Optimering av maskinprocess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optimering av maskinprocess"

Transkript

1 Optimering av maskinprocess David Cedergren, 120hp Halmstad Högskola Lars Bååth, handledare, Halmstad Högskola Lars Karlsson, handledare, Lindab Ventilation AB Halmstad den 20 maj

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Abstract Inledning Metod Bakgrund Projektbeskrivning Heavy duty-arm Förstyvningsplatta Kravspecifikation Krav på process Krav på omgivningen Vassa kanter Material Miljövänlig Krav Krav 1 - Vikt Krav 2 - Enkel geometri Krav 3 - Deformation Krav 4 - Greppvänlig Resultat Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag Skissförslag

3 9.22 Skissförslag Skissförslag Viktning Beräkningar Handberäkningar CATIA-beräkningar Material Diskussion Källor Bilagor Loggbok

4 Förord Jag vill tacka Lindab Ventilation AB för att ha fått möjligheten att få utföra mitt examensarebete i samarbete med dem och även personalen som jag varit i kontakt med på Lindab Ventilation AB. Vill även passa på att säga att tiden för mitt examensarbete har varit väldigt spännande och lärorikt, dels i att jag har fått göra ett projekt rikat till ett verkligt företag och dels för att jag har fått chansen att använda alla mina kunskaper som jag fått under min tid på Halmstad Högskola. Tack! Lars Karlsson, handledare, Lindab Ventilation AB Dan Gustavsson, projektgivare, Lindab Ventilation AB Johan Wretborn, examinator, Halmstad Högskola Lars Bååth, handledare, Halmstad Högskola Jag vill även tacka Hans Lövfgren för hjälp angående hållfasthetsberäkningar och Håkan Petersson för hjälp av CATIA frågor. 4

5 Personliga mål Jag valde att ta kontakt med Lindab Ventilation AB angående examensarbete för att jag har jobbat hos dem tidigare och känner till vad de producerar och hur de går tillväga med tillverkningen av produkter. Eftersom jag går en teknisk utbildning och har sommarvikarierat hos Lindab Ventialtion AB under de senaste fyra åren i produktionen vill jag utnyttja mina kunskaper i ett samarbete med dem. 5

6 1. Sammanfattning Förslaget om en förstyvningsplatta till företagets rörmaskin är en bra ide. Denna typ av konstruktion ökar produktiviteten och minskar belastningsskador på maskinoperatören. Det ska även nämnas att förstyvningsplattan minskar riggtiderna. 6

7 2. Abstract Lindab Ventilation AB is a big producer of pipes, tubes and other ventilation equipment. They have many methods of producing their products. First and foremost they use the pressing technique where a sheet of metal is put between two molds, much like the picture below. When the metal has been molded into a desired shape, they weld the two halves together into a tube. The welding process can be either manual or robotical. The other technique they use is the one my thesis is focusing on. To make tubes by using this process you start with a thin layer of sheet metal on a roll, much like a toilet paper roll. And you put the roll on a rotating disk and force the sheet metal into the machine where it is bent to obtain better mechanical properties. Once it is done in the machine it is pushed out on the other side into the molding form. 7

8 3. Inledning Mitt examensarbete började med att jag tog kontakt med Lindab Ventilation AB och frågade om de hade examensarbete som jag skulle kunna arbete med. Jag kom i kontakt med min handledare på Lindab Ventilation AB och han hade ett uppdrag åt mig. Uppdraget innefattade att jag skulle dimensionera en förstyvningsplatta till en av deras rörmaskiner. Problemet Lindab Ventilation AB hade med denna maskin var att för tillfället så måste man byta hela armen varje gång man riggar om till en ny dimension. Riggningen tar väldigt lång tid, därför ville de ha en förstyvningsbalk som tillåter att man kan använda samma arm till alla dimensioner, men att man slipper de långa riggtiderna. Förstyvningsplattan tillåter detta, då den byts väldigt snabbt jämfört med att rigga om. Maskinen klarar av att köra allt ifrån dimensionerna 100 mm till 1600 mm i diameter, så de bad mig utforma förstyvningsplattan så att den ska passa dimensionerna 160 mm till 1600 mm. Anledningen till att balken endast skulle användas mellan de två sistnämnda dimensionerna är för att formhuvudet till 100 mm och 125 mm är för små för att en förstyvningsplatta ska få plats. 8

9 4. Metod Metoden som jag har använt mig av i mitt examensarbete är Princip- och Primärkonstruktion av Fredy Olsson. Jag valde denna metod eftersom det är den jag känner bäst till och dels för att den riktar sig till den tidiga fasen hos ett konstruktionsarbete, det vill säga brainstorming och utvecklingsarbetet. Eftersom detta är den första produkten av sitt slag så måste en produktalternativstudie utföras och detta görs via ett urval av ett antal olika prototypskisser. För att få en enkel bild av vilken eller vilka av skisserna som lämpar sig mest att gå vidare med, kommer jag att sätta upp krav som varje skiss måste uppnå för att kunna gå vidare. Nu när den mest lovande skissen har selekterats kommer jag gå vidare med att rita upp den i CATIA och undersöka den med hjälp av FEM-analys. 9

10 Halmstad Högskola 5. Bakgrund Lindab Ventilation AB är en stor tillverkare av ventilationsrör. De har måna olika metoder som de använder sig av för att framställa rören. Dels finns där metoden som i stora pressar trycker ut rörhalvor som sedan svetsas ihop och dels finns där, den metod mitt examensarbete inriktar sig på, rörmaskiner som forserar in plåten i stora formar. Då mitt examensarbete omfattar just den sistnämnda metoden kommer jag beskriva den mer utförligt nedan. Metoden som används av rörmaskinen börjar med att man sätter på en rulle tunnplåt, likt toapapper, på en roterande skiva. Denna roterande skiva matar sedan in plåten i själva rörmaskinen. Här nedan på bilden ser man vart plåten matas in, bakom det stora gråa hjulet med svarta ränder finns så kallade valsar. Dessa valsar gör så att plåten bockas lite och därmed får bättre hållfasthets egenskaper än om man inte bockar den. Värt att notera är att en ohyglig mängd olja används för att smörja maskinen. 10

11 Halmstad Högskola Med valsning Utan valsning Valsningen användas dock enbart på dimensionerna 250mm och uppåt. Dimensionerna mellan 100mm och 200mm anses inte behöva de förstärkande bockningarna, detta eftersom diametern är så pass liten. 11

12 Efter plåten har valsats och fått formen som bilden ovan, matas den vidare till sista delen av utformningen av plåten. Det som händer här är att sidan av plåten trycks neråt och bildar en typ av ögla. Innan plåten har gått igenom processen som skapar öglan. Efter plåten har gått igenom processen som skapar öglan. Denna ögla fungerar på så sätt att när plåten har gått ett varv i formhuvudet, så hakar den sig fast i sig själv och bildar ett slutet rör. Den fortsätter att haka i sig för varje varv som passerar och när önskad längd på röret är uppnåt så skärs röret av med hjälp av två knivar. 12

13 Halmstad Högskola Ett av tretton formhuvud som används vid tillverkning av rör. När rätt längd på röret har uppnåts så skärs det av med hjälp utav två knivar. Dessa knivar trycks upp mot varandra sammtidigt som plåten matas. Det vill säga under tiden då röret snurrar, eftersom röret snurrar med en konstant fart så får man ett rakt och jämt snitt. Övre kniven Undre kniven 13

14 Idag finns det inget snabbt och effektivt sätt att byta mellan olika dimensioner på tillverkningen av rör. Det innebär att tiden som krävs från att köra en typ av dimension till att byta till en annan är alldeles för hög. Syftet med mitt examensarbete är att ta fram olika lösningar på en förstyvningsplatta som reducerar riggtiderna avsevärt. Eftersom det inte finns någon tidigare konstruktion som på något sätt kan liknas till detta så har jag förmånen att utveckla produkten utifrån egna premisser. Examensarbetet följer princip- och primärkonstruktionsmetoden av Fredy Olsson, där en mängd olika förslag på förstyvningsplattor till en rörmaskin har tagits fram och jämförts med varandra mot ett antal kriterier som har sats för att få en så optimal lösning på problemet som möjligt. 14

15 Denna typ av rörmaskin använder sig av en speciell metod för att skära av röret när det är klart. Som beskrivits ovan så användas två knivar som förs emot varandra och delar röret. För att detta ska vara möjligt, och få ett rakt snitt, gäller det att knivarna inte rör på sig under tiden de skär. Detta problemet har lösts genom att en stor och tung arm har installerats för att hålla knivarna på plats så att de inte påverkas av kraftern som uppstår då röret skärs av. En av många armar som används förtillfället för att hålla knivarna på plats. 15

16 Denna arm sitter fastspänd via två ställen. Fästningen som håller armen stilla där bak förhindrar rörelser som annars hade uppståt i alla riktningar utom axiel. Staget i mitten av armen förhindrar både rörelser i axiel riktning och vridningar av armen. En sak som bör nämnas är att den övre kniven sitter still hela tiden. Båda knivarna har förvisso en motor som får knivarna att rotera för att underlätta kapandet av röret, men det är endast den undre kniven som höjs och sänks. Detta möjliggörs med hjälp av en liten pneumatisk tryckkolv. 16

17 6. Projektbeskrivning 6.1 Heavy duty-arm Syftet med detta examensarbete är att hitta på en lösning som ska underlätta maskinoperatörens arbete genom att tillverka olika typer av förstyvningsplattor. Som det ser ut nu så finns där enbart dessa tunga armarna som hjälper till att hålla knivarna på plats när man skär av röret. När knivarna kommer till det stället på röret som öglorna finns på är anledningen till varför man måste ha en heavy duty-arm. Eftersom knivarna här ska gå igenom fyra lager plåt så uppstår ett enormt tryck på knivarna och det är därför en sådan arm måste finnas för att hålla kvar knivarna på plats när de utsätts för trycket. 17

18 Som det ser ut nu så finns där enbart en arm av massivt stål som hjälper till att hålla skärknivarna på plats så att de inte ger efter när man skär skarven på röret. Eftersom knivarna belastas med en kraft på upp till 4800 N måste denna arm var väldigt robust, och detta medför att den väger väldigt mycket då den är gjord av stål. Denna arm kan väga upp emot 50 kg och är för mycket för en person att byta själv. Problemet som uppstår är att varje gång man måste rigga om är maskinoperatören tvungen att byta till en starkare arm som är tyngre, för att klara av högre krafter. Anledningen till att armen måste bytas mellan körning av olika dimensioner är för att klara av de olika krafter som uppstår under körning av olika dimensioner. Till exempel så behövs inte en lika tung och robust arm vid körning av mindre dimensioner än om man kör större dimensioner. Detta är för att man använder sig av tunnare plåttjocklek vid mindre dimensioner. 18

19 6.2 Förstyvningsplatta Ideén med förstyvningsplattan är att eliminera behovat av att byta heavy duty-armen varje gång man riggar om till en annan dimension på formhuvudet. Man vill alltså kunna köra samma arm till alla olika dimensioner för att slippa behöva byta den tunga armen. Detta leder till att man riggar snabbare vilket ökar produktiviteten eftersom man minskar tiden då maskinen står stilla samt att antalet belastningsskador minskar då förstyvningsplattan väger avsevärt mindre än armen. 19

20 7. Kravspecifikation 7.1 Krav på process Tanken med denna konstruktion är att underlätta bytet av att köra olika dimensioner hos en viss typ av rörmaskin hos Lindab Ventilation AB. Konstruktionen kommer att utvecklas och konstrueras utifrån tre aspekter. Konstruktionen ska vara enkel att tillverka, lätt att använda och minimal belastning på personen som använder den. 7.2 Krav på omgivningen Förstyvningsplattan kommer att konstrueras utifrån säkerheten i centrum, det ska inte förekomma några vassa kanter, förstyvningsplattan ska väga så lite som möjligt med tanke på att minimera belastningsskador på maskinoperatören. 7.3 Vassa kanter Konstruktionen får inte ha några vassa kanter då detta kan orsaka personskada eftersom den väger relativt mycket, är där då vassa kanter kan detta sluta illa. Även fast vantar eller handskar är ett måste då man vistas i verkstadsmiljö så finns risken för skärskador. 7.4 Material Materialet konstruktionen kommer att vara tillverkad av är stål, då detta är väldigt billigt och starkt. Problemet är att materialet väger väldigt mycket, men genom att använda sig av optimeringsprocesser och FEM-analyser i CATIA kan man få ner vikten avsevärt. Materialet som jag har tänkt använda mig av går inte ändra på då Lindab Ventilation AB har en lista av standardmaterial som de använder sig av. 7.5 Miljövänlig Miljöpåverkan på denna konstruktione kommer nästintill vara noll. Förstyvningsplattan kommer att tillverkas utifrån spillmaterial som har blivit över från andra produkter, så ingen beställning av speciall stål enbart för att tillverka förstyvningsplattan kommer att ske. 20

21 8. Krav Jag har satt upp ett antal krav för tillverkningen av min konstruktion och beskrivit varför kraven som jag ställt är så pass viktiga. Kraven kommer att få ett nummer beorende på hur prioriteten ligger hos dem, alla skissers summor kommer sedan jämföras för att få ut den absolut bästa lösningen sett till kraven. Jag kommer att göra två stycken förstyvningsplattor. Den ena ska tillverkas för användning av formhuvud med dimensionerna mm och den andra kommer att användas för formhuvud med dimensionerna mm. 8.1 Krav 1 - Vikt Förstyvningsplattan får inte väga för mycket, då detta belastar muskler och leder som i sin tur kan leda till belastningsskador hos maskinoperatören. Dock ska hållfasthets egenskaperna inte kompromissas. 8.2 Krav 2 - Enkel geometri Det är vesentligt att konstruktionen har en enkel geometri eftersom den ska vara så lätt att tillverka som möjligt. Då den inte ska serieproduceras gäller det att få ner kostnaderna så mycket som möjligt och det går att göra med hjälp av att den blir enkel att konstruera. 8.3 Krav 3 - Deformation Jag satte en övre gräns på att den inte får deformeras mer än 5mm under maximal belastning, detta för att ha något att räkna kring och dels för att ha ett mål jag ska försöka gå efter under FEM analysen. 8.4 Krav 4 - Greppvänlig Att konstruktionen är greppvänlig är väldigt viktigt då det kan förekomma långtids skador hos maskinoperatören om man är tvingad till att lyfta den på ett sätt som skadar rygg varje gång det är rigg. 21

22 9. Resultat 9.1 Skissförslag 9.11 Skissförslag 1 Lösningsförslag nummer 1 är väldigt simpelt utformad och lätt att tillverka, dock så är den för klent byggd för att fungera som en förstyvningsplatta. Vikten är väldigt låg för just detta förslag, men greppvänligheten gör att den är väldigt svår att handskas med. Sammanfattningsvis så går denna skiss inte vidare då den saknar främst de hållfasthets egenskaper som krävs av en förstyvningsplatta. Dock så kan en vidarutveckling av denna vara aktuell Skissförslag 2 Greppvänligheten för detta förslag är väldigt hög, dock så kommer den bli väldigt svår att tillverka eftersom den är för komplex. Vikten är låg fast med relativt bra hållfasthets egenskaper, på grund av fackverks utformningen, men trots detta så är den för svår att tillverka och går därmed inte vidare. 22

23 9.13 Skissförslag 3 Detta är en vidarutveckling av förslag 1. Hållfasthets egenskaperna har ökat avsevärt, på grund av att höjden på fenan har ökat. Vikten skulle kunna sänkas genom att göra hål i fennan som inte påverkar hållfastheten och kunna göra den greppvänligare. På grund av det sållas den bort Skissförslag 4 Relativt lätt konstruktion att tillverka med goda greppegenskaper. Hållfastheten är inte god då hålen i konstruktionen är väldigt stora samt att vikten är låg. Eftersom denna konstruktion har en geometri som inte kommer att passa just denna rörmaskin innebär det att denna förstyvningsplatta inte går vidare. 23

24 9.15 Skissförslag 5 Svår och dyr att tillverka eftersom hela ramen är böjd. Dock är vikten låg samt att den har goda greppegenskaper. Hållfasthets egenskaperna är relativt dåliga, med tanke på hur tunn den är, hållfastheten blir lite bättre med hjälp av sidostag, men dock inte tillräckligt mycket för att den ska gå vidare Skissförslag 6 En vidarutveckling på skissförslag 1 och 3. Denna har goda hållfasthets egenskaper och god grepvänlighet. Vikten har även den reducerats med hjälp av hål som inte påverkar hållfastheten hos förstyvningsplattan. 24

25 9.17 Skissförslag 7 Väldigt enkel att konstruera fast med väldigt hög vikt. Goda greppegenskaper samt hög hållfasthet, på grund av dess höga fena. På grund av dess höga vikt är detta inte ett förslag som jag kommer gå vidare med Skissförslag 8 Svår att tillverka och med sämre hållfasthets egenskaper än förslag nummer 5. Låg vikt och god greppbarhet 25

26 9.19 Skissförslag 9 Hög vikt och låg greppvänlighet i samband svårigheten att tillverka. Att svetsa insidan av U- balken kan bli väldigt svårt. Detta förslag är för komplext för att vara konstrueras då det är både svårt och tar lång tid Skissförslag 10 Hög hållfasthet på grund av den höga fennan, låg greppvänlighet och hög vikt gör att den inte går vidare. Vidarutveckling av detta förslag är lovande. 26

27 9.21 Skissförslag 11 Låg vikt och goda hållfasthets egenskaper på grund av den höga fenan och listen som finns på undersidan av förstyvningsplattan. Dock så har den dåliga greppegenskaper, dock så har den en relativt lätt geometri. På grund av alla de krav denna förstyvningsplatta inte klarade av går den inte vidare Skissförslag 12 Vidarutveckling av förslag nummer 11, samma goda hållfasthets egenskaper och lätta vikt. Fast denna har blivit utrustad med hål i fennan för optimera vikten och öka greppvänligheten. Även denna har relativt enkel geometri. Detta förslag går vidare eftersom den klarar av alla kriterier som var uppsatta. 27

28 9.23 Skissförslag 13 Höghållfasthet och hög vikt med låga greppegenskaper och relativt enkel geometri. Eftersom hål i fennan har gjorts för att sänka vikten och ge den bättre grepp möjligheter går detta förslag inte vidare. 28

29 9.2 Viktning Efter att ha sorterat ut vilka av idéskisserna jag ville gå vidare genom att väge dem mot varandra med hjälp av olika krav jag ställt upp så har jag kommit fram till att skissförslag nummer 6 och 12 går vidare för nogrannare FEM-analyser och handberäkningar. Jag valde att kompletera CATIAs hållfasthets resultat med mina egna handberäkningar eftersom jag vill ha en mer tvärvetenskaplig syn på hur det egentligen ser ut och går till. Som bilden ovan visar så är förslag 6 och 12 de enda som klarar alla krav jag ställde på förstyvningsplattan och detta var ett måste för att de skulle gå vidare. Av de fyra krav jag satte upp var geometrin lättast att uppnå. Eftersom jag visste vilka begränsningar jag hade på konstruktion, det vill säga att jag visste hur lång eller smal den fick vara innan den clashade med rörmaskinen. Kravet deformation var näst svårast att uppnå då detta involverade mycket trixande med CATIAs optimeringsvertyg. Vikt och greppvänlighets kraven gick hand i hand eftersom när jag tog bort vikt från konstruktionen så blev där automatiskt hål att hålla förstyvningsplattan i. 29

30 Jag valde att simulera förstyvningsplattor under samma krafter, det vill säga den absolut högsta som kan uppstå under körning av rörmaskinen, för att vara absolut säker på att dem kommer att hålla. Detta var en typ av säkerhetsfaktor som jag använde mig av. Eftersom den ena förstyvningsplattan har betydligt lägre fena än den andra, för att kunna få plats i formhuvuden med dimensionerna lägre än 315mm, så var jag tvungen att kompensera hållfasthets egenskaperna på annat sätt. Detta löste jag med hjälp av att öka bredden på fenan istället, som bilden nedan visar så är bredden nu istället 20mm istället för 10mm. 30

31 9.3 Beräkningar 9.31 Handberäkningar Dock har jag kommit underfund med att handberäkningar på förstyvningsplattan inte är möjligt i detta stadiet eftersom formen och geometrin är för komplex för att effektivt kunna få ett bra resultat med handberäkningar. Handberäkningar hade varit lättare att utföra om jag hade varit i ett tidigare stadie, där jag inte visste hur den skulle kunna se ut. Men eftersom jag i det tidiga stadiet istället visste hur den skulle se ut och visste att höjden spelade en stor roll för dess hållfasthets egenskaper, så började jag rita upp den i CATIA och köra FEM-analyser direkt. Där fanns formeler som jag hade tankarna på under det tidiga stadiet, dessa formler beskrev att höjden är viktig i sådana konstruktioner som jag ritar upp. Som formlen här nedan visar, så spelar höjden en väldigt stor roll när det kommer till att uppnå ett böjmotstånd i, mitt fall, vertikal riktning. Formler som jag använde mig av i tidigt stadie, då jag fick reda på att höjden spelade stor roll. 31

32 9.32 CATIA-beräkningar För att få ett så bra resultat med CATIAs beräkningar måste jag simulera scenariot så nära verkligheten som möjligt och därmed få ett bättre resultat. För att öka graden av hur det verkligen ser ut valde jag att även simulera skruvarna i konstruktionen, istället för att enbart sätta clamps. En säkerhetsfaktor som är inbakad i just denna uppgift är att jag har avrundat uppåt då det kommer till krafter. Min handledare på Lindab Ventilation AB uppmätte krafterna 840 kg i vertikal riktning och 265 kg i horisontell riktning. Om man skulle vara exakt så är 1 kg lika med 9.82 N, men eftersom jag ville ha marginalerna på min sida valde jag att approximera 1 kg lika med 10 N, vilket faktiskt är vanligare än det först nämnda. 32

33 Jag valde att simulera den lilla förstyvningsplattan under 62.5% av maskinens maximala påfrestning eftersom jag inte vet vilka belastningar de små formhuvudena kommer att påverkas av. Det enda jag vet är att maximal belastning kommer att vara 8400 N. Max spänningar som uppstår hos den lilla förstyvningsplattan är 310 MPa och är placerat på radien där fenan ökar i höjden. Spänningarna uppstår i radier och hål eftersom materialet helt plötsligt byter riktning. Det kan, förenklat, ses som att en kraft trycker på en låda och denna låda förlitar sig på att avlasta sig på nästa låda och så vidare. Men den sista lådan som inte kan avlasta sig mot något är tvungen att skicka kraften vidare i en annan riktning, till exempel snett uppåt eller nedåt. Och det är därför det uppstår spänningar hos konstruktionen i radier främst. Genom att öka radierna, så så höjer man ju vinkeln som kraften lämnar sista lådan med. Om man hade haft radie noll, så hade kraften varit tvungen att gå i en riktning först för att sedan tvärt byta, men radien bidrar med att kraften gradvis byter riktning. 33

34 9.4 Material Under konstruktionen av förstyvningsplattorna som dessa kommer allmänt konstruktions stål användas. En väldigt vanlig och billig ståltyp som även är stark och som passar utmärkt till just detta ändamål. För att klara av de spänningar som uppstår, speciellt hos den lilla förstyvningsplattan, har jag valt en speciell subgrupp till det allmänna konstruktionsstålet, SS-EN Detta stål har en mindre kristallkornstorlek än vanligt konstruktionsstål och detta medför att hållfastheten ökar. Maxspänningen stålet klarar av är 350 MPa, vilket är under maxspänningen som uppstår hos förstyvningsplattorna. Materialet har en densitet på 7850 kg/m 3 vilket ger förstyvningsplattorna en vikt på 21.8 kg respektive 25 kg. Det är viktigt att notera att den lilla förstyvningsplattan väger mer än den stora. Detta beror väldigt mycket på att fenan på den lilla förstyvningsplattan är dubbelt så tjock som hos den stora. Och dels för att den lilla endast har plats med ett viktreduserande hål, där den stora har plats för två. 34

35 10. Diskussion Mitt examensarbete slutade i att två förslag på en förstyvningsplatta togs fram. Eftersom mitt examensarbete innefattade att ta fram en ny typ av konstruktion tycker jag att rätt metod använts. Förstyvningsplattan kommer att vara tillverkad av vanligt stål. Jag har tittat på andra typer av material som skulle kunna ersätta stål, men kommit fram till att beställa ett annat typ av material enbart för att konstruera dessa två förstyvningsplattor skulle nog kosta mer än göra nytta. Dels för att det är så pass lite material som krävs, som sagt så ska förstyvningsplattorna inte serietillverkas, och dels för att stålet är väldigt lättilänglit, eftersom Lindab Ventilation AB använder stålet till fler konstruktioner. Så jag gjorde antagandet att det skulle bli mer jobb att beställa, få den tillverkad och fraktad till Lindab Ventilation AB, samt alla fel som kan uppstå. Om man jämför det med att den ritas upp i deras CAD-program där man kör hållfasthets tester och sedan tillverkar den samma dag, på så sätt sparar man både tid och pengar. I mitt fall, känner jag att det är överflödigt att göra handberäkningar eftersom när jag väl skulle börja på dem, hade jag redan ritat upp dem och kört dem genom FEM-analyser i CATIA. Dock så har jag tagit stor hänsyn, under tiden jag ritat upp dem, vid formler som annars hade använts i det tidiga stadiet. Meningen med handberäkningar är i fall man i det tidiga stadiet inte vet alls hur den ska eller kommer att se ut. Då gör man handberäkningar för att se vilka begränsningar man har, men i mitt fall då jag redan hade fått en uppfattning av hur den skulle se ut, behövde jag inte göra hanberäkningar. Geometrin på förstyvningsplattan är väldigt enkel utformad. Att ha en komplicerad konstruktion då det inte behövs är väldigt onödigt, jag har fått lära mig att inte gör det svårare än vad uppgiften kräver och jag ser inga fördelar med att den behöver vara ritad på ett mer komplext sätt. 35

36 Att den har enkel geometri bidrar ju även till att den är lättare att tillverka samt att den blir billigare, eftersom det inte behövs små och dyra komponenter eller svetsas på ett svårt sätt, där är många fördelar till att hålla den enkel, utan att tumma på kvaliteten. Att få den stora förstyvningsplattan att klara av de spänningar som uppstår var inga problem eftersom formhuvudena för denna tillät en väldigt hög höjd på fenan, och som beskrivits i resultat delen, så spelar höjden en väldigt stor roll när det kommer till böjmotstånd. Det absolut svårast har varit att få den lilla förstyvningsplattan att klara av kraven och ändå ha goda hållfasthetsegenskaper samt att inte överstiga materialets sträckgräns. Eftersom den måste klara av så höga krafter, men ändå inte vara större än att den ska få plats i de små formhuvudena. Problemet som uppstod under simuleringen av den lilla förstyvningsplattan var att fenan inte kunnde ha hög fena, på grund av de små formhuvudena. Detta blev lidande eftersom höjden är väsentlig när det kommer till böjmotståndet. Eftersom resultatet med förstyvningsplattan skulle vara att ge böjmotstånd åt armen. Därför bildades det spänningar i radieövergången mellan den korta fenan och den långa fenana på den lilla förstyvningsplattan. Jag hade kunnat minskat dessa spänningar som uppstår i radien om jag till exempel hade ökat radien eller ökat höjden på den lilla fenan. Dock så går detta inte under rådande förutsättningar, eftersom om radien ökar eller fenan höjs så kommer fenan att ta i formhuvudet som ska sitta runt om. 36

37 11. Källor Att genomföra examensarbete Martin Höst, Björn Regnell, Per Runeson 2006 Principkonstruktion Fredy Olsson 1995 TUBEFORMER_ 2020_2006_01_01_SPARE PDF-dokument Formler och tabeller Karl Björk Sjätte Upplagan

38 12. Bilagor Valsarna inne i rörmaskinen. Materialschema av vilka material som används hos Lindab Ventilation AB för olika typer av konstruktioner. 38

39 Handberäkningsskiss på förstyvningsplatta till formhuvud mm. 39

40 Handberäkningsskiss på förstyvningsplatta till formhuvud mm. 40

41 Ritning på förstyvningsplatta till formhuvud mm. 41

42 Ritning på förstyvningsplatta till formhuvud mm. 42

43 13. Loggbok Tisdag 13/3 Var och besökte företaget för första gången och fick information om vad problemet var samt bestämde att vi skulle ses på torsdag för heldag. 4 timmar Torsdag 15/3 Hade heldag med handledare på företaget och bollade ideér om hur arbetet skulle läggas upp. Gick även in djupare på hur vi skulle lösa problemet. Fick mycket bra svar på frågor jag hade om rörmaskinen. 8 timmar Onsdag 4/4 Var på mitt första möte med min handledare på Halmstad Högskola. Fick svar på frågor angående rapport skrivning. Bokade in ett möte igen den 18/4. Onsdag 18/4 Hade mitt andra möte med min handledare på Halmstad Högskola. Skickade in rapporten för omdöme och skulle rita handräknings skisser till nästa möte som blev bokat till den 23/4. Måndag 23/4 Handledande möte. Fick feedback om rapporten, skulle beskriva problemet jag har framför mig mer så att personer som läser den förstår. Nästa möte blev bokat till 30/4. Måndag 30/4 Möte med handledare blev flyttat till 4/5. Fick hjälp med hållfasthetsberäkningar och tips av Hans Löfgren,. Fredag 4/5 Hade möte med min handledare, fick feedback om rapporten. Inget möte blev bokat till nästa vecka. Torsdag 10/5 Skickade in rapporten till min handledare för en sista gång innan opponentgruppen ska få läsa igenom den. 43

Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren

Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren EXMENSRBETE BCHELOR S THESIS Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren CD-teknikerprogrammet 0 HP Högskolan i Halmstad Handledare Lars Bååth Halmstad den 0 maj 0 Innehållsförteckning Inledning... Projektbeskrivning...

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB

Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB Haris Omeragic M 04 2008-06-04 1 Haldex Traction Systems AB Haldex är ett företag som utvecklar innovativa lösningar till fordonsindustrin. Fokusering

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Pull-ups. Klara tre pull-ups efter åtta veckor

Pull-ups. Klara tre pull-ups efter åtta veckor Pull-ups Klara tre pull-ups efter åtta veckor Vill du klara att lyfta din egen kroppsvikt? Det vill i alla fall Jonas. Friskispressens coach ska hjälpa honom till att klara sitt livs första pull-up. Pull-ups

Läs mer

HÅLLARE FÖR DUSCHMUNSTYCKE

HÅLLARE FÖR DUSCHMUNSTYCKE EXAMENSARBETE THESIS HÅLLARE FÖR DUSCHMUNSTYCKE Henrik Palmquist CAD-teknikerprogrammet, 120hp Högskolan i Halmstad Handledare: Anna Eliasson Halmstad den 28 maj 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Box 823 301 18

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY)

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY) LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY) t(s) FRITT FALL Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz

Analys av lyftarm för Sublift. Stefan Erlandsson Stefan Clementz Analys av lyftarm för Sublift Stefan Erlandsson Stefan Clementz Examensarbete på grundnivå i hållfasthetslära KTH Hållfasthetslära Handledare: Mårten Olsson Juni 2010 Sammanfattning Syftet med rapporten

Läs mer

KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR

KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR EXAMENSARBETE - THESIS KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR Rickard Bäck CAD-teknikerprogrammet 120 hp Högskolan i Halmstad Handledare Andreas Karlsson (Specialkarosser AB) Anna Eliasson (Högskolan Halmstad)

Läs mer

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg. Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta karossmoduler TR08-007 Datum Referens Revision 2008-10-27 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Rolf Lundström Open Skillnaden mellan

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA 051. 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel 772 3480

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA 051. 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel 772 3480 2002-04-04:anek TENTAMEN I HÅFASTHETSÄRA FÖR I2 MHA 051 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) ärare: Anders Ekberg, tel 772 3480 Maximal poäng är 15. För godkänt krävs 6 poäng. AMÄNT Hjälpmedel 1. äroböcker

Läs mer

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept Emil Larsson MF2011 Systems engineering Skolan för industriell teknik och management Mars 2009 Sammanfattning Efter i tabell

Läs mer

Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy)

Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy) Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy) Fritt Fall Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning EXAMENSARBETE Förord Denna rapport redogör för vårt examensarbete på Högskolan i Halmstad (HH), sektionen för ekonomi och teknik (SET). Examensarbetet avslutar våra studier på maskiningenjörsutbildningen

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

Energiprojektet. Luftförvärmare

Energiprojektet. Luftförvärmare Energiprojektet Luftförvärmare Vi, TE15, har fått i uppgift att bygga ett energisystem och vår grupp har då konstruerat en luftförvärmare. En luftförvärmare är ett miljövänligt energisystem som använder

Läs mer

NYA ÖGON PÅ STÅL SPÅN AV STÅL

NYA ÖGON PÅ STÅL SPÅN AV STÅL NYA ÖGON PÅ STÅL Stål är ett material med inpräntade värden. Konnotationer som fasthet, tyngd och styrka är ingjutna i ämnet och den tydliga bilden av stålets egenskaper återspeglas inte minst inom språket

Läs mer

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Konsultarbete Matematik D Skriftlig rapport till kunden! Frågeställning: En jeep kan ta sammanlagt 200 liter bensin i tanken och i lösa dunkar. Jeepen

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06

PROJEKTPLAN. Personuppgifter. Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se. Umeå Universitet 2015-10-06 PROJEKTPLAN FORTSATT KONSTRUKTIO N AV LEDAD LYFTKRAN MED CENTRERAD LAST Personuppgifter 931217 4734 070-537 96 44 daniel.sjodin93@gmail.com Handledare Patrik von Ahn 0660-828 92 070-238 91 51 patrik.von.ahn@spektrakon.se

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Frågeställning: En jeep kan sammanlagt ha 200 liter bensin i tanken samt i lösa dunkar. Jeepen kommer 2,5 km på 1 liter bensin.

Läs mer

ALLTID PERFEKT BOCKADE RÖR MED BENDING

ALLTID PERFEKT BOCKADE RÖR MED BENDING ALLTID PEFEKT BOCKADE Ö MED BENDING Bekvämt, eakt och utformat för att passa Letar du efter perfekt bockade rör i 2D eller 3D? Låt då oss utföra arbetet. Det enda du behöver göra är att ge oss önskade

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Vinterplåtar till pool

Vinterplåtar till pool Vinterplåtar till pool Tips och råd info@plastman.se Joakim Sevelin Tuomas Aulinen Pär Gester Lena Kröckel Jakob Mellin Plastman / Polyman Group Sweden AB Box 42135, 126 15 Stockholm Besök: Västberga allé

Läs mer

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP14/TEN 1 OPTIMERINGSLÄRA GRUNDKURS för I, Ii och TB Datum: 24 augusti 2009 Tid: 8.00-13.00 Hjälpmedel: Lundgren m fl: Optimeringslära och/eller Lundgren

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Peter Karlström, Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB Allmänt EN 1993-1-2 (Eurokod 3 del 1-2) är en av totalt 20 delar som handlar

Läs mer

LOGSET TH skördaraggregat

LOGSET TH skördaraggregat LOGSET TH skördaraggregat 2 Effektivitet utan kompromisser TH75 kan utrustas med en barkningssats för eukalyptusträd. Den synkroniserade matarkretsen, de parallellstyrda kvistningsknivarna och matarhjulen

Läs mer

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS SKÖRDARAGGREGAT SKGSTEKNLGISK TTALKMPETENS 1 SKÖRDARAGGREGAT 16RH 16RHS 18RH 18RHS SKÖRDAR TEKNLGISK AUKTRITET ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA CH UTRUSTNING Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har gett företaget

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson Viktoptimering av ram för SSF-koncept Daniel Granquist Olof Karlsson MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Mars 2009 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Rapport Gymnasiearbete Bodbygge

Rapport Gymnasiearbete Bodbygge Rapport Gymnasiearbete Bodbygge Johan Ridder Jacob Eriksson Wiklund Håkan Elderstig TIS Stockholm Te13D Gymnasiearbete 100p Abstract Working together in a group is often hard. It is a process that require

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04 Chalmers Steg tre Kartlägg kundens röst Emelie Nyberg 88-02-21 Martina Thomasson 85-02-22 Mikael Carlsson 86-03-04 Robert Eriksson 89-01-04 Stefan Bröyn 89-01-11 2010-02-12 Integrerad Konstruktion och

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Nuvarande funktionsmodell av referenslösningen. Strategi Funktionsprincip Svårighetsgrad Användningsgrad Re-use Återanvända de befintliga lösningarna

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008 Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand Görel Sterner Eskilstuna 2008 Rollek - Nalle ska gå på utflykt. - Nu är hon ledsen, hon vill inte ha den tröjan. - Nalle ska ha kalas, då ska hon

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING

PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING PALLSTÄLL PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING Weland Pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell materialhantering. Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt

Läs mer

En kort introduktion till. FEM-analys

En kort introduktion till. FEM-analys En kort introduktion till FEM-analys Kompendiet är framtaget som stöd till en laboration i kursen PPU203, Hållfasthetslära, och är en steg-för-steg-guide till grundläggande statisk FEM-analys. Som FEM-verktyg

Läs mer

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist CHALMERS IKOT 2010 7.1 Systemarkitektur Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist Innehåll 7.1.1 Modularisering av produkten m.h.a. flödesschemat...3 7.1.2

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Säkra vägar. 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet?

Säkra vägar. 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet? Säkra vägar Sidan Innehåll 4-5 Trafik Vad är trafik egentligen? Ser den likadan ut under hela dygnet? 6-7 Dämpa farten Ju högre hastighet desto svårare skador. Ibland bygger vi om för att försöka sänka

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Algoritmer och Komplexitet ht 08. Övning 5. Flöden. Reduktioner. Förändrat flöde

Algoritmer och Komplexitet ht 08. Övning 5. Flöden. Reduktioner. Förändrat flöde Algoritmer och Komplexitet ht 08. Övning 5 Flöden. Reduktioner Förändrat flöde a) Beskriv en effektiv algoritm som hittar ett nytt maximalt flöde om kapaciteten längs en viss kant ökar med en enhet. Algoritmens

Läs mer

Träna med hantlar 1 RG

Träna med hantlar 1 RG Träna med hantlar 1 RG Hantlar med handtag är bra för tetraplegiker. Hantelträning är förmodligen en av de äldsta formerna av träning men också en av de mest effektiva om man snabbt vill utveckla styrka.

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

Användarmanual Megaspin 400P

Användarmanual Megaspin 400P Användarmanual Megaspin 400P Med automatisk inläsning och pneumatiskt hjullås. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av produktmodeller. BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström

Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Syfte och mål... 2 Metod... 2 CAD/FEM/Printing... 2 Gjutning... 3 Balkböjning... 4 Resultat... 5 CAD/FEM...

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

Svetsning. Svetsförband

Svetsning. Svetsförband Svetsning Svetsförband Svetsning bygger på att materialet som skall hopfogas smälts med hjälp av en varm gaslåga. Ibland smälter man ihop materialet utan att tillföra nytt material, men ofta tillförs material

Läs mer

HALSANG MOBILSTÄNGSEL

HALSANG MOBILSTÄNGSEL MOBILSTÄNGSEL FÖRSTÄRKT SVETSAT NÄT MIG SVETSAT ROSTSKYDD ÖKAD KVALITET Vårt mobilstängsel tillverkas som de gjordes innan kostnadsjakten tog överhand på kvalitet och livslängd. RÄTT KONSTRUKTION Vi stansar

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

lindab construline lättbalk Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig

lindab construline lättbalk Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig Lindab Construline TM Lindab lättbalk En lösning som är bärkraftig 2 Gör det lätt för dig Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av mögel. Det varken krymper

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Function Kiropraktik & Rehab

Function Kiropraktik & Rehab 1. Stående armrörelser Stå vanligt med fötterna en höftbredd isär Känn hur en ballong drar dig uppåt Magen blir då automatiskt något indragen Lyft båda armarna ovanför huvudet Känn hur magen dras in ännu

Läs mer

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING Träna med stång 1 RG 2005 Inledning om stång (pumping) Övningarna med stång är ett alternativ till hantlar. Personligen tycker jag pumping lämpar sig bäst i form av gruppträning, då man kör i ett tempo

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer!

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Lyft blicken! Sitt rätt & se tydligt! Ett unikt koncept för

Läs mer