2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)"

Transkript

1 Protokoll 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel Fax Vallviks Bruk Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2000 Datum Plats Vallviks Bruk AB, Vallvik Vid protokollet Lars Andersson ÅF-IPK AB Närvarande Enligt separat lista. Bilaga 1 Distribution Enligt separat lista. Bilaga 1 1 Inledning Deltagarna i millenniets första Sodapanneträff samlades i Söderhamns folkets hus. Där hälsades vi välkomna av Vallviks Bruks VD, Hannu Thomasfolk. Det artade sig till en intressant dag med flera föredrag och beskrivningar av restaureringen efter den stora smällen. Hannu Thomasfolk presenterade de olika deltagarna och föredragshållarna från Vallviks Bruk. 2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk) Koncernen har en bred palett av olika massaprodukter och är därigenom mindre känslig för variationer i priser mellan olika produkter. Målsättningen är att öka produktionen till 1 miljon årston ( för hela koncernen). Huvudägare är Trebruk AB med 21,5% av aktiekapitalet. Koncernens soliditet är hög med i stort sett inga lån. Vallviks Bruk specifikt: Vallviks Bruk började anläggas 1906 och 1908 var det år då produktionen av massa kom igång påbörjades produktion av blekt massa. ÅF-IPK AB Fleminggatan 7, Box 8309, Stockholm. Telefon Fax Internet Org.nr Säte i Stockholm

2 Protokoll konverterades bruket från sulfit till sulfat och då byggdes sodapannan. År 1995 köptes bruket av Rottneros koncernen. I samband med det stora ombyggnadsprojektet V 90 byggdes ett centralt kontrollrum för hela produktionsanläggningen. Antalet anställda är för närvarande 202 personer. Brukets marknad är i första hand Tyskland med en andel av 33 %, därefter kommer de Nordiska länderna. Produkterna som levereras är finpapper och olika specialpapperskvaliteter. Bruket är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1993 och för ISO sedan februari Hittills har bruket investerat 1,1 miljarder kronor sedan 1990 och den framtida utvecklingen är att bruket skall bygga bort diverse flaskhalsar och därmed öka produktionen till årston. Det skulle då bli en mer modern produktion med ECF, TCF och UKP massa. 3 Sodapannehaveriet 3.1 Driftpersonalens redogörelse för haveriet (Tommy Andersson, Håkan Schewelius, Vallviks Bruk) Tommy Andersson och Håkan Schewelius beskrev händelseförloppet och visade skrämmande bilder från uppröjningsarbetet. En av de mer skrämmande bilderna var från hisstrumman. Om någon befunnit sig i hissen hade det slutat illa. Haveriet ägde rum den 24 september 1998 och händelseförloppet började Cirka 15 minuter senare kom explosionen. Det var tub 48 (nära mitten på väggen) som fläktes upp i en 540 mm lång spricka. I föredraget beskrevs vilka åtgärder som vidtogs och hur automatiken för nödnedeldning trätt i kraft. En mer exakt beskrivning av händelseförloppet och teorierna om hur explosionen skett finns att läsa i s skadegrupps protokoll nr SKGR 98-4 från Även en del av bilderna är inlagda i protokollet. 3.2 Händelseförloppet (Fredrik Bruno ÅF-IPK) Fredrik började med att berätta om sodahuskommittén och då framförallt skadegruppen. Han poängterade att det är viktigt att olyckor och tillbud

3 Protokoll 3 rapporteras så att erfarenheter kan dras ur insänt material. Allt för att öka säkerheten inom sodahusen. Pannans konstruktion beskrevs med de olika tjocklekar på tuber om de var studdade eller inte. Fredrik talade vidare om den ökande korrosionen ovanför det korrosionsskyddade området. Man har noterat enstaka fläckar med förtunnade tuber högt upp i vissa pannor. Det beror troligen på en höjd torrhalt med snabbare förbränning av lutdropparna och därmed ökad värmebelastning högre upp i pannan. En utbredd korrosion ger större uppfläkning av tuben än en spricka. Vid en uppfläkning fortplantas sprickan i tuben med ljudets hastighet som i detta fall är cirka m/s. Något som borde bestämmas före det att en olycka inträffar är det säkerhetsavstånd från sodahuset som bör spärras av i händelse av sodahuslarm. En tumregel kan vara att avspärrningen skall vara på ett avstånd från sodahuset som är lika med höjden på sodahuset. Att höjden på sodahuset kan vara ett lagom avstånd att spärra av visar sig i att plåtar från Vallviks sodahus singlade iväg ganska långt bort från pannhuset. 3.3 Kontroll-Mätning (Sven Lahti DNV [SAQ]) Sven Lahti presenterade sitt föredrag som En dåres försvarstal med det tillägget att en sådan olycka som den i Vallvik får inte ske. Sven beskrev olika typer av korrosion/erosion. Den första betecknades osthyvelkorrosion där korrosionen sker på kronan av tuben. Den andra typen betecknades som flankkorrosion, där korrosionen sker mer på sidan av tuberna. Se bilagda bilder för förtydligande. Vid besiktningar utförs mätningar som ett komplement till den okulära kontrollen. Mätningarna görs längs ett stort antal i förväg fastställda mätlinjer. I Vallviks fall var det 11 st. mätlinjer från botten upp till den nivå där tubfläkningen ägde rum. I detta fall hade korrosionen uppstått mellan två mätlinjer. Svårigheten ligger i att veta att man mäter på rätt nivå! En lärdom som dragits ur Vallviksolyckan är att det måste mätas på flera punkter. DNV skall göra mätningar vid Iggesunds bruk och där kommer man att mäta på mätpunkter och det måste göras under 2 dygn! Hur detta skall kunna genomföras är att man utnyttjar nya mätmetoder.

4 Protokoll 4 Kommentar från Tofte: Pannan kontrolleras på mätpunkter i 2 mätomgångar. Värö Bruk: Mätningen har gjorts med handscanner med magnethjul och virvelströmsmätning. För att mäta på alla tuberna vid nära dom korrosion går det åt 3 dygn. DNV har även provat KontrollTecniks handscanner som scannar av hela tuben. Även annan mätutrustning och nya mätmetoder presenterades av Sven Lahti. 3.4 Frågor och diskussion del 1 Husum Gunne Hedlund: Värö Bruk, Alvar Hyttstrand: Svar. Vallviks Bruk, Hannu Thomasfolk: Vallviks Bruk, Gunnar Ahlbom: DNV, Sven Lahti: Värö Bruk, Alvar Hyttstrand: Hur kändes det att starta panndriften efter explosionen? Det gick an, men man tänker sig för innan man går in i pannhuset. Inga andra indikationer före smällen? Inga indikationer alls före tubfläkningen. Pannan hade gått hårt belastad en tid före explosionen. Mätning av tubtjocklek gjordes av SAQ under maj Pannan har kontrollerats regelbundet. Nära botten hade man hittat en del svaga punkter. Mätningarna var koncentrerade på de dåliga partierna. Pannan var i bättre kondition vid olyckstillfället än 6-7 år tidigare. Inga tuber hade bytts ut i området runt den tub som fläktes upp. Mätningar har gjorts på flera 1000 extra mätpunkter. Det skall bli mätningar oftare på äldre pannor. Har man statistik och kontroll av eldning och skador på pannan i övrigt. Till exempel rotationseldning?

5 Protokoll 5 ÅF-IPK, Fredrik Bruno DNV, Sven Lahti: Munksund Lars Sandberg Korrosionsmönstret har ändrats sedan Det finns indikationer på att rotationseldning ger ökad korrosion/erosion på stötsidorna på tuberna. Det är viktigt att besiktningsmannen är klar över driftförhållandena så att han vet var det finns risk för korrosion. I fallet med Vallvikspannan kan man inte skylla på rotationseldning. De nyare metoderna för mätning ger möjlighet att scanna av alla tuberna i pannan. INFO kommer att sändas ut. Hade Ni problem med larmen i kontrollrummet när olyckan inträffade? Det kom flera tusen larm på bara några sekunder i ABB-systemet! I återuppbyggnadsprojektet infördes en särskild larmtablå för de prioriterade larmen. Den tablån är väl synlig och det gör att det känns säkrare idag. Får man så många larm på en gång kan man konstatera att det är kört att få fram de viktigaste larmen. ABBsystemet har i sig ingen prioritering. Skutskär Kjell Grönblad Varför valde Ni dekanterande botten i det nya projektet? Hur högt upp går Er studding? Hur högt upp går compoundtuberna? Vad har Ni för tubdata? Dimensioner och väggtjocklek? Bakväggen är studdad. Dat är svart material i tuberna upp till 100 mm ovan böjen. Därifrån är det compound upp till 1 m ovanför skyddstaksnivån. Tuberna har Ø 63,5 mm med en godstjocklek på 6,3 mm. Inga problem med för liten bädd på grund av sluttande botten. Snarare har vi det motsatta problemet med för hög bädd.

6 Protokoll 6 Det har inte noterats någon ökad risk för korrosion på grund av sluttande botten. Däremot kan det vara så att studdingen kan brännas bort i utsatta partier. Munksund Jan Marklund: Husum Rolf Lundberg: Korsnäs Benny Thrysöe: DNV Sven Lahti: Vad har Ni för rutiner vid larm idag? Speciellt för högt eldstadstryck? Det har varit lite olika från skift till skift, men idag stoppar vi pannan om så högt tryck skulle erhållas. Har materialets struktur undersökts på den havererade tuben? Nej, inga materialundersökningar är gjorda. Det skulle kunna ge konstiga indikationer eftersom det är omöjligt att avgöra hur hög temperatur som tuben utsatts för efter att pannan tömts på vatten. Skillnaden i tubmaterial borde inte betyda något för korrosionen. Det har ingen avgörande betydelse. Hur hårt belastad var pannan den sista tiden före olyckan? Pannan var utlagd för 760tTS/d, men den gick normalt vid 1 100tTS/d. Vi anser att det är en rätt normal kapacitetsökning på en sodapanna. Även den nya pannan kommer att få gå med ökad belastning. Reflexion över pannrengöringar. Det finns fortfarande pannägare som inte vattentvättar sina pannor ordentligt före inspektion. Vad skall vi göra åt dem? Eventuellt förorsakar vattentvätt sprickbildning i compoundtuberna. Det finns kollegor i Finland och USA som hävdar att spänningskorrosion kan uppstå vid vattentvätt vid hög temperatur. Det finns forskningsresultat som tyder på det, men det finns flera bruk som vattentvättar men där det inte finns några sprickor.

7 Protokoll 7 Frövi Göran Claesson: Har det upptäckts några sprickor i Sanicro materialet? Inga sprickor har noterats i materialet, men däremot har sprickor upptäckts i anslutningssvetsarna och en viss risk för ökad allmän korrosion finns i vissa miljöer. 3.5 Ombyggnad av sodapannan (Björn Olausson, Owe Asp Kvaerner Pulping AB) Ett mycket intressant föredrag om hur pannans tillvaro efter explosionen. En beskrivning av projektet från det första telefonsamtalet från Vallvik fram till och med att den ombyggda pannan var i drift. Föredraget presenterades i stort sett i samma utförande under Sodahuskonferensen Därför hänvisar jag till den utskriften av föredraget. Endel data om pannan före och efter explosionen presenteras i följande tabell: Torrhalt TS-flöde normalt TS-flöde max % tts/d tts/d Ursprunglig panna Drift Nya projektet Bottenarean har ökat från bredd 8 842mm och djup 7707mm till bredd 8 842mm och djup 8 977mm. Ångflöde från den nya pannan är 169 t/h vid 470 ºC, 59 bar och tts/d. 3.6 Skyddsaspekter vid haveriet och i samband med ombyggnad. (Tommy Andersson, Stefan Almén Vallviks Bruk) Efter explosionen: Var det några personskador? Hur stora var de materiella skadorna? Var fanns de? När vi kom ut till bruket såg vi lösa plåtar på gården och att det hängde lösa plåtar på väggarna. Vi visste då att inga personer fanns i sodahuset så ingen behövde gå in för den sakens skull. Vi fick inte gå in i pannhuset förrän efter 17 timmar enligt rekommendationerna. Det var lite svårt att få de lokala brandkårerna att förstå att det är förbjudet att gå in och släcka omedelbart. Det

8 Protokoll 8 var 3 brandkårer inblandade dels den egna brandkåren, dels de lokala brandkårerna från Ljusne och Söderhamn. Bara bränder på utsidan kunde åtgärdas. När det ljusnade på morgonen utökades avspärrningarna när man kunde se hur plåtarna hängde och dinglade utefter väggarna. De första avspärrningarna var för dåligt tilltagna, man hade uppenbarligen tagit för stora risker i samband med släckningsarbetet under natten. Efter explosionen möttes det först pågående skiftet av en krisgrupp som satts samman i stort sett omedelbart. Efterhand förstärktes krisgruppen med bland annat en psykolog. Reaktionerna på detta har varit positiva. Så snart som det var möjligt fick anhöriga till personalen komma tillfabriken och se pannans tillstånd. Normalt var det bara brukets projektgrupp och entreprenörer som hade tillträde till pannhuset. Inga sjukskrivningar på grund av smällen För projektet upprättades ett projektkontor i Stefan Alméns kontor. Där pågick ritningsgranskning dygnet runt under den mest intensiva fasen av arbetet. Arbetet delades upp på olika delprojektgrupper, vilka hade ett stort stöd från Kvaerner med flera. Skyddsgenomgångar hölls med samtliga entreprenörer. Det var dagliga montagemöten med skyddsfrågor och även dagliga skyddsronder. Två gånger per vecka var det protokollsförda skyddsronder. Det är framkomlighet och utrymningsvägar som är det väsentligaste för en hög personalsäkerhet. Projektmöten hölls en gång per vecka. Under projektet, trots att det var ett tufft tidsschema, fungerade samarbetet hela tiden bra mellan de olika entreprenörerna och bruket. Sammanfattningsvis var det ett olycksfall och ett tiotal tillbud. Olycksfallet bestod av en vrickad fot! Däremot upptäcktes vid försök att släcka en mindre brand att brandsläckarna i närheten var tomma. Uppmaning: Häng aldrig tillbaka en använd brandsläckare utan se till att en återfylld hängs på plats.

9 Protokoll Uppstartproblem efter stoppet (Erik Bretz, Conny Linck Vallviks Bruk) När pannan skulle startas efter det långa stoppet var cisternerna fyllda med gammal lut och det gav upphov till mycket pluggar i tjocklutsystemet inklusive brännarmunstycken. Upp till ett 70-tal analyser på pluggarna gjordes och de visade på en höga halter av järn och mangan. Problemen resulterade i att tjocklutsystemet delvis byggdes om och efter det tycks det som om problemen är lösta. Efter 26 oktober 1999 har det inte varit några allvarliga problem med pluggar. Det har delvis varit problem med det nya sotångsystemet. Med andra ord gick igångkörningen bra och driften på pannan fungerar idag mycket bra. 3.8 Frågor och diskussion del 2 Vallviks Bruk Keijo Törmänen: Vallviks Bruk: Pannan var väldokumenterad redan i V90 projektet och det underlättade när återuppbyggnaden skulle ske. Väggar mot ställverk och andra känsliga utrymmen var väl brandtätade. Ursprungligen var det tre leverantörer som kämpade om kontraktet. Det var Kvaerner, Ahlström och Babcock. Kvaerner och Ahlström var med på slutförhandlingarna medan Babcock försvann på ett tidigt stadium. Till slut fick Kvaerner uppdraget. Bedömningsgrunderna var: 1) Kvalitet på arbetet 2) Tidsaspekten 3) Kostnaderna (tid och direkta kostnader) Försäkringsbolaget täckte återställandet till ursprungligt skick. Övrigt har bekostats av Vallvik.

10 Protokoll 10 Obbola Erik Sandberg: Korsnäs Benny Thrysöe: Vallviks Bruk: Har någon hoppat av på grund av smällen? Nej, ingen har sagt upp sig på grund av explosionen. Har utrymningsvägar och annat ändrats efter explosionen? Ja, mycket är ändrat med avseende på utrymningsvägar trappor med mera. Hissen sitter till exempel idag på utsidan av huset istället för att vara inbyggd. Stora förbättringar av markering och målning av utrymningsvägarna. Problem med att hindra brandkåren från att gå in i pannhuset före det att de 17 timmarna gått. Efter olyckan har man haft genomgång med de lokala brandkårerna. Det kommer att upprepas en gång per år. Disciplin är mycket viktig i sådana här sammanhang. Allt måste vara säkrat så att varken brandkår eller andra personer utsätts för onödiga risker. Sodahuset skall hållas så rent som möjligt från brännbara saker. Flyktvägarna får absolut inte belamras med diverse utrustningar. De måste hållas fria. Obbola Erik Sandberg: Silplåtar och mixtankens utformning, spelade storleken någon roll för de bildade pluggarna. Nej, storleken påverkade inte pluggarna. Silplåtarna i mixtanken har en spalt på 8 mm. Lutsprutor med mindre diameter än 24 mm gav problem.

11 Protokoll 11 Summering av haveriet (Hannu Thomasfolk Vallviks Bruk) 1) Inga personskador! 2) Tubfläkningen helt oförutsedd 3) Säkerhetsförreglingen fungerade helt enligt instruktionerna. 4) Räddningskåren snabbt på plats efter larmet. 5) Nödstopp av fabriken. 6) Släckningsarbetet skedde mycket proffsigt. Luteldningen efter haveriet påbörjades Vilket var en dag före tidplanen. Rekordsnabb reparation tack vare bra medarbetare, gott samarbete med leverantörer, god service från försäkringsbolaget (Länsförsäkringar), stöd från Rottneroskoncernen och gott samarbete med både SAQ (DNV) och ÅF-IPK. 4 Besök på Vallviks Bruk Efter morgonens möte samlades vi för avresa till Vallviks Bruk där vi först bjöds på lunch. Efter lunchen var det rundvandring i bruket varvid, naturligtvis, den nya sodapannan var huvudattraktionen. Den nya larmtablån i kontrollrummet studerades av många med stort intresse. Även de andra delarna av fabriken var intressanta. Det finns alltid något att hämta hem till den egna fabriken. Det är en mycket viktig aspekt på dessa Sodapanneträffar att personal från olika anläggningar kan komma samman och under gemytliga former diskutera olika driftproblem och inte minst lösningar på dem. Efter rundvandringen återfärd till hotellet för förberedelser i en eller annan form för kvällens vidare övningar.

12 Protokoll 12 5 Middag Vi fick åter äntra våra bussar för en resa genom ett vackert landskap fram till Billans krog, Kungsholm. Det var en kul upplevelse med en restaurant på en så liten holme i Ljusnan. Överfarten var ganska spännande med tanke på att flottarna i vissa fall verkade hårt nedlastade. Vädret var vackert om än något kyligt fram på kvällen, men då stämningen var god betydde det inget. Vi höll oss varma ändå. Maten var mycket god och servicen perfekt. Vi fick vad vi skulle ha av både det ena och det andra. Frampå natten var det återfärd till hotellet och en god sömn för de flesta. Vissa hade oturen att få vara tre i varje rum och med tanke på att rummen var små blev det nog trångt för dem. 6 Avslutning En erfarenhet är att inspektionerna av tuberna är en viktig bit att titta på för alla. Med moderna mätutrustningar blir det kanske möjligt att göra en inspektion av samtliga tuber i eldstaden ända upp till skyddstaksnivån. Ett stort tack skall riktas till Vallviks Bruk och dess personal med Hannu Thomasfolk i spetsen som ställt upp med erfarenheterna av en olycka som förhoppningsvis, aldrig mer skall ske. Det hela slutade ju tämligen lyckligt med en moderniserad panna med större kapacitet. Tacket riktas även till övriga som höll föredrag om olika delar av olyckan och projektet med den nya pannan. Vid protokollet Lars Andersson

Sodahuskommittén. Korsnäs AB. Enligt separat lista.

Sodahuskommittén. Korsnäs AB. Enligt separat lista. Protokoll SPT11 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 010-505 13 27 Fax 010-505 27 57 Korsnäs AB lars.e.andersson@afconsult.com Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2011 Datum Torsdagen den 24

Läs mer

Rapport från Skadegruppen

Rapport från Skadegruppen Rapport från Skadegruppen Bjarne Öberg, SCA Ortviken Ordförande Skadegruppen vok@afconsult.com www.vok.nu Värme- och Kraftkonferensen, Stockholm den 16 november 2010 1 Föredraget i korthet Vad är Skadegruppen?

Läs mer

Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af.

Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af. Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 1998 Datum och tid 1998-05-27 Plats Piteå Havsbad

Läs mer

Lars Andersson ÅF-IPK AB

Lars Andersson ÅF-IPK AB Sida 1 av 9 Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1999-06-23 1 501803:25 Tfn 08-657 13 27 Sodahuskommittén Fax 08-653 91 36 Tofte Industrier lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Något om årets träffar i Skoghall (Store Enso) den 22 och 23 april 2015 Pär Eriksson, Skoghall, och Thomas Hedlund-Björnwall, ÅF, hälsade drygt 50 deltagare välkomna

Läs mer

David Good, ÅF-Celpap AB. Hans Andersson från Södra Cell hälsade alla välkomna och presenterade dagens program.

David Good, ÅF-Celpap AB. Hans Andersson från Södra Cell hälsade alla välkomna och presenterade dagens program. Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr David Good 2004-09-09 1 301446 Tel 08-657 13 13 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Värö David.good@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2004 Datum Onsdagen 9 juni 2004

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Mette Jansson 2003-08-18 1 300019 Tel 08-657 12 98 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Mönsterås mette.jansson@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2003 Datum 21 maj 2003

Läs mer

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF Innehåll 1. Organisation 2. i tiden 3. Sodapannor i Sverige och (Norge) 4. Anmälda incidenter 5. Rekommendationer 6. Utbildning 7. Standardiseringsarbete 8. Erfarenhetsutbyte

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

SKADEPASSET 2014-10-22. Avfallspanna, Korrosion

SKADEPASSET 2014-10-22. Avfallspanna, Korrosion SKADEPASSET 1 Rökgasernas väg Juli 2014 besiktar vår riksberömde ingenjör Per- Anders Persson en avfallspanna i Värmland tillverkad år 2010. Vid 2013 års besiktning upptäcktes så pass omfattande korrosionsskador

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i fritidsstuga,vaggeryd, Vaggeryds kommun 2012-10-30, larmnummer 16.1860228.2 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 56 71

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9 Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-03-04 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning

Läs mer

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering Bilaga 6. Riskidentifiering för Rena Hav s produktionsanläggning för biogas i Kungshamn Sid 1 (4) Transport till, från Krock med lastbil, Mötande trafik Personskada 3 1 1 2 1 Väl planerade logistikflöden.

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Skog 2013. Hetvattenoxidation, igen!

Skog 2013. Hetvattenoxidation, igen! Skog 2013 Hetvattenoxidation, igen! www.boilerservice.se benny.gustafsson@boilerservice.se Hetvattenoxidation år 2000! Hetvattenoxidation år 2000! Ett nytt fall av extrem hetvattenoxidation konstaterades

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST. Låt inte säkerheten bli ditt fall

BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST. Låt inte säkerheten bli ditt fall BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST Låt inte säkerheten bli ditt fall Ta besiktningen av ditt fallskydd till en högre nivå Besiktningar görs inte

Läs mer

VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT

VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT Genom modern teknik är vi nära varandra, trots geografisk spridning. Arbetsledarna Christer Nilsson och Robert Nilsson har tillsammans med

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök

Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kerstin Carlqvist Susanna Nytell Täby kommuns åtgärder och handlingsplan med anledning av olycka med spritkök Bakgrund Fredagen den 23 augusti 2013 skedde en olycka under en

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Mål med temat vad är ljud?

Mål med temat vad är ljud? Vad är ljud? När vi hör är det luftens molekyler som har satts i rörelse. När en mygga surrar och låter är det för att den med sina vingar puttar på luften. När en högtalare låter är det för att den knuffar

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap.

Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap. Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap. Är dina medarbetare redo att rycka ut vid en olycka? Årligen inträffar över 27 000 olycksfall i arbetet i Sverige. Varningssignalerna fi nns där.

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 Inkom Dnr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Se till att du bifogar nödvändiga handlingar, och besvarar alla

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet Säkerhets och sjukvårdsplan För Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010 Quesadatältet Arrangerad av Boo FF F12 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution 3. Säkerhetsaspekter

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024.

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro

Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro Tibro kommun har för avsikt att installera utrustning i sporthallen som gör att den kommer att uppfylla kraven på en samlingslokal för 600 personer.

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Protokoll för skyddsrond på, arbetsplats/avdelning Pappersbruksallen 2 Örebro VD Skyddsombud

Protokoll för skyddsrond på, arbetsplats/avdelning Pappersbruksallen 2 Örebro VD Skyddsombud SKYDDSRONDSPROTOKOLL [ARKIVERAS PÅ INTRANÄT] Protokoll för skyddsrond på, arbetsplats/avdelning Genomfört, datum Pappersbruksallen 2 Örebro 2015-03-31 Namn Funktion Titel Maria Mexelin Stefan Axelsson

Läs mer

Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23

Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23 Haveri av väteperoxidtank vid Stora Enso Skoghalls Bruk Skyddsingenjör Jan Frisack 2010-03-23 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tidningspapper,

Läs mer

Olycksundersökning Brand i batteriladdare Boxo Mini Jump starter 2015

Olycksundersökning Brand i batteriladdare Boxo Mini Jump starter 2015 Olycksundersökning Brand i batteriladdare Boxo Mini Jump starter 2015 Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Olycksundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Kvalitetsgranskare: Anna Andersson-Carlin

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i industrihotell Fältmätargatan 9 i Västerås, 2013-12-17

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i industrihotell Fältmätargatan 9 i Västerås, 2013-12-17 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Sekretessprövas innan utlämning UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2014-05-06

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

ARBETSMILJÖ. Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering

ARBETSMILJÖ. Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering 2015-10-14 1(6) Iggesunds Bruk Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering Det är av yttersta vikt att alla arbetsmiljöhändelser

Läs mer

Risk Orsak Åtgärd/Kommentar. Flyktvägar, gångvägar, passager.

Risk Orsak Åtgärd/Kommentar. Flyktvägar, gångvägar, passager. Riskanalys Syfte: Värdera risker och miljö med sprängsotning. Framtagen av: Åke Gustavsson och Mathias Selg. AB Sprängsotning Datum: 2008-10-25 Nr: Aktivitet 1 Transport av rensningsutrustning Gasläckage.

Läs mer

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 1 Konsekvenser av förlängda driftintervall? Vad krävs för att säkerställa en betryggande återstående livslängd en, vilka delar är och

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga

Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga Juni 2009 Maj 2012 RUBRIKER 16/6-09 2 HÄNDELSEFÖRLOPP 2009-06-09 Ordinarie provtagning enligt kontrollprogram 2009-06-11 kl: 15:00 Laboratoriet meddelade att

Läs mer

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll extrem rening profes sionell service profes sionell kompe tens Du är i goda händer. Topas Vatten är mer än ett bra reningsverk. Vid planering

Läs mer

Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8)

Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8) Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8) FAQ vid frågor från närboende Om ångblåsningen i biokraftvärmeverket Fråga: Kommer det vara fler saker innan ni sätter igång kraftvärmeverket som kommer att

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Rapport 1 (5) 2012-04-24 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafik/ Drunkningsolycka Sundskanalen i centrala Hudiksvall Översiktsbild Utredare Per-Erik Nilsson Medutredare Per-Anders Ekvall Olycksdatum 2012-01-28

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll

Tack Kurt. Information hösten 2011. Brf Stormen. Innehåll Tack Kurt Information hösten 2011 Innehåll Tack Kurt 2 Ny vicevärd 2 Entréer 3 Underhållsplan 3 Barnvagnsförråd 3 Föreningsstämma 4 Silverfiskar 4 Ny grill 4 Försiktighet inför julen 4 1 Tack Kurt Allt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER DEL 2 SST fyller i Reg.nr Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten! Denna blankett är till för att fyllas i för hand. Önskar

Läs mer

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN MOT EN TRYGG OCH SÄKER FRAMTID EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN 1 Ta dig ut ur en brinnande byggnad, men gå inte in i röken! En brand är alltid överraskande, och rummet börjar genast fyllas av rök som är

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt The true story of Stored Force by O. Tedenstig 2007 Abstrakt Stored Force är ett begrepp som myntades på FACIT i samband med marknadsföring och reklam för de populära kontors- och industriskrivarna 4540-44.

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsrondning

Riktlinjer för säkerhetsrondning Riktlinjer för säkerhetsrondning TR 12-004:3 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. SYFTE... 3 2. INTERVALLER FÖR... 3 3. UTFÖRANDE AV... 4 4. KUNSKAPSKRAV PÅ RONDNINGSPERSONAL... 5 5. RAPPORTERINGSRUTINER...

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-10-12 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer