IKOT Inlämning 4 Analysera alternativa lösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKOT Inlämning 4 Analysera alternativa lösningar"

Transkript

1 GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

2 1 4.1 Konkurrentinventering Efterforskning har gjorts efter kända koncept, endast ett har hittats (http://www.stirlingenergy.com). En förfrågan skickades till företaget angående deras skydds egenskaper, men på grund av strategiska skäl ville de inte delge någon information. Angående patent har följande hemsidor använts: och Dock så har ingenting hittats. Just att söka på ett hölje som används för att skydda en Stirlingmotor i solkraftparker ger inga resultat. Olika lösningar för att utestänga nederbörd och partiklar samt att klara höga temperaturer har också sökts efter men utan framgång. Patenten har inte kunnat tillämpas och inte heller någon variant av dessa. I och med att det bara fanns ett koncept och inga dugliga patent så har fokus lagts på kända lösningar för funktionerna som skall finnas i den färdiga produkten. Nedan syns alla lösningar som har hittats. Övertryck i höljet I Australien har man ofta problem med att få in damm i sin bil. Man löser detta genom att skapa ett övertryck inne i bilen med hjälp av luftkonditioneringen. Detta kan tillämpas i Stirlingmotorns skydd genom att låta fläkten bygga upp ett övertryck i lådan. Tygbeklätt I gruvindustrin vill man inte ha några utsläpp av farliga partiklar. Därför kläs ofta skyddsplåtarna ovanför transportbanden invändigt med en fin väv, som förhindrar att partiklarna tar sig ut (http://www.metso.com/ ). Projektgruppens skydd kan använda sig av något liknande, till exempel en tygbeklädd insida så att partiklar som tar sig igenom skarvar stoppas. Tätningar I skarvar och liknande vill man förhindra att partiklar tar sig in. Detta åstadkommer man med tätningar. Företaget Metso (som nämnts ovan) använder sig av gummitätningar för att stoppa dessa partiklar. Detta kan direkt tillämpas på skyddet till Stirlingmotorn. Lågfriktionsmaterial Samma företag som ovan använder sig av lågfriktionsmaterial för att förhindra att små partiklar fastnar och skadar materialet genom korrosion. Detta material skulle kunna användas till höljet runt Stirlingmotorn. Måla Det är allmänt känt att målning ökar beständigheten mot förslitning och korrosion. Till exempel målar militären sina flygplans rotorblad, för att skydda mot förslitning vid flygningar i extrema miljöer. Man målar även båtar för att skydda mot korrosion. En direkt tillämpning kan vara att måla Stirlingmotorns hölje. Keramer mot höga temperaturer Keramer är kända för att vara tåliga mot höga temperaturer tack vare starka bindningar. Cleanergy täcker hela fronten med keramer för att skydda mot den höga temperaturen. Detta är en smart lösning och kan komma att tillämpas av projektgruppen.

3 2 Nedfällning I sin nödlösning använder sig Cleanergy av en sorts lucka som fälls ner över ljusinsläppet då energiutvinning inte sker. Detta för att skydda mot nederbörd och oönskade partiklar. Projektgruppen skulle kunna använda sig av någon liknande lösning. Mekaniskt lock Man skyddar ett kameraobjektiv genom att sätta på ett linsskydd. Hålet för ljusinsläppet i höljet kan skyddas genom något liknande, till exempel ett mekaniskt lock som fälls över vid behov. Slutare Också likt en kamera så används en slutare för att skydda just själva linsen. Någon liknande lösning för att skydda hålet i höljet kan användas. Brainstorming För att hitta nya lösningar för huvudfunktionerna har den första fasen i brainstormingen genomförts. Här får alla medlemmar i gruppen yttra sina idéer och koncept, kritik är inte tillåtet. Den andra fasen som kommer under inlämning 5 kommer att behandla sållning och val av den bästa idén eller konceptet. Det har också getts utrymme för lösningar för en del bifunktioner, som ansågs viktiga. Fas ett av brainstormingen genererade följande idéer och koncept. Tätning Pyramid Engångsfog Packningslim O-ringar Packning Sammanfogning Övertryck Snäpplist Solskydd front Minimerade mottagarytor Vinklade mottagarytor Förskjutna mottagarytor Halvtäckande skyddsmaterial Inhomogent skyddsmaterial Lösningsdatabas Höljet skyddar komponenter Höljet måste tätas mot intrång av vatten, sand och små partiklar, damm. Pyramidtätning, klarar höga tryck. Bra tätning. Höljet försluts med en icke återbrukningsbar fog som håller helt tätt. Liknande en silikonfog. Höljet försluts med en icke återbrukningsbar limpackning som håller helt tätt. En stor o-ring kan vara lämplig. Standardpackning. Homogenisering av skarvar sammanfogar hela höljet. Ett internt övertryck förhindrar intrång av små partiklar. En bred list i gummi snäpps över kanten mellan hölje och ram. Fronten utsätts för starkt soljus och måste värmeskyddas. Minimering av ytor som kan ta emot solkonen minskar behovet av värmesköldar. Billigare En vinklad yta sprider ut brännområdet och minskar skaderisken. Att förskjuta all ytor förutom recievern framför eller bakom brännpunkten ger samma effekt som ovan. Delvis täckt frontyta, solknippet kommer bara kunna exponera en sida av ingångshålet. Användning av olika material eller olika tjocklek på skölden kan minska kostnader.

4 3 Spaltkonstruktion Hölje Tyg Lågfriktionsmaterial Ytbehandling (målning) Ljus färg Speglar Inkorporering av en isolerande spalt mellan sköld och hölje kan minimera tjockleken på värmeskölden. Ingående komponenter måste skyddas mot väder och vind. Lådan är invändigt klädd med en plastklädd väv. Detta förhindrar intrång av sand och fina partiklar. Utvändigt material med låg friktionskoefficient förhindrar att små partiklar fastnar och löser ut korrosiva ämnen vi fuktigt väderlag. Målning kan skydda höljet mot blästring, korrosion etc. utan att dyra material krävs. Ljus färg bidrar till att reflektera bort så mycket värme som möjligt. Speglar reflekterar bort värme, dyrare men bättre lösning än ljus färg. Sammanhängande hölje Höljet är tillverkat i ett stycke. Detta minskar risk för intrång av partiklar och vatten. Modulär Höljet monteras i delar. Detta minimerar fraktkostnader. Tubsocka Ett hölje i ett mjukt material träs över ramverket. Vilolägesskydd för ljusinsläpp Ljusinsläppet får inte släppa in partiklar eller vatten i viloläge. Jämviktsstyrd lucka Ledad lucka Spår Lock Slutare Persienn En lucka som fälls ner som följd av ett jämviktsbetingat villkor, till exempel en motvikt, en viss vinkel. Ledad lucka kan inkorporeras i jämviktsstyrd lucka. Antagligen inte särskilt tätt. Lock i spår kan inkorporeras i jämviktsstyrd lucka. Antagligen inte särskilt tätt. Lock klickas på plats från utsidan. Svårt att styra men ger tätt slutning. Kräver extern kraftkälla. Kameraliknande slutare mellan dubbelväggar. Kan ge tätt slutning men kräver styrning och extern kraftkälla. Persiennliknande skydd framför ljusinsläpp. Svårt att få tättslutande men enkel lösning som dock kräver styrning av något slag. Övertryck/utblås Keps Musslan Ramen Bottenplatta Integrerad med hölje Motor Box Cylinder L-profil Övertryck eller utblås i mynningen kan hålla partiklar och regn borta. Kräver kraftförsörjning och styrning. En keps eller skärm med sådan orientering att den förhindrar regninsläpp i viloläge. Billigt men ineffektivt mot damm. Underliggande hölje sluts i viloläge. Kräver lagrad kraft eller extern kraftförsörjning. Kraftigt skydd. Kan vara svårt att få tätt Ramen håller fast utrustning Ramen ger stöd för hölje och komponenter Samtliga komponenter monteras på en bottenplatta. Enkelt. Höljet och ramen är sammanfogade, levereras tillsammans. Komponenter monteras i fästen på motorn. Boxformat ramverk. Bra stabilitet. Cylindrisk ram. Stabilt, kan också förbättra ventilering. Bottenplatta med bakstycke. Mellanting av box och bottenplatta.

5 4 Fästen för komponenter Lim Svetsning Skruv Spik Magneter Nitar Push-pins Clips Tejp Lödning Bultar Snäppkopplingar Hakar Spår Ljusinsläpp Hål Ljusgenomsläplig skiva Värmelagrande material Pulserande filter Ventilering Fläkt Utnyttja värmeskillnader Utnyttja vinden Öppen låda Komponenterna måste fästas på lämpligt sätt. Komponenterna limmas fast. Reversibelt men ger rester (eventuellt). Komponenterna svetsas fast. Starkt men irreversibelt. Komponenterna skruvas fast. Stabilt och kan användas flera gånger. Komponenterna spikas fast. Billigt och snabbt men förstör materialet. Komponenterna fästs med magneter. Dyrt och svårhanterat men återanvändbart. Komponenterna nitas fast. Starkt men så gott som irreversibelt. Skadar materialet. En snabbare version av att skruva, inte lika stark. Återanvändbar. Komponenterna kläms fast med clips. Komponenterna behöver inga fästhål, inte särkskilt stabil. Komponenterna tejpas fast. Snabb och enkel, men inte återanvändbar. Svag. Komponenterna svetsas fast. Svagare version av svets. Billigare. Komponenterna bultas fast, starkt och återanvändbart. Glapp. Komponenterna utrustas med snäppen och fästen. Billigt men inte särskilt starkt. Komponenterna hakas fast. Billigt och starkt men för flexibelt. Komponenterna fästs i spår. Likande hakar. Höljet släpper igenom solenergi Höljet måste kunna släppa in ljus till en reciever. Ett öppet hål i höljet släpper in ljus. Ett material som släpper igenom så mycket ljus som möjligt används. Ett material som kan överföra så mycket värme som möjligt direkt in i recievern används Ett filter släpper igenom solen utan att släppa in damm. Filtret är pulserande och rengör alltså sig själv. Övrigt Ventilering är nödvändigt för att minska risk för vätgasexplosion. Den existerande lösningen Värmeskillnader kan initiera förflyttning av luft. Vind kan utnyttjas för ventilering En öppen låda behöver inte ventileras. Brainstormningen gick bra och förhoppningsvis har så många idéer som möjligt genererats. Dessa idéer kommer att vara till nytta vid bestämning av det slutliga konceptet. Vidare så kommer det att läggas till nya idéer kontinuerligt, allt för att ha så många idéer som möjligt när det slutliga konceptet ska väljas och på så sätt underlätta arbetet.

6 5 4.2 Referenslösning För att säkerställa att ett högt kundvärde erhålls fastställs en referenslösning av kända koncept. När ett vinnande koncept ska tas fram jämförs detta med referenslösningen. På så sätt kommer det vinnande konceptet att vara konkurrenskraftigt och ha ett högt kundvärde. En referenslösning utgör alltså startpunkten i konceptarbetet. 1. Skapa en referens Referenslösningen skapas av kända lösningar på funktioner hos skyddet. Se 4.1 ovan för dessa kända lösningar. Referenslösningen är den bästa lösningen med tillgänglig kunskap och är uppbyggd på följande sätt: Ramen Ramen tillverkas i aluminium enligt Cleanergys nuvarande lösning. En aluminiumram fungerar bra på grund av dess låga vikt och dess tålighet mot höga temperaturer. Höljet Höljet tillverkas i stål då detta är ett billigt och hållfast material. Också enligt Cleanergys nuvarande lösning. Tyg på insidan Ett tyg sätts på insidan av höljet för att skydda mot oönskade partiklars intrång genom skarvar och liknande. Detta är en variant på gruvindustrins lösning på att inte släppa ut partiklar (se ovan). Målat Höljet målas för att skydda mot nötning och korrosion. Man ska bara behöva måla höljet så få gånger som möjligt. Fläktpaket Ventilering enligt Cleanergys nuvarande lösning, då Cleanergy var nöjda med ventileringen. Tätningar Referenslösningen är tätad med gummipackningar. Keramik Heltäckande keramik på framsidan (sidan där ljusinsläppet sker) eftersom att keramik visar sig tåla höga temperaturer. Rektangulär Skyddet får en rektangulär form då det är lätt att tillverka och har visat sig att fungera. Ljusinsläpp För att släppa in ljus till Stirlingmotorn och på så sätt möjliggöra energiutvinning har referenslösningen ett hål på framsidan där ljuskonen tränger in. Enligt Cleanergys nuvarande lösning. Nedfällning I viloläge används ett skydd för att hindra nederbörd och partiklar att ta sig in i höljet via hålet för ljusinsläpp. I referenslösningen används en sorts lucka som fälls ner över hålet från höljets ovansida. Detta enligt Cleanergys nödlösning. Skruvar För fästning av höljet och komponenter i ramen används skruvar med packning.

7 6 När det gäller referenslösningen kan det vara att något har missats. Detta för att det är väldigt svårt att hitta relevanta saker, dels på grund av brist på information och dels för att det är svårt att komma på lämpliga söksträngar. Oavsett om något har missats så har en fullt fungerande referenslösning med ett högt kundvärde utarbetats, vilket var målet. Referenslösningen skiljer sig från nuvarande lösning på så sätt att: Ett tyg på insidan för ökat skydd mot partiklar Ett skydd för hålet för ljusinsläppet i viloläge Höljet är målat för utökat skydd Referenslösningen ovan är ett lämpligt benchmark. När projektgruppen utarbetar ett koncept bättre än referenslösningen kan vi vara säkra på att konceptet är konkurrenskraftigt med högt kundvärde. 2. Beskriv kundvärdet i referensen Genom att beskriva kundvärdet i referenslösningen blir det lättare att jämföra den med framtida koncept. Framtida koncept skall alltid ha samma eller högre kundvärde än referenslösningen. Kundvärdet beskrivs genom att formulera huvud-, tilläggs- och oönskade funktioner till referenslösningen. Dessutom tas mätetal fram över hur dessa funktioner skall mätas. Hur väl referenslösningen utför dessa funktioner uppskattas med hjälp av en referensmatris. Referensmatris Här har samtliga funktioner hos referenslösningen angetts och tilldelats mätdata. Varje referensfunktion har också indelats i huvudfunktion (HF), tilläggsfunktion (TF) och oönskad funktion (OF). Här anges också målvärden för projektets förbättring av dessa funktioner. Kundvärdesmatris Funktioner Klass Mätetal Enhet Referens Referens -värde Tätning hindrar partiklar och väta HF Täthet IPklassning Gummipackningar ca IP44 Målvärde IP65 Solskydd skyddar front mot HF JA/NEJ J/N Keramikplattor JA JA sol Höljet skyddar komponenter HF Skada per år % Stålhölje 2 % 0 % Vilolägesskydd för ljusinsläpp skyddar mot partiklar och nederbörd HF Insläpp % Nedfällbar lucka 2 % 0 % Ramen bär upp komponenter HF JA/NEJ J/N Aluminiumram JA JA Ljusinsläppet släpper in HF Insläpp % Hål 100 % 100 % solenergi Ventilering ventilerar vätgas HF JA/NEJ J/N Fläktpaket JA JA Ytbehandling skyddar höljet TF Skada per % Färg 25 % 0 % år Utformning underlättar underhåll/montering TF Skala 1-10 Rektangulär låda med lock. 4 7

8 7 Fästen för komponenter håller fast komponenter TF Hållfasthet skala 1-10 Skruvar 9 10 Höljet kräver service OF Hur ofta tid Eventuell ommålning Höljet blockerar solljus in i parabolen OF Hur mycket varje år aldrig % Försumbart 0 % 0 % Ramen kräver service OF Hur ofta tid Troligtvis inte aldrig aldrig Vilolägesskydd för ljusinsläpp blockerar solljus Sidopaneler utsätts för ljuskägla OF OF Hur mycket Hur mycket % Försumbart 0 % 0 % % Mycket lite, ty rektangulär. 5 % 0 % Produkten blir dyr OF Skala 1-10 Ganska 8 2 Referensens lösningar till de olika funktionerna har tilldelats uppskattade värden eftersom någon verklig mätdata i projektgruppens fall inte finns. Vissa av uppskattningarna kan te sig icke intuitiva. Här anges förklaringar till några av dessa. De referenslösningar som tilldelats en skala som mätetal använder en skala 1-10, där 10 är maximum och 1 minimum. De som har skada per år angiven som skala indikerar hur mycket av funktionen som förlorats efter ett års exponering. Utformningen är rektangulär, referenslösningen använder en rektangulär låda som hölje och är inte särskilt lättmanövrerad på insidan för reparatörer och dylikt. Sidopaneler utsätts för ljuskägla syftar på hur mycket skada ljuskäglan kan åstadkomma om den hamnar snett. För att få en tydligare bild av referenslösningens kundvärde måste tidsresurser, kostnader och insatser också beaktas. Det är dock svårt att uppskatta hur specifika delar i referenslösningen bidrar till dessa. Till exempel är det väldigt svårt att uppskatta tidsresursen på att montera tyget i höljet eller dess kostnad. Att uppskatta hela konceptets tidsåtgång är lättare, vilket projektgruppen har utnyttjat vid utvärdering av referenslösningen. Tidsresurser Med tidsresurser avses till exempel leveranstid, monteringstid, tillverkningstid etc. Tidsresurserna på referenslösningen lär vara ganska stora eftersom den består ett stort antal delar samt att delarna kan vara komplicerade att montera, som till exempel monteringen av nedfällningen eller tyget. Kostnader Med kostnader avses till exempel tillverkningskostnad och materialkostnad. Själva höljet och ramen har inte så stor kostnadsinverkan på grund av deras material och geometri. Det som drar upp priset är att hela framsidan kommer att vara täckt med högtemperaturbeständig keramik, som är väldigt dyrt. Även nedfällningen kan vara dyr att tillverka på grund av dess komplicerade geometri. Tyget kan

9 8 vara onödigt om tätningarna är tillräckligt bra och tyget blir således en onödig kostnad. Färgen kan vara väldigt dyr, antingen på grund av dess inköpskostnad eller för att man måste måla om ofta eller både och. Insatser/möda Vid till exempel demontering vid underhåll kommer man att vara tvungen att demontera ett stort antal delar. Skruvarna gör inte heller demonteringen lättare. Det kommer att krävas en stor insats bara för att underhålla komponenterna i höljet. Även eventuell ommålning bidrar till extra möda. 3. Lista delsystemen i referensen I referenslösningen har olika delsystem valts ut. Det är dessa system som fokus bör ligga på under konceptutveckling och tjänar som ett underlag för utvecklingen av den funktionella modellen i nästa avsnitt. Har man för många delsystem blir det väldigt svårt att utarbeta en lättöverskådlig funktionell modell. En principiell systemarkitektur visas nedan. Här visas de 7 viktigaste delsystemen i referenssystemet. Referenssystem Hölje Ram Hål (solinsläpp) Keramik Färg Fläktpaket Skruvar Nedfällning (Vilolägesskydd) Tyg Tätningar Indelningen har gjorts med de viktigaste största delsystemen längst upp och mindre viktiga som undergrupper till dessa. Det är svårt att uppskatta kostnadsfördelning men det kan nog sägas att störst fokus kommer att ligga på höljet. De delsystem som valts ut är de som kan uppskattas ge störst inverkan i förhållande till den kostnad som delsystemet lägger till för konceptet. Formen på skyddet (rektangulär) kan också betraktas som ett delsystem, men anses ha för liten betydelse för att ta plats i funktionsmodellen.

10 9 4.3 Funktionellt diagram samt identifiering av starka och svaga delar i produkten För att få en gemensam bild över hur systemet fungerar har en funktionsmodell utarbetats. Denna visar var kundvärde skapas och var kundvärde förloras, vilket är väldigt användbart vid val av koncept i nästa avsnitt. Funktionsmodellen är också ett underlag för att rangordna de olika delsystemens bidrag till kundvärdet. Funktionsmodellen är således utgångspunkten för konceptarbetet. 4. Skapa en funktionell modell Nedan syns den utarbetade funktionella modellen för referenslösningen.

11 10 Figuren talar för sig själv, men värt att kommentera är varför keramiken som skyddar höljet är en önskad funktion men överdriven. Den anses överdriven för att keramik täcker hela framsidan, vilket förmodligen inte är nödvändigt. Siffrorna i anslutning till varje delsystem symboliserar hur väl delsystemet löser funktionen (se nästa överskrift). Betygsättning av hur väl delsystemen löser de olika funktionerna Vid betygsättningen av de olika funktionerna har en skala från ett till tio använts, där tio är bäst. Detta gör det enklare att jämföra olika koncept i framtiden. Nedan syns en motivering över varför varje delsystem fick respektive värde. Nedfällning har fått en sjua då denna lösning skyddar hålet relativt bra mot oönskade partiklar och vatten men ej är optimalt, eftersom det enbart skyddar i vänteläget. Hål får ett högt betyg då det inte begränsar ljusgenomsläppet på något sätt. Keramik är värmetåligt och skyddar höljet fullgott, men begränsningar anses finnas i dess isolatoriska egenskaper. Tyg används som komplement till tätningarna, som anses förhindra intrång av den absoluta majoriteten av partiklar och vätska. Det betraktas därför som närmast överflödigt och får därför ett väldigt lågt betyg. Det är inte heller ett fullgott sätt att förhindra partikel- och vätskeintrång. Tätningar är ett område som ingen i projektgruppen har full koll på. Dock anses de gummitätningar som används i referenskonceptet inte helt tillförlitliga, bland annat på grund av gummits åldrande. Hölje tillverkas i stål. Dock krävs färg för att undvika nötnings- och korrosionsskador, men i övrigt uppfyller det sin funktion. Ramen uppfyller sin funktion och Cleanergy är nöjda med sitt nuvarande koncept. Ny form på ramen anses kunna lösa funktionerna på ett bättre sätt. Färg löser sin uppgift i tidigt stadium men dess verkan avtar med tiden (nötning och korrosion). Skruvar utgör utmärkta förband med god tillförlitlighet. Nytt tänk kan leda till effektivare lösningar. Fläktpaket utför sin uppgift men dess tillförlitlighet kan ifrågasättas. Dessutom kräver det underhåll.

12 Addera flera perspektiv och rangordna delsystemen I betygsättningen ovan tas enbart hänsyn till hur väl de olika delsystemen utför respektive funktion. För att vidare kunna utvärdera vilket värde de olika delsystemen måste man komplettera med vilka resurser de olika delsystemen förbrukar, såsom kostnad och problem. Dessa är väldigt svåra att få fram exakta data om så även här används en skala Nedan syns en tabell över uppskattade värden på varje delsystem samt en slutgiltig rangordning. Delsystem Funktionellt bidrag (1-10) Kostnad (1-10) Problem (1-10) Totalt (rangordning) Nedfällning Hål Keramik Tyg Tätningar Hölje Ram Färg Skruvar Fläktpaket Kostnad ges poäng utifrån hur stor kostnad delsystemet kan uppskattas ha. Ju större kostnad desto sämre. Problem tilldelas poäng efter kriteriet hur mycket tid och arbete som går åt samt hur dyra reparationer/byten blir. Den slutgiltiga rangordningen utgår inte från någon matematisk modell utan uppskattas av projektgruppen. Därför är rangordningen bara en indikation på vilka delsystem som har ett högt kundvärde. De delsystem som blivit lågt rankade, till exempel tyget, kan eventuellt bytas ut eller helt tas bort i det slutgiltiga konceptet.

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Integrerad konstruktion och tillverkning GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Konstruktion av 400 V kontaktdon

Konstruktion av 400 V kontaktdon Konstruktion av 400 V kontaktdon Steg 4 Analysera alternativa lösningar Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2011-02-21 Projektgrupp E5 Anna Willhammar

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 3.1 Kritiska kundkrav

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/24/2011

Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/24/2011 GRUPP E3 Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/24/2011 4 Analysera alternativa lösningar 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att inte

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Chalmers 2011 02 23 Grupp A2 Helena Almegius Fredrik Hermansson Johan Ljunggren Sofie Nilsson Marie Nydahl 4 Analysera alternativa lösningar Denna essä syftar

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

7. Konstruera Koncept

7. Konstruera Koncept 7. Konstruera Koncept 7.1 Systemarkitektur För att bestämma delar i konstruktionen som kommer att utvecklas in-house eller externt skapas nedan funktionsmodeller och ett träddiagram för att se över alla

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Nuvarande funktionsmodell av referenslösningen. Strategi Funktionsprincip Svårighetsgrad Användningsgrad Re-use Återanvända de befintliga lösningarna

Läs mer

4. Analysera alternativa lösningar

4. Analysera alternativa lösningar 4. Analysera alternativa lösningar 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att få en bra översikt och spänna upp hela lösningsmängden inventeras kända koncept utifrån hur väl de utför huvudfunktionen.

Läs mer

Konceptgenerering. IKOT D1 söndag den 1 mars 2009

Konceptgenerering. IKOT D1 söndag den 1 mars 2009 D1 Konceptgenerering 0 Inledning Detta är slutskedet på vägen till vårat slutgiliga konceptval. Med all bakgrund och research som har tagits fram ska det nu analyseras. Med re-metoden ser vi till att få

Läs mer

Analysera alternativa lösningar

Analysera alternativa lösningar CHALMERS Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Grupp B2 Oskar Adamsson Jonatan Berg Jonatan Eriksson Erik Larsson Håkan Winqvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 Inledning... 2 4.1 Inventera kända koncept och

Läs mer

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept 5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept Vid stycke 4.1 visas en lista över resultatet som gruppen fick från det brainstormingmötet som hölls, där gruppen tillsammans föreslog olika sätt som

Läs mer

Luftförvärmare reportage. Namn: Joakim Sand Klass: TE15 Gruppmedlemmar: Joakim Sand, Oskar Elving, Henry Toro, Rasmus Fredriksson och Odin Malm.

Luftförvärmare reportage. Namn: Joakim Sand Klass: TE15 Gruppmedlemmar: Joakim Sand, Oskar Elving, Henry Toro, Rasmus Fredriksson och Odin Malm. Luftförvärmare reportage. Namn: Joakim Sand Klass: TE15 Gruppmedlemmar: Joakim Sand, Oskar Elving, Henry Toro, Rasmus Fredriksson och Odin Malm. Inledning. Vi har byggt en luftförvärmare, det är en slags

Läs mer

Steg 4 Analys av alternativa lösningar. IKOT D1 söndag den 22 februari 2009

Steg 4 Analys av alternativa lösningar. IKOT D1 söndag den 22 februari 2009 D1 Steg 4 Analys av alternativa lösningar 0 Inventering av koncept Inventeringen inleddes med en undersökning och kartläggning av befintliga lösningar och koncept med hjälp av internet (patent på dammtätningar

Läs mer

IKOT Projekt Steg 3. Grupp C5. 16 februari 2011

IKOT Projekt Steg 3. Grupp C5. 16 februari 2011 IKOT Projekt Steg 3 Grupp C5 16 februari 2011 1 Innehåll 1 Kartlägg kundens röst 3 1.1 Kort om kundens röst.......................... 3 1.2 Marknadssegment och målgrupp..................... 3 1.3 Kundkedja.................................

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3.

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3. Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 79009 Christoffer Routledge 8700 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

Inlämning etapp 5 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 5 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 5 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare

Delrapport Steg 7.1. Integrerad konstruktion och tillverkning. Datum: 29 mars 2011 Grupp: F-3 Handledare: Göran Brännare Delrapport Steg 7.1 Integrerad konstruktion och tillverkning Datum: 29 mars 2011 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur... 3 7.1.1 Funktionell modellering... 3 7.1.2. Hierarkiskt systemdiagram... 4

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE En luftförvärmare är ett miljövänligare och framtidens sätt att värma upp ett rum. Med bara en låda och solljus kan en luftförvärmare värma upp ett helt rum, om inte

Läs mer

7.2 Detaljkonstruktion

7.2 Detaljkonstruktion 7.2 Detaljkonstruktion En CAD-modell av produkten och dess komponenter tas fram för att fastställa design och utformning. Att se en visuell modell är också till hjälp för att upptäcka vissa problem och

Läs mer

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Ver.15-03 Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Poltec AB Lidvägen 15 922 31 VINDELN Tel. 0933-15 00 15 info@poltec.se www.poltec.se 2 Innehåll Inledning... 4 Mått... 4 Medföljande komponenter...

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga!

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga! För dig som gillar att återvinna och bygga! Luftförvärmare Mohammed Muhsin Vi i gruppen byggde en luftförvärmare av återanvänt materiel i detta projekt. För dig som inte vet hur en luftförvärmare ser ut

Läs mer

Beskriv produkten. Integrerad Konstruktion och Tillverkning. Grupp C2

Beskriv produkten. Integrerad Konstruktion och Tillverkning. Grupp C2 Integrerad Konstruktion och Tillverkning Beskriv produkten Grupp C2 Nina Johansson, Susanna Lindberg, Maria Ludvigsson, Kajsa Taylor och Emil Ödebrink 2011-02-10 Produktens livscykel För att få en bra

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Gör en egen luftslangtelefon

Gör en egen luftslangtelefon Gör en egen luftslangtelefon De elektromagnetiska fälten kring en telefon har i princip tre källor: 1. Pulser (transienter) på inkommande ledning. 2. Själva telefonapparaten. 3. Elektronik i hörluren (högtalare

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Monteringstips Vertigo Glasräcken

Monteringstips Vertigo Glasräcken Monteringstips Vertigo Glasräcken Monteringstips för Vertigo glasräcken. Vi har sammanställt lite viktiga tips för att underlätta montaget av ditt nya räcke. För montering av utanpåliggande stolpar börjar

Läs mer

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Ver.15-04 Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Poltec AB Lidvägen 15 922 31 VINDELN Tel. 0933-15 00 15 info@poltec.se www.poltec.se Innehåll Inledning... 3 Mått... 3 Medföljande komponenter...

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Inlämning 3 Kartlägg kundens röst Grupp C3

Inlämning 3 Kartlägg kundens röst Grupp C3 Grupp C3 Grupp C3 Sebastian Marklund Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz Handledare: Daniel Corin Stig 2 Innehållsförteckning Kartläggning av kundens röst... 3 Möjliga frågor

Läs mer

Energiprojektet. Luftförvärmare

Energiprojektet. Luftförvärmare Energiprojektet Luftförvärmare Vi, TE15, har fått i uppgift att bygga ett energisystem och vår grupp har då konstruerat en luftförvärmare. En luftförvärmare är ett miljövänligt energisystem som använder

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur Modularisering och träddiagram över modulernas gränssnitt Vi har delat upp torktumlaren i moduler utefter vårt funktionella diagram. De moduler vi kom fram till

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

Konstruktion av 400 V kontaktdon

Konstruktion av 400 V kontaktdon Konstruktion av 400 V kontaktdon Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2011-02-09 Projektgrupp Anna Willhammar Nathalie Sundqvist Fredrik Wiborg Sofie

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

CHALMERS. Stayout. -Ett skydd som står emot

CHALMERS. Stayout. -Ett skydd som står emot CHALMERS Stayout -Ett skydd som står emot Integrerad konstruktion och tillverkning (TME 041) Institution: PPU Nina Johansson, Susanna Lindberg, Maria Ludvigsson, Kajsa Taylor och Emil Ödebrink Handledare:

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

SOLSKYDD INOMHUS ALUMINIUMPERSIENNER TRÄPERSIENNER TEXTILGARDINER

SOLSKYDD INOMHUS ALUMINIUMPERSIENNER TRÄPERSIENNER TEXTILGARDINER SOLSKYDD INOMHUS ALUMINIUMPERSIENNER TRÄPERSIENNER TEXTILGARDINER Classic 50 Alu Breda lameller är lika snyggt som det är populärt. Classic 50 Alu är en frihängande persienn med 50 mm breda lameller som

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 790109 Christoffer Routledge 870110 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

crescendo S Y S T E M Vad sägs om..

crescendo S Y S T E M Vad sägs om.. g o l v e v e n t Vad sägs om.. Sportevenemang på Torsdag, konsert på Fredag och mässa på Lördag. Snabbt förvandlar Ni er sporthall/ishall till en eventarena för de mest varierande evenemang. Golven består

Läs mer

http://v3.espacenet.com/publicationdetails/biblio?cc=us&nr=2007085355a1&kc=a1&ft=d&date=20070419&db=epod OC&locale=se_SE (Info taget 2009-02-18)

http://v3.espacenet.com/publicationdetails/biblio?cc=us&nr=2007085355a1&kc=a1&ft=d&date=20070419&db=epod OC&locale=se_SE (Info taget 2009-02-18) Inventering av kända koncept och idéer Via sökningar i patentdatabaser har vi hittat två patenterade lösningar för SUP mekanismen i sin helhet, men det vara bara i ett av dessa där låsningsmekanismen var

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Industriel Ultra FTX Installation

Industriel Ultra FTX Installation 23Dec11 www.flobymetallprodukter.se P: 1 Industriel Ultra FTX Installation Floby Metallprodukter tillverkar specialdesignade föremål av metall. Företaget befinner sig i Sverige, 140 km norr om Göteborg.

Läs mer

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click 1 För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant. FÖRBEREDELSE Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma golvprojekt samtidigt.. 2 Förvara och

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

ISLA. Monteringsinstruktioner Isla55, IS55 kommod med glastvättställ.

ISLA. Monteringsinstruktioner Isla55, IS55 kommod med glastvättställ. Monteringsinstruktioner Isla55, IS55 kommod med glastvättställ. ISLA 52. Mät och märk upp enl. skiss, OBS! Standardhöjd ca 850 ÖFG över färdigt golv 2. Montera montagedetaljerna B B2 enl. skiss. 3. Placera

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel

2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel 2.1 Kartläggning av kundens samverkan med produkten under dess livscykel Förväntan/Image Produkten ska ge ett lättanvänt och inbjudande intryck för kund och användare. En mer robust lösning är av yttersta

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter www.tematic.se Stansade produkter Stansade packningar, brickor och dylikt i alla dimensioner och framförallt i stort sett alla material. Allt från standardutförande

Läs mer

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh Projektloggbok Bild D Viktor Rydberg Gymnasium Nina Wedborn VT 2005 1 # Rubrik Datum 1 Mål 2005-01-20 Under höst- och vårterminen har mycket tid lagts ner på att färdigställa mitt projektarbete, ett komplett

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 7.1 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 7. Konstruera koncept 7.1 Systemarkitektur I detta delsteg där konceptet konstrueras skapas en systemarkitektur

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

HowTo Dörrlås AMAZON. Nedmontering.

HowTo Dörrlås AMAZON. Nedmontering. HowTo Dörrlås AMAZON Låsen i dörren blir slitna med tiden. Tillslut så har man ett lås som krånglar och dessutom går att öppna med vad som helst. Detta faktum är inte så kul. Funderade först på att ta

Läs mer

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare GS solenergidriven ventilation Bruksanvisning för GS-luftsolfångare Innehåll: Solpanel med solceller och fläkt Termostat Plaströr diameter: 100 mm, längd: 63 cm (inkl. dragring) Flänsförband för anslutning

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Luxaflex Plisségardiner

Luxaflex Plisségardiner Luxaflex Plisségardiner Innehåll i Plissé utbildning Syftet med denna utbildning är övergripande gå igenom Luxaflex plisségardiner inom följande områden: Produktbeskrivning Kollektion Skensystem Betjäning

Läs mer

Deadline 4 Analysera alternativa lösningar

Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Analysera alternativa lösningar 2011-02-23 Grupp E2: Josefin Bertilsson Dennis Carlsson Jacob Lindberg Karin Uhlén Fredrik Öhrby Handledare: Gauti Asbjörnsson Innehållsförteckning 4 Analysera

Läs mer

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander beckman Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 1.1 Projektdefinition

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Kopplingsdosa för nivågivare. Teknisk Specifikation

Kopplingsdosa för nivågivare. Teknisk Specifikation Kopplingsdosa för nivågivare Teknisk Specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flygt Kopplingsdosa för nivågivare... 2 Produkt... 2 Benämning... 2 Godkännanden och standarder... 2 Hölje...

Läs mer

Bike. Broddar. Wille Lindgren, Samuel Norum. Te14 Design tannbergsskolan. Lycksele kommun Ansvarig lärare: Mats parkman

Bike. Broddar. Wille Lindgren, Samuel Norum. Te14 Design tannbergsskolan. Lycksele kommun Ansvarig lärare: Mats parkman Bike Broddar Wille Lindgren, Samuel Norum Te14 Design tannbergsskolan Ansvarig lärare: Mats parkman Lycksele kommun 2017-03-03 Uppgift Det här året går Mittuniversitet tävling Design Open ut på att hitta

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

FB Luftspaltsventil. takfoten, då får man en fortlöpande luftspalt liknande tidigare luftspalter med insektsnät.

FB Luftspaltsventil. takfoten, då får man en fortlöpande luftspalt liknande tidigare luftspalter med insektsnät. FB Luftspaltsventil 15.04.2015 Version 1.3 Luftspaltsventil med brandmotstånd Brand som får sprida sig i hålrummen under klädsel i yttervägg är ett stort problem eftersom det är svårt för räddningstjänsten

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer