Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län"

Transkript

1 Sid 1 av 6 Datum Diarienr Marika Bystedt Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid: , kl ca Plats: Johannersbergshuset, Samhällsförvaltningens aula, Brunnshusgatan 4, Härnösand Kaffe serveras kl och Ett avbrott görs för lunch klockan och var och en ansvarar för att finna lämpligt lunchställe. Anmäl ditt deltagande senast den 11 februari till Camilla Norberg på telefon eller mail Kramfors Bengt Sörlin

2 Sid 2 av 6 Förslag till Dagordning för direktionen Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3. Justering av röstlängd att anse röstlängden justerad med x röstberättigade ledamöter närvarande 4. Val av justerare för mötet att välja xx till justerare för mötet. 5. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 6. Godkännande av föregående protokoll från 27 september 2012 att lägga föregående protokoll till handlingarna. Genomgång av föregående protokoll. Föregående protokoll Bengt Sörlin, ordförande

3 Sid 3 av 6 Beslutsfrågor 7. Bokslut 2012 att godkänna underlag till bokslut för 2012 att underlag till bokslut för 2012 kommuniceras med Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar. Underlag till bokslut 2012 Kostnaderna följer prognosen som presenterades vid tredje kvartalsuppföljningen. Däremot har intäkterna blivit något bättre än prognosen i tredje kvartalsuppföljningen. Marika Bystedt, Projektledare 8. Allmän trafikplikt att beslut om trafikplikt bordläggs till direktionsmötet den 26 april. att bjuda in till medlemsmöte i mars inför beslut om trafikplikt Med anledning av planerade neddragningar är det svårt att föreslå trafikpliktsbeslut genom att det handlar om att ändra trafikens funktion, från exempelvis fungeraden arbetspendling till endast skoltrafik. Dessa faktorer måste presenteras i ett trafikpliktsbeslut. För att ett trafikpliktsbeslut ska kunna fattas krävs det en tydligare och mer långsiktig ambition över vilka ekonomiska satsningar som kollektivtrafikmyndighetens medlemmar är beredda att göra. Lagen tvingar att beslut om trafikplikt måste fattas innan avtal tecknas, vilket innebär i slutet av sommaren om upphandlingen går som planerat. Det som riskeras med ett senarelagt beslut om trafikplikt är att ifall beslutet skulle överklagas finns det små möjligheter att hantera en överklagan i upphandlingen. Per Eriksson, Myndighetschef

4 Sid 4 av 6 9. Delegationsordning att fastställa delegationsordning för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Förslag till delegationsordning Delegationsordningen har framtagits efter dialog med Arne Mattisson, Sundsvalls Kommun. Under första direktionsmötet i februari 2012 fattades beslut om att revidera delegationsordningen i september Revideringarna som behövde göras var av mer omfattande än planerat vilket medförde att beslutet flyttades fram till februari Per Eriksson, Myndighetschef 10. Val till ledamot i arbetsutskottet att välja Jerry Pehrsson ersätter Kim Lundin som ersättare i AU Kim Lundin har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Kollektivtrafikmyndighetens direktion och som ersättare i arbetsutskottet. Sollefteå Kommun har valt att Jerry Pehrsson ska ersätta Kim Lundin. Med anledning av detta föreslås direktionen att välja Jerry Pehrsson som ersättare i arbetsutskottet. Bengt Sörlin, ordförande Rapporter 11. Regionalt trafikförsörjningsprogram att notera informationen Revideringen av trafikförsörjningsprogramet har av flera anledningar försenats. Just nu pågår en omfattande diskussion om kollektivtrafikmyndighetens medlemmars ekonomiska ambition. Många

5 Sid 5 av 6 beslut har tagits att genomföra besparingar i trafiken för kommande år. Dessa beslut går helt emot de målsättningar som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och glappet mellan mål och ekonomi är dagsläget för stort för att kunna hantera. Dessutom kommer en konferens att ske den 10 och 11 april som ska diskutera framtidens kollektivtrafik. Konferensen är organiserad av Trafikverket, Landstinget, Sundsvalls- och Örnsköldsviks kommun samt kollektivtrafikmyndigheten. Synpunkter från planeringsgruppen har kommit att resultatet av denna konferens borde utgöra grunden för revidering av trafikförsörjningsprogrammet. : Marika Bystedt, Strategisk planering. 12. Myndighetschefen rapporterar att notera informationen Myndighetschefen rapporterar om det aktuella inom myndigheten. : Per Eriksson, Myndighetschef 13. Beslutsuppföljning Mötet beslutar: Att notera informationen Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 14. Nästa möte att nästa möte är den 26 april 2013 i landstingssalen i Härnösand. 15. Mötets avslutande

6 Sid 6 av 6 Ordförande Bengt Sörlin avslutar direktionens möte.