Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén"

Transkript

1 Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1

2 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden och målgruppen. Resultat av intervjuer och studiebesök sammanställs och utgör en grund för kartläggning av kundens röst. Alla krav och behov sorteras i olika kategorier utefter de förväntningar kunden har, dessa redovisas i Kanomodellen. För att få en inblick i var marknaden är på väg studerar man ledande företag, så kallade pionjärer. 2

3 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav För att kunna ta fram samt uppfylla de krav som marknaden ställer på produkten måste den till en början definieras. Det är viktigt att ta reda på vem användaren är för att få en klar bild över vilka krav den kan tänkas ställa, och vilka önskemål den hoppas produkten skall uppfylla. Till att börja med bör en analys göras om vem produkten utvecklas för och vilken som är produktens målgrupp. Projektets marknad utgörs av dem som använder sig av ultraljudsmätare för fjärrvärme och målgruppen är de som behöver effektivisera sin rengöringsmetod. För att kartlägga användarens röst och få en bild av marknadens behov har gruppen varit på studiebesök samt gjort intervjuer. Det är viktigt att användarens röst blir hörd och därför har frågorna varit välformulerade och tydliga men utan att styra svaret åt en specifik riktning. Man söker information om allt från företagets historia och bakgrund till mer produktspecifika frågor. Det gäller att lära känna kunden och dess användning av produkten. Kundkedja Kunden kan definieras i en kundkedja, detta görs för att ge en mer överskådlig bild av hur alla intressenter till produkten relaterar till varandra. Kundkedjan delas in i olika segment med avseende t.ex. på vilka som är inflytelserika markörer och vilka som utgör ledningen. Inom dessa segment listas sedan de olika intressenterna beroende på vilken inverkan de har på produkten. Segmenten i detta projekt är Producent, Auktoritet och Kund. Producentsegmentet omfattar dem som tillverkar samt säljer produkten. Auktoritetssegmentet är det styrande organet där myndigheter, handledare samt företaget är med. I kundsegmentet finns dem som produkten är riktad till, det vill säga Göteborgs Energi med operatörer. Projektgruppen anser att Göteborgs Energi både är en ledande stämma samt en kund, då deras åsikter är så pass väsentliga och avgörande för projektet. Producent Tillverkare: Grupp A4 A4 Säljare: Grupp A4 Auktoritet Myndigheter: Arbetsmiljöverket Handledare: Erik Hulthén Företag: Göteborgs Energi Kund Göteborgs Energi Operatörer 3

4 Kartläggning av kundens behov Kundens behov redovisas lättast i ett diagram (se bilaga). Denna kategorisering av behoven gör det lättare att senare i projektet kunna följa upp ett särskilt krav utan att leta sig igenom en hel kravlista. Dessutom kan det underlätta strukturering av arbetsuppgifter och liknande. Efter att ha listat alla krav delas de upp i separata genrer som i sin tur delas upp i undergrupper. Diagrammet ska vara lättöverskådligt och enkelt kunna följas från rubrik till undergrupp. De listade kraven är baserade på användaren, delvis konkret utifrån vad de uttalat sig om men också utifrån projektgruppens egna antaganden och observationer av användaren. För att stämma av huruvida alla områden täckts, kontrollerade gruppen med några krav från myndigheter, t.ex. arbetsmiljöverkets och kompletterade med några av dessa. Resultatet av projektgruppens kartläggning av kundens behov kan ses i bilagan. 4

5 3.2 Kanomodellen För att formulera kundkraven till konceptet togs Kanomodellen till hjälp. Som kund köper man en produkt och förväntar sig att den skall tillfredsställa något behov man har. Det är viktigt att skaffa sig en förståelse för att olika kunder har olika behov och förväntningar och beroende på hur dessa uppfylls eller inte reagerar kunderna olika. Samtidigt har kunderna ofta behov som de kanske inte ens är medvetna om men som, om de inte blir uppfyllda, skapar irritation och missnöje. Om detta sker kan det medföra förutom missnöje med själva produkten också att kunden börjar få brist på förtroende för den som har producerat och levererat produkten. Kanomodellen är ett sätt att beskriva olika typer av behov och hur uppfyllanden av dessa påverkar kundnöjdheten. Det finns tre olika typer av behov i denna modell. Baskrav, uttalade krav och pricken över i -behov. I figuren nedan beskriver y-axeln kundnöjdheten, x-axeln procentuell andel uppfyllda krav och behov, över tid. Ju fler pricken över i -behov och uttalade krav produkten uppfyller på kortast tid desto nöjdare blir kunden över produkten. Med tiden kommer pricken över i samt uttalade krav att hamna i kategorin baskrav, på grund av utvecklingen. Kanomodellen Pricken över i Uttalade krav 0 % 100 % Baskrav Tid 5

6 Baskrav är de krav som kunden tar förgivet och de behov som kunden är så van vid att kunden glömmer av att de existerar. Dessa baskrav är såpass självklara för kunden att de oftast inte går att få reda på dem genom att enbart fråga. Om dessa behov ej tillfredställs medför det att kunden blir missnöjd, men man kan däremot inte åstadkomma nöjda kunder genom att enbart uppfylla dessa behov. De uttalade kraven är de krav som kunden förväntar sig att få uppfyllda och upplever som viktiga. Dessa krav på produkten får man fram genom att träffa och ställa frågor till kunden. Pricken över i -behov är de behov som kunden inte vet om att denne har, vilka medför en väldigt positiv överraskning när de är uppfyllda. Dessa behov ökar ofta kundvärdet då de skapar en positiv upplevelse. Ibland kan det också vara så att behovet finns där men att kunden inte förväntar sig att just denna produkt skall tillfredställa det. För att uppfylla dessa behov krävs en djup förståelse för kundens situation och produktens nuvarande och kommande brister. Det är genom att uppfylla dessa behov som man som företag skaffar sig stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Projektets aktuella krav och behov är: Baskrav: Produkten skall: göra mätarna rena, vara skonsam mot mätarna, ha en lönsam process, vara reparerbar, ha lätt montering av mätarna, ha minimalt underhåll, vara ergonomiskt utformad, leveras som ett komplett koncept, ej medföra skador vid användning, användarvänlig, ej påverka omgivningen negativt (t.ex. hög ljudnivå, vibrationer) Uttalade krav: Produkten skall: ha kortare tvättid, göra mätarna rena efter en tvätt, kunna tvätta fler mätare per tvätt, ha minimal reparationstid (max en dag), ha minimal service, ha minimalt utsläpp av farligt avfall Pricken över i: Produkten skall: vara tyst, ha program som meddelar när mätaren är ren, ha display som indikerar bland annat om fel samt processteg, vara energisnål, vara återvinningsbar, ha låg anskaffningskostnad, ha låg driftkostnad, vara estetiskt tilltalande, vara lätt att förflytta, få plats på anpassat område, bestå av standardkomponenter, kunna tvätta flera olika mätare per gång, ha automatisk påfyllnad av eventuellt drivmedel 6

7 3.3 Pionjärernas väg När man skall producera ett nytt koncept eller en produkt är det viktigt att se var utvecklingen är på väg så att man ej uppfinner en produkt eller ett koncept som redan finns. Genom att studera så kallade pionjärer kan man få en inblick om var marknaden är på väg. Pionjärer är dem som är öppna för nya idéer, de söker utanför det vanliga nätverket efter nya idéer och är dem som vågar ta risken att satsa på något nytt. Ett företag som gruppen anser är en pionjär är Göteborgs energi då de är Västsveriges ledande energibolag. De strävar alltid efter att ligga i framkant med forskning och utveckling för att förnya sin verksamhet för framtiden. För att driva utvecklingen framåt satsar de på forskning och utveckling genom att själva driva både små och stora utvecklingsprojekt. Inom området för ultraljudsmätare har Göteborgs Energi gjort stora satsningar. På senare tid har dessa mätare ökat i antal. Att rengöra dessa manuellt är tidkrävande på grund av deras konstruktion. Då Göteborgs Energi vill utveckla effektiviseringen av rengöringen kontaktade de en egenföretagare i Österrike som har konstruerat den rengöringsmaskin de använder sig utav idag. Då mätarantalet hela tiden ökar gör Göteborgs Energi nu ytterligare en ny satsning för att effektivisera rengöringen ännu ett steg. Göteborgs Energi har också tagit kontakt med Tekniska verken i Linköping där man försöker utveckla rengöringen av ultraljudsmätare. De har ingått ytterligare ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola där sex stycken studentgrupper har fått i uppgift att under vårterminen 2011 utföra ett projekt med målet att utveckla en ny effektivare metod för rengöring av ultraljudsmätare. Troligen finns det fler energibolag på marknaden som arbetar på liknande sätt men gruppen har gjort undersökningar och sökt information utan lyckat resultat än. Därför går det inte med säkerhet säga att Göteborgs Energi är de enda pionjärerna på marknaden. Detta gör det också svårt att förutspå var marknaden är på väg. 7

8 Bilaga Det perfekta konceptet för rengöring av ultraljudsmätare Omgivning Ekonomi Funktion Arbetsmiljö Miljö Kostnader Utformning Användning -Låg ljudnivå -Ergonomiskt utformad -Uppföljning av korrekt produktanvändning -Informera användarna om risker vid användning av produkten -Vara säker att använda (brandrisk, explosionsrisk, elektrisk risk) -Energisnål -Återvinningsbar -Minimalt utsläpp av farligt avfall -Låg anskaffningskostnad -Låg driftskostnad -Ha en lönsam process -Få plats på anvisat område -Display som indikerar, bland annat, om fel samt processteg -Bestå av standardkomponenter -Estetiskt tilltalande -Reparerbar -Leveras som ett komplett koncept -Vara lätt att förflytta Manuell -Minimalt underhåll -Minimal reparationstid -Snabb montering av mätarna -Användarvänlig -Produkten skall genomgå regelbundna kontroller mot förslitning Automatiserad -Fler mätare per tvätt -Ren mätare efter första tvätten -Fler rena mätare per timma -Tvätta flera olika sorters mätare per gång -Indikerar när mätaren är ren -Automatisk påfyllning av eventuellt rengöringsmedel -Program som meddelar när mätaren är ren 8

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 3.1 Kritiska kundkrav

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/17/2011

Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/17/2011 GRUPP E3 Deadline 3 Beskriv produkten Niklas Bodestedt Micke Palmgren Carl Ekbäck Axel Rosander 2/17/2011 3 Kartlägg kundens röst 3.1 Voice of the customer 3.1.1 Kundkedja Vid upprättning av en Voice of

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Införande av standardiserade lönesystem. Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter

Införande av standardiserade lönesystem. Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter Örebro universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Informatik C, delkurs 3. 15 hp Handledare: Kenneth Åhlgren Examinator: Johan Aderud HT-07, 2008-01-11 Införande av standardiserade

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll

Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll AT Modellprodukter AB Akademin för Innovation, Design och Teknik Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll Examensarbete, produktutveckling - Konstruktion 15 högskolepoäng, grundnivå

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer