Verksamhetsberättelse Trygghetsvärdar 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Trygghetsvärdar 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Trygghetsvärdar 2014

2 Uppdraget Uppdraget initierades för samordning av Trygghetsvärdar i Jakobsbergs centrum den 10 januari Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Kommunala Brottförebyggande Rådet, Järfälla Kommun. Trygghetsvärdarna ingår under Järfälla Stöd och behandling i förebyggargruppen där Mikael Skaghammar är chef. Verksamhetens mål I samverkan med andra aktörer verka för att göra att Jakobsbergs centrum upplevs som en tryggare plats. Verksamhetens målgrupp Verksamheten vänder sig till alla kommunens invånare. Verksamhetens metod Genom att bedriva nattvandringar, finnas till hands, iaktta, rapportera, observera och att vara samhället behjälpligt i olika situationer i Jakobsbergs centrum och dess omnejd. Vandringarna Under våren har trygghetsvärdarna nattvandrat 50 dagar under perioden 17/ /6-14. Under hösten har trygghetsvärdarna vandrat 38 dagar under perioden 15/ / Sammanlagd har det varit 88 dagar. Föreningarna vandrade under våren 45 dagar och under hösten 30 dagar, samanlagd 75 dagar föreningarna har bidragit med sin närvaro och engagemang i verksamheten. Antal dagar/helger (se bif. dok). Antal nattvandrare från föreningar under våren har det varit 125 vuxna och under hösten 91 vuxna, samanlagd har det befunnits 212 vuxna från förening med sin närvaro på offentliga miljöer under året. Arbetspass Teamet under kvällen består alltid av 2 vuxna trygghetsvärdar och 3 nattvandrare från nattvandrarföreningar som befinner sig i centrum och dess omnejd. Trygghetsvärdarna har sitt pass mellan klockan 20:00-01:30 varje fredag och lördag. Nattvandrarföreningar har sitt pass mellan klockan 21:00-00:00 varje fredag och lördag. Vid behov har det funnits fler än två trygghetsvärdar och föreningar på helgerna.

3 Verksamhetens personal 17 trygghetsvärdar där av 2 kvinnliga och 15 manliga. Under hösten 2014 blev det 2 nya manliga trygghetsvärdar. Antalet trygghetsvärdar under 2014 (se bifogat dok). Anställning Trygghetsvärdarna har en anställning som uppdragstagare, som löper ett år i taget, de har en ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Rekrytering av trygghetsvärdar Rekrytering av trygghetsvärdar sker idag genom intervju och samtal med dem som söker. De introduceras personligen genom att ge en grundlig, detaljerade information och det sker via trygghetsvärdssamordnaren och de ges möjlighet att prova på innan de börjar som trygghetsvärdar och när de har provat på då skriver de under trygghetsvärdspolicyn. Antal föreningar Under året 2014 har 8 nattvandrarföreningar deltagit i verksamheten och antal helger (se bif. dok). De föreningar som har deltagit i verksamheten har varit: IF Söderhöjden Wasa förening, Järfälla Islamiska förening, SKIF syriansk kultur förening, SKIF pojkar 99, SKIF pojkar 02, SSFIJ svensk syriansk förening i Järfälla, Al-Taawon förening, Svenska kyrkan och FC Järfälla pojkar 06 vit lag, pojkar 06 svart lag, pojkar 03. Fakta om året som gått Insatser: social och situationell prevention De åtgärder som trygghetsvärdarna har vidtagits vid olika tillfällen har varit gedigna insatser bl.a. Har samverkat med extra resurser av både trygghetsvärdar och nattvandrare i arbetet vid speciella tillfällen som exempelvis vid Valborgshelgen och vid skolavslutning m.m. Att uppmana göra anmäla vid misshandel. Kontaktad vaktbolaget, fältverksamheten inför olika händelser. Har tillkallat och inväntad på polisen vid behov vid omhändertagande av en påverkad kvinna. Rapporterat dåliga/trasiga gatulyktor och belysning till Bygg och miljö och kommunens kundtjänst felanmälan. Har hjälpt en tjej som var påverkad och tagit kontakt med fältarbetare. Har kontaktat både fältarbetare och polisen vid racerkörning ovanför garaget i centrumet. Har varit stöd för föräldravandrare från Engelska skolan. Har hjälpt en berusad man, plåstrad om honom och kontaktad därmed SL s trygghetsvärdar. Kontaktad spärrvakten efter larm i tågstationen. Har tillkallat på ordningsvakter för att få hjälp med en kraftigt berusad man. Träffade och samtalade med ungdomar som samlats vid Aspnässkolan Pratat med många ungdomar som befunnit sig/suttit vid Vittra skolan. Pratat med ungdomar som kommer i bråk eller dispyt samt har avstyrt bråk i centrum och stationen Har varit närvarande vid ungdomssamlingar i Tunneln i Jakobsberg. Har hjälpt människor att komma fram till tåget och hänvisat tågresenärer till ersättningsbussar som har känt sig rädda och otrygga att gå igenom tunneln. Har haft samverkan och tagit kontakt med Lugna gatan, ordningsvakter, trygghetsvärdar SJ, m.fl.

4 Har bistått ungdomscafé Valvet med sin närvaro vid stängningstid Dokumentera vandringarna som samordnaren lämnar och skickar till fältarbetarna samt drog och brott förebyggaren. Insatserna består av systematiserade checklistor på klotter, gatubelysning, p-platser, skrotbilar, för höga eller mycket buskar, mer grönska, dåliga räcken, gropar mm som trygghetssamordnaren sedan fel anmäler i kommunen. Insatsernas effekter kan leda till exempel : Att försvara genomförande av brottsliga handlingar Mildra effekterna av ett eventuellt brott. Att minska rädslan och skador för brott. Öka risken för upptäckt av brott. Genom att rapportera iakttagelser kring alkohol/tobak till tillståndshandläggaren motverka en ogynnsam utveckling för barn/ungdom. Ger extra trygghet för andra som nattvandra. Man får kunskaper om de barn som är ute och som kan påverka mitt barn i skolan jag får som förälder möjlighet att vara motbild. Utmana göra anmäla vid misshandel. Olika typer av brottsofferstöd (t.ex. verksamhet som stödjer unga rånoffer eller kvinnojourer som ger stöd till misshandlade kvinnor). Ger en lugnande effekt i ute miljöer vid ungdomssamlingar. Kan ge kompletterande information om hur läget är i Jakobsbergs Centrum. Solidaritet. De eventuella psykologiska skadorna som brottet har förorsakat kan mildras. Beträffande den psykiska hälsan kan den påverkas positivt med närvaron av vuxna i ute miljön där ett område känns eller upplevs som otryggt. De platser man uppsöker Det är tunneln under pendeltågstation, bussterminalen, Valvet ungdoms cafée, Sångvägen, Aspnässkolan, Engelskaskolan, Vattmyraskolan, Nibblegården, RIA dagcenter och nattboende, Allmogeförskola, ungdomsmottagning, Tornéplatsen ingången till Pergola ovansidan, Biografen, muren bredvid, Riddarplatsen, Torget, Maria Kyrka, kvarnplan/kvarnen, Kvarnförskolan, Hus 1, P-platserna, gårdarna Yngligavägen och Allmogevägen och runt kvarnhuset, Vallen. Man har fortsatt med den inkorporerade situationell prevention i uppdraget efter önskemål från Närpolisen att trygghetsvärdarna och nattvandrarna skall observera och rapportera det som inte är bra ur brotts - eller olycksförebyggande synpunkt. Hur har verksamheten arbetat med Jämställdhetsintegrering? I rekryteringen av nya trygghetsvärdar har vi med jämställdhetsperspektivet och ser till mångfalden. Viktigt att betona är att trygghetsvärdar och nattvandrare består av en mångfald kulturell bakgrund med olika språk kunskaper och med blandade åldrar.

5 Uppföljning av verksamhetsplan Rekrytering av trygghetsvärdarna unga vuxna har skett under året. Trygghetssamordnare har deltagit i lokala Sambu gruppen i Jakobsberg för samverkan. Beskrivning av genomförd verksamhet Utbildningar I samverkan med fältarbetare Sara Löfkvist, Kristoffer Larsson, Johanna Ramsell och Åsa Andersson bjöds in alla trygghetsvärdar, till en utbildning, kvällsinformation vars syfte var att få ökad kunskap om trygghetsaspekter gentemot målgruppen de möter och dels den egna interna trygghet inom gruppen och om förhållningssätt till ungdomarna i det offentliga rummet. I samverkan med Ulf Petersson, Drog och brottsförebyggande verksamhet, Talal Imam, Integrationsansvarig och Maria Monreal, trygghetssamordnare bjöds in trygghetsvärdarna och nattvandrare till en tema kväll med tillhörande diskussioner för att utgöra grunden för att skapa en värdegrund för dels den egna interna kommunikationen och dels för bemötande av- och med de trygghetsvärdarna/nattvandrare möter på deras uppdrag. Policy: En policy har framtagits för att ge en överblick över alla processer och riktlinjer som gäller för nattvandring och för att definiera trygghetsvärdarnas roll. Den ska revideras vid behov och ska finnas tillgänglig för alla. Samverkan Verksamheten har genomfört samverkan med ungdoms café Valvet, Svenska kyrkan, föreningar, fritidsgårdar, Närpolis, Lokal polis, fältverksamheten, föräldravandrare, Jakobs bostadsrättsförening, Vaktbolaget G4S, Nämndkansli Kultur och Fritid, Trygghetsvärdar SL och L och med programchef Bosse Majling, Nämndkansli Kultur och Fritid som har bistått med extra föreningsmedlemmar inför Valborg och vid skolavslutning. Trygghetssamordnare har tillsammans med Drog och brottsförebyggaren Ulf Petersson och integrationsansvarig Talal Imam planerad en inspirationskväll, syftet med kvällen var att hitta en värdegrund för vår interna och externa kommunikation. ugna gatan. Trygghetssamordnare har tillsammans med Drog och brottsförebyggaren Ulf Petersson och integrationsansvarig Talal Imam planerad en inspirationskväll, syftet med kvällen är att hitta en värdegrund för vår interna och externa kommunikation. Trygghetssamordnaren och Drog och brottsförebyggaren träffade trygghetsvärdarna för presentation av Drogpolicyn för samverkan kring barn och ungdom för att genom nattvandringen uppmärksamma signaler kring sniffning, langning och annat missbruk bland unga. Trygghetssamordnaren träffade föräldrar och ledare för FC förening för pojkar födda 06 vilket ledde till en ny förening i verksamheten Al-Taawon, vars medlemmar ska börja nattvandra. Uppmärksammade behov av utveckling Behovet av att koordinera alla Goda Krafter som jobbar och är ute. Verksamhetsplan för nästa år Att integrera och jobba ännu mer med mångfald.

6 Att fortsätta ge unga vuxna förutsättningar att genom deltagande i nattvandring göra en social insats för att öka tryggheten och minska ungdomsvåld i Jakobsbergs centrum. Att fortsatta vara delaktig och medverka för samverkan i lokal Sambu gruppen. Att fortsätta samarbete med andra kommunala verksamheter inom Tryggt och Snyggt. Att fortsätta värna om verksamheten och stimulera flera föreningar och flera kvinnliga trygghetsvärdar. Utbildningsdelarna kommer att fortsätta, den är en väsentlig del för trygghetsvärdarnas roll. Marknadsföring av projektet: Tillvägagångssätt för att sprida information och bidra med ökad opinions medvetenhet om uppdraget har varit Järfälla trygghetsvärdar, som trygghetssamordnaren uppdaterar regelbundet med aktuell information inför varje nattvandrarhelg, den ger också möjlighet till ett stort kontaktnätverk och information om rekrytering för trygghetsvärdar. Genom mun-till-mun metoden har trygghetsvärdarna spridit information om uppdraget. Mer information finns på Web och Lokal Trygghetsvärdarna har sin mötesplats på Riddarplatsen 2, 2tr i Jakobsberg. De har huvudansvaret de kvällar som det sker vuxenvandring. Där möter de nattvandrarföreningar, har en kaffestund med frukt och kaffe och stämmer av inför kvällen och fyller i rapporten avsedd för hur kvällen har varit. Något som också är bra vilket ge tillfällen med erfarenhetsutbyte för trygghetsvärdarna och nattvandrare själva då de besitter mycket kunskap inom gruppen och har mycket att lära av varandra. Teamet har åtta röda jackor som blev sponsrade av den tidigare centrumledningen. Stimulans Trygghetsvärdarna bjöds på middag och bowlingskväll samt en förträfflig middag på Mandarin Paradis att visa uppskattning och tack för engagemanget i nattvandringen under Utvärdering Trygghetssamordnaren har kontinuerlig kontakt med trygghetsvärdarna och diskuterar händelser, har uppföljningssamtal som innehåller feedback både individuellt och i grupp. Trygghetssamordnaren Maria Monreal Vi bryr oss om varandra Bilagor verksamhetsutveckling. (Antal trygghetsvärdar/föreningar, antal nattvandrarhelger/år, antal gånger/år ).

7 Antal trygghetsvärdar och föreningar/år Trygghetsvärdar Föreningar Antal gånger/år Trygghetsvärdar Föreningar Antal vandrarhelger/år Trygghetsvärdar Föreningar

8 Verksamhetsberättelse Trygghetsvärdar 2014 Föreningar som har deltagit/bidragit i verksamheten IF Söderhöjden Wasa 2012 Somaliska kvinnor barn och ungdom Svensk syriansk förening i Järfälla JIF Järfälla islamiska förening EKFJ Eritreanskt kultur forum i Järfälla SKIF Syriansk kultur idroasförening i Järfälla Svenska kyrka IF Söderhöjden Wasa 2013 Somaliska kvinnor barn och ungdom Svensk syriansk förening i Järfälla JIF Järfälla islamiska förening EKFJ Eritreanskt kultur forum i Järfälla SKIF Syriansk kultur idroasförening i Järfälla Svenska kyrka Benin hjälp organisadon FC Järfälla PO 06 svart lag FC Järfälla PO 06 vit lag FC Järfälla PO Svensk syriansk förening i Järfälla SKIF Syriansk kultur idroasförening i Järfälla Svenska kyrka FC Järfälla PO 06 svart lag FC Järfälla PO 06 vit lag FC Järfälla PO 03 Al- Taawon JIF Järfälla islamiska förening Svenska kyrkan

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Om Landskrona. för Landskrona

Om Landskrona. för Landskrona Om Landskrona för Landskrona Denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Det är många grupper som hjälper till för att vi ska få ett trevlig helg- och nattliv i Landskrona. Några av dem möter

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Ätit tid och kostat pengar En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen i Umeå

Ätit tid och kostat pengar En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen i Umeå UFFE MEDDELANDE NR 1/2009 Ätit tid och kostat pengar En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen i Umeå Jessica Eliasson Ätit tid och kostat pengar En utvärdering av iscensättandet av Fältgruppen

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer