Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012"

Transkript

1 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun

2 Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild av hur det är att vara ung i Ljungby kommun utifrån trygghet, brott, alkohol och droger. Vi vill också se om det finns andra negativa trender eller problemområden som är aktuella. Detta är den fjärde 1 trygghetsundersökningen som genomförts i Ljungby kommun genom fokusgruppsintervjuer med ungdomar. Totalt har vi intervjuat 36 ungdomar under våren Ungdomarna är i åldern år och går på kommunens grund- och gymnasieskolor. Följande grupper med ungdomar har vi träffat: Sju tjejer i årskurs 8 och 9 från Astradskolan Sju tjejer i årskurs 1-2 på Sunnerbogymnasiet Fyra ungdomar (tre killar och en tjej) från kommunens ungdomsråd Sex killar i årskurs 8 och 9 på Kungshögsskolan Sex killar i årskurs 1 och 2 på Sunnerbogymnasiet Sex ungdomar (tre killar och tre tjejer) från Åbyskolan Ungdomarna har plockats ut av personal på respektive skola och alla intervjuer har hållits på skolorna, utom den med ungdomsrådet som hölls på kommunhuset. Vi har varit två personer vid samtliga intervjuer där en har varit samtalsledare och den andra fört anteckningar. Ingen personal från skolan har närvarat vid intervjuerna. Frågorna som använts vid intervjuerna utgör rubrikerna i texten och efter varje rubrik görs en sammanfattning av ungdomarnas svar. Alla citat är utmärkta med citattecken. Jämförelser med tidigare undersökningar är angett i kursiverad stil. Susan de Freitas Samordnare brottsförebyggande frågor Malin Söderberg Folkhälsosamordnare 1 Tidigare år 2005, 2007, och

3 Hur är det att bo i Ljungby kommun? Det är tråkigt att vara ung och bo i Ljungby kommun, svarar ungdomarna överlag. Det är en liten stad med ett litet utbud, särskilt för ungdomar, både vad gäller nöjen och shopping. Man kan släppa en nyckel på marken kvällstid i Ljungby och det ekar i hela stan Finns det ställen/områden ni undviker eller tror att andra ungdomar undviker kvällstid? Överlag tycker ungdomarna att det är ganska tryggt i Ljungby. En del av tjejerna säger att de inte går själva på stan överhuvudtaget på kvällstid. Är man två eller flera är det inte otäckt. Följande platser benämns som läskiga och platser man helst undviker enligt ungdomarna: - Knarkparken (mellan godsmagasinet och stationen) - Ågårdsvägen där vill man helst inte gå - Klockaregårdsgatan inget bra område, där är det mycket skit. Några av ungdomarna har blivit erbjudna att köpa droger och man har sett att det förekommer langning av alkohol) - Brunnsparken, Hembygdsparken, Vattentornsparken och Järnvägsparken läskigt för där är ofta mörkt och ganska folktomt - Raggarparkeringen, är inget ställe man går själv till men det känns ok att passera - Cykelvägen bakom Maxi, förbi återvinningsstationen, där är det mörkt - Vänthallen vid busshållsplatsen, Det är alltid smutsigt och ofta sitter det missbrukare där inne och värmer sig, de blir närgångna och ställer frågor och vill prata och man blir inte lämnad ifred - Några av de yngre tjejerna säger att de tycker att det är obehagligt att gå förbi alla fulla vuxna som står utanför Harry s på helgkvällarna. De går då en omväg ut på parkeringen för att slippa komma så nära Överlag upplever ungdomarna att platser som är mörka, t ex när inte gatlamporna fungerar eller då träden vuxit upp i lamporna. Det är också obehagligt när det är mycket träd och buskar. Cykelvägar som inte går i närheten av hus är inte kul att cykla på när det är mörkt ute. Då cyklar man hellre på den vanliga vägen. I grupper där det fanns ungdomar från Lagan och Lidhult sa de att det var lugn och inte fanns några otäcka platser där. I stort sett är det samma platser som nämndes i förra undersökningen. Upplever ni att det är bråk eller andra störningar när man är ute i Ljungby? När det är många människor tillsammans blir det alltid högljutt, skrikigt och gapigt. De flesta har inte sett några bråk men ibland hör man om att det varit slagsmål. En kille har sett slagsmål vid ett tillfälle. 2

4 Vid förra undersökningen var det Ljungbydagarna som nämndes när man sett bråk. Ingen pratade om Ljungbydagarna vid denna undersökning. Finns det ungdomsgrupper i Ljungby som kan benämnas som gäng? Alla ungdomsgrupper är överens om att det inte finns några direkta gäng i Ljungby. Olika grupper av ungdomar benämns t ex som esteterna, medierna, naturarna osv utifrån vilket gymnasieprogram de går på. Det finns också grupperingar som benämns t ex som hockeyspelarna, raggarna, småblattarna. Det finns också några punkare och några sharpskins. En grupp säger att det finns en liten grupp ungdomar med nazistiskt intresse. En annan grupp säger att det finns en gruppering med invandrarkillar som ofta är ute sent och som ger sig på andra ungdomar när de är på väg hem på nätterna och som bara är ute efter att bråka. Ett par killar i en tredje grupp säger att det finns en del motsättningar mellan svenskar och invandrare och att man håller sig inom sin grupp. I denna grupp finns även några killar med invandrarbakgrund och de känner inte till den bilden utan de tycker att många olika nationaliteter, både och svenskar och de med annan bakgrund umgås. Hur ser det ut med tobak, alkohol och droger bland ungdomar i Ljungby? På högstadieskolorna säger ungdomarna att det är ca 20 som röker på Kungshög, som röker och snusar på Astrad (tjejerna röker och killarna snusar) och att tre röker på Åby och några snusar. De som röker tycker själva att de är häftiga, de andra tycker inte det Tjejerna på högstadiet uppskattar att ungefär hälften av ungdomarna i nian dricker, både killar och tjejer. De som dricker på högstadiet skryter gärna om det. De som köper ut är främst äldre kompisar. En del köper på sig ett lager när de är i Tyskland och säljer sedan till kompisar. Det känns som att det är få föräldrar som köper ut alkohol och de som gör det, gör det bara till sitt eget barn, inte till andra. Det finns garageförsäljning där man åkt till Tyskland med släp och fyllt det med alkohol och sedan säljer till dem som vill köpa. På gymnasiet är det ganska mycket alkohol och ungdomarna pratar om att det finns ett grupptryck om att man ska dricka, särskilt runt studenten. En hel del ungdomar väljer att inte dricka något alls och avstår helt. Det går inte att komma ner full på stan som 16 åring, för då tar polisen en Ungdomarna på högstadiet har i princip inte hört någonting om att det skulle finnas droger bland ungdomar i Ljungby. Någon av tjejerna vet att det finns någon som röker på ibland men har aldrig hört talas om andra droger. 3

5 Tjejerna på gymnasiet säger att de hört att det finns mycket droger men ingen av dem har stött på det eller vet de som använder droger. Några av killarna känner till ungdomar som använder cannabis. Andra droger man hör om är ecstasy och amfetamin. Några av tjejerna vet några på gymnasiet som håller på med anabola. Killarna på gymnasiet säger att ingen har hört något om någon som tar det och att så fort man tränar tror folk att man har anabola i sig. Det är skolans fel att det blir mycket anklagelser. Ungefär samma resultat som tidigare år förutom att några ungdomar i en grupp tog upp om anabola steroider, det har inte nämnts innan. Finns det knivar eller andra vapen bland ungdomar? Alla grupper är eniga om att det är mycket ovanligt att ungdomar i Ljungby bär vapen. Tror ni att ungdomar anmäler brott om de drabbas av hot eller misshandel? Ibland anmäler ungdomar brott och ibland inte. Känner man den som begått brottet är man inte lika benägen att anmäla. Det är ganska vanligt att ungdomar som anmäler brott blir hotade sedan och känner sig olustiga. Killar är mer utsatta för brott än vad tjejer är. En del ger igen själva istället för att anmäla. En grupp killar säger att det är låg tilltro till att polisen verkligen gör något och att det händer något om man gör en anmälan. Hur ser ni på polisens arbete på helgkvällar? Ungdomarna tycker inte att polisen är särskilt synlig på stan på helgerna. Någon tjej sa att man blir chockad när man ser dem för det är så ovanligt. På Trojamatcher och när det är ungdomsdisco på Metz brukar de se polisen. Alla ungdomar är överens om att polisen är trevlig när man väl träffar på dem och de flesta ungdomarna pratar gärna med polisen om de bjuder in till samtal. Hur ser ni på nattvandrarna? Alla grupperna är överens om att det är bra med nattvandrare. De yngre ungdomarna träffar ofta på nattvandrarna på stan. En grupp sa att nattvandrarna går hem för tidigt på kvällen. De behövs som bäst efter kl. 12 och då har de ofta redan gått hem. Det är jättebra att alla föräldrar har ansvar på stan och det är jättesnällt att de går på stan för ungdomarna på sin fritid. 4

6 Vad kan man göra för att Ljungby ska bli tryggare? Ljungby är redan så tryggt att det inte finns nåt att göra för att det ska bli tryggare. Ljungby är en trygg och bra stad att växa upp i. Det man skulle kunna göra är att sätta upp fler lampor så att det inte fanns mörka platser och polisen skulle kunna röra sig mer ute, det inger trygghet. Samma förslag har kommit upp i de tidigare undersökningarna. Är det tryggt på kommunens skolor? På gymnasieskolan är båda intervjugrupperna överens om att det är tryggt på skolan. Ingen av de intervjuade har sett eller hört något bråk eller våld på skolan. Däremot är det ett ganska fult språk som ungdomarna använder mot varandra. På en skola säger ungdomarna att det är lugnt på skolan och man känner inte till varken skadegörelse eller någon form av brott. Mobbning är inget de ser heller. På en skola säger ungdomarna att det varit en hel del stölder på skolan, både mobiltelefoner och smink har stulits. Skolan anmäler alla stölder. Det finns elever på skolan som blir mobbade, ungdomarna tycker att mentorerna lägger ett stort ansvar för att rätta till det på ungdomarna. Man saknar Livsviktigt på schemat som man tidigare hade, det var ett bra forum för att diskutera viktiga saker. Nu diskuterar man inte de sakerna alls. Man är nöjd med att Friends finns på skolan. Överlag är det bra stämning på skolan På en skola tycker ungdomarna att man har en del problem med mobbning. Det finns vissa elever som är utsatt men de har kompisar också. Många lärare varken bryr sig eller ingriper inte medan några lärare verkligen engagerar sig. Jag vet bara en lärare som bryr sig på riktigt. Det har varit sämre på skolan denna våren jämfört med föregående år. vilket motsades av att det var sämre förra året. Intervjusvaren såg liknande ut förra undersökningen. Problem med stölder var nytt och det skiftar mellan vilka skolor eleverna är mer missnöjda även om man nästan alltid är mer positiv på gymnasienivå. Sammanfattning Ljungby är en trygg och stad, som det ändå är bra att växa upp i. På kvällen finns det lite otrygga platser, parkerna, Ågårdsvägen, cykelvägen bakom Maxi och några av de yngre tjejerna tycker det är jobbigt att gå förbi alla fulla vuxna utanför Harrys. Utanför tätorten var det inte några otrygga platser som nämndes. På dagtid var det stationen och Klockaregårdsgatan. En del tjejer gick inte ut ensamma på stan överhuvudtaget. Endast en kille hade sett slagsmål ute. Det finns olika ungdomsgrupperingar, men inga som utmärker sig särskilt eller skapar otrygghet. När det gäller alkohol och droger upplever man att ungefär hälften dricker på 5

7 högstadiet men på gymnasiet är det fler. Ungdomarna får tag på alkohol främst genom kamrater, det finns någon som langar alkohol från Tyskland. De från högstadiet har i stort inte hört något om droger medan de från gymnasiet hört mer om droger, tjejerna visste ingen som använde droger, killarna kände till ungdomar som använde cannabis och man hade hört talas om ecstasy och amfetamin. När det gäller att anmäla brott så fanns det ett motstånd mot att anmäla, särskilt om man kände den som begått brottet. Ungdomarna sa att det var vanligt med hot om man anmäler någon annan. Polisen upplevdes inte särskilt synlig, men är trevliga när man träffar på dem. Nattvandringen upplevdes som positivt. När det gällde kommunens skolor upplevdes en skola helt trygg, en skola hade problem med stölder och på två skolor fanns det vissa problem med mobbing. Några efterlyster att lärarna engagerade sig mer när det gällde mobbing. Förutom bättre belysning på några platser, hade ungdomarna inte några förslag på sådant som de tyckte skulle förändras. 6

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER En målgruppsanalys med tonårsföräldrar och tonåringar Eva Wallin Charlotta Rehnman September 1998 Rapport nr 6 Förord STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 Åse Båvmark 2012-01-31 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Syftet är genomföra en försöksverksamhet med att stärka kamratstödjare till engagemang och delaktighet i kampen mot rattfylleri.

Syftet är genomföra en försöksverksamhet med att stärka kamratstödjare till engagemang och delaktighet i kampen mot rattfylleri. Västerås 2011 08 15 Slutrapport 2011: Here 4U i kampen mot rattfylleri Projekttid 2010 08 15 2011 08 15 1. Sammanfattning Målet var att: genomföra fem olika aktiviteter som bygger på att främja en utveckling

Läs mer