ok. 10. Nästa avdelningsutskottsmöte Ett möte i december (tre förslag togs fram) och ett i början av mars, datum ej bestämt. 11. Avslutning NVF Svenska Utskottet Torbjörn Högström Protokollförare

Utskottens verksamhet 2014. Bilaga 1

Utskottens verksamhet 2014. Bilaga 1 Utskottens verksamhet 2014 Bilaga 1 NVF Utskott 33 - Beläggningsutskottet. Svenska avdelningens verksamhetsberättelse 2014. Utskottet har haft följande sammansättning under 2014: Henrik Sjöholm, Skanska,

Läs mer

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG Klubbföretagspärmen flik 1a Rev. Hallands 4H 2012 01 13 VAD ÄR ETT 4H FÖRETAG? DEFINITIONEN AV ETT 4H FÖRETAG Ett 4H företag är en praktisk uppgift inom 4H:s profilområde Hushåll,

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 Stockholm den 13 januari 2015 Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 1. Mötets öppnande Presentationsrunda 2. Fastställande av dagordningen Dagordningen godkänd 3. Föregående minnesanteckningar MCT och

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 1 (7) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14 Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 Plats: Hjortviken, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström

Läs mer

CAD-Q DAGARNA. Agenda 11-12 oktober 2012. Välkommen. Industri. Infrastuktur

CAD-Q DAGARNA. Agenda 11-12 oktober 2012. Välkommen. Industri. Infrastuktur CAD-Q DAGARNA Agenda 11-12 oktober 2012 VÄLKOMMEN Cad-Q Dagarna 11-12 oktober 2012 Technology development makes a difference! I oktober är det dags igen välkommen! Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners

Läs mer

MARKNADSANALYS Gemensam upphandling DoU Väg och Järnväg

MARKNADSANALYS Gemensam upphandling DoU Väg och Järnväg MARKNADSANALYS Gemensam upphandling DoU och Sammanställt, 2010-11-25, av: Jan-Olof Andersson, IVu Hans Kvarnlöf, Tups Per Kvick, Tups 0 Marknadsanalys Gemensam upphandling DoU och Uppdraget Uppdraget består

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2011. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas.

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2011. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas. NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2011 Kundkontakten Tips & Nyheter i: Entré Bilanco Bilglas & Planglas Målerikalkyl En intensiv vår... i år igen! Våren är ofta en intensiv

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

NYA BIDCON SNART HÄR! EL FÖRST UT I HÖST LÄS MER PÅ SIDAN 2

NYA BIDCON SNART HÄR! EL FÖRST UT I HÖST LÄS MER PÅ SIDAN 2 EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC MAJ 2007 NYA BIDCON SNART HÄR! EL FÖRST UT I HÖST LÄS MER PÅ SIDAN 2 I DETTA NUMMER: 3 FÖRSTA ANVÄNDAREN ConText porträtterar pionjärerna de som vågade steget när datorn och

Läs mer

Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden

Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden Sammanfattning av rapport 2010 /11:RFR3 Civilutskottet,Trafikutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden Hållbara städer med fokus på transporter,

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer