Hållbar utveckling vt 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar utveckling vt 10"

Transkript

1 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/ Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6

2 Innehållsförteckning: Inledning...sida 3 Bakgrund...sida 3 Syfte/Frågeställning...sida 3 Hypotes...sida 3 Metod...sida 3-4 Resultat...sida 4-5 Slutsats...sida 5 Felkällor...sida 5-6 Avslutning...sida 6 Källförteckning...sida 6 2/6

3 Inledning: Vad är det för miljö vi elever befinner oss i, dag in och dag ut? Skiljer luften i klassrummen sig någonting beroende på tidpunkt på dygnet? Eftersom vi elever befinner oss i denna miljö 5 av 7 dagar i veckan var detta någonting som jag engagerar mig för och det var därför jag valde att göra en undersökning inom detta området. Jag ville undersöka hur luftkvalitén skiljer sig från morgon till eftermiddag i ett klassrum. Att jag valde att just göra mina undersökningar i 9:ornas klassrum i hus 5 på Gunnesboskolan, var för att det är just där som jag vistas varje dag. Personligen tyckte jag att det skulle vara intressant att göra undersökningar i en miljö som jag ofta befinner mig i och således få resultat och slutsats som berör mig. Bakgrund: För att få svar på min undersökning valde jag att dels mäta koldioxidhalten och dels undersöka om det fanns bakterier i luften. Att jag ville mäta koldioxidhalten var eftersom koldioxidhalten är för hög hindras kroppen från att ta upp syre. En människas prestationsförmåga försämras redan vid några få procents koldioxid i inandningsluften. Om koldioxidhalten överstiger 1000 ppm (parts per million), kan man känna besvär med bland annat trötthet och irritation. Eftersom man måste kunna koncentrera sig i skolan för att prestera bra, är det viktigt att koldioxidhalten håller en låg nivå i klassrummen. För att motverka en hög koldioxidhalt kan man ventilera klassrummen. Om man ventilerar för man bort bla. koldioxid och andra utdunstningar från människor. Man skyddar också byggnaden genom att föra bort fukt och andra belastningar. Detta är bra då fukt kan ge mögel och bakterietillväxt som inverkar negativt på människors hälsa. Syfte/Frågeställning: Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? Skillnader mellan morgon och eftermiddag. Hypotes: Då jag av egna erfarenheter har märkt av trötthet och huvudvärk i skolan, då främst på eftermiddagarna, tror jag att koldioxidhalten ökar mot eftermiddagen. Att det är så tror jag är för att eleverna som arbetar i klassrummen under dagen andas ut luft med hög koldioxidhalt. Metod: Material: CO2 analyzer Agarplattor Som jag tidigare har skrivit valde jag att mäta koldioxidhalten i rummen och undersöka bakterier i luften. För att mäta koldioxidhalten använde jag en CO2 analyzer och för att undersöka bakterierna så använde jag så kallade agarplattor. Bild: Den CO2 analyser jag använde mig av för att göra mina mätningar. 3/6

4 Eftersom jag ville få reda på skillnaden i luften mellan morgon och eftermiddag så var det självklart att jag skulle ta mina värden vid just dessa tillfällen. De första mätningarna jag gjorde var alltså på morgonen när varken elever eller lärare vistats i klassrummen. Jag började med att placera ut 2 agarplattor i vars en ände av klassrummet. (Att jag valde att inte sätta de bredvid varandra var för att det kan finnas olika mängd bakterier i olika delar av klassrummet). Sedan ställde jag CO2 analyzern i mitten av klassrummet, gick ut och stängde dörren efter mig och lät agarplattorna exponeras i exakt fem minuter, för att sedan gå in och läsa av värdet på CO2-mätaren. För att de eventuella bakterierna skulle börja växa satte jag sedan in agarplattorna i ett värmeskåp där de sedan stod i 2 dygn. Jag upprepade samma process vid alla mina tester och jag använde mig av ett tidtagarur just för att undersökningarna skulle vara exakt lika långa. Därmed undvek jag eventuella felkällor. Bild: Agarplattor i ett värmeskåp. Resultat: Tid på dygnet 9A 9B 9C Tomt klassrum 350 ppm 350 ppm 362 ppm 360 ppm 362 ppm 372 ppm 356 ppm 370 ppm Medelvärde: 361,33333 ppm 363,33333 ppm 361 ppm 361,66667 ppm Tabell: Mätvärden för undersökningen av koldioxidhalten på morgonen i 9:ornas klassrum. Tid på dygnet 9A 9B 9C Tomt klassrum Eftermiddag 600 ppm 605 ppm 801 ppm 360 ppm Eftermiddag 632 ppm 610 ppm 820 ppm 373 ppm Eftermiddag 527 ppm 522 ppm 624 ppm 385 ppm Medelvärde: 586,33333 ppm 579 ppm 748,33333 ppm 372,66667 ppm 4/6

5 Tabell: Mätvärden för undersökningen av koldioxidhalten på eftermiddagen i 9:ornas klassrum. Skillnad mellan morgon och eftermiddag 9A 225 ppm 9B 215,66667 ppm 9C 387,33333 ppm Tomt 10, ppm klassrum Tabell: Skillnaden på mätvärdena för undersökningen av koldioxidhalten i de enskilda klassrummen. Skillnad mellan morgon och eftermiddag. (9A, 9B, 9C) 362,88889 ppm Eftermiddag 637,88889 ppm Skillnad: 275 ppm Bild tabell: Den sammanlagda skillnaden för undersökningen av koldioxidhalten från morgon till kväll i de tre niornas klassrum. Utslag av agarplattorna: Agarplattorna som jag placerade i värmeskåpet efter exponering gav inget utslag (=bakterietillväxten startade inte). Resultatet av dessa var inte trovärdigt och gick därför inte att räkna med. Slutsats: Som mina resultat visar så höjs koldioxidhalten till eftermiddagen i alla fall. I det klassrummet där elever hade arbetat under skoldagen var koldioxidhalten över 20 gånger så stor som i de tomma klassrummet. Att det är så beror på att eleverna släpper ut koldioxid automatiskt när de andas. Deras inandningsluft består av 21% syre och 0,04% koldioxid, medan utandningsluften består av 16% syre och hela 4% koldioxid. Jag kan därmed säga att jag hade rätt med min hypotes, koldioxidhalten ökar senare på dagen. Att den gör det är, just som jag trodde, för att eleverna andas ut luft med hög koldioxidhalt. Då koldioxidhalten ökar på eftermiddagen hindras kroppen från att ta upp syre, elevernas prestationsförmåga försämras också. Ju högre koldioxidhalt det är desto sämre prestationsförmåga får eleverna. Om de sitter i en provsituation klockan på eftermiddagen försämras deras provresultat gentemot en provsituation på morgonen. Felkällor: Då det finns inte så mycket bakterier i luften var det svårt för mig, som inte har de rätta instrumenten för att kunna odla bakterier på så kort tid, att komma fram till något resultat. Jag hittade några små kolonier med bakterier, men dessa var så små att jag inte kunde räkna med de i ett trovärdigt resultat. Då mina mätvärden från CO2 analyzern inte gick att föra in på datorn fick jag använda mig av de värden som jag antecknat under tiden som försöken pågick. På så sätt kunde jag inte ta hänsyn till 5/6

6 alla mätvärden under ett försök, utan bara det som jag skrev ner. Men genom att göra mätningarna flera gånger och anteckna värdena på samma sätt som tidigare, (för att sedan räkna ut ett medelvärde av dessa), minskade jag denna felkälla lite. Avslutning: Om jag hade haft längre tid på mig hade jag exponerat agarplattorna i klassrummen under en längre tid. Genom att göra detta hade jag kunnat få en bakterietillväxt som jag skulle kunna utvärdera. Jag hade också gjort mina undersökningar med agarplattorna många gånger för att kunna utvärdera och sätta mina resultat i perspektiv till varandra för att just få ett trovärdigt resultat. Nu när jag har gjort mina mätningar inser jag varför klagomålen om huvudvärk och trötthet kommer sedan framåt eftermiddagen. Visst kan det bero på att man har jobbat hårt en hel dag och blivit trött av det. Men det kan även bero på att koldioxidhalten i klassrummet ökar med mer än 20 gånger i de klassrum där elever arbetat under dagen mot de klassrum där ingen befunnit sig. På så sätt hindras elevernas kroppar att ta emot syre och de drabbas av just trötthet och huvudvärk. Så, för att undvika detta bör skolorna satsa på bättre ventilation som gör att luften cirkulerar och koldioxidhalten hindras från att öka så mycket. Då kan eleverna prestera av sin bästa förmåga oberoende på vilken tid på dygnet det är. Källförteckning: Bilder: Samtliga bilder och tabeller i min rapport är tagna eller ritade av mig. 6/6

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer