Järfälla Stöd och Behandling. Verksamhetsberättelse för trygghetsvärdar Vi bryr oss om varandra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järfälla Stöd och Behandling. Verksamhetsberättelse för trygghetsvärdar 2012. Vi bryr oss om varandra"

Transkript

1 Järfälla Stöd och Behandling Verksamhetsberättelse för trygghetsvärdar 2012 Vi bryr oss om varandra

2 Uppdraget Uppdraget initierades för samordning av Trygghetsvärdar i Jakobsbergs centrum den 10 januari Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Kommunala Brottförebyggande Rådet, Järfälla Kommun. Trygghetsvärdarna ingår under Järfälla Stöd och behandling i ungdomsgruppen där Malin Rasmussen är chef. Verksamhetens mål I samverkan med andra aktörer verka för att göra att Jakobsbergs centrum upplevs som en tryggare plats Verksamhetens målgrupp Verksamheten vänder sig till alla kommunens invånare. Verksamhetens metod Genom att bedriva nattvandringar, finnas till hands, iaktta, rapportera, observera och att vara samhället behjälpligt i olika situationer i Jakobsbergs centrum och dess omnejd. Vandringarna påbörjade den 12/01-13 Under våren hösten 2012 har trygghetsvärdarnas vandringar genomförts varje fredag och lördag, under våren från till och under hösten från till Antal helger (se bif. dok). Arbetspass Teamet under kvällen består alltid av 2 vuxna trygghetsvärdar och 3 nattvandrare från nattvandrarföreningar som befinner sig i centrum och dess omnejd. Trygghetsvärdarna har sitt pass mellan klockan 20:00-01:30 Nattvandrarföreningar har sitt pass mellan klockan 21:00-00:00. Vid behov har det funnits fler än två trygghetsvärdar och föreningar på helgerna. Verksamhetens personal 15 trygghetsvärdar därav 2 kvinnliga och 13 manliga. Under hösten 2012 blev 2 nya manliga trygghetsvärdar. Antalet trygghetsvärdar under 2012 (se bifogat dok). Anställning Trygghetsvärdarna har en anställning som uppdragstagare och har då en ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Under perioden har 67 trygghetsvärdar varit med och bidragit till verksamheten. Rekrytering av trygghetsvärdar Rekrytering av trygghetsvärdar sker idag genom intervju och samtal med dem som söker. De introduceras personligen genom att ge en grundlig, detaljerade information och det sker via trygghetsvärdssamordnaren och de ges möjlighet att prova på innan de börjar som trygghetsvärdar och när de har provat på då skriver de under trygghetsvärdspolicyn. 1

3 2 Antal föreningar Under året 2012 har 7 nattvandrarföreningar deltagit i verksamheten och antal helger (se bif. dok). De föreningar som har deltagit i verksamheten har varit: IF Wasa förening, Järfälla Islamiska förening, SKIF syriansk kultur förening, EKFJ Eritreansk kultur förening, Somaliska kvinnor barn ungdom, Svenska kyrkan och SSFIJ svensk syriansk förening i Järfälla. Fakta om året som gått Insatser: social och situationell prevention. De åtgärder som trygghetsvärdarna har vidtagits vid olika tillfällen har varit gedigna insatser bl.a. Att uppmana göra anmäla vid misshandel. Har kontaktad ambulansen, vaktbolaget, fältverksamheten inför olika händelser. Har tillkallat och informerat polis vid behov. Har guidad resenärer att komma till ersättningsbussar. Rapporterat dåliga/trasiga lyktor och belysning till Bygg och miljö och kommunens fel anmälan. Har meddelat Aspnäskolan om behovet att ha extra belysning. Lugnade en aggressiv kille som sparkade på flaskor som slutade då trygghetsvärdarna kom. Har hjälpt en tjej som var rädd för någon. Har stannat och väntat på polisen efter att ha hjälpt en tjej som blivit omkull knuffad och slagit sig i huvudet. Har varit stöd för föräldravandrare från Engelska skolan bl.a. efter att ha blivit kontaktade av föräldravandrare som behövde hjälpt med en mycket påverkad kille. Har hjälpt spärrvakten efter larm i tågstationen. Pratat med många ungdomar som befunnit sig/suttit vid Allmogeförskolan. Har tillkallat på ordningsvakter för att få hjälp med en kraftigt berusad man. Pratat med ungdomar som kommer i bråk eller dispyt samt har avstyrt bråk i centrum och stationen Har varit närvarande vid ungdomssamlingar i Tunneln i Jakobsberg. Träffade och samtalade med ungdomar som samlats vid Aspnässkolan och grillat vid olika tillfällen. Har fel anmält lyktor ur funktion till kommunen vid olika tillfällen. Har hjälpt människor att komma fram till tåget och hänvisat tågresenärer till ersättningsbussar som har känt sig rädda och otrygga att gå igenom tunneln. Har hjälp folk hem som kommit med sista nattåget. Har samverkat med extra resurser av både trygghetsvärdar och nattvandrare i arbetet på Valborgshelgen och vid skolavslutning m.m. Har haft samverkan och tagit kontakt med fältarna, Lugna gatan, ordningsvakter, trygghetsvärdar SJ, m.fl. Dokumentera vandringarna som samordnaren lämnar och skickar till fältarbetarna alla måndagar. Rapporterar iakttagelser kring alkohol försäljning/tobak till tillståndshandläggaren. Insatserna består av systematiserade checklistor på klotter, gatubelysning, p-platser, skrotbilar, för höga eller mycket buskar, mer grönska, dåliga räcken, gropar mm som trygghetssamordnaren sedan fel anmäler i kommunen.

4 3 Insatsernas effekter kan leda till exempel : Att försvara genomförande av brottsliga handlingar Mildra effekterna av ett eventuellt brott. Att minska rädslan och skador för brott. Öka risken för upptäckt av brott. Genom att rapportera iakttagelser kring alkohol/tobak till tillståndshandläggaren motverka en ogynnsam utveckling för barn/ungdom. Ger extra trygghet för andra som nattvandrar. Man får kunskaper om de barn som är ute och som kan påverka mitt barn i skolan jag får som förälder möjlighet att vara motbild. Utmana göra anmäla vid misshandel. De eventuella psykologiska skadorna som brottet har förorsakat kan mildras Olika typer av brottsofferstöd (t.ex. verksamhet som stödjer unga rånoffer eller kvinnojourer som ger stöd till misshandlade kvinnor). Ger en lugnande effekt i ute miljöer vid ungdomssamlingar. Kan ge kompletterande information om hur läget är i Jakobsbergs Centrum. Solidaritet. De platser man uppsöker Det är tunneln under pendeltågstation, bussterminalen, Sångvägen, Aspnässkolan, Engelskaskolan, Vattmyran, Nibblegården, RIA dagcenter och nattboende, Allmogeförskola, ungdomsmottagning, Tornéplatsen ingången till Pergola ovansidan, Biografen, muren bredvid, Riddarplatsen, Torget, Maria Kyrka, kvarnplan/kvarnen, Kvarnförskolan, Hus 1, P-platserna, gårdarna Yngligavägen och Allmogevägen och runt kvarnhuset. Man har fortsatt med den inkorporerade situationella preventionen i uppdraget efter önskemål från Närpolisens Brottsförebyggare Roland Borgström att trygghetsvärdarna och nattvandrarna skall observera och rapportera det som inte är bra ur brotts - eller olycksförebyggande synpunkt. Hur har verksamheten arbetat med Jämställdhetsintegrering? I rekryteringen av nya trygghetsvärdar har vi med jämställdhetsperspektivet och ser till mångfalden. Viktigt att betona är att trygghetsvärdar och nattvandrare består av en mångfald kulturell bakgrund med olika språk kunskaper och med blandade åldrar. Uppföljning av verksamhetsplan Rekrytering av trygghetsvärdarna unga vuxna har skett under året. Har deltagit i lokala Sambu gruppen i Jakobsberg för samverkan. Under maj 2012 har delats ut en brukar enkät undersökning till allmänheten Under maj 2012 delades ut en brukarenkät som delades ut till allmänheten. (se bif. dok.) Beskrivning av genomförd verksamhet Utbildningar: Den har bestått av en bas utbildning, där tar man upp socialtjänstlagen, Det offentliga rummet, förhållningssätt till ungdomarna, LVU lagen, fiktiva scenarier, sekretess, regelverk för nattvandring i Jakobsberg, tobakslagen, alkohollagen, samt vad det innebär att vara trygghetsvärd. I samverkan med fältarna Johanna Ramsell och Kristoffer Larsson, Uffe Peterson,drog och brottsförebyggaren, Ann-Cathrine Bringner, tillståndshandläggaren, Roland Borgström, brottsförebyggaren från polisen och Maria Monreal, trygghetssamordnare bjöds in trygghetsvärdarna, grannstödsförarna och föreningsmedlemmar till en kvällsinformation och erfarenhetsutbyte.

5 Policy: En policy har framtagits för att ge en överblick över alla processer och riktlinjer som gäller för nattvandring och för att definiera trygghetsvärdarnas roll. Den ska revideras vid behov och ska finnas tillgänglig för alla. Samverkan: Verksamheten har genomfört samverkan med kyrkan, föreningar, RIA dag och nattboende, fritidsgårdar, Närpolis, Lokal polis, fältverksamheten, föräldravandrare, Jakobs bostadsrättsförening, Vaktbolaget G4S, Nämndkansli Kultur och Fritid Uppmärksammade behov av utveckling Verksamhetsplan för nästa år. Att fortsätta ge unga vuxna förutsättningar att genom deltagande i nattvandring göra en social insats för att öka tryggheten och minska ungdomsvåld i Jakobsbergs centrum. Att fortsatta vara delaktig och medverka för samverkan i lokal Sambu gruppen. Att fortsätta samarbete med andra kommunala verksamheter inom Tryggt och Snyggt. Att fortsätta stimulera flera föreningar och flera kvinnliga trygghetsvärdar. Utbildningsdelarna kommer att fortsätta, den är en väsentlig del för trygghetsvärdarnas roll. Det är planerad en utbildning och samverkansträff med trygghetsvärdar SJ, Lugna gatan, vaktbolaget, fältare, polisen. Marknadsföring av projektet: Tillvägagångssätt för att sprida information och bidra med ökad opinions medvetenhet om uppdraget har varit Järfälla trygghetsvärdar. som trygghetssamordnaren uppdaterar regelbundet med aktuell information inför varje nattvandrarhelg, vilka trygghetsvärdar och förening som jobbar inför helgen där informeras om ändringar i schemat m.m. Den ger också möjlighet till ett stort kontaktnätverk. Genom mun-till-mun metoden har trygghetsvärdarna spridit information om uppdraget. Mer information finns på Web och Lokal Trygghetsvärdarna har sin mötesplats på Riddarplatsen 2, 2tr i Jakobsberg. De har huvudansvaret de kvällar som det sker vuxenvandring. Där möter de nattvandrarföreningar, har en kaffestund med frukt och kaffe och stämmer av inför kvällen och fyller i rapporten avsedd för hur kvällen har varit. Teamet har åtta röda jackor som blev sponsrade av den tidigare centrumledningen. Stimulans I december Trygghetsvärdarna bjöds på julmeny på Korfu Kolgrill i Jakobsberg för att visa uppskattning och tack för engagemanget i nattvandringen under Utvärdering Trygghetssamordnaren har kontinuerlig kontakt med trygghetsvärdarna, diskuterar händelser, har uppföljningssamtal som innehåller feedback både individuellt och i grupp. I november 2012 beställde Järfälla kommun en utvärdering av trygghetsvärdarna. Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur satsningen på trygghetsvärdar påverkar den upplevda tryggheten bland personer som bor och vistas i kommunen. 4 Trygghetssamordnaren Maria Monreal Vi bryr oss om varandra

6 5 Bilagor verksamhetsutveckling. (Antal trygghetsvärdar och föreningar, antal gånger/dagar, antal nattvandrarhelger, trygghetsvärdar och föreningar, brukarundersökning).

7 Föreningar som har deltagit/bidragit i verksamheten 6 Maria kyrka 2005 Aspnäskyrka Edessa Barnens Framtid Lions'Club Tjej grupp Järfälla IF Järfälla Box Club 2006 Maria kyrka, Aspnäs kyrka, Edessa förening Tjej grup FC Järfälla J-Islamiska KFUM JIF J Box Club, Jakobsberg BK Barnets Framtid Lions Club 2007 Maria kyrka, Aspnäs kyrka, Edessa förening Tjej grup FC Järfälla, Järfälla Islamiska Järfälla basket Bangolf Club, Kvarngymansiet

8 7

9 Bilaga. Kopia har sänts till följande personer: 8 Kommundirektör Elisabeth Särenfors, Kommunstyrelsen ordförande Cecilia Löfgreen, Ordförande kultur och fritidsnämnden Lennart Nilsson, kommunalråd Lotta Håkansson-Harju, Claes Thunblad, Johnny Cedergren, Sven-Erik Köhlin. Barn och ungdomsförvaltning, barn ungdomsdirektör Kah Slenning Carlstam, Ordföranden i BUN Bo Winander. Social direktören, Johan Bergman. Social nämnd Ordförande Björn Falkeblad, Social förvaltningen Carin Johansson. Kommunledningskontoret, Utredare Robert Jägare. Tekniska nämnden Björn Lindfors, Byggoch miljödirektör Per-Olof Kroon, Servicehandläggare BMF Isak Karlsson. Kultur och fritidsförvaltningen, Nämndkansli Kultur och Fritid Bosse Majling, Kultur och fritids förvaltning Margaretha Hedengran, Fritidschef Eva Jönsson Järnstad, Näringslivschef Linda Börjesson, driftchef Järfälla Stöd och Behandling Alexander Rajsic, enhetschef för Ungdomsgruppen Malin Rasmussen, drog- och brottsförebyggare Ulf Petersson, enhetschef för beroendemottagning för vuxna Bengt-Åke Kerttu, enhetschef för barn och familjegruppen Stig-Göran Nyberg, enhetschef för jobbcenter Olli-Miekk-Oja, utvecklingsledare Maja Jansson. Lokal Sambu gruppen Jakobsberg, rektorn Aspnässkolan Pia Dannqvist och Jan Öhman Gustavsson Olovslundskolan Michael Klomark, integrationskonsult Tallbohovskolan Talal Imam, rektorn Engelska skolan Mike Saphir, rektorn Vattmyraskolan Per-Olof Jackobsson, Inger Birgersson, Vattmyra förskolorrektorn Växhuset Agneta Tunander, rektorn Tallbohovskolan Kristina Ståhle, föreståndaren fritidsgårdar (Nibblegården, Tallbohovgården, Björkebygården, Viksjöträffen, Källtorpsgården, Fjällengården), Ria-härbärget Jakobsberg föreståndare, Astrid Marjomaa. Brottsförebyggare Roland Borgström, Närpolischef Anders Jakobsson. Programchef Sune Stjärnlöv, utbildningsförvaltingen, Järfälla hus AB Håkan Örnelius. Grannstödsförna.

Verksamhetsberättelse Trygghetsvärdar 2014

Verksamhetsberättelse Trygghetsvärdar 2014 Verksamhetsberättelse Trygghetsvärdar 2014 Uppdraget Uppdraget initierades för samordning av Trygghetsvärdar i Jakobsbergs centrum den 10 januari 2005. Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Kommunala Brottförebyggande

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Om Landskrona. för Landskrona

Om Landskrona. för Landskrona Om Landskrona för Landskrona Denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Det är många grupper som hjälper till för att vi ska få ett trevlig helg- och nattliv i Landskrona. Några av dem möter

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Ätit tid och kostat pengar En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen i Umeå

Ätit tid och kostat pengar En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen i Umeå UFFE MEDDELANDE NR 1/2009 Ätit tid och kostat pengar En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen i Umeå Jessica Eliasson Ätit tid och kostat pengar En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-04-29 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer