IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1"

Transkript

1 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg Simon Grunditz Anders Perneborn Hanna Sundström Daniel Strömberg Martin Hernå

2 Innehåll Bakgrund till projektet... 3 Projektdefinition... 4 Intressenter... 4 Målformulering... 4 Leveranser... 4 Avgränsningar... 5 Projektplanering... 5 Milstolpeplan... 5 Grupporganisation... 6 Schema över projektledarskap... 6 Kollektivt ansvar... 6 Spelregler för gruppen... 6 Riskanalys... 6 Åtgärder... 7 Veckoplanering... 7 Bilaga 1 - Ganttschema... 8

3 Bakgrund till projektet Göteborg Energis fjärrvärmeanläggningar använder en ultraljudsmätare för att mäta flödet av varmvatten. De består bland annat av en blank yta, som speglar ultraljudssignalen. Efter år av användning och slitage bildas ett skikt av magnetit som smutsar ned spegeln och därmed hindrar mätningen från att ske på ett godtagbart sätt. För att slippa kassera mätarna försöker Göteborg Energi i första hand rengöra mätarna i sin nuvarande tvättmaskin. Denna har visat sig vara tidsödande och ineffektiv. Den klarar att rengöra mellan 1 och 2 mätare per tvätt, dock blir mätarna ofta inte tillräckligt rena. Operatören behöver således avgöra med ögonmått om tvätten är tillräcklig, samt om tvätten är otillräcklig, vända på mätarna och starta om tvätten. All montering av mätarna sker manuellt. Göteborg Energi söker en effektivare lösning på problemet med de smutsiga mätarna. Mätarna är däremot redan lanserade i tillräcklig volym för att det ska vara omöjligt att angripa problemet genom att modifiera mätarna.

4 Projektdefinition Intressenter Göteborg Energi SKM har framfört önskemål till Chalmers tekniska högskola om att effektivisera en tvättanordning av sina ultraljudsmätare för fjärrvärmepumpar. Chalmers har valt att projektet ska utföras i kursen Integrerad Konstruktion och Tillverkning. Intressenterna är: Göteborg Energi SKM Chalmers tekniska högskola Målformulering Via ett gott lagarbete och kreativitet skall grupp A5 senast den 26:e maj ha utvecklat en rengöringsanordning och fått kunskap om produktutveckling. Grupp A5 skall vid avslutat projekt ha erhållit högsta betyg i denna kurs. Leveranser Gruppen har valt att dela upp leveranser i interna leveranser och leveranser till handledare. Interna leveranser är leveranser vars deadline satts för att vara till stöd för nästkommande leveranser. Dessa är satta för att jämna ut arbetsbördan och se till att inlämningar till handläggare kan genomföras i tid, med önskat resultat. Datum Typ Ansvarig Mottagare Projektdefinition Martin Handledare Projektplan Simon Handledare Organisering Anders Internt Riskanalys Daniel Internt Livscykelanalys Hanna Internt Miljöanalys Simon Internt Funktionsanalys Martin Handledare Identifiera Kundkrav Daniel Internt Sortera Kundkrav Martin Internt Marknadsanalys Simon Handledare Inventera Kända Koncept Hanna Internt Referenslösning Daniel Internt Funktionellt Diagram Simon Handledare Generera Koncept Daniel Internt Vidareutveckling Anders Internt Morfologisk Matris Simon Internt Konceptval Hanna Handledare Definiera Specifika Målvärden Daniel Internt Uppdatera Kravspecifikation Hanna Handledare Presentation av Koncept Anders Handledare och GE SKM

5 LV 1 Modulanalys Simon Internt 2011 LV 2 Detaljkonstruktion Martin Internt 2011 LV 3 Produktionsanpassning & Hanna Handledare Kostnadsuppskattning 2011 LV 5 Prototyptillverkning & Anders Internt Lösningsmodellering 2011 LV 6 Lösningssimulering Daniel Internt 2011 LV 6 Analysering av Mål Martin Handledare 2011 LV 7 Rapport Hanna Handledare 2011 LV 8 Presentation Martin Handledare och GE SKM Avgränsningar De här ramarna har vi satt upp för projektet, för att säkerställa att vi har tillräckligt med tid avsatt för det: De enda ekonomiska tillgångarna projektet tilldelas är för materialutgifter, där Chalmers står för 2500 kronor. Vi är begränsade till att använda Chalmers verkstad- och datorutrustning. Projektet är tidsbegränsat och vi planerar att vara klara allra senast en vecka innan sista deadline (19/5-11). Dessutom är tillgången till prototyplabbet begränsad. Projektdeltagarna har begränsningar vad gäller erfarenhet, däremot har vi en expertpool till vårt förfogande, vid eventuella ämnesspecifika frågor. Syftet med projektet är inte att skapa en fullständig produkt. Projektplanering Projektplanen syftar till att ge en uppfattning om hur projektet delats upp samt när de olika delarna ska vara färdigställda. Hänsyn har tagits till Chalmers arbetsmarknadsdagar, tentamensperioder samt påskuppehåll. Projektplanen återfinns i bilaga 1. Milstolpeplan Milstolpeplanen beskriver milstoplar (viktiga steg i projektet) och när de ska vara slutförda. Milstolparna utgörs i detta fall av IKOT-kursens 9 steg, de finns även representerade i det bifogade Gantt-schemat (se bilaga 1). Nr Milstolpe Datum 1 Projektetablering Produktbeskrivning Kartläggande av kundens röst Analys av alternativa lösningar Konceptgenerering Konceptspecifik kravspecifikation Konceptmodellering Prototyptillverkning och test Presentation och dokumentation

6 Grupporganisation Gruppen har beslutat att gruppmedlemmarna delar på projektledarskapet under projektets gång. Ledarskapet kommer att roteras inom gruppen efter en period om ca 3 veckor, enligt schema nedan. Projektledaren har övergripande ansvar över projektet. Han eller hon ska granska och korrekturläsa alla dokument som gruppen producerat. Vidare ska projektledaren se till så att uppsatta regler efterlevs, i synnerhet gäller det undersökande av att ansvarig över en specifik leverans verkligen kan leverera uppgiften enligt schema. Schema över projektledarskap Läsperiod 3: Läsvecka 3-5: Anders Perneborn Läsvecka 6-8: Martin Hernå Läsperiod 4: Läsvecka 1-3: Daniel Strömberg Läsvecka 3-5: Hanna Sundström Läsvecka 6-7: Simon Grunditz Kollektivt ansvar Att tidsplanen hålls Att alla i gruppen kan påverka genom att allt material finns tillgängligt för alla Spelregler för gruppen Den som kommer försent med mer än 10 minuter utan god anledning, blir skyldig att bjuda alla andra gruppmedlemmar på valfri dryck inom intervallet 5 till 15 kronor per person. Andra medlemmars åsikter och idéer skall respekteras. Sprid inte vidare information om projektet till tredje part utan tillåtelse från hela gruppen. Ansvariga för leveranser måste meddela projektansvarig så fort problem uppstår. Under möten skall man vara i stånd att kunna bidra och delta aktivt i diskussioner. Alla skall behandlas med ömsesidig respekt. Kritik skall lämnas öppet och skall vara konstruktiv. Riskanalys Under projektets gång finns ett antal riskmoment, som påverkar projektet olika mycket. Sannolikheten för att de ska inträffa och konsekvensen för projektet anges nedan på skalan Riskfaktorn ger en uppfattning om hur stort problem riskmomentet utgör för projektet.

7 Beskrivning Konsekvenstal Sannolikhetstal Riskfaktor Medlem hoppar av Medlem blir sjuk/ vecka frånvaro Hårddiskkrasch GE drar sig ur Samarbetsproblem Åtgärder I synnerhet konsekvensen av en hårddiskkrasch kan vara förödande för projektet, även om det inte är sannolikt att problematiken uppstår. Ett par av riskmomenten måste således avhjälpas trots att inte riskfaktorerna är extremt höga: För att säkra data vid eventuell hårddiskkrasch är hela gruppen inbjuden till en så kallad dropbox -grupp, vilket är en lagringstjänst för filer. Alla gruppmedlemmar har varsin katalog, därmed sparas filerna inte enbart av projektdeltagarna själva utan även lokalt på en gruppserver. Sannolikheten att båda skulle krascha anses som försumbar. Denna metod underlättar även full insyn i alla delsteg för alla gruppmedlemmar. Konsekvensen av samarbetsproblem avhjälps av en öppen kommunikation inom gruppen, samt att alla projektdeltagare respekterar ovan uppsatta gruppregler. Ovanstående åtgärder ger oss följande godtagbara risker och konsekvenser: Beskrivning Konsekvenstal Sannolikhetstal Riskfaktor Medlem hoppar av Medlem blir sjuk/ vecka frånvaro Hårddiskkrasch GE drar sig ur Samarbetsproblem Att Göteborg Energi drar sig ur projektet anses vara så osannolikt att konsekvensen inte behöver avhjälpas. Veckoplanering Två fasta möten gäller under varje vecka projektet fortlöper. Projektledare ser till att kalla projektdeltagarna samt leder mötena. Möte inför varje vecka, planering och upplägg av arbetet nästkommande vecka Möte dagen innan deadline, granskning av leveranser.

8 Bilaga 1 - Ganttschema

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander beckman Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 1.1 Projektdefinition

Läs mer

Projektplan. Project Safe Sea Suit. Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015. Projektgrupp: 10

Projektplan. Project Safe Sea Suit. Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015. Projektgrupp: 10 Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015 Projektplan Project Safe Sea Suit Projektgrupp: 10 Författare: Aden Abdulkadir 880823-0630 Eric Eriksson 920402-3072 Nghiep Luu

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn G0008N Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet Datum Material Projektplan Kursexaminator Betygsgränser Poäng Betyg 5 Övrig kommentar

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTPLAN Välgörenhetskonsert Redaktör: Jan Nylén Version 1.1 Status Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02 Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTIDENTITET Projektgruppsnamn: Grupp 18 Kurs: Projektledning

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande:

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande: Sida 1 av 33 2 Etablering Projektledarens ansvar blir nu att etablera projektet enligt beställarens uppdrag eller direktiv. Innan projektet de facto kan starta måste mål och planer för projektet tydliggöras.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten

EXAMENSARBETE. Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten EXAMENSARBETE Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sida 1. Förändringsledare 3 2. Organisationsstruktur

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik. 18 juni 2011

Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik. 18 juni 2011 Umeå Universitet Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik Röda Tråden 2 Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik Deltagare:, Richard Tano, Stefan Hedman, Robin Lundberg Handledare: Maria Hamrin, Krister Wiklund Sammanfattning

Läs mer

Scrum + XP = sant. Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se. Frederik Blauenfeldt Jeppsson. dt06fb8@student.lth.

Scrum + XP = sant. Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se. Frederik Blauenfeldt Jeppsson. dt06fb8@student.lth. Scrum + XP = sant Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se Frederik Blauenfeldt Jeppsson D06, Lunds Tekniska Högskola dt06fb8@student.lth.se 2010-03-02 1 Abstract Scrum och XP

Läs mer

Agila metoder Hur teori omvandlas till faktiska arbetssätt

Agila metoder Hur teori omvandlas till faktiska arbetssätt Agila metoder Hur teori omvandlas till faktiska arbetssätt Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng. Institutionen för Informatik, Lunds Universitet. Framlagd: Juni, 2012 Författare: Handledare: Examinatorer:

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer