Version OPM Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering"

Transkript

1 Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

2 En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste väggen därför är det den absolut bästa lösningen för Dig. Men tänk på att det är viktigt att isolermaterialet är behandlat med ett skydd samt är diffusionsöppet så att eventuellt vatten och fukt kan transporteras obehindrat. En varm och torr grund med OptiDrain. OptiDrain skivan är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad polystyrenplastkula är helt omsluten med bitumen och latexlim. Förutom att det limmar samman kulorna förhindrar det produkten från att absorbera vatten och fukt samtidigt gör skivans öppna porstruktur möjligthet för vatten och fukt att transporteras genom skivan. Detta ger Materialet en mycket hög isoleringsförmåga. Lätt att fuktskydda med OptiDrain. OptiDrain är mycket lätt att arbeta med, vikten är låg och monteringen enkel. Alla anvisningar som behövs finns i den här broschyren. Använd befintliga schaktmassor. OptiDrain systemet gör att Du kan använda dina gamla fyllnadsmassor, massor av tid, pengar, arbete, material och transporter sparas. Typgodkänd. Typgodkännandet betyder att materialet har genomgått omfattande tester och uppfyller byggnormen med bred marginal som isolering och dränering av källaryttervägg. OptiDrain s typgodkännandenummer är 0529

3 I Norden, är det mer vanligt att vi uttnytjar källaren på ett annat sätt än övriga Europa. Ofta vill vi inreda källaren och använda den till boyta vilket också medför högre krav på värmeisolering och god komfort, för vem vill sova eller titta på tv i ett rum som luktar unket? Vad händer då med källarytterväggen när vi gör om inne. Källarytterväggen utsätts för en helt annan fukt och värmemiljö än tidigare både innifrån och utifrån. Om invändig isolering. Vi har tyvärr sett allt för många källargrundar som tidigare varit problemfria men efter invändig isolering plötsligt ger upphov till fuktskador. Förklaringen är relativt enkel. Den nyisolerade insidan på källarväggen innebär att väggen blir mycket kallare än förut. Även om den sammanlagda fuktmängden inte blir mer så medför källarväggens minskade temperatur att väggens relativa fuktighet höjs. Den relativa fuktigheten är tillståndet mellan verklig ånghalt och ånghaltens mättnadsvärde, uttryckt i %. En hög relativ fuktighet medför högre risk för röta och mögel på källarväggen. Man kan förvärra situationen med att höja upp temperaturen i källaren eftersom detta innebär att luften i utrymmet tar åt sig mer vattenånga samt att fuktbelastningen på källarytterväggen ökar och får ett högre fuktinnehåll. Utvändig isolering och Fuktskydd ger fler fördelar. Det utvändiga dränerande, kapillärbrytande, och värmeisolerande OptiDrain systemet gör att källarväggen håller sig torr och varm. En förhöjd temperatur i väggen medför att den relativa fuktigheten minskar, även om den totala fuktmängden är oförändrad. Med OptiDrain systemet kan man öka det totala fuktmängden i väggen utan att den relativa fuktigheten når en riskabel nivå detta innebär att man kan höja temperaturen för bättre komfort i sin källare utan att öka fuktbelasningen på källarytterväggen. Dräneringsbrister. Om dräneringen på utsidan är bristfällig uppstår ofta ett problem ytterligare. Detta märker Du vanligtvis inte så länge fukt utifrån kan avdunsta fritt från väggens insida. Men när Du tillägsisolerar på insidan förhindrar Du samtidigt avdunstningen och fukten stannar kvar i väggen.

4 Fakta Alla sk, dränskivor skall för att få rätt funktion skyddas med hjälp av en fiberduk för att förhindra igensättning i skivan av återfyllnadsjorden. Återfyllnad med befintliga massor som sand, morän, lera, mosand, är fullt möjlig tack vare den unika OPTI-WEB duken. Sten skall dock ej fyllas direkt mot materialet. En varm och torr källarvägg skapar bättre inomhusmiljö som blir ekonomiskt riktig tack vare jämnare temperaturer och mindre uppvärmningskostnad. Skivan är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad polystyrenplastkula är helt omsluten med bitumen / latexlim. Förutom att det limmar samman polystyrenplastkulorna förhindrar det produkten att absorbera fukt och vatten. Detta är en viktig sak för materialets livslängd och funktion. Fuktiga isolerings-skivor isolerar inte lika bra som alla vet. Effektivare fukttransport innifrån och ut tack vare att skivan aldrig är fuktig och igensatt av smuts. OpTi-WeB duken är byggt som ett andasmaterial vilket betyder, tätt utifrån och öppet innifrån. Gamla fyllnadsmassor kan återanvändas. Detta ger låga kostnader, sparar mycket arbete, tid, och transporter. OpTi-WeB duken förhindrar finkornigt material att sätta igen dränskivan samt vatten att tränga in, detta gör att konstruktionen andas.

5 Montering Varför måste kallasfalten bort? Annars blir den ett tätskikt och detta gör att ditt nya fuktskydd bara blir ett återfyllnadsskydd. Besiktiga grunden innan Du startar med något annat. Kolla av hur hårt kallasfalten sitter och besluta metod därefter.vid svåra förhållanden kan blästring av källargrunden vara ett allternativ. Om Du inte kan få bort all kallasfalt är ett alternativ att få upp rena ytor likt bilden. Detta ger innifrån kommande fukt en möjlighet att vandra ur grunden. Laga och täta eventuella sprickor med putsbruk. Knacka bort lösa bitar och gör rent. Bygg upp ett hålkäl med ett fall utifrån fastigheten. Hålkäl är den del som gjutits mellan bottenplattan och källarväggens nederdel.

6 Starta med att montera Attack-membranet (se lösblad i denna folder) Börja med att forma/fasa skivan så att vinkeln passar mot hålkälet. Om Du har möjlighet bör Du Montera skivor över hålkälet enligt bild för att få bästa effekt. Håll fast skivan och borra igenom med ett 8 mm borr, fäst sedan in med MEGA isoleringsinfästning. Fortsätt med att fästa in alla OptiDrain skivorna med MEGA isoleringsinfästning. 1 st i varje skiva Fäst in Optiweb-duken i skivans överkant. Använd F1 infästningsplugg och tryck rakt igenom duken in i skivan C-C 25 cm. Montera nästa våd med 10 cm överlapp. Vik över och skär av Optiweb-duken i underkant av kantbalken.

7 Fäst in glidskyddet (grönt from 05-01) över skivans kant och in mot vägg genom att punktklistra med butylmassan. Överkanten skall hamna ca: 5 cm ovan skivan. För att förhindra att smuts och vatten transporteras in i OptiDrainskivan skall fuktisoleringen avslutas med en täcklist. Tryck in listen mot väggen med glidskyddet under kantlisten. Borra med 6 mm C-C 25 cm genom listen och in i väggen. Fäst in med OP 40 spikplugg. Skär bort överflödigt material. Spruta butylmassa på listens överkant och in mot väggen, dra över butylen med ett fuktigt finger. Återfyll med befintliga massor. Rensa bort stenar. Se till att få ett frånlut från fastigheten med lutningen 15 cm på 3 m. Nu har Du monterat enligt konstens alla regler och behöver inte fundera på fukt i källaren mer.

8 Teknisk data Densitet 19 & 30 kg/m 3 Dimension 1000 x 750 mm Tjocklek 65 & 100 mm Leveransform Pkt 3,75 & 5,25 m 2 Porvolym > 35% Värmekonduktivitet 0,039 w Artikelnummer 65 mm mm 1101 Typgodkännandenr 0529 Övrigt Långtidsdeformation 50 år. 6 kpa = 2,5% 10 kpa = 4,6% 20 kpa = 12,7% 30 kpa = 16,9% Kortidsbelastning 58 kpa Vattenpermabilitet. 0 kpa = 110 L 6 kpa = 102 L 10 kpa = 97 L 20 kpa = 66 L 30 kpa = 43 L Kapillär stighöjd. mindre än 5 mm Tillbehör Topptäcklist mm mm OP Täcklistinfästning OptiWebduk ,5 x 40 m Megaplugg 1115 isoleringsinfästning Glidskydd cm x 40 m F Optiwebinfästning Butylmassa ml Fuktspärrteknik AB Fritslavägen Kinnarumma Tel Fax

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 11-2011 ersätter 10-2011

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se

gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se gop Isofond - ett komplett system mot fukt och lukt gop Isofond Fuktskyddssystem

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D Lätt att isolera W W W. S U N D O L I T T. S E Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D T U N G A A R G U M E N T I N N E H Å L L 4 Tunga argument att använda lätt

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se

Sågverksgatan 10 652 21 Karlstad Tel: 054-85 33 60 Fax: 054-85 33 61 berne@gossman.se - www.gossman.se Var noga med att du får rätt djup när du gräver. Det är lika viktigt att du också får rätt bredd, tänk på att det är lättare att jobba om du har lite svängrum. Obs! Tänk på att du kanske måste ner med

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast Finja Betong Cellplast Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast för alla isoleringsbehov EPS eller expanderad polystyren tillverkas av råmaterialet polystyren. Med värme och ånga expanderas

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från Lite tips om hur man vårdar sitt hus från FÖRORD Denna skrift är tänkt som en inspirationskälla för dig som är lycklig ägare till ett hus i Kålltorp eller angränsande områden. Om du står i begrepp att

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

Fuktskydd av husgrund. Källarväggar

Fuktskydd av husgrund. Källarväggar 2014-01-16 ARBETSINSTRUKTION Fuktskydd av husgrund Källarväggar isodran.se FÖLJANDE MATERIAL BEHÖVS FÖR FUKTSÄKRING AV KÄLLARVÄGGAR DRÄNERINGSMATERIAL MATERIAL FÖR GRUNDMUREN -skivor. Finns i olika tryckhållfasthetsklasser,

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING Schakt och dränering Schakta så djupt som figur 1 visar. Efter schaktningen bör schaktsidorna täckas med filterduken. Vid skarvar läggs filterduken omlott 250 mm. OBS! Schaktmassor

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Kostnaderna för byggfel i Sverige uppgår till mer än tjugo miljarder kronor per år exklusive

Läs mer