2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)"

Transkript

1 Protokoll 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel Fax Vallviks Bruk Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2000 Datum Plats Vallviks Bruk AB, Vallvik Vid protokollet Lars Andersson ÅF-IPK AB Närvarande Enligt separat lista. Bilaga 1 Distribution Enligt separat lista. Bilaga 1 1 Inledning Deltagarna i millenniets första Sodapanneträff samlades i Söderhamns folkets hus. Där hälsades vi välkomna av Vallviks Bruks VD, Hannu Thomasfolk. Det artade sig till en intressant dag med flera föredrag och beskrivningar av restaureringen efter den stora smällen. Hannu Thomasfolk presenterade de olika deltagarna och föredragshållarna från Vallviks Bruk. 2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk) Koncernen har en bred palett av olika massaprodukter och är därigenom mindre känslig för variationer i priser mellan olika produkter. Målsättningen är att öka produktionen till 1 miljon årston ( för hela koncernen). Huvudägare är Trebruk AB med 21,5% av aktiekapitalet. Koncernens soliditet är hög med i stort sett inga lån. Vallviks Bruk specifikt: Vallviks Bruk började anläggas 1906 och 1908 var det år då produktionen av massa kom igång påbörjades produktion av blekt massa. ÅF-IPK AB Fleminggatan 7, Box 8309, Stockholm. Telefon Fax Internet Org.nr Säte i Stockholm

2 Protokoll konverterades bruket från sulfit till sulfat och då byggdes sodapannan. År 1995 köptes bruket av Rottneros koncernen. I samband med det stora ombyggnadsprojektet V 90 byggdes ett centralt kontrollrum för hela produktionsanläggningen. Antalet anställda är för närvarande 202 personer. Brukets marknad är i första hand Tyskland med en andel av 33 %, därefter kommer de Nordiska länderna. Produkterna som levereras är finpapper och olika specialpapperskvaliteter. Bruket är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1993 och för ISO sedan februari Hittills har bruket investerat 1,1 miljarder kronor sedan 1990 och den framtida utvecklingen är att bruket skall bygga bort diverse flaskhalsar och därmed öka produktionen till årston. Det skulle då bli en mer modern produktion med ECF, TCF och UKP massa. 3 Sodapannehaveriet 3.1 Driftpersonalens redogörelse för haveriet (Tommy Andersson, Håkan Schewelius, Vallviks Bruk) Tommy Andersson och Håkan Schewelius beskrev händelseförloppet och visade skrämmande bilder från uppröjningsarbetet. En av de mer skrämmande bilderna var från hisstrumman. Om någon befunnit sig i hissen hade det slutat illa. Haveriet ägde rum den 24 september 1998 och händelseförloppet började Cirka 15 minuter senare kom explosionen. Det var tub 48 (nära mitten på väggen) som fläktes upp i en 540 mm lång spricka. I föredraget beskrevs vilka åtgärder som vidtogs och hur automatiken för nödnedeldning trätt i kraft. En mer exakt beskrivning av händelseförloppet och teorierna om hur explosionen skett finns att läsa i s skadegrupps protokoll nr SKGR 98-4 från Även en del av bilderna är inlagda i protokollet. 3.2 Händelseförloppet (Fredrik Bruno ÅF-IPK) Fredrik började med att berätta om sodahuskommittén och då framförallt skadegruppen. Han poängterade att det är viktigt att olyckor och tillbud

3 Protokoll 3 rapporteras så att erfarenheter kan dras ur insänt material. Allt för att öka säkerheten inom sodahusen. Pannans konstruktion beskrevs med de olika tjocklekar på tuber om de var studdade eller inte. Fredrik talade vidare om den ökande korrosionen ovanför det korrosionsskyddade området. Man har noterat enstaka fläckar med förtunnade tuber högt upp i vissa pannor. Det beror troligen på en höjd torrhalt med snabbare förbränning av lutdropparna och därmed ökad värmebelastning högre upp i pannan. En utbredd korrosion ger större uppfläkning av tuben än en spricka. Vid en uppfläkning fortplantas sprickan i tuben med ljudets hastighet som i detta fall är cirka m/s. Något som borde bestämmas före det att en olycka inträffar är det säkerhetsavstånd från sodahuset som bör spärras av i händelse av sodahuslarm. En tumregel kan vara att avspärrningen skall vara på ett avstånd från sodahuset som är lika med höjden på sodahuset. Att höjden på sodahuset kan vara ett lagom avstånd att spärra av visar sig i att plåtar från Vallviks sodahus singlade iväg ganska långt bort från pannhuset. 3.3 Kontroll-Mätning (Sven Lahti DNV [SAQ]) Sven Lahti presenterade sitt föredrag som En dåres försvarstal med det tillägget att en sådan olycka som den i Vallvik får inte ske. Sven beskrev olika typer av korrosion/erosion. Den första betecknades osthyvelkorrosion där korrosionen sker på kronan av tuben. Den andra typen betecknades som flankkorrosion, där korrosionen sker mer på sidan av tuberna. Se bilagda bilder för förtydligande. Vid besiktningar utförs mätningar som ett komplement till den okulära kontrollen. Mätningarna görs längs ett stort antal i förväg fastställda mätlinjer. I Vallviks fall var det 11 st. mätlinjer från botten upp till den nivå där tubfläkningen ägde rum. I detta fall hade korrosionen uppstått mellan två mätlinjer. Svårigheten ligger i att veta att man mäter på rätt nivå! En lärdom som dragits ur Vallviksolyckan är att det måste mätas på flera punkter. DNV skall göra mätningar vid Iggesunds bruk och där kommer man att mäta på mätpunkter och det måste göras under 2 dygn! Hur detta skall kunna genomföras är att man utnyttjar nya mätmetoder.

4 Protokoll 4 Kommentar från Tofte: Pannan kontrolleras på mätpunkter i 2 mätomgångar. Värö Bruk: Mätningen har gjorts med handscanner med magnethjul och virvelströmsmätning. För att mäta på alla tuberna vid nära dom korrosion går det åt 3 dygn. DNV har även provat KontrollTecniks handscanner som scannar av hela tuben. Även annan mätutrustning och nya mätmetoder presenterades av Sven Lahti. 3.4 Frågor och diskussion del 1 Husum Gunne Hedlund: Värö Bruk, Alvar Hyttstrand: Svar. Vallviks Bruk, Hannu Thomasfolk: Vallviks Bruk, Gunnar Ahlbom: DNV, Sven Lahti: Värö Bruk, Alvar Hyttstrand: Hur kändes det att starta panndriften efter explosionen? Det gick an, men man tänker sig för innan man går in i pannhuset. Inga andra indikationer före smällen? Inga indikationer alls före tubfläkningen. Pannan hade gått hårt belastad en tid före explosionen. Mätning av tubtjocklek gjordes av SAQ under maj Pannan har kontrollerats regelbundet. Nära botten hade man hittat en del svaga punkter. Mätningarna var koncentrerade på de dåliga partierna. Pannan var i bättre kondition vid olyckstillfället än 6-7 år tidigare. Inga tuber hade bytts ut i området runt den tub som fläktes upp. Mätningar har gjorts på flera 1000 extra mätpunkter. Det skall bli mätningar oftare på äldre pannor. Har man statistik och kontroll av eldning och skador på pannan i övrigt. Till exempel rotationseldning?

5 Protokoll 5 ÅF-IPK, Fredrik Bruno DNV, Sven Lahti: Munksund Lars Sandberg Korrosionsmönstret har ändrats sedan Det finns indikationer på att rotationseldning ger ökad korrosion/erosion på stötsidorna på tuberna. Det är viktigt att besiktningsmannen är klar över driftförhållandena så att han vet var det finns risk för korrosion. I fallet med Vallvikspannan kan man inte skylla på rotationseldning. De nyare metoderna för mätning ger möjlighet att scanna av alla tuberna i pannan. INFO kommer att sändas ut. Hade Ni problem med larmen i kontrollrummet när olyckan inträffade? Det kom flera tusen larm på bara några sekunder i ABB-systemet! I återuppbyggnadsprojektet infördes en särskild larmtablå för de prioriterade larmen. Den tablån är väl synlig och det gör att det känns säkrare idag. Får man så många larm på en gång kan man konstatera att det är kört att få fram de viktigaste larmen. ABBsystemet har i sig ingen prioritering. Skutskär Kjell Grönblad Varför valde Ni dekanterande botten i det nya projektet? Hur högt upp går Er studding? Hur högt upp går compoundtuberna? Vad har Ni för tubdata? Dimensioner och väggtjocklek? Bakväggen är studdad. Dat är svart material i tuberna upp till 100 mm ovan böjen. Därifrån är det compound upp till 1 m ovanför skyddstaksnivån. Tuberna har Ø 63,5 mm med en godstjocklek på 6,3 mm. Inga problem med för liten bädd på grund av sluttande botten. Snarare har vi det motsatta problemet med för hög bädd.

6 Protokoll 6 Det har inte noterats någon ökad risk för korrosion på grund av sluttande botten. Däremot kan det vara så att studdingen kan brännas bort i utsatta partier. Munksund Jan Marklund: Husum Rolf Lundberg: Korsnäs Benny Thrysöe: DNV Sven Lahti: Vad har Ni för rutiner vid larm idag? Speciellt för högt eldstadstryck? Det har varit lite olika från skift till skift, men idag stoppar vi pannan om så högt tryck skulle erhållas. Har materialets struktur undersökts på den havererade tuben? Nej, inga materialundersökningar är gjorda. Det skulle kunna ge konstiga indikationer eftersom det är omöjligt att avgöra hur hög temperatur som tuben utsatts för efter att pannan tömts på vatten. Skillnaden i tubmaterial borde inte betyda något för korrosionen. Det har ingen avgörande betydelse. Hur hårt belastad var pannan den sista tiden före olyckan? Pannan var utlagd för 760tTS/d, men den gick normalt vid 1 100tTS/d. Vi anser att det är en rätt normal kapacitetsökning på en sodapanna. Även den nya pannan kommer att få gå med ökad belastning. Reflexion över pannrengöringar. Det finns fortfarande pannägare som inte vattentvättar sina pannor ordentligt före inspektion. Vad skall vi göra åt dem? Eventuellt förorsakar vattentvätt sprickbildning i compoundtuberna. Det finns kollegor i Finland och USA som hävdar att spänningskorrosion kan uppstå vid vattentvätt vid hög temperatur. Det finns forskningsresultat som tyder på det, men det finns flera bruk som vattentvättar men där det inte finns några sprickor.

7 Protokoll 7 Frövi Göran Claesson: Har det upptäckts några sprickor i Sanicro materialet? Inga sprickor har noterats i materialet, men däremot har sprickor upptäckts i anslutningssvetsarna och en viss risk för ökad allmän korrosion finns i vissa miljöer. 3.5 Ombyggnad av sodapannan (Björn Olausson, Owe Asp Kvaerner Pulping AB) Ett mycket intressant föredrag om hur pannans tillvaro efter explosionen. En beskrivning av projektet från det första telefonsamtalet från Vallvik fram till och med att den ombyggda pannan var i drift. Föredraget presenterades i stort sett i samma utförande under Sodahuskonferensen Därför hänvisar jag till den utskriften av föredraget. Endel data om pannan före och efter explosionen presenteras i följande tabell: Torrhalt TS-flöde normalt TS-flöde max % tts/d tts/d Ursprunglig panna Drift Nya projektet Bottenarean har ökat från bredd 8 842mm och djup 7707mm till bredd 8 842mm och djup 8 977mm. Ångflöde från den nya pannan är 169 t/h vid 470 ºC, 59 bar och tts/d. 3.6 Skyddsaspekter vid haveriet och i samband med ombyggnad. (Tommy Andersson, Stefan Almén Vallviks Bruk) Efter explosionen: Var det några personskador? Hur stora var de materiella skadorna? Var fanns de? När vi kom ut till bruket såg vi lösa plåtar på gården och att det hängde lösa plåtar på väggarna. Vi visste då att inga personer fanns i sodahuset så ingen behövde gå in för den sakens skull. Vi fick inte gå in i pannhuset förrän efter 17 timmar enligt rekommendationerna. Det var lite svårt att få de lokala brandkårerna att förstå att det är förbjudet att gå in och släcka omedelbart. Det

8 Protokoll 8 var 3 brandkårer inblandade dels den egna brandkåren, dels de lokala brandkårerna från Ljusne och Söderhamn. Bara bränder på utsidan kunde åtgärdas. När det ljusnade på morgonen utökades avspärrningarna när man kunde se hur plåtarna hängde och dinglade utefter väggarna. De första avspärrningarna var för dåligt tilltagna, man hade uppenbarligen tagit för stora risker i samband med släckningsarbetet under natten. Efter explosionen möttes det först pågående skiftet av en krisgrupp som satts samman i stort sett omedelbart. Efterhand förstärktes krisgruppen med bland annat en psykolog. Reaktionerna på detta har varit positiva. Så snart som det var möjligt fick anhöriga till personalen komma tillfabriken och se pannans tillstånd. Normalt var det bara brukets projektgrupp och entreprenörer som hade tillträde till pannhuset. Inga sjukskrivningar på grund av smällen För projektet upprättades ett projektkontor i Stefan Alméns kontor. Där pågick ritningsgranskning dygnet runt under den mest intensiva fasen av arbetet. Arbetet delades upp på olika delprojektgrupper, vilka hade ett stort stöd från Kvaerner med flera. Skyddsgenomgångar hölls med samtliga entreprenörer. Det var dagliga montagemöten med skyddsfrågor och även dagliga skyddsronder. Två gånger per vecka var det protokollsförda skyddsronder. Det är framkomlighet och utrymningsvägar som är det väsentligaste för en hög personalsäkerhet. Projektmöten hölls en gång per vecka. Under projektet, trots att det var ett tufft tidsschema, fungerade samarbetet hela tiden bra mellan de olika entreprenörerna och bruket. Sammanfattningsvis var det ett olycksfall och ett tiotal tillbud. Olycksfallet bestod av en vrickad fot! Däremot upptäcktes vid försök att släcka en mindre brand att brandsläckarna i närheten var tomma. Uppmaning: Häng aldrig tillbaka en använd brandsläckare utan se till att en återfylld hängs på plats.

9 Protokoll Uppstartproblem efter stoppet (Erik Bretz, Conny Linck Vallviks Bruk) När pannan skulle startas efter det långa stoppet var cisternerna fyllda med gammal lut och det gav upphov till mycket pluggar i tjocklutsystemet inklusive brännarmunstycken. Upp till ett 70-tal analyser på pluggarna gjordes och de visade på en höga halter av järn och mangan. Problemen resulterade i att tjocklutsystemet delvis byggdes om och efter det tycks det som om problemen är lösta. Efter 26 oktober 1999 har det inte varit några allvarliga problem med pluggar. Det har delvis varit problem med det nya sotångsystemet. Med andra ord gick igångkörningen bra och driften på pannan fungerar idag mycket bra. 3.8 Frågor och diskussion del 2 Vallviks Bruk Keijo Törmänen: Vallviks Bruk: Pannan var väldokumenterad redan i V90 projektet och det underlättade när återuppbyggnaden skulle ske. Väggar mot ställverk och andra känsliga utrymmen var väl brandtätade. Ursprungligen var det tre leverantörer som kämpade om kontraktet. Det var Kvaerner, Ahlström och Babcock. Kvaerner och Ahlström var med på slutförhandlingarna medan Babcock försvann på ett tidigt stadium. Till slut fick Kvaerner uppdraget. Bedömningsgrunderna var: 1) Kvalitet på arbetet 2) Tidsaspekten 3) Kostnaderna (tid och direkta kostnader) Försäkringsbolaget täckte återställandet till ursprungligt skick. Övrigt har bekostats av Vallvik.

10 Protokoll 10 Obbola Erik Sandberg: Korsnäs Benny Thrysöe: Vallviks Bruk: Har någon hoppat av på grund av smällen? Nej, ingen har sagt upp sig på grund av explosionen. Har utrymningsvägar och annat ändrats efter explosionen? Ja, mycket är ändrat med avseende på utrymningsvägar trappor med mera. Hissen sitter till exempel idag på utsidan av huset istället för att vara inbyggd. Stora förbättringar av markering och målning av utrymningsvägarna. Problem med att hindra brandkåren från att gå in i pannhuset före det att de 17 timmarna gått. Efter olyckan har man haft genomgång med de lokala brandkårerna. Det kommer att upprepas en gång per år. Disciplin är mycket viktig i sådana här sammanhang. Allt måste vara säkrat så att varken brandkår eller andra personer utsätts för onödiga risker. Sodahuset skall hållas så rent som möjligt från brännbara saker. Flyktvägarna får absolut inte belamras med diverse utrustningar. De måste hållas fria. Obbola Erik Sandberg: Silplåtar och mixtankens utformning, spelade storleken någon roll för de bildade pluggarna. Nej, storleken påverkade inte pluggarna. Silplåtarna i mixtanken har en spalt på 8 mm. Lutsprutor med mindre diameter än 24 mm gav problem.

11 Protokoll 11 Summering av haveriet (Hannu Thomasfolk Vallviks Bruk) 1) Inga personskador! 2) Tubfläkningen helt oförutsedd 3) Säkerhetsförreglingen fungerade helt enligt instruktionerna. 4) Räddningskåren snabbt på plats efter larmet. 5) Nödstopp av fabriken. 6) Släckningsarbetet skedde mycket proffsigt. Luteldningen efter haveriet påbörjades Vilket var en dag före tidplanen. Rekordsnabb reparation tack vare bra medarbetare, gott samarbete med leverantörer, god service från försäkringsbolaget (Länsförsäkringar), stöd från Rottneroskoncernen och gott samarbete med både SAQ (DNV) och ÅF-IPK. 4 Besök på Vallviks Bruk Efter morgonens möte samlades vi för avresa till Vallviks Bruk där vi först bjöds på lunch. Efter lunchen var det rundvandring i bruket varvid, naturligtvis, den nya sodapannan var huvudattraktionen. Den nya larmtablån i kontrollrummet studerades av många med stort intresse. Även de andra delarna av fabriken var intressanta. Det finns alltid något att hämta hem till den egna fabriken. Det är en mycket viktig aspekt på dessa Sodapanneträffar att personal från olika anläggningar kan komma samman och under gemytliga former diskutera olika driftproblem och inte minst lösningar på dem. Efter rundvandringen återfärd till hotellet för förberedelser i en eller annan form för kvällens vidare övningar.

12 Protokoll 12 5 Middag Vi fick åter äntra våra bussar för en resa genom ett vackert landskap fram till Billans krog, Kungsholm. Det var en kul upplevelse med en restaurant på en så liten holme i Ljusnan. Överfarten var ganska spännande med tanke på att flottarna i vissa fall verkade hårt nedlastade. Vädret var vackert om än något kyligt fram på kvällen, men då stämningen var god betydde det inget. Vi höll oss varma ändå. Maten var mycket god och servicen perfekt. Vi fick vad vi skulle ha av både det ena och det andra. Frampå natten var det återfärd till hotellet och en god sömn för de flesta. Vissa hade oturen att få vara tre i varje rum och med tanke på att rummen var små blev det nog trångt för dem. 6 Avslutning En erfarenhet är att inspektionerna av tuberna är en viktig bit att titta på för alla. Med moderna mätutrustningar blir det kanske möjligt att göra en inspektion av samtliga tuber i eldstaden ända upp till skyddstaksnivån. Ett stort tack skall riktas till Vallviks Bruk och dess personal med Hannu Thomasfolk i spetsen som ställt upp med erfarenheterna av en olycka som förhoppningsvis, aldrig mer skall ske. Det hela slutade ju tämligen lyckligt med en moderniserad panna med större kapacitet. Tacket riktas även till övriga som höll föredrag om olika delar av olyckan och projektet med den nya pannan. Vid protokollet Lars Andersson

Lars Andersson ÅF-IPK AB

Lars Andersson ÅF-IPK AB Sida 1 av 9 Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1999-06-23 1 501803:25 Tfn 08-657 13 27 Sodahuskommittén Fax 08-653 91 36 Tofte Industrier lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

David Good, ÅF-Celpap AB. Hans Andersson från Södra Cell hälsade alla välkomna och presenterade dagens program.

David Good, ÅF-Celpap AB. Hans Andersson från Södra Cell hälsade alla välkomna och presenterade dagens program. Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr David Good 2004-09-09 1 301446 Tel 08-657 13 13 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Värö David.good@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2004 Datum Onsdagen 9 juni 2004

Läs mer

Rapport från Skadegruppen

Rapport från Skadegruppen Rapport från Skadegruppen Bjarne Öberg, SCA Ortviken Ordförande Skadegruppen vok@afconsult.com www.vok.nu Värme- och Kraftkonferensen, Stockholm den 16 november 2010 1 Föredraget i korthet Vad är Skadegruppen?

Läs mer

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Mette Jansson 2003-08-18 1 300019 Tel 08-657 12 98 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Mönsterås mette.jansson@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2003 Datum 21 maj 2003

Läs mer

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF Innehåll 1. Organisation 2. i tiden 3. Sodapannor i Sverige och (Norge) 4. Anmälda incidenter 5. Rekommendationer 6. Utbildning 7. Standardiseringsarbete 8. Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23

Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23 Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tidningspapper,

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kerstin Carlqvist Susanna Nytell Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök Bakgrund Fredagen den 23 augusti 2013 skedde en olycka under en

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i industrihotell Fältmätargatan 9 i Västerås, 2013-12-17

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i industrihotell Fältmätargatan 9 i Västerås, 2013-12-17 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Sekretessprövas innan utlämning UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2014-05-06

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet Säkerhets och sjukvårdsplan För Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010 Quesadatältet Arrangerad av Boo FF F12 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution 3. Säkerhetsaspekter

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen.

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen. Protokoll SPT 07 1(14) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 2007-06-08 1 Tel 010-505 13 27 Fax 010-505 27 57 SCA Graphic Sundsvall AB; Östrand lars.e.andersson@afconsult.com Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 Inkom Dnr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Se till att du bifogar nödvändiga handlingar, och besvarar alla

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll Tack Kurt Information hösten 2011 Innehåll Tack Kurt 2 Ny vicevärd 2 Entréer 3 Underhållsplan 3 Barnvagnsförråd 3 Föreningsstämma 4 Silverfiskar 4 Ny grill 4 Försiktighet inför julen 4 1 Tack Kurt Allt

Läs mer

Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors. Bakgrund. Inledning

Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors. Bakgrund. Inledning Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors Bakgrund På våren 2009 hade vi en kurs i fartygsteknik och en del av kursen skulle bestå av ett varvsbesök. Grundtanken var att kombinera denna

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 SST fyller i Reg.nr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Denna blankett är till för att fyllas i för hand. Önskar

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Sida. Energiförsäkring. försäkringsgivarens perspektiv. Kjell Strand, Chief Underwriter 2014-10-27. kjell.strand@trygghansa.se

Sida. Energiförsäkring. försäkringsgivarens perspektiv. Kjell Strand, Chief Underwriter 2014-10-27. kjell.strand@trygghansa.se Sida Energiförsäkring försäkringsgivarens perspektiv Kjell Strand, Chief Underwriter kjell.strand@trygghansa.se Innehåll Trygg-Hansa Energi, Entreprenad och Maskinförsäkring Energiförsäkring omfattning

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

el Arbetsmijlö-policy

el Arbetsmijlö-policy SKYDDSOMBUDSMÖTE Du hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: ONSDAGEN den 8 november 1995, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga närvarande

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 september 2013 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 september 2013 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2013-12-09 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson Övriga

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good 2015-06-16 1 Mobil: +46-(0)10-455 17 54 SMS: +46-(0)70-534 67 05 david.good@dekra.

Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good 2015-06-16 1 Mobil: +46-(0)10-455 17 54 SMS: +46-(0)70-534 67 05 david.good@dekra. Sodahuskommittén Handläggare Datum Utgåva David Good 2015-06-16 1 Mobil: +46-(0)10-455 17 54 SMS: +46-(0)70-534 67 05 david.good@dekra.com Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk den 20:e maj Sodahuskommittén,

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Certifieringsutbildningar i fiberlinjen. Stefan Pettersson

Certifieringsutbildningar i fiberlinjen. Stefan Pettersson Certifieringsutbildningar i fiberlinjen Kokericertifieringen Blekericertifieringen Certifieringsutbildningarna Syfte: Utbildningarna ska ge förståelse och säkerställa grund- och spetskunskaper inom befattningsområdet,

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Föreningsstämman 2008

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Föreningsstämman 2008 Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2009 Sid 1 Föreningsstämman 2008 2008 års föreningsstämma hölls torsdagen den 27 november 2008 inför 48 röstberättigade

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga

Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga Juni 2009 Maj 2012 RUBRIKER 16/6-09 2 HÄNDELSEFÖRLOPP 2009-06-09 Ordinarie provtagning enligt kontrollprogram 2009-06-11 kl: 15:00 Laboratoriet meddelade att

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa:

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa: VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00 Grupp Lisa: Hannu Haanpää 52 09 19 hannu.haanpaa@pm-luft.se Lisa Svedin 76 03 02 lsn98018@student.mdh.se

Läs mer

Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen Matarvattenkonferensen 12 november, kl 09:00 16:00 Industrisalen, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm Arrangör Matarvattensektionen 09:00 09:30 Registrering och kaffe 09:30 10:30 Välkomsthälsning

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Alstom Power Sweden AB

Alstom Power Sweden AB Driftsäkerhet tillgänglighetshöjande åtgärder för kraftverk och industri Alstom Power Sweden AB Olof Torsteinsrud 9-10 Feb-2011 Agenda Alstom Power i Sverige Exempel på åtgärder för ökad driftsäkerhet

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

Har du koll? Fyrverkerier

Har du koll? Fyrverkerier Lärarhandledning Har du koll? Fyrverkerier Varför tror du att åldersgränsen höjdes? Varför tror du att det finns en åldersgräns för inköp och användande av fyrverkerier? Detta avsnitt handlar om fyrverkerier,

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Dags för sommarens kärnkraftsinspektion

Dags för sommarens kärnkraftsinspektion Dags för sommarens kärnkraftsinspektion I maj inleder DNV Nuclear Technology sin årliga genomgång av säkerheten och rutinerna vid de svenska kärnkraftverken. Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals

Läs mer

Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende

Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende SSG Säkerhetskonferens 2007 Quality Airport Hotel Arlanda Box 902 195 86 Arlanda Stad peter.kemi@eka.com Nu har

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsrondning

Riktlinjer för säkerhetsrondning Riktlinjer för säkerhetsrondning TR 12-004:3 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. SYFTE... 3 2. INTERVALLER FÖR... 3 3. UTFÖRANDE AV... 4 4. KUNSKAPSKRAV PÅ RONDNINGSPERSONAL... 5 5. RAPPORTERINGSRUTINER...

Läs mer