Bruksanvisning Utrustning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Utrustning"

Transkript

1 Bruksanvisning Utrustning Viewvision DR+ DVB-T

2 Snabbguide Viewvision DR+ DVB-T Förberedelser Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll dvd-spelare Till-/frånkoppling av apparaten Lägga i en skiva Driftlägen Knapp på apparaten Lägga i en skiva Dvd-spelare TV-drift Kanalöversikt 3456 Välja kanal eller P+/- Programtidning Bild i bild vid uppspelning FILM 34FILM 56HDD/SKIVA/USB MUSIK 34MUSIK 56HDD/SKIVA/USB FOTO 34FOTO 56HDD/SKIVA/USB Skiva meny Välja titel 3456 Uppspelning Uppspelning Paus Stopp Framåtspolning (tryck flera gånger) Bakåtspolning (tryck flera gånger) Inspelning Lägga i en skiva lägg i en inspelningsbar skiva Välj lagringsplats för inspelningen HDD/ DVD eller 34TV 56TV HDD/TV DVD Välj signalkälla Starta inspelningen manuellt Starta inspelningen manuellt eller P+/- Programmera timerinspelning mata in data ShowView mata in data Timeröversikt Avsluta menyn Inspelning från Loewe SAT-TV Se bruksanvisningen till Loewe TV Nästa/föregående kapitel Ljudstyrka P+/- V+/- Enskild bild 3/4 Slow-motion / (tryck flera gånger) Hoppa framåt/bakåt 5 min 3/4 (bara hårddisk HDD) Detaljerad information Titelmeny - Var vänlig vik ut denna omslagssida.

3 Fjärrkontroll Assist Recorder manövrering Loewe TV: Ljud av/på LED-anvisningar för aktuell användning Koppla över till drift av TV set (sidan 20)... Koppla över till drift av VCR Meny Timer-Inspelning ; Timer-Inspelningnliste (sidan 49)...Timeshift-drift (tidsförskjuten television) Standbyläge av/på...(sidan 20) Loewe TV: Radio Digital; lang: Radio Auro Koppla över till drift av dvd-spelaren/auro Loewe TV: Ljud-Inställningar STOPP: Välj kanal direkt...(sidan 35) MENU: mata in siffror (sidan 36)...TV: EPG; AVSPELNING: Hoppa över 15 sek (sidan 40)...Användargränssnitt för laddad DVD MENU: Titelöversikt / Spellista / Originallista (sidan 23)...Meny Inställningar Loewe TV: volym (sidan 35)... TV Översikt av kanaler/statusdisplay (DVD) MENU: bekräfta menyvalet STOPP: Hämta AV-val...(sidan 50) MENU: mata in siffror Bild-i-bild (PIP)...(sidan 41) Huvudmeny (HOME)...(sidan 23) Statusdisplay; AVSPELNING: menybalk...(sidan 35) MENU: dölj meny AVSPELNING: Nästa kapitel/föregående kapitel STOPP: Nästa/föregående kanal...(sidan 38, 35) MENU: välja/ställa in...(sidan 23) (sidan 51)... ShowView-meny; AVSPELNING: Upprepa (sidan 55)... Sätt i en ny kapitelmarkerare (sidan 39)...PAUS: kort: ultrarapid bakåt (sidan 38)...AVSPELNING: sök bakåt (sidan 50)...Inspelning (sidan 38,39)... Paus; stillbild Zoom...(sidan 39) kort: Sätt markerare; länge: Markerare sökmeny till (sidan 39) Uppspelning...(sidan 38) PAUS: ultrarapid framåt...(sidan 39) AVSPELNING: sökning framåt...(sidan 38) Stopp...(sidan 38) -

4 Index A Åldersklassning 30,38 Anslutningar - Allmänt 16 Anslutning av antennen 16 Anslutning till TV-apparaten 16 Antennanslutning 7 Återställning 20 Automatisk kapitelindelning 32 Automatisk programmering 24 Avfallshantering 11 Avhjälp av fel Avkodningsbox 18 B Bakpanel 7 Bearbetning av inspelningar Bild i Bild 41 Bildspel 46 C Clip-inspelning 49 COMPONENT VIDEO OUT 7 Copyright 14 CPRM 14 D Digital camcorder 20 Digital Link 20 Digital Link Plus 24 Digitalt flerkanalsljud 19 Digital Video 53 Diskmeny 40 Display 7 DivX-funktion 42 DivX registreringskod 31 Dolby Digital 29 DTS 29 DV IN 6 E EPG Programtidning 36 Externa källor 52 F Fjärrkontroll 16,48 Förbindning av kapitel 60 Förstärkare 19 Fotofunktion 46 Frontpanel 6 G Grundinställningar 20 H Hårddisken 11 HDD 11,15 HDMI 7,37 Huvudmeny 21 I Impressum 67 Inspelningar på hårddisken 49 Inspelningsbara diskar 13 Inställning av klockan 27 K Kamerapositioner 40 Kombination av titlar 59 Kopiera/flytta filer/mappar 44 Kopiering Kortläsare 47 48,48 L Landskod 31 Leveransens omfång 10 Lista över landskoder 69 Ljudfunktion M Manövrering av ytterligare apparater 8 Manuell inspelning 50 Märken 39 Märkesrättigheter 10 Meny språk 28 Minnesmedium 47 MPEG 29 N NICAM 27 O OPTICAL 7 Ordlista 71 P Playlista 55 Programlista 45 Progressive Scan 16 R Radera lösenord 30 Radera sändare 26 Regionalkod 15 Rengöring 12 Rumsljud 40 S S-VIDEO OUT 7 Säkerhet 12 Samtidig inspelning och återgivning 50 Service 70 Setup menu Recording Menu 32 ShowView 51 Slumpmässig återgivning 44 Snabbguide 2 Spelbara diskar 14 Språk kodlista 68 Strömbrytare 6 Symboler 15 T Tekniska Specifikationer 67 Tillbehör 19 Timerinspelning 51 Timeröversikt 52 Timeshiftfunktion 49 Transport av apparaten 11 TV-Taste 8 U Undertext 41 Uppdelning av titlar 60 Uppställning 10 USB-kortläsare 47-4

5 Innehåll Snabbguide Viewvision DR+ DVB-T... 2 Fjärrkontroll Assist Recorder manövrering... 3 Index...4 Frontpanel...6 Bakpanel & Display... 7 Manövrering av ytterligare apparater...8 Inställning av fjärrkontroll...8 Manövrering av Loewe apparater...8 Assist Fjernbetjening tv-funktioner...9 Välkommen...10 Leveransens omfång...10 Uppställning...10 Avfallshantering...11 Fördelar vid anslutning till en Loewe TV-apparat...11 Om den interna hårddisken...11 För din säkerhet Väsentlig information Inspelningsbara diskar...13 Spelbara diskar...14 Hänvisningar gällande diskar...15 Diskrelaterade uttryck...15 Symboler...15 Första Installationen...16 Inledning Fjärrkontroll...16 Omkoppling till Progressive Scan...16 Anslutningar - Allmänt...16 Anslutning av antennen...16 Anslutning till TV-apparaten...16 Alternativa anslutningar...16 Anslutning till ett Loewe TV-system...17 Anslutning av en digitalbox/ Satellitmottagare...18 Anslutning till en extern avkodningsbox...18 Anslutning till en förstärkare...19 Anslutning av ljud/video (A/V) tillbehör...19 Anslutning av en digital camcorder...20 Anslut till elnätet...20 Grundinställningar...20 Aktivering av Digital Link...20 Återställning av DVD apparaten...20 Auto Setup...21 Meny översikt...22 Huvudmeny...23 Inställningar...23 Allmänt...24 Språkmeny...28 Ljudmeny...29 Låsmeny...29 Inspelningsmeny...32 Disk Meny...33 Bekväm användning TV drift...35 Välja kanal...35 EPG Programtidning...36 Disc-återgivning...36 HDMI modus Videofunktion...38 Avspelning av en DVD...38 Återgivning av minnesmedia med blandat innehåll...41 PIP (Bild i Bild)...41 DivX-funktion Ljudfunktion Kopiera/flytta filer/mappar...44 Programlista...45 Fotofunktion...46 USB manövrering Fjärrkontroll Assist USB manövrering...48 Inspelning...49 Inspelningar på hårddisken...49 Tidsförskjuten television - Timeshiftfunktion...49 Samtidig inspelning och återgivning...50 Manuell inspelning...50 Timerinspelning...51 Timerinspelningar med ShowView systemet...51 Timeröversikt...52 Inspelning från externa källor...52 Digital Video...53 Bearbetning av inspelningar...54 Meny Titelöversikt och Kapitelöversikt...54 Bearbetning av original och playlista...55 Tillägg av kapitelmärken...55 Framställning av ny playlista...55 Lägg till titel/kapitel till playlistan...56 Radera titel/kapitel från original-/playlistan...57 Radera del...57 Titel-namn...58 Välj Titel startpunkt...58 Val av kapitel...58 Sortering...59 Upphäv/återställ raderingsproceduren...59 Kombination av titlar...59 Uppdelning av titlar...60 Förbindning av kapitel...60 DVD Extra funktioner...60 Förflyttning av playlistornas kapitel...61 Göm titlar/kapitel...61 Skydd av titlar...61 Kopiering Kopiering från hårddisken till DVD...63 Kopiering från DVD till hårddisken...63 Överskrivning av inspelningar...64 Titelöversikt-menyer på andra apparater...64 Återgivning på andra apparater...64 Avhjälp av fel Tekniska Specifikationer Impressum...67 Språk kodlista...68 Lista över landskoder...69 Service...70 Ordlista

6 V I D E O D I G I T A L Frontpanel Visning Frontlucka (stängd) Strömbrytare Koppla från / till standby Diskfack öppna/stäng Avspelning / Paus Stopp Inspelning start Nästa/föregående RES (bildskärm kapitel upplösning) Inspelning mål Diskfack USB DV IN AV3 VIDEO IN AUDIO IN 4 L/R Display Frontlucka (öppen) - 6

7 Bakpanel & Display IN (from ANT.) Antennanslutning DIGITAL AUDIO COAXIAL Digital, koaxial ljud utgång COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) Anslutning för en TV med komponentingångar (Cinch). AV 2 DECODER Euro AV 2 (SCART)-anslutning för en extern källa (Avkodare, Digitalbox, Videoapparat etc.). HDMI OUTPUT anslutning för en TV med HDMI ingång. OUT (TO TV) Vidarebefordrar antenn signalen till TV:n DIGITAL AUDIO OPTICAL Digital, optisk ljud utgång. S-VIDEO Anslutning för en TV med S-Video ingång. AUDIO L/R Anslutning för en TV med ljud ingångar (cinch). AV 1 Euro AV 1 (SCART) anslutningen för TV-apparaten Nätanslutning Varning: Vidrör ej de inre stiften hos anslutningssocklarna på bakpanelen. Elektrostatisk urladdning kan förorsaka permanent skada på apparaten. Inspelningssymbol Indikering för pågående inspelning Timeshift symbol Indikering för Timeshift Källor symbol Indikering av vald inspelningskälla T/S REC HDD DVD Timersymbol Indikering för programmerad timer-inspelning(ar) Teckenuppgifter Klockslag, den totala avspelningstiden, förlupen tid, titel-, kapitel- / tracknummer, sändare, status osv. 7 -

8 Manövrering av ytterligare apparater Inställning av fjärrkontroll De olika Loewe-apparaterna kan ställas in med fjärrkontrollen Assist enligt följande: Apparat Knappkombination Loewe TV (Q L2650) + Loewe TV (Q Q2400) + Loewe Centros 11x + Loewe ViewVision, Centros 21x2 + Loewe ViewVision DR+ DVB-T + Loewe ViewVision 8106 H + Loewe Auro 2216 PS/8116 DT + Loewe Xemix 6222 PS + Arbetsinställning Den angivna knappkombinationen ska hållas intryckt (ca 5 sek) tills en av LEDlamporna blinkar två gånger. Manövrering av Loewe apparater Använd fjärrkontrollen för en DVD-spelare Tryck på DVD-knappen, indikeringen ovanför lyser ca. 5 sek. Använd fjärrkontrollen för en recorder Tryck på REC-knappen, indikeringen ovanför lyser ca. 5 sek. Använd fjärrkontrollen för en TV-apparat Tryck på TV-knappen, indikeringen ovanför lyser ca. 5 sek. Vid varje tryckning på knappen lyser indikeringen för vald funktion (TV REC DVD RADIO). - 8

9 Assist Fjernbetjening tv-funktioner Tænd/sluk lyd LED-indikator for aktuel funktionstype Skift til betjening af TV-sæt Skift til betjening recorder Visa timeröversikten Ange bildformat Tænd/sluk til standby Loewe TV: Radio Digital; lang: Radio Auro Skift til betjening DVD-Preceiver Auro Ljudmeny av/på Välj kanal direkt; MENU: mata in siffror eller bokstäver Hämta AV-val EPG-programtidningen på/av Teletext på/av Visa/dölj meny TV lydstyrke lavere/højere Kanalöversikt på; MENU: spara/visa Bild-i-bild (PIP) av/på MENU: "ASSIST+" Visa indexet; MENU: Infotext av/på Statusvisning på/av; MENU: dölj meny Nästa/föregående kanal PIP: PIP-bildernas placering; MENU: välja/ställa in Förskjuta bilden vertikalt; TV vridning Teletext-funktioner Rød tast: stillbild på/av; DR+: Visa DV-arkivet Välja bort kanal; DR+: Hoppa bakåt; spola bakåt DR+: Inspelning Stillbild på/av; DR+: Paus (start av tidsförskjuten visning) Gul tast: senaste kanal Blå tast: programinfo på/av Stillbild av; DR+: Uppspelning/ange bokmärke Välja kanal; DR+: Hoppa framåt/snabbspola framåt Stillbild på; DR+: Stopp 9 -

10 Välkommen Tack för att du valt en Loewe produkt. Vi är glada för att kunna hälsa dig välkommen som kund. Hos Loewe kombinerar vi högsta standarder avseende teknik, design och användarvänlighet. Detta gäller likaväl för TV, DVD, video, ljud och tillbehör. Varken teknologin eller designen betyder någon fullkomlighet i sig själv, men kombinationen är avsedd att förse våra kunder med bästa tänkbara upplevelse av ljud och bild. Vår design är inte påverkad av kortfristiga modetrender. Du har, när allt kommer omkring, köpt en högkvalitativ utrustning, vilken du inte vill tröttna att titta på imorgon eller övermorgon. Apparaten är förberedd för digital mottagning. Du kan ta emot digital TV (DVB-T) som redan sänds på många platser. Du kan manövrera tre enheter med fjärrkontrollen Assist, förutom denna recorder även en Loewe TV-apparat och en Loewe DVD-player resp. ett Loewe Audio System (sida 8). Leveransens omfång Loewe ViewVision DR+ DVB-T inspelningsapparat Assist fjärrkontroll med 2 batterier Euro AV kabel (Scartkabel) Antennkabel HDMI kabel 1x DVD-RW disk denna instruktionsbok Märkesrättigheter Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, ProLogic och dubbel-dsymbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. DTS och DTS Digital Out är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc. ShowView är ett registrerat varumärke tillhörande Gemstar Development Corporation. ShowView-systemet tillverkas under licens från Gemstar Development Corporation. HDMI, HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI licensing LLC. Uppställning Placera DVD-inspelningsapparaten på ett fast, jämnt underlag. Förflytta ej recordern under drift eller strax efter frånkopplingen. Placera inte DVD-inspelningsapparaten i närheten av starka värmekällor eller i direkt solljus. Vid placering i ett skåp eller en sluten hylla: Lämna minst 2,5 cm fri plats runt om recordern, så att luften kan cirkulera obehindrat och ingen värmestockning uppträder. Täck inte över fläkten och öppningarna på baksidan. Störningar av bild resp. ljud kan uppträda hos TV-, video- och radioapparater i närheten. Om detta är fallet, placera ej apparaten i omedelbar närhet av en TV-apparat, videoapparat eller radio, eller koppla från apparaten efter det att disken tagits ur. Placera recordern så, att fjärrkontrollens infrarödsignal obehindrat kan nå recorderns display (resp. om detta ej är möjligt, se "Fördelar vid anslutning till en Loewe TV-apparat" sidan 11). Placera ej starka artificiella ljuskällor framför apparaten. Detta skulle kunna störa infrarödmottagningen. Felaktiga spänningar kan skada apparaten. Denna apparat får endast anslutas med den medlevererade sladden till ett elnät med den på typplåten angivna spänningen och frekvensen. Drag ur antennen och stickkontakten vid åskväder. Spänningstoppar framkallade av blixtnedslag kan förstöra apparaten genom antennsystemet eller nätkabeln. Antennen och nätanslutningen bör även kopplas från, om apparaten förblir utan uppsikt under en längre tid. Stickkontakten måste vara lätt åtkomlig, så att apparaten kan frånkopplas när som helst. Lägg sladden så, att den ej kan skadas. Sladden skall ej knäckas, trampas på eller läggas över skarpa hörn, ej heller utsättas för kemikalier - sistnämnda gäller för övrigt för hela apparaten. En sladd med skadad isolering kan förorsaka elektriska stötar och är en risk för eldsvåda. När du drar ut stickkontakten, drag ej i kabeln, utan ta tag i stickkontaktens hölje. Ledningarna i stickkontakten kan skadas och förorsaka en kortslutning vid nästa inkoppling. Du bör också läsa och följa säkerhetshänvisningarna på följande sidor. - 10

11 Välkommen Transport av apparaten Original transportkartong och förpackningsmaterial bör användas vid transport av apparaten. För att skydda apparaten så väl som möjligt, bör den förpackas på samma sätt som tillverkaren ursprungligen förpackat den. Avfallshantering Pappkartong och emballage Du har bestämt dig för en hållbar och tekniskt sofistikerad produkt. I överensstämmelse med nationella föreskrifter avseende avfallshantering av förpackningsmaterial, betalar vi en avgift till auktoriserade återvinningsföretag, som samlar upp förpackningsmaterial från återförsäljare. Vi rekommenderar däremot att behålla original pappkartongen och resten av förpackningsmaterialet, så att apparaten vid behov, kan transporteras på säkrast möjliga sätt. Apparaten Viktigt: EU-direktivet 2002/96/EG reglerar korrekt återtagning, hantering och återvinning av använda elektroniska utrustningar. Gamla elektroniska utrustningar måste därför avfallshanteras separat. Kasta aldrig bort apparaten i normala hushållssopor. Du kan lämna in din gamla apparat gratis hos motsvarande uppsamlingsställen eller hos din återförsäljare, om du köper en liknande ny produkt. Andra detaljer avseende återtagning (även för icke EU-länder) kan fås hos den lokala myndigheten. Fjärrkontrollens batterier De medlevererade batterierna innehåller inga skadliga ämnen såsom kadmium, bly eller kvicksilver. Bestämmelserna avseende gamla batterier föreskriver, att batterier ej längre får kastas i hushållssoporna. Du kan avfallshantera gamla batterier gratis vid uppsamlingsställen hos kommersiella försäljningsställen. Din återförsäljare har också ett uppsamlingsställe för gamla batterier. Fördelar vid anslutning till en Loewe TVapparat Med Digital Link kan du placera recordern t.ex. i ett slutet rack eller en bokhylla, utan att direkt optisk kontakt till recordern föreligger. Med DVD-fjärrkontrollen manövrerar man recordern över Loewe TV-apparaten. Digital Link måste kopplas till på recordern (sida 20). Använder man HDMI-anslutningen, kopplas TV-apparaten automatiskt om till denna ingång, om denna funktion understöds av TV-apparaten. Om du vill göra timerinspelningar från TV-apparatens satellittuner, styr Digital Link Plus inspelningen. Med Digital Link Plus överförs sändardata från TV-apparatens antenn- och kabelsändare till recordern, så att samma sändare är lagrade i samma ordningsföljd hos båda apparaterna. Härigenom är det möjligt, att bekvämt programmera timerinspelningar från antenn- och kabelsändare med EPG (Electronic Program Guide) på TV-apparaten. Timerdata överförs till recordern, som sedan genomför timerinspelningen oberoende av TV-apparaten. Vid timerdata för satellitsändare startar och stoppar TV-apparaten recordern och ställer in den på Euro AV 1-ingången. Startas en avspelning, visas denna omgående på TV-apparaten, oberoende av vilken TV-sändare du just tittar på, (om TV-apparaten är frånkopplad, kopplas den först automatiskt till). Om den interna hårddisken Det interna hårddisksverket (HDD) är mycket känsligt. Använd recordern enligt följande riktlinjer, för att undvika fel på hårddisken. Viktiga inspelningar bör säkras på DVD-diskar, för att undvika förlust av data (sida 62). Förflytta ej recordern omedelbart efter frånkopplingen. För att förflytta recordern, skall följande steg genomföras: 1. Vänta minst två minuter efter meddelandet POWER OFF (NÄT FRÅN).. Drag ut stickkontakten.. Flytta recordern. Vid strömavbrott under drift av recordern kan data på hårddisken gå förlorade. Hårddisken är mycket ömtålig. En felaktig användning eller en olämplig omgivning kan leda till skador på hårddisken efter några års drift. Tecken härpå är ett plötsligt avbrott av återgivningen samt synliga mosaikeffekter på bilden. För en defekt hos hårddisken uppträder eventuellt inga som helst förebud. Vid en defekt är ingen återgivning av inspelningar möjlig. I detta fall måste hårddisken bytas ut. 11 -

12 För din säkerhet Var vänlig läs och följ nedanstående säkerhetshänvisningar för din egen säkerhet och för att undvika onödiga skador på apparaten: Ändamålsenlig användning och omgivningsvillkor Denna recorder är uteslutande avsedd för mottagning, inspelning och återgivning av bild- och ljudsignaler och är konstruerad för bostads- resp. kontorsrum och får ej användas i lokaler med hög luftfuktighet (t.ex. badrum, bastu) eller hög dammkoncentration (t.ex. verkstäder). Garantin omfattar endast denna normala användning av recordern. Om apparaten används utomhus, måste säkerställas, att den är skyddad mot fukt (regn, dropp- och sprutvatten eller daggbildning). Hög fuktighet och dammkoncentration leder till krypströmmar i apparaten, detta kan leda till fara vid beröring genom spänningar eller till en eldsvåda. Har apparaten förflyttats från kylan in i en varm omgivning, måste den förbli frånkopplad ca. en timme på grund av att kondensfuktighet kan bildas. Koppla ovillkorligen från din anläggning (Viewvision DR+, TV-apparat och eventuella andra, anslutna ljudkomponenter), innan du ansluter eller kopplar bort andra apparater eller högtalare. Öppna inte höljet, du kan bli direkt utsatt för laserstrålen. Laserstrålen syns om apparaten är öppen. TITTA EJ IN I LASERSTRÅLEN. Skydda din DVD-inspelningsapparat mot: vätskor, hög fuktighet, mekanisk påverkan, magnetiska och elektriska fält, kyla, hetta, direkt solljus och extrema temperaturväxlingar samt damm - allt som stör ventilationen och manuell beröring av apparatens inre. VAR VÄNLIG OBSERVERA: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, TAG EJ BORT HÖLJET (ELLER APPARATENS BAKSIDA). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN, SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN SJÄLV. REPARATIONER BÖR ENDAST UTFÖRAS AV EN LOEWE ÅTERFÖRSÄLJARE. Använd i möjligaste mån endast original tillbehörsdelar som t.ex. Loewe uppställningssystem. Uppsikt Låt aldrig barn hantera recordern/tv-apparaten utan uppsikt. Låt inte barn leka i recorderns/tv-apparatens omedelbara närhet. Apparaten skulle kunna vältas, förskjutas eller dras ner från uppställningsplatsen och skada personer. Rengöring Rengör endast recordern med en lätt fuktad, mjuk och ren trasa (utan tillsats av alla sorters skarpa rengöringsmedel). När recordern inte läser en disk korrekt, är möjligtvis läsenheten i apparaten smutsig. Använd en rengöringsdisk som kan fås i handeln. Håll diskfacket stängt, så att inget damm från facket når linsen. Om denna bruksanvisning Informationerna i denna anvisning hänför sig till Loewe-produkten Viewvision DR+ DVB-T och Viewvision DR+ DVB-T Secam - (variant för Frankrike). Såvitt inget annat angives, hänför sig anvisningarna till manöverelementen hos fjärrkontrollen Assist. Förklaringarna för DVD:s i denna anvisning hänför sig till med denna recorder inspelade DVD:s. De gäller ej för DVD:s, som spelats in med andra recorders och avspelas på denna recorder. Avsnitt, som börjar med symbolen, tyder på viktiga hänvisningar, tips eller förutsättningar för felfri drift. Begrepp, som återfinnes i menyn resp. som påskrift på recordern, är fett tryckta i texten. I funktionsbeskrivningarna är nödvändiga manöverelement anordnade till vänster om texten, som innehåller handlingsanvisningen. Var god läs igenom denna bruksanvisning noggrant för att göra dig bekant med apparaten och dess funktioner. De enskilda kapitlen bygger på varandra och kompletterar därför varandra. Slagordsregistret i slutet av bruksanvisningen ger förklaringar på vissa begrepp som används på apparatens manöverpanel och i bruksanvisningen. - 12

13 Väsentlig information Inspelningsbara diskar DVD-RW (Digital Video Disk - återskrivbar) DVD-RW-diskar kan formateras för inspelning i VR-modus eller i videomodus. Dessa diskar kan skrivas flera gånger. Inspelningar kan raderas och disken kan sedan skrivas igen. VR-modus Inspelningar kan bearbetas utförligt. Avspelning endast på VR-modus-kompatibla apparater (efter finalisering). Videomodus Begränsad bearbetning möjlig. Avspelning på normala DVD-apparater (efter finalisering). DVD-R (Digital Versatile Disk - inspelningsbar) Dessa diskar kan skrivas en gång. Efter finalisering av en DVD- R kan disken inte skrivas eller ändras mer. DVD-R-diskar kan endast formateras för inspelning i videomodus. Avspelning på normala DVD-apparater (efter finalisering). Begränsad bearbetning möjlig. DVD+RW (Digital Versatile Disk - återskrivbar) Dessa diskar kan skrivas flera gånger. Inspelningar kan raderas och disken kan sedan skrivas igen. Avspelning endast på DVD+RW-kompatibla avspelningsapparater (automatisk finalisering). Bearbetade innehåll kan endast spelas av efter finalisering på DVD+RW-kompatibla avspelningsapparater. Titlar/kapitel av inspelningar kan bearbetas. DVD+R (Digital Versatile Disk - inspelningsbar) Dessa diskar kan skrivas en gång. Efter finalisering av en DVD+R kan disken inte skrivas eller ändras mer. Avspelning endast på DVD+R-kompatibla avspelningsapparater (efter finaliseringen). Bearbetade innehåll kan endast spelas av efter finalisering på DVD+R-kompatibla avspelningsapparater. Titlar/kapitel kan bearbetas begränsat. Denna recorder kan ej skriva datadiskar (t.ex. inga MP3 eller JPEG-filer). Den visade inspelningstiden är ej exakt, då recordern använder en variabel bithastighetsvideokompression. Detta betyder, att den exakta inspelningstiden beror på det innehåll, som spelas in. Vid inspelning av en televisionssändning kan den resterande inspelningstiden vara kortare om mottagningen är dålig eller bilden innehåller störningar. Om du endast spelar in stillbilder eller ljud, kan inspelningstiden vara längre. Den visade inspelningstiden och den resterande tiden uppgår inte alltid till diskens totala längd. Den tillgängliga inspelningstiden kan vara kortare till följd av intensiv redigering av disken. Om du använder en DVD-R disk kan du fortsätta att spela in tills disken är full eller tills du avslutar den. Innan du börjar spela in, kontrollera hur mycket inspelningstid som är tillgänglig på disken. När man använder en DVD-RW-disk i videomodus, förlängs den tillgängliga inspelningstiden igen, om man raderar den sista på disken inspelade titeln. Funktionen Radera delar (sida 57) döljer endast titeln, raderar den däremot inte från disken och ökar ej inspelningstiden (förutom den respektive sista inspelningstiteln på en DVD-RW-disk i videomodus). Överskrivning av inspelning är endast möjlig på DVD+RW diskar (sida 64). 13 -

14 Väsentlig information Inspelning av TV-Ljud kanaler Denna apparat kan även spela in NICAM ljud. Om NICAM inställningen (sida 26) är satt på Auto, spelas NICAM ljud in vid en NICAM överföring. Inskränkningar vid Video Inspelning Med denna recorder kan man ej spela in filmmaterial med kopieringsskydd. När ett kopieringsskydd påträffas under en inspelning, stoppas eller avbryts inspelningen automatiskt och ett meddelande visas på bildskärmen. Video som bara kan kopieras en gång, kan endast spelas in genom användning av en DVD-RW disk i VR modus med CPRM (se nedan). NTSC format signaler från analoga eller DV ingångar kan ej spelas in korrekt med denna apparat. SECAM format video signaler (från en integrerad TV-tuner eller från analoga ingångar) spelas in i PAL format. CPRM CPRM är ett kopieringsskyddssystem (med krypteringssystem) som endast tillåter inspelning av kopiera en gång sändningar. CPRM är förkortning av Content Protection for Recordable Media (Innehållsskydd för inspelbara media). Denna apparat är CPRM kompatibel. Man kan därför spela in kopiera-en gång - sändningar men ej göra kopior av dessa inspelningar. CPRM inspelningar är endast möjliga med VR modus formaterade DVD-RW diskar och kan endast spelas på apparater med CPRM kompatibilitet. Copyright Inspelningsutrustningen bör endast användas för laglig kopiering. Du bör undersöka vad laglig kopiering innebär i det land du bor, innan du gör en kopia. Kopiering av copyrightskyddat material t.ex. filmer eller musik är endast laglig om den är tillåten genom ett legalt undantag eller vid samtycke från rättigheternas ägare. Produkten innehåller teknologi för copyrightskydd som erbjuder skydd genom vissa US-patent och andra rättigheter avseende intellektuell egendom och ägs av Macrovision Corporation och andra företag. Användning av denna teknologi för copyrightskydd måste auktoriseras av Macrovision Corporation. Den är endast avsedd för privat eller annan begränsad användning, såvida ej annan auktorisering från Macrovision Corporation föreligger. Bakåtutveckling och demontering är förbjuden. Spelbara diskar DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable Video-DVD (8 cm- / 12 cm disk) Audio-CD (8 cm- / 12 cm disk) CD-R/RW DVD-R/DVD-RW diskar, DVD+R/DVD+RW diskar, CDR/ CD-RW diskar med ljudtitlar, DivX, MP3/WMA eller JPEG filer och Kodak Bild-CDs (JPEG) kan också spelas på denna apparat. inklusive MP3 diskar med ID3-tag. DVD-R/RW, DVD+R/RW och CD-R/RW diskar skrivna för användning på en PC eller en DVD eller CD apparat kan ej spelas om disken är skadad eller smutsig eller om kondens finns på apparatens lins. Om du spelar in en disk med en PC, även om den är i ett kompatibelt format, kan disken ev. inte spelas beroende på inställningarna hos applikationsprogramvaran som använts för att skapa disken (Vidare information kan fås av programvarans leverantör). Beroende på inspelningsapparaten eller CD-R/RW (eller DVD±R/±RW) disken själv, kan vissa CD-R/RW (eller DVD±R/±RW) diskar ej spelas med denna apparat. Sätt inga etiketter på någon sida (den etiketterade sidan eller den skrivna sidan) av en disk. Använd ej oregelbundet formade CDs (t.ex. hjärtformade eller åttahörniga). Vid användning av sådana kan felfunktioner uppträda. Fingeravtryck och rispor på disken kan påverka avspelningen och/eller inspelningen. Var rädd om dina diskar. - 14

15 Väsentlig information Regionalkod hos DVD-inspelningsapparaten och DVDs Denna DVD-inspelningsapparat kan endast spela region 2 eller all kodade DVDs. 2 Regionskoden på etiketten hos vissa DVDs visar vilken typ av DVD-apparater som kan spela dessa diskar. Om du spelar andra diskar, visas felmeddelandet Felaktig landskod. Avspelning ej möjlig. på TV-skärmen. Vissa diskar har kanske ingen etikett med uppgift om regionskoden även om de ej kan spelas i alla regioner. Hänvisningar gällande diskar Hantering av diskar Vidrör ej den förinspelade sidan av disken. Håll disken vid kanten så att du ej berör ytan med fingrarna. Sätt inte fast papper eller tejp på någon sida av disken. Förvaring av diskar Förvara disken i sitt hölje när den inte används. Utsätt inte disken för direkt solljus eller värmekällor och lämna aldrig kvar den i en parkerad bil som är utsatt för direkt solljus, eftersom en avsevärd temperaturökning kan uppträda inuti bilen. Rengöring av diskar Fingeravtryck och damm på disken kan skada bild- och ljudkvaliteten. Rengör disken med en ren duk före avspelning. Torka ren disken från mitten och utåt. Använd inga starka lösningsmedel såsom alkohol, bensin, thinner eller rengöringsmedel eller antistatiska sprejer som är avsedda för grammofonskivor av vinyl. Diskrelaterade uttryck Title (Titel) En titel är huvudfilmens innehåll eller musikalbumet. Över det tilldelade titelnumret har man enkel åtkomst. Chapter (Kapitel - DVD) Kapitel är delar av en film eller ett musikstycke, vilka är delmängder av en titel. Över det tilldelade kapitelnumret har man enkel åtkomst. Track (endast ljud-cd) Delar av ett musikstycke på en ljud-cd. Över det tilldelade tracknumret har man enkel åtkomst. Symboler Symbolen på skärmen Under drift kan visas på bildskärmen. Denna symbol betyder, att den önskade funktionen ej är tillgänglig för närvarande. Disksymboler i användningsinstruktionerna Om en del av användningsinstruktionerna innehåller en av symbolerna i nedanstående lista, är avsnittet endast tillämpligt för disken som visas på symbolen. Många funktioner på denna apparat är beroende av den valda inspelningskvaliteten. En eller flera av symbolerna visas för varje funktion som beskrivs i instruktionsboken så att man omgående kan se om disken understödjer denna funktion. HDD Titlar på hårddisken DVD ALL Alla nedan uppräknade DVD-diskar -RW Video DVD-RW disk med videomodus -RW VR DVD-RW disk med VR-modus -R DVD-R-disk +R DVD+R disk +RW DVD+RW disk DVD-V DVD-Video disk CD Audio-CD DivX DivX/Xvid filer MP3 MP3 filer WMA WMA filer JPEG JPEG filer 15 -

16 Första Installationen Inledning Fjärrkontroll För att lägga i eller byta batterierna, tryck på pilen. Skjut av och tag bort batterifackets lock. Sätt i batterier av alkalisk mangantyp LR 03 (AAA) och se till att + och polerna är på rätt håll. Sätt därefter tillbaka locket. Omkoppling till Progressive Scan Med Progressive Scan -modus får man vid driftssättet Component Video (sidan 22).) bästa möjliga bildkvalitet utan bildflimmer vid återgivningsapparater, som understödjer detta driftssätt. Recordern måste vara tillkopplad. En HDMI-kabel är ej instucken. Knapp på recordern. Till: På recorderns display visas kort 576 P. Från: På recorderns display visas kort 576 I. Anslutningar - Allmänt Beroende på din TV-apparat och andra apparater som du vill ansluta, finns det olika sätt att ansluta DVD-apparaten till TV-apparaten. Använd endast de anslutningsmetoder som beskrivs nedan. Titta om det behövs i instruktionsböckerna för TV:n, DVD-apparaten, stereoanläggningen eller andra apparater för att göra anslutningarna på bästa möjliga sätt. DVD-apparaten måste anslutas direkt till TV:n. Ställ in TV:n på rätt videoingångskanal. Anslut ej DVD-apparatens AUDIO OUT uttag till ljudsystemets Phono In uttag. Anslutning av antennen Ta ut antennkontakten från TV:n och anslut den till antennuttaget på din dvd-spelare (IN (from ANT.). Stick sedan in en ände av den medlevererade antennkabeln i TV-anslutningen på recordern (OUT (TO TV)) och den andra änden i antennuttaget på TV-apparaten. Anslutning till TV-apparaten Framställ följande förbindningar allt efter funktionsomfånget hos dina befintliga apparater (sidan 17). Vid anslutning till en LOEWE-TV-apparat måste recordern först anmälas till motsvarande anslutning i TV-apparatens anslutningsassistent. Euro AV1-förbindelse Använd medföljande Euro-AV-kabel (scart) för att ansluta AV1-kontakten på dvdspelaren till motsvarande ingång på TV-apparaten. HDMI-förbindelse Förbind uttaget HDMI OUT på recordern med hjälp av bifogade HDMI-kabel med HDMI ingångsuttaget på TV-apparaten (vid Loewe HDMI uttag 1). Genomför inställningarna som beskrivs på sidan 37. För inspelning från en TV-apparat krävs dessutom SCART-förbindelsen. Alternativa anslutningar S-Video-förbindelse Förbind S-VIDEO OUT-uttaget på recordern med hjälp av S-videokabeln med S-videoingångsuttaget på TV-apparaten. Component Video-förbindelse Förbind COMPONENT VIDEO OUT-uttagen på recordern med hjälp av en Y Pb Prkabel (kan fås i fackhandeln) med motsvarande ingångsuttag på TV-apparaten. Ljud-förbindelse (vänster/höger) Förbind det vänstra och högra AUDIO OUT-uttaget på recordern med hjälp av ljudkabeln med det vänstra och högra AUDIO-IN-uttaget på TV-apparaten. Digital ljudutgång Förbind DIGITAL-OUT-uttaget på recordern med DIGITAL-IN-uttaget på surroundförstärkaren. - 16

17 R Första Installationen Surr. L R OFF Bass Intensity Front C Anslutning till ett Loewe TV-system Anslut de olika komponenterna som här beskrivet. L Audio Link Right Surr. Line IN Subw. Left Front Right Center Left Min. Phase Max Crossover Frequency Antennkabel Audio-Link 230V~50/60Hz System connector Loewe Individual Sound-System (Subwoofer) Baksidan av TV Euro-AV-kabel HDMI-kabel Antennkabel Baksidan av DVD-apparaten Nätkabel 17 -

18 L R L R Första Installationen Anslutning av en digitalbox/ Satellitmottagare Om du använder en kabel- eller satellitmottagare med integrerad avkodare, ansluter du den till DVD-apparaten och TV-apparaten som beskrivs nedan. Om du använder en separat avkodningsbox för din kabel/satellit TV, följ anvisningarna i nästa avsnitt Anslutning till en extern avkodningsbox Anslut antennkabeln som visas. Detta gör det möjligt att titta på och spela in TV-kanaler. Förbind AV1-anslutningen med hjälp av SCART-kabeln med en EURO AV-anslutning på TV-apparaten. Detta möjliggör att titta på diskar. Förbind AV2 DECODER-anslutningen med hjälp av en SCART-kabel med en EURO AV-anslutning på digitalboxen/satellitmottagaren. Detta gör det möjligt att titta på deras TV-kanaler. Denna apparat är utrustad med en Loop-Through funktion. Funktionen möjliggör att spela in ett TV-program från den integrerade analoga mark-tvtunern hos denna apparat samtidigt som man tittar på en satellit- eller digitalboxkanal (se avkodare på AV1/2 på sidan 21/25). Anslut ej apparaten via din videoapparat, satellitmottagare eller digitalbox. Antenn/ kabel TV vägguttag AERIAL INPUT AERIAL OUTPUT SCART AV1 SCART AV2 Digitalbox eller satellitmottagare Anslutning till en extern avkodningsbox Om du använder en extern avkodningsbox för ditt satellit- eller kabel-tv-system, följ anslutningsproceduren som beskrivs nedan Anslut antennuttaget på väggen till antenningångsuttaget på din digitalbox / satellitmottagare med en antennkabel. Anslut avkkoderaren till EURO AV AVKODERARE-uttaget din digitalbox / satellitmottagare med en SCART-kabel. Ytterligare instruktioner framgår av instruktionsboken för din avkoderare. Anslut AV2-uttaget på DVD-apparaten till ett EURO AV-uttag på din digitalbox / satellitmottagare med en SCART-kabel. Anslut AV1-uttaget på DVD-apparaten till ett EURO AV-uttag på TV:n med SCART-kabeln. Anslut ej avkoderaren direkt till apparaten, utan så som visas på figuren nedan till satellit-/digitalboxen. Sändningar från decodern (t.ex. över betal-tv-tjänster) kan endast ses, när recordern är frånkopplad (standby-drift). För att timerinspelningar skall fungera ordentligt på denna apparat, måste satellit- / digitalboxen även vara tillkopplad vid inspelning. Med denna konfiguration kan man inte titta på en TV-sändning och spela in en annan samtidigt. Antenn/ kabel TV vägguttag Digitalbox eller satellitmottagare AERIAL INPUT AERIAL OUTPUT SCART AV1 SCART AV2 Avkoderare SCART AV Baksidan av DVD-apparaten Baksidan av DVD-apparaten SCART INPUT S-VIDEO INPUT COMPONENT VIDEO INPUT AUDIO INPUT VIDEO INPUT HDMI INPUT Y Pb Pr Baksidan av TV SCART INPUT S-VIDEO INPUT COMPONENT VIDEO INPUT AUDIO INPUT VIDEO INPUT HDMI INPUT Y Pb Pr Baksidan av TV - 18

19 Första Installationen Anslutning till en förstärkare Anslutning till en analog förstärkare med analog 2-kanalstereo eller Dolby Pro Logic II / Pro Logic Förbind det vänstra och högra AUDIO OUT-uttaget på recordern med hjälp av ljudkabeln (A) med det vänstra och högra AUDIO-IN-uttaget på förstärkaren, mottagaren eller stereoanläggningen. Anslutning till en digital förstärkare med tvåkanaldigitalstereo (PCM) eller en ljud/video-mottagare med en flerkanal-decoder (Dolby Digital, MPEG 2 eller DTS) 1. Förbind ett av DIGITAL AUDIO OUT-uttagen (OPTICAL O eller COAXIAL X) på recordern med motsvarande ingångsuttag på förstärkaren. Använd en motsvarande digital ljudkabel (Optical O eller Coaxial X - (kan fås i fackhandeln).. Du måste konfigurera digitalutgången på apparaten (sidan 29). Baksidan av DVD-apparaten Om ljudformatet hos den digitala utgången ej motsvarar möjligheterna hos din apparat, avger apparaten ett starkt störljud eller inget ljud alls. 5.1 digitalt omgivningsljud via den digitala förbindelsen kan endast uppnås om din apparat är utrustad med en digital multikanalsavkoderare. Du kan få information om ljudformatet på aktuell DVD via Disc-återgivning - menyn (sidan 36). Anslutning av ljud/video (A/V) tillbehör Förbind recorderns ingångsuttag (AV2 på apparatens baksida eller AV3 = ingången på apparatens framsida (sida 6)) med hjälp av ljud-/videokablar med Audio-/Video- Out-uttagen på tillbehörskomponenten. Om du anslutit en apparat till AV2 och kopplat från strömförsörjningen till densamma, är funktionen Digital Link Plus till recordern ej möjlig. Anslutningsblock för ett tillbehöry en komponent (VCR, Camcorder, etc.) AUDIO OUTPUT R L VIDEO OUTPUT O X A OPTICAL COAXIAL L R DIGITAL INPUT DIGITAL INPUT AUDIO INPUT Förstärkare (Mottagare) Video L-Audio-R Framsidan av recordern Digitalt flerkanalsljud En digital flerkanalförbindning ger den bästa ljudkvaliteten. Man behöver härför en flerkanalsljud-/videomottagare, som understödjer ett eller flera ljudformat, t.ex. MPEG 2, Dolby Digital och DTS. Hänvisningar återfinnes i mottagarens dokumentation. På grund av DTS licensavtalet blir digitalutgången på DTS Digital Out om en DTS ljudstream valts. Denna recorder genomför ingen intern (2-kanal-) avkodning (downmix) av ett DTS-ljudspår. För att kunna njuta av DTS-flerkanal-rumsljud, måste denna recorder anslutas över en av de digitala ljudutgångarna på recordern till en med DTS kompatibel receiver. 19 -

20 Första Installationen Anslutning av en digital camcorder Till DV IN-uttaget på det främre manöverfältet kan man ansluta en digital camcorder (DV) eller en digital DVD-R/RW-recorder och överföra innehållet på DV-band eller DVD-diskar digitalt. Använd en DV-kabel (ingår ej i leveransen), för att ansluta DV IN-/OUT-uttaget på DV-camcordern/videodecket till DV IN-uttaget på denna recorders främre manöverfält. Endast DV-apparater kan anslutas till detta uttag (källsignalen måste vara i DV-25 format; se sidan 53). Det är inte kompatibelt med digitala satellittuners eller S-VHS videodecks. Aktivering av Digital Link Med Digital Link lämnar Loewe TV-apparater fjärrkontrollens signaler vidare över Euro-AV-förbindelsen på recordern. Digital Link är lämplig, när man vill ställa upp recordern gömd, t.ex. i ett slutet rack. Recordern måste vara tillkopplad. Knappen på recordern i > 3 sek. Digital Link till: LINK visas på recorderns display. Digital Link från: FRONT visas på recorderns display. DV Digital Camcorder Anslut till elnätet DV IN/OUT DV S-Video Video L-Audio-R Framsidan av recordern Anslut först nätkabelns lilla kontakt till nätanslutningen baktill på videon, därefter den stora kontakten i en väggkontakt för V/50-60Hz. Grundinställningar Återställning av DVD apparaten Om något av följande problem uppträder: Apparaten är ansluten men kan ej kopplas till eller från. Displaypanelen fungerar inte. DVD-apparaten fungerar ej normalt, DVD-apparaten kan återställas på följande sätt: Håll knappen på apparaten tryckt i minst fem sekunder. Apparaten kopplas från eller drag ur sladden, vänta minst 20 sekunder och anslut sladden igen. Tryck på knappen igen, för att åter koppla till apparaten. Ställ in fjärrkontrollen för recorder-funktion. Tryck på Till/Från-knappen på DVD-apparaten eller Till/Från-knappen på fjärrkontrollen. Recordern kopplas till om du riktar fjärrkontrollen mot recordern vid omkoppling till recorder-funktionen. - 20

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Bruksanvisning Blu-ray spelare

Bruksanvisning Blu-ray spelare Bruksanvisning Blu-ray spelare BluTechVision Interactive 233 33997.050 Snabbinstruktion Förberedelse TV-användning BluTechVision Interactive-användning Slå på/av apparat kort tryckning Lägg in skiva Knapp

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032 Bruksanvisning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 3 2 7 8 9 0 3 2 233 32789.032 - Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner 3 Kontroller 4 Anslutningar på baksidan 5 7 Hjärtligt

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031 Connect TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED 233 34481.031 Bruksanvisning Översikt över de viktigaste funktionerna Ställa in driftläge De färgade knapparnas funktion i radio-läge Tv-läge Radio-läge (standard)

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA SW VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA BRUKSANVISNING LPT0915-009A Tryckt i Kina COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0304ASR-PR-BJ SÄKERHETEN FRÄMST... 1 Knappar, uttag och indikatorer...

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer